US plant hardiness-zone chart

 

In de Verenigde Staten wordt gebruik gemaakt van een lijst, de US plant hardiness-zone chart. Het land wordt in 11 zones verdeeld. Daarin wordt de gemiddelde jaarlijkse minimum temperatuur aangegeven en tussen welke data gemiddeld vorst optreedt.  In de Noord Amerika wordt veel gebruik gemaakt van de hardiness-zone chart bij het aangeven waar je een plant in de volle grond kunt kweken. Ik betwijfel of altijd beide onderdelen in acht worden genomen en andere factoren worden hoogstwaarschijnlijk niet meegenomen (grondwaterstand, grondsoort, wind...)

 

hieronder volgt een opsomming van de zones:

De "vreemde" temperaturen komen doordat er in de V.S. gebruik wordt gemaakt van Fahrenheit schaal.

 

Verder wordt ook aangegeven tussen welke data gemiddeld vorst optreedt:

 

Nederland wordt op de onderstaande kaart ingedeeld in zone 7 en de kusten in zone 8. De verschillen tussen de kusten en andere delen van het land kloppen, maar de zone aanduiding moet met een korrel zout worden genomen. (zie: Het_weer_&_klimaat_in_Nederland)

De kaart eronder is nog optimistischer USDA.jpg.

Kijken we ook tussen welke data gemiddeld vorst optreedt (zie: Het_weer_&_klimaat_in_Nederland) dan zouden we gemiddeld in zone 5 terecht komen.

 

De planten, die in Noord-Amerika in zone 8 worden ingedeeld beschouw ik over het algemeen als zeer experimenteel! De planten die in zone 7 worden ingedeeld verdienen over het algemeen extra aandacht.