GORINCHEM (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd in het Stationsgebouw der H. IJ. S. M.

 

107    Andel Jr., Fa.A.H. v., Stoomdrukkerij, Boekhandel, Burgstr. A 125
  61    Andel & Zn., K. v., Wijnh., Oude Vischmarkt
  56    Andel, FA T. v., Steenkolenh., Havendijk, A 346

  59    Bahlman & Cie., In manufact., heeren- en kinderkleeding, Appeldijk B 209
104    Bakker, Evert Jan, Aannemer, Arkelstr. D 278
157    Bakker Schat, F., Notaris Krijtstr.
142    Bauer, Dr. H.F., Chirurg. en vrouwenarts, Kriekenmarkt B 272
  18    Beek, Fa. C.W. v.d., Manufacturen, Kelestr.
  66    Beekmans Jzn., Graanhandel, Appeldijk B 212
    9    Beer, L. de, Expedit. Dir. Heusdensche Stoomboot Mij.
  94    Beins, B., Tandarts, Krijtstr. C 308a
138    Bergeijk & Stufkens, Fa. v., Heeren- en kinderkleeding, Heerenmode-art., Langendijk B 194
  92    Biegel, S., Arts, Appeldijk B 236
129    Biemond, P., Melksalon, natuurboter en kaas, Gasthuisstr. D 511
  52    Blankers & Zn., Fa. A., Graanh., Havendijk A 374
  58    Blom v. Assendelft & Co., Fa., Steenkolenh., Burgstr.
  69    Boll v. Kessel, Mevr., Westwagenstr. C 66
  23    Bruijn, A. de, Café "de Beurs", Kortendijk A 117
  73    Bruijn, D.A. de, Vleeschhouwerij, Molenstr. B 47
117    Bruining, J., Bloemist, Westwagenstr. D 498
134    Buiteman, J.C.N.B., Koffiehuis, Westwagenstr. C 82a
  34    Buiteman, J.P.C., Scheepsbevrachter en sleepdienst, Westwagenstr. C 82a

154    Ceelen, T.H., Sluiswachter, LingeUitwatering, Arkelpoort E 3
115    Colder, J.C., Rijksveearts, Nonnenveld B 117
  24    Croo & Zn., Fa. D.J. du, Grossiers in kolon. waren, Kerksteeg

  91    Dam-Boudet v. Dam, Mevr. J.G. v., Visschersdijk
144    Deursen, W.G. v., Publiek Telefoonstation, H.IJ.S.M.
  93    Dingemans, P.J., Houthandelaar, Kalkhaven B 393
  14    Doelen", Gebouw "de, Molenstr.
  15    Donk, W.A. v.d., in Meubelen, enz., Arkelstr. D 21
  12    Driesen, Aug., Engrosmag. v. huish. en keukenbenoodigh. Eind Langendijk B 124
127    Drok, E.D., Rund- en varkensslachterij, Arkelstr. 452
  85    Duintjer, Wilkems Meihuizen & Co., Fa., Aardappelmeel- en siroopfabrik., Arkelschedijk E 26a
  60    Duym, F., Uitgever, Havendijk A 350

128    Ebben, H., Café, Agent sleepdienst en scheepsbevr., Buiten Waterpoort E 115
  74    Eegdeman, A., Vleeschh., Arkelstr. D 2a

  25    Fernhout, Mr. F., Adv. en proc., Villa "Marianne", Kriekenmarkt B 272
  43    Fernhout, Mr. F., Kantoor West Wagenstr. D 484
  82    Forberger, F.A.J., Goud- en zilverart., Horlogemaker, Hoogstr. B 646
  17    Frerker & Co., Frans, Confectiemag. en manufacturier, Hoogstr. B 659

  44    Gelderen, Joh. v., Wagenmakerij, Oude Lombardstr. D 492
159    Gemeente-Architect, H.H. v. Zeggeren, Boerenstr. C 358
  80    Gemeente Gasfabr., Kantoor 8--12, 2--6, Heerenlaan D 379
    3    Gent, G.F. v. Bovene v., Verfw. enz., Langendijk B 132
  65    Geurtsen v. Baarskamp, W.G., Café "Cambrinus", Appeldijk B 229
  79    Gier, Herbert de, Stoomwasch- en strijkinr., Krabsteeg C 389
  39    Gijselaar & Co., C. de, Effectenh., Gasthuisstr. D 510
  46    Gorcumsche Machinefabr. en Constructie werkpl., De Vries Robbé & Co, Arkelschedijk E 12
  13    Gorinch. Bank, Molenstr. C 442
116    Gorinch. Brandwaarb. Mij., Arkelstr. A 499
  55    Goudsbloem, W., Passagiers- en sleepdienst, Havendijk
132    Groot Azn., C. de, Aannemer, Boerenstr. C 295
  99    Groot Czn., C. de, Dir. Scheepsbouwwerf "Fortuna", Boerenstr. C 296

    6    Haan, J.C. den, Staaldraad en Herculestouwfabr., Verl. Torenstr. (9--12, 1½--5, 6--8)
  30    Haar, W.D. ter, Agentuur en Commissieh., Appeldijk B 235
  43    Handels- en Landbouwbank, West Wagenstr. D 484
  98    Hartog, H. den, Commissionair, Kruisstr. C 323
  54    Havermans, G., Graanh., Havendijk A 349
  21    Heiner, N.H., Vleeschh., Gasthuisstr. C 13
    2    Heiner, N.H.,  voorh. Wed. Smits--v. Schalen, Vleeschh., Langendijk B 136
  78    Hessig, A.A., Sigarenfabriek, Langendijk B 146
  77    Heuff, I.A., Fa. Heuff en Co., Steenfabr., Boerenstr. C 355
118    Heuvel, A.J. v.d., Hoofdagent Suikerfabr. Breda, Havendijk A 344
  19    Hijmans, A. & H., Winkeliers, Gasthuisstr. D 548
  84    Hillen, A., Fil. der sigarenfabr. A. Hillen, Delft, Langendijk B 165a
  43    Holland--Noord-Amerika Hypotheekbank, West Wagenstr. D 484
  45    "Hollandia", A.J. Wittermans, Fabrieksdir. N.V. Hollandia afd., suikerfabr., Arkelschedijk E 63
  32    Hollandsch-Geldersche Hypotheekbank, Appeldijk B 234
  49    Holtz & Advokaat, Houth., Arkelstr.
  87    Hootsen, Z., Banketbakker, Westwagenstr. D 506
  20    Horneer, Stoomdrukkerij v/h. T., Uitg. Nieuwe Gor. Courant, Gasthuisstr. D 350
  37    Hôtel-Café-Rest. Wed. G. v. Andel-Vermeulen, Melkpad D 346
  33    Hôtel "Hol", M. Hol Azn., Stalh. Westwagenstr. D 337
135    Hôtel Lion d'Or, Café-rest., Arkelstr. A 245
    7    Hôtel Oosterwijk, Wed. G. v. Andel--Vermeulen, Eind B 113
  16    Houweninge & Visser, v., Hoosgstr. A 1

