ALMELO (Rijkspostkantoor)

(Vriezenveen en Wierden)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm, van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend, met die beperking, dat de dienst zal zijn gesloten op Zon- en Feestdagen van 6.-- nm tot 10.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. 2. Centraalbureau van het locale telefoonnet.

 

246    Abeln, Gebr., Manufacturen, Grootestr. 83
169    Amsterd. Bank, Bijkant., Grootestr. 102 (kant. 9 - 1 en 3 - 6.)
257    Ambtenaar, O.M., Kantongerecht
  12    Assendelft & Dammers, v., Drogisten, Kerkstr. 10
231    Atema, K., Secretaris, Ootmarsumsche str. 38
  91    Ausber & Co., M.C. Wierenga, Rijwielh. "Twenthe", Groote Str. 90

  15    Backer, W., in Wijnen en Gedistilleerd, Marktplein 37
174    Bartelink, G., Wierdenschestr. 18
111    Bathoorn, Fa., Sigarenmag., Grootestr. 72
  61    Bendien, I., Confectiefabr., Prinsenstr.
  59    Bendien Zonen, Twentsche Damast-, Linnen- en Katoenfabr., Groote Str. 29
126    Berg, E., Veehand., Bernbroekschestr.
295    Berg, J.C. v.d., Burgemeester v. Wierden, Wierdenscheweg C 129
200    Bervoets Schintz, Gebr., Heeren en Kinderkleeding en Modeart., Grootestr. 11
136    Bijkerk, J.J.C., Hôtel, Café-Restaurant de Poort van Kleef, Veemarkt
291    Bioscoop, Exploitant, P.E. Scharphorn, Grootestr. 81
208    Boessenkool, J., Machinefabr. en automobielen, Veemarkt 13
254    Bolk, Gzn., D., in kol. waren, Bornebroekschestr. 36
  47    Bos, Albertus, Electricien, aanleg van Gas- en Waterl., Kerkplein 11
202    Bos, H.F. ten, Fabrik., Wierdenschestr. 9
191    Bos, J. ten, fabr. Koningin Sophie der Ned., Wierden
  56    Bos, Fa. J. ten, Fabr., Hofkamp 8
244    Bos, J.H. ten, Grootestr. 122
129    Bos, J.L. ten, Fabrikant, Ootmarsumscheweg
116    Bouman, W., Wierdenscheweg D 99
175    Braake, F. ter, Ootmarsumscheweg 1
  92    Braake, Bzn., F. ter, Graanh., Brugstr. 2
  89    Brand, P. v.d., Ootmarsumschestr. 46
199    Breuning ten Cate, D. D., Fabrikant, Wierdenschestr. 21
260    Broekman, U., Mag. "de Zon", Boddenstr. 80
  17    Brugge, H. ter, Twentsch kachelmag. en rijwielh., Ootmarsumschestr. 17
168    Bruggen Cate Wzn., B. ten, Agenturen, drogisterijen, Grootestr. 54
226    Bruggen Cate, Bernard B. ten, Kapokfabr. "Java", Bornebroekscheweg (kant. 9 - 12, 2 - 6)
230    Idem, woonh., Molenkampspark 18
132    Bruggen Cate, J.A. ten, Kapok- en wattenfabr., C 421, Ambt-Almelo
177    Bruggen Cate, Mr. H.J. ten, Adv. en proc., Grootestr. 66
227    Bruist Jr., W.L., Notaris, Wierdenschestr. 40
218    Brummer, J.H., Goudsmit, Grootestr. 71
213    Buijvoets, B.L., Almelosche Vleeschwarenfabr., Wierdenschedwarsstr.
232    Buijvoets, B.L., Fijne vleeschw., fil. Grootestr., Nieuwe Eind 101
255    Buiten, H.J., Ootmarsumschestr. 37
    2    Burgemeesterskamer, (Stadhuis), Wierdensche Str. 42
171    Buuren, F.Th. v., Aanleg van gas en waterleiding, Boddestr.

  63    Cate, E. ten, Groote Str. 47
109    Cate Jr., E. ten, Fabrikant, Wierdenschestr. 14
122    Cate, H.E. ten, Wierdenschestr. 5
  64    Cate, L. ten, Wierdenscheweg
170    Cate, Mr. T.A. ten, Grootestr. 64
179    Cate, Johs. ten, Wierdenschestr. 10
153    Cate, Mr. T. A. ten, Huize "Bavinkel"
  19    Cate, Hzn. & Co., H. ten, Spoorstr. 1
  40    Cate, Gebr. ten, IJzergieterij, Sluiskade 41 (7-12, 1.30-7)
306    Cate, Mr. E.B. Bavink ten, Grootestr. 115
  90    Chef-tefoniste [sic], J. Frank, Adastr. 23
  48    Claterbos, H.C. v. Weijdom, De Twentsche Boekhandel, Grootestr. 56
219    Cohen, J., Fruit, visch- en groentenh., Groote Straat 133
286    Cohen Tervaart, Mr. H.M., President der Rechtbank, Sluiskade 40
198    Coster, A.H., Wijnh., Grootestr. 41
173    Coster, E., Handelsagent, Bornscheweg, Ambt Almelo
194    Croockewit, Mr. A., Ootmarsumscheweg 63

  20    Dam, Backer J., Apotheker, Groote Str. 38
  21    Delden & Zn., v., Expediteurs, Handel in Bouwmat., Steenkolen enz., Kanaal, Zuidzijde (Boompjes) 53
252    Dikkers, Mej. J., Bella Vistastr. 225

  59    Eerligh, H., Dir. der Twentsche Damast-, Linnen- en Katoenfabr., v/h. S. Bendien & Zonen, Groote Str. 
          29
  24    Electr. Centraalstation der Gem. Stad Almelo. Haven Z.Z. 16
216    Elfrink, Fa. Gebrs., Rijwielhandel, Grootestr. 149 en Prinsenstr. (Eenig firmant B.F. Elfrink)
  23    Eshuis, E., Timmerman en Aannemer, Bakenstr. 19

152    Gasfabr. der Gem. Almelo
120    Gemeentehuis
  57    Gemeentehuis Ambt Almelo
  25    Gend & Loos, v., Grootestr. 37
  51    Gerechtsgebouw, Wierdenschestr. 37
229    Godschalk, Bvn., B., Slager, Bornschestr.
293    Godschalk, S., meubelmag., Grootestr. 15
  65    Goinga, H. v., Drogist- en sigarenh., Grootestr.
  84    Gorter, F.O., Wierdenschestr. 35
  73    Gorter & Co., Barend, Assuradeurs, Hofstr. 6
276    Greveling, B., Turfstrooiselfabr. en in Grint, Hagengr. 4
119    Griffie v. d. Raad v. Beroep, Adastr. 7
239    Groeneveld, H.D., Behanger en stoff., Bornschestr. 22
287    Groeneveld Gzn., J.H., Behanger en Stoffeerder, Boompjes 40
  85    Gunther, J.W., Banket-, Koek- en Broodbakker, Grootestr. 127

  96    Haaften, Mej. L. v., Villapark "de Riet", Bornscheweg
  34    Hagedoorn, A.G., Patisserie Parisienne, Grootestr. 23
220    Hagedoorn, Mej. J.B., Wierdenscheweg, Ambt-Almelo
149    Hagedoorn, H., Bakkerij, Grootestr. 153
290    Hagedoorn J. Bzn., H.J., Bierbrouwer, Bornscheweg
  79    Hagedoorn, J., Grootestr. 146
166    Hagedoorn, J.B., Wierdenschestr. 38
  26    Hagedoorn & Kirchmann, (Twentsche Stoom-Beiersch-Bierbr.) Bornebroekschestr. 108
208    Hagedoorn-Jonker, Mevr., Wierdenscheweg 349
113    Hamwijk", "Maison, Grootestr. 35
268    Hattink, Mr. W.J.O., Adv. & proc., Wierdenschestr. 19
  28    Haverkamp, J.W., IJzergieterij, Sluiskade Noordzijde
146    Hedeman, B., Fabrik., Ootmarsumscheweg D 233
  68    Hedeman Jr., H., Fabr., Sluitersveld
  67    Hedeman Jr., H., Kant. Ootmarsumscheweg D 232
156    Hedeman Jr., J., Fabrik., Woonh., Ootmarsumscheweg D 231
163    Heetjans, B., Slager, Kerkstr. 7
212    Hefti, C.W., Glas-, verfwaren en drogerijen, Grootestr. 69
234    Heimink, J., Koperslager, aanl. v. gas- en waterl., Prinsenstr. 3
279    Hendriks, H., Café, Scheepsbevrachter, Kanaal Z.Z. 40
109    Hijman, L., Arts, Grootestr. 154
  78    Hilarius Wzn., W., Alm. Boek-, Muziek- en Kunsth., Boekdrukkerij, Grootestr. 88
  44    Hofscholte, J.H., Complete meubileering, Grootestr. O. E. 9
135    Hofstede, FA. J.F.W., Kol. waren, Wierdenschestr. 2
  10    Holl. IJz. Spoorw.-Mij, Bestelgoederenkant.
  11    Idem, Vrachtgoederen-bur.
196    Hombrink, G., Brood- en banketbakkerij, Grootestr. 25
272    Hôtel Café-Rest. Schreuder, Stalhouderij, Stationsplein 4
  29    Hôtel "de Gouden Leeuw", Breyder Koopmans, Grootestr. 8
133    Hôtel J.H. Dolfin, Statinsplein 10
106    Hôtel v. Ouds de Prins, F. F. J. Vastert
128    Hôtel de la Station, J. Schut, Stationsplein 8
117    Houck, Mr. F.G.J., Adv. en proc. Grootestr. 157
278    Houwink, Mr. J., Rechter, Ootmarsumschestr. 52
110    Hove Bzn. & Co., H.W. ten, IJzerwaren, Markt
188    Hove, Jzn., H.W. ten, Sigarenmag., Grootestr. 92
204    Huis v. Bewaring, tevens Hulpstrafgevangenis, Wierdenschestr. 37

