Project Apollo, de historie

De koude oorlog

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) wordt het verslagen Duitsland tussen de geallieerden en de Sovjets verdeeld, wat uiteindelijk resulteert in de verdeling van Europa (en bijna de gehele wereld) tussen "Oost" en "West".

Het gevolg van deze tweedeling is de zogenaamde "Koude Oorlog" (1950-1990), een wapen-wedloop waaraan op haar hoogtepunt wereldwijd 1 miljard Dollar per dag wordt uitgegeven.

Duitse wetenschappers hebben in 1945 door de ontwikkeling van de V2-raket, waarmee men geprobeerd heeft Londen te vernietigen, veel kennis van raketmotoren. Ze trachten uit de handen van de Sovjets te blijven door zich aan het Amerikaanse leger over te geven. Zeer belangrijk voor het Apollo-project is in dit verband Wernher von Braun, die de leiding krijgt in de ontwikkeling van de Saturnus V draagraket.

De USA en de Sovjet-Unie proberen beide als "supermachten" zoveel mogelijk landen onder hun invloedssfeer te brengen door lokale oorlogen te ondersteunen (Korea, Vietnam, Midden-Amerika) maar ook door het winnen van prestige en het afschrikken van de vijand door militaire superioriteit.

Als gevolg van de wens om te beschikken over inter-continentale atoomraketten en spionage-satellieten wordt de ruimtevaart steeds belangrijker. De lancering van de Russische Spoetnik 1, op 4 oktober 1957, leidt in de Verenigde Staten tot een nieuw hoogtepunt in communistenhaat en angst voor de Reds, het "Rode Gevaar". Wanneer de eerstvolgende lanceerpoging van een Amerikaanse satelliet, de Vanguard 1, die ook nog eens 10x kleiner is als de Spoetnik, jammerlijk -en ook nog eens live op TV- mislukt, breekt een nationale hysterie uit. Nog nooit is Amerika zo vernederd.

 

Oprichting van de NASA

Door de traditionele "stammenstrijd" tussen de Amerikaanse legeronderdelen Army, Navy, Airforce en Marines is de technologische ontwikkeling enorm versprokkeld. Daarom ziet president Eisenhouwer zich genoodzaakt in 1958 de NASA (National Aeronautics and Space Administration) op te richten. Een overkoepelend orgaan voor de ontwikkeling van de lucht-en ruimtevaart. Het militaire deel betreft veelal geheime projecten en hiermee valt dan ook nauwelijks prestige te winnen. Dat is wel mogelijk met de bemande ruimtevaart, MITS men maar ergens het EERSTE in is.

 

Yuri Gagarin

Op 12 april 1961 openen de Amerikaanse nieuwsshows met het grote nieuws uit de ruimte:
"Vandaag is voor het eerst een man in een baan om de aarde gelanceerd. Maar, die man is een communist..... "

Laika

Yuri Gagarin, op 12 april 1961 de eerste mens in de ruimte

Laika, de Russische ruimtehond

Omdat de Sovjet-Unie onder andere de eerste satelliet, het eerste dier en de eerste mens in de ruimte bracht, wordt er gezocht naar een daad die al het voorafgaande in de schaduw kan stellen: De maanlanding!

Miljarden dollars komen beschikbaar om dit doel te bereiken. al betreft het in de periode 1961- 1969 slechts 2% van de jaarlijkse militaire uitgaven van de USA. Vanaf 1970, als alle technische ontwikkeling betaalt is kost een complete maanlanding zelfs nog maar 0,25% van het defensie-budget.

Deze prestigeslag staat ook wel bekent als de SPACE-RACE


Aankondiging van het Apollo-project

"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the Moon and returning him safely to the Earth. No single space program in this period will be more impressive to mankind, or more important in the long-range exploration of space; and none will be so difficult or expensive to accomplish."

"Ik vind dat deze natie zich moet verplichten om voor het eind van dit decennium een mens op de maan te laten landen, en weer veilig terug te laten keren naar de aarde. Geen enkel ander ruimtevaartproject zal zoveel indruk maken op de mensheid, of belangrijker zijn in het ruimteonderzoek; en niets zal moeilijker of kostbaarder zijn om te volbrengen."

President John F. Kennedy, tot het Amerikaanse parlement, op 25 mei 1961.

 

John Kennedy
John Kennedy wordt in 1963 vermoord maar het budget dat de NASA ter beschikking heeft wordt steeds hoger. Kennedy's opvolger, voormalig vice-president Lyndon B. Johnson is zo mogelijk een nog grotere aanhanger van de ruimtevaart. De Amerikanen hebben iets nodig dat van het land weer een eenheid kan maken, verscheurd als het is door werkloosheid, rassenrellen, studentenopstand, de oorlog in Vietnam en de moorden op Robert Kennedy en Martin Luther King.
Geluidsfragment toespraak Kennedy

Ná de eerste maanlanding wordt het Apollo-project steeds meer bekritiseerd en worden de financien sterk verlaagd. De regering Nixon wil eigenlijk ook af van dit Kennedy-project en begint zelf liever iets nieuws.
Uiteindelijk is de NASA wel gedwongen om voortijdig met de maanvluchten te stoppen. De voorkeur wordt dan gegeven aan de ontwikkeling van de Spaceshuttle.

Project Apollo in het perspectief van de wereldgeschiedenis
Een tijdlijn van 1945 tot 1975

Mercury, Gemini en Apollo

Je kunt dan wel besluiten op binnen 8,5 jaar op de maan te willen staan maar de vraag is dan natuurlijk: Wat heb ik daar voor nodig?