155    Ingenieur v.d. Rijkswaterstaat in het Noordelijk Arr. v. Zuid-Holl., Zusterstr. C 467

119    Kant v. Andel & Zn., J., Meelfabrik. en olieslagers, kant., Appeldijk
  53    Kehrer, F., Koopman, Westwagenstr. D 343
106    Knierum, J.H., Boekhandel en Stoomdrukkerij, Gasthuisstr. C 15
  50    Knijff & Verweij, fa. Schouwenburg, In bouwmaterialen, Kant. Kortendijk A 97
  26    Koning, H.A. de, voorh. fa. A. v. Andel Hzn., In kolon. waren, Hoogstr. A 6
105    Korver, M.C. de, Hôtel en veestalling, Haarstr. D 268
  70    Kraai, J., Houth., Nonnenveld B 418
  63    Krijgsman, R., Koopman, Burgstr. A 118
146    Kroes, Fa. R.J. de, Kruidenier, Hoogstr. B 649
156    Kroon, G. de, In foto-artikelen, Kortendijk A 98
141    Kuijk, Fa. H.G. v., Behangerij, Stoffeerderij, Langendijk B 190

  96    Leur, C.A.G. de, Banketbakker, Langendijk B 170
  42    Leviticus, Fa. A., Koopman, Kortendijk A 104
  36    "Loevestein", N.V., Steenfabr., handel in rivierzand, Gr. markt C 483
123    Looijen, F., Aannemer, Krijtstr. C 311
121    Luijten, D.G., Mag. v. huish. art. en stoomsmederij, Westwagenstr. C 74

  67    Maagd, Louis de, Bierhandel., Kalkhaven B 319
  72    Maaren & v. Cleef, v., Wijnhandel. Arkelstr. A 449a
  28    Miessen Gzn., C. v.d., Schoenfabrik., Groote Markt B 32
111    Mill, Fa. C.F. v., Rijwiel-, motor-, auto- en houthandel, Arkelstr. D 76
151    Monster, J., In scheeps- en machinekamerbehoeften en aannemersmaterialen, Eind
  22    Mortier & Zonen, I.C., IJzerhandel, Hoogstr. A 7
  47    Monthaan, J., Hôtel- en Stalh., Arkelstr. A 245
158    Muller, voorh. L., Transportovername, zandhandel, sleepdienst en assur. kant., Huize Slapers Haven,
           Nieuwewal
158    Muller & Co., L., Bloemisterij, Rozentrekkerij "Kweeklust", Huize Slapers Haven, Nieuwewal
143    Muller v. Heeswijk, H.J.F., Eind B 122

  68    Naaml. Venn. IJsfabr. "Nova Zembla"
  86    Nieuwstad, D.J., Koffiehuish., Haarstr. D 272
108    Noorduijn & Zn., Fa. J., Uitgever en Boekdrukkerij, Krabsteeg C 399
139    Nord, C.F.L., Tandarts, Gr. Markt B 4

  14    Oosterwijk, J. v., Wijnhandel., Molenstr. 440
  89    Oude-Vrouwenhuis, Groenmarkt C 512
  76    Ouwerkerk, J. v., Distillat., Zusterhuis C 491
109    Ouwerkerk, J. v., Wijnh. en bestelkant. v. gedistilleerd, Filiaal Arkelstr. D 2

  40    Phijffer-Nissen, A.P.H., Banketbakker, Gr. Markt C 521
    4    Pijnacker Hordijk, H., Groote Markt B 10
113    Poel, Mr. J.W. v.d., Havendijk A 374
    1    Polak Szn., Fa. N., in Manufact., Langendijk B 138/39
  95    Politiebureau, (Raadhuis), Gr. Markt C 535
152    Post, J., Hoofdagent v.d. Suikerfabr. "Hollandia", Kalkhaven
  48    Prins, J.H., Aannemer, Struisvogelstr. C 181a

153    Ravenswaaij, A.J., Dir. Ravenswaaij's Bierbr. Mij., N. Haven
  57    Ravenswaaij's Bierbrouwerij Mij., Visschersdijk A 229
  29    Ravenswaay Zonen, M., Theehandel, stoomtabakfabr., stoomkoffiebranderij, Hoogstr. A 4
148    Reijns, Wed. H.N.A., Café Merwezicht, Eind B 107
  11    Renesse, A.F. v., Bierbrouwer Nieuwstad
 
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
114    Romeijn, C., Rijwielen en automobielen Eind Langendijk B 115
147    Roubos J.P., in Rijwielen, motoren en automobielen, Langendijk B 168

  62    Santman, H.F., Koopman en winkelier, Oude Vischmarkt A 212
  71    Sas, B.J., Speksl., Arkelstr. A 491
103    Scheepsbouwwerf "Fortuna", de Groot & Looijen, Wolpherschedijk
101    Schetselaar Jr. & Co., Antonie, Vischhandel, Langendijk B 144
100    Schippersbeurs v.d. Volksbond, (9--12, 1--5, 7--9)
120    Schouten, P., Sleepdienst en scheepsbevrachter, Langendijk B 199
  81    Seters, C. v., Fabrik., Appeldijk B 218
  51    Silkrodt, J.F.W., Zadelmaker, Arkelstr. D 74
136    Smits Adzn. & Co., C., Sigarenfabr., Wal bij de Kanselpoort
  90    Smits, C.A., Reeder, Gr. Markt C 524
137    Snoek, Wed. J.M.,  Mag. v. manufacturen "de Zon", Langendijk B 164
140    Societeit, De Groote, Eind B 121
  95    Stadhuis (Politiebureau)
  88    Station der H.IJ.S.M.
    8    Sterkenburg, T.G., Aannemer, Molenstr. B 94
112    Stoombootdienst Amsterdan-Zaandam-Gorinchem, [sic] voorh. H.C. Belzer, Havendijk
145    Stoombootreederij voorh. J. & A. v.d. Schuijt, Ponton aanlegplaats buiten de voormalige Waterpoort
102    Stoombootreederij voorh. J. en A. v.d. Schuijt, W.G. v. Herwaarden, Appeldijk B 206
  10    Stoombootreederij, Fop-Smit & Co., Ponton aanlegplaats buiten de voormalige Waterpoort
124    Stouten, A., Varkenshandel, Schuttersgr. C 182a
149    Straten, Dr. S.H. v., Arts, Arkelstr. D 53
  31    Suijker, P.J., Café-Restaur. "Centraal", Gr. Markt B 19