164    Incassobank, Grootestr. 79
    4    Inspecteur van Politie, Hontermansgang 49

172    Jansen, A., Rund- en varkenssl., Boddenstr. 64
  30    Jansen, Wed. A., Stalhouder, Marktplein 22
215    Jansen Dzn., S., Slager, Ootmarsumschestr. 6
104    Jansen, W., Wierdenschestr. 15
  69    Jansen & Tilanus, Vriezenveen
297    Janzen-Clifford, J., in fijne Vleeschw., Ootmarsumschestr. 26
127    Jong, M.I. de, Molenkampspark 22. (kant. v. 9-12, 2-5, 6-9, Zaterdags gesloten)
273    Jong, M.I. de, makelaar in granen, Molenkamppark 22

108    Kapok- en Veerenfabr., voorh. Scholl Engberts en Scholten, Poulinkstr. 43
  14    Katoenmij, voorh. Gebr. Scholten & Co., Kanaal, Zuidzijde 20
  55    Kazerne der Kon. Maréchaussée, Veemarkt 1
  81    Kirch, Gebrs., Heeren- en Kinderkleeding, Manufact., Grootestr. 30
225    Kloosterman, H.J., Arts, Wierdenschestr. 27
  31    Kolthof, Fa. H.H., Manufaturenmag., Confectiefabr. en kantoor, Bakenstr. 32
124    Kolthoff Azn., M., Handelsagent, Adastr. 33 ('sZaterdags gesl.)
  18    Konink & Scholten, Stalhouders, Ootmarsumschestr. 56
    6    Kon. Stoomweverij te Nijverdal. Wierdenschestr. 56
123    Koopman, Th., In granen, meel en kol. waren, Spoorstr. 2
  95    Koopmans, Fa. H., Manuf. en confectie, Grootestr. 74
155    Krabshuis, M.H., Architect en aannemer, Bakenstr. 72
144    Krom & v.d. Berg, Fa., Dames-, Heeren- en Kindermodeart., Grootestr. 65
274    Kützschütter, J.H., v/h. fa. J. W. Koenen, Maison Chic, Dameskleeding, Kerkstr. 28
140    Kuile, Mr. M. ter, Griffier, Wierdenschestr. 12
158    Kuile, Mr. M. ter, Huize "Groeneveld", Ambt Almelo
300    Kuiper Fzn., F., Sigarenmag., Grootestr. 81

210    Ladenius, Mr. H.J., Wierdenscheweg 132
217    Laman Trip, Jhr. Mr. H., Adv. en Proc., Grootestr. 126
301    Laman Trip, Jhr. Mr. H., Advocaat, woonh., Ootmarsumschestr.
  87    Lamberts, H., Apotheek, Grootestr. 114
  33    Ledeboer, A., Wierdenschestr. 135
  22    Ledeboer, A.H., Accountantswerkz. en assur., Boompjes 38
  32    Ledeboer, H., Wierdenschestr. 23
130    Ledeboer, H.A., Koopman, Vriezeveenscheweg 229
  86    Ledeboer & Co., (Twentsche Bankvereeniging), Marktplein 43
302    Lennep, Mr. C. v., Ootmarsumschestr. 65
241    Lepelman, Fa. W., Hoeden- en Pettenfabrikant, Grootestr. 78
280    Lindeman, Sallie, Kruier H.S.M., Spoorstr. 8
282    Lulof en Co., Boek- en Handelsdrukkerij, Adm. "De Politiehond", Hagengr. 1

238    Machinefabr. Tubantia, Bavinkstr. 6
147    "Matador", Confectiemag., J.H. Kutschrütter, Grootstr. 59
292    Meibergen Jzn., D., Fabrik. v. gebreide geoderen, Eschgang 2
284    Meibergen, L., Fruithandel, Brugstr. 18
199    Meijers, M., in Huiden, vellen en vleesch, Ootmarsumschestr. 27
  27    Meijers, M.J., Kol. Waren en Comestibles, Grootestr. 129
264    Meijers, S., slager, Molenstr. 7
193    Meijers, Fa. S., Warenhuis, Grootestr. 33
211    Mendels, D.S., Schoenenmag., Grootestr. 92
101    Mendels, Gebrs., Graanhandel, Grossiers in kol. waren, meel en bakkersart., Hagengr. 21
195    Meuleman, M., Vleeschhouwerij, Kerkstr. 14
  53    Meuleman, Gebrs., Expediteurs en handel in brandst., Kanaal 7
222    Muller, C., Monteur Electricien der Gem. Centrale, Wierdenscheweg C 382, Ambt-Almelo

201    Nederl. Bank, Agentschap., Wierdenschestr. 34
    1    Nederl. Bell-Telephoon Mij, Waaggebouw, Grootestr. 80
207    Nierop, Dr. A.S. v., Grootestr. 75
  70    Nijhof, Joh., Rijwielhandel, Grootestr. 107
  94    Nijhuis & Co., Stoomkapokfabr., Kanaalweg 83
  75    Nijland, A., Fabr. van linnen en katoenen ondergoederen, Prinsenstr. 8

285    Officier v. Justitie, Parket v.d., Gerechtsgebouw, Wierdenschestr.

  36    Palthe, Gebr., Chem. Wasscherij, Sluiskade, Noordzijde
  35    Palthe, Gebr., Kantoor, Bakenstr. 35 (8-12 en 2-6)
192    Palthe, J.J. v. Wulfften, Wierdenscheweg 100
228    Palthe Rzn., A.A.W. v. Wulfften, Grootestr. 148
224    Palthe Rzn., W. v. Wulfften, Kanaaldijk 36
281    Pauwels, H., Techn. Bureau, Grootestr. 96
112    Peddemors, G.J., in granen, kol.- en gruttersw., Holtjesstr. 1 en Prinsenstr.
294    Peddemors, Fa. T., In kolon. waren en aardappelen, Brugstr. 23
184    Pezie, Jan, Heeren- en sportkl., Grootestr. 1
151    Piets, B.Azn., A., Handel in bouwmaterialen en brandstoffen, Boompjes 41
256    Plaggemars, H.J., Arr. Deurwaarder, Adastr. 9
134    Polak Bzn., A., Kanaal 28
107    Polak, D., Grossier in kol. waren en granen, Marktplein 17
103    Polak, Fa. J.J., Katoenafval, poetskatoen en metalen, Kantoor en mag., Kanaal Noordzijde 79
141    Polak, J.S., Hoflaan 17
  71    Polak, S.J., Fabrik. en Koopman woonh. Wierdenschestr. 58
131    Politie-Bureau, Grootestr. 80
148    Potjer, K., voorh. Wed. J.H. Selhorst, Manufact., Grootestr. 58
186    Prinsen, B.J., Zadel- en koffer-makerij, lederwaren, Grootestr. 120

