Bartholemeus Reynier van Vee, Gildebroeder Te Leende, kleermaker, winkelier en Borgemeester Te Leende, geboren rond 1680 (?), wonende te Leende.


Bartholemeus was gehuwd met
Helena Steurmans, winkeliersche, geboren rond 1686 (?), wonende te Leende.

Uit dit huwelijk:

INDEX