    ..    Telegraafkantoor (°)
  41    Tiel, L.M. v., Fa. Gebrs. van Tiel, Kruidenier, Kant. Kortendijk A 22--23
125    Timmers, H.C., N.V. Eerste Gorinch. Stoom- Wasch- en Strijkinr., Boerenstr. C 288
130    Timmermans, M.E., Kastelein, Waterwerk E 117

  38    Visser, A.W. de, Grutter, Westwagenstr. D 499
131    Vogelaar, D., voorh. C. Smits, Vleeschh., Langendijk B 156
  35    Vos Gzn., J. de, IJzer- en rijwielhandel., Westwagenstr. C 54
110    Vries Jzn., L. de, Houthandel, Pompstr. C 130
133    Vries Jzn., L. de, Houthandel, stoomzagerij "de drie Provinciën", Arkelschedijk (kant. 8--7, na 7 nm. No. 110)
  64    Vries Robbé, W. de, Wal B 414
  46    Vries Robbé & Co., de, Gorc. machinefabr. en constructiewerkpl., Arkelschedijk E 12

122    Wall Bake, R.H. v.d., Kapt. der Artillerie. Arkelstr. D 275
  83    Waltheer, Fa. Wed. P.D., in Granen, Appeldijk B 212
  97    Wingerden & Zonen, H.K. v., Stoommetaalwarenfabr., Melkheul D 330
  27    Wisbrun & Liffmann, Fa., Kooplieden, Gr. Markt C 479
  75    Worm, J., Winkelier in Modeart., Gasthuisstr. hoek Arkelstr.

126    Ziekengasthuis, Haarstr. D 229
    5    Zonneveld, J., Distillat., Eind B 128

top


GORREDIJK (Rijkstelefoonkantoor)

(Jubbega-Schurega, Langezwaag en Terwispel)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

16    Boer, Fa. H. de, In granen en voerart.

19    Coöp. Stoomzuivelfabr., Langezwaag
11    Coöp. Stoomzuivelfabr. "de Volharding", Dir. L.C. v.d. Sluis, Terwispel
21    Coöp. Stoomzuivelfabr. en Graanmalerij, Jubbega-Schurega

18    Hoenderpark "Terwispel", J. v.d. Kooij, Terwispel
12    Houwing, J.F., Notaris, Dubbelestr.

10    Jong, Joh.F. de, (fa. J.I. de Jong), in Metaalwaren, N.O. Dubbelestr.
13    Jonkers, J.W., Bamboefabr.

  7    Kok Jr., R., Meelfabr.
  5    Kuipers, K., Café "de Veehandel"

  3    Meulen, J.L. v.d., Hôtelb., Z.W. Dubbelestr. h. Brouwerswal
22    Meulen, W. v.d., Assuradeur

15    Naaml. Venn., Woltman's fabriek- van en handel in bouwmaterialen, filiaal voorh. A.I. Oppedijk

  1    Posthuma & Koopmans, Fa., Graanh. en Olieslagerij, Brouwerswal

   ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

17    Sluis & Posthuma, Fa. v.d., Houthandel
  6    Spruijt, M.L., Notaris
  9    Station Ned. Tramw. Mij.

  ..    Telegraafkantoor (°)

  2    Veldman & v.d. Bosch, Graanh.
20    "Voltawerk", Mij. t. Exploratie en Exploitatie v. Techniek en Electrotecniek

  8    Wieberdink, Tj. G., Assuradeur en Dir. Brandwaarborg Mij. "Zevenwouden", Molenwal
  4    Wienstra, G., Visch- en fruithandel

14    Zee, S. v.d., Hôtel-Café-Rest.

top


GORSSEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

6    Gemeentehuis

1    Haan, C. de, Huize Bloemenkamp

5    Jong Schouwenburg, A.J. de, Ravensweerd

3    Meij, W. v.d., Hôtel Pension "de Roskam"

4    Nieukerken, v., Architecten B.N.A., Huis te Werken

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

2    Scholl v. Egmond & A. de Munnik, Dames J.L.C., Directrices v.h. Zenuwlijdersgesticht "Huize den
      Oldenhof"

..    Telegraafkantoor (°)

top


GOUDA (Rijkstelefoonkantoor)

(Reeuwijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het lokale telefoonnet is geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm., Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor --, 2. Centraalbureel van het lokale telefoonnet (Achter de Vischmarkt).

 

308    Algem. Onderl. Verzekeringsbank, Crabethstr. 38
252    Apotheek H.G. Hoefhamer, Nelly Bonte, Apotheker, Turfmarkt 24
  13    Arbeidsbeurs en Bur. Bouwtoezicht, Spieringstr. 113
194    Arends, E., Banketbakker, woonh., Regentesseplantsoen 11e
319    Arends, E., Stoomfabr. v. Koek, Suiker- en chocoladewerken, Gouwe 208
239    Asch, A.A.C. v., Aardapp. en fruith., Kleiweg 12
400    Autogarage "Gouda", A. de Raadt, Ridder van Catsweg