176    Rechteren Limpurg Almelo, Douair. Gravin v., villa "Castello"
139    Rechteren Limpurg Almelo, Mr. A.F.L. Graaf v., Huis "Almelo"
288    Reefman Fzn., F., Boek-, Papier- en Muziekh., Kerkstr. 3
    5    Reinigingsdienst, (Stadsvuilnisbelt), Bornschestraatweg
  93    Rentmeester, J., Arts., Wierdenschestr. 30
269    Restauratie, Stations, Wachtkamers
     ..    Rijkstelegraafkant., Groote Str. N.E. (°)
233    Rijkswaterstaat, Groote Straat 100a
    9    Risselada, Dr. O.J., Adastr. 11
221    Rohof, G., Twentsch Schoenenmag., Grootestr. 7
265    Rossmark, Gebrs., Machinefabr. grondboringen, Bornschestr. Ambt Almelo
197    Rossmark, Wed. H.H., Koperslagerij, Grootestr. 134
214    Rutte, S.A., Dir. Twentsche Kolenhandel, Stationsplein 9

161    Saag Jr., D.J. v.d., Ambt Almelo 2
    8    Salomonson Gz., H., Wierdenschestr. 50
178    Santee Landweer, Dr A., Arts, Adastr. 13
  39    Santman & Zn., W.J., in Wijnen en Gedistilleerd, Marktplein 31
180    Schaake, A.G., Fruit en Comestiblesh., Grootestr. 99
187    Schaap, J., Slagerij, Oranjestr. 19
157    Schaap, K.J., Slager, Adastr. 55
121    Schaap & Zonen, A., Prinsenstr. 19
  41    Scholl Engberts, Mej. J.H.G., Adastr. 29
105    Scholl Engberts & Scholten, Naaml. Venn. voorh., Afd. Tricotfabr., Poulinkstr. 43
108    Scholl Engberts & Scholten, Naaml. Venn. voorh., Afd. Kapok- en Veerenfabr., Poulinckstr. 43
  80    Scholten Azn., A., Wierdenschestr. 7
245    Scholten Azn., J.H., Stoommeubelfabr., Kanaalweg 85 (kant. 8-12, 2-6)
142    Scholten, Jzn., B., Fabr., Wierdenschestr., Ambt Almelo 136
  60    Scholten Bz., J., Wierdenschestr. 22
  66    Scholten, J.E., Wierdenschestr. 11
237    Scholten, Mej. J.G.G., Molenkampspark 24
235    Schuitemaker, H., Huis- en decoratieschilder, Grootestr. 155
242    Schuitemaker, J., Kolon. waren en comest., Marktplein 6
  13    Secretarie Stadhuis, Wierdenschestr. 42
236    Sijde, J. v.d., Behanger, stofferder, decorateur, Grootestr. 109
  38    Sillevis, Dr. J., Chirurg. en vrouwenarts, Boddestr. 17
267    Simon, Otto, Grossier, Grootestr. 163
283    Smits, H., Partic., Kanaal N.Z. 31
  72    Smits & Co., H., Parallelweg, Ambt Almelo
  83    Societeit tot Nut en Vermaak, Grootestr. 98
206    Somer, Dr. W.H., Arts, Grootestr.
138    Sommer, J.T., Kantoor-Boekh., Grootestr. 36
  54    Staatsspoorw.-Mij, Vrachtgoederenbur.
269    Stationsrestauratie, Wachtkamers
  97    Steege, Fa. J. en G. ter, Vleeschwarenfabr., Oranjestr. 25
223    Stegeman & Co., L.J.P., Vleeschwarenfabr. "Deventer", Fil. Grootestr. 32
262    Stellema, F., mag. de Maan, Grossier in garen en band, Hagengr. 1a
  49    Stoomspinnerij "Twenthe", Kanaal, Zuidzijde 26
261    Stoppelman, B., banketb., Boddenstr. 54
154    Stork, F., Villa "Klokkenbelt", Ootmarsumscheweg 1
160    Stork & Co., F., Ambt-Almelo
  88    Strik, L. v., Wierdenscheweg
183    Struis, H.W., Handel in visch, fruit en comest., en gros en detail, Grootestr. 52
137    Sybrandij, Mr. G.J., Grootestr. 150

    ..     Telegraafkantoor (°)
  42    Textielfabr., voorh. H. & B. Scholten, Kanaal, Noordzijde 77
263    Tharner, H.W., handelsreiziger, Wierdenscheweg C 392
182    Themans, B., Agent der Textielbranche, Molenkampspark 16
159    Themans, S., Poelier, Wierdenschestr. 16
  45    Themans & Zn., Fa. Wed. I., Expediteurs, Steenkolen- en kunstmesth., Kanaal, Zuidzijde 12
145    Tilanus, A.M., Wiedenscheweg
  69    Tilanus, C.B., Vriezenveen
  77    Tilanus, J.L.L., Vriezenveenscheweg
  69    Tilanus, J.L.L., Vriezenveen (9-4)
105    Tricotfabr., voorh. Scholl Engberts & Scholten
  78    Twentsch Zondagsblad, Grootestr. 88
150    Twentsche Chemicaliën Handels-Venn., Afd. Groothandel, 2e Vijverstr. 7 (10-12, 2-4)
  59    Twentsche Damast-, Linnen- en Katoenfabr., voorheen S. Bendien & Zonen, Grootestr. 29
  26    Twentsche Stoom-Beiersch-Bierbr., Bornebroekschestr. 108

118    Uilenreef, G., Kol. waren, Comestibles, Grootestr. 145

253    Veerenhuis Jr., E.J., Roggenbroodb., kol. waren, wijnen en gedist., Oranjestr. 7
  43    Veeverz.-Mij "Almelo", Wierdenschestr. 54
209    Veldhuis, Fa. M.B., Bloemisterij, Kolkpad 2
205    Vermeulen, J.H., Scheepsbenodigdh., kruideniersw., Kanaal. N.Z.
243    Vixseboxse, G., Kanaaldijk 38
    7    Vixseboxse, Jan, Architect, Parallelweg 98, Ambt Almelo
185    Vixseboxse Gzn., J., Comm. in eff., Hofstr. 13
114    Vleming, W., Rijksveearts, Westerstr. 4
  62    Vlieger, Dr. M. de, Arts, Wierdenschestr. 48
  98    Vogel, H.J., Expediteur, Kanaal N.Z. 51
102    Vollenhoven v, Daalen, H.W., Notaris, Wierdenschestr. 20
125    Vos & Zn., M.H., In huiden en wol, Grootestr. 5
296    Vries, Jan de, In granen enz., Hagengr. 25

298    Waarden, H.A.P.C. v.d., Deken-Pastoor, Pastorie Boddenstr. 76
  52    Waterleiding-Mij., Grootestr. 158
  76    Waterschap "de Regge", Grootestr. 1
  16    Weerd, H.A. v.d., fa. J.H. ter Braake, Banketbakker, Grootestr. 77
162    Weert, B.J. de, Slager, Marktpad 19
271    Wegkamp, H.H., kopersl., aanl. gas-&waterl., Grootestr. 46
251    Weijns, Mej. E.W., Dameshandwerken, Grootestr. 166
115    Werff & Zonen, v.d., Groothandel in Brandstoffen, Assurantiën, Grootestr. 161
181    Westenberg, H., Fabr. v. Cement en Cementijzerwerken, enz. Bakenstr.
289    Wiechman, J.J.G.M., Landbouwmachines en IJzerw., Grootestr. 44
266    Wierenga, L.R., Candidaat Notaris, Hofstr. 15
304    Wierenga-Metelerkamp Cappenberg, Mevr. Wed. J., Ootmarsumschestr.
    3    Wijckerheld Bisdom, D.R., Burgemeester, Ootmarschumsestr. 67
247    Wijler, L., Agentuur- en commissiehandel in granen, Grootestr. 19a
  46    Wilk, Dr. G.H. v.d., Arts, Hoflaan 21
165    Wilmes, Gez., Mag. van Modeart. en Dames-handwerken, Grootestr. 60
167    Wilmes, Joh., fa. Wilmes, Wierdenschestr. 31
  74    Witzand Bzn., H.A., Wierdenschestr. 25
143    Wolzak, H.C., Café-Rest. Lüdeking, Grootestr. 8
  82    Wormgoor, Fa., Electr. boekdr., Grootestr. 142
277    Worp, J. v.d., v.h. A. Marsman, in kruideniersw. en comest., Grootestr. 55

  58    Ziekenhuis, Ziekenhuisstr. 2

top


ALMKERK  (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Kaaden, J. J. v. d., Notaris, Voorsteeg

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


ALPHEN (Z.-H.) (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

(Aarlanderveen en Oudshoorn)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

101    Alfensche Kaashandel, J. v.d. Bosch, Aarlanderveen
  84    Altona, Joh. J., Kaashandelaar
  25    Asphaltfabr., Naaml. Venn. Ned.

