Welkom bij Geogebra op het internetStart Geogebra


Voorbeeld

Bekijk het voorbeeld om te zien hoe je analytische meetkunde kunt doen met Geogebra. Gegeven een willekeurige functie en een punt op die functie, raakt de getransformeerde functie de oorspronkelijke functie in dat punt.

transformatie met Geogebra


Voorbeelden Moderne Wiskunde

Op www.fransvanschooten.nl staan veel uitwerkingen van de wiskunde B opdrachten.

www.fransvanschooten.nl


    

Geometrie en Algebra = GeoGebra

GeoGebra is een wiskundepakket dat meetkunde, algebra en analyse combineert. Het pakket werd ontwikkeld door Markus Hohenwarter aan de Universiteit van Salzburg voor het wiskundeonderwijs in de middelbare scholen.

GeoGebra is een dynamisch meetkundepakket. Je kunt constructies uitvoeren met punten, vectoren, lijnstukken, rechten en kegelsneden en je kunt deze tekenobjecten daarna dynamisch wijzigen.

GeoGebra is ook een algebra pakket: functies, vergelijkingen en co÷rdinaten kunnen rechtstreeks worden ingevoerd. Met GeoGebra is het dus ook mogelijk om met variabelen te werken voor getallen, te rekenen met vectoren en punten, afgeleiden en integralen van functies te berekenen. Ook zijn commando's voorzien om snijpunten, nulpunten of extreme waarden te berekenen.


Vertalingen en licenties

GeoGebra is gratis beschikbaar gesteld en mag niet verkocht worden. In de licentievoorwaarden wordt verwezen naar de GNU General Public License zoals gepubliceerd door the Free Software Foundation.

Vertalingen zijn beschikbaar voor alle europese talen. De nederlandstalige versie is mogelijk gemaakt door onze vlaamse zuiderburen. De website van GeoGebra is www.geogebra.org Daar staat verdere informatie.