Elting in Beilen / Westerbork / Zwiggelte

De Beiler tak van de familie heeft Roelf Jansen Elting als stamvader. Roelf is rond 1700 geboren in Zwiggelte en huwt met Marchjen Otten.

Op basis van aannames omtrent naamgeving en de gegevens uit de grondschattingen en haardstederegisters van Drenthe is getracht om een reconstructie te maken van de voorouders van Roelf. De vermoedelijke voorvader is Bartolt Elting, dezelde als die van de Amerikaanse tak.

Parenteel aan van Bartolt Elting