210    Bahlman & Co., Markt 9
128    Bargedienst, Rotterdamsche Veer
311    Becking, L.C., Dir. Goudsche Siroopfabr., Gouwe 73
161    Beek, W.F. v., Regentesseplantsoen 17
238    Beek, L. v.d., Kol. waren, enz., L. Tiendeweg 45
  42    Beekum, L. v., banketbakker, Oosthaven 6
197    Beijers, Dr. P., Arts, Bleekerssingel 23
148    Belonge, Jr., M.M., Bierhandel, Keizerstr. 83
144    Bentum & Zn., J. v., A.J. Dijxhoorn, Boekh., Stoomdrukkerij, Markt 70
227    Berkel, Th.A. v., Electro Techn. Bur. en koperslager, Kleiweg 9
367    Berlijn, P., in gestoff. Meubelen. Noodgodsteeg 10
259    Bertheux, A., Commissaris v. Politie, Bleekerssingel 32
331    Beun, Jr., J.C. de, Grossiers in kol. waren, Gouwe 136
  18    Bijl, J.C., Banketbakker, Markt 5
  56    Bisping, Gebrs., Heeren- en Kinderkleedingen, Heerenmodeart., Markt 58-82
174    Blankensteijn & Co., N.V. v., Kaashandel, Vrouwesteeg 1
241    Boer, Fa. C.J., Commissieh., Raam 163
258    Boer, W. den, Kaashandel, Groenendaal 11
371    Boer, W. den, Kaashandel, Lange Groenendaal 70
219    Bokhoven, P., Aannemer, Dir. N.V. v.h. H.J. Nederhorst, Crabethstr. 45
  75    Bokhoven, W., Aannemer, Jaagpad 19
395    Bokkem, W. v., Vleeschhouwer, Groenendaal 103
208    Bogaerdt, A., Krugerlaan 45
211    Boon, S.D., Stationplein 70
  33    Boon & Co., Fa. S.D., in brandstoffen, Terrein Staatssp. Mij.
392    Both, T.D., Vrachtrijder en Stroohandel., Stolwijkersluis B115
254    Bouwer D., Markt 54
280    Braat, Jr. M.C., Dir. der Goudsche Waterl. Mij., Fluweelensingel 90
  68    Brakel, J.W., Vleeschh., Gouwe 106
124    Breebaart, Lzn., J., Dir. Goudsche Glucosefabr., Regentesseplantsoen 11
365    Brenkman, W.C., Krugerlaan 12
305    Brinkman, Edmund, Grossier in Manufacturen, Gouwe 97
363    Brinkman, H.A.C., Lange Tiendeweg 64
316    Broer, Fa., Pieter, Suikerwerkfabrikant, Turfmarkt 1 (Kant. 8 1/2 - 6)
385    Bruggen-Molenaar, Mevr. E.M. v.d., Bleekerssingel 26
386    Bruijne, W., Stalhouderij, Bleekerssingel 86
189    Bruijne, J., Opz. v. Rijnland, Fluw. Singel 109
234    Bruijnel, C.J. Spekslager, Gouwe 23
240    Bruijnel, G.C., Vleeschh. en speksl., Markt 57
    8    Bruns, J.L., Manufact. Turfmarkt 144
206    Bruns, L.G.V.W., Bleekerssingel 16
199    Bureau Invordering v.d. Goudsche Winkeliers Vereen., Spieringstr. 113

  24    Cambier v. Nooten N.F., Notaris, Oosthaven 68
  83    Cats, M.A., "de Papierhandel", Keizerstr. 7
214    idem, woonh. v. Beverninghlaan 14
384    Cats, Fa. S.L., Korte Tiendeweg 18
187    Cats & Zonen, E.S., Manufact. en gros. Jeruzalemstr. 3
142    Catz & Zn., Fa. J.B. v., Fabr., Kattensingel 55, kant. (8-1en 3-8)
255    Centrale, Electrische, v.d. Gem. Lichtfabr. afd. Electriciteit, Gouwe 189 (Voor Directie en kantoorzaken
           tel. No. 70)
  85    Christensen, F., Café Rest. en Stalh., Stolwijkersluis H12
  34    Comité tot steun v. Noodlijdenden door de Mobilisatie, Kattensingel
323    Concordia, R.K. Leesvereeniging, Westhaven 28
328    Coops, Anton, Drogist, Wijdstr. 29
  81    Cosijn, A.C., Assurantiën, Turfmarkt 64
177    Coster, A.C., Gouwe 169 (kant. 10-4 v.12-1 gesloten)
177    idem, Stoomfabr. v. kaasstremsel, kaas- en boterkleursel, Gouwe 169 (v. 12-1 gesloten)
  40    Crebas, T., in Kol. waren, Wijdstr. 7
379    idem, Woonh. Krugerlaan 105
267    Creveld, J.S.v., Brood- en banketbakker, Wijdstr. 7
192    Cusveller, L., Stadsbaas, Raam 85

  95    Daalmans & Co., Kon. Stoomwasscherij en Bleekerij "de Rijzende Zon", Fluweelensingel 26
196    idem, Afd. Stoomververij en Chem. Wasserij, Fluweelensingel 22-23
  26    Dagblad v. Gouda, Uitg. Edauw & Johanissen, Bur. Gouwe 75
  80    Dam, F.A., Kleiweg 13, Café Schaakbord
338    Dam, J.v., Schoenmaker, Keizerstr. 62
162    Dantzig, Adolf v., Westhaven 54
278    Dantzig, Andries v., Grossier in Manufac., Gouwe 2
292    Dee, F.A., Apotheker, Westhaven 15
163    Dekker, G., Krugerlaan 97
  93    Dercksen, Gebrs., Stoom-, beschuit-, koek- en suikerwerkenfabr., Karnemelksloot 49-50
  91    idem, Winkel, Hoogstr. 12
  92    idem, Winkel, Westhaven 48
  22    Dessing, C.P.W., Aannemer, Karnemelksloot 140
143    Dessing & Co., Joh., in Bouwmat., Oosthaven 26
190    Dessing & Co., Joh., Turfsingel 44
158    Diestelhorst, Fa. H.A., H. Timmermans, Billard- en meubelfabr., Kleiweg 37
  63    Dongelmans, A.J., Vleeschh., Raam 338
337    Donker, J.A., Sigarenfabrik., Markt 57
184    idem, Woonh. Gr.Florisweg 2b
183    Donker, J.A., Sigarenfabr., Gr.Florisweg
136    Duijm, J.J., Aannemer, Peperstr. 40
220    Duijnstee, Henri, Café-Rest. "de Zon", Markt 49

  26    Edauw & Johannissen, Electr. Drukkerij, Uitg. Dagbl. v. Gouda, Gouwe 75
260    Egeter & C0., Fred., Kaashandel, Nieuwe Haven 229, (kant. 9-12.30, 2-5, 6-8)
369    Eijk, J.L. v., Kattensingel 54
173    idem, Dir. N.V. Kaashandel Mij. "Gouda", Kattensingel 54
106    Eijssen, H., Kaaskooper, Gouwe 132
  27    idem, Kaash., woonh., Kattensingel 149
347    Elshout, W.M., Schipper op Rott. en handel in aardapp., Raam 53
  43    End, Gebrs. v.d., in Fourages, Gouwe 218

317    Fabri, Mevr. H.C., Krugerlaan 69
286    Flux, J.P., Schoenhandel en rep.-inr., Wijdstr. 19
188    Fotografisch Atelier, W.J. v. Zanen, Oosthaven 20

