Home

Bevruchting

Deling &vervoer

Innesteling

Amnion &chorion

De drie kiemlagen en hun functie

Vormgeving van het embryo

Ontwikkeling stap voor stap

Reuk,gehoor & ogen

Skelet

Ledematen

Geslachtsbepaling & ontwikkeling

Voor en tijdens de bevalling

Prenatale onderzoeksmethodes

Leuke Links

Reacties

Dagboek

De eerste delingen en het vervoer naar de baarmoeder

 

Een paar uur na de versmelting tussen beide kernen vinden de eerste delingen plaats. De cellen worden niet groter. Deze delingen worden klievingdelingen genoemd. Na de eerste deling heeft de eicel twee cellen.

De spieren van de eileider trekken zich nu en dan samen en dankzij miljoenen trilhaartjes op het slijmvlies van de eileider wordt de eicel langzaam in de richting van de baarmoeder gevoerd. Om de twaalf tot vijftien uur vindt een deling van de cellen plaats. Het vervoer per eileider is de meest kritieke tijd voor het klompje cellen. Er zijn talloze inhammen in het slijmvlies waarin het klompje cellen gemakkelijk kan blijven steken. Normaal zijn de eicel en het slijmvlies in de eileider niet in contact met elkaar maar tijdens het vervoer van de bevruchte eicel zorgt het slijmvlies ervoor dat er veel stoffen naar de eicel stromen om zo te zorgen voor een stabiel milieu waar de eicel goed in kan gedijen.

  Bij de overgang van het brede naar het smalle gedeelte van de eileider bevindt zich een versperring in de vorm van een kringspier. De eicel kan niet door deze kringspier heen. Door de productie van progesteron ontspant de kringspier zich en kan de tocht verder gaan. Het vervolg van de tocht door het smalle gedeelte van de eileider duurt een aantal uur. De ruimte is in dit gedeelte zo nauw dat de eicel zich door de slijmvliesbanen moet dringen, waarbij de kans op blijven steken zeer groot is.

Als het klompje cellen de baarmoeder heeft bereikt bestaat het uit zon 100 cellen. Dit klompje cellen wordt het blastocyste genoemd.

De blastocyste moet nu gaan zorgen dat het een plaats vindt in het baarmoederslijmvlies om zich in te nestelen. En dat het zijn aanwezigheid kenbaar maakt aan de vrouw. In de baarmoeder is veel plaats, en de cel kan flink in grote toenemen.

 Omhoog