Splashdown!

De laatste fase van een reisje naar de maan en het einde van Project Apollo, de landing van Apollo 17.

De commandomodule, die met een snelheid van 40.000 km per uur de bovenste luchtlaag van de aarde is binnengekomen is door de luchtweerstand zover afgeremd dat de drie parachutes veilig geopend kunnen worden om een zachte landing te maken.

De parachutes hebben elk een doorsnede van 25 meter. De commandomodule hangt aan lijnen van 36 meter lengte.
Tijdens de eerste minuten van de re-entry wordt door de wrijving 86.000 kWh aan statische elektriciteit opgewekt.