Deze website was de ontmoetingsplaats voor alle

"Knipscheer" naamgenoten in

Binnen- en Buitenland.

Opgeheven sedert 1 januari 2016

Genealogische Vereniging v/h

             Geslacht

              "KNIPSCHEER"

                    opgericht: 15 januari 1939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        voor nadere informatie:

                                                                                  Secretariaat: Madeleine Knipscheer,  e-mail   :  mhmknipscheer@hetnet.nl

                                                                                       Ga voor de eigen website van Arnold Knipscheer naar:

                                                                                                                     "All in the Family"