Een zweepslag, als donderslag bij heldere hemel


Een ruptuur van de achillespees komt regelmatig voor en wordt nogal eens miskend. Meestal ontstaat de ruptuur op 3 tot 4 cm boven de aanhechting op het hielbeen (calcaneus), maar soms is er sprake van een avulsiefractuur, waarbij de pees met een stukje bot afscheurt van de calcaneus. Vaak is er voorafgaand al enige degeneratie van de pees opgetreden, waarbij normale ouderdomsverschijnselen zoals verminderde doorbloeding en afgenomen elasticiteit een rol spelen. Injectie met corticosteroiden heeft in deze een slechte naam gekregen, omdat het middel de wederopbouw remt.

Een felle pijnscheut in de achillespees komt met name bij excentrische belasting of contracties voor en wordt net als kuitspierruptuur als een zweepslag gevoeld. De ernst en omvang van het peesletsel kan verschillen van een partiŽle tot een totale ruptuur.

thompson50
Diagnostiek

De diagnose wordt gesteld met de Thompson-test, waarbij in knielende zit in de kuit wordt geknepen. Bij een intacte achillespees zal plantaire flexie in de enkel optreden. In geval van een ruptuur zal dit niet of in mindere mate gebeuren.

Men zij bedacht op een vals-negatieve test door de functie van de andere plantaire flexoren. Bevestiging van de diagnose kan adequaat met echografie plaatsvinden.

Behandeling

De behandeling bestaat soms nog uit gipsimmobilisatie in spitsvoet, maar operatief herstel verdient toch aanbeveling. Postoperatief wordt een onderbeengipsspalk gegeven, welke bij voorkeur al na 10 dagen in 90o wordt gebracht, ofwel wordt vervangen door een tapebandage gedurende een periode van 3 weken. Voortzetting van de gipsbehandeling betekent, dat er nadien nog 4 tot 6 weken nodig zijn om van lopen met krukken tot een normale belasting te komen.

Al kort na de operatie kunnen isometrische oefeningen worden gedaan. Na verwijdering van de gipsspalk of de tapebandage is zwemmen of watertraining onmiddellijk aan te bevelen, terwijl ook fietsen met midvoetsbelasting kan plaatsvinden. Na verwijdering van het gips is extra aandacht voor de mobilisatie van alle enkel- en voetgewrichten nodig en moet het normale bewegingspatroon onder leiding van de fysiotherapeut snel worden hervonden.

Isometrische oefeningen worden vervolgens uitgebouwd tot dynamische oefeningen voor de kuitspieren met dien verstande dat hieraan tenminste 30 minuten per dag wordt gewerkt. Tenslotte wordt 4-6 weken na verwijdering van het gips met lichte looptraining begonnen, voorafgegaan door loopoefeningen, later ook springoefeningen, sprints, etcetera als opbouw tot de sportspecifieke belastingsvormen. Na ongeveer 3 tot 4 maanden zal men weer met sporten bezig kunnen zijn.