Genealogie VermijGenealogie Bosman

Laatst bijgewerkt 18 februari 2015.

Deze pagina bevat de genealogie van een familie Bosman uit Hoogeveen, en wel de nakomelingen van Jan Koerts en Sijtske Eijlders (de nrs. 320 en 321 in mijn kwartierstaat).

Deze genealogie Bosman is ontstaan uit de uitgebreide genealogie van de familie (of liever een van de families) Bosman in Hoogeveen die in de jaren tachtig en negentig is opgesteld door Reinder Bosman, mijn achterneef, inmiddels overleden. Reinder Bosman voorzag geïnteresseerde neven en nichten regelmatig van weer nieuwe informatie, vondsten en aanvullingen, waardoor in de loop der jaren een lijvig document ontstond.
Toen ik dit document - met uitvoerige informatie over de geschiedenis van Hoogeveen, turf, schippers, etc. - van mijn vader erfde, ben ik van daaruit verder gaan zoeken. Tijdens deze zoektocht bleek dat een aantal nakomelingen aan het begin van de 19e eeuw naar elders (Zwartsluis, Avereest, maar ook Noord-Holland: Hoorn, Beverwijk en Velsen) is vertrokken en daar ook voor een uitgebreid nageslacht Bosman heeft gezorgd.
Inmidddels heb ik deze stamboom aangevuld met veel gegevens die ik heb gevonden in diverse archieven, zowel digitaal als in de archieven zelf. Ook heb ik dankbaar gebruik gemaakt van enkele sites van medegenealogen, zoals die van de Historische Kring Hoogeveen, John de Goede, Henk Elsinga (alle drie met achtergrondinformatie en bronnen), Wintersteijn, Gertie van Lienen-Visser en Ineke Smit, Guus Boden e.v. a. Verreweg de meeste gegevens heb ik echter in primaire bronnen gevonden, dan wel daar geverifieerd. Sommige gegevens zijn afkomstig van sites als Graftombe.nl., online-familieberichten.nl en andere sites met overlijdensadvertenties of grafstenen.
U kunt over deze site contact met mij opnemen via mijn e-mailadres (els apenstaartje vermij punt net).
Ik houd mij graag aanbevolen voor aanvullingen en evt. correcties. Ook als u op mijn site vermeld wordt en dat liever niet wilt, kunt u mij mailen, dan zal ik uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.


I. Jan Koerts, geb. ca. 1680, won. Hoogeveen, overl. voor 1755, iemker, tr. Hoogeveen 3-2-1703 Zijtske Eijlders, won. Hoogeveen voor 1685, begr. Hoogeveen 11-10-1760, dr. v. Eildert Jans, schipper (320 en 321 in kwartierstaat);

Uit dit huwelijk ged. te Hoogeveen:
 1. Grietje, ged. 18-7-1706.
 2. Koert, ged. 25-9-1707.
 3. Tettien, ged. 12-7-1710.
 4. Tettien, ged. 22-10-1713.
 5. Eyldert Jans, ged. 2-5-1717, volgt II.1
 6. Hendrik, ged. 6-3-1720, volgt II.2


II.1 Eyldert Jans, ged. Hoogeveen 2-5-1717, verlaatsman, tapper, iemker, begr. ald. 25-5-1792, z.v. Jan Koerts (I) en Zijtske Eijlders, tr. vóór 6-4-1744 Vrouwgien Hendriks.

Uit dit huwelijk:
 1. Sytske, ged. Hoogeveen 6-4-1744, begr. ald. 8-11-1809, tr. vóór 30-9-1764 Arend Christiaans Hartman, ged. Hoogeveen 28-2-1723, begr. ald. 22-12-1788, z.v. Christiaan Jans Hartman en Marrigien Jacobs, wednr. van Hilligje Jacobs. Uit dit huwelijk zeven kinderen ged. te Hoogeveen 1864-1785.
 2. Geertje, geb. Hoogeveen ca. 1746, overl. na 1786, otr. (Geertje IJlders, geb. Zdw., won. Hoogeveen) Meppel 1766 Berend Sterken, overl. na 1786. Uit dit huwelijk zeven kinderen ged. te Meppel 1768-1786.
 3. vermoedelijk ook: Annigjen, geb. ca. 1755, overl. (Annigje Eelders Bos) Zwartsluis 5-2-1821, begr. ald. (‘Annigje Eilders Bos, vrouw van Hilbert Hilberts’) ald. 7-2-1821, tr. Meppel 5-4-1779 (Annigjen Eildert, ‘bruid voormalige woonplaats Hogeveen’) Hilbert Hilberts, geb. Nieuwleusen ca. 1748, overl. Zwartsluis (Hilbert Hilberts Kuiper, 90 jr.) 26-11-1838. Uit dit huwelijk kinderen gedoopt achtereenvolgens te Meppel (1780-1785) en Zwartsluis (1788); bij de doop van het jongste kind staat moeder vermeld als Annigjen Eilders Bos, getuige Geertje Eilders Bos.


II.2 Hendrik Jans Bosman (ook: Bos of Poep (=Duitser) genoemd), ged. Hoogeveen 6-3-1720, iemker ('bijker'), schipper (bezit een praam), overl. vóór 27-11-1786, z.v. Jan Koerts (I) en Zijtske Eijlders, trouwt vóór 2-12-1742 Hilligje Berends Faken, ged. Hoogeveen 23-3-1721, begr. (als Hillegjen Bosman) ald. 25-1-1788, dochter van Berend Freriks en Geesien Faken (160 en 161 in kwartierstaat).

Kinderen uit dit huwelijk ged. te Hoogeveen:
 1. Fake, ged. 2-12-1742, jong overleden.
 2. Sytske, ged. 21-5-1744, begr. ald. 19-6-1804, tr. vóór 5-4-1772 (als Sytske Bos) Jan Klaas Botter Fik, ged. Hoogeveen 1-1-1736, schipper met praam (1774, 1784), overl. 1795/1796, z.v. Klaas Jan Botter en Trijntien Jans Ficke.
 3. Jan Coerts, ged. 13-3-1746, volgt III.1
 4. Geesjen, ged.18-02-1748, begr. ald. 15-2-1753.
 5. Grietje, ged. 15-3-1750, mogelijk begr. (‘kind van Hendrik Jans Poeps’) 29-4-1760 (zie ook Koert (9)).
 6. Fake, ged. 3-4-1752, volgt III.2
 7. Geesje, ged. 3-2-1754, overl. ald. 07-12-1820, trouwt voor 1-10-1780 Arent Hendriks Stoter, ged. Hoogeveen 23-3-1749, schipper, overl. ald. 16-1-1826, z.v. Hendrik Arents en Judit Everts.
 8. Berent, ged. 29-2-1756, volgt III.3
 9. Koert, ged. 29-1-1758, mogelijk begr. (‘kind van Hendrik Jans Poeps’) 29-4-1760 (zie ook Grietje (5)).
 10. Booy, ged. 17-2-1760, volgt III.4
 11. Grietje, ged. 15-5-1763, overl. ald. 3-2-1819, trouwt (1) vóór 25-2-1788 Hayo Albert Koning, predikant, doctor (1794), begr. Hoogeveen 22-4-1794; tr. (2) ca. 9-9-1796 (Momberprotocol) Johannes (alias Jannes) van Rooijen, geb. 's Hertogenbosch ca. 1779, kleermaker (1819), arbeider (1850), overl. Avereest 5-7-1850, z.v. Anthonij van Rooijen en Johanna van Oeffelen; Johannes van Rooijen tr. (2) Hoogeveen 29-5-1819 Femmigje Arends Breider, ged. Hoogeveen 20-5-1781, overl. Avereest 27-1-1866, eerder wed. van Jan Jonkers, dr. v. Arend Breider en Hilligje Seinen.


III.1 Jan (Coerts, Koerts) Hendriks Bosman alias Bos, ged. Hoogeveen 13-3-1746, schipper, begr. Zwartsluis 1-7-1806, z.v. Hendrik Jans Bosman (II.2) en Hilligje Berends Faken, trouwt vóór 15-6-1777 Elisabeth Lambertus Hartman, ged. Hoogeveen 5-7-1750, overl. Zwartsluis 5-1-1828, dr. v. Lambertus Lamberts Hartman en Aaltje Jans Troost.

Uit dit huwelijk:
 1. Hilligje, ged. Hoogeveen 15-6-1777, won. Dordrecht (1795), overl. Zwartsluis 7-7-1851, otr./tr. Meppel 7-4/10-5-1795 Hilke (ook: Hielke, Hijlke) ter Wal alias Terwal, ged. Beilen 17-1-1770, schipper, overl. Amsterdam 10-8-1851, z.v. Geert Hylkes Terwal en Beerentje Jans.
 2. Aaltje, ged. Hoogeveen 25-9-1785, overl. Zwartsluis 26-7-1849, tr. (Aaltje Jans Bos) Zwartsluis 30-12-1809/14-1-1810 Berend Booi Slot, ged. Hoogeveen 19-1-1777, overl. Zwartsluis 11-1-1848, z.v. Berent Booij en Zwaantje Berents.
 3. Hendrik, ged. Doesburg 4-11-1787.
 4. Hendrikje, ged. Doesburg 28-3-1790.
 5. Hendrik, ged. Doesburg 17-5-1792, volgt IV.1
 6. Elisabeth, ged. Hoogeveen 25-2-1795.


IV.1 Hendrik Jans Bosman, ged. Doesburg 17-5-1792, schippersknecht, matroos 1e klasse bij de marine a/b Zr Ms brik de Valk (1824), overl. (vermoedelijk op zee) 30-10-1824, z.v. Jan Hendriks Bosman (III.1) en Elisabeth Lambertus Hartman, tr. Zwartsluis 7-12-1816 Wilmina Louisa Boerrichter, ged. Zwartsluis 27-1-1790, overl. vóór 8-8-1873, dr. v. Lucas Hendriks Boerrichter en Sophia Geertruida Wanrooij; Wilmina Louisa Boerrichter tr. (2) Hoogeveen 12-9-1835 Hilbert Wijkman (ook: Wiekman), ged. Hoogeveen 08-07-1792, overl. ald. 8-8-1873, eerder wednr. van Hendrikje Roelofs Oechies (alias Oochies, alias Oogjen), z.v. Hilbert Wijkman en Jantien Derks Gort.


III.2 Fake Hendriks Bosman, ged. Hoogeveen 3-4-1752, schipper, marin(?), begr. ald. 10-8-1786, z.v. Hendrik Jans Bosman (II.2) en Hilligje Berends Faken, tr. ald. voor 8-2-1778 Femmegje Lamberts Hartman, ged. Hoogeveen 29-9-1754, overl. Hoogeveen 6-12-1823, dochter van Lambertus Lambertus en Aaltje Jans Troost; Femmigje tr. (2) Hoogeveen 2-4-1791 Jan Willems Botter, ged. Hoogeveen 2-3-1755, arbeider, overl. Hoogeveeen 8-9-1820, z.v. Willem Jacobs Botter en Stijntjen Lamberts.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Hoogeveen:
 1. Hendrik, ged. 08-02-1778, volgt IV.2
 2. Lambert, ged. 12-08-1781, overl. voor 1783.
 3. Lambert, ged. 30-11-1783, volgt IV.3
 4. Hilligje, ged. 21-01-1786, overl. na 1791.


IV.2 Hendrik Fake Bosman, ged. Hoogeveen 8-2-1778 (won. Meppel), schipper (1838), overl. Zwartsluis 14-3-1856, z.v. Fake Hendriks Bos(man) (III.2) en Femmegje Lamberts Hartman, otr./tr. Zwartsluis 12/30-11-1806 (procl. Meppel 16-11-1806) Maria Klaassen van den Berg, geb. Nieuwesluis (vlg. huwelijksinschrijving), ged. Zwartsluis 7-4-1782, Zwartsluis 30-12-1843, dr. v. Klaas van den Berg en Marrechien Jans Bakker.

Uit dit huwelijk geb./ged. te Zwartsluis:
 1. Femmigje, geb./ged. 11/16-9-1810.
 2. Fake, geb./ged. 13/18-12-1811, volgt V.1
 3. Klaas, geb./ged. 28-4/1-5-1814, volgt V.2
 4. Femmigje, geb./ged. 8/10-9-1817, overl. Meppel 21-5-1825.
 5. Jan, geb./ged. 13/17-7-1820, volgt V.3


V.1 Fake Bosman (alias Faake Boschman), geb/ged. 13/18-12-1811, schippersknecht (1838), schipper (1850), arbeider (1870), werkman (1872), overl. Zwartsluis 29-10-1878, z.v. Hendrik Fake Bosman (IV.2) en Maria Klaassen van den Berg, tr. (1) Zwartsluis 10-3-1838 Beeltje Stoter(of: Slot?) Stoffers, ged. Hoogeveen 30-09-1807, overl. Zwartsluis 18-2-1849, dr. v. Lukas Stoffers, schipper, en Albertje Klaas Keen;
tr. (2) Zwartsluis 4-12-1850 Geesje Bleij, geb. Zwartsluis 20-06-1822, overl. Zwartsluis 18-4-1852, dr. v. Peter Bleij en Janna Zwövert;
tr. (3) Zwartsluis 22-01-1853 Jakoba de Vries, geb. Meppel 10-11-1827, overl. Zwartsluis 25-10-1892, dr. v. Adrianus de Vries, kleermaker, en Aaltje Egberts.

Uit het eerste huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Hendrik, geb. 26-10-1838, ged. ald. 14-11-1838, volgt VI.1
 2. Lukas, geb. 5-5-1840, ged. ald. 31-5-1840, overl. ald. 15-9-1850.
 3. Jan, geb. 24-11-18421, ged. ald. 26-12-1841, volgt VI.2
 4. Albert, geb. 16-3-1844, ged. ald. 21-4-1844, volgt VI.3
 5. Maria, geb. 21-4-1846, overl. ald. 29-6-1848.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Maria, geb. Meppel 6-2-1852, ged. Zwartsluis 21-3-1852, overl. (Boschman) Zwartsluis 17-4-1852.
Uit het derde huwelijk:
 1. Maria, geb. Smilde 13-10-1853, overl. ald. (won. Zwartsluis) 13-11-1853.
 2. Maria, geb. Zwartsluis 12-11-1854, ged. ald. 17-12-1854, overl. (Maria Boschman) Zwartsluis 13-6-1855.
 3. Maria, geb. Meppel 7-5-1856, ged. Zwartsluis 1-6-1856, overl. ald. 13-4-1859.
 4. Klaas, geb. Veenhuizen (gem. Norg), 27-2-1859 ged. Zwartsluis 1-5-1859, timmermansknecht (1892), scheepsbouwer, overl. Zwartsluis 11-8-1928, z.v. Fake Bosman (V.1) en Beeltje Stoter Stoffers, tr. Zwartsluis 27-8-1892 Hendrikje de Jonge, geb. Hoogeveen 10-5-1859, overl. Zwartsluis 27-08-1944, dr. v. Hendrik de Jonge en Hillegonda Strijker.
 5. Egbert, geb. Zwartsluis 27-1-1861, ged. ald. 1-8-1861, overl. ald. 9-2-1862.
 6. Adriana Johanna, geb. Zwartsluis 27-1-1863, ged. ald. 8-3-1863, overl. ald. 12-7-1863.
 7. Fake, geb. Zwartsluis 7-3-1865, ged. ald. 2-4-1865, overl. ald. 18-6-1868.
 8. Roelofje, geb. Zwartsluis 23-3-1869, ged. 18-4-1869, overl. ald 21-9-1875.


VI.1 Hendrik Bosman, geb. Zwartsluis 26-10-1838, ged. ald. 14-11-1838, schippersknecht (1865, 1871), arbeider (1878), sjouwerman (1883), over. ald. Kampen 3-8-1883, z.v. Fake Bosman (V.1) en Beeltje Stoter Stoffers, tr. Zwartsluis 23-12-1865 Maria Tielbaard, geb. Zwartsluis 15-12-1837, koopvrouw (1886), winkelierse (1902), vermoedelijk overl. ald. 13-1-1909, dr. v. Derk Tielbaard, arbeider (1837), schippersknecht (1865), en Aaltje de Graaf.

Uit dit huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Fake, geb. 16-5-1866, ged. ald. 22-11-1868, schippersknecht, overl. Apeldoorn 1-5-1938.
 2. Derk, geb. 1-11-1868, ged. ald. 22-11-1868, volgt VII.1
 3. Albert, geb. 26-10-1870, ged. ald. 13-11-1870, overl. ald. 13-5-1871.
 4. Aaltje, geb. 31-1-1873, ged. ald 23-2-1873, overl. ald 7-7-1886.
 5. Belia, geb. 8-1-1875, ged. ald. 7-2-1875, overl. Hasselt 3-10-1949, tr. Zwartsluis 6-2-1902 Lubbertus Spoelder, geb. Hasselt 2-12-1873, arbeider, overl. Hasselt 5-3-1953, zv. Johannes Spoelder, arbeider, en Hermina Rooseboom.
 6. Lummegje, geb. 5-4-1878, overl. ald. 24-4-1878.


VII.1 Derk Bosman, geb./ged. Zwartsluis 1/22-11-1868, varensgezel (1901, 1908, 1929), overl. Zwartsluis 5-3-1956, z.v. Hendrik Bosman (VI.1) en Maria Tielbaard, tr. (1) ald. 29-6-1901 Bartje Bouman, geb. Zwartsluis 10-8-1883, overl. ald. 31-1-1905, dr. v. Klaas Bouman, arbeider, en Johanna Brand;
tr. (2) ald. 7-5-1908 Jennigje Knol, geb. Hasselt 2-1-1878, overl. Zwartsluis 21-12-1946, dr. v. Hendrikus Knol en Catharina Krupe.

Uit het eerste huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Hendrik, geb. 13-10-1901, overl. ald. 4-1-1926.
 2. Johanna, geb. 25-2-1904, tr. ald. 1-6-1929 Hendrik Mooiweer, geb. Zwartsluis 9-2-1903, mattenmaker, z.v. Hendrik Mooiweer en Trijntje de Jonge.
Uit het tweede huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Maria Catharina, geb. 1-4-1909, volgt VIII.
 2. Catharina, geb. 12-9-1910, overl. ald. 12-8-1911.
 3. Betje, geb. 1-3-1913, overl. Havelte 31-8-1995, tr. Harm Jonkers, overl. 29-6-1979.
 4. Boukje, geb, 3-1-1915 (vertrekt 1929 naar Amsterdam).
 5. Hendrikje, geb. 24-5-1916.
 6. Hendricus, geb. 5-12-1918.


VIII Maria Catharina Bosman, geb. Zwartsluis 1-4-1909, overl. Amsterdam 7-8-1976, dienstbode, dr. v. Derk Bosman en Jennigje Knol.

Maria Catharina krijgt ten minste twee kinderen:
 1. Dirk, geb. Amsterdam 20-8-1930.
 2. Hans, geb. Amsterdam 9-4-1937.


VI.2 Jan Bosman, geb. Zwartsluis 24-11-1841, ged. ald. 26-12-1841, schippersknecht (1872), arbeider (1907), overl. Amsterdam 17-5-1901, z.v. Fake Bosman (V.1) en Beeltje Stoter Stoffers, tr. Den Helder 8-2-1872 Marrigje van Eijken, geb. Zwartsluis 31-3-1843, ged. ald. 30-4-1843, overl. Amsterdam 28-1-1891, dr. v. Theunis van Eijken, schipper, en Johanna Plomp.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna, geb. Graft 27-7-1872, overl. Amsterdam 12-1-1945, tr. Amsterdam 8-3-1905 Heert de Boevé, geb. Leeuwarden 12-6-1881 (ouders wonende te Den Helder), los werkman, ijzersmelter, overl. Amsterdam 12-9-1959, z.v. Gerardus Hendrik Gerrit de Boeve en Elisabeth van der Woude.
 2. Teunis, geb. Den Helder 14-4-1877, volgt VII
 3. Jan, geb. Amsterdam 5-2-1880, overl. ald. 26-9-1893.
 4. Jantje, geb. Amsterdam 2-11-1882, overl. Diepenheim 1-11-1899.
 5. Johanna Maria Elisabeth, geb. Amsterdam 4-4-1885, tr. Arnhem 11-9-1907 Herman Mulder, geb. Arnhem 27-2-1883, koetsier, z.v. Evert Mulder, arbeider, en Leida Everdina Schuurman.


VII Teunis Bosman, geb. Den Helder 14-4-1877, werkman (1903), overl. Mülheim-Ruhr (Dld) 10-4-1922*, z.v. Jan Bosman (VI.2) en Marrigje van Eijken, tr. Amsterdam 26-8-1903 Johanna Maria Christina van Hooven, geb. Amsterdam 4-5-1871, overl. Amsterdam 7-11-1942, wed. van Hendrik Hillebrand Alting, dr. v. Frederik Cornelis van Hooven, venter, en Hendrika Niggeman.
Het gezin vertrekt 25-5-1909 naar Westfalen.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria, geb. Amsterdam 27-1-1904, tr. Amsterdam 2-4-1924 Rigardus Anthonius de Wit, geb. Nieuwer-Amstel 7-11-1900, elektriciën (1900, 1924), z.v. Dirk de Wit, machinist (1924), en Annasthasia Mollevanger.


VI.3 Albert Bosman, geb. Zwartsluis 16-3-1844, ged. ald. 21-4-1844, schippersknecht (1870), varensgezel (1894), overl. ald. 3-7-1894, z.v. Fake Bosman (V.1) en Beeltje Stoter Stoffers, tr. Zwartsluis 12-11-1870 Petronella van de Beld, geb. Zwartsluis 26-9-1843, overl. ald. 11-2-1902, naaister (1870), dr. v. Harm van de Beld, arbeider, en Klazina Johanna Neuzel (alias Neussel).

Uit dit huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Fake, geb. 18-12-1870, ged. ald. 12-2-1871, volgt VII.
 2. Klazina Johanna, geb./ged. 16-10/17-11-1872, overl. Glanerbrug (gem. Enschede) 26-4-1962, tr. ald. 13-08-1898 Derk Kelder, geb. Ambt Vollenhove 8-11-1876, overl. Enschede 19-3-1957, z.v. Jan Kelder, arbeider, en Roelofje Rook.
 3. Belia, geb./.ged. 25-9/17-10-1875, overl. Almelo 22-1-1966, tr. Almelo 05-05-1898 Albert van der Meer, geb. Hoogeveen 25-10-1873, wever, overl. Almelo 30-7-1920, z.v. Wicher van der Meer, arbeider, en Klaasje Pater.
 4. Berendina Cornelia, geb./ged. 4-12-1878/5-1-1879, overl. ald. 20-7-1880.
 5. Berendina Cornelia, geb./ged. 15-10/12-11-1882.
 6. Hendrik Willem Johannes, geb./ged. 14-10/13-11-1887, overl. ald. 17-2-1891.


VII Fake Bosman, geb./ged. Zartsluis 18-12-1870/12-2-1871, schipper (1896), overl. ’s Gravenhage 1-9-1899, z.v. Albert Bosman (VI.3) en Petronella van de Beld, tr. ’s Gravenhage 29-7-1896 Adriana Elisabeth Fladderak, geb. Hardinxveld 27-12-1875, werkster (1900), overl. ’s Gravenhage 1973*, dr. v. Barend Jan Fladderak, visser (1875), en Cornelia Hendrika van de Werken, werkster (1902);
Adriana Fladderak tr. (2) 'Gravenhage 2-4-1902 Willem Hendrik van der Leek.

