Genalogie Ravestein/Ravestijn/Ravenstijn/Ravensteijn
- tak Nieuwpoort-Rotterdam-'s Gravenhage-Amsterdam


De onderstaande gegevens over deze familie heb ik verzameld bij mijn onderzoek naar een andere familie Ravestein , voornamelijk wonend in de provincie Utrecht. Hoewel de familienaam op dezelfde wijze gespeld wordt, heb ik echter nog geen aanwijzingen dat beide families aan elkaar verwant zijn. Voor een overzicht van alle door mij (gedeeltelijk) in kaart gebrachte families Ravestein, zie de overzichtspagina . Van de onderstaande familie is ook een schematisch overzicht beschikbaar.

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )

I GERRIT THEUNISSE
Geb. Schoonhoven, trouwt Nieuwpoort 7 mei 1662 LIJSBETH WILMS

uit dit huwelijk:

1 WILLEM GERRITS, volgt II .


II WILLEM GERRITS RAVENSTEIN (zoon van I )
Ged. Nieuwpoort 18 feb 1663, trouwt 1e Nieuwpoort 28 jan 1684 JANNETJE FLOREN, ondertrouwt 2e Nieuwpoort 22 jul 1685 AEFJEN JANS (VAN HAEM?)

uit dit huwelijk:

1 JAN, volgt IIIa

2 WILLEM VAN RAVESTIJN, volgt IIIb

3 CORNELI(U)S, volgt IIIc.

4 LIJSBETH, ged. Nieuwpoort 27 nov 1689

5 MEERIGJE, ged. Nieuwpoort 7 feb 1692

6 GERRIT, ged. Nieuwpoort 14 jan 1694

7 AERT, gvolgt IIId

8 MARIA, ged. Nieuwpoort 29 jan 1698, begr. Oudewater 17 feb 1772, ondertrouwt 15 jun 1742, trouwt Oudewater 8 jul 1742 GORSSELING VAN VARSEVELD, geb. Arnhem. Hij hertrouwt Oudewater 23 mei 1773 Magdelena Oudemerk, weduwe van Salomon Groenewout.

9 CATHARINA, ged. Nieuwpoort 4 apr 1700


IIIa JAN RAVESTEIJN (zoon van II )
Geb. Nieuwpoort ca. 1685, trouwt Gorinchem 23 mrt 1710 HENDRICA BOCKHOUT

uit dit huwelijk:

1 WILLEM (RAVESTEIN), ged. Gorinchem 15 okt 1710

2 CORNELIS (RAVESTIJN), ged. Gorinchem 4 okt 1713

3 CORNELIA (VAN RAVESTEIJN), ged. Gorinchem 12 jan 1715, overl. voor 1729.

4 WILLEM (VAN RAVESTEIJN), ged. Gorinchem 11 apr 1717

5 THOMAS (VAN RAVESTEIJN), ged. Gorinchem 8 okt 1719

6 PAULUS (VAN RAVESTEIJN), ged. Gorinchem 29 jun 1721

7 GIJSBERT (VAN RAVESTEIJN), ged. Gorinchem 1 aug 1723

8 CORNELIA (RAVESTEIJN), ged. Gorinchem 9 mrt 1729


IIIb WILLEM (VAN) RAVESTEIJN (zoon van II )
Ged. Nieuwpoort 13 nov 1687 of 1688, trouwt 1e Nieuwpoort 12 feb 1713 LIJNTJE KORSTIAANSE DE BORST; trouwt 2e Nieuwpoort 7 mei 1719 GRIETJE HUIJBREGTSE DONK

uit het 1e huwelijk:

1 EVA (VAN RAVESTEIJN), ged. Nieuwpoort 10 nov 1713

2 WILLEM (VAN RAVESTEIJN), ged. Nieuwpoort 21 jan 1715, overl. voor 1721.

3 AAFJE (VAN RAVESTIJN), ged. Nieuwpoort 6 feb 1718

uit het 2e huwelijk:

4 HUIJBERT, volgt IVa

5 WILLEM, ged. Nieuwpoort 9 mrt 1721.

6 AALTJE, ged. Nieuwpoort 29 mrt 1722.

7 GERRIT, ged. Nieuwpoort 3 feb 1724.


IIIc CORNELI(U)S RAVESTEI(J)N (zoon van II )
Geb. ca. 1685, trouwt 1e PETERNELLA BRAKEL, overl. voor 1715, ondertrouwt 2e Oudewater 25 jan 1715, trouwt 2e Oudewater 10 feb 1715 LIJSBETH DE GOEDE.

uit het 1e huwelijk:

1 EMMIGJE

2 MARIA


IIId AERT WILLEMSE VAN RAVESTEIN (zoon van II )
Ged. Nieuwpoort 8 jan 1696, trouwt ca. 1715 ANNA ME(E)RTENS VUIJK

uit dit huwelijk:

1 GERRITJE, ged. Nieuwpoort 10 jul 1718, overl. voor 1719.

2 GERRITJE, ged. Nieuwpoort 13 aug 1719, vermoedelijk overl. voor 10 nov 1748, ondertrouwt vermoedelijk Oudewater 31 mei 1743, trouwt Nieuwpoort CORNELIS VAN DER HEE, geb. Oudewater. Cornelis hertrouwt Oudewater 10 nov 1748 Pietertje Groenewoudt, weduwe van Arij van der Laak.
uit dit huwelijk: 1 Willem, ged. Oudewater 1 apr 1744; 2 Aart, ged. Oudewater 19 sep 1745.

3 KATHARINA, ged. Nieuwpoort 23 mrt 1721.

4 MEERTEN, ged. Nieuwpoort 4 apr 1723.

5 WILLEM, ged. Nieuwpoort 15 jul 1725.

6 JOHANNES, volgt IVb .

7 GIJSBERT, volgt IVc .


IVa HUIJBERT WILLEMS RAVESTIJN (zoon van IIIb )
Ged. Nieuwpoort 8 feb 1720, trouwt SEYGJE (CIJGJE) VAN SPANJE(N)

uit dit huwelijk:

1 JUDIK, ged. Nieuwpoort 16 jul 1747.

2 WILLEM, ged. Oudewater 19 mrt 1749.

3 GRIETJE, ged. Nieuwpoort 21 dec 1751.

4 GRIETJE, ged. Nieuwpoort 29 jul 1753.


IVb (JO)HANNES RAVESTEIJN (zoon van IIIc) Ged. Nieuwpoort 1 feb 1728, trouwt 1e Nieuwpoort 1749 HELENA DEN HARTIG, trouwt 2e 29 okt 1751 ADRIANA (ARIAANTJE) TREUREN (TRUUREN), ged. Nieuwpoort 28 feb 1724, dochter van Klaas Jacobs Treur(en) en Martijntie Ariensz Verbeek.

uit dit huwelijk:

1 KLAAS, volgt Va .

2 ANNA, ged. Nieuwpoort 15 jul 1753.

3 AART, ged. Nieuwpoort 3 nov 1754.

4 ARIJ, ged. Nieuwpoort 2 mrt 1756.

5 WILLEM, ged. Nieuwpoort 21 mei 1758.

6 MAARTEN, ged. Nieuwpoort 11 jan 1761.

7 MAARTEN, ged. Nieuwpoort jun 1764, overl. Giessendam 14 sep 1843, trouwt ANTJE KOOPMAN, overl. voor 1843.

8 JOHANNES, volgt Vb .


IVc GIJSBERT RAVENSTEIN (RAVESTEIN/RAVESTIJN) (zoon van IIIc )
Ged. Nieuwpoort 19 nov 1730, begr. op het ‘kerkhof van den armen te Niewpoort’ 5 mei 1809 (volgens begraafboek 84 jaar oud), trouwt Nieuwpoort 13 jan 1754 AALTJE VAN DER STO(C)K, geb. Nieuwpoort 14 mrt 1728, begr. Oudewater 1 dec 1788, dochter van Ary van der Stok en Aafje van der Donk.

uit dit huwelijk:

1 AART, volgt Vc .

2 ARIE/ARY, volgt Vd .

3 WILLEM, ged. Oudewater 13 apr 1763.

4 ANNA/JOHANNA (ook: RAVESTEIJN), ged. Oudewater 10 jan 1768, overl. Oudewater 22 apr 1817, ondertrouwt 16 mrt, trouwt 4 apr 1792 HENDRIK ROESTEEN, geb. Oudewater, uit dit huwelijk (o.a.?): Aafje, geb. Oudewater 4 okt 1798, ged. Oudewater 10 okt 1798; 1 Janna, ged. Oudewater 3 okt 1802; 2 Gijsbert, geb. 21 okt 1805, ged. Oudewater 23 okt 1805; 3 Arie, geb. Oudewater 8 aug 1809, ged. Oudewater 9 aug 1809

Va KLAAS RAVESTEIN (zoon van IVb )
Ged. Nieuwpoort 30 jan 1752, trouwt Schoonhoven 1785 ANNA BLOM, overl. Nieuwpoort ca 1832, dochter van Bastiaan Blom en Beligje Ravestijn.

uit dit huwelijk:

1 ADRIANA, ged. Schoonhoven 22 okt 1786, trouwt 1e 1822 DIRK LITTEL, zoon van Jacobus Littel en Jannetta van Oosterhout, trouwt 2e 1830 JAN TIGGERS, zoon van Evert Tiggers en Elisabeth Venendal.

