Een pijnscheut in de kuit, wat dan?


Het kan natuurlijk zijn, dat het slechts om een verrekking van een spier gaat. Dan kan de sporter na de eerste pijnscheut weer snel gewoon lopen, al gaat het voorzichtig. Volledige genezing kost dan slechts enkele dagen.
Meestal gaat het echter om een gedeeltelijke scheur van de spier, wat nogal sterk in ernst kan verschillen. Het herstel duurt over het algemeen ongeveer 6 weken, mits de juiste strategie wordt gevolgd.

De eerste hulp bij sportongevallen

Je voelt een plotselinge felle pijnscheut in de kuit. Stoppen met sporten is dan altijd verstandig. Koelen met koud stromend water kan zinvol zijn. Rust houden en hoog leggen van het been is belangrijker. Vervolgens kan om de paar uur herhalen van koelen met een koud kompres (bijv. met ijsklontjes in een nat washandje) de pijn helpen verminderen. Je mag tegen de pijn ook een paracetamol gebruiken.
Als je de volgende dag al weer beter kunt bewegen, dan is het waarschijnlijk, dat het om een lichte blessure gaat. Probeer dan ook lichte losmakende bewegingen van de enkel in alle richtingen uit te voeren. Ook rekkingsoefeningen zijn dan nodig. Sla een handdoek om de voorkant van je voet en trek de voet zo langzaam naar je toe. Een lichte rekpijn mag dan optreden. Zodoende kun je elke volgende dag weer wat meer belasten, totdat alles weer volledig pijnvrij uitvoerbaar is.
Als je op de volgende dag of dagen niet beter, of zelfs slechter kunt bewegen, dan is het verstandig om naar je arts te gaan. Of beter gezegd, je te laten brengen.

Het vaststellen van de ernst

De patiënt heeft een plotselinge felle pijnscheut gevoeld. Dat gebeurt meestal, als de warming-up onvoldoende is geweest. Soms echter ook, als de belasting te groot of te lang was. Adequaat koelen kan de verschijnselen van een ernstig letsel verhullen. De verschijnselen van een bloeding worden soms pas na dagen zichtbaar.
* Of het om een spierverrekking gaat, blijkt uit het feit, dat de spier normaal op lengte is te brengen en tegen weerstand redelijk krachtig kan worden aangespannen. Als de arts instructie geeft over rustige losmakende oefeningen en voorzichtig rekken, dan zal de patiënt elke dag vooruitgang boeken. Alleen als dat niet lukt, moet hij of zij terugkomen voor controle.
* Als het om een volledige of bijna volledige achillespeesscheur gaat, dan zal de voet niet bewegen, als de arts in de kuitspier knijpt. Voor zekerheid omtrent de diagnose en voor behandeling verwijst de arts de patiënt dan naar de (orthopedisch) chirurg.
* Als het om een gedeeltelijke spierscheur gaat, dan is de spier plaatselijk zeer pijnlijk en na enige tijd ook gezwollen. Aanspannen tegen weerstand lukt niet, of slechts met grote moeite. Bij sommige patiënten, meestal met minder ernstige verschijnselen, kan de arts volstaan met instructies over de juiste strategie. Andere patiënten, meestal met ernstiger verschijnselen, hebben fysiotherapeutische begeleiding nodig.
Als de arts twijfelt over de aard en de ernst van het letsel, of over de aard en de vorm van begeleiding, dan kan hij/zij de patiënt naar een sportarts verwijzen. Vraag dan telefonisch om een snelle afspraak. De assistente van de sportarts zal dat zeker voor de patiënt regelen.

Valkuilen

Na 2 - 4 dagen is een kritische fase met betrekking tot de trekvastheid.
Het litteken is pas na 3 weken volledig trekvast (duurbelastingen zijn dan mogelijk), volledige genezing duurt 6 weken (sprinten, maximale zeer langdurige belasting is dan pas mogelijk).
Bij te vroege sportbelasting geven coördinatiestoornissen kans op recidief, dan wel gewrichtsongevallen (banden, menisci).
Massage, ultrageluid of warmtebehandeling in de eerste 48 uur kan het optreden van spierontsteking met verkalking uitlokken.
In vervolg op een spierscheur kan een vaatwandontsteking (trombose) of spierbeknelling (logesyndroom) optreden.

Genezing en volledig herstel

Meestal zal, als de kracht en de lenigheid op de juiste wijze worden gedoseerd, na een periode van 3 weken de wondgenezing zo ver zijn gevorderd, dat verdere verhoging van de belasting geen klachten oplevert. Gemiddeld is dan een periode van nog eens 3 weken nodig om de revalidatie tot sportniveau te voltooien.
In een aantal gevallen zal de termijn van genezing en herstel door pijn en komplikaties langer zijn dan het gemiddelde van 6 weken. Een juiste aanpak van die problemen zal echter vrijwel altijd tot volledig en restloos herstel kunnen leiden.