Uit dit huwelijk geb. te ’s Gravenhage:
 1. Pieternella, geb. 10-9-1896, volgt VIII
 2. Cornelia Hendrika, geb. 22-11-1897, overl. ald. 24-9-1898.
 3. Albert, geb. 25-11-1898, overl. ald. 1-3-1900.


VIII Pieternella Bosman, geb. ’s Gravenhage 10-9-1896 (acte 3879), dr. v. Fake Bosman en Adriana Elisabeth Fladderak.

Pieternella krijgt een zoon:
 1. Adrianus, geb. ’s Gravenhage 12-3-1922, volgt IX


IX Adrianus Bosman, geb. ’s Gravenhage 12-3-1922, overl. Wateringen 3-6-2001, z.v. Pieternella Bosman, tr. Woutera Catharina van den Heuvel, geb. 19-3-1923, overl. Wateringen 28-7-2006, eerder geh. gew. m. Bernardus Christianus Louwerens.

Uit dit huwelijk geb. te Wateringen:
 1. John, geb. 21-11-1959*, tr. 26-3-1982* Petronella Adriana Stokdijk, geb. Rijswijk 5-9-1961*, dr. v. Adriaan Stokdijk en Jacoba Petronella Koelemei. Uit dit huwelijk (X): Patricia, Guy, John, Charly, Matthew.
 2. P.W.A. (Petra), tr. Kees ‘t Lam.


V.2 Klaas Bosman, geb./ged. Zwartsluis 28-4/1-5-1814, schippersknecht (1839), arbeider (1848), schipper (1886), overl. Zwolle 29-11-1886, z.v. Hendrik Fake Bosman (IV.2) en Maria Klaassen van den Berg, tr. (1) Zwartsluis 15-2-1839 Hendrikje Bouwer, alias Hendrikje Jans Muske of Mussche, geb./ged. Zwartsluis 18/22-1-1809, dienstmeid, overl. Smilde 26-12-1857 (wonende te Zwartsluis), dr.v. Jan Hendriks Bouwer, alias Mussche, en Trijntje Hendriks Mast, arbeidster; Hendrikjes overlijdensacte, op naam van Hendrikje Jans Muske, vermeldt: ‘naamswijziging Hendrikje Boumer Assen 1872 akte 110; als haar geboortedatum wordt 6-12-1809 genoemd.
tr. (2) ald. 20-11-1858 Jantje de Jong, geb. Zwartsluis 25-12-1830, dienstmeid (1858), turfventster (1899), overl. Zwolle 11-2-1899, dr. v. Teunis de Jong en Hermina Mussche.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Maria, geb. Zwartsluis 24-11-1840, overl. Smilde 8-12-1840.
 2. Maria, geb. Zwartsluis 20-11-1841, ged. ald. 12-12-1841, overl. ald. 23-12-1848.
 3. Jan, geb. Zwartsluis 26-09-1844, volgt VI.5
 4. Trijntje, geb. Norg 21-2-1848, ged. Zwartsluis 19-3-1848, overl. Meppel 11-7-1849.
 5. Hendrik, geb. Zwartsluis 6-1-1852, ged. ald. 1-2-1852, overl. ald. 17-7-1852.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Teunis, geb. Zwolle 4-5-1860, ged. Zwartsluis 17-6-1860, overl. Steenwijk 18-10-1861.
 2. Teunis, geb. Kampen 26-11-1862, volgt VI.6


VI.5 Jan Bosman, geb. Zwartsluis 26-9-1844, arbeider (1889), schippersknecht (1891, 1894), overl. Meppel 9-3-1894, z.v. Klaas Bosman (V.2) en Hendrikje Bouwer, tr. (1) Meppel 7-12-1872 Aaltje de Vos, geb. Staphorst 20-9-1850, overl. Meppel 27-4-1885, dr.v. Jurrian de Vos en Aleida Gerhardina Wilhelmina ter Loo;
tr. (2) Meppel 27-3-1886 Femmigje van den Berg, geb. Meppel 14-6-1859, overl. na 1913, eerder geh. met Thomas Fernhout, dr. v. Klaas van den Berg, spekslagersknecht, en Hendrikje van Aalst.
Femmigje tr. (3) Meppel 26-1-1895 Arent Hovenberg, geb . Meppel 4-3-1871, z.v. Jan Hovenberg, wagenmaker, en Aaltje van Veen, scheiding. Assen 7-2-1905; zij tr. (4) Meppel 28-8-1909 Jan Timmerman, geb. Nijeveen 25-5-1848, arbeider (1913), overl. Meppel 2-7-1913, z.v. Hendrik Hermannus Timmerman en Lammigje Harms van Ulzen, wednr. van Lammigje Bult.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Aleida Gerhardina Wilhelmina, geb. Meppel 7-6-1874, dienstbode, overl. Amsterdam 24-1-1964.
 2. Henderika, geb. Brielle 3-11-1875, overl. Meppel 5-12-1920.
 3. levenloos geb. kind, geb./overl. Meppel 27-4-1885.
Uit het tweede huwelijk geb. te Meppel:
 1. Jan, geb. 26-3-1888.
 2. levenloos geb. zoon, geb./overl. 2-12-1889.
 3. levenloos geb. zoon, geb./overl. 14-3-1891.
 4. levenloos geb. dochter, geb./overl. 17-1-1894.


VI.6 Teunis Bosman, geb. Kampen 26-11-1862, schipper (1887, 1929), turfverkoper (1889), turfschipper (1890), overl. Amsterdam 23-6-1941, z.v. Klaas Bosman (V.2) en Jantje de Jong, tr. Zwolle 6-10-1887 Susanna Westera, geb. Voorst (gem. Zwollerkerspel) 24-8-1862, overl. Zwolle 20-3- 1917, dr. v. Peter Westera, arbeider, en Gerrigje Pieper.

Uit dit huwelijk geb. te Zwolle:
 1. levenloos kind (zoon), geb./overl. 12-2-1889.
 2. levenloos kind (dochter), geb./overl. 2-6-1890.
 3. levenloos kind (zoon), geb./overl. 12-4-1891.
 4. Klaas, geb. 23-3-1893, volgt VII
 5. Peter, geb. 13-12-1894, overl. ald. 17-8-1898.
 6. levenloos kind, geb./overl. 17-2-1896.
 7. Jan, geb. 18-3-1897, volgt VII
 8. levenloos kind, geb./overl. 21-6-1898.
 9. Gerrigje, geb. 10-9-1900, overl. 30-5-1901.
 10. levenloos kind, geb./overl. 2-6-1901.
 11. Gerrigje, geb. 5-8-1904, overl. ald.14-8-1904 (op een schip liggende in de Nieuwe Vecht).


VII Klaas Bosman, geb. Zwolle 23-8-1893, schipper (1929), overl. Amsterdam 27-1-1977, begr. ald., z.v. Teunis Bosman (VI.6) en Susanna Westera, tr. Amsterdam 21-2-1929 Elsje Smit, geb. Vianen 17-2-1904, overl. Amsterdam 26-3-1996, begr. ald., dr. v. Pieter Smit, schipper (1929), en Femmigje ter Steege.

Uit dit huwelijk:
 1. Susanna, geb. Rotterdam 4-8-1931, overl. Amsterdam 6-10-2004, begr. ald.


VII Jan Bosman, geb. Zwolle 18-3-1897, schipper (1924), overl. Amsterdam 26-12-1935, z.v. Teunis Bosman (VI.6) en Susanna Westera, tr. Amsterdam 12-6-1924 Hillegien van Komen, geb. Emmen 8-9-1905, overl. 12-2-1992, begr. IJmuiden, dr. v. Jan van Komen en Tijtje Burema; Hillegien tr. (2) Amsterdam 1-11-1939 Frederik Oudemast, geb. Ouder-Amstel. 23-6-1915, overl. 11-3-1997, begr. IJmuiden.

Uit dit huwelijk:
 1. Susanna, geb. Deventer ca. 1925, overl. Amsterdam 31-3-1932 (7 jr., won. Zwolle)
 2. Tijtje, geb. Wamel (gem. West Maas en Waal) 25-2-1927, overl. 30-8-1963, begr. IJmuiden (Duinhof), tr. Bouke Langius.
 3. Hillegien, geb. 4-12-1929.
 4. Teunis, geb. Amsterdam 22-12-1934.


V.3 Jan Bosman, geb. Zwartsluis 13-07-1820, koopman (1875, 1880, 1894), winkelier (1886), overl. ald. 8-9-1898, z.v. Hendrik Fake Bosman (IV.2) en Maria Klaassen van den Berg, tr. ald. 27-3-1852 Aaltien Hoorn, geb. Meppel 19-11-1830, dienstmeid, overl. Zwartsluis 3-4-1880, dr.v. Reinder Roelofs Hoorn en Aaltien Arents Pol.

Uit dit huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Maria, geb./ged. 23-6/11-7-1852, dienstmeid, overl. ald. 14-9-1891, tr. ald. 15-10-1875 Hendrik Brouwer, geb. Haarlem 31-3-1850, schippersknecht (1875), overl. Zwartsluis 13-5-1922, z.v. Jan Brouwer, touwslager(sknecht), en Janna van Dijk; Hendrik Brouwer tr. (2) Zwartsluis 21-01-1893 Margien van Veen, geb. Zwartsluis 5-2-1862, overl. ald. 1-2-1940, dr. v. Hendrik van Veen en Johanna van Veen.
 2. Reinder, geb./ged. 11/30-4-1854, volgt VI.7
 3. Hendrik, geb. 17-4-1856, overl. ald 20-4-1856.
 4. Hendrik, geb./ged. 31-5/14-6-1857, overl. ald 12-11-1857.
 5. Hendrik, geb./ged. 5/19-12-1858, overl. ald 15-6-1860.
 6. Jan, geb.ged. 7/26-1-1862, volgt VI.8
 7. Aaltien, geb./ged. 27-5/29-6-1864, overl. Muiden 19-3-1944,tr. ald. 19-08-1886 Jan Brouwer, geb./ged. Zwartsluis 13-3-1860, schippersknecht, scheepstimmerman (1912), ijzerwerker (1920), overl. Muiden 10-6-1941, z.v. Jan Brouwer en Janna van Dijk.
 8. Hendrikje, geb./ged. 1/28-7-1867, overl. Muiden 11-1-1949, tr. (1) Zwartsluis 10-07-1897 Jan Vos, geb. Odoorn 4-6-1872, schipper, z.v. Gerrit Vos, arbeider (1872), schipper (1897), en Johanna Landkroon, scheiding Zwartsluis 8-2- 1902;
  tr. (2) Hasselt 4-9-1902 Hendrik Hulzebosch, geb. Hasselt 26-7-1856, arbeider (1912), overl. ald. 15-3-1912, wednr. v. Hermina Blom, z.v. Hendrik Hulzebosch en Margaretha Beekman;
  tr. (3) Hasselt 16-1-1913 Derk Smit, geb. Hasselt 7-7-1874, arbeider (1913), overl. Muiden 1-9-1935, z.v. Derk Smit en Magdalena Hubert.
 9. Femmigje, geb./ged. 24-8/5-9-1869, overl. ald 8-8-1888.


VI.7 Reinder Bosman, geb./ged. Zwartsluis 11/30-4-1854, schippersknecht (1880), dagloner (1911), arbeider (1909, 1913, 1915), overl. ald. ald. 4-1-1920, z.v. Jan Bosman (V.3) en Aaltien Hoorn, tr. Zwartsluis 22-05-1880 Geertruida Jans, geb. Zwartsluis 28-3-1857, ged. ald. 3-5-1857, dienstbode, overl. ald. ald. 24-5-1926, dr.v. Jurrien Jans, arbeider, en Geesjen van Oort.

Uit dit huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Jan, geb./ged. 5-9/9-10-1881, volgt VII.
 2. levenloos geboren dochtertje, geb./overl. 23-10-1883.
 3. Geesje, geb./ged. 26-9/21-12-1884, overl. 1-6-1961, begr. Zwolle, tr. Zwartsluis 5-11-1913 Age Merkus, geb. Zwollekerspel 9-11-1887, schilder (1913), overl. 18-3-1940, begr. Zwolle, z.v. Harm Merkus, spoorbeambte, en Anje van der Wal.
 4. Aaltje, geb./ged. 23-3/1-5-1887, overl. Meppel 13-1-2013, tr. ald. 7-11-1917 Nicus Drost, geb. Nieuwleusen 25-3-1877, scheepsbouwer (1917), overl. Zwartsluis 17-5-1922, z.v. Jacob Drost, landbouwer, en Neeltje de Jonge.
 5. Femmigje, geb./ged. 2-10/3-11-1889, overl. Zwolle 1-12-1956, begr. ald., tr. Heino 5-1-1911 Albert Roessink, geb. Heino 25-5-1888, timmerman (1911), aannemer (1932), overl. 1-5-1951, begr. Zwolle, z.v. Johannes Roessink, landbouwer, en Maria Westrik.
 6. Margje, geb. 22-6-1893, overl. Zwartsluis 18-9-1960, tr. ald. 12-8-1915 Thijs Stam, geb. Wanneperveen 13-4-1888, arbeider, z.v. Harm Stam en Jentje de Jonge.
 7. Jurrie, geb. 4-8-1895, overl. 29-9-1897.
 8. Jurrie, geb. 5-2-1898, volgt VII.
 9. Reinder, geb. 12-6-1900, overl. ald. (Nieuwesluis) 12-9-1903.


VII Jan Bosman, geb.ged. Zwartsluis:
7/26-1-1862, mastenmaker, overl. ald. 2-3-1953, z.v. Reinder Bosman (VI.7) en Geertruida Jans, tr. ald. 20-5-1909 Geertje van de Stouwe, geb./ged. Zwartsluis 11-2/20-3-1887, overl. na 1953, dr. v. Klaas van de Stouwe, schippersknecht (1887), lantaarnopsteker (1909), en Grietje Batteram.

Uit dit huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Reinder, geb. 19-6-1910, volgt VIII
 2. Klaas, geb. 19-4-1912, (verm.) volgt VIII
 3. Geertruida, geb. 15-9-1914, overl. 22-9-1976, begr. Giethoorn, tr. H. Bakker.
 4. Jan, geb. 26-11-1916, volgt VIII
 5. Grietje, geb. 21-9-1919, overl. ald. 4-7-1923.
 6. Jurrie, geb. 19-11-1921, volgt VIII
 7. Aaltje, geb. 16-3-1923, overl. Meppel 13-1-2013, tr. Pieter Bruinenberg, overl. 2004.
 8. Nico, geb. 7-2-1925, volgt VIII
 9. Grietje, geb. 16-8-1927, overl. Zwolle 10-5-2002, tr. Jan van den Berg.
 10. Gerard, tr. Aafke Vinke.


VIII Reinder Bosman, geb. Zwartsluis 19-6-1910, z.v. Jan Bosman en Geertje van der Stouwe, tr. Geertje Keizer.

Uit dit huwelijk:
 1. Ida, tr. Jan van Wendel.
 2. Jan, tr. Grietje Hilboezen.
 3. Harry.


VIII Klaas Bosman, geb. Zwartsluis 19-4-1912, overl. 19-9-1993, z.v. Jan Bosman en Geertje van de Stouwe, tr. Janna de Leeuw, geb. 4-9-1913, overl. 16-6-2001, dr. v. Dries de Leeuw, landbouwer, en Jantje Roseboom.

Uit dit huwelijk geb. te Zwartsluis:
 1. Geertje, geb. 15-1-1941, overl. ald. 16-1-1941.
 2. Jan, geb. 14-12-1942, volgt IX
 3. Jannie, tr. ca. 21-11-1972 Albert Mooiweer.
 4. Hendrik Reinder, volgt IX
 5. Dries.
 6. NN, geb./overl. 28-6-1953.


IX Jan Bosman, geb. 14-12-1942, overl. Ruinerwold 23-8-2014 (ML), z.v. Klaas Bosman en Janna de Leeuw, tr. 1960+ Tonnie van Ettekoven.

Uit dit huwelijk:
 1. Carlo, partner Mirjam. Uit dit huwelijk: Duncan, Conor, Mabel.
 2. Janine, partner Erwin.


IX Hendrik Reinder Bosman, geb. Zwartsluis, z.v. Klaas Bosman en Janna de Leeuw, tr. Maria ten Klooster, dr. v. Berend ten Klooster en Maria Buit.

Uit dit huwelijk:
 1. Marita Johanna.
 2. Nicolaas Bernhard.
 3. Hendrika Maria.
Bron: http://www.genealogy.demon.nl/Klooster/fam00567.htm


VIII Jan Bosman, geb. Zwartsluis 26-11-1916, overl. Kampen* 18-9-2011, z.v. Jan Bosman en Geertje van der Stouwe, tr. Kampen 1943 Femmigje van de Beld, geb. 1916*, overl. Kampen 2-1-2009*.

Uit dit huwelijk:
 1. Jan, overl. Kampen 2009*, tr. Riekje Lijzenga.
 2. Geke, tr. Herman School.
 3. Evert, tr. Jannie Kist.
 4. David, tr. Jannie Dokter.


VIII Jurrie Bosman, geb. Zwartsluis 19-11-1921, z.v. Jan Bosman en Geertje van der Stouwe, tr. Grietje Schaart.

Uit dit huwelijk:
  1. Jeroen.


VIII Nico Bosman, geb. Zwartsluis 7-2-1925, overl. 27-3-2000, begr. Veendam, z.v. Jan Bosman en Geertje van der Stouwe, tr. Annie Doosje.
Uit dit huwelijk kinderen.


VII Jurrie Bosman, geb. Zwartsluis 5-2-1898, mattenkloppenmaker, overl. Zwartsluis 15-6-1979, begr. ald., z.v. Reinder Bosman (VI.7) en Geertruida Jans, tr. (vermoedeljk te Zwartsluis) ca. 1937 Johanna Geertruida Visscher, geb. Heetveld (gem. Vollenhove, Ambt) 16-6-1901, overl. Zwartsluis 16-6-1981, dr. v. Goosen Visscher, hoedenmaker (1899), en Aaltje van Smirren, modiste (1899).

Uit het eerste huwelijk:
 1. Reinder, geb. Zwartsluis 24-10-1938, volgt VIII


VIII Reinder Bosman, geb. Zwartsluis 24-10-1938, z.v. Jurrie Bosman en Johanna Geertruida Visscher, tr. (1) Wilhelmina Heetebrij, dr. v. Lubbert Heetebrij en Emma NN; gesch. ca. 1967; tr. (2) Aukje Mienema, geb. Steenwijk; tr. (3) ca. 1975 Henny Jongschaap; gesch. ca. 1987; tr. (4) Lisa Camaro, geb. Dominicaanse Republiek.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Jurrie, geb. Heetveld (Vollenhove, Ambt), relatie met Inge Zeelte.


VI.8 Jan Bosman, geb. Zwartsluis 7-1-1862, ged. ald. 26-1-1862, varensgezel (1894), brandstofhandelaar (1926), overl. ald. 12-07-1945, z.v. Jan Bosman (V.3) en Aaltien Hoorn, tr. ald. 29-12-1894 Aaltje Suurmond, geb. Zwartsluis 29-10-1868, ged. ald 13-12-1868, overl. Zwolle 19-12-1929, dr. v. Pieter Suurmond, slager, en Marrigje Pereboom.

Uit dit huwelijk geb.te Zwartsluis:
 1. Aaltje, geb. 11-3-1896, , overl. ald. 25-1-1988, tr. ald. 4-6-1926 Roelof Jalink, geb./ged. Zwartsluis 10-1/19-2-1893, barbier'(1926), overl. ald. 27-2-1987, z.v. Bernhardus Jalink, brandstoffenhandelaar (1926), en Hendrikje Appelo.
 2. Pieter, geb. 1-4-1898, overl. ald. 23-4-1898.
 3. Pieter, geb. 7-1-1901, volgt VII
 4. Jan, geb. 15-12-1910, kapper, overl. Zwolle 10-9-1998, begr. Zwartsluis, tr. Hasselt 20-10-1952 Geertje Leeuw, geb. Zwartsluis 12-8-1912, overl. Genemuiden 3-6-1993, begr. Zwartsluis, dr. v. Johan Leeuw en Jantje Stroetinge.


VII Pieter Bosman, geb. Zwartsluis 7-1-1901, overl. 30-6-1973, begr. Rotterdam, tr. Gouderak 31-8-1927 Antje Dina van Kleij, geb. Noordeloos 30-8-1903, overl. Goes 27-9-2000, begr. Rotterdam, dr. v. Jan Cornelis van Kleij en Arigje de Jong.

Uit dit huwelijk:
 1. Arigje, tr. Pieter van den Bos, geb. 22-4-1933, overl. Kapelle (Zeeland) 31-8-2006.


IV.3 Lambert Faken Bosman, ged. Hoogeveen 30-11-1783, schipper, marin (= matroos ) (1812), overl. ald. 4-8-1832, z.v. Fake Hendriks Bos(man) (III.2) en Femmegje Lamberts Hartman, tr. ald. 1-10-1812 Metje Gerrits de Jonge, ged. Hoogeveen 08-10-1786, overl. ald. 04-12-1866, dr. v. Gerrit Alberts de Jonge, landbouwer, en Albertje Jans Winkel.

Uit dit huwelijk geboren te Hoogeveen:
 1. Femmigjen, geb. 28-10-1811 (als Femmegien Bosman de Jonge, dr. v. Metje Gerrits de Jonge en NN), naaister, overl. ald. 7-1-1841, tr. ald. 8-6-1840 Johannes Paddinge, geb. Hoogeveen 24-09-1817, scheepstimmerman, overl. Avereest 20-1-1849, z.v. Klaas Johannes Paddinge, scheepstimmerman, en Elisabeth Egberts Booij;
  Johannes Paddinge tr. (2) Hoogeveen 23-2-1842 Femmegien Botter, geb./ged. Hoogeveen 18/22-09-1811, dienstmaagd, overl. Kampen 8-7-1884, dr.v. Berend Jacobs Botter, landbouwer, en Jantjen Pieters Giezen, landbouwer.
 2. Gerrit, geb. 4-3-1815.
 3. Fake, geb. 19-1-1817, overl. ald 29-9-1819*.
 4. Fake, geb. 24-9-1819*, volgt V.4
 5. Jan, geb. 24-5-1821, overl. ald. 14-5-1822.
 6. Jan, geb. 15-3-1823, overl. ald. 30-8-1825.
 7. Albert, geb. 1-6-1825, volgt V.5
 8. Alberdina, geb. 16-4-1829, overl. ald 18-5-1866, tr. ald. 1-9-1849 Jan Santink, geb. Dinxterveen (gem. Wanneperveen) 15-05-1822, arbeider, rijksvoetbode/postillon, overl. Meppel 14-03-1906, z.v. Barteld Jans Santink, gestdrager, en Aaltje Bartelds Gort; Jan Santink tr. (2) Hoogeveen 31-8-1866 Bregje Beuker, geb. De Wijk 07-08-1838, overl. Meppel 20-8-1895, dr. v. Harm Beuker en Femmigje ten Broek.
* vreemd: Fake (4) wordt geboren/vernoemd voordat Fake (3) is overleden.


