Deze website was de ontmoetingsplaats voor alle

"Knipscheer" naamgenoten in

Binnen- en Buitenland.

Opgeheven sedert 1 januari 2016

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                            Genealogische Vereniging v/h

                                          Geslacht

                           ''KNIPSCHEER''

 

                  opgericht: 15 januari 1939

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                   voor nadere informatie:

           Secretariaat: Madeleine Knipscheer,  
e-mail   :   mhmknipscheer@hetnet.nl


Ga voor de eigen website van Arnold Knipscheer naar:

 "All in the Family"