There is also an English version of this page.

Genealogie Van der Starre/ Van der Sterre

Een oorspronkelijk uit de omgeving van Vlaardingen afkomstige familie. Het linksboven afgebeelde familiewapen werd gevoerd door Doe Pietersz van der Starre , Cornelis Doensz. van der Starre en Jacobus van der Sterre . Deze versie van dit wapen is te vinden op de grafsteen van de eerstgenoemde. De afbeelding is overgenomen uit Ons Voorgeslacht jrg 20 (1965), p. 177. Een andere versie van het wapen is afgebeeld in Vlaardingse Geslachten II van H. den Boer (Vlaardingen 1996) en eerder beschreven in De Nederlandsche Leeuw 1933-1934, kolom 354 ('De wapens der Vlaardingsche vroedschappen' door M.C. Sigal jr.): 'Gedeeld: I. drie sterren, waarvan twee paalsgewijs naar de deelingslijn en de derde - middelste - meer naar de schildzoom is geplaatst. II een aangezichtswassenaar.' De afbeelding linksonder is een overgenomen uit de publicatie van Den Boer.
De gegevens in dit genealogisch onderzoek zijn onder meer ontleend aan onderzoek door Jan van der Sterre , aan aanvullend onderzoek van diens zoon Gerrit van der Sterre , aan de 'Genealogie Van der Starre - Schoonhout' in voornoemd boek van H. den Boer en aan eigen onderzoek. Van diverse andere onderzoekers en geïnteresseerden heb ik aanvullingen ontvangen. De gegevens kunnen ook opgezocht worden via een schematisch overzicht van de familie.
Inhoud Naast de in dit overzicht beschreven leden van de familie bestaan er overigens nog verschillende families Van der Starre en tenminste twee families Van der Sterre waarmee (nog) geen verwantschap kan worden aangetoond. Over de Texelse familie Van der Sterre wordt een website onderhouden Annemieke van der Sterre. Verder is een in 1969 in het tijdschrift de Brabantse Leeuw gepubliceerd genealogisch overzicht van de hand van L.G. van Dijck van de Eindhovense familie Van der Sterre elders op mijn pagina's te vinden.

Eddy M. HABBEN JANSEN
Reacties ( )

I ARIE VAN DER STARRE
Geb. ca. 1523.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt II .

II PIETER VAN DER STARRE (zoon van I )
Geb. ca. 1553, timmerman, overl. 1612, trouwt GEERTGEN CLAESD SCHOONHOUT, overl. na 29 aug 1616.

uit dit huwelijk:

1 CLAES PIETERSZ. SCHOONHOUT, volgt IIIa

2 PLEUNTGE PIETERSD.

3 DOE PIETERSZ. VAN DER STARRE, volgt IIIb .

4 ARIAENTGE PIETERSD.

5 CORNELIS PIETERSZ. VAN DER STARRE, Timmerman, in 1631 in ‘s lands dienst in ‘s Hertogenbosch, trouwt METJE JANSD SIJLE, vermeld 9 jun 1631.

6 DIRCKGEN PIETERSD., trouwt CORNELIS JORISZ. DE BIJE (weduwnaar van Lijsbeth Jansd.)

7 MARITGEN PIETERSD., overl. voor 3 dec 1616, trouwt HUIJBRECHT GERRITSZ. VAN SCHOUWEN, geb. Zierikzee, poorter van Vlaardingen 1 jan 1614, schrijnwerker, overl. voor 4 dec 1651, hij hertrouwt Thonisje Cornelisd. Wagenaers.
Uit het 1e huwelijk: 1. Gerrit Huijbrechtsz van Schouwen, geb. ca. 1614; 2. Maartje Huijbrechtsd van Schouwen, geb. ca. 1616, overl. voor 4 feb 1640.

8 ARIEN PIETERSZ.

9 NEELTGE PIETERSD.

10 GERRIT PIETERSZ VAN DER STARRE, volgt IIIc

IIIa CLAES PIETERSZ SCHOONHOUT (zoon van II )
Timmerman, weesmeester 1629, 1630 en 1631, overl. voor 10 mei 1649, trouwt 1e MAERTJE JANSD (BREDERVLIET), overl. voor 17 mei 1630; trouwt 2e MAERTJE JANSD (weduwe van Cornelis Gerritsz., smid); ondertrouwt 3e Vlaardingen 15 mrt 1642 SIJTJE MINHOUTSD. Sijtje hertrouwt later Cornelis Florisz. Noortdam.

uit het 1e huwelijk:

1 JAN CLAESZ SCHOONHOUT, volgt IVa

2 CLAES CLAESZ SCHOONHOUT, volgt IVb

3 INGETJE CLAESD, overl. voor 14 mei 1658, trouwt voor 17 mei 1630, FLORIS JANSZ WAELHOECK, wollewever, overl. voor 14 mei 1658, er zijn kinderen, Floris ondertrouwt Vlaardingen 18 okt 1656 Pleuntje Claesd.

4 GEERTJE CLAESD., trouwt CLAES MEESZ RIJSGEEST.

5 PIETER CLAESZ SCHOONHOUT, volgt IVc

IIIb DOE PIETERSZ. VAN DER STARRE (zoon van II )
Geb. Vlaardingen ca. 1572, timmerman, hoofdman van het timmermansgilde (1625-1637), deken van het schoenmakersgilde (1624), Heiligegeest- of Gasthuisvader (5 jan 1616-5 jan 1617), Weesmeester van Vlaardingen (1619-1621 en 1626-1627), lid van het Vroedschap van Vlaardingen van 1621 tot 1643, in functie als Schepen (1622, 1625, 1629-1630, 1632-1633 en 1638), Burgemeester (1634-1636, 1639-1640 en 1642) en Thesauriër (1623, 1628, 1631, 1637, 1641 en 1643), kwartiermeester van het 3e kwartier van de buurwacht tot 1620, vanaf 1620 korporaal, overl. okt 1643, begr. in de grote kerk in Vlaardingen , trouwt voor 31 jul 1610 MAERTGE (of MARITJE) CORNELIS(D), geb. ca. 1582, dochter van Cornelis Alewijnsz en Liedewij Bastiaensd.

uit dit huwelijk:

1 PIETER DOENSZ., volgt IVd .

2 CORNELIS DOENSZ., volgt IVe .

3 NEELTJE (ook: CORNELIA) DOENSD. VAN DER STARRE, ondertrouwt Vlaardingen 15 apr 1650 DIRCK ARENTSZ BISDOMMER (weduwnaar van Grietje Corvincxd.), meester kleermaker, substituut-baljuw van Vlaardingen, begr. Vlaardingen nov 1691, zoon van Aryen Bisdommer Pieterssoon.
uit dit huwelijk: 1. Pieter Bisdommer, lid van de vroedschap van Vlaardingen, overl. apr 1712; 2. zoon, begr. Vlaardingen aug 1679.

4 ARIAENTJE DOENSD VAN DER STARRE, nog vermeld op 27 sep 1675, ondertrouwt Vlaardingen 15 mei 1647 ARIJEN WOUTERSZ.

IIIc GERRIT PIETERSZ VAN DER STARRE (zoon van II )
Timmerman, overl. voor 15 okt 1638, trouwt voor 4 jan 1620 CRIJNTJE CORNELISD, dochter van Cornelis Jansz Croontge.

uit dit huwelijk:

1 PIETER GERRITSZ

IVa JAN CLAESZ SCHOONHOUT (zoon van IIIa )
Meester-timmerman, stadstimmerman 1656-1676, hoofdman van het timmermansgilde 1659-1672, zoutstoter en haringtelder, overl. 5 okt 1676, trouwt DIRCKJE ARENTSD.

uit dit huwelijk:

1 CLAES JANSZ SCHOONHOUT, ondertrouwt Vlaardingen 7 dec 1653 ELISABETH GOOSEN, jongedochter wonende te Oud-Beijerland.

2 MAERTJE JANSD SCHOONHOUT, ondertrouwt Vlaardingen 4 mrt 1661 JACOB MAERTENSZ HOLAERT, jongeman wonende te Oud-Beijerland, zoon van Maerten Jacobsz.

3 GEERTJE JANSD SCHOONHOUT, ondertrouwt 1e Vlaardingen 31 mrt 1663 JAN WILLEMSZ VERBEL, zoon van Willem Verbel en Daentje Huijbertsd; ondertrouwt 2e Vlaardingen 22 okt 1667 CORNELIS JANSZ PATER; ondertrouwt 3e Vlaardingen, trouwt Maassluis 17 apr 1682 JAN SAMUELSZ VAN DER MEER (weduwnaar), wonende te Maassluis.

4 DIRCKJE JANSD SCHOONHOUT, ondertrouwt Vlaardingen 14 mrt 1665 TIEMEN JACOBSZ, zoon van Jacob Gerritsz.

IVb CLAES CLAESZ SCHOONHOUT (VAN DER STARRE) (zoon van IIIa )
Timmerman, stadsbode van Vlaardingen, waard in de Salm, overl. voor 11 aug 1640, trouwt MARITJE MEESD (RIJSGEEST), zij hertrouwt, ondertrouwt Vlaardingen 5 jul 1642 Arijen Jacobsz van Dijck, jongeman van Schipluiden, geassisteerd met Jacob Cornelisz van Dijck, zijn vader.

uit dit huwelijk:

1 MEES CLAESZ SCHOONHOUT, overl. voor 16 mei 1651.

2 MAERTJE CLAESD VAN DER STARRE, overl. voor 7 jun 1700, ondertrouwt 1e Vlaardingen 21 apr 1646 CLAES DIRCKSZ GOCH, geb. ca. 1621, zoon van Dirk Claesz Goch en Mertje Crijnen; ondertrouwt 2e Vlaardingen 4 apr 1657 ARIJ STEVENSZ VERSENDAEL, zoon van Steven Goosensz Versendael. Uit het 1e huwelijk: 1. Maertje Claesd Goch, trouwt Pieter Doensz van der Burch. Uit het 2e huwelijk: 1. Claes Ariensz Versendael.

3 HAESJE CLAESD VAN DER STARRE, begr. Vlaardingen apr 1710, ondertrouwt Vlaardingen 17 mei 1650, CORNELIS PIETERSZ PLAVEIJER, overl. voor 23 nov 1703, zoon van Pieter Cornelisz Plaveijer en Grietje Arentsd van der Wol.

4 MAERTJE CLAESD VAN DER STARRE (de jonge), begr. Vlaardingen feb 1716, ondertrouwt Vlaardingen 8 mrt 1652 FOP JACOBSZ (DE WILLIGE), jongeman, geb. Vlaardingerbroek ca. 1630, begr. Vlaardingen maart 1694, wonende te Zouteveen, zoon van Jakob Gerritsz. de Willige (zie Ons Voorgeslacht 1985, p. 541 e.v.).

IVc PIETER CLAESZ SCHOONHOUT (zoon van IIIa )
Woonde in Oud-Beijerland, overl. voor 10 apr 1656, trouwt WEBBETJE SCHRIJVITSD.

uit dit huwelijk:

1 CHRISTIJNTJE PIETERSD, ged. Oud-Beijerland 4 jul 1638

2 MAERTJE PIETERSD, wonende Oud-Beijerland, vermeld 10 apr 1656.

IVd PIETER DOENSZ. VAN DER STERRE (zoon van IIIb )
Geb. ca. 1620, boekhouder van een haringschip, ordinaris van het begrafenisgilde (1679), zoutstoter en haringtelder (1676), begr. Vlaardingen sep 1679, ondertrouwt 1e Vlaardingen 11 mrt 1647 ARIAENTGEN WILLEMSD BLIJ(V)ENBURG (weduwe), overl. voor 1651; ondertrouwt 2e Vlaardingen 11 nov (of dec) 1651 ANNETJE PIETERSD (weduwe); ondertrouwt 3e Vlaardingen 10 jan 1653 ANNETJE ARENTS (of ARIENSD).

uit het 1e huwelijk:

1 DOE PIETERSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 20 nov 1647, hij wordt vermeld op 30 nov 1665.

2 WILLEM DOENSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 14 mrt 1649.

3 MAERTJE PIETERSD VAN DER STARRE, vermeld 30 nov 1665, overl. na 4 aug 1696.

uit het 3e huwelijk:

4 ARIJEN PIETERSZ. VAN DER STARRE, volgt Va

5 ARIAENTJE PIETERSD VAN DER STARRE, overl. na 1696

6 LENA PIETERSD VAN DER STARRE, overl. na 1695, overl. mei 1728.

7 KORNELIA PIETERSD VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 19 mrt 1662, mogelijk overl. sep 1667 ('een kind van Pieter Doensz Starre')

8 JANNETJE PIETERSD VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 3 feb 1664, vermeld als doopgetuige Vlaardingen 20 nov 1709.

9 CORNELIS PIETERSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 31 mrt 1666, vermoedelijk overl. voor 4 feb 1671 (sep 1667 begr. 'een kind van Pieter Doens van der Sterre').

10 BASTIAAN PIETERSZ., volgt Vb .

11 CORNELIS PIETERSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 4 feb 1671, hoofdman van het schoenmakersgilde in 1700, vermoedelijk overl. Vlaardingen okt 1750.

