Eileen Engels
Start Postnatale Depressie Kraambed Psychose Prenatale Depressie PMS Visolie Eileen Engels Begeleiding Referenties Links

 

Eileen Engels is PND- PMS deskundige

   
Ingeschreven in het register van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg "de wet BIG" registernummer 59038395830 - K.v.K. 30275306

Eileen Engels (verpleegkundige) is in 1979 in een ziekenhuis te Wageningen samen met Drs E.W.  Loendersloot (gynaecoloog) een praktijk gestart voor vrouwen met een postnatale depressie (PND)en pre-menstruele spanning.

Dit naar aanleiding van haar eigen ervaring na de geboorte van haar derde kind. Vanaf 1979 is zij als enige verpleegkundige in Nederland opgeleid in het ziekenhuis te Wageningen tot PND-PMS deskundige door wijlen Drs. E.W. Loendersloot. Zij hielden in het ziekenhuis het spreekuur voor vrouwen met een PND en een PMS. Uniek voor Nederland. Aan deze samenwerking kwam helaas een einde doordat Drs. E.W. Loendersloot in 1989 overleed. Sinds de jaren (1989 tot 2008) stond Eileen in nauw contact met Professor dr. A.A. Haspels. Indien nodig kan zij Professor Haspels nog steeds raadplegen. 

Eileen Engels (verpleegkundige) wordt meer dan eens geraadpleegd door artsen, verloskundigen, maatschappelijke werkers, psychiaters en vele anderen.

 

Wat kan een PND-PMS deskundige voor U betekenen ?

Een op de tien bevallen vrouwen in Nederland en Belgie krijgt te maken met een postnatale depressie in een ernstige of mildere vorm. Het herkennen van deze ziekte is lang niet niet altijd even makkelijk. Veel vrouwen weten zelf niet wat er aan de hand is of schamen zich diep voor hun gevoelens en durven er niet over te praten. Ook de erkenning van de ziekte kan soms problemen opleveren. Een postnatale depressie (kortweg PND) wordt niet altijd serieus genomen, of het wordt afgedaan als zwakte van de vrouw.

Socrates was één van de drie invloedrijkste filosofen (naast Plato en Aristoteles) uit de Griekse oudheid. Hij was de eerste die het handelen van de mens centraal stelde in zijn wereldbeschouwing vanuit de vraag: hoe moeten wij zo verantwoord mogelijk leven? De intuitieve erkenning van de totaliteit van lichaam en geest is al zo oud als de beschaving zelf. Reeds 400 jaar voor Christus onderwees Socrates dat "zoals het niet past om de ogen zonder hoofd of het hoofd zonder het lichaam te genezen,zo past het niet om het lichaam te genezen zonder ziel"In onze tijd met zich snel ontwikkelende specialismen en technologie,is de holistische benadering van de patient goed in het gedrang gekomen. Gebrek aan kennis over psychosomatiek ( betrekking hebbend op lichaam en geest in zijn geheel) en tijdsdruk maken dat de orgaanspecialist soms al te gemakkelijk voor een puur somatische benadering kiest. Onbegrepen klachten vormen een groot probleem in de gezondheidszorg. Lichaam en geest zijn één en dat wordt helaas te weinig onderkend. Dokters worden getraind om vooral niets te missen op somatisch gebied. Een arts is makkelijk te veroordelen als hij/zij door nalatigheid een somatische diagnose mist. Als hij/zij een psychische oorzaak mist hoor je daar niemand over.

De psychosomatische geneeskunst is voor alles een goede wijze van benadering,het is de manier waarop de PND-PMS deskundige Eileen Engels vanaf het eerste contact met haar patient meedenkt, meekijkt, meevoelt. Vooral bij vrouwen welke PND of PMS hebben waarin organen centraal staan die niet alleen een biologische of somatische functie vervullen,maar ook een emotionele en sociale betekenis hebben- is de psychosomatische benaderingswijze de methode om tot een juiste diagnose te komen. Luisteren naar de patient, ruimte geven aan emoties, de klachten serieus nemen. Op deze manier kunnen oorzaak en gevolg van de klachten opgespoord worden en kan de patient worden begrepen. Het is jammer dat er nog te weinig artsen zijn die de klachten van de vrouw met PND of PMS wel serieus nemen. Professor Haspels deed dat. Dat geldt ook voor de eerder genoemde vrouwenarts Ernst Loendersloot. Haspels, Loendersloot  en de Engelse vrouwenarts dokter Katherine Dalton waren het boegbeeld voor vrouwen met deze aandoeningen. Het begeleiden van vrouwen na de bevalling en van vrouwen met prémenstruele spanning ervaart Eileen als zeer inspirerend. Het is een voorrecht om zo dichtbij iemand te mogen staan.

U kunt uitsluitend bij Eileen Engels een consult aanvragen met goedkeuring/toestemming van de eigen huisarts (of een andere behandelaar welke arts is). Zie tevens Begeleiding voor nadere informatie.

Heeft u vragen stel deze gerust door op het onderstaande e-mail adres te klikken

Eileen Engels: mailto:e-engels@planet.nl

 

horizontal rule

W3Counter