Valide CSS! thirdworld

DERDE-WERELD:  (Nederlands-Dutch)

Organisaties-

http://www.goededoelen.nl/ (Goede doelen pakken problemen in de samenleving aan)
http://giro555.nl/ (Samenwerkende Nederlandse Hulp Organisaties)
http://hulporganisatie.startkabel.nl/
http://ontwikkelingssamenwerking.startpagina.nl/
http://www.smho.org/ (Samenwerkende Moslimse Hulp Organisaties)

==========

http://www.africainthepicture.nl/nl/1 (Als je verdwaalt is de weg leren)
http://www.afrikaeuropanetwerk.nl/ (Missie: Economische Gerechtigheid)
http://www.afrika-multicultureel.nl/ (Vechten voor Mensenrechten)
http://www.afrika-nieuws.nl/ (Nieuws uit Afrika en Afrikaanse cultuur in Nederland)
https://www.agriterra.org/nl/ (Sleutelrol oplossing Honger- en Armoedeprobleem)
http://www.alertfonds.nl/ (Geeft Project Budget aan Activistische Jongeren)
http://www.aliceo.nl/ (Educatie in Wereldperspectief)
http://www.amnesty.nl/ (Komt op voor Mensrechten)
https://www.amref.nl/ (Ons uitgangspunt is hun eigen kracht)
http://www.artsenzondergrenzen.nl/ (Verschil maken voor mensen in nood)
http://www.asnbank.nl/particulier/home.html(Voor de Wereld van morgen)

http://www.carenederland.org/ (Beschermen Waardigheid en Vechten tegen Armoede)
http://www.cbf.nl/ (Centraal Bureau Fondsenwerving)
http://www.childtrac.org/nl/tsunami-weeskinderen (Wij geven om Kinderen)
http://www.congoned.dds.nl/ (Info over Ontwikkelingen in Republiek Congo)
http://www.connectinternational.nl/index.html (Dé nieuwe manier van ontwikkelingshulp)
https://www.cordaid.org/nl/ (Bouwt Florerende Gemeenschappen)
http://www.crossyourborders.nl/ (We organiseren Interactieve Onderwijsprojecten

http://www.defenceforchildren.nl/ (Bevordert Kinderrechen)
http://www.doktersvandewereld.org/ (Onze missie is daarom het waarborgen van het recht op gezondheidszorg)

http://www.eenwereldidee.nl/ (Maak het verschil! Steun een Familie in nood)

http://www.greenpeace.nl/ (Werkt aan een beter Milieu)

http://www.harapanjaya.nl/ (Harapan Jaya betekent Hoop die overwint)
http://www.heifer.nl/ (Stop Honger Help een Boer)
http://www.homeplan.nl/ (Huisvesting voor de allerarmsten)
https://www.humanitas.nl/ (Help andere in nood en wordt een Vrijwilliger)
http://nl.humanrights.com/#/home (Verenigd Voor Mensenrechten)

http://www.icco.nl/ (Wij werken aan een Wereld zonder Armoede en Onrecht)
http://www.ilegaalkind.nl/ (Lees wat je Rechten zijn als Illegaal Kind)

http://www.joho.nl/ (Helpt Mensen en Organisaties om beter samen te werken)
http://www.jubileecampaign.nl/ (Zoeken naar Recht voor de Onderdrukten)

http://www.kidsinvietnam.org/ (Zij helpen de Vietnamese bevolking)
https://www.kidsrights.nl/ (Kinderrechtenorganisatie komt op voor kinderrechten)

http://www.liendoi.nl/ (Zij helpen de Vietnamese bevolking)
https://www.lilianefonds.nl/ (Opent de Wereld voor een Gehandicapt Kind)

https://mcnv.geef.nl/doel/mcnv (Zij helpen de Vietnamese bevolking)
http://www.medic.nl/ (Verzamelt Medische Apparatuur en Goederen)
http://www.mensenrechten.org/ (Wees de Verandering in de Wereld die je wilt zien)

http://www.ncdo.nl/ (Geeft kennis duurzame mondiale Ontwikkeling
http://nl.youthforhumanrights.org/ (Jongeren voor MensenRechten)

https://www.oikocredit.nl/ (Krediet Investeren in Mensen)
https:/onepercentclub.com/nl/ (Je omgeving mobiliseren voor jouw idee)
https://www.oneworld.nl/ (Evenementen over Mondiaal Denken en Groen doen)
http://www.oxfamnovib.nl/ (Ambassadeurs van het Zelf doen)

https://www.plannederland.nl/ (Duurzame Armoedebestrijding voor kinderen in ontwikkelingslanden

http://www.rodekruis.nl/ (Het Rode Kruis helpt mensen in nood)

http://www.schonekleren.nl/ (Verbeteren Arbeidsomstandigheden in Wereldwijde Fabrieken)
http://www.stopkinderarbeid.nl/ (Kinderarbeid? School, de beste Werkplaats)
http://www.stopwapenhandel.org/ (Actie tegen Wapenexport en Industrie)

http://www.unightforgranny.nl/ (WorldGranny maakt ouderen wereldwijd zelfredzaam)
http://www.unpo.org/ (Organisatie van Niet-Vertegenwoordigde Naties en Volkeren

De website vietnam nederland nl vroeg me om hun site
hier te verwijderen, want ze doen niet aan politiek.
https://www.vluchteling.nl/ (Directe hulp bij acute nood)
http://www.vluchtelingenwerk.nl/ (Behartigt belangen van Vluchtelingen en Asielzoekers)

http://www.warchild.nl/ (Een toekomst in vrede voor alle oorlogskinderen)
https://www.wildeganzen.nl/ (Kleine Projecten maken een Groot Verschil)

https://www.xminy.nl/ (Dappere pioniers die de eerste stap zetten)

==========

THIRD-WORLD:  (English-Engels)

Organisations

http://www.achpr.org/
http://www.action.org/
http://allafrica.com/
https://www.amnesty.org/en/
http://amref.org/
http://www.arcmusic.co.uk/
http://www.au.int/

http://www.biosafety-info.net/

http://www.citizen.org/trade
http://controlarms.org/en/
https://www.cordaid.org/en/

http://www.defenceforchildren.org/
https://doctorsoftheworld.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/

http://www.ecpat.net/
http://en.unesco.org/

http://www.fairfood.org/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.foe.org/
https://www.freepressunlimited.org/

http://www.globalexchange.org/
http://www.greenpeace.org/international/en/

http://hdr.undp.org/en
http://www.humanrights.com/#/home

http://ifg.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm

http://www.jubileeusa.org/home.html

http://www.kit.nl/kit/

http://www.mapuche.nl/
http://www.msf.org/

http://www.ncbl.org/
http://www.nepad.org/

http://www.oxfamnovib.nl/en-home.html?language=engels

https://plan-international.org/

http://www.redcross.int

http://www.savetibet.org/
http://www.smallarmssurvey.org/
http://www.stopwapenhandel.org/English

http://www.tearfund.org/
http://tibet.net/

http://www.undocumentary.org/
http://www.uneca.org/
http://www.un.org/

http://www.warchild.com/
http://www.who.int/en/
http://wn.com/africa_radio
http://www.worldpeaceflame.org/
http://www.worldvision.org/
http://www.worldwatch.org/
https://www.wto.org/

http://www.youngafrica.org/