Genalogie Ravestei(j)n
- tak Rotterdam-Utrecht-Jutphaas


De onderstaande gegevens over deze Rotterdamse familie Ravestei(j)n heb ik verzameld bij mijn onderzoek naar een andere familie Ravestein , voornamelijk wonend in de provincie Utrecht. Hoewel de familienaam op dezelfde wijze gespeld wordt, heb ik echter nog geen aanwijzingen dat beide families aan elkaar verwant zijn. Voor een overzicht van alle door mij (gedeeltelijk) in kaart gebrachte families Ravestein, zie de overzichtspagina .

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )
I HEYNDERICK RAVESTEYN
Ged. Rotterdam 26 jan 1650, trouwt 1 jan 1680 CORNELIA QUACK

uit dit huwelijk:

1 JACOB, volgt IIa .

2 HENDRICK, volgt IIb .

IIa JACOB RAVESTEYN (zoon van I )
Trouwt op 23-jarige leeftijd

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA JOHANNA, kocht op 18 mrt 1758 voor 2950 gulden buitenplaats De Liesbosch bij Utrecht (zie G. van Klaveren Pz., 'De geschiedenis van een buitenplaats en haar lofdicht (De Liesbosch)', in: Jaarboekje van "Oud-Utrecht" 1947-1948, Utrecht 1948, pp. 95 e.v.), trouwt CORNELIS JANSZ. NAGTGLAS
uit dit huwelijk: 1 Jan, vanaf 24 nov 1758 eigenaar van buitenplaats en steenbakkerij De Liesbosch, overl. 21 sep 1761, trouwt 29 sep 1758 Jacoba Versteeg(h)

IIb HENDRICK RAVESTEYN (zoon van I )
Predikant, trouwt op 36-jarige leeftijd ALIDA ANNA ROYER, geb. Zwolle

uit dit huwelijk:

1 ELISABETH CATHARINA (RAVESTEIN), ged. Zwolle 17 mrt 1737, begr. Zwolle 17 jun 1775, trouwt Zwolle 3 jun 1760 jhr. mr. HERMAN JOAN GREVEN, geb. Zwolle 15 jan 1719, burgemeester van Zwolle (1744-1784), begr. Zwolle 27 dec 1784, zoon van Egbert Greven en Fenna Hendrina Roelinck. (zie Nederland's Adelsboek 83 (1993), p.479 e.v.)

2 JACOBUS JOHANNES, volgt III .

III JACOBUS JOHANNES RAVESTEI(J)N of RAVESTIJN (zoon van IIb )
Geb. ca. 1740, na zijn huwelijk eigenaar en exploitant van steenfabriek De Liesbosch, was in 1799 blind, in dat jaar wonend in de Domsteeg, Utrecht, overl. 25 apr 1799, begr. Utrecht 30 apr 1799, trouwt 19 jul 1762 JACOBA VERSTEEG(H) (sinds 21 sep 1761 weduwe van mr. Jan Nagtglas), begr. Utrecht 21 mrt 1783, dochter van Hendrik Versteegh.

uit dit huwelijk:

1 JAN EVERT, volgt IVa .

2 HENRICUS, volgt IVb .

3 WILLEMINA CATRINA, geb. Utrecht 1771/1772, trouwt Utrecht 20 feb 1818 CORNELIS JAN WOLFF, geb. Utrecht 1778/1779, zoon van Marinus Wolff en Catharina Margaretha Richard.

4 WILLEM LEONARD, volgt IVc .

5 HENRIETTA CORNELIA

IVa JAN EVERT RAVESTEI(J)N (zoon van III )
Geb. 1766, houtkoper te Utrecht, overl. Utrecht 26 jan 1829, trouwt CORNELIA MARGRETA WOLFF, geb. 1771, overl. Utrecht 20 jan 1821, dochter van Martinus Wolff en Catharina Magretha Richard.

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS JOHANNES, volgt Va .

2 MARTINA CHRISTINA, geb. Utrecht 1793, trouwt Utrecht 10 okt 1816 LEONARD ADRIAAN MEIJER, geb. Zwolle 1792, zoon van Elias Meijer en Hillegonda Cornelia Eekhout.