102    Baart, J.G., Boekhandel, Uitgever Rijlandsche Courant, Oudshoorn
    8    Begrafenis Onderneming "Sumplicitas", Lage zijde Aarlanderveen
  46    Berg, R. v.d., Notaris, Oudshoorn
  92    Bergen, P. v., Dir. Boerenleenbank
  93    Bergh, Mr. Joh. de, Kantonrechter, villa "Nuova" Oudshoorn
    6    Bes, J.B., Kassier, Boerenleenbank
  88    Boot, D., Werf "Vooruitgang", Gouwsluis
  57    Boot, D., Werf "Industrie"
  53    Boreel de Mauregneault, Jhr. J.A.
  62    Bos & Zn., F.P., Cementsteenfabr.
  63    Bos, J.P., fa. A.M. Dam, Kruidenier en turfmakelaar, 's-Molenaars brug, Oudshoorn
  98    Bosch-Quant, Fa. Joh. v.d., in Manufacturen, Aarlanderveen
  58    Braat, C.B. v.d. Ent, Beurtschipper op Rotterdam
  49    Brouwer, A., Cementsteenfabr.
  43    Brouwer, D., Fabrikant, Julianastr.
111    Bruinbroodbakkerij "de Zeeuw", F. de Rooij, Oudshoorn

    9    Cambier v. Nooten's Boekh., Snelpersdrukkerij
  82    Carsjens, F.M., voorh. Braat & Co., Motorbootdienst "Rijnland"
    4    Clant, J.W.O., Oudshoorn
    4    Clant & Zn., J.W., Schelpkalkfabrikanten, Oudshoorn

  80    Dijk Jr, P. v., Cementsteenfabr.
110    Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor, W. v.d. Heide, woning
100    Idem, Bureau
  61    Dompeling, S., Vleeschhouwer, Lagezijde, Aarlanderveen
    2    Dros, H.W.A., Julianastr.
  20    Dros Hoogeveen, Stoomolieslagerijen

  26    Gasfabriek der Gem. Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn
104    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co.
    8    Giessen, W.C. v., Hôtel en stalhouderij, Lagezijde, Aarlanderveen
  78    Graaf, P de, Arts
  39    Grauw, Jan de, Wijnhandel, Raadhuisstr.
  59    Grobbe, Fa. A.J., (J. Hazebroek,) In comestibles, Lagezijde, Aarlanderveen
  79    Groen, A.J., Arts

110    Heide, W. v.d., Dir. Post- en Telegraafkantoor, woning
100    Idem, Bureau
  96    Helm, D.J. v.d., IJzerhandel
  99    Hildernisse, A.H., Dir. Gasfabr., Stationsweg
  73    Hoogendijk, C., Korenmolenaar, Oudshoorn
  74    Horst v.d. Bijl, v.d., Motordienst op Utrecht
  16    Hôtel "St. Joris", Stalhouderij, Station Stoomboten, J.M. v.d. Sande
    8    Hôtel "de Vergulde Wagen", Stalhouderij, Lagezijde, Aarlanderveen

  71    Joha, J.F., Banketbakker, Oudshoorn
  19    Jollie, H.P.J., Banketbakker, Lagezijde, Aarlanderveen
  44    Jongenburger, C.L., Kalkzandsteenfabr., Lagezijde
  44    Jongenburger, Fa. C., Briquettenfabr., Lagezijde
  13    Jongenburger & Zn., C., Brandstoffenh., Pr. Hendrikstr.

  91    Keus, J.Th.L. Withof, Huize ten Rhijn
  86    Klompenfabr., Eerste Ned. Stoom-.

    7    Lam, Gebr., Bloemisten, Oudshoorn
  64    Leerhouve", "de, Veekoekenfabr., Oudshoorn
  35    Leeuwen, Fa. H. v., Pannenfabr., Wijk Hoorn
  42    Leeuwen, J.K. v., Pannenfabr.
  75    Lek, M., Stoomgraanmalerij, Aarlanderveen
108    Lemkes, H.J., v. Manderslootstr.
  31    Lemkes & Zonen, Bloemisten, v. Boetzelaerstr.
  29    Linde, K. v.d., Sigarenfabrik
  41    Linden, P.J. v.d., Boekdrukker

  65    Manassen, S., Vleeschhouwer
  70    Markus, J., Vleeschhouwer, Oudshoorn
 
24    Martha-stichting, jongenshuis
  55    Martha-stichting, Directie en administratie, Aarlanderveen
  39    Maseland, A., (J. Breukel), in Manufacturen, Lagezijde, Aarlanderveen
  54    Meijburg, H.H. v.d. Kloot, Fabrikant, Oudshoorn
  34    Meijburg, Gebrs. v.d. Kloot, Leerlooierij, Oudshoorn,
  37    Meijers, H.L., Hotelhouder

107    Naaml. Venn. Betonfabr. "de Hoorn", voorh. Oosthoek & Zn.
  16    Nationale Bank, Bijkantoor, Julianastr.
  67    Niekerk v.d. Boom, fa. H. v.d. Boom, Manufacturen en confectie, Oudshoorn
  89    Nood, A. v., In granen
  84    Nood, Fa. Wed. K. v., In Metselbouwmaterialen

  40    Offers, C., slager, Oudshoorn    
  28    Oosthoek&Zn., A., Cementsteen- en pannenfabr.
  76    Ottens, G., Mr. Smid, Oudshoorn
  10    Ouden, A. den, Timmerman, Oudshoorn

  51    Pannevis, A., Scheepsbouwmeester
  45    Piek, M.C., "Speranza", Oudshoorn
112    Piek, W., Particulier 
  12    Piek, W., Steenfabrik.
           Piek&Wernink, Steenfabrik.
  38    Ponsioen, J.H.D., Loodgieter, Lagezijde, Aarlanderveen
110    Post- en Telegraafkantoor. Dir. v.h., W. v.d. Heide, woning,
100    Idem, Bureau.
109    Provinciale Waterstaat, Aarkanaal

  23    Raadhuis Aarlanderveen
  21    Raadhuis Alphen (Z.-H.)
  22    Raadhuis Oudshoorn
  77    Ree, W.C. v.d., Uitgever
......    Rijkstelegraafkantoor (°)
  34    Rijn & Kloot, v., Pannenfabr., Oudshoorn
    9    Rijnbode, De, Nieuws- en Advertentieblad
  52    Rijnstreek", N.V. Machine- en Reparatiefabr. "de, Oudshoorn
  90    Rijshouwer, D., in fijne Vleeschwaren, Oudshoorn
  47    Rok & Zn., Wed. C., Fabr. v. vruchtensappen, enz.
  48    Roskott, G.A.J., Dir. Nat. Bank

  18    Samson, N., Uitgever
  97    Schouten, J.R., Fabr. "Rhenania", Oudshoorn
  32    Schouten, P., Motorschipper, Oudshoorn
  85    Sluiswachter Gouwsluis
  36    Spreij, Naaml. Venn. Houthandel voorh. Fa. Jacob
  14    Spruijt, J.C., Notaris
  11    Staatsspoorwegstation "Alphen-Oudshoorn"
    8    Stalhouderij v. W.C. v. Giessen, Lagezijde, Aarlanderveen
  83    Stalhouderij v. H. Kompier
  16    Stalhouderij, Staion Stoombooten, v. J.M. v.d. Sande
114    Steenkolenhandel, J. Jongenburger, woonhuis
  15    Stokhuijzen, Joh., Stoomfabr. v. vruchtensappen
  69    Stokmans, J.H. Elzevier, Louis Varossieau, Stoomvruchtensapfabr. " 't Westland"

  43    Tegelhuis", "Het, Vergl. wandtegels in alle stijlen en genres
......    Telegraafkantoor (°)
110    Telegraafkantoor, Dir. v.h. Post- en, W. v.d. Heide, woning
100    Idem, Bureau
103    Tolk & Co., A.P., Kassiers en assuradeuren

  69    Varossieau, Louis, Stoomvruchtensapfabr. " 't Westland"
  94    Varossieau Lzn., W., Stoomvruchtensapfabrik., Oranjestr.
  50    Varossieau & Co., Vernisfabr., Emmalaan
  27    Vellekoop, P., Kruidenier
    3    Visscherij de Wijde A", "de
    5    Vring, T.W. v.d., Varkensh.

    1    Waalkes, J. v. Borssum, Trasfabr., Lagezijde, Aarlanderveen
106    Waardenburg, J.H., Vleeschhouwer en spekslager, Oudshoorn
  66    Waterleidingkantoor
105    Waterleiding, Pompstation
  72    Wermeskerken, W. v., Arts, Oudshoorn
  81    Wernink, J., Administr. N.V. Veekoekenfabr. "de Leerhoeve", Oudshoorn
 
60    Wieringen Jr., C. v., Boekh. en snelpersdrukker
  95    Wieringen, S.C. v., Stoomdrukkerij en boekhandel, Aarlanderveen

  87    Zekveld, J., Beurtschipper op Rotterdam, Oudshoorn

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder Boskoop

top


Ambt-Doetinchem zie onder Terborg

top


Ambt-Hardenberg zie onder Bergentheim

top


Amby zie onder Maastricht

top


AMEIDE (Hulptelefoonkantoor)


Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.00 nm., tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Eeten, H. v., Burgemeester, Voorstr.

