's GRAVENDEEL (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelefoonkantoor.

 

4    Barendregt, P., Fouragehandel, Strijenschedijk
2    Blok, J., Aannemer, Noord Voorstr.
5    Boer. J., Notaris, Langestr.
1    Burgemeester en Wethouders

7    Kooiman, A., fouragehandel

9    Meijden, H.H., v.d., Warmoezier, Smidsweg

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Smaal, A., Graanhandel, Gorsdijk

..    Telegraafkantoor (°)

8    Verkerk, A., Varkenshandelaar  
6    Vlaming, J., de, In granen en veevoer, Rijkestr.

 

's GRAVEHAGE (Rijkstelefoonkantoor)

(Leidschendam, Loosduinen, Rijswijk, Scheveningen, Stompwijk, Veur, Voorburg en Wassenaar)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm. De Centraal-Bureauxte 's Gravehage en Scheveningen zijn dag en nacht geopend. Hulpbureel Voorburg (voor Voorburg en Rijswijk) : Werkdagen: van 8.-- vm tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 8.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd in: 1. Rijkstelegraafkantoor. - 2. Centraal Bureel, Hofstr. No. 2 (°). - 3. Station Hollandsche Spoor, Stationsweg (Petron). - 4. Station Stoomtram Hollandsche Spoor, Laan van Meerdervoort. - 5. Station Staatsspoor Rijnstraat. - 6. Wachthuisje van de Haagsche Tramweg Mij. aan den Hoogewal. - Bijkantoren der Posterijen en Telegrafie (alleen voor interlokaal en internationaal verkeer), - 7. Charlotte de Bourbonstraat. - 8. conradkade. - 9. Copernicusstraat. - 10. v. Limburgstirumstr. - 11. Stadhouderplein. - 12. Witteburg. - 13. Zuid-Oost-Buitensingel. - 14. Nieuwe Parklaan te Scheveningen (alleen voor interlokaal en internationaal verkeer geopend op Werkdagen: 8.30 vm. tot 9.00 n.m. Zon - en Feestdagen: Geen dienst). Bovendien zijn van Rijkswege in het bijkantoor "Kurhuis" te Scheveningen twee openbare spreekcellen gevestigd  voor het interlokale en internationale verkeer gedurende het badseizoen. Geopend op werkdagen: van 1 Juni tot 30 Sept. van 8.-- v.m. tot 9.- n.m. Op Zon- en Feestdagen; van 1 Juni tot 30 Sept. van 8.-- v.m. tot 9.-- n.m. Op Zon- en Feestdagen; van 1 Juni tot 30 Sept.  van 9.--v.m. tot 1.-- n.m.
(°) in deze Cel kunnen ook telegrammen per telefoon aangeboden worden.

Men verzuime niet bij elk telefoonnummer op te geven den daarvoor staanden letter H, S, V of R. Deze letters wijzen aan of de opgeroepenen op het centraal-bureel van het locale net te 's Gravenhage, dan wel op de hulpbureelen van  dat net te Scheveningen of Voorburg (waaronder Rijswijk) zijn aangesloten. 

 

