Boesbeeck, O.G van, Vier brieven over het gezantschap naar Augerius Busbequius, Legationis Turcicae epistolae quatuor<br> Turkije (1554-1562)

O.G. van Boesbeeck

Vier brieven over het gezantschap naar
Turkije

Augerius Busbequius, Legationis Turcicae epistolae quatuor Turkije (1554-1562)

 

Prijs Euro 47.00

 

 

De pers:

‘De inleiding, van de hand van Von Martels, is uitstekend op het gebied an Busbequius' leven en werken en de totstandkoming van de brieven, echter teleurstellend met betrekking tot de Osmaans- Habsburgse verhoudingen en de zestiende eeuwse Turkenoorlogen. Hele reeksen feiten worden hier opgedist, maar niet elke lezer kan de draagwijdte daarvan vermoeden. De uitweidingen over het bij uitstek stoļsche karakter van de brieven overtuigen ook niet werkelijk. Grote lof verdient echter de vertaling, die werkelijk even meeslepend is als het origineel. Goldsteen heeft het wijze besluit genomende lange zinnen van het humanistenlatijn in kortere op te breken. Hij heeft het juiste evenwicht gevonden tussen trouw aan de Latijnse tekst en modern Nederlands [...].'M.E.H.N. Mout, in: BMGN III (1996)1

Vertaling Michel Goldsteen, inleiding, editie, aantekeningen Zweder von Martels

Extra informatie:
Gebonden
Met illustraties
Verschenen: mei 2005
Gewicht: 1033 gram
Formaat: 245 x 170 x 35 mm
uitg. Verloren b.v.

voor meer informatie en bestelling klik
hier

UITGEVERIJ VERLOREN, HILVERSUM

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


 

 
     

 

© michel goldsteen