Disclaimer

De door mij verzamelde genealogische gegevens worden uitsluitend gebruikt voor genealogische doeleinden en zijn verkregen uit:

Ik kan niet voor de volle 100 % instaan voor de juistheid en volledigheid van de gegevens (een lees- of schrijffout is snel gemaakt). Correcties en aanvullingen op de gegevens kunt u uiteraard altijd via email naar mij sturen, waarna ik het zal verwerken.

Wegens privacy-overwegingen worden van de personen geboren na 1920, gehuwd na 1940 of overleden na 1960 alleen de namen en de relaties tot de familie vermeld. In de andere gevallen worden ook data van deze gebeurtenissen vermeld.

De op deze website gepubliceerde informatie is onderdeel van een veel omvangrijker (zowel in details als in hoeveelheid) persoonlijk archief. De bronnen van de informatie zijn eveneens geregistreerd, maar niet gepubliceerd op deze website. Het email-adres kunt u uiteraard ook gebruiken voor vragen over personen die u heeft gevonden op deze site, zodat ik wellicht meer gegevens aan u kan verstrekken.

Privacy-statement

De op deze site aangeboden persoonsgegevens zijn bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek doen. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor huishoudelijke of persoonlijke doeleinden.  Bij ander gebruik is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Deze site bevat geen informatie die een aantasting kan zijn voor de persoonlijke levenssfeer.
Indien u in het bestand voorkomt en u wilt dit liever niet, dan zal ik uw verzoek om uit het bestand gehaald te worden respecteren.

In verband met de privacy van nog in leven zijnde familieleden, zijn alleen hun namen en relaties tot andere familieleden vermeld.

Het is niet toegestaan de op deze website aanwezige gegevens te gebruiken voor commerciŽle doeleinden. Gebruik voor genealogische doeleinden zonder winstoogmerk is uiteraard wel toegestaan. Een vermelding van de bron op uw website c.q. in uw publicatie wordt dan op prijs gesteld.