Elting in Amerika

De Amerikaanse tak van de familie heeft Jan Eltinge als stamvader. Jan is in 1632 geboren in Zwiggelte en beproeft zijn geluk rond 1760 in de nieuwe wereld (Amerika). Daar huwt hij Jacomyntje Slecht en sticht een grote familie.

Op basis van aannames omtrent naamgeving en de gegevens uit de grondschattingen en haardstederegisters van Drenthe is getracht om een reconstructie te maken van de voorouders van Jan. De vermoedelijke voorvader is Bartolt Elting, dezelde als die van de Beiler tak. Bartolt is zijn grootvader.

Website van de Amerikaanse familie Elting