Groninger tak

Elting in Groningen / Peize / Roden        

De Groninger tak van de familie heeft Hendrik Elting als stamvader en is een afsplitsing van de Odoorner tak. Hendrik zal rond 1725 geboren zijn in Odoorn. In 1749 huwt hij in de stad Groningen met Janna Jans Mulder, krijgt daar kinderen en leeft als voorman in de binnenstad van Groningen. De huwelijksacte geeft aan dat hij afkomstig is uit Odoren (Odoorn).

Op basis van aannames omtrent naamgeving en de gegevens uit de grondschattingen en haardstederegisters van Drenthe is getracht om een reconstructie te maken van de voorouders van Hendrik. De vermoedelijke voorvader is Jan/Johan Elting, dezelfde als die van de Odoorner tak.

Parenteel aan van Jan/Johan Elting