E R H A Hendriks

auteur, co-auteur of redacteur van

Leerboek sportgeneeskunde, BSL 1992
Sportmedische diagnose en therapie, 2e druk, Elsevier Maarssen 2001
Preventief medisch onderzoek bij sport en bewegen, herdruk, Elsevier Maarssen 2002
Leerboek sportmassage, BSL Houten 2002
Compendium Sportmassage, BSL Houten 2004
Huisarts en sport, serie Practicum Huisartsgeneeskunde, Elsevier Maarssen 2002
Verboden middelen in de sport, BSL Houten 2000
Sportgeneeskunde, serie Praktische huisartsgeneeskunde, BSL Houten 2009

     

SPORTMEDISCHE DIAGNOSE EN THERAPIE


Behandelconcepten van planmatige analyse en behandeling van de meest voorkomende letsels van het houdings- en bewegingsapparaat op het gebied van de sportgeneeskunde, de sportfysiotherapie en sportrevalidatie.

Ed Hendriks, sportarts
eerste druk, 1992
tweede herziene druk, 2001
derde herziene druk, 2015 (verschijnt in delen op deze website)
 
Inleiding
Behandelconcepten als deze vinden hun oorsprong in de gebundelde kennis en ervaring van talrijke (ex-)medewerkers van de afdeling Trainingsgeneeskunde en Trainingsfysiologie (voorheen geheten: het Sport Medisch Centrum van de Inspectie Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht): Frank Bertina, Erik van de Sande, Daan Spanjersberg, Maarten Koornneef, Frank Nusse, Ton Langenhorst, Arie de Jong, Annemiek de Crom.
-----------------------------------------------------------
Telkenmale komt van een bepaalde sportblessure een viertal aspecten aan de orde:
1. diagnostische criteria
2. behandelingsadviezen
3. trainingsadviezen
4. differentiële diagnostiek
Deze aspecten zijn aangevuld met anatomische en etiologische gegevens en schema's of illustraties van bijvoorbeeld anatomisch rappel, functieonderzoek, oefentherapie en rekoefeningen.
-----------------------------------------------------------
De gegeven richtlijnen kunnen arts en fysiotherapeut behulpzaam zijn bij het stellen van de diagnose en het trekken van het individuele behandelplan. Er zal een bewuste keuze gemaakt moeten worden uit de aangegeven mogelijkheden. De behandelconcepten zijn geen recepten, maar vormen hoogstens een raamwerk.
Omdat zo veel mogelijk naar volledigheid gestreefd is, kunnen bij twijfel in het verloop van de behandeling de richtlijnen als naslagwerk worden gebruikt.
voetnoot: de auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste doseringen en/of therapiekeuzen.
 
Bij de tweede druk:
In de laatste jaren zijn er weinig revolutionaire veranderingen opgetreden in de behandeling van sportblessures. Wel is er op enkele fronten interdisciplinaire consensus bereikt en zijn inzichten door wetenschappelijk onderzoek verdiept. Maar ook zijn er behandelingsdogmata ter discussie gesteld, zoals de behandeling met koude in het acute stadium van sportletsels. Bij de behandeling van een aantal veel voorkomende letsels, zoals de enkeldistorsie en de spierruptuur, blijkt in de praktijk bij herhaling nog steeds een goed stramien te ontbreken. Duidelijke behandelingsconcepten zijn blijkbaar nog steeds nodig.
Dat is genoeg reden om alle teksten na een aantal jaar eens goed bij te werken en te actualiseren. Het blijft echter een korte en bondige beschrijving van de sportmedische diagnose en therapie. Het wordt geen uitgebreid leerboek, ofschoon een behoorlijk aantal onderwerpen verder is uitgediept. Tevens is een index toegevoegd voor het opzoeken van verschillende mogelijkheden.

Bij de derde druk:
Helaas is het boek geen bestseller geworden en heeft de uitgever besloten het boek uit de handel te nemen. Zodoende zal ik in eigen beheer een 'derde druk' publiceren op deze website. Na 15 jaar is er ook wel reden om een en ander te herzien en in te richten conform de thans vigerende standaarden en richtlijnen van de VSG. Voorlopig is het daardoor een versie, die telkenmale aan nieuwe inzichten kan worden aangepast. Suggesties zie ik graag tegemoet.