'Sportmedische diagnose en therapie' behelst behandelconcepten van planmatige analyse en behandeling van de meest voorkomende letsels van het houdings- en bewegingsapparaat op het gebied van de sportgeneeskunde, de sportfysiotherapie en sportrevalidatie (meer >>).

Voor de behandeling van chronische klachten oftewel overbelastingsletsels moet vaak met enige achtergrondkennis gezocht worden naar de oorzaak. Die kan o.a. in de tak van sport, de intensiteit van sportbeoefening, gebruik van materialen, maar ook in de sporter zelf gelegen zijn. Sportartsen zijn opgeleid om dit soort zaken uit te zoeken en advies te geven over de behandeling of preventie van dergelijke klachten en letsels.

Voor de behandeling van acute letsels, zoals de verzwikte enkel, de verdraaide knie, de spierscheur e.d. wordt over het algemeen weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een sportarts te raadplegen. Toch kan ook hier de juiste diagnose en behandelingsstrategie van belang zijn voor snelle sporthervatting. Meer informatie over acute letsels
vindt u hier >>

Sportartsen werken op sportmedische adviescentra (SMA) en sportgeneeskundige afdelingen (SGA). Sportmedische consulten op verwijzing van de huisarts worden vanaf 1 januari 2016 in de basiszorgverzekering vergoed en preventieve onderzoeken worden door zorgverzekeringen in het aanvullend pakket vergoed (
actuele informatie).