Areaal

Momenteel produceren we op jaarbasis  680.000 kg melk (20.000 kg lease). Na de zomer starten we met de uitbreiding van de ligboxenstal. We verwachten dat de komende jaren onze jaarproductie zal toenemen.

We hebben ca 64 hectare grond in gebruik, hiervan is 24 ha in eigendom. I.v.m derogatie is 30 % maisland en overige gras voor eigen ruwvoerwinning.