2 BASTIAAN, ged. Schoonhoven 29 okt 1789.

3 JOHANNES, geb. Bleskensgraaf 8 jan (ged. 13 jan) 1793.

4 BASTIAAN, VIa

5 BELIGJE, geb. Bleskensgraaf 7 jun (ged. 17 jun) 1798, overl. Schoonhoven 27 sep 1871, trouwt 1e JOHANNES LITTEL, zoon van Jacobus Littel en Jannetta van Oosterhout, trouwt 2e 1833 WILLEM TIGGERS, zoon van Evert Tiggers en Elisabeth Venendal.

Vb JOHANNES RAVESTEIJN(zoon van IVb )
Ged. Nieuwpoort 26 okt 1766, metselaar (1837), overl. 's Gravenhage 21 feb 1837, trouwt HELENA KERKHOFF

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, volgt VIb .

2 CATHARINA (RAVESTEYN), ged. Grote Kerk 's-Gravenhage 5 jan 1791 (get. Katrina Kerkhof), overl. 's-Gravenhage 16 mrt 1867.


Vc AART RAVESTEIN (of: RAVESTIJN) (zoon van IVc )
Ged. Oudewater 7 dec 1755, overl. Oudewater 20 aug 1833, ondertr 19 jun 1784, trouwt Oudewater 4 jul 1784 MARIA VAN AMEIDEN (of VAN AMIJDE), geb./ged. Oudewater 23 sep 1764, overl. Oudewater 11 jan 1826, dochter van Cornelis van Ameide en Willemina Houtman.

uit dit huwelijk:

1 GIJSBERTUS, volgt VIc .

2 WILLEMINA, ged. Oudewater 19 nov 1786

3 ALIDA (RAVESTEIJN), ged. Oudewater 18 okt 1789

4 CORNELIS, volgt VId .

5 JOHANNES, geb. Oudewater 29 sep 1797, ged. Oudewater 4 okt 1797

6 ELIZABETH RAVESTEIN, ged. Oudewater 3 nov 1802, overl. Oudewater 26 feb 1857, trouwt Oudewater 18 aug 1826 MATTHIJS WASSENAAR, geb. Woerden ca. 1800, overl. Oudewater 24 jan 1864, zoon van Pieter van Wassenaar en Teuntje van Kessel.

7 MARIA, geb. Oudewater 11 jan 1806, ged. Oudewater 15 jan 1806, overl. Oudewater 4 nov 1834, trouwt Oudewater 25 mrt 1830 PETRUS JOHANNES HERSTEL, geb. Zwammerdam 3 jan 1805, zoon van Dirk Herstel en Johanna van den Korve.

(Op 3 okt 1796 begraven op het kerkhof van Oudewater ‘een kind van Aart Ravestijn’)


Vd ARIE/ARY RAVESTIJN (zoon van IVc )
Ged. Oudewater 11 feb 1759, overl. Oudewater 4 okt 1838, ondertr 18 mei, trouwt Oudewater 23 sep 1787 (‘de bruid is van de Roomsche religie’) GERRIGJE (ook: GERARDA) BLOM, geb. Oudewater 1760/61, overl. Oudewater 24 jul 1846, dochter van Willem Blom en Catharina van der Schulp.

uit dit huwelijk:

1 ALIDA, ged. Oudewater 4 jun 1788

2 ALEIDA (ALIEDA, AHIOLA) RAVESTEIJN, ged. Oudewater 13 sep 1789, trouwt Oudewater 5 nov 1820 JAN ZIJP, geb. Waarder 1795, zoon van Cornelis Zijp en Jannigje Boef.


VIa BASTIAAN RAVENSTIJN (zoon van Va Geb. Bleskensgraaf 9 feb (ged. 14 feb) 1796, wever, visser, overl. Nieuwpoort 2 jun 1882, trouwt Nieuwpoort 2 feb 1828 MARGARITHA VOORMOLEN, ged. Nieuwpoort 28 jan 1798, overl. Nieuwpoort 20 mrt 1873, dochter van Klaas Voormolen en Gerrigje Bosch. (zie: De Stede Nieupoort, eerst verzameling bijdragen 1983, Nieuwpoort 1983)
uit dit huwelijk:

1 NICOLAAS (RAVENSTIJN), volgt VIIa

VIb JOHANNES RAVEST(E)IJN (zoon van Va )
Ged. Grote Kerk 's Gravenhage 7 jun 1789 (get. Catharina Kerkhof), smid, overl. Leiden 14 mrt 1827, trouwt 's Gravenhage 28 (of 25) sep 1816 MARIA (ook MIETJE) WAANDERS, werkster (1845), dienstmaagd, overl. na 13 aug 1877, dochter van Hendrik Waanders en Hendrina Wilhelmina van Besten.

uit dit huwelijk (o.a.?):

1 HELENA CATHARINA, geb. 's Gravenhage 5 feb 1817, vermoedelijk overl. aang. Wonseradeel 24 aug 1842. Mogelijk ongehuwd moeder van Lenus Ravestein, geb. aug 1842, overl. Wonseradeel 14 mrt 1843.

2 HENDRIK JOHANNES, volgt VIIb .

3 JOHANNA MARIA (RAVENSTIJN), geb. 's Gravenhage 10 mrt 1821, overl. 's-Gravenhage 19 jan 1900, trouwt JOSEPHUS PETRUS ALEXANDER VAN VLOODORP. 

4 DIRK, volgt VIIc .

5 JOHANNES (RAVESTIJN), geb. 's-Gravenhage 3 jan 1825, verver, overl. 's-Gravenhage 28 jan 1889, trouwt 's-Gravenhage 20 jun 1849 JOHANNA MARIA SNIJDERS, dochter van Jurgen Snijders en Johanna Maria Schenlaar.


VIc GIJSBERTUS RAVESTEIJN
(zoon van Vc )
Ged. Oudewater 27 feb 1785, ‘sergent au deuxieme Bataillon d’artillerie de garnison à Mons’ (in 1821), trouwt DIENA DETMER(S)

uit dit huwelijk (o.a.?):

1 GIJSBERTUS, volgt VIId .


VId CORNELIS RAVENSTEIJN (zoon van Vc )
Geb. Oudewater 4 feb 1793, ged. Oudewater 6 feb 1793, overl. Amsterdam 10 dec 1846, trouwt Amsterdam 31 dec 1823 ELIZABETH MANCHÉ, geb. Amsterdam 17 apr 1793, overl. Amsterdam 22 jun 1862, dochter van Jan Manché en Anna Jacoba Blondeel.

uit dit huwelijk (o.a.):

1 AART, volgt VIIe .


VIIa NICOLAAS (RAVENSTIJN) (zoon van VIa Geb. Nieuwpoort 23 aug 1843, winkelier en veerman, overl. Nieuwpoort 30 jan 1924, trouwt ANTJE VAN AKEN, geb. Nieuwpoort 8 aug 1854, overl. Langerak 14 dec 1940.

uit dit huwelijk:

1 BASTIAAN (RAVENSTIJN), volgt VIIIa

VIIb HENDRIK JOHANNES RAVESTEIN (zoon van VIb )
Geb. 's Gravenhage 9 jun 1819, smid (1852), overl. 's-Gravenhage 22 mrt 1852, trouwt Monster 5 dec 1843 JOHANNA VAN DEN BERG, geb. Maassluis 1816, werkster (1877), dochter van Daniel van den Berg en Anna van Bulk.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES HENDRIK (RAVESTEIJN), geb. Monster 24 dec 1843.