V.4 Fake Bosman, geb. Hoogeveen 24-9-1819, schipper, overl. na 20-9-1868, z.v. Lambert Faken Bosman (IV.5) en Metje Gerrits de Jonge, tr. ald. 7-12-1844 Pietertje Allen Leemboer (ook Pietertje Hal of Halle genoemd), ged. Beilen 15-01-1809, dienstmaagd, overl. ald. 20-9-1868 (won. Hoogeveen), dochter van Alle Jacobs Leemboer, landbouwer, en Jantje Pieters.

Uit dit huwelijk:
 1. Lammert, geb. Deventer 15-1-1846, overl. Zoeterwoude 21-7-1849 (acte Hoogeveen 28-7-1849).
 2. Albertus, geb. Smilde 13-12-1848, overl. Arnhem 25-01-1851.
 3. Jantje, geb. Spaarndam 12-8-1851, overl. Amsterdam 7-8-1909, tr.Amsterdam 4-1-1882 Jan Otter, geb. Steenwijk 27-8-1850, schipper (1899), werkman (1902, 1908), bootwerker (1908), overl. Amsterdam 27-3-1929, z.v. Lambert Otter en Annegien Greven.


V.5 Albert Bosman, geb. Hoogeveen 1-6-1825, schipper(1860), overl. ald. 28-5-1913, z.v. Lambert Faken Bosman (IV.5) en Metje Gerrits de Jonge, tr. (1) ald. 16-12-1848 Jakoba Kluwen, geb. Hoogeveen 11-08-1823, naaister, overl. Zwolle 8-2-1857 (acte Hoogeveen 20-2-1857), dochter van Jacob Wolters Kluwen, schipper, en Jentje Jans de Boer;
tr. (2) ald. 24-12-1858 Egberdina van Slooten, geb. Hoogeveen 10-09-1822, dienstmeid, overl. ald. 10-5-1883, dochter van Jacob van Slooten, schoenmaker, en Roelofje Huisman;
tr. (3) ald. 6-8-1884 Riksina Boer, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 26-5-1838, overl. Hoogeveen 31-12-1909, weduwe van Petrus Alexander Braaksma, dochter van Jacob Roelofs Boer en Geertruij Jordens.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Lambert, geb. Hoogeveen 19-2-1849, overl. ald. 1-2-1851.
 2. Metje, geb. Hoogeveen 19-4-1851, overl. Delden Stad 12-3-1931 (acte Voorst 10-4-1931), tr. Hoogeveen 1-1-1881 Teunis Smelt, geb. Hoogeveen 22-11-1838, kuiper, overl. ald. 10-09-1883, weduwnaar van Geertruit Coelingh en van Lammigje Otten, z.v. Gerrit Smelt en Stijntje Warmels; Metje tr. (2) ald. 23-10-1886 Albertus Esselbrugge, geb. Hoogeveen 8-10-1839, horlogemaker, overl. ald. 23-11-1913, zoon van Abraham Esselbrugge en Aleida Sieders.
 3. Lammert, geb. Deventer 11-1-1854, overl. Hoogeveen 6-12-1864.
Uit het tweede huwelijk:
 1. Roelofje, geb. Zwartsluis 23-12-1859, ged. ald. 3-6-1860, overl. Hoogeveen 27-7-1860.
 2. Fake, geb. Meppel 7-9-1861 (tweeling, ouders won. te Hoogeveen), overl. Hoogeveen 25-2-1871.
 3. Roelofje, geb. Meppel 7-9-1861 (tweeling, ouders won. te Hoogeveen), overl. Hoogeveen 10-6-1865.


III.3 Berend Hendriks Bosman, ged. Hoogeveen 29-2-1756, veenbaas (1784-1812), schipper (1798), landbouwer (1824), bijker (1811, 1826), overl. ald. 26-7-1826, z.v. Hendrik Jans Bosman (II.2) en Hilligje Berends Faken, tr. (1) vóór 9-12-1781 Grietje Alberts Metselaar, ged. Hoogeveen 25-7-1756, overl. ald. 7-10-1810, begr. ald. 12-10-1810, dochter van Albert Arents (Metselaar) en Engeltje Adams (Smit);
tr. (2) 15-2-1812 Maria Harms Koster, ged. Elburg 25/26-12-1751, overl. Hoogeveen (Sloot) 31-1-1835, dochter van Harmen Jacobs Koster en Marrigje Reijers, eerder weduwe van Jan Claas Botter (80 en 81 in kwartierstaat).

Kinderen uit het eerste huwelijk gedoopt te Hoogeveen:
 1. Hilligje, ged. 9-12-1781, overl. ald. 19-08-1868, tr. ald. 7-2-1808 Harm Johannes Fransen, geb. Hoogeveen 10-4-1773, schipper, overl. Hollandscheveld (Hoogeveen) 9-1-1830, z.v. Jan Johannes Fransen en Elisabeth Harms.
 2. Albert, ged. 9-11-1783, volgt IV.4
 3. Hendrik, ged. 2-8-1786, begr. 13-5-1789 (‘kind van Berend Bosman’, verdronken) .
 4. Engeltje, ged. 26-7-1789, verm. begr. ald. 8-1-1795 (‘kind van Berent Bosman’).
 5. Henderkien, ged. 24-2-1793, overl. Avereest 24-12-1870, tr. Avereest 30-4-1833 Aldert Siedert Smit (alias: Albert Sieders), ged. Hoogeveen 19-10-1777, ijzersmid, landbouwer, overl. Avereest 12-6-1858, wednr. van Aaltje Zwarts, zoon van Jannes Alberts Sieders en Vrouwke Harms Goverts.
 6. Engeltje, ged. 31-1-1796, begr. ald. 11-10-1802 ('kind van Berend Bosman’).
 7. Hendrik, ged. 26-6-1799, volgt IV.5


IV.4 Albert Berends Bosman, ged. Hoogeveen 9-11-1783, smid (1807, 1812), turfschipper, overl. Zwartsluis 14-10-1851, z.v. Berend Hendriks Bosman (III.3) en Grietje Alberts Metselaar, tr. Hoogeveen 22-2-1807 Geesje Baerends Bremer, ged. Hoogeveen 20-4-1783, overl. Beverwijk 17-04-1852, dochter van Berend Jans Bremer en Klaasje Reints.

Uit dit huwelijk geb./ged. te Hoogeveen:
 1. Engeltje, ged. 13-12-1807, overl. Graft 31-7-1864 ( 'aan boord van een vaartuig liggend aan het Groot Noordhollandsch kanaal' (acte Beverwijk), tr. ald. 18-11-1827 Jan Jans Smit, ged. Hoogeveen 19-7-1801, turfschipper, overl. Beemster 22-7-1864 ('in een vaartuig ligende in deze Gemeente aan den Westringdijk, akte Beverwijk 26-7-1864), z.v. Jan Reijns Smit, veeneigenaar, en Hendrikje Alberts Stoter.
 2. Barend, ged. 15-04-1810, volgt V.6
 3. levenloos geboren dochtertje, geb./overl. 20-8-1817.
 4. Grietje, geb. 11-9-1819, overl. Beverwijk 14-11-1847, tr. Beverwijk 13-6-1841 Andries Hoeben, geb. Nijehaske (Friesland) 10-10-1817, schippersknecht, schulper, werkman, overl. Beverwijk 9-3-1905, zoon van Andries Andries Hoeben en Sjoukje Alderts Douwersz.
 5. Albertus, geb. 24-5-1822, volgt V.7
 6. Klaasje, geb. 27-2-1826, overl. Beverwijk 8-8-1829.


V.6 Barend (alias: Berend) Alberts Bosman, ged. Hoogeveen 15-04-1810, dagloner (1865), arbeider (1866), schipper, tapper, zoon van Albert Berends Bosman (IV.4) en Geesje Berends Bremer, overl. Beverwijk 29-6-1881, tr. Beverwijk 06-12-1830 Gerritje de Wolf, geb./ged. Beverwijk 12/18-11-1810, overl. ald. 11-10-1898, dr. v. Jan Thomasz de Wolf, deurwaarder, en Cornelia van der Does.

Uit dit huwelijk geb. te Beverwijk:
 1. Geesje, geb. 31-1-1832, tapster, overl. Schoten 14-02-1907, tr. (1) Bloemendaal 14-5-1856 Christiaan Fredrik Weber, geb. Haarlem 3-5-1828, arbeider, broodbakker, vrachtrijder, overl. Beverwijk 25-8-1872, z.v. Johannes Weber en Maria Louise Lorthiot; tr. (2) ald. 14-8-1873 Willem Poortvliet, geb. Breskens 2-10-1837, arbeider, weduwnaar van Roelofje Freedriks Smit, z.v. Simon Cornelis rollo liet, arbeider, en Janna van Alten.
 2. Jan de Wolf, geb. 30-7-1833, overl. ald. 19-10-1833.
 3. Cornelia, geb. 22-7-1834, overl. ald. 24-12-1836.
 4. Engeltje, geb. 13-2-1836, overl. ald. 31-3-1836.
 5. Albert, geb. 20-2-1837, volgt VI.9
 6. Keetje Maria, geb. 17-12-1838, overl. ald. 23-1-1898, tr. ald. 24-05-1866 Jan Grapendaal, werkman, kanaalwerker, geb. Beverwijk 7-5-1841, overl. Velsen omstreeks 12-10-1903 ('gevonden in een sloot in den Velserpolder'), zoon van Jan Grapendaal, bouwman, tuinier, en Gerritje van Amersfoort.
 7. Johannes Albertus, geb. 10-12-1840, volgt VI.10
 8. Reindert Johannes, geb. 22-12-1842, volgt VI.11
 9. Engeltje Cornelia, geb. 30-11-1844, overl. ald. 14-2-1845..
 10. Engeltje Maria Cornelia, geb. 20-2-1846, overl. ald. 30-12-1854.


VI.9 Albert Bosman, geb. Beverwijk 20-2-1837, dagloner (1865), arbeider, tuinder (1876, 1883, 1889, 1902, 1912), tuinman (1903), overl. Wijk aan Zee 20-4-1912, z.v. Barend Alberts Bosman (V.6) en Gerritje de Wolf, tr. (1) Wijk aan Zee 8-10-1865 Johanna Alida Pleging, geb. Wijk aan Zee 16-1-1840, overl. ald. 4-4-1880, dr. v. Leendert Pleging, tuinder (1840), en Maria Elisabeth Schoone, tuinster (1865);
tr (2) ald. 30-11-1883 Dina Johanna Haertlein, geb. 's Gravenhage 18-1-1833, overl. Wijk aan Zee 5-10-1899, dr. v. Carel Haertlein, klerk ter stads secretarie (1833), en Maria Elisabeth Barbara Raadt.

Uit dit huwelijk geb. te Wijk aan Zee en Duin:
 1. Berend, geb. 1-11-1865, overl. ald 22-2-1866.
 2. Maria Elisabeth, geb. 28-1-1867, overl. Wijk aan Zee en Duin 16-6-1955, begr. ald., tr. ald. 29-5-1889 Hendrik Sebo Hommers, geb. Beverwijk 4-9-1849, tuinder, overl. Beverwijk 10-2-1946, weduwnaar van Cornelia Grapendaal z.v. Reinier Hommers, tuinder, en Guurtje Riessen.
 3. Barend, geb. 10-12-1868, overl. ald. 6-7-1887.
 4. Gerritje, geb. 27-2-1871, overl. ald. 25-3-1871.
 5. Gerritje, geb. 26-4-1872, overl. ald. 27-5-1947, tr. Beverwijk 3-7-1902 Johannes de Blank, geb. Amsterdam 15-10-1869, arbeider (1902), houtkapper (1929), overl. Alkmaar 9-8-1957, z.v. Peter Johannes Willem de Blank en Geertruida van Halteren.
 6. Jan, geb. 1-2-1874, volgt VII
 7. Cornelia Maria, geb. 29-6-1875, overl. Beverwijk 11-5-1949, tr. ald. 20-6-1900 Gerardus Scholts, geb. Wijk aan Zee 18-8-1868, tuinder, overl. Beverwijk 12-5-1945, z.v. Hendrik Janszoon Scholts, tuinder (1868), en Elsje Berg.
 8. Franciscus, geb. 20-6-1876, overl. ald. 9-9-1876.


VII Jan Bosman, geb. Wijk aan Zee 1-2-1874, tuinder, koopman (1926), overl. Beverwijk 24-6-1926, z.v. Albert Bosman (VI.8) en Johanna Alida Pleging, tr. Zaandam 29-4-1903 Sijgje Keijzer, geb. Hillegersberg 18-4-1879, overl. Bennebroek 29-7-1955, dr. v. Leendert Keijzer, veenboer, en Antje Mienes.

Uit dit huwelijk geb. te Wijk aan Zee en Duin:
 1. Johanna Alida, geb. 15-10-1904, tr. Wijk aan Zee 19-6-1928 Simon Salomons, geb. Heiloo 7-9-1902, metaalbewerker (1928), overl. Heemstede 1-8-1969, begr. ald., z.v. Simon Salomons, koopman (1902), en Janntje de Waal.
 2. Leendert Albert, geb. 9-8-1905, banketbakker, overl. Haarlem 22-5-1996, tr. 15-6-1933 Petronella Melanda Smaal, geb. Beverwijk 15-1-1909, overl. 17-2-1978, d.v. Arie Smaal en Guurtje Langeveld.
 3. Maria Elisabeth, geb. Wijk aan Zee 22-7-1907, overl. ald. 18-3-1908.
 4. Maria Elisabeth, geb. 30-10-1909, bijkster, tr. 9-5-1934 onbekend.
 5. Albert, geb. 19-3-1913, volgt VIII.


VIII Albert Bosman, geb. Wijk aan Zee en Duin 19-3-1913, tuinder, fabrieksarbeider, z.v. Jan Bosman en Sijgje Keijzer, tr. 2-6-1938 Albertje van der Sluis, geb. Velsen 23-1-1914.

Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geb. Beverwijk 8-3-1940.


VI.10 Johannes Albertus Bosman, geb. Beverwijk 10-12-1840, arbeider (1871), kanaalwerker (1876), overl. ald. 2-4-1894, z.v. Barend Alberts Bosman (V.6) en Gerritje de Wolf, tr. Beverwijk 22-12-1870 Johanna Petronella Groot, geb. Beverwijk 5-3-1846, overl. Beverwijk 29-2-1920, dochter van Simon Groot, kastelein (1849), timmerman (1872), en Pietertje Twisk.

Uit dit huwelijk geb. te Beverwijk:
 1. Gerritje Petronella, geb. 22-7-1871, overl. ald.23-1-1873.
 2. Simon, geb. 3-12-1873, volgt VII
 3. Berend, geb. 16-2-1876, volgt VII
 4. Gerritje, geb. 19-9-1878, tr. Haarlem 8-6-1904 Karel Monné, geb. Haarlem 10-12-1879, smid, z.v. Karel Monné, smid, en Alida Suzanna Ego.
 5. Cornelis Johannes, geb. 7-11-1881, volgt VII
 6. Jan, geb. 9-5-1884, overl. ald. 12-12-1894.
 7. Albert, geb. 19-7-1887, overl. ald. 23-2-1889.
 8. Petronella, geb. 29-10-1889, overl. 15-6-1970, begr. IJmuiden, tr. Velsen 30-9-1918 Willem Rolloos, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 17-12-1887, machinebankwerker, overl. Driehuis (gem. Velsen) 3-1-1975, begr. IJmuiden, z.v. Adrianus Rolloos, arbeider (1887), machinist (1918), en Trijntje Verhoef.


VII Simon Bosman, geb. Beverwijk 3-12-1873, arbeider (1900), opzichter (1918), grondwerker (1941-45), overl. Zandvoort 16-3-1957, z.v. Johannes Albertus Bosman (VI.8) en Johanna Petronella Groot, tr. Zandvoort 25-10-1900 Dirkje Draijer, geb. Zandvoort 25-3-1869, overl. ald. 16-8-1947, wed. van Johannes Petrus Eduardis Bindels, dr. v. Evert Draijer en Jannetje Bol.

Uit dit huwelijk geb. te Zandvoort:
 1. Jan Evert, geb. 9-8-1901, volgt VIII.
 2. Evert Albert, geb. 7-10-1904, volgt VIII
 3. Pieter, geb. 5-8-1915, tr. M. Tissing.


VIII Jan Evert Bosman, geb. Zandvoort 9-8-1901, overl. ald. 22-2-1967, z.v. Simon Bosman (VII) en Dirkje Draijer, tr. Batavia 3-12-1928 Geertruida van der Paardt, geb. ca. 1905, overl. Zandvoort 16-3-1969.

Uit dit huwelijk:
 1. Dirkje Geertruida Johanna Henriëtte, geb. 24-3-1930, overl. Groningen 17-10-2004, tr. Zandvoort 3-11-1956 Rudolf Robert Thomson, geb. Madioen (Ned. Indië) 11-2-1932, overl. Cairo 19-3-2000.
 2. Wilhelmina Albertina, geb. Batavia 9-9-1932, overl. Zandvoort 27-6-1995, tr. Zandvoort sept./okt. 1968 Michael Willem Anton Draijer.
 3. S. P., volgt IX


IX S.P. Bosman, z.v. Jan Evert Bosman en Geertruida van der Paardt, tr. M.G.M. de Martino.

Uit dit huwelijk:
 1. Mariëttta Paulina, geb. 1963.


VIII Evert Albert Bosman, geb. 7-10-1904, stuurman, gezagvoerder KPM, overl. 1-2-1964, z.v. Simon Bosman (VII) en Dirkje Draijer, tr. Hilda Charlotte Markgraf, geb. 1904.

Uit dit huwelijk geb. in Ned. Oost-Indië:
 1. Jan Simon Friedrich, geb. Palembang 22-9-1928, volgt IX
 2. Hilda Charlotte, geb. Batavia 1929, tr. Zandvoort januari 1953 Hendrik Christiaan Kervezee, overl. Voorburg 26-7-1989.
 3. Evelina Albertina, geb. Palembang 1931, tr. Zandvoort nov. 1971 Engel van der Meulen.


IX Jan Simon Friedrich, geb. Palembang 22-9-1928, overl. Amsterdam 11-3-1997, z.v. Evert Albert Bosman en Charlotte Markgraf, tr. Zandvoort 20-9-1954 S.G. van der Werff.

Uit dit huwelijk:
 1. Evert Willem Jan, geb. Zandvoort 1955, tr. (1) Zandvoort 13/10-10-1981 Maria Margaretha Abeelen.
 2. Willem Jan, geb. Zandvoort 1957.
 3. Albert Carel, geb. 1965.


VII Berend Bosman, geb. Beverwijk 16-2-1876, polderwerker (1901), overl. Zandvoort 30-06-1906, z.v. Johannes Albertus Bosman (VI.8) en Johanna Petronella Groot, tr. Zandvoort 07-03-1901 Alida Johanna Keur, geb. Zandvoort 10-4-1882, overl. Haarlem 6-6-1936 (won. Zandvoort), dr.v. Jacob Keur en Gerritje Koning.

Uit dit huwelijk geb. te Zandvoort:
 1. Johanna Petronella, geb. 11-9-1901, tr. Zandvoort 4-10-1923 Willem Schuurman, geb. Doorn 10-9-1889, rijknecht (1923), stalknecht, overl. Amsterdam 30-10-1964, z.v. Arie Schuurman en Coosje van Eck.
 2. Berend, geb. 21-8-1906, volgt VIII


VIII Berend Bosman, geb. Zandvoort 21-8-1906, banketbakker, overl. Zandvoort 14-9-1981, z.v. Berend Bosman en Alida Johanna Keur, tr. Zandvoort 27-2-1930 Cornelia Molenaar, geb. Zandvoort 30-7-1907, overl. Zandvoort 5-1-1995, dr. v. Pieter Molenaar, visser, en Jannetje Molenaar.

Uit dit huwelijk geb. te Zandvoort:
 1. Alida Johanna, geb. 5-1-1934, overl. 28-7-2012, tr. Zandvoort 15-11-1955 Elias Bol, z.v. Elias Bol en J. den Otter.
 2. Jannetje, tr. Zandvoort febr. 1958 Gerrit Blom.


VII Cornelis Johannes Bosman, geb. Beverwijk 7-11-1881, machinist (1906, 1913+), overl. Zandvoort 19-9-1946, z.v. Johannes Albertus Bosman (VI.8) en Johanna Petronella Groot, tr. Haarlem 7-3-1906 Sophia Maria Noordman, geb. Haarlem 18-1-1886, dr. v. Cornelis Noordman, werkman (1886), arbeider (huwelijk 1885), en Sophia Johanna Sikman, werkster (1885).

Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Johannes, geb. Haarlem 11-12-1906, machinist bij NS, tr. Almelo 6-10-1934 Gezina Johanna Egberdt, geb. Neuenhaus (Dld.) 24-4-1908.


VI.11 Reindert (alias Rijndert) Johannes Bosman, geb. Beverwijk 22-12-1843, arbeider (1875), overl. Zandvoort 12-3-1908, z.v. Barend Alberts Bosman (V.6) en en Gerritje de Wolf, tr. Beverwijk 02-12-1875 Cornelia Draijer, geb. Zandvoort 25-5-1856, overl. Haarlem (won. Zandvoort) 27-4-1913, dr. v. Evert Draijer, visdroger, en Jansje Bol;
Cornelia Draijer tr. (2) Zandvoort 29-4-1909 Aart van den Bosch, geb. Haarlemmermeer 31-7-1862, arbeider, zoon van Johannes van den Bosch, arbeider (1862), en Maartje van der Schinkel.


V.7 Albertus Alberts Bosman, geb. Hoogeveen 22-5-1822, schipper, overl. Beverwijk 19-11-1877, arbeider, scheepstimmerman, overl. Beverwijk 19-11-1877, z.v. Albert Berends Bosman (IV.4) en Geesje Berends Bremer, tr. Beverwijk 31-3-1844 Elisabeth Fiseler (alias: Viselaar), geb. Velsen 9-9-1822, overl. Beverwijk 14-5-1894, dr. v. Jacob Fiseler en Judith Kraaij.

Uit dit huwelijk geb. te Beverwijk:
 1. Albert, geb. 13-9-1844, volgt VI.12
 2. Johan Jacob, geb. 30-4-1847, volgt VI.13
 3. Hendrik, geb. 15-10-1849, volgt VI.14
 4. Johan Joost, geb. 23-6-1852, overl. ald. 12-6-1857.
 5. Gesina, geb. 3-11-1854, overl. ald. 20-11-1920, tr. ald. 1-8-1878 Klaas Luijt, geb. Krommenie 13-8-1854, timmerman, overl. Beverwijk 21-1-1919, zoon van Klaas Luijt en Marijtje Kessler.
 6. Judith, geb. 25-5-1857, overl. ald. 4-1-1858.
 7. Mina, geb. 20-1-1859, dienstbode (1896), overl. ‘s Gravenhage, 23-1-1943, tr. ‘s Gravenhage 8-4-1896 Johannes Franciscus van der Ruijt, geb. ‘s Gravenhage 12-1-1867, bediende (1896), overl. ‘s Gravenhage 7-2-1945, z.v. Willem van der Ruijt, timmerman (1896), en Jacoba Lunenburg.


