E-MAIL

Geef jou mening over mijn website, de informatie of wat je verder nog te binnen schiet. Mis je iets, vertel het maar! Alle opmerkingen en suggesties zijn welkom.

Het is heel makkelijk om maar gewoon een meeltje te sturen naar:

gert-jan.kamphorst@tref.nl