2 DIRK HENDRIK JOHANNES, volgt VIIIb .


VIIc DIRK RAVESTEIN (zoon van VIb )
Geb. 's Gravenhage 3 okt 1822, smid (1845), kinderwagenfabrikant te Rotterdam, tot 9 januari 1861 met vennoot Petrus Hoppers in firma Ravestein & Co., vanaf die datum zonder vennoot, overl. Rotterdam 27 mei 1878, trouwt 1e 's Gravenhage 18 jun 1845 HELENA SAS, geb. 1823, overl. Rotterdam 2 okt 1867, dochter van Jacobus Sas en Hen(d)rina Boske(r); trouwt 2e Utrecht 5 feb 1868 ANNA MARIA WILHELMINA TINJES, geb. Amsterdan ca. 1835, overl. Rotterdam 21 sep 1902, dochter van Jacob Tinjes en Magdalena Maria Linning; adres bij overl 1878: Hogendorpsplein 7, R’dam.

vóór het eerste huwelijk (erkend):

1 JOHANNES JACOBUS (geëcht, zoon van Helena Sas), volgt VIIIc .

uit eerste huwelijk:

2 THEODORUS JACOBUS, volgt VIIId .

3 HENDRIK JOHANNES (RAVESTIJN), geb. jun 1849, overl. 's Gravenhage 6 dec 1850.

4 PIETER (RAVESTEIN), geb. mei 1851, overl. 's Gravenhage 10 sep 1851.

5 ALBERTUS MARINUS, volgt VIIIe .

6 JOSEPH, volgt VIIIf .

7 PETRUS HENDRIK, geb. woensdag 18 nov 1857 Rotterdam.

8 HELENA MARIA, geb. Rotterdam 21 mei 1859, overl. Rotterdam 30 jan 1924, trouwt 's Gravenzande 19 jul 1885 JOHANNIS DE JONGE, geb. Nieuwerkerk ca. 1851, zoon van Johannis de Jonge en Johanna Henderika Nieuwenhuijzen.

9 MARIA HENDRIKA (RAVESTEIN), geb. Rotterdam 30 apr 1861.

10 GERARDUS THEODORUS, geb. Rotterdam 5 apr 1866, overl. Rotterdam 6 jun 1870

uit tweede huwelijk:

11 JACOBA MARIA, geb. Rotterdam 5 apr 1869, overl. Rotterdam 9 mrt 1870

12 HENDRIK, geb. Rotterdam 12 jun 1870, overl. Rotterdam 22 nov 1938.

13 MARIE (MARIA), geb. Rotterdam 28 okt 1872, overl. Rotterdam 7 mei 1873.

14 WILLEM CHRISTIAAN, geb. Rotterdam 22 (of 23) mrt 1874, overl. Rotterdam 26 jan 1875.

15 DIRK, volgt VIIIg

16 MARIUS JOHANNES WILHELMUS, geb. Rotterdam 5 jan 1877.


VIId GIJSBERTUS RAVESTEIN (of RAVESTEIJN) (zoon van VIb )
Geb. Mons (thans België) 17 jul 1821, overl. Oudewater 9 mei 1877, trouwt Oudewater 21 sep 1854 ELIZABETH VAN AMEIJDE, geb. Oudewater 1827/28, overl. na 1893, dochter van Cornelia van Ameijde en Cornelia de Faux.

uit dit huwelijk:

1 DINA (RAVENSTEIJN), geb. Oudewater 6 feb 1855, trouwt Oudewater 1 jun 1876 Barend Johannes Montijn, geb. Oudewater 1846/47, zoon van Teunis Dirk Montijn en Catharina Lankhorst.

2 CORNELIS, geb. Oudewater 18 nov 1856, overl. Oudewater 5 nov 1857

3 CORNELIA, geb. Oudewater 9 jul 1858

4 CORNELIS, geb. Oudewater 19 nov 1860, overl. Oudewater 8 aug 1861

5 GEERTRUIDA, geb. Oudewater 18 dec 1861, overl. Oudewater 28 jan 1863

6 GEERTRUIDA, geb. Oudewater 5 jan 1864, trouwt Utrecht 12 aug 1890 JAN VAN DER MARK

7 GIJSBERTA, geb. Oudewater 13 dec 1865, overl. Oudewater 14 mei 1866

8 CORNELIS, volgt VIIIh.

9 ARNOLDUS, geb. Oudewater 17 nov 1869, trouwt Utrecht 2 feb 1899 DELIANA MARIA KOENEN, geb. Maartensdijk 1873, dochter van Everhardus Anthonius Koenen en Cornelia Alijda van Kuijk.

10 ELIZABETH, geb. Oudewater 17 mei 1872, trouwt Utrecht 29 mei 1895 JAN ARIE WILDSCHUT, geb. Utrecht 1871/1872, zoon van Pieter Jan Willem Wildschut en Maria Alberta van der Pol.


VIId AART RAVENSTEIJN (zoon van VIc )
Geb. Amsterdam 12 jun 1829, ijzerdraaier, overl. Amsterdam 2 aug 1908, trouwt Amsterdam 5 nov 1862 ELISABETH ANTONIA VAN MAASWINKEL, geb. Amsterdam 14 jun 1834, overl. Amsterdam 6 okt 1917, dochter van Dirk van Maaswinkel en Arnolda du Vallé.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES, VIIIj .

2 JACOBUS, volgt VIIIk .

3 AART, geb. Amsterdam 1886, overl. Amsterdam 1894.


VIIIa BASTIAAN (RAVENSTIJN) (zoon van VIIa
Geb. Nieuwpoort 18 sep 1893, mandenmaker, overl. Lexmond 8 dec 1966, trouwt 1e Ameide 19 dec 1915 GEERTRUIDA DE KRUIJK, geb. Ameide 27 jan 1887, mogelijk overl. voor 1923, dochter van Gijsbert de Kruijk en Helena Gerbregta Cornelia de Kiefte; trouwt 2e Voorst 11 aug 1923 WILLEMPJE ROELOFS, geb. Nijbroek (gem. Voorst) 10 sep 1901, overl. Leerdam 8 feb 1982, dochter van Jan Roelofs en Reintje Berghuis.

uit het 1e huwelijk:

1 GERRIT MARTINES (RAVENSTIJN), geb. Ameide 8 mrt 1919, marechaussee te Maastricht.

uit het 2e huwelijk:

2 ANTJE, geb. Epe 12 jun 1924, overl. Epe 15 jun 1924.

3 NICOLAAS, geb. Nieuw Lekkerland 27 mei 1925, trouwt Vianen 22 okt 1954 W. VAN DEN HEUVEL.

4 ANTJE REINTJE, geb. Nieuw Lekkerland 5 dec 1926, overl. Epe 19 jun 1928.

5 REINTJE ANTJE, geb. Epe 19 jun 1929, trouwt 4 apr 1961 P. BRÄNDLE.

6 IZAÄK, geb. Epe 21 mei 1932, trouwt Meerkerk 29 dec 1956 S.M.C. BREDERO.

7 HERMAN, geb. Alblasserdam 25 feb 1935, trouwt 9 jun 1959 T. VAN BEEST.

8 HENDRIKUS JOHANNES, geb. Alblasserdam 3 okt 1936, trouwt Amsterdam 17 se 1959 J. SCHOTANUS.


VIIIb DIRK HENDRIK JOHANNES RAVESTEIN (zoon van VIIb )
Geb. 's Gravenhage 12 feb 1852, smid (1877), trouwt 's Gravenhage 12 sep 1877 HELENA JANSEN, geb. Leiden ca. 1856, dochter van Cornelis Gerardus Jansen en Maria Masers(?).

vóór dit huwelijk (erkend):

1 CORNELIS GERARDUS, volgt IXa

uit dit huwelijk:

2 DIRK HENDRIK JOHANNES, volgt IXb

3 MARIA HENDRIKA, geb. 's Gravenhage 1884/1885, overl. Delft 27 feb 1938, trouwt HENDRICUS STEIJGER.

4 JOHANNES, volgt IXc

5 LEONARDUS HENDRICUS, geb. 's Gravenhage 1891/1892, trouwt Amersfoort 4 feb 1914 GERARDA ELISABETH VAN OVEN, geb. Amersfoort 1895/1896, dochter van Petrus Johannes van Oven en Theresia Lablans.