3 JOHANNA EVERDINA, geb. 1795/1796, trouwt Utrecht 7 mrt 1816 HENDRICUS CORNELIUS VAN LOENEN, geb. Utrecht 1789/1790, zoon van Leonardus van Loenen en Kacoba Sophia Rambonnet.

4 GIJSBERTUS JACOBUS, volgt Vb .

5 CORNELIA MARGRETA, geb. Utrecht 8 mei 1807, trouwt Utrecht 5 jul 1832 FREDERIK DIESBACH, geb. Kampen 1794, 1e Luitenant bijde 17e Afdeling Infanterie, geattacheerd bij het Korps Noord-Holland, Vrijwillige Jagers, Ridder van de Militaire Willems Orde 4e Klasse, zoon van Teunis Diesbach en Maria van Putten.

IVb HENRICUS RAVESTEIJN (zoon van III )
Geb. 1769, verkoopt (samen met in ieder geval zijn zusters) op een veiling op 31 aug 1799 de steenfabriek De Liesbosch en koopt in 1800 de Pan- en Tichel Bakkerij Westraven (zie C. de Jong, Westraven, Van pannen & estriken tot tegels & plastieken, Utrecht 1977 (2e druk)), overl. Jutphaas 3 mrt 1829, trouwt 24 jan 1803 FRANCINA (of FRANSINA) VAN OORT, geb. 1778/1779, overl. Utrecht 20 nov 1835, dochter van Frans van Oort en Geertruida Maria Hermans.

uit dit huwelijk:

1 JACOBA JOHANNA, geb. Utrecht 1804, trouwt Utrecht 25 jun 1835 RUTGER RODENBURG MENTZ (weduwnaar van Johanna Maria Slothouwer), geb. Leeuwarden 1798, predikant, zoon van Johannes Henrikus Mentz en Jacobje Rodenburg.

2 HENRICUS FRANS, volgt Vc .

3 HUIBERT NICOLAAS, volgt Vd .

4 GEERTRUYDA MARIA, geb. Utrecht 1809/1810, trouwt Utrecht 10 jan 1835 ERNST FREDERIK ANTONIE JOHANNES HERMINGHUIZEN (weduwnaar van Cornelia Stam), geb. Amsterdam 1808/1809, zoon van Ernst Frederik Herminghuizen en Antonetta Adriana Wajon.

IVc WILLEM LEONARD RAVESTEIJN (zoon van III)
Geb. Utrecht 1774/1775, overl. Utrecht 31 mei 1833, trouwt 1e ANNA ALETTA LANKHORST; trouwt 2e Utrecht 20 feb 1817 KORNELIA MARIA RUIJGHART, geb. Schiedam 1881/1882, dochter van Kornelis Ruijghart en Aagje Kool.

uit het 1e huwelijk:

1 JAN EVERT, geb. 1803, overl. Utrecht 19 dec 1832.

2 (LAM)BERTINA HENRIETTA, geb. Utrecht 1805, trouwt Utrecht 24 nov 1825 ADRIANUS SLOTEMAKER, geb. Nijkerk 1803, predikant te Maassluis (1832), zoon van Cornelis Slotemaker en Gerritje Keumans.

Va JACOBUS JOHANNES RAVESTEIJN (zoon van IVa )
Geb. jan 1792, overl. Utrecht 8 apr 1828, houtkoper, wonende buiten de Waardpoort te Utrecht, trouwt Utrecht 10 mrt 1813 (door de echtgenote gedaan verzoek tot echtscheiding 1822) JACOBA CAMPBELL (weduwe van Jan Pieter Bredius), geb.Dordrecht 1790/1791, dochter van David Campbell en Anna Maria Hardus.