VI.12 Albert Alberts Bosman, geb. Beverwijk 13-9-1844, schipper, arbeider (1790), knecht sleepboot, overl. Velsen 26-11-1914, z.v. Albert Alberts Bosman (V.7) en Elisabeth Fiseler, tr. ald. 3-1-1867 Wilhelmina Schoenmaker, geb. Beverwijk 30-10-1845, overl. Velsen 12-5-1919, dochter van Barend Schoenmaker, arbeider, en Aaltje Visser.

Uit dit huwelijk:
 1. Albertus, geb. Beverwijk 2-4-1867, volgt VII
 2. Barend, geb. Beverwijk 9-12-1868, volgt VII
 3. Elisabeth, geb. Beverwijk 22-12-1870, overl. Velsen 28-01-1907;
  zij krijgt dochter Elisabeth, geb. 20-12-1888, overl. ald. 21-1-1889.
 4. Hermanus, geb. Beverwijk 23-3-1872, volgt VII
 5. Aaltje, geb. Beverwijk 5-7-1875, overl. Velsen 04-04-1928, tr. Velsen 20-4-1899 Jacobus Johannes Rasmussens, geb. Velsen 28-3-1873, schoenmaker, overl. ald. 19-3-1940, z.v. Daniël Jacobus Rasmussens en Johanna Haanepen; Jacobus Rasmussens tr. (2) Henrica Willemina Kleefman.
 6. Hendrik, geb. Beverwijk 15-8-1877 (tweeling), overl. ald. 20-6-1878.
 7. Johan Jacob, geb. Beverwijk 15-8-1877 (tweeling), overl. ald. 7-6-1878.
 8. Hendrik, geb. Beverwijk 2-11-1879, volgt VII
 9. Albert, geb. Beverwijk 27-12-1880, volgt VII
 10. Johan Jacob, geb. Beverwijk 5-9-1882, volgt VII
 11. Berdiena Geziena, geb. Velsen 27-03-1886, overl. ald. 29-4-1886.
 12. Bernardina, geb. Velsen 26-11-1887, overl. Beverwijk 20-12-1963, begr. ald., tr. (1) Haarlem 15-5-1924 Cornelis Keeman, geb. Wormer ca. 1861, huisschilder, overl. Haarlem 6-1-1928, z.v. Pieter Keeman en Hester Jonges; tr. (2) na 1928 Teunis van Strien, geb. Maassluis 6-3-1878, dekknecht (1902), overl. Beverwijk 23-11-1954, begr. ald, wednr. van Cornelia Hofman, z.v. Teunis van Strien en Cornelia Wilhelmina Hollaar.


VII Albertus Bosman, geb. Beverwijk 2-4-1867, schipper, overl. Velsen 14-10-1916, z.v. Albert Alberts Bosman (VI.10) en Wilhelmina Schoenmaker, tr. ald. 29-1-1891 Wilhelmina Wagenaar, geb. Velsen 10-8-1868, overl. Haarlem (won. Velsen) 28-1-1915, dochter van Evert Assies Wagenaar en Guurtje Reehorst.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Guurtje, geb. 8-10-1891, overl. ald. 6-11-1924, tr. ald. 6-4-1916 Jan Martinus Jimmink, geb. Zijpe 24-12-1887, kantoorbediende, z.v. Jan Jimmink en Adriana Visser. overl. Eerbeek 15-3-1965, z.v. Jan Jimmink en Adriana Visser. Jan Martinus Jimmink tr. (2) Velsen 17-2-1927 Elisabeth Petronella Johanna Gutteling, geb. Utrecht 15-5-1886, overl. Haarlem 14-5-1960, wed. van Wilhelm Lütjeharms, dr. v. Johannes Gutteling en Tannetje Griep. bron: site Richard van der Hoek


VII Barend Bosman, geb. Beverwijk 9-12-1868, schipper (1921), boer (1933), kippenfokker (1937), overl. Royal Oak (Oakland. MI, USA)-24-12-1950, z.v. Albert Alberts Bosman (VI.10) en Wilhelmina Schoenmaker, tr. (1) ald. 29-01-1891 Anna Wagenaar, geb. Velsen 04-12-1866, overl. ald. 16-08-1906, dr.v. Evert Assies Wagenaar en Guurtje Reehorst;
tr. (2) Velsen 18-04-1907 Jetske Dionysia Willemsen, geb. Amsterdam 13-2-1868, huishoudster, overl. Royal Oak (Oakland. MI, USA) 28-12-1945, dr. v. Andries Willemsen, opzichter (1868), en Geertruida de Bruijn.

Uit het eerste huwelijk geb. te Velsen (behalve 1):
 1. Wilhelmina, geb. Beverwijk 9-6-1891, tr. MI, VS ca. 1918-1920 Dirk van Essen, geb. Beverwijk Velsen 13-3-1887, slager, z.v. Arie van Essen (tuinbaas), en Johanna Geertruij van den Outenaar, beiden verm. overleden in VS.
 2. Guurtje Hendrika, geb. 8-12-1892, dienstbode (1914), overl. Haarlem (won. Beverwijk) 22-9-1916, tr. Wijk aan Zee en Duin 13-5-1914 Hendrik van der Wel, geb. Wijk aan Zee en Duin 5-4-1892, fabrieksarbeider (1914), overl. na 1920, z.v. Hendrik van der Wel, tuinder, en Christina Suzanna Scholts; Hendrik van der Wel tr. (2) Velsen 25-11-1920 Prudencia Michiels, geb. Stoppeldijk 11-10-1890, dr. v. Josephus Michiels, los arbeider, en Constantia Strobbe.
 3. Albertus, geb. 5-7-1894, overl. ald. 25-8-1895.
 4. Femmetje, geb. 10-8-1895, overl. ald. 21-8-1895.
 5. Femmetje, geb. 04-01-1897, overl. Royal Oak (Oakland, MI, VS) 6-11-1966 , tr. Beverwijk 5-9-1918 Jacob Scholts, geb. Beverwijk 24-4-1897, slager, overl. (Nederland) febr. 1979, z.v. Gijsbert Scholts en Maria Schoonenberg. Jacob Scholts tr. (2) Amsterdam 4-12-1967 Ebeltje Rem, geb. Krommenie 28-10-1902.
 6. Albertus, geb. 4-8-1898, overl. ald. 22-6-1917.
 7. Barend, geb. 9-4-1900, arriveert a/b Rijndam in Ellis Island, New York 6-2-1921, won. Royal Oak, Oakland, MI, schipper (1921), chauffeur (1933), overl. Dearborn (Wayne, MI, VS) 4-9-1987, tr. 1921-1933 NN.
 8. Evert Assies, geb. 28-7-1904, overl. ald. 17-4-1906.
 9. Evert Assies geb. 28-7-1906, overl. ald. 31-1-1907.


VII Hermanus Bosman, geb.Beverwijk 23-3-1872, dekknecht (1898), schipper (huwelijk dochter 1922), overl. Beverwijk 9-6-1946, tr. (1) Velsen 25-8-1898 Duifje de Blaauw, geb. Harderwijk 24-8-1872, dienstbode (1898), overl. Haarlem 27-4-1926 (won. Velsen), dr. v. Nicolaas de Blaauw en Huijberta Greeven; tr. (2) Velsen 30-5-1929 Annechien Spies, geb. Groningen 3-11-1882, overl. Velsen 17-4-1965, dr. v. Gerardus Johannes Spies en Arendina Joustra.

Uit het eerste huwelijk geb. te Velsen:
 1. Albert, geb. 14-6-1899, volgt VIII
 2. Huijberta, geb. 4-5-1901, overl.Velsen/IJmuiden 19-12-1955 tr. Velsen 24-8-1922 Petrus Alders, geb. Velsen 23-8-1896, stoker, Velsen 5-5-1956, z.v. Anthonius Alders, los arbeider, en Catharina Alida Mantje.
 3. Nicolaas, geb. 1-7-1902, volgt VIII
 4. Wilhelmina, geb. 9-6-1903.
 5. Hendrika, geb. 13-1-1906, overl. Zaanstad 13-3-1994, tr. Velsen 1-8-1929 Hendrik Jan Bokhorst, geb. Amersfoort 18-9-1905, stoker, pompwachter, overl. Beverwijk 8-3-1967, z.v. Dirk Bokhorst, koopman, en Neeltje de Vries.
 6. Aaltje, geb. 6-1-1908, overl. Beverwijk 17-11-1998, tr. Velsen 22-10-1928 Johannes van der Keur, geb. Leiden 28-5-1905, stoker, matroos, bankwerker, overl. Amsterdam 17-12-1978, z.v. Johannes van der Keur, kantoorbediende, en Aaltje Timmerman.
 7. Bernardina, geb. 27-7-1912, overl. Werkendam 11-3-1975, tr. (1) Velsen 21-8-1930 Jan Marchal, geb. Langbroek 4-12-1905, koopman, z.v. Anthonie Marchal en Grada Vermeulen; huwelijk ontbonden Velsen 1936; tr. (2) De Werken (NB) 27-3-1986 Johannes Versteeg, geb. De Werken en Sleeuwijk 14-1-1905, schipper, overl. Werkendam 13-9-1986, z.v. Bastiaan Versteeg en Jannigje Verschoor.


VIII Albert Bosman, geb. Velsen 14-6-1899, stoker, olieman, machinist, overl. Velsen/IJmuiden 2-11-1960, z.v. Hermanus Bosman en Duifje de Blaauw, tr. Velsen 25-3-1926 Marina van Leeuwen, geb. Vlaardingen 22-9-1903, overl. Velsen/IJmuiden 9-12-1998, dr.v. Jan van Leeuwen, los arbeider (1926), kuiper, visroker, en Johanna Struijs.

Uit dit huwelijk o.a.:
 1. Marinus, geb. 13-8-1931, volgt IX
 2. Hermanus, geb. 28-10-1932, volgt IX
 3. Nicolaas, geb. IJmuiden 17-2-1942, volgt IX


IX Marinus Bosman, geb. Velsen 13-8-1931, metalurgisch laborant, overl. Santpoort 9-7-1970, z.v. Albert Bosman en Marina van Leeuwen, tr. 3-5-1956 Antonia Jak, dr. v. Johannes Jak en Hendrika Breur.

Uit dit huwelijk geb. te Santpoort-Noord:
 1. Arjen Vincent Alexander Johannes, geb. Haarlem 1963, archeoloog, partner Jacqueline Hoevenberg.
 2. Marc, geb. ca. 1965.


IX Nicolaas Bosman, geb. IJmuiden 17-2-1942, docent Engels, overl. Castricum 23-6-2013, z.v. Albert Bosman en Marina van Leeuwen, tr. Alie van der Plaats.

Uit dit huwelijk:
 1. Esther, tr. Emiel Koeman.
 2. Natasja, partner Ronald Wempe.


IX Hermanus Bosman, geb. 28-10-1932, werktuigkundige, overl. Leiden 10-1-1977, tr. 1962 Petronella G. Velde.

Uit dit huwelijk:
 1. Martin, geb. IJmuiden 1963.


VIII Nicolaas Bosman, geb. Velsen 1-7-1902, fabrieksarbeider (1927), overl. IJmuiden 7-10-1975, z.v. Hermanus Bosman en Duifje de Blaauw, tr. Velsen 25-5-1927 Dina Cecilia de Ruiter, geb. Amersfoort 25-12-1903, overl. Driehuis (gem. Velsen) 10-12-1986, dr. v. Reijer de Ruiter, sigarenmaker, en Willemina de Wijs.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Duifje, geb. 1928, tr. ald. 11-8-1949 Hendrik Kleinman, geb. Emmer-Compascuum 7-7-1924, overl. IJmuiden 13-7-1970, z.v. Hendrik Kleinman en Eelje Scheepstra.
 2. Reijer, geb. 6-11-1931, volgt IX


IX Reijer Bosman, geb. 6-11-1931, overl. Zaandijk 29-1-2007, z.v. Nicolaas Bosman en Dina Cecilia de Ruiter, tr. Christiana Maria Rumping, geb. 13-6-1932, overl. 8-8-1985, dr. v. Simon Johannes Rumping en Johanna Beentjes; relatie met Fokje Elisabeth Hijmering-van den Berg.
Reijer Bosman krijgt vermoedelijk drie kinderen: Ina, Anita en Arjan.


VII Hendrik Bosman, geb. Beverwijk 2-11-1879, timmerman (1877), schippersknecht, schipper, machinist bij zandzuigerij, overl. Velsen 21-9-1964, z.v. Albert Alberts Bosman (VI.10) en Wilhelmina Schoenmaker, tr. Velsen 26-01-1905 Niesje de Waard, geb. Sliedrecht 17-12-1877, overl. Velsen 31-1-1960, dr. v. Teunis de Waard, schipper (1905), arbeider (1912), en Arina Slagboom.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Wilhelmina, geb. 25-10-1905, overl. IJmuiden 17-5-1989, tr. Velsen 20-10-1946 Jan Notenboom, geb. 19-9-1903, overl. Santpoort 22-3-1976, wednr. van Anna Koster.
 2. Teunis, geb. 22-5-1907, volgt VIII
 3. Albert, geb. 30-12-1908, volgt VIII
 4. Arie, geb. 24-1-1914, volgt VIII
 5. Albertus, geb. 6-12-1916, volgt VIII.


VIII Teunis Bosman, geb. 22-5-1907, behanger/stoffeerder, meubelmaker, overl. Den Helder 29-4-1977, z.v. Hendrik Bosman en Niesje de Waard, tr. Velsen 22-2-1934 Cornelia Wilhelmina van Strien, geb. Velsen 13-8-1907, overl. Den Helder 11-10-1992, dr.v. Jan van Strien en Maartje Hoek.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Niesje, geb. 1935, tr. J.F.B. de Koning, z.v. Franciscus Gerardus de Koning en Elisabeth Braat.
 2. Maartje, geb. Velsen 28-8-1942, overl. Purmerend 8-3-2002.
 3. Hendrik, geb. 17-4-1946, volgt IXIX Hendrik Jan Bosman, geb. Velsen 17-4-1946, overl. 11-3-2009, z.v. Teunis Bosman en Cornelis Wilhelmina van Strien, tr. Aldegonde Worrell.

Uit dit huwelijk:
 1. Mark.
 2. Suzanne.
 3. Michelle.


VIII Albert Bosman, geb. Velsen 30-12-1908, straatmaker, aannemer, overl. Castricum 21-5-1990, z.v. Hendrik Bosman en Niesje de Waard, tr. Broek op Langedijk 1-3-1934 Grietje Aafje Mulder, geb. Broek op Langedijk 17-4-1911, overl. Castricum 20-2-2005, dr. v. Simon Mulder en Catharina Broertjes.

Uit dit huwelijk:
 1. Niesje, geb. Hippolytushoef (gem. Wieringen) 1937, tr. Castricum 25-8-1965 Willibrordus van der Steen, geb. Heiloo 26-6-1935, overl. Castricum/Alkmaar 16-3-2001.
 2. Catharina, geb. Heemskerk 1940, tr. Uitgeest 6-12-1968 Francois Willem Van der Heydt, geb. 1941; gesch. 1974.
 3. Hendrik, geb. Heemskerk 1942, volgt IX
 4. Grietje Aafje, geb. Heemskerk 1944, tr. Castricum 9-10-1967 Elis Jan de Bie, geb. 1943, z.v. Jan de Bie en Grietje Wentink.
 5. Wilhelmina, geb. Heemskerk 1946, tr. Castricum 25-10-1968 Clasinus Hutter, geb. 1944.


IX Hendrik Bosman, geb. Heemskerk 1942, z.v.Albert Bosman en Grietje Aafje Mulder, tr. Borger 21-11-1962 Margien Oving, geb. 1941, d.v. Willem Oving en Martje Voster.

Uit dit huwelijk:
 1. Albert Willem, geb. Borger 1963, volgt X
 2. Margreta Diana, geb. Castricum 1964, tr. ald. 31-1-1992 Cornelis Johannes Simon Beentjes, geb. 1958, z.v. Cornelis Simon Beentjes en Alida Cornelia Twisk.
 3. Arjen Martin, geb. Castricum 1965, volgt X


X Albert Willem Bosman, geb. Castricum 1963, z.v. Hendrik Bosman en Margien Oving, tr. Castricum 29-3-1991 Esther Andisa Greta Borsboom, geb. 1966, dr. v. Karel Oege Borsboom en Johanna Elisabeth Miedema.

Uit dit huwelijk geb. te Castricum/Beverwijk:
 1. Laura Marjoke, geb. 1992.
 2. Kim Julia, geb. 1994.


X Arjen Martin Bosman, geb. Castricum 1965, z.v. Hendrik Bosman en Margien Oving, tr. ald. 27-5-1992 Barbara Dorita Elvira Swinkels, dr. v. Johannes Theodorus Maria Swinkels en Elisabeth Francisca Maria Spee; gesch. 1997.

Uit dit huwelijk:
 1. Dylan Aaron, geb. 1995.


VIII Arie Bosman, geb. Velsen 24-1-1914, magazijnknecht, straatmaker, overl. Broek op Langedijk 25-10-1993, begr. ald., z.v. Hendrik Bosman en Niesje de Waard, tr. Broek op Langedijk 25-5-1939 Maria Koppenaal, geb. Broek op Langedijk 14-1-1914, overl. ald. 4-11-1985, begr. ald., verm. d.v. Teunis Koppenaal en Trijntje Overdorp.

Uit dit huwelijk geb. te Broek op Langedijk:
 1. Hendrik, geb. 1-2-1941, volgt IX
 2. Teunis, geb. 1949, volgt IX
 3. Niesje Maria, geb. 1953, tr. 22-12-1978 Jan Pieter de Jong.
 4. Arie, geb. 1959, volgt IX


IX Hendrik Bosman, geb. Broek op Langedijk 1-2-1941, machinist, overl. ald. 17-10-1989, begr. ald., z.v. Arie Bosman en Maria Koppenaal, tr. ald. 22-10-1964 Anneke Biersteker, geb. Broek op Langedijk 1945, dr. v. Willem Biersteker en Aaltje Glas.

Uit dit huwelijk geb. te Broek op Langedijk:
 1. Marlies.
 2. Wilma, tr. Reinier Glas.
 3. Erik.
 4. Mark, geb. 13-4-1972, overl. Heerhugowaard 10-7-1995, begr. Broek op Langedijk.
bron kinderen: Stamboom Biersteker


IX Teunis Bosman, geb. 8-6-1949 (bron Henk Bosman), z.v. Arie Bosman en Maria Koppenaal, tr. Tiny Wayboer, geb Broek op Langedijk 1949.

Uit dit huwelijk:
 1. Sandra.
 2. Ingrid.
 3. Linda.


IX Arie Bosman, geb. Broek op Langedijk 19-5-1959, z.v. Arie Bosman en Maria Koppenaal, tr. 12-5-1978 Cecilia Bijl, geb. Amsterdam 22-11-1948, dr. v. Nicolaas Antonius Bijl en Elisabeth Johanna Maria Werts.

Uit dit huwelijk:
 1. Arie Cornelis Kasper.
 2. Klaas Nicolaas.
 3. Jeroen Hendrik Christiaan.
bron: http://home.kpn.nl/~tombullbijl/hoofdstuk71.html


VIII Albertus Bosman, geb. Velsen 6-12-1916, bedrijfsleider houthandel, overl. IJmuiden 3-6-1995, z.v. Hendrik Bosman en Niesje de Waard, tr. 13-6-1940 Geertruida Mulder, geb. Beverwijk 26-8-1916, overl. IJmuiden 23-6-1995, dr. v. Johannus Hendrik Mulder en Hendrika Jongejans.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. NN en NN (tweeling), geb./overl. 24-1-1941.
 2. Hendrik, geb. 1943, volgt IX
 3. Hendrika Wilhelmina, geb. 1945, tr. Jan Vogel, z.v. Pieter Vogel en Cornelia Mink.
 4. Niesje Arina (Nia), tr. Velsen 21-12-1967 Frits van der Plas, geb. Velsen 1946.


IX Hendrik Bosman, geb. Velsen 1943, z.v. Albertus Bosman en Geertruida Mulder, tr. (1) Schotland 1968 Ivonne Agnes Schipper; gesch. 29-9-1969; tr. (2) 29-12-1972 Maureen Lilian Toulson; gesch. 27-6-1985; tr. (3) 18-9-1985 Anja Vermaat; gesch. 15-11-1989; tr. (4) 23-11-2009 Handini Noviani.

Uit het tweede huwelijk geb. te Middlesborough (Engeland):
 1. Natalie, geb. 1976.
 2. Danielle, geb. 1979, tr. 2007 P. Snaith.


VII Albert Bosman, geb. Beverwijk 27-12-1880, machinist ballastmij, z.v. Albert Alberts Bosman (VI.10) en Wilhelmina Schoenmaker, tr. Velsen 16-8-1906 Johanna van Strien, geb. Maassluis 25-9-1879, overl. Bloemendaal 2-1-1949, dr. v. Teunis van Strien en Cornelia Wilhelmina Hollaar.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Albert, geb. 13-5-1907.
 2. Cornelia Wilhelmina, geb. 10-11-1910.
 3. Johanna, geb. 26-8-1918.


VII Johan Jacob Bosman, geb. Beverwijk 5-9-1882, stoker (1906), machininst (1918), overl. Velsen 18-2-1940, z.v. Albert Alberts Bosman (VI.10) en Wilhelmina Schoenmaker, tr. Velsen 17-5-1906 Geertje Bruin, geb. St. Maarten 28-2-1882, overl. Velsen 15-12-1916, dr. v. Jacob Bruin en Trijntje Huijer;
tr. (2) Velsen 25-4-1918 Anna van der Wateren, geb. Velsen 4-5-1881, overl. ald. 24-6-1942, dr. v. Abraham van der Wateren, timmerman (1866), en Anna Schlötz.

Uit het eerste huwelijk geb. te Velsen:
 1. Albert, geb. 20-4-1907, volgt VIII


VIII Albert Bosman, geb. Velsen 20-4-1907, korporaal/torpedomaker, overl. Atlantische Oceaan a/b Abosso 29-10-1942, z.v. Johan Jacob Bosman en Geertje Bruin, tr. Den Helder 5-9-1935 Helena van Horik, geb. Den Helder 12-1-1915, dr. v. Leonardus Petrus Lodewijk van Horik, stoker*, en Adriana Agema.

Uit dit huwelijk:
 1. Anna Geertje Adriana, geb. Den Helder 1936.


VI.13 Johan Jacob (Alberts) Bosman, geb. Beverwijk 30-4-1847, sigarenmaker, barbier, overl. Egmond aan Zee 21-2-1913, begr. ald. z.v. Albertus Alberts Bosman (V.7) en Elisabeth Fiseler, tr. ald. 1-2-1872 Maria Hendrika Groot, geb. Beverwijk 15-2-1849, overl. Egmond aan Zee 27-2-1918, begr. ald., dr. v. Simon Groot, kastelein (1849), timmerman (1872), en Pietertje Twisk.

