Maak kennis met Ibo Gülsen

Lijst 1 nummer 6

   

Home
Waar sta ik voor?
Over Den Haag
Wat breng ik mee?

 

Waar sta ik voor ?

Ondernemerschap

Weten wat er speelt, je durven onderscheiden, je kunnen aanpassen en gericht zijn op resultaat. Dat zijn voor mij de basisingrediënten voor goed ondernemerschap.

Ondernemers zijn aanwezig in alle lagen van bevolking. Ze vormen de ruggengraat van de economie en dragen in grote mate bij aan de kwaliteit van het maatschappelijk leven.

Gelukkig zijn er minstens zoveel 'ondernemende' mensen die zich vanuit hun functie, beroep of vrijwilligerswerk inzetten voor het succes van hun activiteiten.

Ik sta voor een overheid die ruimte biedt om te ondernemen en bereid is zich op veel terreinen zelf meer ondernemend op te stellen. Hoewel de gemeente uiteraard altijd oog moet houden voor oneerlijke concurrentie of verstoring van de markt, kan een ondernemende houding bijdragen aan de slagkracht.

Verantwoordelijkheid

Het geven en nemen van verantwoordelijkheid is een belangrijke voorwaarde om resultaten te boeken. Het beleggen van verantwoordelijkheid zonder de bijbehorende middelen of bevoegdheid leidt echter tot oeverloos overleg en onduidelijke afspraken en procedures. Ik sta voor een actieve toetsing van elk (nieuw) beleid aan een heldere en zuivere verdeling van verantwoordelijkheden en middelen.

Transparantie

Integriteit en toegankelijkheid van het openbaar bestuur zijn essentieel voor het functioneren van onze democratie. Een grotere mate van transparantie over het te voeren en gevoerde beleid, zal integer gedrag stimuleren. Beleidsmaatregelen en (voorgenomen) besluiten moeten aan iedere inwoner van Den Haag uit te leggen zijn. Ook dient een strikte scheiding te worden gehanteerd tussen beleidsvorming, -uitvoering en toetsing. Ik sta voor een sterke gemeenteraad die onafhankelijk gemeentebeleid kan toetsen aan resultaten en transparantie.

Home | Waar sta ik voor? | Over Den Haag | Wat breng ik mee?

Deze site is voor het laatst gewijzigd op 28-feb-2006

Ibo Gulsen staat voor