Uit dit huwelijk:

-zoon, geb. Utrecht 29 jan 1815

Vb GIJSBERTUS JOHANNES RAVESTEI(J)N (zoon van IVa )
Ged. Utrecht 9 mrt 1800, trouwt Jutphaas 9 mrt 1831 ADRIANA BREEVELD (of: BREVELD), ged. Utrecht 8 aug 1810, dochter van Antonie Breveld en Machteldis van Toor(n).

voor dit huwelijk:

1 GIJSBERTUS JACOBUS, volgt VIa .

uit dit huwelijk:

2 ADRIJANUS JAN EVERT, volgt VIb .

3 HENRIETTE ADRIANA, geb. Jutphaas 20 mrt 1835, trouwt Utrecht 12 aug 1863 ADRIANUS CORNELIS BALLEDUX, geb. Utrecht 1837, zoon van Jacobus Balledux en Francina Vet.

4 ADRIANA, geb. Jutphaas 14 jul 1836, trouwt Utrecht 27 aug 1873 JAN STEVEN VOORTMAN, geb. Utrecht 1836/1837, zoon van Dirk Voortman en Carolina Johanna Lamfers.

5 CORNELIS, volgt VIc .

6 WILLEM LEONARD, geb. Doetinchem 1844, trouwt Maarsseveen 5 mei 1875 CORNELIA CATHARINA ZWIJS, geb. 's Gravenhage 1851, dochter van Cornelis Adrianus Zwijs en Catharina Bijleveld.

Vc HENRICUS FRANS RAVESTEIJN (zoon van IVb )
Geb. 6 dec 1806, ged. Utrecht 21 dec 1806, met zijn broer eigenaar van pannen- en tegelbakkerij Westraven, eigenaar van de boerderijen Doornhoeve en Doornveld te Doorn, overl. 16 aug 1868, trouwt 1e Jutphaas 17 feb 1836 MARIA ALBERTINA RIJK, geb. Amsterdam 1810, overl. Rijn- en Veldzicht, onder Jutphaas 30 dec 1836, dochter van Albertus Daniël Rijk en Alida Catharina Boekenhuis of Rookenbeis (?); trouwt 2e Amsterdam 6 apr 1843 MARIA CAROLINA BOSSCHER, overl. voorjaar 1844, dochter van een cargadoor; trouwt 3e 13 dec 1860 MARIA FREDERIKA BOSSCHER, geb. 1834.

uit dit huwelijk:

1 MARIA ALBERTINA CATHARINA, geb. Jutphaas 13 dec 1836, trouwt Jutphaas 25 okt 1860 met JOCHEM WESTRIK, geb. Zwolle 1828, predikant, zoon van Tiemon Westrik en Hendrika van Scheepen.

Vd HUIBERT NICOLAAS RAVESTEIJN (zoon van IVb )
Geb. 16 mrt 1808, met zijn broer eigenaar van pannen- en tegelbakkerij Westraven, overl. Westraven 21 feb 1875, trouwt Jutphaas 23 jun 1836 HENRIETTA ELEONORA ANTOINETTA HERMINGHUIJZEN, geb. Utrecht 1811/1812, overl. Westraven 7 mei 1838, dochter van Ernst Frederik Herminghuijzen en Anto(i)netta Adriana Wayon(?); trouwt 2e ‘s Gravenhage 14 aug 1839 GEERTRUIDA PETRONELLA MARIA VAN CLEEFF, geb. 15 aug 1820, overl. na 21 feb 1875.

uit het 1e huwelijk:

1 HENRIJETTA ANTOINETTA CLASINA, geb. Jutphaas 27 apr 1837, overl. Jutphaas 29 okt 1837

uit het 2e huwelijk:

2 HENRIKUS FRANS, volgt VId .

3 JAN ELISA EVERT, geb. Jutphaas 17 feb 1842

4 PIETER MARIUS, geb. aang. Jutphaas 6 apr 1846, onderofficier bij het O.-I.-leger, overl. 19 jul 1871 op het Ned. Clipperfregatschip de Lichtstraal, ter hoogte van het Engelse Kanaal.

5 MARIA CAROLINA FRANSINA, geb. 1845, trouwt Jutphaas 29 jul 1869 HENRI CHARLES FRANCOIS LOUIS AALBERSBERG, geb. Leiden 1846, zoon van Gerardus Aalbersberg en Pauline Jeanne Marie Philippin.