VIIIc JOHANNES JACOBUS RAVESTEIN (zoon van VIIc )
Geb. 's Gravenhage 11 sep 1843, smid, met THEODORUS JACOBUS vanaf 16 nov 1878 vennoot van Ravestein & Co., overl. Rotterdam 21 nov 1913, trouwt Rotterdam 22 feb 1865 ELISABETH VERVOORN, geb. Gorinchem 30 okt 1840, overl. Rotterdam 6 aug 1912, dochter van Anthonie Vervoorn en Geertje van Bennekom

uit dit huwelijk:

1 DIRK (RAVESTIJN), volgt IXd .

2 HELENA MARIA (RAVESTEIN), geb. 29 apr 1870, overl. Renkum 7 jun 1960, trouwt Rotterdam 16 jun 1897 WILLEM VERSCHOOR, geb. Rotterdam 9 mrt 1871, overl. Rheden 14 nov 1957.

3 ANTHONIE (RAVESTEIN), geb. Rotterdam 4 aug 1871 , overl. Rotterdam 16 jan 1872 . Anthonie werd 5 maanden en 12 dagen.

4 ELIZABETH (RAVESTIJN) geb. Rotterdam 25 sep 1872.

5 JOHANNA JACOBA (RAVESTIJN), geb. Rotterdam 11 mrt 1874, overl. Rotterdam 18 okt 1938, trouwt JACOBUS GERARDUS STOKDIJK.

6 ANTONIE (RAVESTIJN), geb. Rotterdam 22 apr 1876.

7 GEERTRUIDA (RAVESTIJN), geb. Rotterdam 26 nov 1878, overl. Oegstgeest 20 mei 1968, trouwt Pijnacker 12 aug 1913 DIRK JAN VAN KATWIJK, geb. Rotterdam 15 apr 1878, predikant, overl. Oegstgeest 2 mei 1943 , zoon van Simon van Katwijk en Clara Gerarda van Gulik.

8 MARIA (RAVESTIJN), geb. Rotterdam 11 jun 1883, overl. Heemstede 20 mei 1947, trouwt MARTINUS CORNELIS BROEKMEIJER, geb. Haarlem 22 mrt 1869, overl. Heemstede 6 jan 1930.

9 WILLEM (RAVESTIJN), geb. Rotterdam 27 okt 1885, koopman in groenten, overl. Rotterdam 11 mei 1960, trouwt Rotterdam 2 okt 1910 NEELTJE VERMEULEN, geb. Rotterdam 12 aug 1887, overl. Rotterdam 20 apr 1964, dochter van Pieter Vermeulen en Johanna Elisabeth Bunschoten.


VIIId THEODORUS JACOBUS RAVESTEIN (zoon van VIIc )
Geb. 's Gravenhage 18 nov 1845, smid en producent van kinderwagens aan de Visschersdijk bij de Keizerstraat (R’dam, adv. 17-05-1871), met JOHANNES JACOBUS vanaf 16 nov 1878 vennoot van Ravestein & Co., overl. Rotterdam 9 feb 1917, trouwt 1e Rotterdam 22 nov 1865 (echtscheiding Rotterdam 22 apr 1895) WILHELMINA BURGHART, geb. ca. 1848, overl. Rotterdam 30 jun 1913 (adres in overl. adv. Heemraadssingel OZ 254a, ondertekend door zoon/dochter J.C. RAVESTEIN); trouwt 2e Rotterdam 9 mei 1900 (echtscheiding Rotterdam 15 jun 1903) JANSJE GEERTRUIDA RODENBURG; trouwt 3e HELENA JACOBA FABER.

uit dit huwelijk:

1 DIRK, geb. Rotterdam 15 apr 1866.

2 JOHANNES CHRISTIAAN (JAN), geb. Rotterdam 18 jul 1868, bankdirecteur (1919), overl. Den Haag 11 jan 1921, trouwt 1e Rotterdam 12 sep 1901 (later gescheiden) PIETERNELLA VALK, dochter van Jan Valk en Pieternella de Lange; trouwt 2e Apeldoorn 10 jun 1919 FREDERIKA WENDELINA PETERS, geb. Deventer 1882/1883, dochter van Gerhardus Jurrien Peters en Catharina Jacomina Hopman.

3 DIRK, geb. Rotterdam 12 nov 1870.

4 THEODORUS JACOBUS, geb. Rotterdam 25 jan 1872, overl. Rotterdam 1875

5 JOHANNES MARINUS WILHELMUS, geb. Rotterdam 16 mrt 1874, overl. Rotterdam 1876

6 JOHANNA CATHARINA (ANNA), geb. Rotterdam 15 nov 1876, trouwt Rotterdam 26 jul 1906 PIETER VAN WIJK VAN BRIEVINGH, geb. ca. 1881, zoon van Pieter van Wijk van Brievingh en Sophia Hendrika Smits.

7 WILLEM, volgt IXe .

8 MARINUS, volgt IXf

9 JOZEF, geb. Rotterdam 30 okt 1883, bankier, overl. Baarn 5 jun 1943, trouwt Rotterdam 30 jun 1910 JEANETTE MARIE BASTERS, geb. ca. 1885, dochter van Casper Basters en Antonia Cornelia Langerlaan.

10 MARIA, geb. Rotterdam 30 okt 1883.

11 THEODORUS JACOBUS, geb. Rotterdam 3 aug 1885, overl. Rotterdam 24 aug 1886

12 dochter, geb. Rotterdam 14 okt 1887.


VIIIe ALBERTUS MARINUS RAVESTEIN (zoon van VIIc )
Geb. 14 mrt 1853, timmerman (1900, 1913), overl. 21 mei 1916, trouwt NEELTJE WILHELMINA DE WINTER

uit dit huwelijk:

1 HELENA MARIA, geb. Rotterdam 19 apr 1878, trouwt vermoedelijk 1e JOHANNIS DE JONGE; trouwt 2e Nijmegen 17 aug 1900 JOHANNES ANTONIUS MAASEN, geb. Nijmegen 31 mei 1875, zeepziedersknecht (1900), zoon van Johannes Antonius Maasen en Wilhelmina Hulsenboom.
uit het 1e huwelijk (o.a.): Helena Elizabeth, geb. 's Gravenzande 13 dec 1889

2 ARENTJE, geb. 's Gravenzande 16 apr 1880, trouwt Nijmegen 28 jun 1901 JAN BRAMER, geb. Almelo-Ambt 29 mei 1878, schoenmaker (1901), zoon van Jan Bramer en Geeze Vrielink.

3 DIRK, volgt IXg.

4 CORNELIS, geb. 20 nov 1883, overl. 's Gravenzande 11 feb 1885. 

5 CORNELIS, geb. 's Gravenzande 1885, stoker (1922), trouwt Ede 22 jul 1922 JOHANNA FRANCISCA ANTONIA FURER, geb. Nijmegen 1895, dochter van Jacobus Johannes Furer en Filomena Helena Stuart.

6 WILLEM, geb. 's Gravenzande 17 jan 1887, overl. Nijmegen 11 mrt 1897.

7 JOZEF, geb. 's Gravenzande 1888/1889, telefoonwerker (1913), trouwt Doetinchem Ambt 22 feb 1913 HENDRIKA WILHELMINA REMMELINK, geb. Doetinchem Ambt 1889/1890, dochter van Jan Hendrik Remmelink en Gerritjen Smeenk.

8 ALBERTUS MARINUS, volgt IXg .

9 HENDRIK, geb. Nijmegen 8 jan 1894, werkman en opzichter, overl. Delft 13 aug 1955, trouwt 1e Nijmegen 18 aug 1922 ALEIDA WILHELMINA CALJÉ, geb. Sliedrecht 10 mrt 1891, overl. Delft 28 feb 1947, trouwt 2e Delft 4 aug 1948 HEINTJE VAN HEUN, geb. Ophemert 12 sep 1894, overl. na 1955. (verm. geen kinderen) Adres in overl. adv: Mackaystraat 3, Delft.