Uit dit huwelijk geb. te Egmond aan Zee:
 1. Petronella, geb. 12-9-1872, overl. Velsen 27-3-1922, tr. Egmond aan Zee 7-2-1902 Cornelis Zwart, geb. Egmond aan Zee 11-9-1871, visser, wednr. van Dirkje Blok, z.v. Klaas Zwart en Antje Gravemaker.
 2. Albertus, geb. 3-11-1873, volgt VII
 3. Simon, geb. 3-11-1875, overl. ald. 10-5-1876.
 4. Simon, geb. 2-7-1877, volgt VII
 5. Elisabeth, geb. 5-1-1882, overl. ald. 2-11-1886.
 6. Elisabeth, geb. 27-9-1879, overl. ald. 21-8-1880.
 7. Wilhelmina, geb. 11-1-1884, overl. ald. 29-11-1885.
 8. Cornelis, geb. 25-10-1887, volgt VII
 9. Marinus, geb. 19-6-1891 (tweeling), overl. 12-11-1918, begr. Akersloot.
 10. Johan Jacob, geb. 19-6-1891 (tweeling), volgt VII


VII Albertus Bosman, geb. Egmond aan Zee 03-11-1873, kapper (barbier, coiffeur), overl. ald. 25-10-1939, z.v. Johan Jacob Bosman (VI.11) en Maria Hendrika de Groot, tr. 07-07-1899 Maartje Bakker, geb. Schoorl 13-3-1874, overl. Egmond aan Zee 25-9-1949, begr. ald., dr. v. Arie Bakker, landbouwer, en Pietertje van der Schinkel.

Uit dit huwelijk geb. te Egmond aan Zee:
 1. Maria Hendrika, geb. 02-04-1900, overl. ald. 16-10-1901.
 2. Johan Jacob, geb. 11-3-1903, volgt VIII
 3. Adriaan, geb. 2-5-1905, volgt VIII.


VIII Johan Jacob Bosman, geb. Egmond aan Zee 11-3-1903, kapper, overl. ald. 29-4-1986, begr. ald., z.v. Albertus Bosman (VII) en Maartje Bakker, tr. Egmond-Binnen 27-10-1927 Aagje Blok, geb. Egmond aan Zee 18-9-1901, overl. ald. 12-10-1980, begr. ald., dr. v. Hendrik Blok, visser (1927), en Maartje Stam.

Uit dit huwelijk geb. te Egmond aan Zee:
 1. Albertus, geb. 29-1-1935, volgt IX
 2. Hendrik, geb. 1937, volgt IX
 3. M., geb. 1940, tr. H.M.Post, z.v. Martinus Post en Ali G. Moraal.


IX Albertus Bosman, geb. Egmond aan Zee 29-1-1935, overl. ald. 30-9-1996, z.v. Johan Jacob Bosman en Aagje Blok, tr. J. van Riet.

Uit dit huwelijk:
 1. Marianne.
 2. Joop.


IX Hendrik Bosman, geb. Egmond aan Zee 1937, z.v. Johan Jacob Bosman en Aagje Blok, tr. J. Th A. Schok.

Uit dit huwelijk:
 1. John.
 2. Robert.


VIII Adriaan Bosman, geb. Egmond aan Zee 2-5-1905, bakker, overl. ald. 23-9-1992, begr. ald., z.v. Albertus Bosman (VII) en Maartje Bakker, tr. ald. 22-5-1930 Kniertje Dekker, geb. Egmond aan Zee 12-5-1905, overl. ald. 21-2-1965, begr. ald., dr. v. Gerrit Dekker, visroker, en Trijntje Gravemaker.

Uit dit huwelijk geb. te Egmond aan Zee:
 1. Maria Catharina, geb. 13-11-1932, overl. ald. 27-11-1932.
 2. Albertus (alias Alex), tr. Olivia NN geb. 1934.
 3. Gerard, geb. 1937.
 4. Adrie, geb. 13-6-1940, overl. Beverwijk 14-10-1998, begr. Egmond aan Zee.
 5. Maria Catharina Victoria, geb. 1945.


VII Simon Bosman, geb. Egmond aan Zee 2-7-1877, barbier (1903), overl. 11-8-1936, begr. Egmond aan den Hoef, z.v. Johan Jacob Bosman (VI.11) en Maria Hendrika de Groot, tr. Egmond aan Zee 7-5-1903 Johanna Katarina Sander, geb. Egmond aan Zee 16-9-1879, overl. 13-11-1961, begr. Egmond aan den Hoef, dr. v. Willem Egbert Sander, kleermaker (1903), en Guurtje Zwaan.

Uit dit huwelijk geb.te Egmond Binnen:
 1. Johan Jacob, geb. 30-3-1904, overl. Egmond a/d Hoef 3-5-1964, begr. ald., tr. Sijtje Bult, geb. 1906, overl. na 1964, begr. Egmond a/d Hoef.
 2. Geertruida, geb. 18-1-1906, tr. Sj. Bootsma.
 3. Maria Hendrika, geb. 1-9-1916, tr. W. Molenaar.


VII Cornelis Bosman, geb. Egmond aan Zee 25-10-1887, barbier, organist, overl. Akersloot 31-12-1961, begr. ald., z.v. Johan Jacob Bosman (VI.11) en Maria Hendrika de Groot, tr. Egmond-Binnen 22-7-1909 Guurtje Koning, geb. Schermerhorn 15-2-1887*, overl. 17-6-1965, begr. Akersloot, dr. v. Jan Koning en Jacoba Besse.

Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jacoba, geb. Akersloot 27-3-1912, overl. 17-1-1984, begr. Egmond aan de Hoef, tr. Jan Bult, geb. 17-3-1907, overl. 3-4-1972, begr. Egmond aan de Hoef.
 2. Cornelis, geb. Alkmaar 30-5-1916, volgt VIII


VIII Cornelis Bosman, geb. Alkmaar 30-5-1916, kapper, houder postkantoor, overl. Egmond aan Zee 23-4-1986, z.v. Cornelis Bosman en Guurtje Koning, tr. Akersloot 26-4-1938 Sipkje Zwart, geb. Veenwouden (gem. Dantumadeel) 27-5-1909, organist, overl. Egmond aan Zee 21-4-1995, dr. v. Durk Douwes Zwart en Jitske Sikkes Hempenius.

Uit dit huwelijk geb. te Akersloot:
 1. Jitske, geb. 1939, tr. J.Klaasen.
 2. Cornelis Bernhard, geb. 1941, volgt IX
 3. Dirk Andries.
 4. Johan Jacob.
 5. Gurie.
bron: Freeke Sijtsma: Parenteel van Pytter Hayes.


IX Cornelis Bernhard Bosman, geb. 1941, z.v. Cornelis Bosman en Sipkje Zwart, tr. 1965 Ineke van de Cingel.

Uit dit huwelijk geb. te Akersloot:
 1. Ron.
 2. Esther.
 3. Michel.


VII Johan Jacob Bosman, geb. Egmond aan Zee 19-6-1891, schoenmaker (1916), overl. Velsen 6-11-1964, z.v. Johan Jacob Bosman (VI.11) en Maria Hendrika de Groot, tr. Velsen 30-03-1916 Eltje de Boer, geb. Urk 7-3-1893, overl. (Velsen?) 16-10-1955, dr. v. Gerrit de Boer, los werkman (1916), en Jannetje Bakker.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Maria Hendrika, geb. 17-9-1916, overl. Chilliwack, Canada 12-5-1995, tr. Peter Langbroek.
 2. Gerrit, geb. 24-12-1919, volgt VIII
 3. Johan Jacob, geb. Velsen 28-3-1924, volgt VIII
 4. Jannetje Jacoba, geb. 17-8-1926, overl. 29-5-2011, tr. Frederik Datema, overl. Beverwijk 7-4-2005.
 5. Albertus, geb. 1931, tr. A.C.Sneekes.


VIII Gerrit Bosman, geb. 24-12-1919, overl. 6-8-1992, begr. IJmuiden, z.v. Johan Jacob Bosman en Eltje de Boer, tr. 30-9-1948 Johanna Gesiena Geurkink, geb. Winterswijk 26-10-1924, dr. v. Harmen Jan Geurkink en Wilhemina Berendina Testrake, won. 1964 Velsen-Noord.

Uit dit huwelijk:
 1. Jaap.


VIII Johan Jacob Bosman, geb. Velsen 28-3-1924, overl. Meerkerk 9-4-2000, begr. Meerkerk, z.v. Johan Jacob Bosman en Eltje de Boer, tr. (1) Jantje Lever, geb. Emmen 10-6-1922, overl. IJmuiden 28-12-1981, dr. v. Helenus Lever, politieagent, en Dutje Ramaker;
tr. (2) A.J. Stuurman.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Eltje geb. 1949, tr. D. van Baren.
 2. Helenus, geb. 1950, volgt IX
 3. J.J., geb. 1952, tr. E.J.Quakkelaar, dr. v. Joost Marinus Quakkelaar en Jannetje de Jong .
 4. D., tr. J. Wessels.
 5. A., tr. M.J.de Boer.


IX Helenus Bosman, geb. Velsen 1950, z.v. Johan Jacob Bosman en Jantje Lever, tr. Johanna J. van Tessel, geb. Velsen 17-9-1951, overl. Nunspeet 24-5-2010.

Uit dit huwelijk:
 1. Steven, tr. Maïta.
 2. Mark, tr. Jolanda; volgt X (Robin, Kris).
 3. Jeroen.


VI.14 Hendrik (Alberts) Bosman, geb. Beverwijk geb. 15-10-1849, timmerman (1887), scheepstimmerman (1913), overl. Beverwijk 2-11-1942, begr. ald., z.v. Albertus Alberts Bosman (V.7) en Elisabeth Fiseler, tr. (1) ald. 31-05-1877 Antje Stad, geb. Koog a/d Zaan 22-03-1854, overl. Beverwijk 28-06-1885, dr. v. Jan Stad, fabrieksarbeider (1853), zakjesplakker (1854), fabrikant (1885), en Jansje Timmerman;
tr. (2) Beverwijk 15-09-1887 Petronella Zoet, geb. Uitgeest 27-9 1854, dienstbode, overl. Beverwijk 4-3-1931, begr. ald., dr. v. Simon Zoet, schipper, vrachtschipper (1888), en Jannetje Roukema, wed. v. Dirk Meland Langeveld.

Uit het eerste huwelijk geb. te Beverwijk:
 1. Albertus, geb. 29-10-1877, volgt VII
 2. Jansje, geb. 14-2-1879, tr. Haarlem 05-06-1901 Jan Steenkist, geb. Haarlem 2-3-1881, bierbrouwersknecht, conducteur, haltechef (1930), overl. Haarlem 12-6-1943, z.v. Petrus Jozeph Steenkist en Alieda Bos; huwelijk ontbonden Haarlem 21-05-1918. Jan Steenkist tr. (2) Johanna Maria Lammers.
 3. Hendrik, geb. 10-4-1880, overl. ald. 18-7-1880.
 4. Elisabeth, 12-07-1881, overl. Haarlem 2-3-1960, begr. Beverwijk, tr. Assendelft 6-7-1904 Petrus Johannes Middelkoop, geb. Haarlemmermeer 21-11-1879, landbouwer, overl. Beverwijk 03-03-1945, begr. Beverwijk, zoon van Jan Jansz. Middelkoop, landman, en Gerdina de Graaf.
 5. Neeltje, geb. 26-6-1885, overl. ald. 27-6-1885.
Uit het tweede huwelijk geb. te Beverwijk:
 1. Albert, geb. 16-8-1888, overl. ald. 14-4-1898.
 2. Simon, geb. Beverwijk 24-6-1890, volgt VII
 3. Hendrik Jan, geb. 5-7-1892.
 4. levenloos kind, geb./overl. 28-2-1894.


VII Albertus Bosman, geb. Beverwijk 29-10-1877, blikslager (1902), overl. Wijk aan Zee en Duin 9-9-1931, z.v. Hendrik Bosman (VI.13) en Antje Stad, tr. (1) Velsen 27-3-1902 Christina Johanna de Bie, geb. Velsen 7-10-1879, overl. Beverwijk 12-11-1922, dr. v. Gijsbert de Bie, arbeider, en Niesje Diependiender; tr. (2) Beverwijk 20-10-1927 Gerritje Teekman, geb. Elburg 14-4-1895, overl. na 1934, dr. v. Willem Teekman en Wijntje Stoffer, wed. v. Wijnand van Leeuwen; Gerritje tr. (3) Velsen 16-3-1933 Gerrit Bakker, geb. Texel 16-6-1889, stoker, wednr. van Catharina van Velthuijsen.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Christina Johanna, geb. Velsen 21-12-1899 (erkend bij huwelijk ouders in 1902), dienstbode (1920), tr. Velsen 16-12-1920 Leendert Meijboom, geb. Pernis 19-11-1897, ijslichter, z.v. Burg Meijboom, walschipper, en Jannetje van Vliet.
 2. Hendrik, geb. Velsen 30-4-1902, volgt VIII
 3. Gijsbert, geb. Beverwijk 18-12-1903, overl. Beverwijk 3-9-1904.
 4. Niesje, geb. Beverwijk 14-2-1905, dienstbode (1925), tr. Beverwijk 30-7-1925 Pieter Daniël Piet, geb. Hillegom 28-10-1902, schipper, overl. Leiden 8-7-1969, z.v. Jacob Piet en Elisabeth Luman.
 5. Johannes, geb. Beverwijk, 16-5-1906, arbeider.
 6. Antje, geb. Velsen 15-8-1907, overl. ald. 31-10-1909 (acte Beverwijk 2-11-1909).
 7. Gijsbertus, geb. Beverwijk 27-10-1908, volgt VIII
 8. Frits, geb. Beverwijk 13-2-1910, overl. Beverwijk 28-7-1911.
 9. Clasina Francisca, geb. Beverwijk 28-3-1912, dienstbode, verm. overl. Australië 1996, tr. ca. 28-9-1936 Teunis van Ombergen, geb. Velsen 24-9-1907, overl. Duitsland 6-11-1944 (acte Velsen 1946-401), z.v. Petrus van Ombergen, machinist, en Mechelina van Burgel.
 10. Elis, geb. Beverwijk 12-3-1914, volgt VIII
 11. Albertus, geb. Beverwijk 6-9-1917, overl. ald. 18-10-1917.

Uit het tweede huwelijk:
 1. Wilhelmina, geb. Beverwijk 21-1-1929.


VIII Hendrik Bosman, geb. Velsen 30-4-1902, stoker (1924), overl. Beverwijk 14-4-1975, z.v. Albertus Bosman (VII) en Christina Johanna de Bie, tr. Velsen 7-2-1924 Geesje Ooms, geb. 26-2-1904, De Rijp 26-2-1904, overl. vóór 1975, dr. v. Aldert Ooms, los werkman (1924), en Jentien Winters.

Uit dit huwelijk geb. te Velsen:
 1. Albertus Hendrik, geb. 27-1-1924, overl. ald. 25-8-1925 (erkend bij huwelijk).
 2. Jantien Aldert, geb. 1925, volgt IX.


IX Jantien Albert Bosman, geb. Velsen 3-5-1925, tr. A. Albers.

Uit dit huwelijk:
 1. Rudy
 2. Monique.


VIII Gijsbertus Bosman, geb. Beverwijk 27-10-1908, opperman, arbeider, varensgezel (1931) z.v. Albertus Bosman (VII) en Christina Johanna de Bie, tr. Velsen 15-4-1931 Antje Kolle, geb. Velsen 31-10-1907, overl. Beverwijk 1-11-1991, dr. v. Simon Kolle, chauffeur, en Johanna Bakker.

Uit dit huwelijk geb. te Beverwijk (behalve 1):
 1. Christina Johanna, geb. Velsen 1931.
 2. Johanna, geb. 1933.
 3. Bernardus, geb. 1936.
 4. Simona, geb. 1938.
 5. Frits, geb. dec. 1941/jan. 1942, overl. ald. 2-2-1942.


VIII Eles Bosman, geb. Beverwijk 12-3-1916, overl. ald. 8-4-1982, z.v. Albertus Bosman (VII) en Christina Johanna de Bie, tr. Velsen 18-4-1935 Teuna Martha de Waard, geb. Velsen 14-10-1915 (1917), overl. Beverwijk 19-04-1996 (1917), dr. v. Dirk de Waard en Trijntje Remmers.

Uit dit huwelijk geb. te Beverwijk:
 1. Albertus, geb. 9-2-1936, overl. Adelaide (Australië) december 1994, emigreert ca. 1956 naar Australië, tr. Lorraine NN. Uit dit huwelijk 3 zoons en 2 dochters Bosman (onder wie mogelijk Kim Lorraine, geb. Australië 1964, overl. ald. 2001).
 2. Trijntje, geb. 22-3-1938, tr. Pieter van Campen.
 3. Christina Johanna, geb. 14-1-1942, overl. ald. 29-11-2007, tr. (1) C.de Boer; gesch; tr. (2) Jan Beentjes.
 4. Leonora Martha, geb. 31-12-1944, tr. Leonardus Pirovano.
 5. Henriëtte, geb. 26-7-1946, tr. Engelmudus Petrus de Boer, geb. Beverwijk 25-2-1939, overl. Egmond a/d Hoef 26-12-2005.
 6. Eles, geb. 13-12-1951, tr. (1) Wies Steen; tr. (2) Anke Kloes. Uit huwelijk (1) twee dochters Bosman.
 7. Arthur, geb. 6-3-1953, tr. Corrie van der Meij, emigreert 1981 naar Nieuw Zeeland. Uit dit huwelijk Ramona en Roy Bosman.
 8. Teun Martin Dirk, geb. 24-7-1954, tr. An Brouwer, emigreert 1979 naar Nieuw Zeeland.


VII Simon Bosman, geb. Beverwijk 24-6-1890, varensgezel, overl. Velsen 11-7-1913 ('lichaam opgehaald uit Noordzeekanaal onder IJmuiden'), z.v. Hendrik Bosman (VI.13) en Petronella Zoet, tr. Beverwijk 15-5-1913 Geertruida Tuinman, geb. Haarlem 10-1-1891, dochter van Johannes Frederik Tuinman, tuinman (1891), koopman (1913), en Catharina Paai, werkster.

Uit dit huwelijk:
 1. Nellie, geb. Beverwijk 22-11-1913.


IV.5 Hendrik Berends Bosman, ged. Hoogeveen 26-06-1799, schipper, overl. ald. 04-04-1883, z.v. Berend Hendriks Bosmasn (III.3) en Grietje Alberts Metselaar, tr. ald. 22-2-1822 Jantje van der Wolde (ook: van der Woude), ged. Hoogeveen 10-12-1806, overl. ald. 21-11-1875, dr. v. Geert Luigies van der Wolde en Geesje Scholten (40 en 41 in kwartierstaat).

Uit dit huwelijk geb. te Hoogeveen:
 1. Berend, geb. 15-1-1825, volgt V.8
 2. Geesje, geb. 31-8-1827, overl. Spaarndam 26-8-1829.
 3. Geesje, geb. 8-3-1830, overl. Hoogeveen 12-10-1865, tr. (1) 5-4-1850 Thijs Drenth, geb. Tjalleberd (gem. AEngwirden) 09-09-1821, schoenmaker, overl. Groningen 12-12-1879, weduwnaar van Aafje van Hees, z.v. Harmen Tijsses Drenth, veenbaas (1867, 1879), en Jantje Jakobs van Zwolle; gescheiden Assen 29-9-1859; Geesje tr. (2) Hoogeveen 26-9-1863 Jan Kuik, geb. Hoogeveen 22-11-1828, arbeider, overl. Hoorn 3-8-1866, z.v. Jan Jans Kuik en Roelofje Jacobs Wiltink.
 4. Geert, geb. 21-4-1833, overl. Gouda 10-6-1834.
 5. Grietje, geb. 18-9-1835, overl. Zwartsluis 6-5-1842.
 6. Geertruida, geb. 26-1-1841, overl. Zwartsluis 30-5-1842.
 7. levenloos geboren kind (meisje), geb./overl. Hoogeveen 27-5-1843.
 8. Grietje, geb. 16-12-1844, overl. ald. 10-10-1856.
 9. Geert, geb. 29-4-1848, overl. ald. 28-10-1859.


V.8 Berend Hendriks Bosman, geb. Hoogeveen 15-1-1825, overl. Het Schut (Hoogeveen) 19-9-1910, z.v. Hendrik Berends Bosman (IV.5) en Jantje van der Wolde, tr. ald. 29-5-1850 Catharina Steen, geb. Hoogeveen 15-3-1826, overl. Amsterdam 31-12-1891, dr. v. Reinder Arends Steen en Hilligje Harms ten Kleij. (20 en 21 in kwartierstaat).

Uit dit huwelijk geb. te Hoogeveen:
 1. Jantje, geb. 23-4-1851, overl. Rotterdam 21-2-1852.
 2. Jantje, geb. 1-12-1852, overl. ald. 18-12-1876, tr. ald. 12-2-1876 Hendrikus Fernhout, geb. Hoogeveen 16-12-1850, schipper, overl. ald. 4-4-1938, zoon van Johannes Fernhout, herbergier, en Maria Eilderts Nienhuis; Hendrikus Fernhout tr. (2) ald. 26-1-1878 Grietje Meinen, geb. Hoogeveen 8-2-1850, overl. ald. 11-5-1928, dr. v. Marten Meinen en Roelofje Kleine.
 3. Reinder, geb. 13-4-1854, overl. Lemmer 22-7-1854.
 4. Reinder, geb. 4-12-1855, overl. Leiden 27-3-1856.
 5. Hilligje, geb. 19-4-1857, overl. ald. 25-4-1860.
 6. Hendrik, geb. 20-2-1859, overl. ald. 1-12-1860.
 7. Hilligje, geb. 13-3-1861, overl. Meppel 14-9-1861.
 8. Hendrik, geb. 1-8-1862, volgt VI.15
 9. Hilligje, geb. 10-1-1865, overl. ald. 27-7-1895.
 10. Reinder, geb. 25-12-1867, volgt VI.16


VI.15 Hendrik Bosman, geb. Hoogeveen 1-8-1862, schipper, sluiswachter/sluismeester (1923, 1925), overl. ald. 10-8-1949, z.v. Berend Hendriks Bosman (V.8) en Catharina Steen, tr. ald. 15-6-1895 Jantje Koster, geb. Hoogeveen 16-6-1868, overl. ald. 10-4-1939, dr.v. Jan Koster, schipper, en Hendrikje Roelofs Koster.

Uit dit huwelijk:
 1. Berend, geb. Hoogeveen 4-5-1896, volgt VII
 2. Hendrikje, geb. Amsterdam 28-12-1897, tr. Hoogeveen 21-2-1923 Jan Kats, geb. Krakeel (Hoogeveen) 15-3-1893, boekhouder (1923), z.v. Jan Kats, arbeider, en Jantje Bremer.
 3. Catharina, geb. Hoogeveen 22-3-1900, tr. Amsterdam (Sloterdijk) 15-7-1925 Dirk Sas, geb. Amsterdam 27-12-1894, brievenbesteller (1925), overl. ald. 2-8-1974, wednr. van Helena Frederika Alida Root, z.v. Pieter Sas, schoenmaker, en Johanna Geertruida Frederiks.
 4. Jantina, geb. Hoogeveen 26-11-1901, tr. Amsterdam 25-10-1923 Cornelis Vlaanderen, geb. Hilversum 27-5-1898, overl. Bussum 27-1-1976, z.v. Willem Vlaanderen en Leentje Leemburg.
 5. Jan (tweeling), geb. Nieuwendam 10-7-1904, overl. Amsterdam 12-2-1911.
 6. Reinder (tweeling), geb. Nieuwendam 10-7-1904, volgt VII
 7. Klaas Albert, geb. Zwolle 16-4-1909, volgt VII
 8. Roelofje Aaltina, geb. Hoogeveen 10-3-1912, tr. ald. 23-7-1938 Albertus Rundervoort, geb. Hardenberg 2-9-1908, overl. Hoogeveen 29-9-1970.