IVe CORNELIS DOENSZ VAN DER STARRE (zoon van IIIb )
Geb. ca. 1620, meester timmerman (1655, 1657), lid van het Vroedschap van Vlaardingen (1657-1660), overl. 1660, ondertrouwt Vlaardingen 28 nov 1638 BURGHE (of BURCHJE) MICHIELSDR. WAELWIJCK, dochter van Michiel Lambrechtsz Waelwijck en Susanna Jansd Pasquiers.

uit dit huwelijk:

1 DOUWE CORNELISZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen jun 1644, vroeg overleden.

2 DOE CORNELISZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 17 mei 1648, vroeg overleden.

3 MARITJE CORNELISD VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 9 mei 1649, vroeg overleden.

4 MICHIEL CORNELISZ VAN DER STARRE, volgt Vc

Va ARIJ PIETERSZ VAN DER STARRE (zoon van IVd )
Kuiper, zoutstoter en haringtelder (1679), collectant voor het weeshuis (1691), hoofdman van het kuipersgilde (1691-1692), begr. Vlaardingen mrt 1717, ondertrouwt Vlaardingen 2 jun 1686 TRIJNTJE JORISD VAN VEEN, jongedochter van Overschie, begr. Vlaardingen mei 1728.

uit dit huwelijk:

1 PIETER ARIJENSZ VAN DER STARRE, volgt VIa

2 JAN ARIJENSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 3 nov 1688.

3 DOE ARIJENSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 7 jan 1691, verm. begr. Vlaardingen okt 1771, trouwt NN, zij overl. Vlaardingen sep 1764.

4 NEELTJE ARIJENSD VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 1 apr 1693.

5 ANNETJE ARIJENSD VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 23 okt 1695.

6 JORIS ARIJENSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 18 jan 1699, verm. begr. Vlaardingen jan 1699 ('een kind van Ary van der Starren').

7 LIJDEWIJ ARIJENSD VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 3 mrt 1700, overl. nov 1762, ondertrouwt Vlaardingen 27 apr 1726, trouwt Vlaardingen 12 mei 1726 CORNELIS JANSZ. DE KOE.

8 JORIS ARIJENSZ VAN DER STARRE, ged. Vlaardingen 14 mrt 1706, begr. Vlaardingen 19 mei 1736.

Vb BASTIAAN PIETERSZ. VAN DER STERRE (zoon van IVd )
Ged. Vlaardingen 4 jan 1668, meester kuiper, collectant voor het weeshuis (1695), hoofdman van het kuipersgilde (1701), keurmeester voor haring, begr. Vlaardingen 4 apr 1743, ondertrouwt Vlaardingen 13 of 14 jun 1694 CRYNTJE JACOBS(D) VAN DER VALCK, overl. mrt 1747.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt VIb .

2 ANNETJE, ged. Vlaardingen 9 dec 1696, begr. Vlaardingen 12 jan 1742, ondertrouwt Vlaardingen 23 okt 1728, trouwt Vlaardingen 7 nov 1728 JACOB VAN DER VAL(C)K, overl. 1748.
uit dit huwelijk: 1. Bastiaan; 2. Ariaantje.

3 MARIA, ged. Vlaardingen 28 jan 1699, ondertrouwt Vlaardingen 1 mrt 1738, trouwt Vlaardingen 16 mrt 1738 FRANS KAP (weduwnaar van Neeltje Arents van der Velden)

4 JACOBUS, volgt VIc .

5 LYDEWY, ged. Vlaardingen 14 mrt 1703, ondertrouwt Vlaardingen 7 mei 1740, trouwt Vlaardingen 22 mei 1740 ARIE GERRITSE VAN DUFFELEN.

6 ABRAHAM, ged. Vlaardingen 10 apr 1705.

7 DOE, volgt VId .

Vc MICHIEL CORNELISZ VAN DER STARRE (zoon van IVe )
ondertrouwt Vlaardingen 30 apr 1667 GRIETJE ABRAMSD VAN DER MEER (weduwe van Cornelis Leendertsz.), wonende Maassluis.

uit dit huwelijk:

1 MAERTJE, ged. Maassluis 19 jun 1669.

2 MARIJTJE, ged. Maassluis 31 mei 1673.

3 CORNELIS, ged. Maassluis 2 sep 1674.

4 MARIJTJE, ged. Maassluis 27 sep 1676, trouwt ABRAHAM ABRAHAMSZ. BESOJE, te Maassluis.

VIa PIETER ARIJENSZ VAN DER STARRE (zoon van Va )
Ged. Vlaardingen 12 mrt 1687, begr. Vlaardingen jul 1728, ondertrouwt Vlaardingen 28 nov 1716, trouwt Schipluiden 13 dec 1716 MARIA HEIJNDRICS VAN DEN BERGH, jongedochter van Schipluiden.

uit dit huwelijk:

1 ARY, ged. Vlaardingen 7 jul 1717.

2 TRIJNTJE, ged. Vlaardingen 29 jan 1719.

VIb PIETER VAN DER STERRE (zoon van Vb )
Ged. Vlaardingen 19 dec 1694, overl. sep 1748, ondertrouwt Vlaardingen 27 nov 1723, trouwt Vlaardingen 12 dec 1723 JANNETJE VAN ADRICHEM, dochter van Cornelis Crijne van Adrichem en Neeltje Foppe de Willige.

uit dit huwelijk:

1 ERMPJE, ged. Vlaardingen 19 apr 1726.

2 NEELTJE, ged. Vlaardingen 14 nov 1728.

3 BASTIAAN, ged. Vlaardingen 1 nov 1730, vermoedelijk overl./begr. Vlaardingen 9 feb 1732 ('een kind').

4 CORNELIS, volgt VIIa .

5 BASTIAAN, volgt VIIb .

'Een kind van Pieter van der Sterre' overleed in juli 1729 (Ermpje of Neeltje).

VIc JACOBUS VAN DER STERRE (zoon van Vb )
Ged. Vlaardingen 16 mrt 1701, Voorzitter van de regenten van het Weeshuis te Vlaardingen (16 mei 1749 - 16 mei 1753) Burgemeester (1755-1756), Schepen (1743-1754), Thesauriër (1752 en 1764-1766) van de stad Vlaardingen, begr. Vlaardingen mrt 1768, ondertrouwt 1e Vlaardingen 10 jul 1728, trouwt 1e Vlaardingen 25 jul 1728 MARIJTJE VAN ADRICHEM, geb. 1708, begr. Vlaardingen 1 mrt 1734; ondertrouwt 2e Vlaardingen 2 jul 1735, trouwt 2e Vlaardingen 17 jul 1735 NEELTJE CORNELIS BLENCK (ook: NEELTJE JACOBSDR. BLENK), Regentesse van het Weeshuis te Vlaardingen (1749-1753), overl. feb 1753, dochter van Cornelis Blenck en Maartje Jans Ketelaar; ondertrouwt Vlaardingen 3e 7 jun 1754, trouwt Vlaardingen 21 jul 1754 NEELTJE KRAMER, overl. jul 1795, dochter van Jacob Cramer en Marya Kruyff.

uit het 2e huwelijk:

(naast de hieronder vermelde data werd op 22 jun 1737, op 26 feb 1739 en op 5 apr 1741 'een kind van Jacobus van der Starre' begraven)

1 CRIJNTJE, ged. Vlaardingen 1 jun 1738, ondertrouwt 's Gravenzande 7 jun 1768, trouwt 17 jun 1768 MAARTEN VAARLEE, jongeman te 's Gravenzande.

2 MARIA, ged. Vlaardingen 1 apr 1742 (op 6 apr 1742 begr. 'een kind van Jacobus van der Starre').

uit het 3e huwelijk:

3 JACOBA, ged. Vlaardingen 27 jul 1755 (in aug 1755 begr. 'een kind van Jacobus van der Sterre').

4 BASTIAAN, ged. Vlaardingen 10 okt 1756, overl. vóór 30 sep 1757 (in dec 1756 begr. 'een kind van Jacobus van der Sterre').

5 (SE)BASTIAAN, volgt VIIc .

6 JACOB, ged. Vlaardingen 17 feb 1760 (zowel in jun als in jul 1760 begr. 'een kind van den Heer Burgemeester Jacobus van der Sterre').

7 MARIA, ged. Vlaardingen 17 feb 1760 (zowel in jun als in jul 1760 begr. 'een kind van den Heer Burgemeester Jacobus van der Sterre').

VId DOE VAN DER STERRE (zoon van Vb )
Ged. Vlaardingen 20 nov 1709, meester glazenmaker en -verver, ondertrouwt 1e Vlaardingen 10 mei 1738, trouwt Vlaardingen 26 mei 1738 MARIA DE KOCK, overl. voor 1754, ondertrouwt 2e Vlaardingen 19 apr 1754, trouwt Vlaardingen 5 mei 1754 ELISABETH BRAMMER.

uit dit huwelijk:

1 KRIJNA, ged. Vlaardingen 22 feb 1739, overl. mrt 1752.

VIIa CORNELIS VAN DER STERRE (zoon van VIb )
Ged. Vlaardingen 28 aug 1735, schreef in 1808 een kroniek van de familie Van der Sterre, overl. aang. Spijkenisse 29 mrt 1814, ondertrouwt 1e Vlaardingen 4 jul 1765, trouwt 1e Vlaardingen 21 jul 1765 MARIA VAN DER HEYDE, begr. Vlaardingen jan 1783, ondertrouwt 2e Vlaardingen 16 aug 1787, trouwt 2e Vlaardingen 2 sep 1787 NEELTJE VAN PELT (weduwe van Adriaan Soek), ged. Schiedam 1 jan 1735, overl. Schiedam 5 apr 1820, dochter van Abraham Willemsz. van Pelt en Maertje Metselaer.

uit het 1e huwelijk:

1 PIETER, ged. Vlaardingen 25 okt 1767.

2 DIRK, ged. Vlaardingen 19 nov 1769.

3 JANNETJE, ged. Vlaardingen 4 dec 1771, overl. Pernis 17 sep 1842, ondertrouwt Vlaardingen 7 aug 1795, trouwt Vlaardingen 23 aug 1795 JAN SMIT, jongeman van Spijkenisse, chirurgijn te Spijkenisse, overl. feb 1831 (op 17 feb 1831 wordt zijn chirurgijnswinkel wegens zijn overlijden te koop aangeboden in de Rotterdamsche Courant).

4 LEENDERT, ged. Vlaardingen 13 jul 1774, verm.begr. Vlaardingen 17 sep 1790 (begr. 'Leendert van der Starre (Sterre), een neef van Bastiaan P. van der Sterre').

5 JACOBUS, ged. Vlaardingen 21 jan 1776.

6 JACOB VAN DER HEYDEN, volgt VIIIa .

7 JACOBA, ged. Vlaardingen 23 aug 1778.

VIIb BASTIAAN VAN DER STERRE (zoon van VIb )
Ged. Vlaardingen 5 feb 1738, winkelier, overl. Vlaardingen 30 jan 1814, ondertrouwt Vlaardingen 20 apr 1764, trouwt Vlaardingen 13 mei 1764 MARIA ZONNE (SONNE), geb. 16 aug 1742, ged. Vlaardingen 19 aug 1742, overl. Vlaardingen 28 sep 1825, dochter van Dirk Sonne en Anna Verdonk (zie Gens Nostra 1976, p. 237)

uit dit huwelijk:

1 PIETER, ged. Vlaardingen 23 jun 1765, verm. begr. Vlaardingen dec 1768 ('een kind van Bastiaan van der Sterre').

2 DIRK, volgt VIIIb

3 JANNETJE BASTIAENSDR., ged. Vlaardingen 24 sep 1769, overl. Vlaardingen 15 mrt 1815, ondertrouwt Vlaardingen 17 jun 1788, trouwt Vlaardingen 6 jul 1788 PIETER VAN DEN BERG, ged. Kralingen 21 feb 1762, gravenmaker, timmerman (1827), overl. Vlaardingen 12 jul 1844 (trouwt 2e Vlaardingen 24 okt 1827 Neeltje van der Gaag), zoon van Jacob van den Berg, bouwman en Petronella Klinkers.

4 PIETER, ged. Vlaardingen 7 jun 1772, winkelier, ongehuwd overl. Vlaardingen 26 jan 1827.

5 ANNA, ged. Vlaardingen 12 feb 1775, ongehuwd overl. Vlaardingen 4 jun 1838.

6 CRIJNTJE, ged. Vlaardingen 8 feb 1778, winkelierster, overl. Vlaardingen 25 feb 1848, ondertrouwt Vlaardingen 20 okt 1808, trouwt Vlaardingen 6 nov 1808 WILLEM BROBBEL (weduwnaar van Elisabeth Goudswaard), ged. Vlaardingen 16 okt 1774, winkelier, overl. Vlaardingen 26 sep 1844, zoon van Teunis Brobbel en Haasje Katwijk.

VIIc (SE)BASTIAAN VAN DER STERRE (zoon van VIc)
Ged. Vlaardingen 30 sep 1757, predikant te Hekelingen (1781-1785) en Oudenhoorn (1785-1789), overl. Oudenhoorn 23 aug 1789, ondertrouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 26 jul 1781, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 15 aug 1781 ANNA LEENDERTS BEEN, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 4 nov 1759, ged. Nieuwerkerk aan den IJssel 11 nov 1759, overl. Zevenhuizen 6 sep 1824, dochter van Leendert Leendertsz. Been, bouwman en Cornelia Ewouts Sijdenbos .

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS, volgt VIIIc .

2 LEENDERT BEEN, volgt VIIId .

3 NEELTJE, geb. Oudenhoorn 16 okt 1786, ged. Oudenhoorn 22 okt 1786, vestigt zich in 1815 in Strijen, met attestatie uit Ouderkerk aan den IJssel, overl. Ouderkerk aan den IJssel 4 feb 1862, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 8 sep 1811 ARY (ARIE) WEGGEMAN, ged. Ouderkerk aan den IJssel 5 aug 1787, korenmolenaarsgezel te Ouderkerk aan den IJssel (1811), overl. Ouderkerk aan den IJssel 25 feb 1868, zoon van Dirk Weggeman, korenmolenaar en Adriana Jongebreur.
uit dit huwelijk: 1. Adriana, geb. Ouderkerk aan den IJssel 20 jul 1812; 2. Anna, geb. Ouderkerk aan den IJssel 6 nov 1813, overl. Streijen 9 apr 1817; 3. Kornelia Maria, geb. Ouderkerk aan den IJssel 24 jun 1815; 4. Dirk, geb. Streijen juli 1817, overl. 8 jan 1818; 5. Anna, geb. Ouderkerk aan den IJssel 18 apr 1819; 6. Doodgeboren zoon, 18 mei 1821; 7. Dirk, geb. Ouderkerk aan den IJssel 3 mrt 1823.