10 ANNA MARIA NEELTJE WILHELMINA, geb. Nijmegen 15 nov 1899, overl. Nijmegen 19 dec 1905. 


VIIIf JOSEPH RAVESTEIN (zoon van VIIc )
Geb. Rotterdam donderdag 15 feb (dec?) 1855, trouwt Leiden 23 mei 1883 ANNA CHRISTINA VAN VENETIËN, geb. Leiden 8 nov 1857, dochter van Andries Pieter van Venetiën en Jannetje Petronella Eigeman.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA PETRONELLA, geb. Rotterdam 2 ap 1884, trouwt Den Haag 22 okt 1909 JOHANNES ALB. WERNKE, geb. Rotterdam 8 dec 1877, zoon van Alebrtus Wernke en Elisabeth Catharina Joor(?).

2 ANDRIES PIETER, geb. 's Gravenhage 29 jun 1888, uitvoerder, aannemer bouwwerken, overl. Amsterdam 15 feb 1970, trouwt 1e Amsterdam 10 dec 1914 (echtscheiding 9 mrt 1936) ETTJE CHRISTINA SCHOUW, geb. Amsterdam 2 sep 1889; trouwt 2e Diemen 5 dec 1941 REINE PACHTER, geb. Amsterdam 27 feb 1892, overl. Amsterdam 14 okt 1950, dochter van Mozes Pachter en Betje de Rood; trouwt 3e Amsterdam 18 jun 1954 MIETJE KATWIJK, geb. Amsterdam 23 feb 1893.

VIIIg DIRK RAVESTEIN (zoon van VIIc)
Geb. Rotterdam 7 jun 1875, nachtwaker, overl. Rotterdam 17 feb 1945, trouwt Rotterdam 7 apr 1909 JACOBA ELISABETH VAN VELTHOVEN, geb. Middelburg 11 jul 1886, dochter van Anthonie Marinus van Velthoven (stoffeerder) en Antonetta Johanna Arnoldus.

voor dit huwelijk (op 7 apr 1909 erkend door Dirk Ravestein):

1 JACOBUS, geb. Rotterdam 27 feb 1906, overl. Javazee, Nederlandsch Indië a/b Hr. Ms. De Ruyter 27 feb 1942, trouwt Rotterdam 17 mrt 1926 (echtscheiding Rotterdam 7 nov 1935) ADRIANA JACOBA VERGALEN, geb. Rotterdam 22 jan 1909, dochter van Cornelis Marinus Vergalen en Alida Schuif.

uit dit huwelijk:

2 ANNA MARIA WILHELMINA, geb. Rotterdam 21 dec 1909, trouwt Rotterdam 11 feb 1931 WILLEM VEEN, geb. Rotterdam 13 jul 1905, zoon van Willemijntje Veen.

3 ANTHONIE MARINUS, geb. Rotterdam 5 feb 1911.

4 HENDRIKA, geb. Rotterdam 17 mei 1912, overl. Rotterdam 13 feb 1914.

5 DIRK, geb. Rotterdam 10 aug 1914.

6 HENDRIK, geb. Rotterdam 7 mrt 1918, trouwt 30 dec 1942 NEELTJE ADRIAANTJE KRUITHOF, geb. Rotterdam 26 dec 1921.

7 MARIUS JOHANNES WILHELMUS, geb. Rotterdam 10 apr 1920.

8 JOHANNA ANTOINETTA, geb. Rotterdam 4 mrt 1924.

9 JACOBA ELISABETH, geb. Rotterdam 15 dec 1927.

VIIIh CORNELIS RAVESTEIJN (zoon van VIId )
Geb. Oudewater 25 jun 1867, trouwt Utrecht 21 jun 1893 JOHANNA PHILIPPINA BROM, geb. Utrecht 1870, dochter van Dirk Brom en Elisabeth Baljet.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA PHILIPPINA, geb. Utrecht 1894/1895, trouwt Utrecht 21 feb 1917 JAN VAN DER HORST, geb. Utrecht 1897/1898, zoon van Harmen van der Horst en Lucia Sophia Catharina van Oostrom.

VIIIj JOHANNES RAVENSTEIJN (zoon van VIIe )
Geb. Amsterdam 18 mei 1872, hoofd ener MULO, overl. Bennebroek 20 mrt 1945, trouwt Amsterdam 23 jul 1903 GERARDA JOHANNA MEIJER, geb. 23 mrt 1882, onderwijzeres.

uit dit huwelijk:

1 JEANNE ELISABETH, geb. Amsterdam 6 jan 1905, lerares Engels, overl. Houten 2 jul 1988, trouwt Amsterdam 27 jul 1933 G.H. WISSENBURGH, geb. Utrecht 22 apr 1901, advocaat.

2 GERARD JOHAN, geb. Amsterdam 25 mrt 1908, overl. Amsterdam 25 jul 1929.


VIIIk JACOBUS RAVENSTEIJN (zoon van VIIe )
Geb. Amsterdam 26 mrt 1875, bovenmeester, overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 18 jan 1963, trouwt Amsterdam 27 dec 1912 JOHANNA SOPHIA BRINK, geb. Amsterdam 11 feb 1890, onderwijzeres, overl. Oosterbeek (gem. Renkum) 24 mrt 1971.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA ELISABETH, volgt IXj .

2 CATHARINE, geb. Amsterdam 5 jan 1917, trouwt Amsterdam 30 sep 1942 JAN ANTHONIE NIETFELD, geb. Amsterdam 19 apr 1915, bankemployee, zoon van Jan Antonie Nietfeld en Johanna Elisabeth Hendriksz.


IXa CORNELIS GERARDUS RAVESTEIN (zoon van VIIIb )
Geb. Den Haag 25 mrt 1874, werkzaam bij Wilton, Schiedam, trouwt Den Haag 22 jan 1902 MARIA ELISABETH JOHANNA TEMPELMAN, geb. Deventer 4 nov 1877.

uit dit huwelijk:

1 MARIA ELIZABETH JOHANNA, geb. Rotterdam 11 mei 1902.

2 HELENA, geb. Rotterdam 15 apr 1903, overl. 27 nov 1919.

3 PETERNELLA HUBERTA, geb. Rotterdam 3 jun 1904, overl. 29 jun 1904.

4 CORNELIA GERARDIA, geb. Rotterdam 5 jun 1905.

5 GERHARDUS, geb. Rotterdam 9 jun 1906, trouwt ...

6 PETRONELLA (of PETERNELLA) HUBERTHA, geb. Rotterdam 29 apr 1908, trouwt 27 jul 1931 JOHAN MULDER, geb. Rotterdam 4 nov 1903.

7 JOHANNA MARIA HENDRIKA, geb. Rotterdam 24 nov 1909.

8 DIRK HENDRIK JOHANNES, geb. Rotterdam 3 apr 1911, overl. voor 1965.

9 JOHANNES MACHIEL, geb. Rotterdam 20 mei 1912, overl. Rotterdam 23 jun 1914.

10 HENDRIKA, geb. Rotterdam 26 aug 1913, trouwt JAN TROMP.

11 MARIA HENDRIKA JOHANNA, geb. Rotterdam 14 mrt 1915, trouwt JANUS DELNEY.


IXb DIRK HENDRIK JOHANNES RAVESTEIN (zoon van VIIIb )
Geb. 's Gravenhage 29 aug 1882, smid, overl. Den Haag 16 mei 1968, trouwt 1e (later echtscheiding) 's Gravenhage 14 jun 1905 FREDERIKA VAN DER VET, geb. 's Gravenhage 4 sep 1886; trouwt 2e 's Gravenhage 12 mrt 1924 ELISABETH ANTONIA POOT, geb. 's Gravenhage 16 dec 1888, overl. Den Haag 14 mei 1957. Adres 1957: Naaldwijksestraat 67, ‘s Gravenhage.

uit het 1e huwelijk:

1 DIRK HENDRIK JOHANNES, geb. 's Gravenhage 17 apr 1917, overl.

2 LEONARDUS HENDRIKUS, geb. 's Gravenhage 25 jan 1920, wellicht overl. 13 sep 1986, trouwt 11 jul 1945 A.E.W.C. DE PAUW.

3 ELISABETH ANTONIA, geb. 's Gravenhage 15 mei 1922, overl.

uit het 2e huwelijk:

4 JOHANNA HENDRIKA, geb. 's Gravenhage 11 jul 1925, trouwt 19 feb 1947 A. HOUWELING

5 MARIA HELENA, geb. 's Gravenhage 11 jul 1925, overl., trouwt 13 feb 1953 J.E. ARETS

6 HELENA, geb. 's Gravenhage 28 feb 1927, overl. 3 dec 2006, trouwt 3 okt 1951 A. VAN NIEROP

7 GERARDUS HENDRIKUS, geb. 's Gravenhage 16 jun 1930, overl. 3 jun 2008, trouwt 27 apr 1955 L. SLAGTER


IXc JOHANNES RAVESTEIN (zoon van VIIIb )
Geb. 's Gravenhage 11 dec 1887, smid, monteur, machinebankwerker, overl. Ophemert/Tiel 30 apr 1971, trouwt 1e 's Gravenhage 28 mrt 1908 JOHANNA CHRISTINA DIRKSEN, geb. 's Gravenhage 11 apr 1890, overl. 's Gravenhage 27 feb 1945; trouwt 2e 's Gravenhage 30 jul 1947 (echtscheiding 's Gravenhage 26 jan 1949) HENRICA MAGDALENA VAN ENGELEN, geb. Vlijmen 22 jul 1893; trouwt 3e 's Gravenhage 18 okt 1955 MARIA MARGRIETHA WILHELMINA KORVER (eerder gehuwd met Meilof Scheijbeler, echtscheiding ‘s Gravenhage 28 aug 1951), geb. 's Gravenhage 2 jun 1910, overl. Rijswijk 3 dec 1989, dochter van Dieudonne Korver en Maria Johanna Commers.

uit het 1e huwelijk:

1 JOHANNA CHRISTINA, geb. 's Gravenhage 31 mei 1908, trouwt 28 mei 1930 L.W.M.E. EVERSEN

2 DIRK HENDRIK JOHANNES, volgt Xa .

3 HELENA, geb. 's Gravenhage 7 apr 1911, trouwt 18 jun 1930 A.J. SPARRENBURG

4 PIETERNELLA MARIA, geb. 's Gravenhage 14 jun 1912 , trouwt 30 aug 1933 G. VEERMAN

5 CATHARINA, geb. 's Gravenhage 9 mrt 1914, trouwt 2 jun 1937 J. COUSIJNSE

6 JOHANNA, geb. 's Gravenhage 20 apr 1915, overl. 2 jan 1918

7 JACOBA CATHARINA, geb. 's Gravenhage 30 jul 1916, overl. 5 jan 1918

8 CORNELIA, geb. 's Gravenhage 10 nov 1917, overl. 12 feb 1918

9 JACOBA CATHARINA, geb. 's Gravenhage 29 apr 1919, trouwt 26 jun 1940 JOHANNES KORVER, echtpaar met 6 kinderen in vroege jaren vijftig geëmigreerd naar Australië.

10 JOHANNES, volgt Xb .

11 ARNOLDUS NICOLAAS, geb. 's Gravenhage 21 mrt 1924, trouwt 20 okt 1949, op 9 mei 1968 met het schip Flavia als emigrant vertrokken naar Australië, daar aangekomen op 16 jun 1968.

12 MARIA JOHANNA HELENA, geb. 's Gravenhage 16 aug 1927, trouwt 14 mei 1947 A.N. DIRKSEN

13 HENDRIKA JOHANNA MARIA, geb. 's Gravenhage 19 aug 1930, trouwt 19 sep 1951 W. HAZELHORST, marktkoopman.

14 WILHELMINA JOHANNA, geb. 's Gravenhage 8 jan 1932

15 MARINUS, geb. 's Gravenhage 11 jul 1934, trouwt 27 okt 1956 M. PLAS


IXd DIRK RAVESTIJN (zoon van VIIIe )
Geb. Rotterdam 26 jan 1869, huisschilder, overl. 27 okt 1942, trouwt Rotterdam 27 feb 1895 (get. Hendrik Ravestijn, Cornelis Franciscus de Koning en Abraham Zwart) MARIA HEUVELINK, geb. Arnhem 19 aug 1871, overl. 's-Gravenhage 19 mei 1955, dochter van Derk Heuvelink en Trijntje Cornelia Noppen.

Uit dit huwelijk:

1 JOHANNES JACOBUS, volgt Xc .

2 ELISABETH, geb. Rotterdam 3 okt 1898, overl. 's-Gravenhage 9 aug 1979, trouwt 's-Gravenhage 26 aug 1931 HENDRICUS LANDER, geb. 12 nov 1891, overl. 's-Gravenhage 16 mrt 1956.

3 DERK geb. Rotterdam 5 mrt 1900.

4 DERK geb. Rotterdam 30 mei 1903, kantoorbediende, overl. 's-Gravenhage 10 feb 1954, trouwt 1 okt 1952 JANNA MARIA STORM, geb. 's-Gravenhage 1 feb 1927.

5 MARIA geb. Rotterdam 30 jun 1907, overl. Amsterdam 30 jan 1987, trouwt 1e 's-Gravenhage 29 mrt 1933 (echtscheiding 's-Gravenhage 29 dec 1939) JOHANNES ADRIANUS FAELES, geb. 's-Hertogenbosch 26 mrt 1882; trouwt 2e Batavia 18 aug 1942 ENGELBERTUS STEPHANUS LODEWIJK TER MEER, geb. Amsterdam 11 mrt 1905, overl. Amsterdam 24 mei 1965.

IXe WILLEM RAVESTEIN (zoon van VIIId )
Geb. Rotterdam 2 mei 1879, overl. Monster 24 dec 1935, trouwt MARIA ANNA PHILIPPINA VAN BELLINGHEN, geb. Ruijsbroek, België 1 okt 1886, overl. Den Haag 17 jul 1972.

uit dit huwelijk:

1 JAN, volgt Xd .

2 IRENA GENOVEVA, geb. Ruijsbroek, België 3 aug 1913, overl. Den Haag 26 jan 1985, trouwt ca. 1937 (verloofd 19 apr 1937) DIRK MARIE SLUIMER, geb. Den Haag 26 okt 1900, tandarts, overl. Den Haag 14 dec 1987.
Uit dit huwelijk: 1. Rudolf Dirk Willem, geb. 30 aug 1938, overl. 14 mrt 1986; 2. Ellen Irene, geb. 9 jun 1940; 3. Harry Maarten Dirk, geb. 15 jan 1942, overl. 2001; 4. Cecile Genoveva Maria, geb. Den Haag 21 apr 1950.

IXf MARINUS RAVESTIJN (zoon van VIIId)
Geb. Rotterdam 24 apr 1881, kunstschilder, in 1912 in de Verenigde Staten is verongelukt, trouwt Brussel, België 29 sep 1906 JOZEFINA BLONDIAU, geb. Elsene 12 dec 1878.

uit dit huwelijk:

1 JOHAN (RAVESTYN), volgt Xe.

2 SUZANNA (RAVESTYN), geb. Sint Gillis, Brussel 10 jul 1909.

IXg DIRK RAVESTEIN (zoon van VIIIe )
Geb. 's Gravenzande 28 jan 1882, schoenmaker, overl. Ubbergen 23 apr 1954, trouwt 1e Echteld 27 feb 1904 JENNEKE DE HAAS, geb. Echteld 1881/1882, overl. Nijmegen 18 sep 1906 (??, waarsch. later), dochter van Herbartus de Haas en Hendrina van Soest; trouwt 2e Nijmegen 22 dec 1911 NEELTJE KNOOP, geb. Dodewaard 23 aug 1885, overl. na 23 apr 1954.

uit het 1e huwelijk:

1 ANNA MARIA NEELTJE WILHELMINA, geb. Nijmegen 7 aug 1906, trouwt 11 okt 1928 MARTINUS DE GOOIJERT

vermoedelijk eveneens uit het 1e huwelijk (hoewel J. de Haas eerder zou zijn overleden):

2 JOHANNES, volgt Xf .

3 MARINUS CORNELIS, geb. Nijmegen 20 jan 1910; wellicht dezelfde als: overl. Haarlem 1 apr 1991 (81 jr), gecremeerd Driehuis 4 apr 1991, trouwt 29 nov 1933 F.J. CLOWTHING, overl. na 1991 (1983 beiden in leven Haarlem, Bromostraat 35, Haarlem)

uit het 2e huwelijk:

4 WILLEM, geb. Nijmegen 8 feb 1913, schoenmaker, trouwt Nijmegen 6 jan 1936 JEANETTE J. VAN LADESTEIJN.

5 MARIA, geb. Nijmegen 16 mei 1914, trouwt 8 feb 1940 P.J.G. SMETSERS.

6 HENDRINA WILHELMINA, geb. Nijmegen 20 feb 1916, overl. 10 jul 1925.

7 NEELTJE WILHELMINA, geb. Nijmegen 18 jun 1917, overl. 10 okt 1989, trouwt 30 sep 1949 MARTINUS DE WINKEL, geb. Nijmegen 26 feb 1923, automonteur, overl. Nijmegen 22 aug 1976, zoon van Marten de Winkel en Elisabeth Mostert.