VII Klaas Albert Bosman, geb. Zwolle 16-4-1909, fabrieksarbeider (1913), overl. Pinehurst (Everett, WA, USA) 25-6-1983, z.v. Hendrik Bosman (VI.15) en Jantje Koster, tr. Hoogeveen 25-4-1936 Jantje Hoorn, geb. Hoogeveen 18-6-1913, overl. (Jennie Bosman) Everett (Snohomish, WA, USA) 30-6-1990.

Uit dit huwelijk:
 1. Jeannette, tr. 1955 Bruce Kingma, geb. 1935, z.v. Sebastain Kingma en Ava Smith.
 2. Ruth, tr. Bert Klungel.
 3. Hank, tr. Jilena NN.


VII Berend Bosman, geb. Hoogeveen 4-5-1896, varensgezel (1925), schipper, kapitein binnenvaart, overl. Amsterdam 22-8-1962, z.v. Hendrik Bosman (VI.15) en Jantje Koster, tr. Amsterdam 15-7-1925 Anna Sas, geb. Amsterdam 4-10-1890, overl. ald. 14-12-1985, dr. v. Pieter Sas, schoenmaker, en Johanna Geertruida Frederiks.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, geb. Amsterdam 1926.
 2. Pieter, geb. Amsterdam 1931.
 3. Jantje Johanna, geb. Arnhem 1936.


VII Reinder Bosman, geb. Nieuwendam 10-7-1904, schuitevoerder PW (1954), koffiehuishouder*, overl. Amsterdam 3-12-1954, z.v. Hendrik Bosman (VI.15) en Jantje Koster, tr. Amsterdam 17-1-1929 Petronella Kamman, geb. Doesburg 21-11-1905, overl. na 1954, dr. v. Jan Kamman, schipper, en Roline Bols.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jan, geb. Amsterdam 1929.
 2. Roline Jantje, geb. Amsterdam 7-1-1933, overl. Wormer 15-7-2012, tr. 21-6-1958 Bernard Aarsen, geb. 25-12-1933, overl. Wormer 29-12-2006.
 3. Petronella Hilly, geb. Oostzaan 1946, tr. 15-11-1968 G.Pretorius.


VI.16 Reinder Bosman, geb. 25-12-1867, schipper, textielarbeider (1928), overl. Enschede 27-10-1956, z.v. Berend Hendriks Bosman (V.8) en Catharina Steen, tr. Hoogeveen 23-2-1895 Elisabeth Hartman, geb. Hoogeveen 22-6-1869, overl. Enschede 12-3-1957, dr.v. Albert Jans Hartman en Niesje Koster (10 en 11 in kwartierstaat).

Uit dit huwelijk:
 1. Berend, geb. Hoogeveen 9-4-1896, volgt VII.10
 2. Niesje, geb. Hoogeveen 12-4-1897, overl. Assen 9-3-1977, tr. Den Haag 8-3-1922 Leendert Vermij, geb. Gouda 5-2-1899, bureelmedewerker Rijksgebouwendienst, overl. Leeuwarden 22-12-1959 (4 en 5 in kwartierstaat).
 3. Albert, geb. Hoogeveen 12-6-1898, volgt VII.11
 4. Hendrik, geb. Amsterdam 4-2-1900, overl. Hoogeveen (Schut) 29-3-1901.
 5. Hendrik, geb. Hoogeveen 7-11-1901, volgt VII.12
 6. Jan, geb. Den Haag 18-1-1904, volgt VII.13
 7. Catharina, geb. Den Haag 20-9-1905, overl. Gouda 16-6-1987, tr. Gouda 19-10-1938 Johan Marie Teekens, geb. Gouda 12-8-1899, tuinder, overl. ald. 11-11-1980, z.v. Jan Teekens, scheepmaker, en Johanna Maria Haverkamp.
 8. Jantje, geb. Vreeswijk 1-4-1907, overl. Enschede 14-6-1991.
 9. Hilligje, geb. Hoogeveen 2-8-1908, overl. Enschede 29-1-1985, tr. Enschede 2-11-1933 Jan Frederik van Laar, geb. Hardenberg 29-10-1908, boekdrukker, overl. Enschede 5-6-1965.
 10. Reinder, geb. Rotterdam 20-11-1910, volgt VII.14
 11. Harm, geb. Enschede 6-5-1913, overl. ald. 10-9-1913.


VII.10 Berend Bosman, geb. Hoogeveen 9-4-1896, marktkoopman, winkelier in fournituren, kraandrijver in textielfabriek, overl. Enschede 2-5-1971, tr. (1) Gouda 23-6-1920 Dieuwertje Alida Michaelis, geb. Gouda 3-6-1897, overl. ald. 7-10-1937, d.v. Cornelis Michaelis, schoenhandelaar, en Maria Zuidam;
tr. (2) Enschede 29-5-1947 Geertje Beugelink, geb. Oldemarkt 29-5-1916, overl. Enschede 22-10-1997, begr. Usselo (Ov.), dr. v. Harm Beugelink en Kornelisje Duiven.

Uit het eerste huwelijk geb. te Gouda:
 1. Reinder Cornelis, geb. 13-9-1922, volgt VIII

Uit het tweede huwelijk geb. te Enschede:
 1. Harry Bert, geb. 1948, volgt VIII
 2. Albert Ferdinand, geb. 1950, volgt VIII
 3. Cornelia Elisabeth, geb. 1952, tr. 25-6-1975 Piebe Oost, geb. Enschede 5-6-1945, overl. 26-9-1998, begr. Usselo.
 4. Arnold, geb. 1960, volgt VIII


VIII Reinder Cornelis Bosman, geb. Gouda 13-9-1922, graficus, overl. Enschede 11-3-1973, z.v. Berend Bosman (VII.10) en Dieuwertje Alida Michaelis, tr. Enschede 20-9-1945 Boukje Hof, geb. Opsterland 14-7-1919, overl. Enschede 20-11-1974, dr. v. Wieger Hof en Trijntje Zijlstra.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Dieuwertje Alida, geb. 1946, tr. Urk 12-7-1965 E.Coenen.
 2. Nienke, geb. 1948, tr. 15-9-1972 G.Foekens.


VIII Harry Bert Bosman, geb. Enschede 1948, behangdrukker, z.v. Berend Bosman (VII.10) en Geertje Beugelink, tr. Enschede 21-4-1976 Teuni Rook, geb. Enschede 1953.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Suzan, geb. 1977.
 2. Niels, geb. 1979.


VIII Albert Ferdinand Bosman, geb. Enschede 1950, elektriciën, z.v. Berend Bosman (VII.10) en Geertje Beugelink, tr. ald. 4-12-1974 Aaltje Doeleman, geb. Wageningen 1955.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Norbert, geb. 1976.
 2. Mariëlle, geb. 1978.


VIII Arnold Bosman, geb. 20-3-1960, z.v. Berend Bosman (VII.10) en Geertje Beugelink, tr. Barbara J.Polliste, geb. 1963.

Uit dit huwelijk:
 1. Cindy.
 2. Brian.
 3. Anouk.


VII.11 Albert Bosman, geb. Hoogeveen 12-6-1898, stoker, overl. Goes 19-12-1969, z.v. Reinder Bosman (VI.16) en Elisabeth Hartman, tr. Gorinchem 23-4-1924 Centina Cornelia Oostlander, geb. Gorinchem 14-7-1900, overl. Goes 15-3-1978, dr. v. Pieter Cente Oostlander en Jantje van der Matten.

Uit dit huwelijk:
 1. Reinder Pieter, geb. Gorinchem 1925, volgt VIII.
 2. Pieter Reinder, geb. Gouda 1926, volgt VIII
 3. Elisabeth, geb. Lonneker 13-9-1929, overl. Krabbendijke 25-5-2012, tr. Gorkum 1954 Willem Hubrecht de Bruine, geb. Kamperland (gem. Wissekerke) 1931, postbesteller.


VIII Reinder Pieter Bosman, geb. Gorkum 16-2-1925, overl. voor dec. 2006, z.v. Albert Bosman (VII.11) en Centina Cornelia Oostlander, tr. Jeanette Franquemont de Waard, geb. Soerabaja (Ned. Indië) 1928.

Uit dit huwelijk:
 1. Inez.
 2. Renald, geb. 1951.
 3. Robert.
 4. Annemarie.


VIII Pieter Reinder Bosman, geb. Gouda 5-10-1926, militair, z.v. Albert Bosman (VII.11) en Centina Cornelia Oostlander, overl. Waalwijk 1-5-2008, tr. 29-7-1953 Geertrui de Vries, geb. Hollum 1930.

Uit dit huwelijk:
 1. Albert, geb. Gorinchem 1954, getrouwd. Uit dit huwelijk twee kinderen Bosman (IX)
 2. Pieter, geb. Wezep (gem. Oldebroek) 1955, volgt IX .
 3. Centine Cornelia, geb. Wezep (gem. Oldebroek) 1957, tr. (1) R. J.A. Kusters;
  tr. (2) 20-7-2007 Henk Hulsebos, geb. Klazienaveen 1955.


IX Pieter Bosman, geb. Wezep 1955, z.v. Pieter Reinder Bosman (VIII) en Geertrui de Vries, tr. 14-5-1983 Petronella Maijers, geb. Sprang-Capelle 1961.

Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Reinder Bastian, geb. 1986.
 2. Jan Bastian Pieter, geb. ca. 1989.


VII.12 Hendrik Bosman, geb. Hoogeveen 7-11-1901, marinier, witwever, overl. Enschede 2-2-1963, z.v. Reinder Bosman (VI.16) en Elisabeth Hartman, tr. Enschede 7-11-1931 Roeloffina Jantina van der Linde, geb. Enschede 3-9-1901, overl. ald. 27-5-1984, dr. v. Jan van der Linde, gemeentewerker, en Annigje Hoefman.

Uit dit huweljk:
 1. Reinder André, geb. Lonneker 2-5-1933, volgt VIII
 2. Jan, geb. Enschede 1935, volgt VIII


VIII Reinder André Bosman, geb. Lonneker 2-5-1933, hfd. verk. adm., overl. Winterswijk 29-7-1996, z.v. Hendrik Bosman (VII.12) en Roeloffina Jantina van der Linde, tr. (1) 16-9-1960 T.G. Brouwer;
tr. (2) Gorssel 5-8-1976 Jannetje Gerry Mensink, geb. Leiden 1932.

Uit het eerste huwelijk geb. te Enschede:
 1. Henry Pieter, geb. 1961.
 2. Margot Christiane, geb. 1966.


VIII Jan Bosman, geb. Enschede 28-6-1935, predikant, overl. Soest 21-12-2010, z.v. Hendrik Bosman (VII.12) en Roeloffina Jantina van der Linde, tr. Strathroy (Canada) 17-3-1962 Lubertina Egbertina de Moor, geb. Nes (gem. Westdongeradeel) geb. 1939, dr. v. Henry de Moor.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Jan, geb. Vrouwenpolder 1963, volgt XI
 2. Jan Willem, geb. Vrouwenpolder 1964, volgt XI
 3. Johannes, geb. Vrouwenpolder 1967, volgt XI
 4. Merijn, geb. Eindhoven 1969 (tweeling), volgt XI
 5. Joost, geb. Eindhoven 1969 (tweeling).


IX Hendrik Jan Bosman, geb. Vrouwenpolder 1963, z.v. Jan Bosman en Lubertina Egbertina de Moor, tr. Annemarieke van der Woude.

Uit dit huwelijk:
 1. Reinder.
 2. Hanna.
 3. Willem.


IX Jan Willem Bosman, geb. Vrouwenpolder 1964, z.v. Jan Bosman en Lubertina Egbertina de Moor.
Zoon: Jordi.


IX Johannes Bosman, geb. Vrouwenpolder 1967, z.v. Jan Bosman en Lubertina Egbertina de Moor, tr. Connie Taal, geb. 1966.

Uit dit huwelijk:
 1. Bastiaan.
 2. Thomas.
 3. Sander.
 4. Esther.


IX Merijn Bosman, geb. Eindhoven 1969, z.v. Jan Bosman en Lubertina Egbertina de Moor, tr. Annelies van Rheenen.

Uit dit huwelijk:
 1. Ruben.
 2. Matthijs.
 3. David.
 4. Anne.


VII.13 Jan Bosman, geb. Den Haag 18-1-1904, boterbezorger (1924), marktkoopman, overl. Enschede 9-3-1972, z.v. Reinder Bosman (VI.16) en Elisabeth Hartman, tr. Enschede 6-9-1928 Geesje Bosch, geb. Enschede 27-3-1904, confectiearbeidster (1928), overl. ald. 29-1-1984, dr.v. Gerhard Bosch, textielarbeider (1928), en Sara Baren.

Uit dit huwelijk:
 1. Reinder, geb. Almelo 9-9-1929, overl. Gramsbergen 12-2-2012, tr. Renske Jitske Haalstra; gesch.
 2. Gerhard, geb. Enschede 1932, tr. Geertje Brouwer, geb. ca. 1929, overl. Enschede 26-6-1998, eerder. wed. van P. Foekens. Uit dit huwelijk kinderen.
 3. Elisabeth, geb. Enschede 1936, tr. A. de Boer.
 4. Jan, geb. Enschede 1938, emigreert 1956 naar Amerika.


VII.14 Reinder Bosman, geb. Rotterdam 20-11-1910, drukker, overl. Enschede 24-9-1992, z.v. Reinder Bosman (VI.16) en Elisabeth Hartman, tr. Enschede 22-2-1935 Margje Winters, geb. Enschede 28-7-1911, overl. ald. 20-10-1985, dr. v. Jannes Winters en Klaasje Winters.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Elisabeth, geb. 1937, tr. ald. 21-3-1961 Jan Johan Herman Willems, geb. Enschede 1935.
 2. Klaasje (alias Clari), geb. 23-9-1942, overl. ald. 17-12-1944.
 3. Reinder, geb. 1945, volgt VIII
 4. Clari, geb. 1947, tr. 24-5-1973 Frans Isaac de Wolff, geb. Enschede 14-2-1947, overl. 14-6-2004, begr. Usselo.
 5. Johannes, geb. 1950, volgt VIII
 6. Erik, geb. 1952, volgt VIII


VIII Reinder Bosman, geb. Enschede 1945, z.v. Reinder Bosman (VII.14) en Margje Winters, z.v. Reinder Bosman (VII.14) en Margje Winters, tr. 1966 Jeannette Willink, geb. Enschede 1945.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Marc Reinier Johan, geb. 1967.
 2. Angélique Clari Jeannette, geb. 1969.


VIII Johannes Bosman, geb. Enschede 1950, z.v. Reinder Bosman (VII.14) en Margje Winters, tr. Borne (gem. Borculo) 8-6-1973 Rinske ter Horst, geb. Enschede 1952.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Renate Francisca, geb. 1976.
 2. Monique, geb. 1979.
 3. Sabine, geb. 1981.


VIII Erik Bosman, geb. Enschede 1952, z.v. Reinder Bosman (VII.14) en Margje Winters, tr. 24-2-1978 Anja Maters, geb. Geesteren 1957.

Uit dit huwelijk geb. te Enschede:
 1. Deborah, geb. 1980.III.4 Booij Hendriks Bosman, ged. Hoogeveen 17-2-1760, schipper, bijker, veenboer, overl. ald. 26-10-1839, z.v. Hendrik Jans Bosman (II.2) en Hilligje Berends Faken, tr. voor 4-4-1784 Albertje Alberts Metselaar, ged. Hoogeveen 29-7-1759, overl. ald. 9-1-1819, dr. v. Albert Arends (Metselaar) en Engeltje Adams (Smit).

Uit dit huwelijk, ged. te Hoogeveen:
 1. Hendrik, ged. 4-4-1784, volgt IV.6
 2. Albert, ged. 26-7-1786, volgt IV.7
 3. Fake, ged. 26-7-1789, begr. ald. 6-6-1790 (‘kind van Booij Bosman’).
 4. Engeltien, ged. 29-5-1791, begr. ald. 23-11-1797 (‘kind van Booij Bosman’).
 5. Fake Booijs, ged. 19-10-1794, volgt IV.8
 6. Berent, ged. 22-11-1797, overl. ald. 6-3-1815.
 7. Engeltien, ged. 4-1-1801, overl. ald.12-12-1871, tr. Hoogeveen 15-5-1825 Jannes Hendriks Boer, ged. Hoogeveen 16-8-1795, schipper, overl. ald. 2-1-1861, z.v. Hindrik Wessels Boer, schipper, en Harmanna Jacobs.
 8. Hillichje, ged. 19-10-1803, overl./begr. ald. 7/14-3-1809.
 9. Albertje, ged. 15-3-1807, overl./begr. ald. 27-2/3-3-1809.


IV.6 Hendrik Booijs Bosman, ged. Hoogeveen 4-4-1784, schipper, z.v. Booij Hendriks Bosman (III.4) en Albertje Alberts Metselaar, overl. Lemmer 23-10-1826, otr./tr. Hoogeveen 28-12-1806/18-1-1807 Annigje Roelofs Klinkien (ook: Klinkjen), ged. Hoogeveen 28-12-1783, arbeidster, overl. Kerkenveld (Zuidwolde) 6-5-1862, dochter van Roelof Jans Klinkien en Margje Jans Lok.

Uit dit huwelijk geb. te Hoogeveen (behalve 1):
 1. Mergje, geb. a/b schip 20-3-1807, ged. Spaarndam 22-3-1807. overl. Hoogeveen 29-5-1890, tr. Hoogeveen 12-12-1829 Jan Kreuzen, ged. Hoogeveen 27-04-1806, schipper, overl. Hoogeveen 7-4-1887, zoon van Berend Kreuzen en Geesje Faken Kleijne, arbeidster.
 2. Booij Hendriks, ged. 23-4-1809, volgt V.9
 3. Roelof, geb. 13-5-1812, volgt V.10
 4. Alberdina, geb. 27-3-1815, overl. ald. 6-4-1904, tr. (1) Hoogeveen 24-12-1836 Roelof Lenten, geb. Krakeel (Hoogeveen) 22-9-1812, vrachtschipper, overl. Anna Paulowna 10-8-1866 (acte Hoogeveen 14-8-1866), z.v. Cornelius Fredriks, arbeider, en Margien Koerts Schonewille;
  tr. (2) ald. 1-2-1873 Stoffer Gort, geb. Hoogeveen 11-2-1821, schipper, overl. ald.19-12-1882, wednr. van Grietje Kats en van Hermanna Gort, zoon van Klaas Stoffers Gort, schipper, en Woltertjen de Jonge;
  tr. (3) ald. 13-3-1886 Jan Vredenborg, geb. Hoogeveen 10-9-1823, overl. ald. 10-4-1908, schipper, weduwnaar van Jentje Gort, zoon van Hermanus Vredenborg, bijker, en Francina Klara Hermanna Eggink.
 5. Hilligje, geb. 23-4-1817, boerenwerkster (1847), overl. Grafhorst 18-3-1895, tr. Grafhorst 5-6-1847 Aart Dekker, geb. Kampen 28-7-1823, visser, overl. Grafhorst 26-4-1909, z.v. Egbert Dekker, veehouder (1847), en Niesjen Rook.
 6. Jan, geb. 10-11-1819, overl. ald. 2-3-1820.
 7. Johanna, geb. 12-10-1821, overl. Vreeswijk 7-11-1896 (acte Hoogeveen 10-11-1896), tr. (1) Hoogeveen 4-7-1846 Pieter Strijker, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 23-4-1820, schipper, overl. Hoogeveen 27-08-1871, z.v. Hendrik Pieters Strijker, schipper, en Janna Jans Hartman;
  tr. (2) ald. 23-4-1873 Jan Rouw, geb. Zwartsluis 30-9-1828, schipper, overl. Zweeloo 26-1-1901, z.v. Jan Roelofs Rouw, schipper, en Petertje Jans Boois.
 8. Annigje, geb. 14-11-1825, dienstmeid (1848), overl. ald. 6-2-1912, tr. Hoogeveen 29-4-1848 Roelof Hartman, geb. Hoogeveen 7-4-1823, schipper, overl. ald. 21-7-1883, z.v. Lambert Jans Hartman, schipper, en Jentje Jans Blokzijl.


V.9 Booij Hendriks Bosman, ged. Hoogeveen 23-4-1809, (turf)schipper (tot ca. 1877), winkelier (1881), overl. Hoorn 1-4-1889, z.v. Hendrik Booijs Bosman (IV.6) en Annigje Roelofs Klinkien, tr. Hoogeveen 13-5-1840 Annechien Gort, geb. Hoogeveen 6-12-1818, winkelierster (1877), overl. Hoorn 5-1-1894, dr. v. Hendrik Klaas Gort en Hendrikje Berghuis.

Uit dit huwelijk geb. te Hoogeveen (1 en 2) resp. Schellinkhout (gem. Drechterland) (3-5):
 1. Hendrik, geb. 20-9-1841, volgt VI.17
 2. Hendrikje, geb. Hoogeveen 10-10-1843, overl. Schellinkhout 15-10-1847.
 3. Annigje, geb. Schellinkhout 15-6-1846, overl. ald. 24-12-1851.
 4. Hendrikje, geb. Schellinkhout 8-4-1850, overl. Hoorn 25-8-1898, tr. Hoorn 29-10-1875 Meile Horjus, geb. Makkum (gem. Wonseradeel) 12-12-1854, schipper (1875), stoombootondernemer te Hoorn (1900), overl. Maarsseveen 18-4-1923, z.v. Marten Klazes Horjus, schipper, en Aafke Meiles Salverda; Meile tr. (2) Workum 4-10-1900 Maria Henderika Zandstra. geb. Wommels (gem. Hennaarderadeel) 9-5-1850, overl. Maarsseveen 11-4-1923, dr. v. Dirk Jeltes Zandtra en Imkjen Petrus Visser, wed. v. Rintje Visser.
 5. Annigje, geb. Schellinkhout 29-12-1853, overl. Enkhuizen 12-8-1913, tr. Hoorn 4-3-1881 Cornelis Ham, geb. Bovenkarspel 7-7-1857, schipper, overl. Enkhuizen 10-12-1938, z.v. Cornelis Ham en Jacoba Elisabeth Struiving; Cornelis Ham tr. (2) Enkhuizen 20-5-1914 Gezina Beek, geb. Wognum 4-12-1873, overl. Enkhuizen 14-1-1941, dr. v. Pieter Beek en Geesje de Vries, wed. van Booij Hendrik Bosman.
 6. Jantje, geb. Schellinkhout 11-8-1856, overl. Voorburg 29-11-1927, tr. Hoorn 28-9-1877 Sibren Jelles de Boer, geb. Workum 29-8-1851, timmerman (1877), bouwkundige (1911), overl. ’s Gravenhage 3-7-1921, begr. ald., z.v. Jelle Siebrens de Boer, timmerman, en Martentje Sjirks Speelman.
 7. Margje, geb. Schellinkhout 5-3-1859, overl. ald. 20-9-1861.