VIIIa JACOBUS (JACOB VAN DER HEYDEN) VAN DER STERRE (zoon van VIIa )
Ged. Vlaardingen 23 mrt 1777, chirurgijn en heelmeester te Pernis, overl. Pernis 24 mei 1839, ondertrouwt Pernis 5 dec 1806, trouwt Pernis 21 dec 1806 NEELTJE HENDRIKSDR. KOK, ged. Pernis 4 apr 1784, overl. Pernis 1 jun 1821, dochter van Hendrik Kok en Jannetje de Jong.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIS, volgt IXa

2 HENDRIK, geb. Pernis 17 nov 1809, trad op 29 december 1830 vrijwillig toe tot het leger, nam in 1831 deel aan de tiendaagse veldtocht in België, maakte in 1832 deel uit van het 'mobiele leger', ontving op 5 april 1832 het Metalen Kruis, vertrok (waarschijnlijk in 1851) naar Nederlandsch Indië, betaalmeester van het Oost-Indisch Leger, ongehuwd overl. Amsterdam 7 mrt 1873.

3 DIRK, geb. Pernis 20 nov 1811, timmerman, ongehuwd overl. Rotterdam 5 apr 1873.

4 JAN, geb. Pernis 29 mei 1814, vrijwillig matroos op Zijner Majesteits kanonneerboot 'numero tachtig', overl. Militair Hospitaal, Bergen op Zoom 28 apr 1835.

5 MAARTEN, volgt IXb

6 LEENDERT, geb. Pernis 29 dec 1818, overl. Pernis 5 mei 1821.

7 LEENDERT, geb. Pernis 25 mei 1821, overl. Pernis 10 jun 1821.

VIIIb DIRK VAN DER STERRE (zoon van VIIb )
Ged. Vlaardingen 16 aug 1767, broodbakker, overl. Vlaardingen 8 apr 1837, ondertrouwt Vlaardingen 1 mei 1806, trouwt Vlaardingen 18 mei 1806 WILLEMINA VERSENDAAL, ged. Vlaardingen 21 mei 1774, overl. Vlaardingen 28 feb 1824, dochter van Willem Versendaal en Annetje Salm (Zalm).

uit dit huwelijk:

1 MARIA, geb. Vlaardingen 13 jul 1807, ged. Vlaardingen 26 jul 1807, overl. Vlaardingen 1 mrt 1876, trouwt Vlaardingen 18 jul 1832 JAKOB VAN NOORT, geb. Vlaardingen 24 sep 1808, timmerman, overl. Vlaardingen 4 dec 1870, zoon van Gerrit van Noort en Marragrieta de Kok.

2 ALIDA, geb. Vlaardingen 6 jan 1809, ged. Vlaardingen 15 jan 1809, trouwt Vlaardingen 18 mei 1836 JORIS VAN OOSTEN, geb. Vlaardingen 9 jan 1807, timmerman, overl. Vlaardingen 8 nov 1877, zoon van Andries van Oosten en Annetje Roest.

3 JANNETJE, geb. Vlaardingen 27 apr 1811, ged. Vlaardingen 5 mei 1811, overl. Vlaardingen 4 feb 1812.

4 ANNA MARIA, geb. Vlaardingen 30 jun 1815, overl. Vlaardingen 6 jul 1815.

VIIIc JACOBUS VAN DER STERRE (zoon van VIIc )
Geb. Hekelingen 12 jun 1783, ged. Benthuizen 15 jun 1783, bouwman te Benthuizen (1811), landbouwer te Bleiswijk, Zevenhuizen en Gelderswoude (gemeente Zoeterwoude), verkocht in 1849 land in Gelderswoude aan zijn zoon Willem Sebastiaan, overl. Zoeterwoude 6 mrt 1859, ondertrouwt 1e Benthuizen 7 sep 1810 (trouwt na 27 sep) PIETERTJE VAN BERGEN (weduwe van Mewes Ariesz. van der Burg), ged. Waddinxveen 10 dec 1786, overl. Bleiswijk 28 mrt 1837, dochter van Willem Leendertsz van Bergen en Lena de Knegt ; trouwt 2e Zevenhuizen 3 sep 1841 MARIJTJE WARENDORP (weduwe van Cornelis Grisnigt), geb. Wateringen 23 mrt 1789, ged. Wateringen 29 mrt 1789, overl. Zevenhuizen 21 nov 1848, dochter van Gerrit Warendorp en Antje Muisekamp.

uit het 1e huwelijk:

1 JOHANNA, geb. Benthuizen 28 apr 1811, woonde in Bleiswijk (1835), Amsterdam (1845), Voorburg (1852) en Galgstraat 152 en 270 (thans Morsstraat?) in Leiden (1854-1870), en Korte Lange Gracht 714 (1872) in Leiden en tussendoor korte tijd in Voorschoten (1861), overl. Oegstgeest 7 apr 1891, trouwt Bleiswijk 4 apr 1831 JOHANNES DE GRUITER, ged. Bleiswijk 25 dec 1808, rietdekkersknecht (1831), rietdekker (1835), arbeider, overl. Leiden 27 aug 1878, zoon van Cornelis de Gruiter, rietdekker en Cornelia Noordhoek.
uit dit huwelijk: 1 Jacobus, geb. 20 mrt 1835; 2 Pietertje, geb. 1837; 3 Cornelia, geb. 1839; 4 Helena Maria, geb. 1841; 5 Johanna, geb. Amsterdam 17 mei 1845.

2 LENA (ook: HELENA), geb. Benthuizen/Hazerswoude 24 mei 1814, woonde in Zevenhuizen ( -1843) , Oegstgeest (1843-1854) en Leiden (1854- ) o.a. aan de Heerenweg 25 (1854-1861) en de Oudevest 141 (1880), overl. Alphen (ZH) 2 feb 1893, trouwt 1e Bleiswijk 20 apr 1835 JAN VAN DE GEER, geb. Nieuwveen 7 aug 1805, ged. Nieuwveen 18 aug 1805, wagenmaker (1835, 1836), brugwachter (1852), overl. Oegstgeest 14 mei 1852, zoon van Arie van de Geer, winkelier en ouderling herv. gem. (1817-1822) en Geertje Oudshoorn; trouwt 2e Leiden 20 nov 1861 HENDRIK OBER (weduwnaar van Johanna Leijen), geb. Leiden 28 okt 1810, schoenmaker, commissionair van de Hollandsche Spoorweg (1865), besteller (1877), overl. Leiden 4 nov 1877, zoon van Hendrik Ober en Engel Hoogervorst.
uit het 1e huwelijk: 1 Geertruida (ook: Geertje), geb. Zevenhuizen 28 jun 1836; 2 Jacobus, geb. Zevenhuizen 31 jan 1838; 3 Petronella (ook: Pietertje, Pietje), geb. Zevenhuizen 24 jan 1839; 4 Adriana Jacoba, geb. Zevenhuizen 27 mrt 1840; 5 Arie, geb. Zevenhuizen 20 mrt 1841; 6 Johanna Maria, geb. Zevenhuizen 15 feb 1842; 7 Adrianus Jacobus, geb. Oegstgeest 28 mrt 1845; 8 Maartje, geb. Oegstgeest apr 1846; 9 Maartje, geb. Oegstgeest 20 mei 1847; 10 Jan, geb. Oegstgeest aug 1852.

3 doodgeboren zoon, Benthuizen 24 mei 1814.

4 doodgeboren zoon, Benthuizen 5 aug 1816.

5 WILLEM SEBASTIAAN, geb. Benthuizen 3 apr 1819, overl. Benthuizen 29 jun 1821.

6 WILLEM SEBASTIAAN, volgt IXc .

VIIId LEENDERT BEEN VAN DER STERRE (zoon van VIIc )
Geb. Hekelingen 9 feb 1785, ged. Hekelingen 13 feb 1785, bouwman te Zevenhuizen (1823, 1838), overl. Zevenhuizen 13 nov 1857, trouwt 1e Nieuwerkerk aan den IJssel 12 jun 1814 PIETERTJE GIJZENBERG, geb. Zevenhuizen 17 nov 1789, ged. Zevenhuizen 22 nov 1789, overl. Zevenhuizen 3 dec 1836, dochter van Dirk Gijzenberg Joriszoon en Geertruij Onthout (in 't Wout? het Stout?), trouwt 2e Zevenhuizen 13 apr 1838 JOHANNA MARIA TIMMERS, geb. Zevenhuizen 5 okt 1813, naaister, overl. Zevenhuizen 27 aug 1892, dochter van Pieter Timmers, koopman en Claasje Radder.

uit het 1e huwelijk:

1 SEBASTIAAN, geb. Zevenhuizen 11 jun 1815, overl. Zevenhuizen 22 jul 1815.

2 doodgeboren dochter, Zevenhuizen 5 sep 1816.

3 GEERTRUI, geb. Zevenhuizen 4 mrt 1818, overl. Zevenhuizen 6 mei 1818.

4 ANNA GEERTRUI, geb. Zevenhuizen 13 dec 1825, overl. Zevenhuizen 11 okt 1917.

IXa CORNELIS VAN DER STERRE (zoon van VIIIa )
Geb. Pernis 25 mrt 1808, ged. Pernis 3 apr 1808, broodbakker (1840), raffinadeursknecht (1850, 1857, 1860) en suikerbakker (1868, 1877) te Rotterdam, overl. Rotterdam 2 mrt 1877, trouwt Rotterdam 26 feb 1840 CATHARINA CORNELIA VAN SEIJL, geb. Delft 22 okt 1818, overl. Rotterdam 3 dec 1896, dochter van Pieter van Seijl en Cornelia Bloessem.

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS, geb. Rotterdam 30 sep 1840, overl. Rotterdam 9 okt 1840.

2 JACOBUS, volgt A.X

3 CORNELIA PIETERNELLA, geb. Rotterdam 9 mrt 1844, overl. Loosduinen 29 jan 1928, trouwt Rotterdam 14 apr 1875 WILLEM IZAAK VAN RIJ, geb. Spijkenisse 28 feb 1848, schoen- en laarzenmaker, meester spekslager, overl. Rotterdam 2 jun 1924, zoon van Jacob van Rij en Maggina Reehorst.

4 NEELTJE, geb. Rotterdam 12 mei 1847, overl. Rotterdam 5 jul 1849.

5 Doodgeboren kind, Rotterdam 23 jan 1850.

6 PIETER, geb. Rotterdam 26 mrt 1851, overl. Rotterdam 20 jul 1851.

7 NEELTJE, geb. Rotterdam 23 mrt 1852, overl. Rotterdam 3 feb 1857.

8 PIETERNELLA, geb. Rotterdam 4 feb 1855, overl. Rotterdam 30 apr 1927, trouwt Rotterdam 14 mrt 1883 JAN PELSMA, geb. Bovenkarspel 21 sep 1858, onderwijzer te Kralingen (1883), overl. Rotterdam 1 aug 1934, zoon van Anne Pelsma en Elisabeth Zeefat.

9 HENDRIK, geb. Rotterdam 30 mrt 1859, overl. Rotterdam 4 aug 1860.

IXb MAARTEN VAN DER STERRE (zoon van VIIIa )
Geb. Pernis 20 jan 1816, visser, trouwt 1e Pernis 18 mei 1839 WILLEMPJE 'T HART, geb. 19 jun 1814, overl. Pernis 5 feb 1840, dochter van Alida 't Hart; trouwt 2e Pernis 31 okt 1842 LEENTJE VERHAGEN, geb. Pernis 2 apr 1810, ged. Pernis 8 apr 1810, overl. Charlois 31 mei 1889, dochter van Pieter Hendriksz. Verhagen en Adriaantje Gerritsdr. Spuy; trouwt 3e ?

uit het 1e huwelijk:

1 WILLEMPJE, geb. Pernis 5 feb 1840, overl. Pernis 7 feb 1840.

IXc WILLEM SEBASTIAAN VAN DER STERRE (zoon van VIIIc )
Geb. Bleiswijk 18 okt 1823, landbouwer te Gelderswoude, brandmeester, voorzitter van het bestuur Gelderswoudse polder en lid van het bestuur van de 'generalen Omringdijk' en van het bestuur van de Noordplaspolder, overl. Zoeterwoude 1 nov 1893, trouwt Zevenhuizen 20 mrt 1847 PETRONELLA KLAPWIJK (foto), geb. Zevenhuizen 21 mrt 1821, overl. Zoeterwoude 3 feb 1888, dochter van Pieter Klapwijk en Johanna de Regt .

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA, geb. Zoeterwoude 23 nov 1847, overl. Zevenhuizen 19 dec 1936, trouwt Zoeterwoude 11 nov 1869 PIETER KERSSEBOOM, geb. Zevenhuizen 27 mrt 1842, bouwknecht te Benthuizen (1869), landbouwer te Zevenhuizen, overl. Zevenhuizen 18 feb 1904, zoon van Abraham Kersseboom en Antonia (of Apolonia) de Vrede.