2    Kekem, H.A. v., Koopman, Nieuwstr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


AMERONGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.--- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

12    Bentinck, G.J.G.Ch., Graaf v. Aldenburg, Grondeigenaar

15    Gasfabriek
  8    Geerlings, C., Rentm. v. Amerongen en Zuijlestein
  9    Gemeentebestuur, Gemeentehuis

  2    Kemp, Fa., Grooth. in hulpmeststoffen en veevoederart., Veeverz. Mij.  "de Betuwe", Berendse&Co.
  5    Kuiper, F.F., Boekhandel en boekdrukker, Overstr.

10    Moll, E.J., Hôtel "Lievendael"

  4    Posthuma Yzn., S., Houthandel

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  7    Steenfabr. N. V. voorh. Gebrs. v. Klinkenberg, Elst

  ..    Telegraafkantoor (°)
11    Termaaten, H., Hôtel-Pension "Oranjestein"

13    Waller, Dr. H., Arts, Overstr.
  1    Weede, Jhr. Mr. W.E. v., Burgemeester
  3    Wijnbergen, G.J., Assur., Achterweg

top


AMERSFOORT (Rijkstelefoonkantoor)

(Leusden)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- v.m., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet (Utrechtse Poort.)
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer, is gevestigd in het Station.

 

169    Accumulatorenfabr. en Electro Techn. bur., L.G. Ponne, Vlasakkerweg 44
238    Achterbergh, J.W. v., Behanger en stoff., Westsingel 34
155    Achterbergh, L. v., In brandstoffen en sigaren, Arnhemschestr. 1
255    Ambachtschool, Hellestr. 123
  18    Amersf. Courant, Uitgave v. Cleeff, Korte Gr. 9
162    Amersf. Houth., A. Latenstein v. Voorst, Schimmelpenninckkade
234    Amersf. Stoomschoenenfabr. "De Eenhoorn", Lavendelstr. 7a
176    Amersf. Wissel- en Effectenkant. (Mr. S.G. v. Welderen Rengers), Kortegr. 11
106    Amicitia, Secretaris, Arnhemscheweg 27
311    Arend", N. V. Bioscope Mij. "De, Café-Rest., Arnhemscheweg 10-12

256    Bakhuis, J.A., particulier, Utrechtseweg 94
366    Bank van Huydecoper & v. Dielen, Bijkant. Amersfoort, Langestr. 105
  87    Barchman Wuytiers v. Vlier, Douair. Jhr. J.W.A., Regentesselaan 1
216    Barchman Wuytiers v. Vlier, Douair. Jhr. J.H.A., Koninginnelaan 3
266    Bas-Brester, Mevr. de Wed. M.W. de, Utrechtseweg 80
143    Bast & Zn.,A., Stoomgrutterij, Groote Spui 5
284    Beaufort. H.B., Pluimveeteeltconsulent, Barchman Wuijtierslaan 10
178    Beaufort, Mr. J.K.A. de, Zand 37
128    Beek Rzn., Fa. A. v., Stoomtabakskerverij "de Snuifmolen". In wijnen en gedist., Kampstr 2
343    Beek, v. Baayen, Fa. v., In rijwielen, motoren en automobielen, Kerkstr 4
312    Beijma thoe Kingma-Fontein, Mevr. v., Bergstr. 16
282    Beijnen, L.C., Ritmeester, Arnh. weg 5
342    Beltman, C.G., Vlasakkerweg 6
209    Bemmel, Fa. A.M. v., Bloem- en rozenkweekerij, bloemenmag., Soesterweg 15
216    Bemmel, M.A. v., Bloemisterij "Flora", Korte Bergstr. 2
  40    Berg-Hôtel, Amersf. Berg
127    Bergh, Mr. H.J.M. v.d., Adv. en Proc., Wilhelminastr. 5
322    Bestel- en ijlgoederenkant., Ned. Centr. Spoorweg Mij., Station
244    Beurskens, H., Heerenmode- en hoedenmag., Utrechtsestr. 12
207    "Birkhoven", Café Rest., Pension, Soesterweg 292
350    Bischoff v. Heemskerck, W.F.K., 1e Luit. IVe Mitr. afd., Wilhelminastr. 11
294    Blok, A.E., Chef v. h. Materieel Brandweer, Blankenheijmstr.
    8    Blom, N.S., (fa. Blom & Zn.), kant. Berkenweg 22
301    Blom, P.A.J., fa. Blom & Zn., Utrechtscheweg 13
126    Bonnier, Fa. H.J., Amersf. Verkoophuis, Hof 11
  76    Bosch, J.H., Inspecteur der Ned. Centraal Spoorw-Mij., Utrechtscheweg 75
159    Bottemanne, C.J., Opzichter Ned. Bell Telephoon Mij., Westerstr. 20
  59    Bottinga, Joh., Schoenenmag., Langestr. 32
  63    Bovenkanp, W.A. v.d., Apotheker, Bur. voor chemisch en microscopisch onderzoek, Utrechtschestr. 10
129    Brandsen & Zn., T.H.G., in Tabak en sigaren en gedistilleerd, Langestr. 12
309    Brinck, W.A., Dir. Gasmeterfabr. G. Kromschröder, Hooglandscheweg 16
160    Brink & Vermolen, Fa. Ten, Apothekers, Westzijde 44
355    Brom, Bern., Loodgieterij, Koperslagerij, Mag. v. Huish. en Verlichtingsartikelen, Langestr. 27
208    Bunnik & v. Ditshuizen, Stoomtimmerfabr., "Nellie", v. Persijnstr. 10
277    Bunte, G., Zee- en riviervischh., Langestr. 14
220    Bureelen der IVe Divisie. P. Buijslaan 24
106    Busquet, J., Secretaris Amicitia, Arnh.weg 27

188    Cattie en Co., Comm. in Eff. en kassiers. Plantsoen 12
    2    Centraal Spoorw.-Mij., Ned., Station
  82    Chattel, Ph.J. du, fa. H. Boerwinkel, in Comestibles, kruideniers- en grutterswaren, Utrechtschestr. 5
200    Chef-Telefoniste, Ned. Bell-Telephoon Mij.
124    Claes, W., Vischh., Langestr. 11
  57    Commandant Ve Infanterie Brigade
179    Compagnie Lyonnaise, Langestr. 83
211    Cox, H., Dir. Holl. Stoomboot Mij. Utr.straatweg 110
  35    Croockewit W. Azn., W., Bergstr. 39

320    Delden, S.B. v., Regentesselaan 9
291    Denijs v. Roon, Electr. Techn. Bureau en Accumulatorenfabr., Utrechtschestr. 46
348    Deventer, J.C.E. v., J. v. Oldenbarneveldtlaan 22
219    Doorn, C.H. v., Schoen- en laarzenmag. "De Gouden Laars", Utrechtschestr. 42
318    Dorrepaal, T., Agentuur- en commissieh., Tuinstr. 8
262    Douma, P. Handelsagent en Commiss. in boter, Brouwerstr. 11

314    Eembode," Drukkerij "De, Langegr. 13
183    Eemlander", N. V. "de, Dagblad v. Amersfoort en omstr., Kleine Haag 6
205    Eimeren, R.J. v., Coiffeur, Langestr. 7
  23    Eijbergen, F.S. v., Spekslagerij, Lavendelstr. 2
109    Elferink, J.H., Kol. waren & comest., Weverssingel 37
204    Enst, B.J. v., Arts, Beukenlaan h. Arnh. weg
251    Esveld, H.W. v., "Nederberg", Utrechtscheweg 15
  53    Eysink, Voorh. D.H., Amersf. Rijwiel- automob.- en machinefabr., Julianaplein

  17    Farbwerk Amersfoort, Naaml. Venn. tot Expl. der Aniline erffabr., Kl. Koppel 34
  58    Fongers Agentschap, A. den Heijer, Langestr. 94
  88    Fortmann en Hehenkamp, Mag. v. tapijten en beddenart., behanger en stoffeerder, Langestr. 63