Een gigantisch ruimteschip als een Apollo-Saturnus 5 wordt natuurlijk niet in één keer gebouwd. Er was nog nauwelijks ervaring met lichte één-traps-raketten, laat staan met een bemand, bestuurbaar ruimteschip van 45 ton, dat met een 3-trapsraket van 3000 ton gelanceerd zou moeten worden. En er zouden astronauten opgeleid moeten worden, vluchtleiders en technici.

Wernher von Braun Wernher von Braun voor zijn raketten

In 1959 worden 7 militaire testpiloten door de NASA geselecteerd om astronaut te worden. Het was voor hen een grote eer. Het waren dan ook ware volkshelden waarvan elke Amerikaan de namen kon opdreunen. Zij staan bekend als "The Original Seven". Het zijn Alan Shepard, Gus Grissom, Wally Shirra, John Glenn, Gordon Cooper, Deke Slayton en Scott Carpenter.

De aanloop naar de Apollovluchten was dan ook bedoeld om ervaring op de doen in het omgaan met de nieuwe techniek. Daarbij was er rekening te houden met de tijdslimiet van Kennedy en het feit dat tot een half jaar voor de eerste maanlanding de Sovjets steeds 1 of 2 stappen voor lagen op de USA.

Enkele mijlpalen in de ontwikkeling: 

 

Project Mercury: 1-persoons ruimteschip

september 1959

Lancering van een Atlasraket met onbemande Mercury capsule.

december 1960

Mercury-Redstone lancering tot 380 km hoogte.

mei 1961

Alan Shephard als eerst Amerikaan in de ruimte, maar nog niet in een omloopbaan.

25 mei 1961

Aankondiging door president Kennedy van de maanlanding voor 1970 !

september 1961

Een Atlas draagraket brengt een onbemande Mercury capsule in een baan om de aarde.

februari 1962

John Glenn maakt als eerste Amerikaan een rondje om de aarde.

oktober 1962

Na 6 omlopen maakt Wally Shirra een perfecte landing op een vooraf vastgesteld punt in de oceaan.


Hiermee was bewezen dat men een mens in een baan om de aarde kon brengen en op een vooraf vastgesteld punt kon laten landen.

 

De eerste Gemini-lancering moet nog plaatsvinden maar een model op ware groote van een Saturnus V kan in 1963 al in elkaar getimmerd worden

 

Project Gemini: 2-persoons ruimteschip

Maart 1965

Gemini-Titan: Grissom en Young zijn de eerste 2-persoons bemanning. 

Augustus 1965

Cooper en Conrad blijven 8 dagen in de ruimte; de geschatte lengte van de toekomstige maan-missies.

December 1965

2 Gemini capsules naderen elkaar tot 2,5 meter afstand in de omloopbaan.

Maart 1966

Neil Armstrong en David Scott maken de eerste koppeling in de ruimte. (Met een Agena doelraket).

November 1966

Gemini 12 vormt de afsluiting. Als de rendezvous-radar uitvalt berekent Buzz Aldrin uit het hoofd de naderingsprocedure. Hij doet zijn bijnaam "Doctor Rendezvous" daarmee eer aan en bewijst het nut van bemande ruimtevaart.


Met het Gemini-project werd ervaring opgedaan in het naderen en koppelen in de omloopbaan. De belangrijkste voorwaarden om op de maan te kunnen landen!

 

Gemini 7

 

Gemini 7 gefotografeerd door Gemini 6 tijdens het oefenen in de "rendezvous" techniek.

De bemanningsleden van Gemini 6 waren Wally Shirra (Apollo 7) en Tom Stafford (Apollo 10).

Gemini 7 werd bemand door Frank Borman (Apollo 8) en James Lovell (Apollo 8 en Apollo 13).


En het vervolg...

Project Apollo: To land a man on the moon !

Januari 1967

Tijdens een test van de communicatie "met de stekkers er uit" (plugs-out) is de bemanning aan boord. Dan breekt er brand uit in de capsule. Grissom, White en Chaffee komen om het leven. Hoewel het dus geen ruimtevlucht betrof wordt deze test Apollo 1 genoemd. Het betekende een vertraging van ruim anderhalf jaar in de race naar de maan.

Oktober 1968

Apollo 7 is 23 maanden na het einde van het Gemini programma de eerste bemande vlucht. Het brengt de eerste 3-persoons bemanning van de VS in de ruimte.

December 1968

Apollo 8 brengt voor het eerst mensen naar de omgeving vam de maan, maar omdat de maanlander nog niet gebruiksklaar is kan deze niet meegenomen worden.

December 1968

Na een al 8 jaar durende nek-aan-nek race hebben de Amerikanen voor het eerst de leiding in de race naar de maan.

Maart 1969

Apollo 9 wordt speciaal gelanceerd om de maanlander uit te testen in een baan om de aarde.

Mei 1969

Apollo 10 is de laatste testvlucht en de generale repetitie van de eerste maanlanding, 2 astronauten dalen tot 15 km hoogte boven de maan.

Juli 1969

Apollo 11 zet op 20 juli 1969 de eerste mens op de maan

 

 

De spacerace is gewonnen door de United States of America

" ........the land of the free, and the home of the brave"

 

Orson Welles alias Harry Lime in "The Third Man":

"In Italy for 30 years under the Borgias they had warfare, terror, murder, and bloodshed, but they produced Michelangelo, Leonardo da Vinci, and the Renaissance. In Switzerland they had brotherly love - they had 500 years of democracy and peace, and what did that produce? The cuckoo clock ..."

Home
Site map
Contact