2 PIETER, volgt B.X .

3 PIETJE, geb. Zoeterwoude 18 nov 1851, overl. Zevenhuizen 22 mrt 1931, trouwt Zoeterwoude 5 sep 1878 HENDRIK TUINZAAD, geb. Zevenhuizen 16 okt 1850, bouwman, landbouwer, overl. Zevenhuizen 15 jan 1939, zoon van Martinus Tuinzaad en Antje Treurniet.

4 JACOBA, geb. Zoeterwoude 14 jan 1854, overl. Zevenhuizen 7 feb 1944, trouwt Zoeterwoude 28 nov 1872 JAN VERHEUL, geb. Zoeterwoude 10 okt 1851, watermolenaar, wagenmaker, overl. Zoetermeer 9 mrt 1941, zoon van Dirk Verheul en Sara Roos.
uit dit huwelijk: 1. Willem Sebastiaan, geb. Zoeterwoude 14 mei 1874; 2. Dirk, geb. Zoeterwoude 10 mrt 1876; 3. Pieter, geb. Zoeterwoude 20 nov 1878; 4. Gerrit, geb. Zoeterwoude 1 feb 1881; 5. Arie, geb. Zoeterwoude 10 sep 1882; 6. Peteronella, geb. Zoeterwoude 19 feb 1883; 7. Johannes, geb. Zoeterwoude 23 dec 1887; 8. Leendert Marinus, geb. Zoeterwoude 19 feb 1890; 9. Sara, geb. Zoeterwoude 15 nov 1891; 10. Jakobus, geb. Zoeterwoude 26 mrt 1895; 11. Jannetje, geb. Zoeterwoude 30 mrt 1897.

5 GERRIT, geb. Zoeterwoude 8 mrt 1855, overl. Zoeterwoude 18 jun 1855.

6 GERRIT, volgt C.X .

7 LENA MARIA, geb. Zoeterwoude 19 jan 1860, overl. Waddinxveen 3 jan 1942, trouwt Zoeterwoude 20 apr 1882 MAARTEN BUITELAAR, geb. Loosduinen 7 aug 1854, landbouwer, overl. Waddinxveen 26 feb 1904, zoon van Gerrit Buitelaar en Antje Kuivenhoven.
uit dit huwelijk: 1. Antje, geb. Maasland 7 mei 1883; 2. Willem Sebastiaan, geb. Maasland 10 nov 1884; 3. Gerrit, geb. Maasland 9 nov 1886 ;4. Nicolaas, geb. Maasland 21 okt 1888; 5. Petronella, geb. Maasland 30 apr 1890; 6. Johanna, geb. Maasland 14 jan 1893; 7. Alida, geb. Waddinxveen 17 mei 1895; 8. Lena Maria, geb. Waddinxveen 10 nov 1899.

A.X JACOBUS VAN DER STERRE (zoon van IXa )
Geb. Delfshaven 1 nov 1841, sigarenmaker (1868), overl. Rotterdam 28 apr 1914, trouwt 1e Rotterdam 5 aug 1868 JOHANNA VAN DER VALK, geb. Rotterdam 24 sep 1843, overl. Rotterdam 24 jan 1882, dochter van Johanna van der Valk; trouwt 2e Rotterdam 18 feb 1885 JOHANNA MOUTHAAN (weduwe van Hendrik Jan Hardon), geb. Rotterdam 6 mei 1849, overl. Rotterdam 13 dec 1913, dochter van Anthonie Mouthaan en Aaltje Bubbers.

uit het 1e huwelijk:

1 CORNELIS, geb. Rotterdam 12 mei 1869, overl. Rotterdam 10 sep 1871.

2 JOHANNES, volgt A.XIa

3 CATHARINA CORNELIA, geb. Rotterdam 10 mei 1873, ongehuwd overl. Rotterdam 3 jan 1945.

4 SUSANNA JOSINA, geb. Rotterdam 18 apr 1875, ongehuwd overl. Rotterdam 18 okt 1945.

5 CORNELIS, geb. Rotterdam 28 mrt 1877, overl. okt 1940 ('getorpedeerd')

6 JACOBUS, volgt A.XIb

uit het 2e huwelijk:

7 JURRIE ANTONIE, geb. Rotterdam 7 feb 1886, overl. Rotterdam 22 aug 1886.

8 MARTINUS, volgt A.XIc

A.XIa JOHANNES VAN DER STERRE (zoon van A.X )
Geb. Rotterdam 29 sep 1870, onderwijzer, hoofdonderwijzer te Stad aan 't Haringvliet (1909), hoofd der school, overl. Rotterdam 11 dec 1931, trouwt Rotterdam 16 jan 1901 BASTIAANTJE VAN HOBOKEN, geb. Hellevoetsluis 9 jun 1876, overl. Rotterdam 3 jul 1935, dochter van Willem van Hoboken en Lena Kooijman.

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS, volgt A.XIIa

2 WILLEM LEENDERT, volgt A.XIIb

3 JOHANNA, geb. Vlaardingen 25 apr 1904, overl. Rotterdam 29 aug 1977, trouwt 1e Rotterdam 20 mei 1925 WILLEM IMAN DE GRAAFF, geb. Den Bommel 11 dec 1902, taxi-ondernemer, garagehouder, overl. Schiedam 12 mrt 1930, zoon van Willem de Graaff en Elisabeth Johanna Romeijn; trouwt 2e Rotterdam 28 dec 1934 AUGUSTUS THEODORUS VOLK, geb. Vlissingen 16 okt 1900, overl. Rotterdam 9 jun 1967, zoon van Johan Reinhard Volk en Helena Cornelia Pluijmers.

4 LEENDERT WILLEM, volgt A.XIIc

5 JOHANNES BASTIAAN, geb. Vlaardingen 12 jan 1908, overl. Stad aan 't Haringvliet 23 mrt 1909.

6 LENA, geb. Stad aan 't Haringvliet 12 apr 1911, overl. Abbenbroek 16 sep 1987, trouwt Rotterdam 2 mei 1934 JAN MARING, geb. Appingedam 28 mrt 1908, agent, opperwachtmeester, brigadier en adjudant bij de politie, overl. Rotterdam 27 feb 1978, zoon van Jan Maring en Annegien Stalman.

7 JOHANNES, volgt A.XIId

8 NICOLAAS JAN, volgt A.XIIe

9 BASTIAANTJE, geb. 12 sep 1919, trouwt ... VAN BAARSEL

A.XIb JACOBUS VAN DER STERRE (zoon van A.X )
Geb. Rotterdam 17 apr 1879, notarisklerk, overl. Rotterdam 1 feb 1956, trouwt Rotterdam 25 jul 1906 (echtscheiding Rotterdam 23 dec 1921) ELDRINA DE MINK, geb. Klaaswaal 16 jan 1884, overl. Rotterdam 1 feb 1964, dochter van Leendert de Mink en Cornelia Adriana Maaten. Jacobus van der Sterre en Eldrina de Mink trouwen opnieuw met elkaar te Rotterdam op 8 aug 1923.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA, geb. Rotterdam 12 mei 1907, trouwt Rotterdam 24 sep 1930 HERMANUS JOHANNES BUSEMEIJER, geb. Rotterdam 22 jul 1904, zoon van Henricus Franciscus Busemeijer en Juliana Catharina Constantina Broeders.

2 HENRI LEENDERT, volgt A.XIIf

3 JACOBUS, volgt A.XIIg

4 CORNELIA ADRIANA, geb. Rotterdam 31 mrt 1914, overl., trouwt Rotterdam 13 mei 1936 ARIE BERKHOUT, geb. Rotterdam 29 mrt 1912, zoon van Arie Berkhout en Willemina Apolonia Kuivenhoven.

5 ELDERT, volgt A.XIIh

6 CORNELIS, geb. Rotterdam 23 jun 1917, overl. ca. 2000.

A.XIc MARTINUS VAN DER STERRE (zoon van A.X )
Geb. Rotterdam 1 aug 1887, machinebankwerker, overl. Rotterdam 12 okt 1968, trouwt Rotterdam 13 dec 1911 LEUNTJE HENDRIKA VAN DOMMELEN, geb. St. Philipsland 13 apr 1890, overl. Rotterdam 10 mrt 1958.

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS JOHANNES, volgt A.XIIj

2 WILLEM JAN, volgt A.XIIk

3 MARTINUS CORNELIS, volgt A.XIIm

4 JOHANNA CATHARINA SUSANNA (JO), geb. Rotterdam 13 feb 1923, overl. 28 apr 1992.

5 JANNETJE WILHELMINA HENDRIKA, geb. Rotterdam 29 dec 1924.

A.XIIa JACOBUS VAN DER STERRE (zoon van A.XIa )
Geb. Vlaardingen 13 okt 1901, kantoorbediende, 1e adjunct-comm. gemeentewerken, overl. Noordwijkerhout 13 apr 1980, trouwt 1e Rotterdam 22 jun 1927 JOHANNA CORNELIA VAN KONIJNENBURG, geb. Hillegersberg 21 mrt 1901, overl. Rotterdam 11 mei 1934, dochter van Jacobus van Konijnenburg en Cornelia Alberdina Ostermeier; trouwt 2e Rotterdam 29 jun 1938 KAATJE IN 'T VELD, geb. Rotterdam 2 jul 1912, overl. Rotterdam 27 jul 1978, dochter van Aart in 't Veld en Anna Tempelaar.

uit het 2e huwelijk:

1 KARINA, geb. Rotterdam 22 nov 1940, trouwt 19 aug 1966 A.J. CASTELEIJN.

2 LOUISE, geb. Rotterdam 17 jul 1943, trouwt 26 jul 1967 J. VAVIER.

A.XIIb WILLEM LEENDERT VAN DER STERRE (zoon van A.XIa )
Geb. Vlaardingen 16 dec 1902, chauffeur, overl. Rotterdam 3 apr 1940, trouwt Rotterdam 25 feb 1931 HENDRIKA NEELTJE KALDENBERG, geb. Rotterdam 26 sep 1908, overl. Leiden 20 jun 1998, dochter Willem Kaldenberg en Antonia van Boggelen. Hendrika Neeltje hertrouwt Leiden 8 sep 1960 Leendert de Jager.

uit dit huwelijk:

1 ANTONIA

2 JOHANNA

3 BASTIAANTJE

A.XIIc LEENDERT WILLEM VAN DER STERRE (zoon van A.XIa )
Geb. Vlaardingen 5 nov 1905, timmerman, overl. Hoogvliet (gem. Rotterdam) 7 jul 1979, trouwt Rotterdam 3 feb 1937 ADRIANA (JEANNE) MAATEN, geb. Rotterdam 12 jul 1916, overl. 4 feb 2008, begr. Oudewater.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA WILHELMINA, geb. Rotterdam 24 mrt 1940, overl. Hoogvliet (gem. Rotterdam) 20 jan 1966.

2 JOHANNES, geb. Rotterdam 23 nov 1943, trouwt NEL VAN TURENHOUT.

3 JOHANNA HELENA, geb. Rotterdam 20 jan 1947, trouwt 19 dec 1969 DON KOOL.

4 ASTRID, geb. Rotterdam 23 jul 1951, trouwt 20 aug 1971 CEES BAANVINGER.

5 MIRANDA, geb. Rotterdam 29 dec 1954, trouwt Rhoon 30 jun 1978 BAS VLIEGENTHART.

A.XIId JOHANNES VAN DER STERRE (zoon van A.XIa )
Geb. Stad aan 't Haringvliet 12 sep 1913, varensgezel, havenarbeider en scheepscontroleur, overl. Rotterdam 27 mei 1976, trouwt Stavanger, Noorwegen 14 mei 1945 HANNA KJERSTINE HUSTVEIT, geb. Imsland, Noorwegen 24 nov 1914.

uit dit huwelijk:

1 KIRSTEN TORUNN AUD HELEN, geb. Sauda, Noorwegen 30 jun 1946, trouwt 29 mrt 1967 H. WELTER.

A.XIIe NICOLAAS JAN VAN DER STERRE (zoon van A.XIa )
Geb. Stad aan het Haringvliet 16 sep 1916, lasser, ketelmaker, broodbakker, havenarbeider, stoker, emballeur, overl. Rotterdam 25 nov 1978, trouwt 1e Rotterdam 20 sep 1939 DRIKA CONSTANTINA (CONNIE) VAN DER LINGEN, geb. Rotterdam 22 apr 1915, overl. Rotterdam 1 feb 1960, dochter van Frans van der Lingen en Trijntje Sijp; trouwt 2e Rotterdam 18 apr 1963 LIESELOTTE SACHS, geb. Biebrich am Rhein, Duitsland 26 jan 1925.

uit het 1e huwelijk:

1 CONSTANTINA NORA, geb. Rotterdam 23 jun 1940, trouwt 14 jun 1962 P. SLUIJTERS.

2 CHARLES, geb. Rotterdam 30 mrt 1944.

A.XIIf HENRI LEENDERT VAN DER STERRE (zoon van A.XIb )
Geb. Rotterdam 16 okt 1908, huisschilder, overl. Rotterdam 16 mei 1980, trouwt Rotterdam 24 jul 1935 BARBARA BULTS, geb. Rotterdam 3 okt 1909, overl. Rotterdam 26 jun 1994, dochter van Hendrik Frederikus Bults en Aartje Bruinink.

uit dit huwelijk:

1 HENRI LEENDERT (HARRY), geb. Rotterdam 13 apr 1936, overl. Poortugaal 30 jul 2007.

2 BARBARA, geb. Schiebroek 6 mei 1940, trouwt 22 sep 1966 E.G. NEKEMAN.
Uit dit huwelijk: 1 Evert; 2 Sandra.

3 JACOBUS HENDRIK, volgt A.XIIIa .

A.XIIg JACOBUS VAN DER STERRE (zoon van A.XIb )
Geb. Rotterdam 27 dec 1910, expeditieknecht, werkzaam bij de luchtbeschermingsdienst, overl. Dachau, Duitsland 23 mrt 1945, trouwt Rotterdam 20 jan 1932 (echtscheiding Rotterdam 17 apr 1941) CORNELIA THOONSEN, geb. Rotterdam 21 mrt 1912, overl. Rotterdam 21 jul 1971, dochter van Gerardus Johannes Thoonsen en Geertruida Barendrecht. Cornelia hertrouwt Rotterdam 20 nov 1946 Jurjen Tuinman.

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS, geb. Rotterdam 30 apr 1932.

2 GEERTRUIDA, geb. Rotterdam 26 dec 1933.

3 CORNELIA, geb. Rotterdam 22 dec 1936.

A.XIIh ELDERT VAN DER STERRE (zoon van A.XIb )
Geb. 11 dec 1915, trouwt Rotterdam 2 okt 1946 J.A. HOPPEZAK.

uit dit huwelijk:

1 JACOBUS ELDERT THEODOOR, geb. Rotterdam 17 aug 1949, trouwt Rotterdam 10 sep 1987 MARIA ELISABETH NEELTJE AUGUSTEIJN, geb. 11 mei 1950, dochter van Anthony Augusteijn.

2 JOHANNES HERMANUS, geb. Rotterdam 29 jan 1953, gereformeerd predikant te Dordrecht.

3 ELDRINA AGATHA, geb. Rotterdam 7 aug 1955.

4 ELDERT ADRIAAN VAN DER STERRE, geb. Rotterdam 11 apr 1963, notaris.

A.XIIj JACOBUS JOHANNES VAN DER STERRE (zoon van A.XIc )
Geb. Delft 29 mei 1913, broodbakker, overl. Rotterdam 11 apr 1961, trouwt Rotterdam 4 sep 1935 GEERTRUIDA HELENA VAN WOLFSWINKEL, geb. Rotterdam 28 jan 1913.

uit dit huwelijk:

1 LENA HENDRIKA (LENIE), geb. Rotterdam 26 jul 1936, trouwt 21 jul 1959 SIMEON SPIERING, geb. 21 jul 1935, overl. Dordrecht 21 mei 1973.

2 HENDRINA TEUNA (HENNIE), geb. Rotterdam 24 sep 1937, overl. Papendrecht 15 apr 2005, trouwt 28 mei 1959 J.T. (HANS) UNGER, geb. 28 nov 1933.

3 MARTINUS (MART), geb. Rotterdam 6 feb 1940, trouwt HENNIE VAN BEKKUM.

4 JOHANNA JACOBA (JOKE), geb. Rotterdam 10 jul 1943, trouwt LEEN KOOL.

5 JACOBUS JOHANNES (KOOS), geb. Rotterdam 12 feb 1945, bakker, bestuurslid BCOB (1978-1987), vanaf 1993 directeur inkoopvereniging Civoba, vanaf 2000 mede-eigenaar van Broer Grondstoffen BV, overl. 6 mrt 2011, trouwt Harmelen 27 aug 1981 GEZINA JULIANA (INEKE) VAN 'T WOUT, geb. Harmelen 6 sep 1948, dochter van Jan van 't Wout en Jannie Bodzinga.

6 GERARD LEENDERT, volgt A.XIIIb

7 JOHANNES WILLEM LODEWIJK (JOS), geb. Rotterdam 10 dec 1950, trouwt BETTY KELLAERT.

8 CORNELIS MARTINUS (KEES), geb. Rotterdam 26 jul 1952, trouwt HETTIE PRUD'HOMME VAN REINE. 

A.XIIk WILLEM JAN VAN DER STERRE (zoon van A.XIc )
Geb. Rotterdam 19 sep 1916, overl. Delft 29 mrt 2004, trouwt 1 nov 1939 IDA KLEINGELD, geb. 29 aug 1918, overl. Delft 4 jan 2009.

uit dit huwelijk:

1 MARTINUS WILLEM, volgt A.XIIIc.

2 GERARDUS (GERARD), geb. 1 okt 1944.

3 HELENA (HELEEN), geb. 27 mei 1946, trouwt 12 jun 1970 J. (HAN) WALLAST, geb. 18 dec 1944.

4 WILLEM JAN, geb. 14 dec 1952.

A.XIIm MARTINUS CORNELIS (MAARTEN) VAN DER STERRE (zoon van A.XIc )
Geb. Rotterdam 14 feb 1920, overl. Delft 14 mrt 2000, begr. Rhoon, trouwt Rotterdam 10 okt 1951 JANSJE (ANS) VAN DIGGELE, geb. Rotterdam 13 dec 1919, wijkverpleegster, overl. Bergamo, Italië 7 jul 1975, begr. Rhoon, dochter van Hendrik Dirk van Diggele en Adriaantje van der Linden.

uit dit huwelijk:

1 MARTINUS JACOBUS WILLEM JAN, geb. B.P.M. Pladju 10 sep 1953.

2 HENDRIK DIRK, geb. Rotterdam 12 okt 1955, trouwt 3 nov 1978 ALIDA DE WILDE.

A.XIIIa JACOBUS HENDRIK (KOOS) VAN DER STERRE (zoon van A.XIIf )
Geb. Rotterdam 29 apr 1944, kunstschilder, ontwerper, docent tekenen en schilderen, trouwt Onstwedde 1 dec 1967 HEIDY MARGUERITA (HEIDY)  SCHREUDER PETERS, geb. 24 jun 1948.

uit dit huwelijk:

1 JACO, volgt A.XIVa .

2 zoon

3 MARLIES, geb. 12 jul 1975, trouwt JOHAN VISSER
uit dit huwelijk: 1 Jisha; 2 Mylan; 3 Misaël

A.XIIIb GERARD LEENDERT VAN DER STERRE (zoon van A.XIIj)
Geb. Rotterdam 30 sep 1947, overl. Ermelo 22 nov 2007, trouwt MACHTELD GROENENDAL.

uit dit huwelijk:

1 ESTHER

2 IRIS

3 JAN WILLEM

4 JOB

A.XIIIc MARTINUS WILLEM VAN DER STERRE (zoon van A.XIIk
Geb. 21 aug 1941, overl. voor 2009, trouwt MAIKE.

uit dit huwelijk:

1 DENISE

2 BERNHARD

A.XIVa JACOBUS ELI (JACO) VAN DER STERRE (zoon van A.XIII )
Geb. 8 nov 1968, zendingsmedewerker bij de Stichting Oost-Europa Zending, trouwt 20 okt 1997 MARIJKE BAKKER, geb. 27 dec 1970.

uit dit huwelijk:

1 FENNECHIEN ESTHER

2 DAVID KOEN

3 JAÏR JOSHUA, geb. 3 apr 2004.

4 JOSHUA JACOBUS KOEN, geb. 3 apr 2006.

 

B.X PIETER VAN DER STERRE (zoon van IXc )
Geb. Zoeterwoude 18 dec 1849, bouwman, landbouwer te Gelderswoude, overl. Zoeterwoude 19 aug 1920, trouwt 1e Benthuizen 28 dec 1876 TEUNTJE VAN OORDT VAN DER VLIES (geen foto), geb. Benthuizen 24 feb 1856, overl. Benthuizen 11 mei 1877, dochter van Hendrik van Oordt van der Vlies en Arendje van den Bos; trouwt 2e Zevenhuizen 17 mrt 1886 CORNELIA DEN TOOM (foto) (weduwe van Hendrik Buijs), geb. Zuid-Polsbroek 12 nov 1851, overl. Zoeterwoude 4 nov 1933, dochter van Hendrik den Toom en Jannigje van Dam.

uit het 1e huwelijk:

1 WILLEM SEBASTIAAN, volgt B.XIa .

uit het 2e huwelijk:

2 JOHANNES, volgt B.XIb .

3 PIETER, geb. Zoeterwoude 18 jun 1888, overl. Zoeterwoude 5 apr 1889.

4 PIETER, geb. Zoeterwoude 25 dec 1889, overl. Zoeterwoude 28 aug 1893.

5 JAN, volgt B.XIc .

6 GERRIT, geb. Zoeterwoude 13 sep 1892, overl. Zoeterwoude 20 jul 1893.

7 PIETER, volgt B.XId .

B.XIa WILLEM SEBASTIAAN VAN DER STERRE
(zoon van B.X )
Geb. Benthuizen 3 mei 1877, slager in de Dorpsstraat te Moordrecht, eigenaar van een gasfabriek en uitgever van ansichtkaarten te Moordrecht (ca. 1899-1912), in 1912 naar Hermiston, Oregon, Verenigde Staten vertrokken, masseur, overl. Huis ter Heide (gem. Zeist) 22 feb 1937, trouwt Moordrecht 24 aug 1899 GEERTJE (GERTRUDE) VAN DER GRAAF, geb. Bergambacht 20 nov 1876, overl. San Francisco, California, Verenigde Staten 4 okt 1951, begr. Cypress Lawn Memorial Park, Colma, dochter van Pieter van der Graaf en Christina Pons.

uit dit huwelijk:

1 PIETER HUGO, volgt B.XIIa .

2 CHRISTINA TEUNTJE, geb. Moordrecht 8 nov 1901, noemt zich in de Verenigde Staten LUCY, boerin in Kimball, Nebraska, Verenigde Staten, overl. Kimball 5 aug 1972, trouwt 10 jun 1926 ELMER THEODORE FORSLING, geb. 14 jan 1896, overl. San Rafael, California 2 okt 1974, zoon van Alfred Forsling en Ida Marie Johnson (beiden geboren in Zweden).
uit dit huwelijk: een dochter en een zoon.

3 CORNELIS ARIE (CARL ARTHUR), volgt B.XIIb .

4 VICTOR PERSHING, volgt B.XIIc .

B.XIb JOHANNES VAN DER STERRE (zoon van B.X )
Geb. Zoeterwoude 30 mei 1887, veehouder, overl. Zoeterwoude 19 aug 1952, trouwt Oldebroek 30 mei 1917 ANNETJE SPRONK, geb. Oldebroek 10 mrt 1889, overl. Hazerswoude 2 mei 1978, dochter van Willem Spronk en Christina van Werven.

uit dit huwelijk:

1 CORNELIA PETRONELLA, geb. Zoeterwoude 14 mrt 1920.

2 CHRISTINA WILLEMINA, geb. Zoeterwoude 8 apr 1923, trouwt Zoeterwoude 17 sep 1947 JAN LEENDERT PAUL, geb. Zevenhuizen 26 jun 1923 (of 1922), veehouder, landbouwer te Zevenhuizen, overl. Moerkapelle 19 sep 1973, zoon van Jan Leendert Paul en Aaltje Zijderhand.

3 PIETERINA CORNELIA, geb. Zoeterwoude 22 nov 1924, trouwt Zoeterwoude 8 okt 1946 PIETER VAN WIERINGEN, geb. Hazerswoude (of Gouda) 12 aug 1921, boterboer, detail- en groothandelaar in kaas te Hazerswoude, zoon van Hendrik van Wieringen en Sophia Cornelia van der Spek.

4 WILLEM CHRISTIAAN, volgt B.XIId .

   B.XIc JAN VAN DER STERRE (zoon van B.X )
Geb. Zoeterwoude 20 feb 1891, bouwkundig opzichter, overl. Zoeterwoude 19 jun 1966, trouwt Pijnacker 4 jun 1914 CORNELIA WEERHEIM, geb. Vrijenban 9 mrt 1891, overl. Leiderdorp 20 aug 1973, dochter van Gerrit Weerheim en Menksje van Nierop.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt B.XIIe .

2 MEINSJE, geb. Koudekerk aan de Rijn 8 feb 1917, overl. Arnhem 12 jul 2007, trouwt Koudekerk aan de Rijn/ Bandung 4 jan 1940 JAN HASPERS, geb. Emmen 29 jan 1914, overl. Bantam, Java, Nederlandsch Indië 1 mrt 1942; trouwt 2e Leiderdorp 27 mei 1958 GIJSBERTUS VAN WIJK, geb. Tiel 5 feb 1910, overl. Bemmel 14 dec 2001.
uit het 1e huwelijk: 1. Otto Jan Hendrik, geb. Batavia, Nederlands Indië 8 dec 1940.

3 CORNELIA, geb. Koudekerk aan de Rijn 4 aug 1918, trouwt Koudekerk aan de Rijn 1 okt 1946 JOHANNES VAN OMMERING, geb. Hazerswoude 10 jul 1921, rijksambtenaar.
uit dit huwelijk: 1. Cornelia, geb. Koudekerk aan den Rijn 21 dec 1947; 2. Gerrit, geb. Koudekerk aan den Rijn 8 sep 1950; 3. Jeroen Godfried, geb. 7 jul 1956.

4 GERRARDA PETRONELLA, geb. Koudekerk aan de Rijn 12 jul 1921, overl. Winterswijk 27 okt 1999, trouwt Leiderdorp 2 jul 1953 PAUL VERHEIJ, geb. 9 mei 1919, arts.
uit dit huwelijk: 1 Elisabeth, geb. 12 mrt 1959.

5 NEELTJE JANNETJE, geb. Koudekerk aan de Rijn 18 jan 1924, trouwt Leiderdorp 3 jul 1952 NICOLAAS CORNELIS BALKENENDE, geb. Sassenheim 29 aug 1925, leraar wis- en natuurkunde, overl. Leiden 29 okt 1995, zoon van Catharinus Adrianus Balkenende en Elisabeth Gravendeel.
uit dit huwelijk: 1. Emma Maria, geb. Sassenheim 13 mei 1955; 2. Simone Monique, geb. Haarlem 28 apr 1957; 3. Clementine Caroline, geb. Delft 26 sep 1965.

6 GERRIT, volgt B.XIIf .

7 JOHANNA, geb. Koudekerk aan de Rijn 11 nov 1929, apothekersassistente, trouwt Leiderdorp 3 mrt 1951 JOHANNES DIRK MARINUS (HANS)  VAN STRATEN, geb. Leiderdorp 27 dec 1923, schrijver, dichter, journalist, kunstredacteur van het Vrije Volk, chef kunst van het Utrechts Nieuwsblad, overl. Bosch en Duin (gem. Zeist) 15 sep 2004, zoon van Marinus Cornelis van Straten en Susanna Catharina Kenbeek.
uit dit huwelijk: 1. Estelle, geb. Leiden 29 mrt 1953; 2. Erik Jan, geb. Leiden 10 sep 1954; 3. Duco, geb. Amsterdam 10 okt 1958.

B.XId PIETER VAN DER STERRE (zoon van B.X )
Geb. Zoeterwoude 25 nov 1894, veehouder, overl. Bodegraven 12 dec 1960, trouwt Valkenburg 28 apr 1920 JOANNA MARGARETHA VAN EGMOND, geb. Katwijk 19 mrt 1896, overl. Gouda 26 dec 1962, dochter van Jan van Egmond en Joanna Margaretha Veldhuis.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, volgt B.XIIg .

2 JAN, volgt B.XIIh

3 CORNELIS, volgt B.XIIj

4 JOANNES MARIUS, volgt B.XIIk .

B.XIIa PIETER HUGO VAN DER STERRE (zoon van B.XIa )
Geb. Moordrecht 18 jul 1900, noemt zich in de Verenigde Staten PETER , overl. Redwood City (of Woodside), California, Verenigde Staten jul 1987, trouwt EDNA OLEEN (of OLENE), overl. Palo Alto, California 1964.

uit dit huwelijk:

1 PATRICIA, geb. 17 jul 1935.

2 PETER HUGO, geb. 13 jan 1938, overl. San Francisco 7 nov 1940.

B.XIIb CORNELIS ARIE VAN DER STERRE (zoon van B.XIa )
Geb. Moordrecht 15 okt 1907, noemt zich in de Verenigde Staten CARL ARTHUR , overl. Belen, New Mexico, Verenigde Staten 19 mrt 1988, trouwt San Francisco, California 1933 JEAN FRANCIS MCGOWAN, geb. Portland, Oregon 5 mei 1909, overl. Belen, New Mexico 24 jan 1989 (Social Security Death Index, nr. 504-90-0618).

uit dit huwelijk:

1 GRETCHEN, trouwt STEVEN COHEN.
Uit dit huwelijk: 1 Leah; 2 Hannah.

2 CORNELIS (KEES), volgt B.XIIIa.

3 PETER, volgt B.XIIIb .

4 CARL, volgt B.XIIIc .

B.XIIc VICTOR PERSHING VAN DER STERRE (zoon van B.XIa )
Geb. Marcola, Oregon, Verenigde Staten 5 nov 1917, overl. Millbrae, Californië 10 mrt 2009, trouwt

uit dit huwelijk:

1 GRETTA

B.XIId WILLEM CHRISTIAAN VAN DER STERRE (zoon van B.XIb)
Geb. Zoeterwoude 30 mrt 1928, landbouwer en veehouder te Bleiswijk, trouwt Bleiswijk 26 nov 1952 ADRIANA JACOBA (ADRI) VAN EDEN PETERSMAN, geb. Bleiswijk 21 nov 1930, dochter van Christiaan van Eden Petersman en Ike Duinker.

uit dit huwelijk:

1 IEKE, geb. Bleiswijk 28 aug 1953, trouwt 23 apr 1978 WILLEM LAUTENBACH.

2 JOHANNES, volgt B.XIIId .

3 & 4 Doodgeboren tweeling, Bleiswijk 20 aug 1957.

5 CHRISTIAAN ANNE, volgt B.XIIIe .

6 ANNETTE, geb. 28 mrt 1964.

B.XIIe PIETER VAN DER STERRE (zoon van B.XIc )
Geb. Koudekerk aan de Rijn 8 jul 1915, architect , overl. Leiderdorp 3 okt 1978, trouwt 1e Leiderdorp 7 jun 1945 AAGJE JAPIKJE BRAAT (foto), geb. Wassenaar 1 jun 1916, overl. Katwijk aan Zee 3 dec 1961, dochter van Hendrik Braat en Neeltje Jacoba van der Stoel ; trouwt 2e Utrecht 13 jul 1964 GEERTRUIDA WILHELMINA KAT, geb. Haarlem 23 mrt 1919.

uit het 1e huwelijk:

1 HENDRIK CORNELIS, volgt B.XIIIf .

2 CORRY, volgt B.XIIIg .

3 JAN PIETER, geb. Leiderdorp 5 mei 1951, vertaler Frans, trouwt REINTJE BIANCA EUGÊNE GHOOS, geb. 7 sep 1965. Haar kinderen: 1. Mira Leo Verbeeck, geb. 18 jan 1998; 2. Romée Johan Verbeeck, geb. 25 aug 2000.

4 FREDERIK AGATHUS, volgt B.XIIIh .

uit het 2e huwelijk:

5 GEERTRUIDA WILHELMINA, geb. Leiden 23 okt 1965.

B.XIIf GERRIT VAN DER STERRE (zoon van B.XIc )
Geb. Koudekerk aan de IJssel 9 jul 1926, bouwkundige, overl. Culemborg 8 apr 2002, trouwt 's Gravenhage 27 jul 1954 JOANNA MARGARETHA VAN EGMOND, geb. 's Gravenhage 22 mei 1929, secretaresse.

uit dit huwelijk:

1 JETTY EDMONDA, geb. Leiden 3 nov 1957, kunsthistorica, trouwt PAUL KRIJNEN.

2 MARIJKE ELVIRA, geb. Leiderdorp 25 jul 1961, trouwt MARCEL DURIEUX.

B.XIIg PIETER VAN DER STERRE (zoon van B.XId )
Geb. Zoeterwoude 20 feb 1922, kaashandelaar te Bodegraven, overl. 20 sep 1988, trouwt Zoeterwoude 24 feb 1949 CHRISTINA JACOBA VAN DEN AKKER, geb. Zoeterwoude 21 nov 1926.

uit dit huwelijk o.a.:

1 PIETER, volgt B.XIIIj .

2 ALIDA CHRISTINA JACOBA, geb. Bodegraven 16 apr 1956.

3 CHRISTINA JACOBA, geb. 13 feb 1965, overl. 10 mrt 1965.

B.XIIh JAN VAN DER STERRE (zoon van B.XId )
Geb. Zoeterwoude 9 jul 1924, landbouwer te Nieuwkoop, trouwt Zoetermeer 24 mei 1956 HELENA (LENIE) VAN DER TAS, geb. Zoetermeer 13 mrt 1934, dochter van Jacobus Martinus (Jaap) van der Tas en Dina Huijs.

uit dit huwelijk:

1 PIETER WILLEM (PETER), geb. Woerden 12 jun 1957, overl. Beilen 1 nov 1977.

2 JACOBUS MARTINUS (SJAAK), volgt B.XIIIk

3 JOANNA MARGARETHA (AGEETH), geb. Nieuwkoop 11 jun 1961, trouwt Ruinen 14 okt 1988 EGBERT LUNING, geb. Hoogeveen 2 dec 1938, zoon van Roelof Luning en Aaltje Tissingh.
Uit dit huwelijk: 1. Alie Helena (Aliene) Luning, geb. Ruinen 10 feb 1989.

4 JOHAN ARNOLD NICO (JAN), volgt B.XIIIm

5 WILLEM PIETER (WIM), volgt B.XIIIn

6 DINA HELENA (DINEKE), geb. Rijswijk 30 dec 1967, trouwt Hoogeveen 11 nov 1987 ADJO VAN DORP, geb. Zoetermeer 1 maart 1963, zoon van Johannes Cornelis (Jo) van Dorp en Adriana (Aad) van der Tas.
Uit dit huwelijk: 1. Willem Anton (Wim) van Dorp, geb. Gouda 12 jun 1993; 2. Maarten Alexander (Sander) van Dorp, geb. Gouda 21 feb 1995; 3. Helina Adriana (Ilona) van Dorp, geb. Gouda 22 okt 1996.

B.XIIj CORNELIS VAN DER STERRE (zoon van B.XId )
Geb. Zoeterwoude 26 mei 1929, graanhandelaar te Putten, overl. Harderwijk 15 nov 1992, trouwt 31 mei 1956 JOHANNA CORNELIA VAN GAALEN, geb. Benthuizen 8 feb 1932.

uit dit huwelijk:

1 LUTIENE (LUCY), geb. Putten 31 mei 1957.

2 JOANNA MARGARETHA (ANJO), geb. Putten 23 aug 1958.

3 JEANETTE PETRONELLA (JEANETTE), geb. Putten 25 dec 1961.

4 PIETER CORNELIS (PIETER), geb. Putten 9 aug 1962.

5 CORNELIS (CORNÉ), geb. Amersfoort 7 aug 1968.

6 ASTRID JOLANDA (ASTRID), geb. Putten 23 okt 1971.

B.XIIk JOANNES MARIUS VAN DER STERRE (zoon van B.XId )
Geb. Zoeterwoude 21 apr 1934, veehouder, overl. Leiden 18 mrt 1966, trouwt Benthuizen 21 apr 1959 CORRIE VAN DE VELDE, geb. Benthuizen 12 sep 1938.

uit dit huwelijk:

1 PIETER, geb. Zoeterwoude 28 jan 1960.

2 CORNELIS BASTIAAN (KEES), geb. Zoeterwoude 11 dec 1960.

3 JOANNES MARIUS (JONNY), geb. Zoeterwoude 18 feb 1964.

B.XIIIa CORNELIS (KEES) VAN DER STERRE (zoon van B.XIIb
Geb. San Rafael, California, Verenigde Staten 9 jan 1942, trouwt Bath, New York, Verenigde Staten 14 apr 1973 BILLIE L WILLIAMS, geb. 9 jan 1946.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNA ALICE, geb. Elmira, New York 13 jan 1977.

2 PETER EDWARD, geb. Elmira, New York 8 nov 1979.

B.XIIIb PETER VAN DER STERRE (zoon van B.XIIb )
Trouwt 24 mrt 1983 MIMI MICHELLE MANNING

uit dit huwelijk:

1 MAX MANNING, geb. San Francisco, California, Verenigde Staten 15 okt 1986, balletdanser bij het New York City Ballet.

2 JON SAMUEL, geb. San Francisco, California, Verenigde Staten 29 sep 1988.

B.XIIIc CARL VAN DER STERRE (zoon van B.XIIb )
Geb. Chicago, Illinois, Verenigde Staten 3 jan 1950, trouwt Vermillian, South Dakota 2 nov 1973 CYNTHIA DAWN (CINDY) BERNARD, geb. 1940.

uit dit huwelijk:

1 DOROTHY JEAN, geb. Hobbs, New Mexico 24 dec 1978.

2 CARL WILLIAM, geb. Hobbs, New Mexico 27 okt 1982.

B.XIIId JOHANNES VAN DER STERRE (zoon van B.XIId )
Geb. Bleiswijk 15 mrt 1956, trouwt CATHARINA CHARLOTTE DEKKERES, geb. Den Haag.

uit dit huwelijk:

1 BOY-SANTHOS

2 ZEFANJA

3 FAYKA

B.XIIIe CHRISTIAAN ANNE VAN DER STERRE (zoon van B.XIId )
Geb. 15 aug 1959, trouwt Zoetermeer 1 jul 1988 NEELTJE DIJKSHOORN, geb. Bleiswijk/Rotterdam 12 jul 1963, dochter van Maarten Dijkshoorn en Adriana van Dorp.

uit dit huwelijk:

1 ANNA

2 SUZE

B.XIIIf HENDRIK CORNELIS VAN DER STERRE (zoon van B.XIIe )
Geb. Leiderdorp 5 apr 1946, trouwt Leiderdorp 19 mei 1971 HERMINA ELISABETH PETRONELLA (ELS) DE BOER, geb. Batavia, Java, Nederlands-Indië 22 dec 1946, dochter van Cornelis Anne de Boer en Johanna Hendrika Everdina Langenberg.

uit dit huwelijk:

1 ANNE LOUISE AGATHA, geb. Leiden 21 feb 1974, trouwt Kensington, Maryland, Verenigde Staten LELAND ERNEST DIXON, geb. 6 mrt 1975.
Uit dit huwelijk: 1 Winston Vandersterre Dixon, geb. Dale City USA 21 dec 2001; 2. Montgomery, geb. Dale City 1 mei 2004.

2 FREDO JAN EELCO, volgt B.XIV.

3 MARIJN ONNO PIETER, geb. Leiden 30 nov 1979.

B.XIIIg CORRY VAN DER STERRE (dochter van B.XIIe )
Geb. Leiderdorp 13 feb 1948.

zoon:

1 BOB, geb. Amsterdam 13 sep 1974.

B.XIIIh FREDERIK AGATHUS VAN DER STERRE (zoon van B.XIIe )
Geb. Leiderdorp 29 dec 1955, trouwt Huron County, Ontario, Canada HENRIETTA STRIJKER, geb. 9 mei 1955.

uit dit huwelijk:

1 RACHEL AGATHA, geb. Clinton, Ontario, Canada 25 nov 1981.

2 PETER HENRY, geb. Clinton, Ontario, Canada 30 jun 1983.

3 SARAH ELISABETH, geb. Clinton, Ontario, Canada 22 okt 1985, trouwt 13 sep 2008 GREGORY PAUL BOS.
uit dit huwelijk: 1. Kaelin Alyssa Bos, geb. Goderich Ontario 13 jan 2010; 2. Cohen William Bos, geb. Goderich Ontario 12 okt 2011; 3. Wesley Clarence Bos, geb. Goderich Ontario 23 sep 2014.

4 JESSICA CORIEN, geb. Clinton, Ontario, Canada 22 sep 1988.

5 ESTHER LOUISE, geb. Clinton, Ontario, Canada 1 okt 1990.

B.XIIIj PIETER VAN DER STERRE (zoon van B.XIIg )
Geb. Bodegraven 3 mrt 1953, kaashandelaar te Bodegraven/Reeuwijk, trouwt 1977 (echtscheiding ca. 1986) JOLANDA BOUWMEESTER, geb. Vlaardingen.

uit dit huwelijk:

1 PIETER JACCO, geb. 27 nov 1978, transportondernemer te Bodegraven.

2 JAN RUTGER, geb. 14 jul 1981, student HTS Delft.

B.XIIIk JACOBUS MARTINUS (SJAAK) VAN DER STERRE (zoon van B.XIIh )
Geb. Nieuwkoop 11 apr 1959, trouwt Ruinen 30 sep 1981 CATHARINA (INA) DUNNING, geb. Fluitenberg (gem. Ruinen) 7 feb 1963, dochter van Albert Dunning en Jannie (Jennie) van Dam.

uit dit huwelijk:

1 JOHANNES ALBERTUS MARINUS (MARTIN), geb. Echten 20 apr 1982.

2 BENNY ALEXANDER (ALEX), geb. Echten 3 nov 1983.

3 TIMOTHY IRON MELVIN (TIM), geb. Echten 7 mrt 1987.

4 HELENA JANTINA (JANINE), geb. Echten 11 dec 1989.


B.XIIIm JOHAN ARNOLD NICO (JAN) VAN DER STERRE (zoon van B.XIIh )
Geb. Nieuwkoop 10 nov 1963, trouwt Hoogeveen 22 jun 1990 DIRKJE HELENA (LENA) STAM, geb. Hoogeveen 7 okt 1969, dochter van Harm Stam en Dirkje Helena (Leny) Kappe.

uit dit huwelijk:

1 JHONNY NICKOLAS (NICK), geb. Hoogeveen 14 dec 1990.

2 ROBIN PETE (PETER), geb. Hoogeveen 12 mrt 1992.

3 HARM JAN THOMAS (THOM), geb. Hoogeveen 18 jan 1996.

B.XIIIn WILLEM PIETER (WIM) VAN DER STERRE (zoon van B.XIIh )
Geb. Nieuwkoop 18 jan 1966, trouwt Hoogeveen 21 dec 1990 FEMMIGJE (EMMIE) BENJAMINS, geb. Hoogeveen 16 mrt 1971, dochter van Jan Benjamins en Trijntje (Tiny) ten Kate.

uit dit huwelijk:

1 JANTINA ELISA (LISA), geb. Elim 10 mei 1996.

2 SANNE, geb. Elim 24 jan 1999.

B.XIV FREDO JAN EELCO VAN DER STERRE (zoon van B.XIIIf)
Geb. Leiden 5 mei 1977, trouwt Leiden 20 jun 2007 NICKY NATHALIE BEK, geb. Lienden 9 jun 1982.

uit dit huwelijk:

1 THIJMEN IVO MAURICE, geb. Leiden 23 sep 2008.

2 LUCAS EVAN OLIVIER, geb. Leiden 21 jul 2011.

3 RENS OWEN BENJAMIN, geb. Ede 23 dec 2015.

4 RAVI IGO KRISTOFF, geb. Ede 14 dec 2017.


C.X GERRIT VAN DER STERRE (zoon van IXc )
Geb. Zoeterwoude 28 jan 1858, timmerman te Gelderswoude, gemeente Zoeterwoude (-1887), Zegwaard (1887-1888), Gelderswoude (1888) en Nieuwerkerk aan den IJssel (1888- ), bouwkundige , overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 23 okt 1941, trouwt Moercapelle 15 dec 1882 GEERTRUIDA DEDERICA VAN ROOIJEN, geb. Moercapelle 26 mei 1859, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 14 okt 1929, dochter van Adrianus Hendrik van Roijen en Jannetje de Regt .

uit dit huwelijk:

1 ADRIAAN HENDRIK, volgt C.XIa .

2 WILLEM SEBASTIAAN, volgt C.XIb .

3 JOHANNA PETRONELLA, geb. Zoeterwoude 22 apr 1886, overl. Kamerik 23 apr 1960, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 28 jan 1909 MARTINUS KOOL, geb. Moordrecht 18 jul 1887, in 1909 smid te Wilnis, veehouder op boerderij 't Gaat niet vanzelf te Oud-Kamerik, overl. Woerden 27 jul 1964, zoon van Abraham Kool en Grietje Plomp.
Uit dit huwelijk: 1 Abraham Gerrit, geb. Wilnis 2 feb 1910, overl. 26 jun 1923; 2 Geertruida Dederica, geb. Wilnis 26 jan 1911, trouwt 23 dec 1937 J. van Oosterom; 3 Grietje Martina, geb. Wilnis 11 jul 1912, trouwt 20 dec 1945 W. Starrenburg; 4 Johanna Petronella, geb. Wilnis 5 dec 1913; 5 Johanna Elisabeth, geb. Wilnis 10 mrt 1915, trouwt 13 mrt 1941 D. de Graaf; 6 Gerrit, geb. Wilnis 19 sep 1916, trouwt Vinkeveen okt 1941 G. de Jong; 7 Elisabeth Jacoba, geb. Wilnis 19 jan 1918, trouwt 1 mei 1941 C. Oussoren; 8 Petronella Adriana, geb. Kamerik 13 sep 1919, trouwt 8 apr 1943 J.F. Kooijman; 9 Martina, geb. Kamerik 10 nov 1920, trouwt 14 okt 1943 H. Bloemendal; 10 Abraham, geb. Kamerik 20 jul 1924, overl. 12 aug 1925; 11 Adriana Johanna, geb. Kamerik 13 okt 1925, trouwt 11 jun 1947 J. Pak; 12 Abraham, geb. Kamerik 8 dec 1927, trouwt Vinkeveen 16 mei 1951 J. vd Eijk; 13 Jacoba (Co), geb. Kamerik 16 jun 1929, trouwt 19 mei 1954 Jacob Samsom.

4 PIETER, volgt C.XIc

5 HENDRIK GERRIT, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 27 mrt 1889, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 4 apr 1890.

6 PETRONELLA JOHANNA (PIETJE), geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 29 dec 1891, overl. Hillegom 18 jan 1982, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 24 jul 1913 KORSTIAAN (KORS) SCHELLING, geb. Klaaswaal 15 mei 1887, brood- en banketbakker te Waddinxveen, overl. Haarlemmermeer 13 jul 1972, zoon van Jilles Schelling en Antonia Esseboom.
Uit dit huwelijk: 1 Antonia Geertruida (Toos), geb. Waddinxveen 21 mei 1914, overl. 21 jan 2009, trouwt Waverveen 25 apr 1940 P vd Glas; 2 Geertruida Antonia (Truus), geb. Waddinxveen 7 mei 1919,overl. 6 feb 2011, trouwt Nieuwkoop 15 nov 1944 W. Moerman, predikant; 3 Jilles, geb. Waddinxveen 10 feb 1929.

7 JOHANNA ADRIANA, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 26 mei 1893, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 8 apr 1894.

8 JOHANNA ADRIANA, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 30 okt 1894, overl. Oudewater 27 sep 1981, trouwt Nieuwerkerk aan den IJssel 20 sep 1917 JOHANNES REIJM, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 8 mrt 1895, aannemer te Waddinxveen, overl. Waddinxveen 14 feb 1973, zoon van Jan Reijm en Cornelia de Bruin.
Uit dit huwelijk: 1. Cornelia, geb. Waddinxveen 13 jul 1918, trouwt 21 dec 1944 O.K. van Dam; 2. Geertruida Dederica, geb. Waddinxveen 2 okt 1919, overl. 26 okt 1937; 3. Jan, geb. Waddinxveen 24 mei 1923, trouwt 20 aug 1947 W.J. Smidt; 4. Johanna Adriana (Jo), geb. Waddinxveen 2 aug 1928, trouwt 1 mrt 1950 B. van der Marel; 5. Gerarda Teuntje (Grada), geb. Waddinxveen 31 dec 1933, trouwt 11 feb 1959 H.B.W. Schildt.

9 DEDERICA GEERTRUIDA, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 16 okt 1896, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 22 okt 1896.

10 JACOBA, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 15 okt 1897, overl. Berkel en Rodenrijs 27 feb 1978, trouwt Nieuwerkerk 24 feb 1926 SIMON VAN DER LINDE, geb. Moercapelle 22 feb 1898, manufacturenhandelaar te Berkel (ZH), overl. Berkel en Rodenrijs 5 nov 1967, zoon van Pieter van der Linde en Christina Pauk.
uit dit huwelijk: 1. Pieter, geb. Berkel en Rodenrijs 20 mei 1927, huisarts, overl. 13 nov 2007, trouwt 29 jul 1954 Elly Jeanette Owel; 2. Gerrit, geb. Berkel en Rodenrijs 30 okt 1928, overl. 28 jul 1975, trouwt Naaldwijk 3 jun 1953 B.H.C. Lindhout; 3. Christiaan, geb. Berkel en Rodenrijs 24 jun 1937, trouwt C.J. van Mannekes.

11 GERRIT HENDRIK, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 14 mrt 1899, ongehuwd overl. 25 feb 1945.

C.XIa ADRIAAN HENDRIK VAN DER STERRE (zoon van C.X )
Geb. Moercapelle 19 mei 1883, bouwkundige , aannemer te Waddinxveen (1907-1915), Utrecht (1915-1917) en Bilthoven (1917-ca. 1950), eigenaar-directeur van de N.V. Biltsche Bouw en Bouwgrond Maatschappij, overl. Bilthoven 1 jul 1967, trouwt Moordrecht 25 jun 1907 ANTONETTA VERBURG, geb. Moordrecht 30 dec 1883, winkelierster van 't Modehuis te Bilthoven, overl. Bilthoven 13 sep 1970, dochter van Arie Verburg en Geertruy de Bock .

uit dit huwelijk:

1 GEERTRUIJ DEDERICA (TRUUS, TRUDY), geb. Waddinxveen 18 nov 1908, beheerde enige tijd een broodwinkel aan de Damstraat in Utrecht (ca. 1939), overl. Wilsonville, Oregon, Verenigde Staten 28 sep 2007, trouwt 1e 9 okt 1930 (echtscheiding De Bilt 17 jan 1939) JOHAN HERMAN BRUGMAN (foto links), geb. 's Gravenhage 10 mrt 1902, musicus, pianist, gemeenteambtenaar, overl. Leiden 17 jan 1966, zoon van Johannes Hermanus Brugman en Petronella Johanna Schmidt; Johan Herman hertrouwt 's Gravenhage 3 sep 1945 Frouwkje de Groot; trouwt 2e Utrecht 11 nov 1939 GOVERT WILHELMUS PETRUS (JOHN) VERHEUL (foto rechts), geb. 19 feb 1914, koopman, overl. Portland, Oregon, Verenigde Staten 17 jun 1984, zoon van Arie Verheul en Wilhelmina Maria Oremus.
uit het 1e huwelijk: 1. Peter Johan, geb. 's Gravenhage 19 aug 1931; 2. Adriaan Arie, geb. 's Gravenhage 19 aug 1931; 3. Antonetta Jacoba, geb. Utrecht 29 jan 1933.
uit het 2e huwelijk: 4. John, geb Utrecht 26 jan 1941; 5. Marjolein, geb. Bilthoven 16 dec 1945.

2 ANTONETTA ADRIANA (NETTA), geb. Waddinxveen 19 feb 1910, overl. Woerden 26 nov 2005, trouwt Bilthoven 25 aug 1934 HENDRIK RAVESTEIN , geb. Groenekan (gemeente Maartensdijk) 27 dec 1903, winkelier/eigenaar 'het Modehuis' te Soesterberg (gemeente Soest), overl. Lennestadt, Bondsrepubliek Duitsland 28 aug 1980, zoon van Dirk Ravestein en Anna Penning . uit dit huwelijk: 1. Dirk Adriaan , geb. Soesterberg 27 okt 1936; 2. Antonetta , geb. Soesterberg 30 mrt 1940; 3. Hendrik Jan Lambertus , geb. Soesterberg 13 mrt 1945; 4. Frans Gerrit , geb. Soesterberg 25 jan 1948.

3 GERRIT, volgt C.XIIa .

4 JOHANNA PETRONELLA (JO, JOS), geb. Waddinxveen 20 nov 1913, overl. 31 jul 2007, trouwt Bilthoven 10 apr 1941 (echtscheiding De Bilt 17 aug 1962) HARMEN THEODOOR (HAN) ONSTENK, geb. Terborg (gemeente Wisch) 20 apr 1912, overl. Gorinchem 16 jun 1999, zoon van Lubertus Theodorus Onstenk en Wilhelmina Bulten. Harmen Theodoor hertrouwt Utrecht 2 aug 1967 Ilona Yolantha Schenk.

5 ARIE, volgt C.XIIb .

 6 PETRONELLA JOHANNA (NEL), geb. Utrecht 15 apr 1917, overl. Bilthoven 26 sep 2008, trouwt Bilthoven (gem. De Bilt) 26 mei 1944 CHRISTIAAN JACOBUS KEIJZER, geb. Voorburg 11 sep 1914, arts, overl. Leiden 18 jul 1974, zoon van Christiaan Jacobus Keijzer en Theodora Florschütz.
uit dit huwelijk: 1. Theodora Antonetta Nicolette, geb. Bilthoven (gem. De Bilt) 24 mrt 1945; 2. Christiaan Jacobus, geb. Voorburg 24 mrt 1950; 3. Leonore Henriëtte, geb. Voorburg 3 mei 1954.

