Genealogie Bosker
VIIh Deelgenealogie Harm Hindriks Bosscher


Deze pagina bevat de deelgenealogie van Harm Hindriks Bosscher (VIIh), zoon van Hindrik Harms Bosscher (VIi) en Geertruit Wildriks Burema. Deze deelgenealogie bevat persoonsgegevens over de zevende en achtste generatie van de naamgenealogie [BUSSCHER].
De nakomelingen in deze deelgenealogie voeren de familienaam Bosscher.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 16 juli 2010


VIIh Harm Hindriks Bosscher, geb. Krewerd (gem. Bierum) 28-8-1834, overl. Tjamsweer (gem. Appingedam) 9-2-1902, z.v. Hindrik Harms Bosscher (VIi) en Geertruit Wildriks Burema, tr. 18-1-1861 Geessien Heikes Bult, geb. Opwierde (gem. Appingedam) 8-3-1837, overl. Tjamsweer/Garreweer (gem. Appingedam) 22-5-1895, dr. v. Heike Gerrits Bult en Diewerke Jans Omges.

Uit dit huwelijk geb. te Opwierde (gem. Appingedam):
 1. NN, levenloos geboren kind (m), geb./overl. Opwierde 24-4-1862.
 2. Heike, geb. 18-4-1863, volgt VIIIm.
 3. Geertruida, geb. 12-12-1865, overl. Appingedam 28-4-1866.
 4. Diewerke, geb. 10-9-1867, overl. Groningen 2-3-1936, tr. (1) Appingedam 17-10-1893 Jan van Niejenhuis, geb. Garreweer 29-10-1863, landbouwer (1893, 1908), overl. Tjamsweer (gem. Appingedam) 19-11-1908, begr. ald., z.v. Jan Jans van Niejenhuis en Jantje Jans Boekhoud;
  tr. (2) Appingedam 21-12-1910 Elle Bouwsema, landbouwknecht (1910), geb. Thesinge (gem. Ten Boer) 15-11-1876, overl. 18-2-1963, begr. Tjamsweer, z.v. Pieter Bouwsema en Aukje Simons Bolhuis.
 5. Geertruida, geb. 9-3-1870, overl. ald. 7-4-1870.
 6. Geertruida Alida, geb. 7-4-1871, overl. Tjamsweer (ge. Appingedam) 11-5-1901.
 7. Aaltje, geb. 12-5-1874, overl. Avereest 14-10-1942, tr. Appingedam 26-4-1906 Hendrik Oosting, geb. Zandeweer (gem. Kantens) 15-5-1877, korenschipper (1877), landbouwer (1906, 1948), overl. Avereest 1-9-1948, z.v. Harm Oosting, landbouwer, en Elizabeth Clevering.
 8. Hendrik, geb. 2-4-1877, overl. ald. 5-8-1877.


VIIIm Heike Bosscher, geb. Opwierde (gem. Appingedam) 18-4-1863, landbouwer (1909), (1894 en 1897: ‘zonder beroep’), overl. Groningen (won. Tjamsweer) 25-4-1909, tr. Bedum 3-5-1893 Foske Bouwman, geb. Warffum 13-12-1866, overl. Groningen (won. Ten Boer) 29-10-1950, dr. van Harm Bouwman en Aaltje van Dellen; Foske Bouwman tr. (2) Appingedam 22-6-1911 Klaas Hofstee, geb. Holwierde (gem. Bierum) 7-5-1870, overl. Ten Boer 27-9-1953, begr. Tjamsweer, landbouwer, z.v. Jakob Hofstee, landbouwer, en Anje Doornbos.

Uit dit huwelijk geb. te Appingedam:
 1. Herman Hendrik, geb. Appingedam 10-3-1894, volgt IX
 2. Harmina, geb. Tjamsweer 3-3-1897, overl. Delfzijl 4-8-1981, begr. Ten Boer, tr. Slochteren 22-5-1925 Fokko Gerard Ritsema, geb. Harkstede 25-8-1891, landbouwer (1925), overl. Assen 20-4-1969, begr. Ten Boer, z.v. Jan Ritsema, landbouwer (1891), en Trijntje Venhuizen.


IX Herman Hendrik Bosscher, geb. Appingedam 10-3-1894, zuivelfabrikant (1924), bedrijfsleider/directiesecretaris van de coöperatieve zuivelfabriek Heino Krause, overl. Heino 23-8-1963, z.v. Heiko Bosscher en Foske Bouwman, tr. Haren 30-5-1924 Annechiene Mulder, geb. Glimmen (gem. Haren) 9-9-1897, overl. Heino 6-1-1994, dr. v. Roelf Mulder, landbouwer, en Jantje Gortemaker.

Uit dit huwelijk:
 1. Foske, geb. Giessen-Nieuwkerk 12-5-1925, tr. Heino 14-5-1948 Maarten Balder, geb. Hengelo 7-7-1921, directeur botercontrole / zuivelinstellingen, overl. Deventer 16 -9-1986, z.v. Jan Balder en Neeltje Kooy.
 2. Jantje, geb. Zevenaar 3-11-1928, tr. Heino 27-6-1951 Siebe Johannes Sietsma, geb. Nijkerk 21-4-1926, onderwijzer, docent resp. directeur middelbare school, overl. Zwolle 9-2-2007, z.v. Jilt Sietsma, hoofdonderwijzer, en Elisabeth Bok.


naar begin pagina