VI.17 Hendrik Booijs Bosman, geb. Hoogeveen 20-9-1841, schipper (1866), koopman (1887), turfhandelaar (1890), brugwachter (1896), winkelier (1902), visser (1902), overl. ’s Gravenhage 7-3-1934, z.v. Booij Hendriks Bosman (V.9) en Annigje Gort, tr. Hoorn 10-8-1866 Maria Gesina Edse, geb. Hoorn 28-10-1844, overl. Hoorn 16-9-1901, dr. v. Andries Edse, schipper, en Alberdina Bosman; Hendrik tr. (2) Hoorn 14-3-1902 Trijntje Schagen, geb. Schellinkhout 3-6-1845, overl. Hoorn 27-4-1931, wed. van Willem Veer, dr. v. Cornelis Schagen en Trijntje Zwier.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Antje, geb. Schellinkhout (acte Hoorn) 1-9-1867, overl. Bennebroek 19-4-1946, tr. Hoorn 29-4-1887 Klaas Horjus, geb. Workum 12-4-1857, overl. Monnnikendam 4-7-1960, z.v. Marten Klazes Horjus, schipper, en Aafke Meiles Salverda.
 2. Albertje, geb. Schellinkhout (acte Hoorn) 27-1-1869, overl. Den Haag 16-10-1934, tr. Hoorn 30-5-1890 Simon Boendermaker, geb. Den Helder 10-1-1867, broodbakker, schilder/behanger, kantoorbediende, overl. Den Haag 15-2-1916, z.v. Simon Boendermaker, zeilenmaker, en Grietje Fennik.
 3. Booij Hendrik, geb. Hoorn 28-4-1871, volgt VII
 4. Andries, geb. Hoorn 18-4-1877, volgt VII
 5. levenloos dochtertje, geb./overl. Hoorn 2-5-1882.


VII Booij Hendrik Bosman, geb. Hoorn 28-4-1871, varensgezel (1896, 1898), besteller (1912), overl. ald. 6-6-1912, z.v. Hendrikus Booijs Bosman (VI.17) en Maria Gesina Edse, tr. ald. 13-10-1896 Gezina Beek, dienstbode, geb. Wognum 4-12-1873, overl. Enkhuizen 14-1-1941, dr. v. Pieter Beek en Geesje de Vries; Gezina Beek tr. (2) Enkhuizen 20-5-1914 Cornelis Ham, geb. Bovenkarspel 7-7-1857, schipper, overl. Enkhuizen 10-12-1938, wednr. van Annigje Bosman, z.v. Cornelis Ham en Jacoba Elisabeth Struiving.

Uit dit huwelijk geb. te Hoorn:
 1. Maria Gezina, geb. 4-1-1898, overl. 4-2-1979, begr. Enkhuizen, tr. Enkhuizen 28-5-1924 Pieter Mantel, geb. 1-8-1900, overl. 8-5-1973, begr. Enkhuizen, z.v. Jan Mantel en Brechtje Swier.


VII Andries Bosman, geb. Hoorn 18-4-1877, sigarenmaker (1880-1900), stoker, machinist (1902), overl. Enkhuizen 9-1-1938, z.v. Hendrikus Booijs Bosman (VI.17) en Maria Gesina Edse, tr. Grijpskerk 21-6-1902 Jantje Horneman, geb. Oldehove 10-6-1866, overl. Enkhuizen 4-6-1929, dr. v. Tiemen Horneman, dagloner (1866), arbeider (1902), en Alberdina Jakobs;
tr. (2) Hoorn 3-12-1931 Jantje Gool, geb. Ursem 3-12-1879, overl. Enkhuizen 25-6-1958*, dr. v. Pieter Gool en Hendrika Opgelder (alias op Gelder), wed. v. Dirk Blokker.

Uit het eerste huwelijk geb. te Enkhuizen:
 1. Maria Alberdina, geb. 22-7-1903, overl. 3-12-1999, begr. Enkhuizen, tr. (1) Enkhuizen 15-4-1926 Willem Berend Steenbergen; tr. (2) Enkhuizen 20-11-1930 Pieter Kistemaker, geb. 6-8-1895, overl. 12-1-1968, begr. Enkhuizen, wednr. van Simontje Schouw, z.v. Simon Kistemaker en Zwaantje Meijer.
 2. Tiemen, geb. 9-2-1905, volgt VII
 3. Andries, geb 25-2-1907.


VIII Tiemen Bosman, geb. Enkhuizen 9-2-1905, overl. ald. 14-6-1998, z.v. Andries Bosman en Jantje Horneman, tr. 12-11-1934 Marijtje Bakker, geb. ca. 1913, overl. Enkhuizen 22-2-2004.

Uit dit huwelijk geb. te Enkhuizen:
 1. Jantje, geb. 1936, tr. Enkhuizen 14-4-1961 Barend Jan Rob, geb. Bussum 1939, z.v. Jan Barend Rob en Aplonia Knipper (bron: Het Geslacht Rob).
 2. Marie Alida, geb. 1939, overl. Bussum 10-1-1990.
 3. André, volgt IX


IX André Bosman, geb. Enkhuizen, z.v. Tiemen Bosman en Marijtje Bakker, tr. Geri van Jaarsveld, dr. v. Berthus van Jaarsveld en Geertje Buwalda.

Uit dit huwelijk geb. te Enkhuizen:
 1. Bruce.
 2. Stefan.
 3. Gideon, geb. ca. 1980, overl. ald. 12-9-1985.
 4. Ellis, tr. Johannes Koper, z.v. Willem Koper en Christina Jacoba Maria van Lierop*.
 5. Andreas, geb. 16-2-1985, overl. ald. 21-2-1985.
 6. Joyce.
 7. Deborah.


V.10 Roelof Hendriks Bosman, geb. Hoogeveen 13-5-1812, schipper, overl. Broek in Waterland 29-4-1881 (acte Hoogeveen 2-5-1881), z.v. Hendrik Booijs Bosman (IV.6) en Annigje Roelofs Klinkien, tr. Hoogeveen 1-4-1843 Jantje Jans Kuik, geb. Hoogeveen 23-10-1819, overl. Dalen 20-11-1898 (acte Hoogeveen 23-11-1898), dr. v. Jan Jans Kuik, arbeider, en Roelofjen Jacobs Wolting.

Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geb. Hoogeveen 1-9-1843, overl. Elburg 4-7-1846 (acte Hoogeveen 8-7-1846).
 2. Jan, geb. Hoogeveen 2-8-1846, overl. Avereest 19-1-1852 (acte Hoogeveen 7-6-1852).
 3. Annegje (alias Antje), geb. Volendam (gem. Edam) 30-3-1849, overl. Amsterdam ca. 8-7-1931, tr. Lemsterland 19-11-1872 Gerhardus Althuisius, geb. Oosterzee (gem. Lemsterland) 26-2-1845, schipper, overl. na 1901, z.v. Klaas Gerhardus Althuisius en Reinderika Harmens Kluwer.
 4. Roelofje, geb. Volendam (gem. Edam) 23-2-1852, overl. ald. 4-4-1852 (acte Hoogeveen 21-4-1852.
 5. Hendrik Jan, geb. Zwartsluis 6-5-1853, volgt VI.18
 6. Jan, geb. Volendam (gem. Edam) 3-3-1856, overl. Rotterdam 8-11-1865 (acte Hoogeveen 13-11-1865).
 7. Aaltje, geb. Volendam (gem. Edam) 13-3-1859, overl. ald. 7-5-1864 (acte Hoogeveen 9-5-1864).
 8. Aaltje, geb. Volendam (gem. Edam) 16-6-1864, overl. Haarlem 19-11-1865 (acte Hoogeveen 6-12-1865).


VI.18 Hendrik Jan (Roelofs) Bosman, geb. Zwartsluis 6-5-1853, schipper, overl. Rotterdam 1-7-1938, z.v. Roelof Bosman (V.10) en Jantien Kuik, tr. Zwolle 13-11-1879 Woutertje Dekker, geb. Zwolle 16-5-1856, overl. Velsen 1-4-1925, dr. van Jan Dekker, schipper, en Barta Stremmelaar.

Uit dit huwelijk:
 1. Roelof Hendrik, geb. Hasselt 16-3-1880, overl. Huissen 26-7-1880 (acte Hoogeveen 24-8-1880).
 2. Bartha, geb. Zwartsluis 18-6-1881, ged. ald. 18-9-1881, overl. na 1930, tr. Amsterdam 19-1-1905 Lieuwe Taekema, geb. Rotterdam 25-12-1877, schipper (1905), overl. Rotterdam 8-12-1930, z.v. Doekele Klazes Taekema, schipper, en Boukje Lieuwes Molenaar.
 3. Jantje, geb. Monnikendam 30-11-1882, overl. Rotterdam 18-9-1953, tr. (1) Amsterdam 31-3-1910 Eeltje Wopke van der Meer, geb. Amsterdam 15-5-1879, overl. ald. 23-4-1915, z.v. Wopke van der Meer, schipper te Weststellingwerf, en Willemina Ensing; tr. (2) Amsterdam 13-11-1919 Andries Kers, geb. Heerde 7-6-1880, schipper (1919), overl. na 1932, mogelijk te Rotterdam, z.v. Marten Kers, schipper (1880), en Annetje Kale, wednr. van Tiesina Martens.
 4. Roelof, geb. Huissen 12-8-1884, volgt VII
 5. Jan, geb. Amsterdam 20-12-1885, overl. Gendt (Gld.) 4-3-1886 (acte Hoogeveen 12-3-1886).
 6. Annigje, geb. Nijmegen 11-12-1886, overl. Amsterdam 11-1-1946, tr. Amsterdam 4-5-1910 Ids van der Zee, geb. Makkum 25-5-1885, sleepdienstondernemer, overl. Amsterdam 3-6-1958, z.v. Pieter van der Zee en Sybrigje Wielinga; Ids van der Zee tr. (2) Amsterdam 3-11-1953 Everdina Jacoba Goedemans, geb. Utrecht 24-3-1915, overl. Amsterdam 7-11-1957.
 7. Grietje, geb. Arnhem 29-9-1888, overl. Velsen 11-8-1920, tr. Amsterdam 1-8-1912 Hendrik Kuperus, geb. Sneek 10-2-1887, schipper, overl. Leeuwarden 24-1-1943, z.v. Hendrik Kuperus en Reino van der Veen; Hendrik tr. (2) Leeuwarden 2-12-1922 Sjoerdtje Trijntje van Stralen, geb. Leeuwarden 4-3-1898, overl. ald. 20-9-1952, dr. v. Sjoerd van Stralen en Maaike Boonstra.bron: Genealogie Van Stralen
 8. Gerardus, geb. Monnikendam 15-7-1890, overl. Genemuiden 7-10-1890 (acte Hoogeveen 15-10-1890).
 9. Aaltje, geb. Gorinchem 20-3-1894, overl. Sloten 15-8-1894 (acte Hoogeveen 19-8-1894).
 10. Hendrik Jan, geb. Vreeswijk 26-12-1895, overl. ald. 8-1-1896 (acte Hoogeveen 11-1-1896).


VII Roelof Bosman, geb. Huissen 12-8-1884, schipper, overl. Amsterdam 7-8-1967, z.v. Hendrik Jan Bosman (VI.18) en Woutertje Dekker, tr. Amsterdam 4-11-1908 Jannetje den Besten, geb. Ambt Almelo 13-5-1884, overl. Amsterdam 25-7-1974, dr. v. Gerrit den Besten, schipper, en Willempje van de Pol.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
 1. Hendrik Jan, geb. 11-11-1908, volgt VIII
 2. Gerrit, geb. 29-12-1910, volgt VIII
 3. Roelof, geb. 31-8-1912, metaaldraaier, overl. Amsterdam 13-12-2002.
 4. Willempje, geb. 20-3(5)-1914.
 5. Wolter, geb. 25-5-1916, overl. ald. 17-2-1917.
 6. Woltertje (alias Waltertje), geb. 19-1-1920, tr. Amsterdam 7-1-1943 Anton Uivel, geb. Amsterdam 7-3-1918, overl. ald. 27-7-2009, z.v. Reinout Hermanus Uivel en Maria Elisabeth Antenbrink.
 7. Arie, geb. 20-12-1921, tuinarbeider.


VIII Hendrik Jan Bosman, geb. Amsterdam 11-11-1908, timmerman, overl. Amsterdam 8-12-1989, z.v. Roelof Bosman en Jannetje den Besten, tr. Amsterdam 21-10-1936 Christina Volkers, geb. Amsterdam 29-11-1911.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
 1. Willy, geb. 2-5-1940, tr. 27-12-1962 Johan Otto Ferrol, geb. 1938.
 2. Roelof, geb. 11-8-1946, tr. 26-8-1969 M.M. Staats.


VIII Gerrit Bosman, geb. Amsterdam 29-12-1910, meubelmaker, betontimmerman, scheepstimmerman, overl. Amsterdam 28-6-1983, z.v. Roelof Bosman en Jannetje den Besten, tr. 20-3-1936 Beatrix van Ooste, geb. Amsterdam 21-12-1912, dr. v. Johannes Jacobus van Ooste en Dorothea Blokzijl.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
 1. Gerrit, geb. 24-3-1941, volgt IX
 2. Johannes Jacobus, geb. 27-4-1947, tr. Amsterdam 14-3-1968 J. F. Vrieling.


IX Gerrit Bosman, geb. Amsterdam 24-3-1941, overl. ald. 7-1-2011, z.v. Gerrit Bosman en Beatrix van Ooste, tr. Zaandam 16-7-1964 Irene Beatrix Bark, geb. 1941.

Uit dit huwelijk:
 1. Remco.
 2. Astrid.


IV.7 Albert Booijs Bosman, ged. Hoogeveen 26-7-1786, schipper, overl. Avereest 17-4-1843, z.v. Booij Hendriks Bosman (III.4) en Albertje Alberts Metselaar, otr./tr. ald. 4/22-11-1809 Elisabeth Teunisse Iemker (ook: Ymker), ged. Hoogeveen 26-2-1786, overl. Avereest 1-11-1839, dr. v. Teunis Egberts Ymker en Margje Jans.

Uit dit huwelijk:
 1. Booij Alberts, ged. Hoogeveen 9-9-1810, volgt V.11
 2. Thomas , geb. Hoogeveen 3-8-1812, volgt V.12
 3. Hendrik , geb. Hoorn 29-10-1813, volgt V.13
 4. Margje, geb. Hoorn 5-10-1815, overl. Slagharen (gem. Hardenberg) 4-1-1862, tr. Avereest 17-6-1841 Hendrik Lublinkhof (alias Lubbelinkhof), geb. Staphorst 24-12-1816, schipper (1841), arbeider (1862), overl. Hardenberg Ambt 28-1-1897, z.v. Jan Harms Lublinkhof en Metjen Arends ter Meulen; Hendrik Lublinkhof tr. (2) Hardenberg 5-7-1862 Geertje Lijsten, geb. Leggeloo (gem. Dwingeloo) 12-10-1817, arbeidster (1862), overl. na 1897, dr.v. Herm Roelofs Lijsten, dagloner (1817), en Engeltje Reinders (arbeidster (1862), wed. van Derk Westerhof.
 5. Barend, geb. Hoorn 19-9-1817 (drieling), overl. ald. 8-10-1817.
 6. Albertje, geb. Hoorn 20-9-1817 (drieling), overl. ald. 29-9-1817.
 7. Jan, geb. Hoorn 20-9-1817 (drieling), volgt V.14
 8. Albertje, geb. Hoorn 8-8-1819, ald. 28-1-1822.
 9. Albertje Albertsdr, geb. Hoorn 14-7-1823, overl. ald. 3-12-1824.
 10. Albertje, geb. Hoorn 5-4-1827, dienstmeid (1866), overl. Dedemsvaart (gem. Hardenberg, Ambt) 13-8-1866.


V.11 Booij Alberts Bosman, ged. Hoogeveen 9-9-1810, schipper (1836), schippersknecht (1859), overl. Avereest 25-9-1859, z.v. Albert Bosman (IV.7) en Elisabeth Teunisse Iemker, tr. Avereest 2-5-1835 Afijn Koops Klunder, geb. Veendijk, ged. Havelte 7-12-1806, overl. Avereest 14-7-1869, dochter van Koop Jans Klunder en Klaasje Beenen Kok.

Uit dit huwelijk:
 1. Klaasje, geb. Dedemsvaart (acte Ommen) 14-7-1836, overl. Avereest 6-6-1844.


V.12 Thomas (alias: Teunis) Alberts Bosman, geb. Hoogeveen 3-8-1812, schipper, overl. Avereest 11-3-1876, z.v. Albert Booijs Bosman (IV.5) en Elisabeth Teunisse Iemker, tr. Avereest 4-5-1839 Beertje Geerts Boter (alias Bartels, Botter), geb. Uffelte, ged. Ruinerwold 10-2-1811, werkster, overl. Avereest 23-7-1866, dr v. Geert Bartels Botter en Margien Koops Kok.

Uit dit huwelijk geb. te Avereest:
 1. Albert, geb. 1-7-1839, volgt VI.19
 2. Margien, geb. 12-9-1841, overl. Hardenberg Ambt 30-12-1915, tr. ald. 19-10-1870 Klaas Goverts, geb. Hollandscheveld (Hoogeveen) 13-5-1841, overl. Lutten (gem. Hardenberg Ambt) 25-1-1929, z.v. Johannes Goverts, schipper, en Alberdina Salomons.
 3. Geert, geb. 10-2-1844, overl. Wijhe 4-4-1847 (acte Avereest 12-4-1847).
 4. Hendrik, geb. 11-10-1846, schippersknecht, verm. overl. 1870-1879.
 5. Geert, geb. 21-4-1849 (geb. a/b schip Dedemsvaart), schipper, ongeh., overl. ald. 5-6-1874.
 6. Thomas, geb. 20-7-1852 (geb. a/b schip Dedemsvaart), schippersknecht, overl. Hasselt 7-12-1870 (acte Avereest 14-12-1870).


VI.19 Albert Bosman, geb. Avereest 1-7-1839, turfventer (1898, 1900), overl. Zwolle 30-7-1914, z.v. Thomas Alberts Bosman (V.12) en Beertien Boter, tr. ald. 27-3-1869 Fijgje Scholten, geb. Avereest 6-11-1841, overl. Zwolle 8-2-1922, dr. v. Jan Scholten en Martina Zantvoord.

Uit dit huwelijk:
 1. Beertien, geb. Avereest 24-3-1870, overl. Ambt Vollenhove 22-2-1879 (acte Avereest 5-3-1879).
 2. Jan, geb. Avereest 6-10-1871, overl. Zwolle 11-9-1878 (acte Avereest 14-9-1878).
 3. Thomas, geb. Avereest 18-12-1873, volgt VII
 4. Hendrikus, geb. Avereest 22-11-1875, volgt VII
 5. Martina, geb. Deventer 11-2-1878, overl. Zwolle 7-12-1881.
 6. Jan, geb. Genemuiden 10-7-1880, overl. Zwolle 11-12-1881.
 7. Jan Geert, geb. Zwolle 28-10-1884, volgt VII


VII Thomas Bosman, geb. Avereest 18-12-1873, timmerman (1898, 1899), overl. Zwolle 8-8-1950, z.v. Albert Bosman (VI.19) en Fijgje Scholten, tr. Zwolle 2-6-1898 Berendina Schat, geb. Zwolle 2-9-1872, overl. ald. 19-5-1961, overl. dr. v. Karel Antoni Schat, zandvormer, en Gerregien Lenderink.

Uit dit huwelijk:
 1. Sophia, geb. Hengelo 27-3-1899, overl. Zwolle 1986*, tr. Zwolle 11-05-1926 Jannes Salomons, geb. Groningen 28-6-1899, pakhuisknecht (1926), overl. Zwolle 2-6-1980, z.v. Albert Salomons, remmer, en Renske Jongman.
 2. Karel Antonie, geb. Zwolle 22-12-1900, volgt VIII.
 3. Gerritje, geb. Zwolle 16-9-1902, dienstbode (1927), overl. 1993*, tr. ald. 27-12-1927 Derk Zwiersen, geb. Zwolle 30-11-1898, bloemist (1927), overl. 1973*, z.v. Marinus Zwiersen, timmerman/aannemer, en Hendrika Christina Stremmelaar.
 4. Martina, geb. Zwolle 11-3-1904, dienstbode (1925), tr. ald. 15-9-1925 Willem Bartels, geb. Zwolle 22-3-1893, z.v. Hendrik Bartels, stratenmaker (1893, 1925), en Maria Martha Swankhuizen.
 5. levenloos geboren kind, geb./overl. Zwolle 15-6-1908A.


VIII Karel Antonie Bosman, geb. Zwolle 22-12-1900, timmerman, overl. 16-11-1973, begr. Zwolle, z.v. Thomas Bosman (VII) en Berendina Schat, tr. ald. 21-10-1924 Maria Elisabeth Nooter, geb. Zwolle 9-5-1898, overl. 31-7-1975, begr. Zwolle, dr. v. Frederik Nooter, zadelmaker, en Femia Hendrika Duringshoff.

Uit dit huwelijk geb. te Zwolle:
 1. Thomas, geb. 7-5-1926, volgt IX.
 2. Femia Hendrika, geb. 7-3-1931, tr. J. Bomhof.


IX Thomas Bosman, geb. Zwolle 7-5-1926, timmerman, postbode, overl. ald. 9-11-2010, begr. ald., z.v. Karel Antonie Bosman en Maria Elisabeth Nooter, tr. 12-6-1956 J.S. van Vilsteren.

Uit dit huwelijk geb. te Zwolle:
 1. Karel, volgt X
 2. Berendina, tr. Zwolle 21-5-1996 Nico Beekman.


X Karel Bosman, geb. Zwolle, z.v. Thomas Bosman en J.S. van Vilsteren, tr. Tholen 14-5-1982 Brandine Kot.

Uit dit huwelijk:
 1. Mark, tr. Tholen 25-5-2007 Tineke Quist. Uit dit huwelijk: Ruben, Lucas.
 2. Jaap, tr. Huizen 22-4-2011 Rachel Rosier. Uit dit huwelijk: Ezra.
 3. Jordi.


VII Hendrikus Bosman, geb. Avereest 22-11-1875, rijwielhersteller (1900), blikslager (1929), overl. Zwolle 23-7-1945, z.v. Albert Bosman (VI.19) en Fijgje Scholten, tr. Zwolle 8-11-1900 Berendina Wolters, geb. Zwolle 9-4-1880, overl. na 23-7-1945, dr. v. Catharina Alberta Wolters en Gerrit Jan Selhorst.

Uit dit huwelijk geb. te Zwolle:
 1. Albert, geb. 4-2-1902, gasmeterhersteller (1918), overl. ald. 20-10-1918.
 2. Catharina Johanna Alberta, geb. 16-8-1903, tr. Waddinxveen 18-4-1930 Arie Christiaan Quint, geb. Baarn ca 1878, z.v. Arie Christiaan Quint en Cornelia van der Veer.
 3. Hendrik, geb. 10-3-1905, overl. ald. 6-7-1906.
 4. Fijgje, geb. 21-12-1907, overl. 9-12-1983, begr. Zwolle, tr. ald. 5-9-1929 Jan Steffens, geb. Frederiksord (gem. Vledder ) 28-8-1901, lettterzetter, overl. 23-3-1958, begr. Zwolle, z.v. Cornelis Steffens, voerman (1901), pakhuisknecht (1929), en Aaltje Folkerts.
 5. Hendrik, geb. 8-5-1910, behanger/stoffeerder.
 6. Thomas, geb. 2-10-1917, volgt VIII


VIII Thomas Bosman, geb. Zwolle 2-10-1917, letterzetter, overl. ald. 28-2-1991, begr. ald, z.v. Hendrikus Bosman en Berendina Wolters, tr. Hendrikje Wilhelmina Meulenbelt, geb. Zwolle 7-9-1924, overl. 2-2-1972, begr. Zwolle, dr. v. Hendrinus Meulenbelt, koetsier, en Janna Rolina Bloemberg.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrikus R., volgt IX.
 2. Janna Rolina, tr. Herman M.D. Scholten.