180    Galama, C.K., Molenaar en graanhandel, Verlorenkost 31
166    Geitel, Dr. A.C., Oosthaven 54
112    Gemeentewerken, Stadswerf, Turfmarkt 46
  70    Gemeente Lichtfabr., zoowel Gas als Electriciteit, Kantoor
  61    Gend & Loos, v., "H.Collignon & Co.", Exp. naar Binnen- en Buitenl., Markt 26
391    Goederen, A. de, Fluweelensingel 60
102    Goedewaagen & Zn., P., Kon. Hol. Pijpen- en Aardewerkfabr., Jaagpad 8
147    Goedewaagen & Zonen, P., Kassiers, Markt 38
353    Goedewagen, Jr., A., Pijpen- en Aardewerkfabr., Regentesseplantsoen
354    Goedewagen, Sr., A., Pijpen- en Aardewerkfabr., Gouwe 103
  16    Goeij, J.A.C. de, fa. Gebr. Blom, Stalh., Regentesseplantsoen 19
204    Gonda, Jr., J., Opz. Gasfabriek, van Beverninghlaan 21
146    Goor Zonen, G.B. v., Boekh., Uitgev., Kleiweg 25
167   Gouds Accountantskantoor, Dir. E.A. Zwaaneveld, Fluweelensingel 40
  82    Goudsche Courant, Uitg., A. Brinkman & Zn., Markt 31
329    Goudsche Dienstverrichting, voorh. v. Leeuwen & Co., Groeneweg 19
  51    Goudsche Glucosefabr., Dir. J. Breebaard Lzn., Rotterdamscheveer 9
  52    Goudsche Mach. Garenspinnerij, Turfsingel 38
  84    Goudsche Machinefabr., N.V., Dir. J.G. Hupkes Czn., v. Strijenstr. 1
  21    Goudsche Melkinr., Turfsingel 33
  14    Goudsche Nieuws- en Advertentieblad, Uitgave N.V. Drukkerij, voorh. Koch & Knutel, Kant. Turfmarkt
          102
151    Goudsche Papierstucfabr., W. Vonk, Peperstr. 46
  87    Goudsche Siroopfabr., Dir. L.C. Beeking, Gouwe 61
233    Graaf & Co., de, Lange Tiendeweg 68, (Kant. gesloten van 1- 2.30)
266    Granpré Molière, T.B., Adj. Dir. Gem. Lichtfabr., Regentesseplantsoen
288    Grendel, E., Apotheker, L. Tiendeweg 9
  96    Groef, C. v.d., Comm. der stoomb., Vest 40
242    Groot, Bern. de , Goudsche Siroopwafelenfabr., Kleiweg 50
377    Groot, J.P. de, Metselaar en Aannemer, Wachtelstr. 48
394    Grootendorst & Co., In garens, band en sajetten, Wijdstr. 22

209    Handels- en Landbouwbank, Bankier, Kassier en Comm. in Eff., Gouwe 79
  59    "Harmonie", (J. Woudenberg) vergaderlokaal, bovenzaal, Markt 39
296    Heidendahl, J.A., Meubelfabrikant, Fluweelensingel 97
    9    Heins, O.J. Zeilmakerij, Turfsingel 15
324    Hendriksen, A., Groenten- en fruithandel, Groenendaal 21
382    Herfst, H.P., Sigarenfabrikant, Gouwe 125
312    Herman & Zn., Fa., in Bronwater, wijn en gedistilleerd, Lange Tiendeweg 60
301    Hertog, S. den, Bloemisterij en bloemenmag. "Semperflorens", Fluweelensingel 51
281    Hertog & Zonen, P. den, Goudsche Metaalwarenfabr., Turfmarkt 51
374    Heusdens, W., Dir. N.V. Kaashandel Mij "Gouda", Regentesseplantsoen
141    Hillen, A., filiaal der Sigarenfabr. v.d. fa. A. Hillen te Delft, Kleiweg 4
243    Hoed, C.W. den, Aannemer, L.Tiendeweg 71
  39    Hoffman & Co., Kassiers en comm. in Eff., Minderbroedersteeg 6
387    Hoffman's Gesticht, Het, Oosthaven 52
222    Hombrink, J., Banketbakker en kok, Markt 66
236    Hoog, T. de, Motorbootdienst Gouda-Zaanstreek, kant. achter de Vischmarkt
152    Hoogendijk, C.J.C., Aannemer, Wachtelstr. 62
  19    Hoogendijk, L.P., Kol. waren en comest., enz., Hoogstr. 24
352    Hoogendijk, Mej. M.A., Onder de Boompjes
  49    Hoogendijk Wzn., de Erven W., Houth., Onder de Boompjes 17
230    Hoogendijk van Cappelen, W., Oosthaven 50
373    Hortensius, J., Café Nieuw Schippershuis, (Veerdienst Roelofs), Veerstal 40
  72    Hôtel "de Zalm", Restaurant, H.H. van Heuveln, Markt 34
  35    Hôtel "La Station", Café-Rest., T.v.Heuveln, t/o. het station
  36    Hôtel Café Rest. "De Romein", (Wed. C.H.W. Kahle Schwemmer), Kattensingel 96
212    Houdijk, M., fa. Wed. L.J. Pieters, Kaashandel, Groeneweg 10-14
  28    Houth. en Stoomhoutzagerij "De Hoop", voorh. H.J. Nederhorst N.V., Dir. H. de Wit, Stolwijkersluis H 17
    5    Hoyng, W., Dir. Plateelbakkerij "Zuid-Holland", Crabethstr. 12
350    Hulleman, P., Rijtuig- en Zadelmaker, Lange Tiendeweg 16
123    Hupkes, G., Rijksveearts, Kleiweg 3

109    Immink, W.L., Kweekerij "Helios", Pr. Hendrikstr. 99
    3    Iseger, L.A., Fabrikant, Crabethstr. 17
388    Israëlitisch Oude-Mannen- en Vrouwenhuis, Oosthaven 33

  47    Jong, Fa. B. de, Tapijtmag., behangerij en stoffeerderij, Gouwe 91
272    Jong, G.A. de, Krugerlaan 72
318    Jong, G.P. de, voorh. W. Begeer, Gouden-, zilveren- en diamantwerken, Wijdstr.13
105    Jong & Zn., Jan de, Pakkistenmakerij en stoomhoutzagerij, Kattensingel 11-12
393    Jong, K. de, Zuivelprodukten en fijne vleeschw., Kleiweg 18
249    Jong, P. de, Riviervischh, Stolwijkersluis
154    Jongenburger, R.U., fa. H. Jongenburger & Zn., Steenfabrik., Bleekersingel 80
264    Jongeneel, C., Houthandel, Krugerlaan
355    Jonker Czn., fa. Corn. Jonker Zn., Fabrik. en grossier in aardewerk, glaswerk, enz., Crabethstr. 73
    2    Jonker & Zonen., A., In steenkolen en bouwmat., Vest 12
  73    Jonker, Zn., Corn., Fabrik. van Goudsch aardewerk en bloempotten, Turfsingel 74