6 F (m), trouwt C.M. SIMON THOMAS, beiden verm. overl. voor 7 mei 1914.

7 BERNARDUS, geb. aang. Jutphaas 10 apr 1850, vermoedelijk overl. voor 7 mei 1914.

8 HUIBERT NICOLAAS, geb. aang. Jutphaas 29 feb 1852, luitenant-kolonel, overl. Velp 3 sep 1917, trouwt Rheden 12 mei 1887 PETRONELLA JACOBA VAN COEVERDEN, geb. 1854, overl. Hilversum 27 sep 1943, dochter van Willem Louwrens van Coeverden en Johanna Elisabetha Dammers.

9 GEERTRUIDA MARIA PETRONELLA (JOHANNA EVERDINA), geb. aang. Jutphaas 18 feb 1856, overl. na 7 mei 1914, trouwt Jutphaas 17 nov 1881 (DIDERICUS) GIJSBERTUS MARINUS DE VRIES, geb. Arnhem 1850, overl. na 7 mei 1914, zoon van Jacob Karel de Vries en Maria Eva Pitlo.

VIa GIJSBERTUS JACOBUS RAVESTEIJN (zoon van Vb )
Geb. Utrecht 14 jul 1830, trouwt Grave 15 mrt 1860 CLEMENTINE WILHELMINA VERSEVELD (VERZEVELD), geb. Grave 5 mei 1834, dochter van Clement Verzeveld en Jenneke Huntelerslag.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERTUS CLEMENTUS WILHELMUS, geb. Arnhem 1862/1863, trouwt Utrecht 22 feb 1893 METJE DE MEIJERE, geb. Utrecht 1864/1865, dochter van Jacob de Meijere en Maria Kornelia van Nifterik.

VIb ADRIJANUS JAN EVERT RAVESTEIJN (zoon van Vb )
Geb. Jutphaas 18 dec 1833, overl. Utrecht 30 jun 1866, trouwt Utrecht 27 jun 1855 PETRONELLA CORNELIA SUIDENDORP, geb. Utrecht 1825, dochter van Pieter Leendert Suidendorp en Johanna Strumer.

vóór dit huwelijk (erkend):

1 ADRIANUS JAN EVERT, volgt VIIa .

uit dit huwelijk:

2 PIETER, volgt VIIb.

VIc CORNELIS RAVESTEIJN (zoon van Vb )
Geb. Rotterdam 1841, trouwt Utrecht 22 jul 1863 HELENA BEEKES, geb. Utrecht 1839, dochter van Pieter Beekes en Helena van der Meijden.

vóór dit huwelijk (erkend):

1 GIJSBERTUS JACOBUS, geb. Utrecht 27 nov 1862.

VId HENRIKUS FRANS RAVESTEIJN (zoon van Vd )
Geb. Westraven-Jutphaas 9 sep 1840, eigenaar van tegelfabriek Westraven, overl. Westraven-Jutphaas 24 jul 1888, trouwt Utrecht 15 aug 1867 CORNELIA ELISABETH VAN VOORTHUYSEN, geb. Utrecht 1845/1846, overl. 7 mei 1914, dochter van Izaak Frederik van Voorthuysen en Maria Elisabeth Sanderson.

Uit dit huwelijk:

1 HUIBERT NICOLAAS, geb. Jutphaas 5 sep 1868, eigenaar van tegelfabriek Westraven, verkoopt zijn aandeel per 1 jan 1907 aan zijn compagnon Frederik Willem des Tombe, woont in 1914 in Santa Fé, Zuid-Amerika, trouwt Maarsseveen 16 jun 1898 HENRIETTE MARIA CATHARINA BASTERT, geb. Maarsseveen 1874, dochter van Jacob Nicolaas Bastert en Maria Sophia Frederika Koorders; trouwt 2e Utrecht 25 okt 1915 (echtscheiding 's Gravenhage 3 jun 1921) JACOBA VAN DOORN, geb. Beverwijk 1889, dochter van Hendrik van Doorn en Johanna Maria Mijsberg; trouwt 3e Nunspeet 1 jul 1921 DOROTHEA MARIE ABRAHAMINA VAN DER MIJLL DEKKER (weduwe van Johannes Peter G. Westhoff), geb. Amsterdam 1871, dochter van Adriaan Jan Hendrik van der Mijll Dekker en Catharina Louise Bosch; trouwt mogelijk 4e A.C. PENNING (in dat geval is Huibert Nicolaas overl. Utrecht 31 mei 1943).

