Contactinformatie

Stichting ter Behartiging van de Belangen van de Sint Nicolaas Intocht voor de Plaats Zevenbergen
Kamer van Koophandel 41102271
Rekeningnummer NL88 RABO 0159 8067 47  t.n.v. Stichting Intocht St.Nicolaas Zevenbergen

 

Correspondentieadres

Stichting intoch St. Nicolaas Zevenbergen
De Meeren 193
4761 SH ZEVENBERGEN