  23    Kaashandel Mij. "Gouda", N.V., Kattensingel 55
369    idem
247    Kabel, H.J.M., Banketbakker en kok, Oosthaven 15
248    Kamphuizen, Gebrs., Banketbakkers, Gouwe 15
339    Kamphuizen, M.J., Koffie- en Theehandel, Gouwe 14
290    Kantongerecht, Het, Markt 27
217    Kersbergen, P., Villa Johanna, Graaf Florisweg 4
133    Keus & Co., Kaash., Nieuwe Haven 179/181
245    Klein, Wed. S.P. v.d., Vleeschh., Gouwe 45
  10    Knox & Dortland, Wed., Kassier, (kant. 9-4 en 6-8), Turfmarkt 28
107    Knuttel, H., Bleekersingel 79
  14    Koch & Knuttel, N.V. Drukkerij v.h., Uitgave Goudsche Nieuws- en Advertentieblad, Kant. Turfmarkt 102
224    Koeman, J., Notaris, Hoogstr. B. 103, Haastrecht
  66    Koeman & Egeter, Kaashandel, Gouwe 98
342    Koemans & Co., C.H., Grossier in schoenwerk., Turfmarkt 7
321    Kolijn, P.J., Ged. Commissaris der Alg. Ond. Verzekeringbank, v. Beverninghlaan 32
178    Kon. Holl. Sigarenfabr., fa. C.G. v.d. Post, Hoogstr. 15
A        Kon. Stearine Kaarsenfabr. "Gouda", Administr. geb. Bleekerskade P. 31 (niet voor lokale
           gesprekken).
           Aangesloten a.h. loc. tel. net onder No 53 en 169
  53    idem
169    idem
397    idem
398    idem
244    Koole Wzn., L., Gem. Bouwmeester en Opperbrandmeester, Turfmarkt 48
    7    Kortenoever, Mr. E.M.B., adv. en proc., Turfmarkt 138
150    Kortenoever, M.A.J., Dir. der Goudsche Machinale Garenspinnerij, Gouwe 21
185    Kortenoever, J., woonh. Wachtelstr. 33, Goudsche Mach. Nettenfabr., Garenspinnerij, Kant.
           Lazaruskade 1
  31    Kranenburg, Mr. F.H., Adv.-Proc., Gouwe 101
277    Kreeuwen, W., in Aardappelen, fruit en groeten, Turfmarkt 11
113    Krom, C.C. [slecht leesbaar: C kan ook G zijn], in Verf., chemicaliën en vensterglas, Markt 2
333    Krom, J.H., Mag. v. huish. art., Wijdstr. 27
390    Kruijs, Th. de, fotograaf, Westhaven 10

223    Lambert & Zonen, H., Stoomoliefabr. "de Nijverheid", Stolkwijkersluis B 113
302    Lambrechtsen, F.A., Fluweelensingel 36
213    Langerak & Co., Stalhouderij, Crabethstr. 32
383    Laurier, C., Bodehuis en Wagenverhuurder, Lemdulsteeg 9
323    Leesvereeniging, Zaal Concordia, Westhaven 28
115    Levedag, Dr. P.J.A., Arts, Oosthaven 51
361    Liepelt, H.P., Vleeschh. en Spekslager, Korte Tiendeweg 14
360    Liepelt, P., Paardenhandel, Jaagpad 21
378    Logegebouw, Gouwe 77
314    Lommerse, A.W., Timmerfabr. "Gouda", Jaagpad 29-32
117    Loon, M.M. v., Gasinstallat. en waterl. art., Dubbele Buurt 15
325    Lunchroom "Hollandia", A.Verboom, Markt 40

330    Maaren, B.J.v., Rijwielen, Naaimachines en onderdeelen, Rep.- en verhuurinrichting, Oosthaven 61
237    Martens, R.L., Fluweelensingel 37 (niet v. dienstzaken)
348    Mastink, J.A.J., In Assurantiën, Raam 169
306    Meer, N.v.d., Minerale wateren en bieren, Gouwe 85
340    Meijer, A.H., "Transvalia", Markt 68
273    Mestring, J.D., Wijdstr. 21a
  32    Meurs, de Erven A.v., In Gedistill., Oosthaven 72
171    Middelbeek, F., Kaasexport., Lange Groenendaal 72
274    Mink, P. de, Agentuur- en Commissiehandel, Fluweelensingel 43
201    Moerbeek, R.G., Oud-Kolonel, Turfmarkt 116
271    Mogendorff, J., fa. N. Mogendorff, Lange Tiendeweg 5
137    Mogendorff, N., Huidenh., Karnemelksloot 55
147    Mol, W. de, Fa. T. Goedenwaagen & Zonen, Markt 38
179    Montagne, Jr., Dr. A., Arts, Crabethstr. 9
261    Montijn, Dir. der Ned. Brand. Mij. voor roerende goederen enkel v. landb. en veeh. onderl., Nieuwsteeg
           18
262    Montijn, J.A.P., Kleiweg 24
356    Montijn, J.J.A., Notaris, woonh., Crabethstr. 67
322    Moons, J.M., Kaashandel, Kattensingel 82
335    Moree, H.M.G. de, Sigarenfabr., Vest 95
336    idem, Sigarenmag. woning L. Tiendeweg 72
  89    Muijlwijk, P.D., In machinerieën, electrotechn. bur., Turfsingel 9
307    Mulder, Johan, Boekdrukker, Oosthaven 30
284    Mutsaers, L.G.H., Chef Monteur, Electr. Centrale, Crabethstr. 29

  23    Naaml. Venn. Kaashandel Mij. "Gouda", Kattensingel 66
369    idem
  50    Naaml. Venn. Kistenmakerij en Kuiperij "de Woelgeest", Kattensingel 91
    1    Naaml. Venn. Reederij de IJssel v/h. C.G. v.d. Garden, Kant. Directie, Nieuwe Veerstal 3
182    Idem, Kantoor, Gouwe 104
341    Idem, Kantoor, Turfsingel 2
  97    Naaml. Venn. Sleepd. v/d. Garden & Co., Veerstal
126    Naaml. Venn. Stoomtimmerfabr. en Houthandel "de Morgenster", voorh. J.H. de Wilde, Kattensingel 86
  12    Nederhorst, H.J., Wethouder, Turfmarkt 6
186    Nederhorst, H.J., Werkpl. "de Knip", a.d. Gouwe
  41    Nederhorst, Jr., H.J., Aannemer en Architect, Turfmarkt 12
345    Nieberg, M., Commiss. in granen, Reeuwijk
315    Niemeijer, Dr. J. H. Bakker, Oost-Haven 41
231    Nutricia, filiaalhouder, W.M. Bertels, Kleiweg 8

  11    Ogier & Co., Kassiers en Comm. in Eff., Oosthaven 53
376    Oorschot, Aug. v., Bleekerssingel 4
  64    Oosterling, M.J., Distillateur, likeurst., wijnh., Kant. Hoogstr. 20
  57    Oosterling, M.J., Distillateur, Vest 54
  15    Oosterling, M.J., woning, Westhaven 40
120    Opstelten, A.J., in Noacks fijne vleeschw. en comest., Hoogstr. 8
203    Os, J.v., Poelier, Kleiweg 67
  55    Oude Mannenhuis, Spieringstr. 2
334    Ouweneel, G., Schipper Zaanstreek, Nieuwe Haven 245
346    Overbosch, E., Rijksveearts, Bleekerssingel 1

