Adriaan Hendrik Jan Dyrven, geboren te Princenhage rond 1512 (R.K.), overleden aldaar rond 1559, ongeveer 47 jaar oud, zoon van Hendrik Jan Dyrven en Cornelia Papenbrugs.


Adriaan is getrouwd rond 1540, op ongeveer 28-jarige leeftijd met
Katheleijn van de Berckelaer (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Meerle (Belgie) rond 1515, overleden te Princenhage rond 1560, ongeveer 45 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

INDEX