tekst
Homepage
Dumont, André

 Oss
Verzameling van

Trefwoorden en begrippen

voorkomend in

Doop-, Trouw- en Begraafboeken

en andere Genealogie bronnen

5e editie


Afk.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


De 5e editie is gratis te downloaden en te koop op CD-Rom.
Voor het downloaden klik op de knop homepage, voor bestellen gebruik de knop bestellen en vul het formulier in.

De 4e, 3e editie, resp. aanvulling 2e editie is geheel in de 5e editie opgenomen en niet in boekvorm leverbaar.


Voorwoord bij de 5e editie.
Beste gebruiker.

In de 5e uitgave zijn weer meer trefwoorden en begrippen toegevoegd. Totaal zijn er circa >23.000 trefwoorden met hun betekenis opgenomen.
Niet alleen Genealogie trefwoorden maar ook woorden uit gerechtelijke akten, schepenakten, rechtbankverslagen en oude woordenboeken etc.
Ook nu zijn alle woorden gewoon overgenomen die ik vond, inclusief schrijf- en typefouten etc.
Soms heb ik ook het oorspronkelijke woord opgenomen in de verklaring.
Ook staat er vaak een ? bij een woord. Ondanks vele hulpbronnen op het internet, woordenboeken,taalhulp, hulp van mede Genealogen is het dan nog niet geluk een passende verklaring ergens te vinden.

Ook nu weer heb ik bewust geen bronvermelding opgenomen. U kunt er van uitgaan dat alles wat op het internet, in oude woordenboeken, in de loop van de afgelopen jaren zijn doorgegeven en mijn persoonlijk archief is opgenomen.
Vaak heb ik de afgelopen jaren te horen gekregen, --- Volgens mij betekend dat heel iets anders--- Zal wel, geef het door en ik zal het als alternatief opnemen als er een volgende editie uitkomt.

Ik wil er weer uitdrukkelijk op wijzen dat een (tref)woord altijd in de contex van de zin moet worden bezien en gelezen.
Houd er rekening mee dat veel schrijvers tussen 1450 en 1850 niet goed konden schrijven en vaak de woorden "fonetisch" of hoe zij dachten dat ze moesten worden geschreven opschreven. Zij hadden geen spellingscontroller op hun ganzeveer of kroontjespen.

Veel plezier met het gebruik van de trefwoordenlijst. Ik heb de woorden als hobby voor mijn persoonlijk gebruik verzameld en ter beschikking van iedereen gesteld.
Tot slot ook nu een woord van dank aan allen die mij nieuwe woorden toezonden, hielpen bij de vertaling en het samenstellen van de trefwoordenlijst.

Door de omvang en de kosten is het niet meer mogelijk om het als boek te bestellen. Als alternatief is de trefwoordenlijst op een CD-Rom verkrijgbaar.
Dat er nog steeds belangstelling voor de trefwoordenlijst is blijkt wel uit het aantal bezoekers aan trefwoordenlijst
Vele websitebeheerders hebben op hun site een link geplaatst.
Ik verwacht dan ook dat van de 5e editie weer veel gebruik zal worden gemaakt bij het bewerken van oude akten en de genealogie als hobby.

de samensteller; Dumont André

Oss, februari 2012