8 DIRK, volgt Xg .

9 ALBERTUS MARINUS, geb. Nijmegen 19 mei 1922, overl. 18 mei 1923.

10 ALBERTUS MARINUS, geb. Nijmegen 14 okt 1923, trouwt 29 aug 1947 A.G. MEURS.

11 GERRIT JOHANNIS, geb. Nijmegen 13 jun 1925.

12 HENDRINA WILHELMINA, geb. Nijmegen 1 nov 1928, trouwt 2 mei 1952 A.C. KRAJENBRINK.


IXh ALBERTUS MARINUS RAVESTEIN (zoon van VIIIe )
Geb. 's Gravenzande 25 sep 1891, overl. 2 sep 1964, trouwt 15 feb 1918 GIJSBERTA VAN HEUN, geb. 1891, overl. Oosterbeek 9 nov 1984.

uit dit huwelijk:

1 NEELTJE, trouwt D.W. NIJHOLT

2 TEUNTJE, trouwt .. LUIMERS

3 ALBERTUS MARINUS, volgt Xh .

4 JOHANNA BARTA, trouwt P.H. WIJN


IXj JOHANNA ELISABETH RAVENSTEIJN (dochter van VIIIh )
Geb. Amsterdam 2 apr 1914, onderwijzeres, trouwt Amsterdam 27 aug 1941 TJERK WILLEM DE BOER, geb. Amsterdam 18 mrt 1913, ambtenaar, overl. Den Haag 13 jan 1984, zoon van Tjitse de Boer en Antje Martens.

uit dit huwelijk:

1 ERIK DE BOER, geb. Den Haag 18 mei 1943.

2 MARJAN ELISABETH RAVENSTEIJN, geb. Den Haag 17 okt 1948.

Xa DIRK HENDRIK JOHANNES RAVESTEIN (zoon van IXc )
Geb. 's Gravenhage 4 nov 1909, overl. 's-Gravenhage 21 mei 1996, trouwt ‘s Gravenhage 29 jul 1931 JOHANNA WILHELMINA KORVER, geb. 21 jul 1911, overl. Rijswijk 19 nov 1997, dochter van Dieudonne Korver en Maria Johanna Commers.

uit dit huwelijk:

1 DON

2 ANNIE

3 DIRK

Xb JOHANNES RAVESTEIN (zoon van IXc )
Geb. 's Gravenhage 15 jul 1921, overl. 25 okt 1990, trouwt 25 okt 1945 J.C. KUSTERS, geb. 1 nov 1923, overl. 6 feb 2000.

uit dit huwelijk:

1 WOUTER CORNELIS, volgt XIa

2 JOHANNES, volgt XIb.

3 CORNELIS, volgt XIc.

4 TEUNIS, geb. 3 jun 1961, overl. 6 okt 1964.

Xc JOHANNES JACOBUS RAVESTIJN (zoon van IXd )
Geb. Rotterdam 4 aug 1896, kantoorbediende, overl. 's-Gravenhage 6 dec 1977, trouwt Malang 4 jun 1919 WILHELMINE GERARDINE DESSAUVAGIE, geb. Semarang 5 jul 1896, overl. Rijswijk (ZH) 22 jan 1986, dochter van Guillaume Gérard Dessauvagie en Adèle Henriette Charlotte Ursule Verhelst
Uit dit huwelijk:

1 ELISABETH MARIE, geb. Malang 20 mrt 1920, overl. Den Haag 11 dec 2004, trouwt Jakarta 7 dec 1951 PAUL JOHAN KLOK (eerder gehuwd met Jeane Louise Naberman), geb. Padang 22 jul 1912, chef de bureau, overl. (verongelukt) Marguerittes 3 apr 1971, zoon van Johannes Antonius Klok en Pauline van Dorp

2 JOHANNES JACOBUS, geb. Soemba 21 mei 1921, opper radioradarmonteur KM, overl. Losser 27 nov 1983, trouwt Batavia 20 jan 1948 JEANETTE MATHILDE WILDERINK, geb. Tegal 16 sep 1921, dochter van Marie Wilderink en Victorina Wilhelmina Velsink.

3 WILLEM GERARDUS, volgt XId .

4 ALWINE EUPHROSINE, volgt XIe.

5 HENDRIK FREDERIK, geb. Makassar 29 jan 1927, automonteur, overl. Amsterdam 23 okt 1981, trouwt Djember 25 apr 1952 ALIDA WILHELMINA JOHANN, geb. Soekaboemi 7 nov 1921.

Xd JAN RAVESTEIN (zoon van IXe )
Geb. Ruijsbroek, België 1 apr 1912, hoofd van het Chemisch en Mechanisch Instituut te Bandoeng, werkzaam bij Rijkswaterstaat, overl. Den Haag 5 apr 1994, trouwt 1e Den Haag 10 apr 1940 (echtscheiding Den Haag 24 mei 1963) JACOBA JOHANNA TETTERODE, geb. Zierikzee 6 jun 1908, dochter van Christiaan Johannes Stephanus Tetterode en Kornelia Johanna Helena Eijke; trouwt 2e Zaandam 26 mrt 1964 (echtscheiding Zaandam 18 sep 1970) ELISABETH CATHARINA SOMERS, geb. Den Haag 27 apr 1918; trouwt 3e Haarlem 21 jun 1971 (echtscheiding Haarlem 5 jan 1988) HILLECHIEN DUURSEMA, geb. Groningen 14 jun 1921.

uit het 1e huwelijk:

1 CHRISTIAAN MARTINUS, geb. Den Haag 14 nov 1941.

2 JOHAN WILLEM, geb. Wassenaar 13 jul 1944.

3 FRANK, geb. Voorburg 13 aug 1945.

4 KORNELIA PHILIPPINA HELENA, geb. Voorburg 1 mrt 1948, trouwt 1e (echtscheiding ca. 1984) SJOERD DE VRIES, trouwt 2e 20 jun 1986 PIETER ANDRIES VAN DER SLUIS.

Xe JOHAN RAVESTYN (zoon van IXf)
Geb. Ukkel, Brabant, België 20 okt 1907, trouwt 30 aug 1937 MARIA COLETA VAN DER VEKEN, geb. 27 jul 1905.

uit dit huwelijk:

1 LEO ALBRECHT MARINUS (RAVESTIJN), volgt XIf.

2 RITA (RAVESTIJN), geb. 23 jan 1944, overl. 9 aug 2009, trouwt FRANS VERBEKE.
Uit dit huwelijk: 1 Rudi; 2 Mark.

Xf JOHANNES RAVESTEIN (zoon van IXg )
Geb. Nijmegen 25 mrt 1907, overl. Nijmegen 5 mrt 1973, trouwt 14 mei 1943 M.A. BAKKER

uit dit huwelijk:

1 TON

2 YVONNE, trouwt NICO


Xg DIRK RAVESTEIN (zoon van IXg )
Geb. Nijmegen 22 feb 1919, schoenmaker, overl. Nijmegen 2 okt 1984, trouwt Nijmegen 24 feb 1949 JOHANNA HENDRIKA TOMASSEN, geb. Nijmegen 28 aug 1920, dochter van Joannes Tomassen en Hendrina Neuij.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES THEODORINUS (JOHN), volgt XIg

2 HENDRINA JOHANNA THEODORA (HETTIE), geb. Nijmegen 24 jul 1956, trouwt Nijmegen 6 nov 1980 HUBERTUS HENDRIKUS M. (HUGO) KERSJES, geb. Nijmegen 6 mei 1957.

