Bernard Raassen, geboren rond 1732 (?), wonende te Dongen.


Bernard was gehuwd met
Johanna Cornelis Knaepen, geboren rond 1738 (?), wonende te Dongen.

Uit dit huwelijk:

INDEX