Kniepijnsyndromen bij kinderen


Ziekte van Osgood-Schlatter


De apofysitis van de tuberositas tibiae staat bekend als de ziekte van Osgood-Schlatter. Ofschoon de meeste auteurs de aandoening beschouwen als een osteochondrosis, blijkt dit toch niet juist te zijn, omdat de daarvoor kenmerkende aseptische nekrose ontbreekt (Prakke, 1992). En alhoewel de ziekte van Osgood-Schlatter zeker overeenkomsten vertoont met avulsiefracturen van de proximale tibia, zijn er toch een aantal duidelijke verschillen.
Lees meer >>

Osteochondrosis (dissecans)


De osteochondrosis dissecans (ook wel osteochondritis dissecans of ziekte van König genoemd) vertoont grote overeenkomsten met de osteochondrale fractuur. De onderliggende afwijking van een osteochondrosis is een aseptische nekrose van het bot vlak onder het kraakbeen, de oorzaak is multifactorieel bepaald en houdt verband met een gering trauma op een plaats met verminderde weerstand (Greeven & Heere, 1985).
Lees meer >>