Andries Adriaan Jan van de Veken, geboren rond 1518 (?).


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX