Odoorner tak

Elting in Odoorn / Valthe / Dalen

De Odoorner tak van de familie heeft Jan Elting als stamvader. Jan is rond 1690 geboren in Valthe en huwt Annigje NN.

Op basis van aannames omtrent naamgeving en de gegevens uit de grondschattingen en haardstederegisters van Drenthe is getracht om een reconstructie te maken van de voorouders van Jan. De vermoedelijke voorvader is, evenals bij de Groninger tak, Jan/Johan Elting.

Parenteel aan van Jan/Johan Elting