  21    Garnizoensbur., Langegr. 2
  65    Gasfabr., Dir. K. Zijlstra, Smalle pad
  54    Gelder, Fa. Gebrs. B. & A. v., Vleeschhouwerij, Langestr. 55
356    Gelsing, G.J.H., Koloniale en Gruttersw. en Comestibles, Hof 48
157    Gemeente-Reiniging, Kl. Koppel 32
  56    Gend & Loos, Fa. v., Langestr. 47
104    Genderen, J. v., Kruidenier, Arnhemschestr. 35
  32    Gérard v. Sijsen, L.S., Blankenheijmstr. 7
141    Gerritsen, C.V., Graanh., Utrechtscheweg 70
  25    Gerritsen, D., Graanhandel, Soesterweg 9
  24    Gerritsen, Fa. H., Fourageh., Kampstr. 35
118    Gerritsen, H., Koopman, Soesterweg 6
206    Ginkel, Jzn. Jan v., in Brandstoffen, Hoevelakerstraatweg 68
144    Godvliet, P., Opz. der Wagenwerkplaats H. IJ. S. M., Westsingel 42
151    Goor, J. v., Pension, Plantsoen 1
111    Greeve & Co., Grossier in kruidenierswaren, Langestr. 125
  92    Gregorius, P.Ph., Varkensslachter, Utrechtschestr. 7
336    Griendt, H. v.de, Regentesselaan 15
  83    Groenhuizen. W.F.A., Horloge- en instrumentmaker, Langestr. 42
101    Groneman, Dr. F.A.F., Genees- Heel- en Verloskundige, Utrechtscheweg 10
170    Groot, H.A. de, Assistent- Resident, met verlof, Ringlaan 1
  74    Groot & Kuijters, De, Deurwaarders, Havik 20
136    Grove & Hunfeld, Heerenkleedingmag., "De Dom", Varkensmarkt 50

358    Haanschoten, J.P., waarn. Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor, woonh. Utrechtscheweg 93
  50    Haas, R. de, Banketbakker, Langestr. 87
223    Hamburger, S.J., Veehandel, Utrechtschestr. 29
331    Hamel, J.W., Veehandelaar, Joh. v. Oldenbarneveldtlaan 8
158    Hamers, Fa. Gebrs., Manufacturen en Tapijten, Zevenhuizen 2
248    Hamers en v. Beek, Tapijtfabr., Koningstr. 378. (kant. 9--12; 1.30--7)
  96    Hanlo, Louis, Bankier en Comm. in eff., Kortegr. 8
185    Harpen, J. v., Pension "Rustoord", Utrechtscheweg 89
252    Harting, F., Arnhemscheweg 17
153    Haselen, H.P. v., Corr. der Ned. Bank, Muurhuizen 11/13
218    Haselen P. Hzn., W. v., Adj. Brandmeester, Makelaar, Dir. Amersf. Begrafenis Vereen., Soesterweg 24
  67    Haselen, W.H. v., Rijks- en Gemeenteveearts, Korte Bergstr. 22
  84    Haselen, W.H. v., Hoefsmederij, Kampstr. 70
  46    Haselen & Boom, Fa. v., Graanh., Gr. Koppel 5
340    Heeckeren v. Molecaten, J.A. Baron v., Officier Huzaren, Soesterweg 1
  86    Hegge Zijnen, J.H. v.d., Luit.-Kol. Gen. staf, chef v. d. staf 4e Divisie, Korte Bergstr. 19
337    Heijligers & Verhoef, Kassiers en Commiss. in eff., Zuidsingel 43
  34    Hermsen, H.A.J., Grand café Royal Rest., Langestr. 20
  10    Herschel Bzn., A., Tabaksh., Nieuwstr. 8
  22    Herschel Bzn., A., Pakhuis, Muurhuizen
333    Herstellingsoord v. d. Mij. "Zandbergen", "Het Treeker Bergje", Leusdenscheweg
146    Heukelom, J.L. v., Gep. Luit. Kol. der Art., Utr. straatweg 8
233    Heul, D.P.J. v.d., Rijwielh., Utrechtschestr. 20
300    Hilvers, G.H.M., Dir. Mij. tot verv. en verk. v. geschilderd glas en glas in lood "Amersfoort", Groote
           Koppel 9
241    Hoek, Gebr. v.d., Sleeperij en verhuizingen, Koestr. 11
316    Hoevell-Monod de Froideville, Baronesse J.C., Utrechtscheweg 104(4)
  38    Holl. IJz. Spoorw.-Mij, Station
    4        Idem, Vrachtgoederenloods
  52        Idem, Bestelgoederenbur.
105        Idem, Wagenwerkplaats
275        Idem, Wagenwerkplaats, Soesterstraatweg
215    Hooff, J. v.d., Drogist, Langestr. 107
  41    Hôtel Bellevue, Stationsplein
283    Hôtel Café Rest. Neuf, (J.F. de Greef), Utrechtschestr. 14
161    Hôtel Place Royale, Wed. C. Smolders v. Osch, Kortegr. 19
154    Hôtel "de Poort v. Kleef", Langestr. 57
  37    Hôtel "Schwemmer", Utrechtschestr. 24
184    Hôtel "de Vergulde Wagen", Café-Rest., Autogarage, B.J. Jens, Utrechtschestr. 27
  60    Houbaer, F.M., Utr. Sigarenfabr., v. Asch v. Wijckstr. 21
120    Houbaer, L.A., in Heerenkleeding, Langestr. 70--72
  28    Houtzager en v. Veen, Stoombootdienst op Amsterdam, Gr. Spui 15
273    Hove Jzn., H.W. ten, Sigarenmag., Varkensmarkt
  11    Hubers & Vormer, Sigarenfabr., Korte Gr. 12
303    Huis- en Grondbezit, N. V., P. Buijslaan 2

  43    Ittmann, G.P., Vleeschhouwer, Hof 16

148    Jacobs, P.J.B., In sigaren en gedistilleerd, Langestr. 91
198    Jaeger, K.W., Eerste Amersf. Stoomververij en Chem. Wasscherij, Kampstr. 6
278    Jager, C. de, In heerenmodeart., Langestr. 19
182    Jager, Fa. H. de, Grossiers in suikerwerken, Hof 9
130    Jager, Fa. H. de, fabr. v. suikerwerken, Breedesteeg
115    Jager & Zn., J.G. de, Confiseurs, Langestr. o/d. Valkestr. 60--62
236    Jans & Cp., Fa., Passage Agenten en Assuradeuren, Korte gr. 20bis
128    Jong, H.C.A. de, Stoomtabakskerverij "De Snuifmolen", handel in wijn en gedistilleerd, Kampstr. 2
285    Jong, S. de, fa. Gebr. de Jong, Utrechtscheweg 91
272    Jongh, J.S.J. de, Utrechtscheweg 72
  90    Jorissen, J.W., Genees-, heel- en verloskundige, Muurhuizen 19
344    Juffer Jr., D., Rijwielen en gros, Kampstr. 64

142    Kamerling, M., Genees-, heel- en verloskundige, Arnhemscheweg 34
203    Kamp, G. v.d., Vleeschhouwer, Arnh.str. 3
132    Kamperman, D., Rijwielh., Kampstr. 4
  44    Kazerne Infanterie
  27    Kazerne voor de bereden wapens, Gr. Nachtegaalsteeg
225    Kempenaer, H. de, Villa de Vlaswijck, hoek Utrechtscheweg en Kalkweg
279    Klaarhamer, C.G., Hooglandscheweg 22
222    Kleber, J. Ger., Handelsagent, in Granen, Zand 23
  45    Kleber & v. Wamelen, Stalhouderij, Westsingel 44
297    Klein Hzn., Louis, Piano-, Orgel- en Muziekhandel, Utrechtschestr. 3
299    Knipscheer, J.M., Arts. Off. v. Gezondh. 1e Kl., Utrechtscheweg 100
  68    Knoppers, Joh., Notaris, Weverssingel 6
  20    Koekebakker, Fa. J., Houth., Oliesteeg 10
165    Kok & Zn., c.B., T. C. V. ter Maat, Apothekers, Hof 2
  39    Kolff Jr., G., 't Huis "Nimmerdor"
197    Koning, C.J. de, Grossier in Kol. waren, Granen, enz., Kampstr. 10
  91    Koning, H., Boulangerie Parisienne, Arnhemschestr. 24
195    Kool, Fa. J., Lood- en Zinkwerker, Utrechtschestr. 33
    1    Kortbeek, L., Bloemist, Soesterweg 11
139    Korthals Altes, J.P., Wilhelminastr. 7
326    Kramer, B., Langestr. 65
351    Kroes, Gebrs., Schoenhandel, Langestr. 84
214    Kuilen, A. v.d., Fruithandel, Westsingel 33

