Voorwoord 

De naam Elting vindt zijn allereerste oorsprong in het huidig Duitsland. In een oorkonde van 8 oktober van het jaar 777 duikt de lokatie “Eltingisbrunnen” op, waarvan de huidige (nog bestaande) naam “Eltinghausen” is. Een klein plaatsje ten noordwesten van Schweinfurt. In een oorkonde van 838 wordt gesproken over een getuige met de naam Elting. In 1465 sterft aldaar met Hans von und zu Eltinghausen het geslacht Elting(hausen) uit.

Rondom die periode (ongeveer 1500) duikt de naam Elting op in een aantal plaatsen in Duitsland, Gelderland en Drenthe. Hoewel relaties tussen die oorsprongen (nog) niet bewezen kan worden, zou men aan kunnen nemen dat de oorsprong van de naam in het westelijk deel van het huidige Duistland ligt en door een beperkte migratiegolf verspreid werd naar Drenthe en Gelderland. De afstanden tussen die oorsprongen zijn zeer beperkt.

De naam wordt door de eeuwen heen op diverse wijzen geschreven. Voor de eenvoud hanteer ik verder de naam Elting, met de wetenschap dat deze ook voorkomt als:

Eltinge - Eltingh - Eltinghe - van Eltingh – Eltenck – Eltink – Ehlting – Eelting – Eeltink – Ilting – Iltink - Eltinck

De huidige stand van mijn genealogisch onderzoek toont aan dat de naam reeds rond 1400/1500 genoemd wordt in meerdere documenten. Een belangrijk deel van die documenten moet ik nog nader onderzoeken om de relaties tussen families bevestigd te krijgen. De verschillende genealogieën op deze website zijn verre van compleet en bevatten wellicht kleine onvolkomenheden. Naast de gepubliceerde gegevens beschikt ik nog over veel meer gegevens die nog binnen de genealogieën ingepast moeten worden. 

 

Elting in Drenthe/Groningen

Rond 1600. Zoals het er nu naar uitziet vinden we rond 1600 op drie plaatsen in Drenthe families met de naam Elting, te weten in Zwiggelte (nabij Beilen), in Valthe (nabij Odoorn) en in Dalen (nabij Coevorden). Duidelijk is dat er een relatie bestaat tussen de families uit Valthe en Dalen. De relatie naar de familie in Zwiggelte heb ik nog niet kunnen aantonen.

In Drenthe blijkt dat de families enige invloed hebben en grond bezitten. De naam Elting komt voor in de Landsdagprotocollen van Drenthe en andere besluiten en resoluties van overheidsinstanties. Elting's worden teruggevonden als eigenerfden en etten (lid van de etstoel) in diverse protocollen.

Rond 1650 ontstaat er een Elting-tak in de Verenigde Staten. Jan Eltinge (geboren in 1632 in Zwiggelte) vertrekt naar de Nieuwe Wereld in wordt daar stamvader van een inmiddels zeer grote familie. Deze tak is en wordt uitvoerig onderzocht door Amerikaanse genealogen en is beschreven op de website van de Bevier-Elting Family Association. Op mijn website zal ik deze tak niet verder beschrijven. De voorvaderen van Jan Eltinge en de nazaten van zijn broer Bartelt zijn opgenomen in de Beiler tak.

Rond 1700 zien we de families verder uitzwerven over Drenthe.

Rond 1750 ontstaat er een Elting-tak in Groningen. Hendrik Eltinge (geboren omstreeks 1725) is afkomstig uit Odoorn en vestigt zich in Groningen, alwaar hij in het huwelijk treedt met Janna Jans Mulder in 1749. Hendrik is de stamvader van de Groninger tak, vanwaar ik afstam.

Rond 1800 splitst de Groninger familie zich in een met de naam Elting en een met de naam Eltingh. Gerrit Elting (zoon van bovengenoemde Hendrik) noemt zijn ene zoon Jakob Eltingh (geboren in 1810) en een andere zoon Jan Elting (geboren in 1815). Dit is de reden waarom er een kleine tak, met een oorsprong in Groningen, van de grote familie de achternaam Eltingh draagt.

Elting in Gelderland/Duitsland

We treffen rond 1500/1600 ook in Gelderland en Duitsland personen aan met deze achternaam. Het is mij nog niet duidelijk of er een relatie bestaat met de Drentse families. De Gelderse/Duitse familie treffen we voornamelijk aan in de plaatsen 's-Heerenberg, Dinxperloo, Suderwick, Vehs en Badbergen. De link naar families met de achternaam Eltink moet nog vastgesteld worden.

 

Verklaring van de samenstelling van de Elting-takken