153    Palsgraaf, J.M., Electricien, Lange Groenendaal 46
159    Pannevis, G., Dir. Sleepd. "Haarlemmermeer", Turfsingel 83
200    Pavoordt, B.W. v.d., In tapijten en meubelen, Lange Tiendeweg 10-12
  67    Peeters Jz., M., In wijnen en gedistill., Wijdstr. 9
102    Pijpen- en aardewerkfabr., Kon. P. Goedewaagen & Zn., Jaagpad 8
    4    Pitlo, R.W.H., Notaris, Westhaven 36
  74    Plateelbakkerij "Zuid-Holland", Raam 30-32
  60    Polak, N.S., in Gasgloeilicht, gaskronen, enz., Lange Tiendeweg 18
225    Polak, S.H., Opticien-Bijoutier, Markt 25
344    Poldervaart, L.N., Wagenverhuurder, Naaierstr. 16
116    Politie, Hoofdbur., Markt
164    Politie-posthuis, Pr. Hendrikstr.
343    Post-Francois, Mevr. de Wed. C.G. v., Oosthaven 22
  38    Prince, G., Oosthaven 57
    6    Prince & Zn., garen- en aardewerk-fabr., Turfmarkt 114

  58    Quant,A., Mag. v bur.-behoeften en luxe art., Kleiweg 7

400    Raadt, A. de, Auto-Garage "Gouda", Ridder v. Catsweg
  46    Raadt, G. de, voorh. Gebrs. de Raadt, Compl. Meubil., stoomfabr. v. bedveerenbereiding, Peperstr. 14
270    Raadt, M.F. de, Regentesseplantsoen
282    Ree, N.A. v.d., Goudsche Blikfabr., Grossier in Jacobabruin aardewerk, Kuiperstr.
31
275    Reedt Dortland, A.v., fa. Dortland & Co., Westhaven 21
364    Reedt Dortland, H.P. v., Dir. N.V. Reederij de IJssel voorh. C.G. v.d. Garden, Krugerlaan 5
176    Reintjes, Gebrs., Kaash., Nieuwe Haven 235
265    Renema & v.d. Heijden, Grossier in kolon. en kruideniersw., Boelekade 17
195    Rietveld, B., Vleesch. en speksl., Wachtelstr. 46
313    Rietveld, J., Goudsche fruithandel, Lange Tiendeweg 27
     ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
250    Rijmenam, W.I.D. v., Rijwielfabriek, Veerstal 10
103    Rijn v. Alkemade, Mevr. I.A. v., v. Beverninghpark
283    Roei- en Zeilvereen. "Gouda" bij de Reeuwijkschebrug
367    Rond, Jan, IJzerw., rijwielen en huish. art.. Hoogstr. 10
  77    Rond, P., IJzerh., Zeugestr. 96
139    Rotterd. Steenhouwerij, afd. Gouda, Spoorstr. 11
256    Rups, Dr. J.G., Arts, Lange Tiendeweg 54

131    Samson, D., In dames-confecties, Markt 26
215    Sanden, J.J. v.d., banketbakkerij en suikerballenfabr, Markt 15
168    Sandijk, J.G. v., Schroefstoomb. dienst op Leiden, Gouwe 20
368    Schalen, H.J. v., Behangerij en Stoffeerderij, Wijdstr. 21
293    Scheepmaker, Joh., Bioscoppsalon "Gouda Vooruit", Hoogstr. 16-18
207    Schepper, Dr.D.W. Yssel de, Bleekerssingel 25
110    Schepper, I. Yssel de, Rotterdamschedijk 11
145    Schilt, A.J., fa. Gebrs. de Vreugt, Krugerlaan 79huis
  88    Schim v.d. Loeff, Mr. M.M., Adv. en Proc., Westhaven 19
  76    Schinkel, J., fa. M. Jonkheid, Vleeschh. Westhaven 39
157    Schoemaker & Co., H., Rozenkweekers, Ridder v. Catsweg 45
205    Schouten, J.W., Kaashandel, Peperstr. 124, Kantoor (9 - 12, 2 - 4.30)
297    Idem, Woonhuis, Oosthaven 59
229    Schrave & Zn., H., Nieuwe Rotterd. Bleekerij, Boelekade 175
380    Schuttelaar, J.M.A., Koffiehandel, Punt 4
251    Schuttelaar & Zn., Fa. G.H., Winkelier, Markt 24
298    Sijtsma, M., Dir. N.V. Houthandel voorh. W. Hoogendijk W. Jzn., Wachtelstr. 25
104    Slegt, R., Graan en Meelh., Stolwijkersluis
351    Smit, J., Schipper op Haarlem, Gouwe 195
  30    Societeit "Ons Genoegen", Boelekade 71
327    Idem, Woning Dir., v. Beverninghlaan 17
  86    Societeit "De Réunie", Oosthaven 8
  79    Sparnaaij & Zonen, F.S., Farbrik., Gouwe 200
221    Spit, C.G., Crabethstr. 46
111    Spit & de Vletter, Fabrik., Fluweelensingel
  62    Staatsspoorw., Mij. t. Expl.v., Station
  17    Stadhuis, Markt 1
 A       Stearine Kaarsenfabr. "Gouda" Kon., Adm. geb. Bleekerskade P. 31; (niet voor lokale gesprekken).
           (Aangesloten a.h. loc. tel. net onder No 53 en 169)
  53    Idem
169    Idem
397    Idem
398    Idem
279    Steen, W.v.d., Vleeschh. en spekslager, Gouwe 184
175    Steens Zijnen, Mevr. de Wed. G.J., Oosthaven 38
114    Steensma, Gebr., Bloemisten, Graaf Florisweg 6a
285    Steensma, Gebr., Bloemmisterij [sic!], Gouwe 155
399    Steuncomité voor Vluchtelingen, Boelekade
155    Stigter, Fa. T., Stoomb. dienst op 's-Hage, Gouwe 173
126    Stoomtimmerfabr. en Houthandel "de Morgenster" N.V., Dir. J.H. de Wilde, Kattensingel 86
253    Stoom-Ververij en Chem. Wasscherij "de Rijzende Zon" Winkel, Markt 41
127    Stoomzeepziederij "de Hamer", Buurtje 27
287    Swartsenburg, J.T., Boekhandel, Kleiweg 39
149    Swartwout de Hoog, F.J., Dir. Lichtfabrieken, Gouwe 189

  29    Teekens, C., Vleeschh. en speksl., Lange Tiendeweg 49
349    Teekens, Fa. O., Graanhandel, Reeuwijksche straatweg 26
130    Teepe, A.H., Apoth., chemicaliën, drogerijen, verbandstoffen, Gouwe 149
    ..    Telegraafkantoor (°)
  45    Textiel Industrie "Gouda"N.V., kant. en fabr., Turfsingel 26
314    Timmerfabr. "Gouda", Jaagpad 29-32
172    Tongerloo, C.v., Grossier in kol. waren, Korte Groenendaal 4
309    Torren, J.H. v.d., Kleiweg 103
326    Turion, J.F.W., Electro-Techn. Installatie bur., Rijwielhandel "Struisvogel", L. Tiendeweg 24

332    Uitendaal, N.C., Fabr. v. Borstelwerk en straatbezems, Nieuwe Haven 21

  25    Valckenier de Greeve, H.N., Dir. d. Goudsche Melkinr., Crabethstr. 63
  48    Veen Az., Fa. C. v., L.J. v. Erberveld, Vleeschh., Gouwe 67-69
359    Velde, C.  Witte v.d., Veershal 3
125    Velde & Halewijn, v.d., Wijnh., Peperstr. 94
310    Veldt, L.G.A., Kaashandel, Krugerlaan 35
375    Ven, J. de, Boekhandel, Wijdstr. 4
134    Verbruggen, W.A., Aannemer, Crabethstr. 39
  78    Verdries, Fa. J.J., Raam 280
268    Vergunst, Gebrs., Rijwielhandel, Turfmarkt 113
232    Verhoef, H.H., Vleeschh. en speksl., L. Tiendeweg 28
129    Verhoeff, J.A., Banketbakker, Hoogstr. 23
235    Verkaaik, T., Aanleg v. gas-, water- en electr. gel., rijwielen, Oosthaven 8
181    Vermij, D., in Steenkolen, Raam 24
372    Versfelt, J., Werkt. Ingenieur b.d. Goudsche Mach. Garenspinnerij, v. Bergen-IJzendoornpark 3
  65    Vingerling, A., Houtkooper, Karnemelksloot 86
121    Vingerling & Zonen, A., Stoomkrijtmaalderij, Turfsingel 58
  65    Vingerling, P.A., Krugerlaan 37
127    Viruly & Co., T.P., Stoomzeepziederij "de Hamer", Buurtje 27
370    Visser & Zn., L., Zeilmakers, Wachtelstr. 21
156    Vlaardingen, Fa. H. v., Scheepsbouwmeesters, Werf Kromhout, Rotterd. Dijk 7
289    Vliet, D. v., Grossier in kol. waren, Turfmarkt 62
  69    Vliet, T. v., Vleeschh., Zeugestr 78
101    Volharding, De, Leidsche Stoomb.-Mij., Bolwerk
304    Vonk, H.J., Beddenfabr., Behangerij en Stoffeerderij, Kleiweg 27
138    Voogt, H.J. de, Arts, Fluweelensingel 59
228    Vooijs, G.C. de, Fabr. en mag. v. goud- en zilverwerken en horloges, Markt 8
366    Vooijs, P.C. de, Goud- en Zilversmid, Krugerlaan
226    Vos, A.J.J., Papierfabrikant, Turfmarkt 112
  71    Vreugt, Gebrs, de, Kaash., Stolwijkersluis (Kant. 8---12, 1½---6½)
198    Vreumingen, Fa. D.G. v., Tabak- en sigarenmag., Wijdstr. 20
118    Vroedt, P. de, In brandstoffen en kol. waren, Westhaven 32
119    Vroedt, P. de, Turfsingel 14

160    Waas, P.M. v., Agent Sleepd. Haarlemmermeer, Wachtelstr. 2
295    Want, Ivon v.d., Pijpenfabrik., Gouwe 203
294    Want Gzn., Fa. P. v.d., Pijpenfabr. "Gouda", Kuiperstr. 26 (Kant. 8.30---12, 1.30---4.30, 6.---7.30,
           overige uren tel. no. 295)
  20    Waterleiding, kant., Lange Tiendeweg 7
  54    Watertoren, Rotterdamschedijk
202    Weger, A. de, Fabriek v. Stoom- en andere werktuigen, Bogen 28
  37    Weijer, Fa. J.P., Apoth., Gouwe 135
357    Wessels, K., Boekhandel en boekbinderij, Groenendaal 24
  44    Weurman, F.H., Stalhouder, Peperstr. 60
263    Wichen, P.J. v., Kaashandel, Gouwe 62
291    Wijk Azn., J. v., Grossier in kol. waren en granen, mag. en kant., Keizerstr. 42 (8---8)
126    Wilde, J.H. de, Aannemer en Dir. der stoomtimmerfabr. en houth. "de Morgenster", Kattensingel 85
257    Wolff & Co., Techn., gummi- en electr. art., Markt 63

303    Xanten, Fa. T.C. v., Stoomb. dienst Gouda---Rotterdam, Schiedam, Delft, Vlaard., Gouwe 151

320    Ysfabriek, "Willem Barendsz", Vest 52, (gesloten v. 12---2)
135    Ysselstijn, A.J., Distill. likeurst. en wijnh., Vest 60
122    Ysselstijn, N.V. v/h., G., Goederen- en Commissieh., Blauwstr. 7
358    Ysselsteijn, J.A.C., In brandstoffen, Kattensingel 33

216    Zaal Azn., T., Banketbakker, Markt 32 en Turfmarkt 73
188    Zanen, W.J. v., Fotograaf, Oosthaven 20
269    Zevenhoven, L. v., Rijtuigfabr. en Rijwielhandel, Spoorstr. 6
132    Ziekenhuis, van Iterson, Krugerl.

top


GOUDRIAAN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


GOUDSWAARD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

1    Oversier Lz., J., Comm. en Koopman, Voorstr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


GRAAUW (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


GRAVE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

6    Blindeninstituut St. Henricusgesticht

8    Hôtel "Poort van Cleve", P.M. Abels, Hamstr. h. Klinkerstr.

3    Kanters, A.J.M., Arts, Klinkerstr.

7    Luijckx, L., St. Elisabeth's Rustoord

2    Oppenraaij, J.S.P. v., Notaris, Maasstr.

5    Rijdt, A. v.d., Stalhouder en auto-verhuurder
4    Rijkskrankzinnigengesticht
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Verhaak, Fa. Gebr., voorh. fa. A.F.G. v. Dieren, Boekhandelaren en uitgevers

top


's GRAVELAND (Alleen Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 1.30 nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 8.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder BUSSUM en HILVERSUM

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 261-262 / 263-265 / 266

Transcriptie door: Joop Kuijntjes / Ine van den Munckhof / Joop Kuijntjes


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net