  12    Lamaison & Bouwer & Co., Kassiers en Comm. in eff., Kortegr. 22
269    Lamberts v. Bueren, J.D., Makelaar, Langestr. 108
202    Laporte, F.L., Opz. Seinwezen N. C. S., Utrechtscheweg 59(2)
228    Lautenschutz, A., Vleeschhouwer, Zuidsingel 68
270    Leger des Heils, Tehuis v. jongens, Koninginnelaan 1
310    Leijden, G.J. v., v. Oldenbarneveldtlaan 7
263    Leijden & Zn., Fa. D. v., Amersf. Stoomweverij, Heiligenbergerweg
264    Lelijveld, J.M.H. v., Majoor der Huzaren, Plantsoen 10
332    Lent's Glazenwasscherij, v., Schilder en behanger, Valkestr. 29
237    Levinson, M., Arnhemscheweg 38
103    Levy, Rob., in Dames- en Heeren Modeart. en Dames Handwerken, Langestr. 40
308    Lohmann, J.A.J., Mag. Nieuw Parijs, galanterieën, Luxe art., speelgoed, Langestr. 37
192    Loman, P.J., Officier der Huzaren, W. v. Mechelenstr. 2
190    Luycx, Laurens J., Modemag. "de Vlijt", Langestr. 49
175    Luycx, Mej. W., in Dameshandwerken, Utrechtschestr. 48

300    Mij. tot vervaardiging en verk. v. geschilderd glas en glas in lood "Amersfoort", Groote Koppel 9
253    Maison de Kloet, Banketbakker, Arnhemschestr. 5
292    Massa, G.H., Brandmeester, Havik 8
122    Meiden, Joh.H. v.d., Handelsagent in metaal- en ijzerw., v. Persijnstr. 3
286    Meinesz & Co., Muurhuizen 7
  62    Melchior, S.W., Boek- en kunstdrukkerij, Breedestr. 18--20
  49    Methorst & v. Lutteveld, Kassiers en Comm. in Eff., Muurhuizen 15
135    [Idem] 
  16    Meursing, W.H., Broodfabr., Smallepad 2
137    Middelburg, Mej. E., Utrechtscheweg
  51    Middelburg, J.W., Utrechtscheweg 48
  26    Militair Hospitaal, Hoogeweg 64
306    Mink Schol, J., Tandarts, Langestr. 124
  14    Moll, Dr. J.H., Groote Koppel 2
  55    Morren, H.H.E., Genees-, heel- en verloskundige, Langegr. 29

  18    Naaml. Venn. Houthandel "De Eem", v/h. Oostmeyer & Co., Hoogland
  80    Ned. Centrale Boterexport, N. V., Dir. C. Boerwinkel, Schimmelpenninckstr. 6
  42    Nefkens, Fa. Gebr., Rijwielen en automobielen, Arnhemscheweg 6
330    Nefkens, H., In Adler rijwielen en Pfaffnaaimachines, Varkensmarkt 5
189    Nefkens & Co., Zelfscherpende kunstmolensteenfabr., Leusderweg
150    Nie, J.E. v., Lood en zinkwerken en electr. schellen, Utrechtschestr. 18
168    Nieuwendijk, T.H.J., Grossierderij in kol. waren, woonh., Muurhuizen 77
  95    Nieuwenhuizen, J.L. v., Graanhandel, Laaglandscheweg 3
317    Nieweg, B., Fotogr. Atelier, spreekmachines, L. Beekstr. 4
290    Nijhoff, A., Commissaris van Politie, orte Bergstr. 7

324    Officierscantine v.d. Rijschool, Heiligenbergerweg 28
114    Okhuisen, C., Broodbakker, Kampstr. 14
    5    Oldenneel, A.G.M.J. Baron v., Luitenant-kolonel der Cavalerie, Dir. der Rij- en Hoefsmidschool,
           Utrechtscheweg 2
  89    Ommen, E.J. v., Spekslagerij, Arnhemschestr. 19
257    Ommeren, C. v., Broodbakkerij, Langestr. 18
  77    Oosterveen, M.R.N., Kruidenier, Langestr. 46 en Arnhemschestr. 11
287    Onderline Keuken, Beekensteinschelaan 42
302    Onderofficieren Vereen. "Ons Belang", Utrechtsche weg 30
  36    Ortt, Jhr. W.A., Dir. der Mij. tot opvoeding v. Weezen in het Huisgezin "Zandbergen", Arnh.straatweg
102    Otte, E., Café "Het Boompje", Heiligenbergerweg 2
329    "Oud-Leusden", Hôtel Pension, S. v. Kolfschoten

353    Pensionaat St. Louis, Utrechtscheweg. (voorh. te Roermond)
    3    Phoenix-Brouwerij, Dir. H. Meursing, Brouwerstr, 23
345    Polak's Frutal Works, Lageweg 2
    6    Politiebur., Utrechtschepoort
121    Politie-posthuis, Soesterstraatweg
180    Pon, M., Engroshandel in rijwielen, Langestr. 96
260    Pool, M. de, partic., Bergstr. 1
133    Pool, M.S. de, Grossier in passementerieën en fournituren, Muurhuizen 45
346    Poole, R. Le, Civ.-Ing., Insp. v. d. Volksgezondh., Woninginspectie, Pr. Marielaan 5
358    Post- en Telegraafkantoor, Waarn. Dir. v. h., J.P. Haanschoten, woonh. Utrechtscheweg 93
295    Pothoven, H.A., Architect, v. Asch v. Wijckstr. 5
  13    Prins Gzn., C., Adj. Commdt. Brandweer, Timmerman en Aannemer. Utrechtschestr. 11

341    Ramselaar, Fa. M.A., In Manufact. & mantels, Krommestr. 2--4
201    Randwijck, Mr. J.C. Graaf v., Burgemeester, Utrechtscheweg 90
242    Reede, J.H. v., Luit. der veld-art., Joh. v. Oldenbarneveltlaan 46
  97    Reigersberg Versluijs, Jhr. S.M. v., Koninginneweg
107    Reimann Jr., J.D., Accountant, Prinses Marialaan 2
293    Reinboud, J.M., Brandmeester, Nieuwstr. 14
186    Rengers, Mr. S.G. v. Welderen Baron, Bergstr. 7
196    Rengers, A.J. Looxma v. Welderen Baron, Utrechtscheweg
  72    Restaurant Centraal-Station
110    Rijkens, R.G., Wethouder, Utrechtscheweg 69
131    Rijksopvoedingsgest. v. Jongens, Utrechtschestraatweg 137
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
246    Rijssen, C.H.J. v., Luit. der Huzaren, Regentesselaan
172    Roëll, Jhr. J.A., Luit. Cav., Arnhemscheweg 2
  48    Roessingh, C., Villa Eik en Berg, Barchman Wuytierslaan
119    Rolandus Hagedoorn, J.C., Genees- heel- en verloskundige, Langestr. 121
224    Roos, M.P., Partic., Blankenheijmstr. 5
354    Rouwhorst, G.H., Varkensslager, Groenmarkt 14
  31    Ruijven & Zn., B.A. v., In ijzerwaren en huish. art., Langestr. 41
243    Ruitenberg Hzn., B., Dames- en heerenkleermaker, Utrechtschestr. 21
339    Ruitenberg, Corn., Aannemer & metselaar, Westsingel 2

156    Salomons, W., Architect en handel in bouwmaterialen, Arnhemschestr. 7
  75    Sanders, Th., Civ en Bouwk. Ingenieur, Arnhemschestraatweg 77 Snoekheuvel
183    Schaardenburg, Mr. D.J. v., hoofdredacteur v. h. Amersf. Dagblad, P. Buijslaan 1
254    Scheuer, J.B., Administratiekant., comm. in eff., Lange gracht 9
267    Schimmel, H., Handelsagent en Veehandelaar, W. v. Mechelenstr. 12
298    Schmidt auf Altenstadt, Jhr. J.W.F. von, Oud-Luit.-Kol. Kon. Marechaussée, Utrechtscheweg 96
265    Scholte, A., Langestr. 51
145    Schoterman, J.A., In wijnen, gedistilleerd en sigaren, Utrechtschestr. 34
  99    Schreuder, Dr. H.W., Genees-, heel- en verloskundige, Zuidsingel 18
138    Schröder, A.P., Notaris, Utrechtscheweg 12
152    Schuileman, Wed. O., Varkensslagerij en fijne vleeschw., Langestr. 69
274    Schulte-Nordholt, J., Commdt. Brandweer, Berkenweg 10
235    Schuurbecqe Boeye, Jhr. Mr. R., Huize Lockhorst, Leusden
296    Seeuwen, M.A.E., Insp. v. Politie, Utrechtscheweg 64
361    Sint Pieters & Bloklands Gasthuis, Davidshof 1
  69    Slothouwer, G.J., Boekh., uitgever en handelsdrukkerij, Langestr. 77
147    Smeitink, A., Varkensslachterij en fijne vleeschw., Langestr. 15
229    Smits, D.J., Beh., stoff., Arnhemschestr. 20
    7    Societeit Amicitia, Plantsoen b. d. Utrechtschestr.
  33    Societeit Concordia, Langestr. 115
281    Sociëteit "Vereeniging", Valkestr. 12
321    Spiekermann, F.F., Parapluiemag., Langestr. 31
  15    Stadhuis, Westsingel 9
305    Stadig, Mr. L., Adv. & proc., Arnh. weg 11
212    Stas, L., Witte- en tricotgoederen, Langestr. 16
  78    Steenhuijsen, Aug. de, Steenkolenhandel, St. Andriesstr. 15
208    Stoomtimmerfabr. "Nellie", Fa. Bunnik & v. Ditshuizen, v. Persijnstr. 10
250    Stoové, C.A., brood- koek- en banketb., Utrechtschestr. 23