IX Hendrikus R. Bosman, z.v. Thomas Bosman en Hendrikje Meulenbelt, tr. Gerritje J.M. Groothuis.

Uit dit huwelijk geb. te Zwolle:
 1. Patrick, geb. 1969, volgt X
 2. Marc.


X Patrick Bosman, geb. Zwolle 1969, aviation manager, z.v. Hendrikus R. Bosman en Gerritje J.M. Groothuis, tr. Wichita Co., Texas 7-7-1993 Klasina H. Koenders, geb. Nieuwleusen 1972, dr. v. Willem Koenders en Hendrina K. Klein.

Uit dit huwelijk:
 1. Mitchel, geb. Enschede 1996.
 2. Kimberley C., geb. Shiloh Valley Twp (IL, USA) 1998.


VII Jan Geert Bosman, geb. Zwolle 28-10-1884, timmerman (1910), bouwkundig opzichter, hoofdtekenaar bij Defensie / hoofdopzichter der genie (1940), overl. Den Helder 10-5-1940, z.v. Albert Bosman (VI.19) en Fijgje Scholten, tr. Zwolle 24-11-1910 Catharina Johanna Selhorst, geb. Zwolle 24-8-1881, overl. na 1940, dr. v. Gerrit Jan Selhorst en Catharina Alberta Wolters.

Uit dit huwelijk geb. te Zwolle:
 1. Sophia, geb. 22-9-1914, tr. 19-9-1934 C. Coesel, geb. ca. 1904.


V.13 Hendrik Alberts Bosman, geb. Hoorn 29-10-1813, schipper, overl. Zuidwolde 10-4-1838 (won. Zwartsluis), z.v. Albert Bosman (IV.7) en Elisabeth Teunisse Iemker, tr. Avereest 28-12-1836 Jantje Hendriks Everts, ged. Zwartsluis 5-11-1809, overl. Kampen (Johanna Evers) 10-8-1849, dr. v. Hendrik Everts en Jantje Arends; Jantje Everts tr. (2) Kampen 9-4-1840 Wolter Matthijs Wolters, geb. Wilsum (gem. Kampen) 25-12-1810, schipper, overl. (Wolter Wouters) Kampen 6-9-1855, z.v. Gerrit Wolters, schipper, en Aaltje Jans alias van den Berg.

Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth, geb. Avereest 2-2-1838, overl. Kampen 29-3-1854.


V.14 Jan Bosman, geb. Hoorn 19-9-1817, z.v. Albert Bosman (IV.7) en Elisabeth Teunisse Iemker, schipper (1852), overl. Hasselt 22-10-1870, tr. Avereest 7-3-1849 Geertje Smit, geb. Meppel 25-12-1824, Kuinre (won. Avereest) 14-2-1850, dr.v. Albertus Smit, kastenmaker, schrijnwerker, en Margaretha Klaas Noordstra;
tr. (2) Hasselt 4-12-1852 Marchien Steenbergen, geb. Meppel 17-5-1830, schipperse, overl. Stolwijk 18-4-1897, dr. v. Roelof Steenbergen, schoenmaker, en Jantje Lankhorst, alias Jager;
Marchien Steenbergen tr. (2) Hasselt 22-12-1870 Harm Potman, geb. Avereest 17-1-1850 (a/b” de vrouw Lena’; ouders won. Hasselt), schipper, overl. Hasselt (ook acte Akersloot 18-10-1887, echtgen. van Trijntje Duits, won. Akersloot), z.v. Daniel Potman, schipper, en Grietje Vos, winkelierster (1870), eerder weduwnaar van Aaltje Wille; Harm Potman tr. (3) Akersloot 11-12-1884 Trijntje Duits, geb. Akersloot 19-9-1851, brandstoffenverkoopster (1884), dr. v. Cornelis Duits en Aagje van der Oord, wed. van Johannes Hendricus G. Sein.

Uit het eerste huwelijk geb. ‘op een schip liggende in de rivier de Linde te Ruinen’ (gem. Kuinre):
 1. Geertje (tweeling), geb. 30-1-1850, overl. Meppel 10-7-1850 (acte Avereest 17-7-1850).
 2. Grietje (tweeling), geb. Kuinre 31-1-1850, overl. ald 2-2-1850.

Uit het tweede huwelijk geb. te Hasselt:
 1. Klaasje, geb. 1-11-1853, dienstbode, overl. Gouda 7-4-1918.
 2. Albert, geb. 14-6-1855, volgt VI.20
 3. Roelof, geb. 8-8-1857, volgt VI.21
 4. Elisabeth, geb. 26-10-1859, overl. ald. 2-2-1862.
 5. Geert, geb. 28-10-1861, schippersknecht, ongeh. overl. Hasselt 29-12-1887.
 6. Elisabeth, geb. 8-12-1863, overl. Gouda 8-4-1865.
 7. Hendrik, geb. 30-1-1866, overl. Gouda 25-3-1870.
 8. Elizabeth, geb. 6-12-1868, overl. 30-12-1951, begr. Gouda, tr. Stolwijk 13-1-1892 Hermanus van Blanken, geb. Hasselt 7-8-1868, overl. 28-12-1951, begr. Gouda, z.v. Jan van Blanken en Hilligje Stegeman.


VI.20 Albert Bosman, geb. Hasselt 14-6-1855, schipper, overl. Zwartsluis 8-2-1921 (won. Hasselt), z.v. Jan Bosman (V.14) en Marchien Steenbergen, tr. Hasselt 4-7-1882 Aaltje van Blanken, geb. Avereest 8-2-1861, overl. Gouda 6-3-1935, dr. v. Jan van Blanken en Hilligje Stegeman, schipperse.

Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geb. Utrecht 25-2-1883, overl. Utrecht 5-6-1959, tr. Gouda 28-8-1912 Elisabeth de Groot, geb. Ouderkerk a/d IJssel 17-5-1884, overl. Gouda 18-4-1947, dr. v. Johannes de Groot, scheepmaker (1884), en Cornelia Burger.
 2. Hilligje, geb. Utrecht 17-4-1885 (vertrekt 1921 naar Gouda).
 3. Margina, geb. Amsterdam 30-4-1887, overl. Amsterdam 30-12-1947, tr. Amsterdam 11-9-1913 Gerrit Willemsen, geb. Amsterdam 7-1-1879, kraandrijver (1913), overl. ald. 25-11-1955, z.v. Andries Willems en Grietje de Vries.
 4. Jan, geb. Gouda 7-10-1889, volgt VII
 5. Geert, geb. Gouda 22-2-1892, overl. Zwartsluis 5-12-1893 (21 mnd).
 6. Klaasje, geb. Kampen 22-2-1894, Amsterdam 3-7-1985, begr. ald., tr. (1) Zwartsluis 3-7-1919 Gerrit Wagter, geb. Zwartsluis 19-4-1891, schipper, overl. Amsterdam 15-9-1957, z.v. Gerrit Wagter, schipper, en Anna Catharina Pot;
  tr. (2) Amsterdam 10-4-1959 Lucas Mandemaker, geb. Amsterdam 28-8-1890, schipper, overl. ald. 21-1-1972, wenr. v. Elsje Lenten, z.v. Harm Mandemaker en Teunissina Wilhelmina Malenboer.
 7. Sophia, geb. Hasselt 19-8-1896, overl. De Huizen (Hoogeveen) 23-2-1922, tr. Hoogeveen 14-10-1920 Jan Ywe ten Kate, geb. Kloosterveen (gem. Smilde) 13-9-1896, schipper, z.v. Jacob ten Kate, schipper (1896), en Cornelia Vennik; Jan IJwe ten Kate tr. (2) Beilen 18-1-1924 Albertje Nijwening, geb. Westerbork 8-7-1896, wed. van Anne Otter, dr. v. Riekes Nijwening, landbouwer (1896), winkelier (1924), en Willemtje Hofstede.


VII Jan Bosman, geb. Gouda 7-10-1889, schipper (1921), overl. Woubrugge 10-3-1986, tr. Zwartsluis 2-10-1921 Jantina Kolkman, geb. Amsterdam 28-12-1893, overl. 18-12-1974, dr. v. Jan Kolkman en Gesina Jantina van Dijk.

Uit dit huwelijk:
 1. Aaltje, geb. Gouda 3-10-1923, tr. J. Nijenhuis.
 2. Gesina Jantina, geb. Nieuwleusen 9-5-1925, overl. Gouda 12-2-1927.
 3. Albert, geb. Gouda 1-4-1928, overl. Geertruidenberg 6-4-2004, tr. 1954 Johanna Cornelia Spuijbroek, geb. Raamsdonk 25-4-1931, dr. v. Lambertus Spuijbroek, metselaar, en Geertruida Siena Faro.
 4. Jan, geb. Amsterdam 12-10-1929, tr. R.Tigelaar.


VI.21 Roelof Bosman, geb. Hasselt 8-8-1857, schipper (1890), overl. ald. (a/b schip) 26-11-1908, z.v. Jan Bosman (V.14) en Marchien Steenbergen, tr. ald. 3-4-1890 Gerritdina Admiraal, geb. Hasselt 4-7-1865, overl. Zwolle 3-2-1941, dr. v. Gerrit Admiraal, scheepstimmerman, en Aleida Roek.

Uit dit huwelijk geb. te Hasselt (behalve Jennigje (6)):
 1. Jan, geb. 11-1-1891, volgt VII
 2. Gerrit, geb. 14-2-1892, overl. ald. 12-10-1982.
 3. Marchien, geb. 27-3-1893, tr. Hasselt 2-4-1915 Willem Meinen alias Mijnen, geb. Rotterdam 9-10-1890, schippersknecht (1915), z.v. Geert Meinen, schipper, en Grietje Boer.
 4. Aleida, geb. 6-8-1895, tr. Stompwijk 16-7-1925 Jacobus Jan Reuvekamp, geb. Veur (gem. Leidsendam) 11-3-894, z.v. Jan Barend Reuvekamp en Wilhelmina van Tertoolen.
 5. Geert, geb. 20-12-1896, volgt VII
 6. Jennigje, geb. Nieuw-Amsterdam (gem. Emmen) 25-6-1898 (ouders won. Hasselt), tr. Hasselt 13-6-1925 Geert Mijnen alias Mijnen, geb. Arnhem ca. 1898, rijnschipper, z.v. Geert Mijnen, schipper, en Grietje Boer.
 7. Albert, geb. 18-7-1900, overl. ald. 18-1-1974 (begr. ald.).
 8. Alberta, geb. 15-4-1902, dienstbode, overl. ald. 24-10-1977, begr. Hasselt.


VII Jan Bosman, geb. Hasselt 11-1-1891, schipper, overl. Zwolle 24-1-1977, z.v. Roelof Bosman (VI.21) en Gerritdina Admiraal, tr. Nieuwolda 26-3-1921 Janna Uil, geb. Nieuwolda 23-2-1903, overl. Hasselt 29-6-1947, dr.v. Harm Uil, schipper, en Aagtje de Vries.

Uit dit huwelijk:
 1. Gerritdina, geb. Delfzijl 1923, tr. Hasselt ca. 16-7-1940 Arend Jan Huisman.
 2. Aagtje Hermina, geb. Zwollerkerspel 1934, overl. Zwolle 3-9-2011, tr. Egbert Kruithof.


VII Geert Bosman, geb. Hasselt 20-12-1896, schipper (1932), overl. voor 1971, z.v. Roelof Bosman (VI.21) en Gerritdina Admiraal, tr. Hasselt 28-1-1932 Johanna Egberdina van Dijk, geb. Hasselt 2-7-1906, overl. Schildwolde 21-11-1987, dr. v. Gerrit Hermanus van Dijk, koopman, en Johanna Egberdina Overink. Johanna Egberdina tr. (2) Oopke Hammenga.

Uit dit huwelijk:
 1. Roelina Gerritdina, geb. 17-7-1932, overl. Wapenveld 31-3-2011, tr. Gerrit Bijsterbosch, geb. Heerde 8-5-1931, overl. Zwolle 31-12-2006.
 2. Johanna Egberdina, geb. Hasselt 5-4-1934, overl. Heerde 5-11-2011, tr. 19-8-1959* Jan Nijeboer, geb. Hattem 11-5-1931, overl. ald. 6-7-2001, z.v. Jan Nijeboer en Evertje van Weeghel.
 3. T., tr. K. Wagenvoort.
 4. G(errit), tr. R. Nagtegaal.
 5. Diny, tr. Klaas van der Horst, geb. 30-5-1928, overl. Hasselt 21-10-1994.
 6. J.
 7. Albert, tr. Hasselt 26-2-1971 Alie Hoeve, geb. dr. v. Willem Hoeve en Aaltje Troost.


IV.8 Fake Booijs Bosman, ged. Hoogeveen 19-10-1794, schipper, turfschipper (1840), overl. Hoorn 17-6-1862, z.v. Booij Hendriks Bosman (III.4) en Albertje Alberts Metselaar, tr. Hoorn 17-12-1815 Hendrina Laarhoven, ged. Hoorn 21-10-1791, overl. ald. 18-9-1864 (70 jr.), dr.v. van Hendrik Laarhoven, metselaar, en Femmitje Kannegieter.

Uit dit huwelijk:
 1. Albertjen, geb. Hoogeveen 31-8-1816 (ouders won. Hoorn), overl. Hoorn 9-6-1869, tr. Hoorn 19-4-1840 Andries Edse, geb. Hoorn 9-7-1811, ged. ald. 14-7-1811, schippersknecht (1840), koopman (1871), overl. ald. 28-9-1877, z.v. Etse Andries, turfschipper, en Marijtje Fredriks; Andries Edse tr. (2) Hoorn 28-7-1871 Trijntje Flart, geb. Hoorn 7-10-1814, visvrouw (1871), overl. Hoorn 17-7-1907, wed. v. Daniel Wormsbecher, dr. v. Gerrit Flart en Jacoba Lastdrager.
 2. Hendrik, geb. Hoorn 29-3-1819, volgt V.15
 3. Berend Booij, geb. 20-9-1820, volgt V.16
 4. Booij Faken, geb. Hoorn 19-6-1823, schipper, overl. Rotterdam 17-5-1884, tr. ald. 2-5-1847 Elisabeth Mes, geb. Hoorn 3-10-1825, overl. Wognum (gem. Medemblik) 25-3-1895, d.v. Jan Mes, metselaar, en Geertruij Smit.
 5. Femmetje, geb. Hoorn 18-4-1825, overl. ald. 3-7-1869, tr. ald. 21-8-1840 Peter van der Tak, geb. Woudrichem 7-3-1823*, horlogemaker, overl. Hoorn 21-6-1887, z.v. Adrianus Johan van der Tak, horlogemaker, en Klaziena Spronk; Peter van der Tak tr. (2) Hoorn 29-10-1886 Sophia Maria Minnegal, geb. Amsterdam 28-5-1854, dr. v. Hermanus Minnegal, agent van politie (1854), en Anna Maria Resinger.
 6. Willemina, geb. Hoorn 12-3-1828, overl. ald.25-1-1856, tr. ald. 17-3-1850 Jacob Reek, geb. Hoorn 8-12-1823, kaaskopersknecht (1850), werkman (1888), overl. [1891-1897], z.v. Jacob Reek, vleeskeurmeester, en Barendina van Kleeff; Jacob Reek tr. (2) Hoorn 19-12-1856 Barendina Adriana Heijligers, geb. Hoorn 17-5-1833, overl. Hoorn 18-4-1905, dr. v. Leendert Heijligers, kaaskopersknecht (1856) en Femmetje van Garden.
 7. Jannetje, geb. 17-10-1831, overl. ald. 26-6-1832.


V.15 Hendrik Booij Bosman, geb. Hoorn 29-3-1819, schippersknecht (1840), koopman (1865, 1867), overl. Amsterdam 7-12-1876, z.v. Fake Booijs Bosman (IV.8) en Hendrina Laarhoven, tr. (1) Hoorn 23-2-1840 Trijntje Pool, geb. Edam 17-1-1818, overl. ald. 21-1-1865, d.v. Pieter Pool en Antje Bruijn;
tr. (2) Deventer 5-10-1865 Annegien Muis, ged. Hoogeveen 25-8-1811, overl. Amsterdam 28-3-1895, eerder wed. van Egbert Hendriks Smit, d.v. Muis Berends Muis en Elsjen Andries Veldman; Annegien tr. (3) Amsterdam 3-10-1878 Hendrik Hofstra, geb. ca. 1819, overl. ald. 12-8-1905, wednr. van Geertruid Gibbon, z.v. Alle Jonkes Hofstra en Cornelia van Leeuwen.

Uit het eerste huwelijk:
 1. Fake, geb. Edam 7-2-1840 (erkend bij huwelijk ouders), volgt VI.22
 2. Pieter, geb. Hoorn 5-9-1841, volgt VI.23
 3. Lambertus, geb. Hoorn 30-1-1843, overl. (Lammert Bosman) Amsterdam 30-3-1852.
 4. Anna Maria, geb. Hoorn 11-4-1846, overl. Amstelveen (gem. Nieuwer-Amstel) 28-8-1931, tr. (1) Avereest 5-7-1867 Marten Weener, geb. Avereest 2-1-1840, schipper (1867), overl. na 1878, overl. Edam 23-5-1876, z.v. Hermannus Weener, scheepstimmerman, en Hendrica Bosch; tr. (2) Edam 19-5-1878 Pieter Makkinga, geb. Edam 21-10-1828, koopman, overl. Edam 25-10-1885, wednr. van Trijntje Ruijter, z.v. Gerhardus Makkinga en Trijntje van den Berg.


VI.22 Fake Bosman, geb. Edam 7-2-1840, schipper, overl. Zaandam 9-12-1882 (acte Amsterdam 28-1-1883), z.v. Hendrik Bosman (V.14) en Trijntje Pool, tr. Amsterdam 27-9-1860 Jantje van der Vorm, geb. Franeker 17-10-1836, overl. Amsterdam 5-11-1899, dr. v. Cornelis Fransen van der Vorm en Lucia Feddes Houtstra.

Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, geb. Amsterdam 16-7-1861, overl. ald. 6-7-1871.
 2. Cornelis, geb. Edam 18-4-1863, volgt VII.
 3. Johanna Maria, geb. Amsterdam 13-7-1866, overl. Driebergen 12-01-1949, tr. Driebergen 15-2-1923 Cornelis van der Kaaden, geb. Zoetermeer 11-3-1863, overl. Driebergen-Rijsenburg 17-05-1942, z.v. Gerrit van der Kaaden en Willemijntje Hesselmeijer, wednr. van Wilhelmina Maria Schenk.
 4. Catharina Maria, geb. Amsterdam 27-4-1868, overl. ald. 24-8-1871.
 5. Catharina Lucia, geb. Amsterdam 15-11-1871, overl. Abcoude-Baambrugge 30-03-1950, tr. Abcoude-Baambrugge 23-9-1904 Martinus Gorlee, geb. Abcoude-Proostdij 6-2-1875, schoenmaker, overl. Abcoude 16-4-1913, z.v. Anthonie Gorlee en Teuntje van der Zijden.
 6. Pieter, geb. Amsterdam 13-8-1875.
 7. Lucia, geb. Amsterdam 21-10-1878, overl. ald. 16-3-1888.


VII Cornelis Bosman, geb. Edam 18-4-1863, bediende (1902), veenarbeider (1927, 1930), overl. Amsterdam 7-1-1934, z.v. Fake Bosman (VI.22) en Jantje van der Vorm, tr. Amsterdam 31-7-1902 Johanna Hendrika Jansen, geb. Amsterdam 12-4-1864, overl. na 1934, wed. van Willem Karel Frederik Coersen, dr. v. Gerrit Jansen, en Wilhelmina Lammers.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam:
 1. Cornelia Johanna, geb. 19-1-1903, naaister, overl. Amstelveen 3-2-1989*, tr. Amsterdam 31-1-1927 Cornelis Witteveen, geb. Amsterdam 16-9-1901, assuradeur, overl. Eindhoven 10-3-1985*, z.v. Gerrit Hendrik Cornelis Witteveen, houtdraaier (1901), meubelmaker (1927), en Cornelia Boon.
 2. Cornelis, geb. 18-4-1904, volgt VIII


VIII Cornelis Bosman, geb. Amsterdam 18-4-1904, tegenhouder (1930), z.v. Cornelis Bosman en Johana Hendrika Jansen, tr. Amsterdam 30-1-1930 Johanna Catharina Wentzel, geb. Amsterdam 17-3-1907, dr. v. Jan Frederik Wentzel, graanwerker, en Catharina Frederika van den Broek.

Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Catharina, geb. Amsterdam 1941.


VI.23 Pieter Bosman, geb. Hoorn 5-9-1841, schipper (1865, 1885), overl. Amsterdam 2-3-1897, z.v. Hendrik Bosman (V.14) en Trijntje Pool, tr. Edam 27-8-1865 Maretje Pool, geb. Edam 15-9-1843, overl. Amsterdam 10-11-1921, dr. v. Pieter Pool, schipper, en Niesje van Essen.

Uit dit huwelijk geb. te Amsterdam (a/b van een schip):
 1. Hendrik, geb. 7-4-1867, schipper, overl. Epe 4-4-1885 (won. Amsterdam).
 2. Niesje, geb. 25-12-1868, overl. Rotterdam 29-12-1872 (‘op schip liggende in de Leuvehaven’).
 3. Trijntje, geb. 14-7-1870, overl. ald. 7-12-1871.
 4. Eefje, geb. 6-12-1871, overl. Den Helder 12-7-1872.
 5. Pieter, geb. Edam 15-10-1873, overl. ald. 1-1-1874.
 6. Pieter, geb. 16-12-1874, overl. ald 6-5-1875.
 7. Pieter, geb. 11-7-1876, overl. ald. 15-7-1876.
 8. Pieter, geb. 21-8-1879, kruidenier, magazijnbediende, overl. Amsterdam 25-5-1942.
 9. Fake, geb. 29-7-1881, ongeh., zonder beroep, overl. ald. 7-9-1918.
 10. Niesje, geb. Amsterdam 5-3-1884, overl. Meppel 18-5-1885 (won. Amsterdam).


V.16 Berend (alias: Barend) Booij Bosman, geb. Hoorn 20-9-1820, schippersknecht (1840), winkelier, koopman, overl. Hoorn 9-6-1892, z.v. Fake Booijs Bosman (IV.8) en Hendrina Laarhoven, tr. Hoorn 16-2-1840 Margaretha Mes, geb. Hoorn 10-9-1817, overl. ald. 12-1-1909, dr. v. Jan Mes, metselaar, en Geertruij Smit.

Uit dit huwelijk geb. te Hoorn:
 1. Hendrina, geb. 14-4-1840, overl. ald. 25-7-1917, tr. ald. 14-12-1860 Jan Wessemius, geb. Smilde 25-3-1839, schippersknecht (1860), marktmeester (1900), overl. Hoorn 20-9-1912, z.v. Harm Jacobs Wessemius, schipper, en Heiltien Willems Vennik.
naar begin pagina