Xh ALBERTUS MARINUS RAVESTEIN (zoon van IXh )
Geb. 21 okt 1927, trouwt 2 mrt 1956 C.A.M. OPSTELTEN

uit dit huwelijk:

1 ALBERTUS MARINUS, volgt XIh .

2 RENATE SASKIA


XIa WOUTER CORNELIS RAVESTEIN (zoon van Xb )
Geb. 15 feb 1946, trouwt 1e 1968 (echtscheiding 1980) G. VERSTEEG, geb. IJzendoorn; trouwt 2e 1981 (echtscheiding 1988) W. REUSER, geb. Tiel; trouwt 3e 1996 K. WEST, geb. Kingston upon Hill, Engeland.

uit het 1e huwelijk:

1 SANDRA

2 ANDRE

uit het 2e huwelijk:

3 WOUTER HENK JAN

XIb JOHANNES RAVESTEIN (zoon van Xb )
Geb. 5 jul 1948, overl. 2004, trouwt 1e (echtscheiding 1978) G. VAN DIJK; trouwt 2e 1980 T.H. VAN DE BERG.

uit het 1e huwelijk:

1 ANGELIQUE

2 ROLAND

XIc CORNELIS RAVESTEIN (zoon van Xb )
Geb. 7 jan 1951, trouwt W. VAN DE WIELEN, geb. Oss.

uit dit huwelijk:

1 LINDA

2 DAVID

XId WILLEM GERARDUS RAVESTIJN (zoon van Xc )
Geb. Kolonodale 2 nov 1923, trouwt Pare Pare 11 sep 1946 MARIA GILI, geb. Balikpapan 14 aug 1924.

Uit dit huwelijk:

1 JOHNNY, volgt XIIa .

2 ROELAND, geb. Surabaya 26 nov 1953.

XIe ALWINE EUPHROSINE RAVESTIJN (dochter van Xc )
Geb. Kolonodale 8 jul 1925, overl. Rijswijk ZH 6 dec 2000, trouwt Surabaya 27 sep 1950 (echtscheiding 's-Gravenhage 21 feb 1972) ARTASHES KAMARZARIAN, geb. Julfa-Isfahan (Iran) 17 aug 1913, koelmonteur, overl. 's-Gravenhage 1 feb 1979, zoon van Johannes Nicolaas Kamarzarian en Sofia Vardanian.

voor dit huwelijk:

1 ROBERT, volgt XIIb .

2 GILBERT, volgt XIIc .   
 
XIf LEO ALBRECHT MARINUS RAVESTIJN (zoon van Xe)
Geb. 1 apr 1939, trouwt Menen 31 okt 1969 CECILIA QUAGHEBEUR, geb. 19 okt 1947.

uit dit huwelijk:

1 BRUNO JOHAN ANDRÉ, volgt XIId.

2 AN ALICE MARIA, geb. Ukkel 25 apr 1972, trouwt 14 feb 1998 MARK SCHIPPERS.
Uit dit huwelijk: 1 Sarah, geb. Brasschaat 25 apr 2000; 2 Ineke, geb. Brasschaat 6 feb 2002.

XIg JOHANNES THEODORINUS (JOHN) RAVESTEIN (zoon van Xg )
Geb. Nijmegen 16 sep 1951, trouwt 1e Heumen 1975 ELEONORA MARIA (NORA) GOMMERS, geb. Heumen/Malden 6 jan 1952; trouwt 2e Nijmegen 21 aug 1985 HENDRIKA JOHANNA MARIA (HETTY) VAN CLEEF, geb. Ubbergen/Beek 26 mrt 1956.

uit het 1e huwelijk:

1 TIM, geb. Nijmegen 25 sep 1976

2 GUUS, geb. Heumen/Malden 5 jun 1979

uit het 2e huwelijk:

3 NICOLE, geb. Nijmegen 3 okt 1988.

XIh ALBERTUS MARINUS RAVESTEIN (zoon van Xh )
Geb. 17 mrt 1958, trouwt 21 feb 1991 H.A. BIJL DE VROE

uit dit huwelijk:

1 AREND MARTIJN, geb. 9 apr 1992

2 MAAIKE ANNAMARIE, geb. 26 sep 1995.

3 MENNO DIRK, geb. 24 feb 1999.

XIIa JOHNNY RAVESTIJN zoon van XId )
Geb. Pare Pare 11 dec 1946, trouwt 's-Gravenhage 7 sep 1972 IRENE ALIJDA CLASINA BOOT, geb. 's-Gravenhage 8 mrt 1947, dochter van Jan Simon Boot en Neeltje Voorbach.

Uit dit huwelijk:

1 RALPH SANDER, volgt XIII .

2 ROBIN MARK, geb. 's-Gravenhage 15 jan 1978.

XIIb ROBERT RAVESTIJN (zoon van XIe )
Geb. Surabaya 7 feb 1948 trouwt THERESIA GIJSBERDINA MARIA OVERMEIRE

uit dit huwelijk:

1 VINCENT SEBASTIAAN, geb. 6 jan 1974.

2 SABINE JESSICA, geb. 4 jun 1976.

3 EMMELINE PAMELA, geb. 17 mrt 1982.

XIIc GILBERT RAVESTIJN (zoon van XIe )
Geb. Surabaya 3 mei 1949, trouwt AFKE BREIJER.

uit dit huwelijk:

1 FIONA, geb. Gouda 27 aug 1985.

2 IRMA, geb. Gouda 11 okt 1988.

XIId BRUNO JOHAN ANDRÉ RAVESTIJN (zoon van XIf)
Geb. Ukkel 26 feb 1971, trouwt Alsemberg 11 okt 1997 KATLEEN CLAEYS.

uit dit huwelijk:

1 LOTTE, geb. Ukkel 23 apr 2001.

2 WILLEM, geb. Ukkel 17 sep 2002.

XIII RALPH SANDER RAVESTIJN (zoon van XIIa )
Geb. ’s-Gravenhage 13 juli 1975, trouwt 11 nov 2002 JOCELYN AQUINO, geb. Cebu City 24 mrt 1977, dochter van Alfredo Bautista Aquino en Leonida Oyangoren.

Uit dit huwelijk:

1 CHARMY AUBREY ROSE, geb. Vlaardingen 21 feb 2003.

OVERIG

Overige gegevens van leden van de familie Ravestein, vermoedelijk behorend tot deze tak van de familie, maar vooralsnog niet in het bovenstaande overzicht te plaatsen. Eerst een overzicht van afstammelingen van Gijsbert Ravestein, die woonde in Nieuwpoort en geboren werd omstreeks 1725. Gelet op de namen van zijn kinderen betreft het vermoedelijk de in 1730 geboren Gijsbert Ravestein, een zoon van nr. IIIc in het bovenstaande overzicht. Om die reden is Gijsbert hieronder ook al genummerd als generatie IV. Hieronder een overzicht van 'losse' gegevens over verschillende dragers van deze naam in de regio waar de bovenstaande familie Ravestein woonde, geordend naar geschat geboortejaar. Het jaartal voor de namen is het geschatte geboortejaar, 25 jaar voor huwelijk of eerst bekende kind.


1664 WILLEM JACOBSEN RAVESTEIJN, trouwt Linschoten 20 jan 1689 Annetje Rijcke de Schroot


1686 MARIA RAVESTEIJN, trouwt Matthijs Quist?
uit dit huwelijk (o.a.?): Willibrord?/Willemina?, ged. Oudewater 6 feb 1711.

1687 WILLEMIJNTJE CORNELISDR. VAN RAVESTEIJN, verm. geb. Lakerveld/Lexmond, trouwt Lopik 6 nov 1712 GERRIT PIETERSZ. BENDERVOET, geb. Jaarsveld ca. 1665, overl. Waarder 1743. (Gens Nostra 1988, p. 380).

1688 MARIA RAVESTEIJN, trouwt Claas Goossensz. Smit
uit dit huwelijk (o.a.?): Dirkje, ged. Oudewater 5 mei 1713

1692 CAATIE RAVESTEIJN, trouwt Willem Hoogkamer?
uit dit huwelijk (o.a.?): Jacobus, ged. Oudewater 23 apr 1717


20e eeuw, uit advertenties en oud telefoonboek:

*D.H.J. RAVESTEIN, geb. 1910/1911, koker/hakker in scheepsbouwloods en machinefabriek, overl. 21 mei 1969.

*D.H.J. RAVESTEIN, Antennebouw, Celciusstraat 90, Den Haag (feb 1966)

*D.H.J. RAVESTEIN, Esso-haardolie, vd Vennestraat 175-177, Den Haag (feb 1966)_____________________________
Reacties