Hoofd
 pagina
    Toneelteksten    Teksten over toneel    Werk in uitvoering   Over de schrijver   Auteursrechten   Links
 Contact

Welkom

op de website met werk van 

hans brans

Hans Brans
Hans Brans is sinds midden jaren negentig actief als toneelschrijver.
Al langer schrijft hij - als dramaturg en recensent - Úver toneel.
Op deze website vindt u
integrale toneelteksten en publicaties op het gebied van toneel van zijn hand.
Verder zijn er korte samenvattingen te vinden en informatie over de schrijver, rechten, enzovoort.

De teksten mogen gratis worden overgenomen en gelezen.
Het kopiŽren, publiceren en/of opvoeren van deze teksten is echter wel aan een paar regels gebonden
.
Zie hierover Auteursrechten .

Veel lees- en speelplezier gewenst  !

                                                                                                               

                                                                                                                 Dit terzijde:

                                                                                                                 Voor de Nederlandse tekst van het artikel
                                                                                                                 'Macbeth op een zandbank in de tijd'  klik hier.
                                                                                                                 De Friese tekst verscheen op 11 maart '11 in de Freed-bijlage van de Leeuwarder Courant'