Nicolaes Peters Neven, geboren rond 1619 (?), wonende te Princenhage (?).


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX