Postnatale Depressie
Start Postnatale Depressie Kraambed Psychose Prenatale Depressie PMS Visolie Eileen Engels Begeleiding Referenties Links

 

Na de bevalling        PND Symptomen        Mogelijke Oorzaken

 

Als je kindje geboren is en alles goed is gegaan, heb je alle reden om blij te zijn. Deze website is geschreven voor vrouwen, die na de bevalling eerder bedroefd dan blij zijn.

Vrouwen die het gevoel hebben na de geboorte van hun kind zichzelf te verliezen. Waar vind je hulp in dat geval ?. Wat kan er gedaan worden ?.

Een paar wenken en raadgevingen voor vrouwen met een postnatale depressie.  Naast een diep geluksgevoel en een gevoel van intense tevredenheid, kennen veel vrouwen juist in de  eerste tijd een wirwar van emoties, waar ze zelf niet wijs uit kunnen worden. Er zijn dagen dat je om het minste of geringste in tranen bent. Of dat je geplaagd wordt door diepe twijfels aan jezelf. Dat is een toestand die bijna altijd vanzelf over gaat. Met een beetje steun en begrip uit je omgeving kom je een heel eind. Anders is het, als die toestand langer dan een paar dagen blijft voorduren. In ongeveer 10% van de gevallen, dus bij 1 op de 10 vrouwen treedt er geen verbetering in. Je hebt geen macht meer over je gevoelens, je voelt je hopeloos heen en weer geslingerd tussen allerlei emoties. Je vindt jezelf waardeloos en verliest het contact met je omgeving, omdat je het gevoel hebt helemaal alleen te staan met je narigheid. Tot overmaat van ramp komen daar al gauw schuldgevoelens bij. je komt tot niets, je beleeft geen vreugde meer and de dingen waar je vroeger plezier in had. Daarbij is het ergste dat je ook geen vreugde meer beleeft aan je kind. En omdat je er zeker van bent dat niemand dat kan begrijpen, probeer je dat maar liever voor je omgeving te verzwijgen. 

Zodra dit zwijgen verbroken wordt daagt er redding. Meestal komt dat als een grote opluchting als iemand van een PND hoort dat ze beslist niet de enige is en dat ze mag rekenen op begrip voor haar toestand. Dat begrip kan komen van de kant van je dokter, die de laatste jaren goed ge´nformeerd is over de verschijnselen en behandelingsmethoden van een postnatale depressie. Het kan ook komen van je man en directe familieleden. Een postnatale depressie legt een zware druk op je relatie met mensen om je heen, zo erg dat vriendschappen er op stuk kunnen lopen en huwelijken schipbreuk lijden. Maar er zijn ook gevallen bekend waarin de gedeelde beproeving van de PND de band tussen man en vrouw heeft versterkt en de relatie met de mensen om je heen ten goede is gekomen. 

Een zwangerschap en de bevalling zijn grote lichamelijke prestaties, die diep ingrijpende gevolgen hebben voor het functioneren van je lichaam. Zo treden er bv grote hormonale veranderingen op. Tijdens de laatste periode van je zwangerschap is de hoeveelheid progesteron { een natuurlijk zwangerschapshormoon} in je bloed ruim dertig maal zo hoog als kort na de bevalling. Het is bekend dat zulke grote en snel verlopende hormonale veranderingen ook gevolgen kunnen hebben voor het emotionele leven van een mens. Waarom dit bij sommige vrouwen in verstrekte mate het geval is en bij anderen niet is nog niet duidelijk. Onverwerkte problemen kunnen een rol in de genezing spelen.

 

PND Symptomen

Hieronder een opsomming van de meest voorkomende symptomen en mogelijke oorzaken van een postnatale depressie.

bulletANGST
bulletDEPRESSIE
bulletAngst jezelf en je kind iets aan te doen
bulletAngst om alleen te zijn
bulletSomber (in de ochtend is dit het ergst)
bulletHyperventilatie
bulletConcentratieverlies
bulletAgressiviteit b.v. tegenover anderen: je man, je buurvrouw, huisdier..
bulletTranspireren (opvliegers)
bulletAngst om gek te worden
bulletAngst dat het nooit meer over gaat
bulletSlapeloosheid of juist heel veel slapen
bulletSlecht eten of juist veel eten
bulletVermoeidheid
bulletLethargie (lusteloos), nergens meer toe komen
bulletAngst om televisie te kijken ( nare beelden op jezelf betrekke)
bulletOverbezorgdheid
bulletVerlies van alle gevoel, ook seksueel (libidoverlies)
bulletEnorm schuldgevoel.

JE HOEFT NIET AL DEZE KLACHTEN TE HEBBEN OM EEN POSTNATALE DEPRESSIE TE HEBBEN

 

Mogelijke Oorzaken

bulletVeranderingen in de hormoonhuishouding tijdens de ontzwangering.
bulletEen tekort aan het aminozuur tryptofaan kan psychische klachten geven.
bulletSlechte lichamelijke conditie heeft invloed op de hormonale balans
bulletEen erg snelle bevalling, een onverwacht verloop van de bevalling: een sectio (keizersnede}, vacuumextractie of tangverlossing
bulletWeinig rust in de zwangerschap en na de bevalling
bulletEen te laag Hb-gehalte {ijzertekort}
bulletVrouwen die al premenstruele klachten hadden vormen een risicogroep
bulletPsychosociale omstandigheden spelen mede een rol
bulletEen P.N.D. kan zich uiten na het stoppen van de borstvoeding
bulletOpnieuw beginnen met de pil, berucht is de morning after pil
bulletAbortus of miskraam

 

 

 

horizontal rule

W3Counter