177    Tabernal Jr., W., in rijwielen, Lavendelstr. 4
328    Tabernal, W., woonhuis, Smalle Pad
134    Teengs, J.H.C.F., Kassier en comm. in eff., Paulus Buijslaan
    ..    Telegraafkantoor (°)
221    Tiddens, Dr. P.G., Dir. H.B.S., Prinses Marielaan 8
258    Tollenaar, J.T., Barchman Wuijtierslaan 6
163    Traa, Mr. A. v., Kassier, Utrechtscheweg h. P. Buijslaan
  30    Tromp v. Holst, A.M., Soesterweg 2

352    Ubbens, K.G., Majoor der Infanterie, Hendr. v. Viandenstr. 1
166    Uijthoven, M.C., Depôt W.G. Boele Sr., Sigarenfabr., Langestr. 102

  66    Valkhoff, J., Boekh. en uitgever, Utrechtschestr. 1
230    Veen, P. v., Huisschilder, decorateur, Arhemschestr. 14
232    Veenendaal, G.G., Boek- en kunsth., Langestr. 33
325    Veenstra, A.R., Gem. Secretaris, Utrechtscheweg 104b
334    Vellekoop, J.J., Worcester Reed Organ Works, Appelweg
327    Vels Heijn, D., Fa. N. Vels Heijn, graan- en meelhandel, Varkenmarkt 9
323    Vels Heijn, N., Wethouder, Blankenheijmstr. 16
140    Vening Meinesz. Douair. Mr. S. A., Huize Heiligenberg, Leusden
276    V. P. N., Amersfoort & Omstr., Gez. voederaank., eierhandel, slachtgevogelte, Krommestr. 59
249    Verloop & Co., H.W., Oliefabrik. Kl. Koppel 13
  47    Verloren v. Themaat, Dr. G.J.N., Huize "Schothorst", Hoogland
231    Verschuur, G., Stalh., Beestenmarkt 66
123    Versluijs, A.L., Licht- en Steendrukkerij, Bloklandstr.
349    Vingerhoets, Joh., Horloges, goud, zilver, optiek, Langestr. 111
174    Visser, C.J., Delftsche Vleeschhouwerij, Nieuwstr. 2
338    Visser, H.R., Varkensl. en in fijne vleeschw., Langestr. 133
271    Vollenhoven, E. v., Utrechtsche weg 104(7)
    9    Vollenhoven, J. v., Afd. olieslagerij, granen, meel en veevoeder, Gr. Koppel 13
108    Vollenhoven, J. v., Afd. Kol. waren, Gr. Koppel 7
226    Vollenhoven, J. v., woonh. L. Gracht 33
280    Volmer, Gebr., Behangerij, Stoffeerderij en Verhuizingen, Kampstr. 46, Bergstr. 34
112    Voogt, F.L. de, Ritmeester, Puntenburgerlaan 48
199    Voort, Th.Chr. v.d., Tandarts, Beukenlaan 3
261    Vreumingen, Aart v., In tabak en sigaren, Langestr. 52
117    Vries, A. de, Juwelier, Langestr. 26
167    Vries, H.A. de, IJzerh., Kampstr. 16
116    Vries, Fa. Wed. I.A. de, IJzer en Metaalhandel, Lieve Vrouwestr. 1

315    Waal, Theodoor v.d., Handelsagent, K. Bergstr. 9
193    Waals & Co., C. v.d., in leder en fourn., K. Bergstr. 22
  70    Wageningen, Mej. C. v., in lingerieën, Langestr. 74
307    Wagner, F., Kapitein der Infanterie, Zuidsingel 42
227    Wagtho, W.F., Oogarts, Utrechtscheweg 92
149    Walree, Mej. Dorothee A. v., Arts, v. Perzijnstr.
  85    Wannée, N.A., Stalh., fa. Wennekendonk, Verl. Wilhelminastr. 34
125    Want & Co., Fa. v.d., (G.J. v. Amerongen), Boek-, Kunst- en Handelsdrukkerij, v. Persijnstr.
335    Waterleiding, Gem., Pompstation
217    Weg, A. v.d., Drogist, Langestr. 23
  98    Wessels, G., Kok en Banketbakker, Langestr. 117
239    Wetering, G.J. v.d., Koopman, Arnhemscheweg 57
245    Wijkgebouw v. "Het Groene Kruis", Blankenheimstr. 6
  29    Wilde, F. v.d., voorh. Ph. Smolders. Bierhandel, Frabik. v. minerale wateren, Muurhuizen 37
  94    Willenborg, F.J., varkenssl., Krommestr. 3
319    Wirtjes, W., Tandarts, v. Oldenbarneveldtlaan 42
213    Wisselingh, J.J.P. v., Apotheker, Langestr. 118
191    Wolff, I. de, Vleeschhouwerij, Langestr, 13
  73    Wolff, Wijnand, Utrechtscheweg 55
194    Wolter & Dros, Verwarming- en Ventilatie-aanleg, K. Beekstr. 1
313    Wolters, Fa. H., B. Th. Meijer, stoomdrukkerij, boek-, papier- en beeldhandel, Havik 12

171    Zalingen, A.J. v., Langestr. 1
  36    Zandbergen, Mij., Arnh.straatw.
181    Ziekenhuis, St. Elisabeths Gast- of, St. Andriesstr.
  93    Zoo de Jong en v. Ophoven, v.d., Kassiers en Comm. in Eff., Westsingel 43
164    Zoo de Jong, Fa. v.d., D.H.G. Ittmann, Apotheker, Langestr. 9
  64    Zwaan, P.A. v.d., Stalhouderij, Utrechtschestr. 26

top


AMMERSTOL (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

      Blom Wzn., C., Mandenfabr., Nieuweweg 44
7    Brand Jr., M., Mandenmakerij

3    Jong Az., C. de, Vischh., Lekdijk 181

      Kok Wzn., P.C., Vischh., Lekdijk 153

2    Noortwijk & Co., Fa. A. v., Zalm- en Riviervischhandel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

6    Stuurman & H. de Jong Pzn., J., Aannemers

..    Telegraafkantoor (°)

4    Zanen Hzn. Sr., C., Aannemer, Achterweg 63

top


AMMERZODEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 1 Juni--31 Augustus: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm., van 8.-- nm. tot 9.-- nm. 1 September--31 Mei: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  1    Aben, J.G., Koekfabrikant

11    Dikmans-Kras, H., Mandenfabrikant
10    Dikmans v.d. Oord, H., mandenfabrikant
  9    Doornmalen, H. v., Mandenfabrikant
  2    Doornmalen, M. v., Mandenfabrikant

  5    Geffen Ezn., J. v., Café, agent beetwortelen, comm. in fruit, aardappelen en kunstmeststoffen

  3    Hoeflake, A., Oud-Notaris

  4    Jongh, H.C. de, Notaris

  8    Mandenmakerij St. Anthonius, Dir. E. Savenije

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
14    Run, L. v., Groentenzouterij, Handel in fruit, zilveruien en aardappelen

13    Sessink & Co., G.J., Mandenmakerij

  ..    Telegraafkantoor (°)

  6    Vos, C.J., Veerhuis Well-Ammerzoden

  7    Zeelst, A. v., in fruit

top


AMSTELVEEN (Hulptelefoonkantoor)

(Nieuwer-Amstel)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Anderson, P.J., Melkhandel, Amstelveenscheweg

2    Colijn, A., Landbouwer, Lid der Staten v. N.-H.

3    Oolgaard Snijder, A., Arts, Bovenkerkerweg, Nieuwer-Amstel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 11-14 / 15 / 16-19

Transcriptie door: Afina Broekman / T. Janse / Eugène van der Pijll


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net