2 J. (Hilversum)

VIIa ADRIANUS JAN EVERT RAVESTEIJN (zoon van VIb )
Geb. Utrecht 16 apr 1855, woont 30 apr 1935 Ondiep 174, Utrecht, overl. Utrecht 29 mrt 1937, trouwt 1e Utrecht 29 jun 1881 HELENA GERARDA VERKLEIJ, geb. Oudewater 1858/1859, overl. voor 1891; trouwt 2e Utrecht 17 jun 1891 THEODORA MARIA KUIJPER, geb. Utrecht 1864/1865, overl. voor 1937, dochter van Johannes Franciscus Kuijper en Theodora Maria Verheul.

uit het 1e huwelijk:

1 PETRONELLA CHRISTINA, geb. Utrecht 1885, trouwt Utrecht 27 jan 1909 HENDRIK ALBERTUS VAN DIJK, geb. Utrecht 1889, zoon van Hendrik Albertus van Dijk en Cornelia Kroesen.

uit het 2e huwelijk:

2 THEODORA MARIA, geb. Utrecht 1891/1892, trouwt Utrecht 17 jun 1914 COENRAAD DIJKMAN, geb. Utrecht 1889/1890, zoon van Theodirus Alphonsus Dijkman en Hendrika Johanna Koot.

3 ADRIANUS JAN EVERT, geb. Utrecht 1894/1895, woont in 1937 Morelstraat 61bis, Utrecht, trouwt Utrecht 23 mrt 1922 MARIA GEERTRUI VAN MERKESTIJN, geb. Utrecht 1898/1899, dochter van Evert Dirk van Merkestijn en Alida van Westrhenen.

VIIb PIETER RAVESTEI(J)N (zoon van VIb )
Geb. Utrecht 3 sep 1865, trouwt Utrecht 1 feb 1893 GERARDINA GEERTRUIDA VAN LUIN, geb. Utrecht 12 jul 1867, dochter van Jacobus van Luin en Johanna Jacoba van Steinvoort.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANUS JAN EVERT, volgt VIII

VIII ADRIANUS JAN EVERT RAVESTEIJN (zoon van VIIb )
Geb. Utrecht 4 jun 1896, machinist Nederlandse Spoorwegen, overl. Utrecht 26 sep 1983, trouwt Lochem 20 sep 1918 GERRITJE LEUSSINK, geb. Lochem 5 apr 1899, overl. Rhenen 11 apr 1970, dochter van Gerrit Leussink en Hendrika Nekkers.

uit dit huwelijk:

1 GERARDINA GEERTRUIDA, geb. Utrecht 2 feb 1919.

2 GERRIT, geb. Utrecht 15 nov 1920, trouwt Zeist 24 aug 1950 D.C. FLAD.

3 PETRONELLA, geb. Utrecht 25 jan 1922.

4 ADRIANUS JAN EVERT, geb. Utrecht 20 apr 1923, trouwt Utrecht 18 aug 1949 M. MOLENAAR.

5 HENDRIK, geb. Utrecht 17 sep 1925.

6 GERDA, geb. Utrecht 9 okt 1927.

7 PIETER, geb. Utrecht 27 jul 1930, overl. Utrecht 29 okt 1945.

8 HENDRIKA, geb. Utrecht 1 okt 1932, trouwt 20 aug 1952 A. FRANKEN.

9 ELSJE JOHANNA, geb Zuilen 22 aug 1935, trouwt 16 jun 1960 C.S.W. JAGER.

10 GEORGE, geb. Zuilen 23 feb 1939._____________________________
Reacties