De Cape

Het Apollo-lanceercomplex is aangelegd op Merritt Island, pal naast Cape Canaveral, aan de Atlantische kust van Florida.
Op de voorgrond het Vehicle Assembly Building waar vier Apollo-Saturnus V raketten tegelijkertijd konden worden samengesteld. Op de achtergrond de lanceerplatforms 39A en 39B. Het VAB wordt nu, net als de platforms voor de Space-shuttle gebruikt.

1 Kanaal voor de aanvoer van de rakettrappen
2 Haven

3 VAB, assemblage-gebouw
4 Verplaatsbate lanceertorens
5 Launch Control
6 Stikstofopslag
7 Vooraadgebouwen
8 Rijbaan rakettransport
9 Lanceertoren met een Sarutnus V onderweg naar het platform
10 Transportwagen voor de lanceertorens
11 Zuurstofopslag
12 Servicetoren
13 Lanceerplatform 39A
14 Lanceerplatform 39B