7 ADRIAAN HENDRIK, volgt C.XIIc .

8 JACOBA (COBY), geb. Bilthoven 8 jun 1928, kleuterleidster, overl. Brampton, Ontario, Canada 15 feb 1998, trouwt Bilthoven 26 mrt 1952 GERARD SCHOUTEN, geb. De Bilt 4 okt 1929, korporaal bij de Koninklijke Marine, later diverse werkzaamheden in Barbados (1973-1975) en in Toronto, Canada, overl. Brampton, Ontario, Canada 16 aug 2005.
uit dit huwelijk: 1. Ronald Michael, geb. Bilthoven 12 mrt 1953, overl. Oshawa, Canada 6 apr 2015; 2. Arlene Patricia, geb. Toronto 4 aug 1960.

C.XIb WILLEM SEBASTIAAN VAN DER STERRE (zoon van C.X )
Geb. Zoeterwoude 29 juni 1884, timmerman te Woerden (1908) en Harmelen (1910), bouwondernemer , te Bilthoven, directeur van de Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van Onroerende en Roerende Goederen 'Prins Hendrik' te Bilthoven (1910-1926), bouwde huizen in Zuid-Afrika en Australië (1927-1930), aannemer in St. Mariaburg, België (vanaf ca. 1930), exploitant van café en theehuis De Bungalow in Merksem, België (ca. 1931), had daarna een winkeltje in tweedehands meubels in Antwerpen, overl. Antwerpen 27 mrt 1961, trouwt Moordrecht 2 apr 1908 ANNEMIE HOGENDOORN, geb. Moordrecht 1 mei 1887, overl. Merksem, België 16 jul 1977, dochter van Cornelis Hogendoorn en Neeltje Versnel.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT (HARRY), volgt C.XIId

2 NEELTJE GEERTRUIDA, geb. Bilthoven (gem. De Bilt) 15 apr 1910, overl. Moordrecht 18 aug 1910.

3 CORNELIS (KEES, CRIS), volgt C.XIIe

4 WILLEM SEBASTIAAN (WILLY), geb. Bilthoven (gem. De Bilt) 2 jul 1912, exploitant van café en theehuis De Bungalow in Merksem (ca. 1932-eind jaren '60), België, overl. Merksem, België 5 jul 1992, trouwt Berchem 13 aug 1947 BERTHA MARIA ANTONIA SNYDERS, geb. Rotem 17 jan 1915, overl. Merksem 3 mei 2012.

 5 NEELTJE GEERTRUIDA (NEZA, DAISY), geb. Bilthoven (gem. De Bilt) 15 jul 1918, overl. Antwerpen, België 13 okt 1984, trouwt 1e PAUL LANGÉ; trouwt 2e ALBERT PRELIS, overl. na 13 okt 1984.
uit het 1e huwelijk: 1 Guy

C.XIc PIETER VAN DER STERRE (zoon van C.X )
Geb. Zoeterwoude 15 mrt 1888, bouwkundige , vanaf 1915 eigenaar van hotel-pension 'Leeuwenhorst', aan de Dolderseweg nabij de spoorwegovergang te Den Dolder (op de plaats waar later hotel Hiensch gebouwd werd), overl. Harmelen 11 okt 1975, trouwt IJsselmonde 12 sep 1912 LENA VAN IMMERZEEL, geb. IJsselmonde 25 apr 1885, overl. Harmelen 7 nov 1971, dochter van Pieter van Immerzeel en Cornelia van Oostenbruggen.

uit dit huwelijk:

1 GERRIT PIETER, volgt C.XIIf .

C.XIIa GERRIT VAN DER STERRE (zoon van C.XIa )
Geb. Waddinxveen 27 nov 1911, werkzaam in het Oranje Hotel, Soerabaja, Nederlandsch Indië ( -1940), Inspecteur van Politie van de Koninklijke Marine, Soerabaja (1940-1942), chef civiele dienst Koninklijke Nederlandse Luchtvaartmaatschappij te New York, Verenigde Staten, hoofd franchise-afdeling Denny's Restaurants, California, Verenigde Staten (juni 1962-ca. 1980), overl. Eindhoven 27 jul 1996, trouwt 1e Soerabaja, Nederlandsch Indië 26 aug 1940 (echtscheiding eind 1945, begin 1946) SUZANNA HELENA GUTTENBERG, geb. Semarang, Nederlandsch Indië 28 okt 1909, overl. Alkmaar 17 jun 1986 (Suzanna Helena Guttenberg trouwt 2e Bandung, Nederlandsch Indië 5 sep 1946 Jozef Deeder), dochter van Hendrik Simon Guttenberg en Rika Dekker; trouwt 2e Bandung, Nederlandsch Indië 2 jul 1946 JOHANNA ULICANA (JOOP) FELIX (foto), geb. Harderwijk 9 sep 1911, eerder gehuwd 2 jul 1929 met Theodoor Christiaan Hendrik Wildbergh (echtscheiding 18 jan 1941) en Medan 8 dec 1941 met Walter Artem Tatewossianz (overl. Thailand 14 jul 1943), overl. Garden Grove, California, Verenigde Staten jan 1981, dochter van Jan Wouter Felix en Geertruida Barendina Horsting.

uit het 1e huwelijk:

1 ADRIAAN HENDRIK SIMON, volgt C.XIIIa

uit het 2e huwelijk:

2 JOHANNA LOUISE (ANNELIES), geb. Flushing, Long Island, New York, Verenigde Staten 13 mei 1949, overl. Dana Point, California, Verenigde Staten 10 dec 1983, trouwt GARY O'GARA.

C.XIIb ARIE VAN DER STERRE (zoon van C.XIa )
Geb. Waddinxveen 19 aug 1915, vliegtuig-technicus, werkzaam bij de Koninklijke Nederlandsche Luchtvaartmaatschappij (KLM), onder meer in Venezuela (tot 1971), overl. Amsterdam 10 jan 2005, trouwt 1e Bilthoven 20 aug 1943 (gescheiden De Bilt 15 sep 1964) CORNELIA JOHANNA VAN ZETTEN, geb. Utrecht 13 mei 1917, stenotypiste, overl. Gouda 7 aug 1976 (zij hertrouwt 's Gravenhage 15 nov 1965 Hermanus Keur), dochter van Cornelis Johannes van Zetten en Teuna Geessiena Maathuis, trouwt 2e Skopje, Joegoslavië 22 jan 1970 MIRJANA (MYRA) MILOSEVIC, geb. Petrovac, Joegoslavië 6 jun 1933.

uit het 1e huwelijk:

1 KARIN LEONORE MARINA, geb. Bilthoven 3 mei 1947, campinghoudster in Frankrijk, trouwt 1e Bodegraven 24 jun 1974 (echtscheiding 1989) KRIJN VAN VELSEN; trouwt 2e St. Palais, Frankrijk 26 feb 1994.
Uit het 1e huwelijk: 1 Mark van Velsen, geb. 29 mrt 1976; 2. Paul van Velsen, geb. 11 jan 1978.

2 FRENK RONALD ERIK, volgt C.XIIIb .

C.XIIc ADRIAAN HENDRIK (ADDY) VAN DER STERRE (zoon van C.XIa )
Geb. Bilthoven 31 mrt 1923, textielhandelaar, overl. Toronto, Ontario, Canada 1 mrt 1987, trouwt Amersfoort 10 jul 1947 JANNETJE KOELEWIJN, geb. Bunschoten 13 jul 1922, overl. Toronto, Ontario, Canada 3 feb 1995.

uit dit huwelijk:

1 ADRIAAN HENDRIK, volgt C.XIIIc

2 JOYCE SHIRLEY REGINA, geb. St. Catherines 24 jul 1956, Canada, trouwt 15 mei 1976 ROBIN GEORGE TINDALE, geb. Hemel, Hampstead, Engeland 26 aug 1955, vrachtwagenchauffeur.

C.XIId GERRIT (HARRY) VAN DER STERRE (zoon van C.XIb )
Geb. Harmelen 26 dec 1908, veehouder in Saskatoon (ca. 1929-1945), Canada, overl. Saskatoon 26 okt 1945, trouwt Eldon, Canada 1930 ELISABETH ANN LIBBY LEACHMAN, geb. 25 dec 1904, overl. 21 feb 1987, begr. Maidstone cemetery, Saskatchewan, Canada.

uit dit huwelijk:

1 ELEONOR, trouwt  GORDON DONALD

2 ELIZABETH MABEL (BETTY), geb. 29 apr 1933, overl. 13 okt 2013, trouwt LORNE FOSTER

3 GLORIA, trouwt LONG

C.XIIe CORNELIS (KEES, CRIS) VAN DER STERRE (zoon van C.XIb )
Geb. Bilthoven (gem. De Bilt) 3 jul 1911, werkzaam bij Esso, later aannemer, overl. Ekeren, België 13 jan 1995, trouwt Antwerpen 2 mei 1942 YVONNE AGNES CHARLOTTE DENE, geb. Antwerpen 23 dec 1905, overl. Ekeren, België 5 jun 1985, dochter van Charles Louis Dene en Joanna Theresia Obijn.

uit dit huwelijk:

1 LYDIA PALMYRE ANNEMARIE, geb. Antwerpen 23 okt 1944, trouwt Ekeren 21 nov 1964 ANDRIES WIJNEN, geb. Antwerpen 2 jan 1945.

2 GLORIA ELVYRE WILLY, geb. Antwerpen 22 nov 1951.

C.XIIf GERRIT PIETER VAN DER STERRE (zoon van C.XIc )
Geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 15 sep 1913, zenuwarts te Rotterdam, overl. Tilburg 16 feb 2005, trouwt De Bilt 15 jul 1940 THÉRÈSE JOHANNA BALFOORT, geb. Utrecht 13 sep 1915, overl. 2 mei 2001, dochter van Herm Balfoort en Wilhelmina Josephine Jurrjens.

uit dit huwelijk:

1 CATHERINE HELENA, geb. Avereest 26 apr 1941.

2 PIETER HERM, volgt C.XIIId

3 MARLENE THÉRÈSE (MARLEEN), geb. Amsterdam 29 nov 1946, verpleegster, overl. Rotterdam 31 jan  1976, begr. begraafplaats Den en Rust, Bilthoven 20 feb 1976, trouwt Rotterdam 1 aug 1967 (echtscheiding Rotterdam 5 jun 1975) MAARTEN-JAN BELLAAR SPRUIJT, geb. Leidschendam 29 mrt 1942. Uit dit huwelijk: 1 Didy Rosalinde, geb. Rotterdam 15 okt 1967; 2 Alice, geb. Rotterdam 5 dec 1968.

C.XIIIa ADRIAAN HENDRIK SIMON VAN DER STERRE (zoon van C.XIIa )
Geb. Soerabaja, Nederlandsch Indië 26 mrt 1941, onder meer werkzaam voor de Koninklijke Marine en bij Denny's Restaurants, Verenigde Staten, trouwt Amsterdam 13 mei 1966 VROUWKJE (TINA) HOOGEVEEN, geb. Amsterdam 24 jul 1946.

uit dit huwelijk:

1 NICOLE KIMBERLY, geb. Lancaster, California, Verenigde Staten 13 jul 1967, trouwt PAUL NIEWINSKY.

2 MARJORIE ARLENE, geb. Anaheim, California, Verenigde Staten 31 jul 1968, trouwt DANIEL SULLIVAN.

C.XIIIb FRENK RONALD ERIK VAN DER STERRE (zoon van C.XIIb )
Geb. Nieuwer Amstel (later Amstelveen) 6 mrt 1949, film- en televisietechnicus, trouwt Amsterdam 17 okt 1972 MARIANNE VAN LAAR, geb. Amsterdam 1 okt 1948, overl. Amsterdam 21 feb 1998, dochter van Hendrik van Laar en Ida Maria Lambermont.

uit dit huwelijk:

1 CHANNE, geb. Amsterdam 6 feb 1973.
Kind uit relatie met Wensley Ernesto Norden: 1. Nino, geb. 3 aug 2000.

2 ESTER, geb. Amsterdam 4 apr 1975.

C.XIIIc ADRIAAN HENDRIK (ED) VAN DER STERRE (zoon van C.XIIc )
Geb. Bilthoven 17 apr 1953, assistent-manager van een supermarkt in Bolton, Ontario, Canada, computer analist, trouwt Pembroke, Ontario, Canada 16 okt 1982 MARIE CATHERINE ANNE OUELLETTE.

uit dit huwelijk:

1 SHANE ADRIAN JOSEPH, geb. 22 aug 1984.

2 CHRISTIAN WILLIAM, geb. 5 dec 1986.

3 BRENDAN MATTHEW, geb. 6 okt 1988.

C.XIIId PIETER HERM (PETER) VAN DER STERRE (zoon van C.XIIf)
Geb. Avereest 18 mei 1942, rijksambtenaar, trouwt Rotterdam 28 dec 1967 FROUKJE VAN DER SCHOOT, geb. Zeist 1 sep 1944.

uit dit huwelijk:

1 RICHARD PETER, geb. Rotterdam 24 nov 1968, kantoorbediende, trouwt Ridderkerk 14 mei 1996 (echtscheiding 1999) TRIJNTJE MARTINA ANNINGA; trouwt 2e Veenendaal 6 jul 2007 ANGELIQUE PIETERNELLA HEESBEEN.

2 MARIANNE LOUISE THÉRÈSE, geb. Rotterdam 14 aug 1970 laborante.

_____________________________
Reacties