  H668    Aalsmeer, C.F., Arts, Laan van Meerdervoort 93
H3854    Aalst, J.W. v., Kant., Safe-Geb., Molenstr. 15
H1725    Aalst, J.W. v., L.v. Meerdervoort 279, Kant. Molenstr. 15
 S 303    Aandewiel, C.,  N. V. Brandstoffenh. vh. C.C. Lens & C. Aandewiel, Doorstr. 14
H1427    [Idem], Sumatrastr. 156, (na 7nm. H120)
H7107    Aandewiel, J., Brandstoffh., kant., Obrechtstr. 69
H7982    Aardappelhandel, N. V. Eerste Haagsche, Z. O. Binnensingel 106
  R117    Aardenne, A. v., Geestbrugweg 21
R5414    Aardse, J., in aardappelen, groenten en fruit, v. Speijkstr. 70
H6126    Aardse, Th., in grondboringen en watervoorziening, Loosd. kade 40
H7992    Aardse, Gez., Mag. Het Anker, Modeart. en manuf., Valeriusstr. 80
H4044    Aarts, M.J.J., Gedempte Gr., 221
H5701    Abbenbroek, C., Behangerij, stoff., meubileerinr., Weimarstr. 356
S1232    Abbenhuis, J.L., rijwielen, naaimach., gramoph., Badhuisstr. 25
H6280    Abbing, C.A., Insp. der Registr. en Domeinen a.h. Dep. v. Fin.,
R.J. Schimmelpenicklaan  26                
H6265    Abbing, K.E., Dir. der Residentie Hypotheekb., Nicolaïstr. 36
S2084    "Abdia", Villa, Nieuwe Parklaan 147
H1043    Abels, A.J.J., Electrotechn. bur., Tollensstr. 108
H4480    Abendanon , Mr., J.H., Jan v. Nassaustr. 43
H6560    Aberson, Mr., F.N.L., Nassaulaan 17
H6784    Abonnement Français, Dir. Jacq. Scheffer, Wagenstr. 48, (Kant. 9-7, 8-9)
  H977    Abrahams, Gebr., Comm., Boekhandel., Amst. Veerkade6
  S902    Abrahams, Dames, Pompstationsweg 305
    H40    Abrahamson, Antiek, gedreven zilverwerken, Spuistr. 56 - 58      
H7298    Abrahamson, E., in Horloges, goud- en zilverwerken, K.  Pelen 4
H2515    Abrahamson, P., Goud- en zilver, Veenestr. 27
H2823    Abrahamson en Co., "De Gouden ketting", Goud en zilver, Prinsestr. 34
S2034    Abshoven, A.J. v., Dir. Electro. Tech. Bur. "Edison", v. Slingelandstr. 18
H8470    Abydos Cigarette Cy Ltd, (The), Z.O. Buitensingel 171
H6294    Académie  Scientifique de Beauté, Stationsweg 27C
H2277    Accountantsbur., Haagsche., J. Hagers, A. Poulownastr. 79 (na 6u. H3096)
H8148    Accountantsbur., Dr., Mrs M.I.N. Spaargaren en J.L. v.d. Heijden, L. Poten 15 
H4537    Accountantskant., W.C. Gelton, Lubeckstr. 1
    H10    Accountantskant. B. Moret, Bijkant. J. v. Stolberlaan 195
    H10    Accountantskant. Joh. J. Moret, J. v. Stolberglaan 195
H3021    Acetylena, N. V., Acetyleengas en benzine Mij., Depôt Zuidwal 13a
H6233    Achilles, F.W., Timmerman, aannemer enz., Vaillantlaan 96 
H5591    Acker geb. Walter, Mevr. C. v.d., Lange Vorhout 58
  S
801    Ackermans, A.J.B., Paulus Buysstr. 9
H5326    Acksen, J.C., Burgers E.N.R. en Residentie rijw., Pr. Hendrikstr. 91
S1301    Adam, L., Pr. Mauritslaan 31
H2100    Adam, Stephan, Tech. bur., Gr. Hertoginnelaan   250
      S6     Adam, T., duinwaterijs, bier, miner-, en medic. wateren. Symonsstr. 50
S1302    Adam, W., Adr. Pauwstr. 32
  H366    Adama, M.L., Apotheker, Bezuidenhout 111
H6130    Adams. J.C., Café de Bel, Prinsegr. 141 
       S7    Adams. J.J.C., Haagsche koffiehuis, Pr. Wilemstr. 36
H7871    Adams, Mevr. de Wed. W.J., Riouwstr. 150
  H181    Addink, Mr. J., Jul. v. Stolberglaan 24     
H2713    Addink & v. Praag, Mrs., Adv. en proc., Spui 8a
H1159    Adelberg, Jac. v., Boter-en Kaash., Gedempte Gr. 72
  H157    Ader-Ader, Mevr. M., Juliana v. Stolberlaan 45
H4762    Adj. dir. v.h. Postkant., H. Coopmans, woonh. N. Odijckstr. 25
H4531    Adj. dir. v.h. Rijkstelgraafkant.. T.G. de Jong, woonh. Galileïstr. 181
S1331    Adj. -Insp. d. Post en Tel., J.W. Nortier, woning, Fred. Hendriklaan 64M
  H684    Administratie en fondsenbank, Nieuwe Uitleg 29
  H611    Administratiekantoor v.h. Mr. C.T.H. Hierneiss, Jan v. Nassaulaan 9
H8301    Admiraal I., Wattstr. 3
H7990    Admiraal, Jacob, Sigarenmag., Regentessel. h. Loosd.w
H4100    Adrian, P.J. Riouwstr. 93 
  H622    Adrian, P.J., Automobielen Delahaye, Directie, Koninginnegr. 11
H2290    Adrian & Co., Rijwielh., Papestr. 13
H5311    Advertentiebur., Alg., D.Y. Alta. Wagenstr. 18b
  H923    Advertentiebur., Alg., Zuid-Holl., C. Brouwer, Dunne Bierkade 31. ( na 8 u. nm. tel. no).
H5772    Advertentiebur., "de Residentie", K. Houtstr. 20
H7614    Advertentiebur., Hollandia, Stoomdrukkerij Fa. D. Kraayenbrink, Noordeinde 126a
H8313    Advertentiebur., Morks, Schoolstr. 43
  S782    Advocaat, Mej. H.D., Bentinckstr. 8
H3150    Aero, N.V., Hartogstr. 3
H1963    Aewendonk en van Rooy, Nat. Algem. Levensverz. Mij., L. Voorhout 50
H4247    Afd. Handel v/h. Min. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, L. Houtstr. 36
H8103    Affelen v., Saemsfoort, v., Jan v. Nassaustr. 72
H1576    Agtmael A. v., Handelsagent, A Paulownastr. 30a
  H264    Aguilar, Maison Antonio, Wijnh., L. Houtstr. 10
H4985    Ahrend & Zn., Wed. J., Toussaintkade 38
H5866    Aka, Gebr., Lood- en zinkw., L. Beestenmarkt 94
H2594    Aken Chr. v., poelier, Breedstr. 25
H1617    Aken & Zn., H. v., Poeliers, Hooge Nieuwstr. 40
H6764    Aken-IJzendoorn, Mevr. v., Theresiastr. 63
H6208    Akker, P. v.d., in Aardapp., groeten en fruit, Brandstoffen, R v. Goenstr. 35
H3585    Akkerman, G., Handelsagent, Carpentierstr. 23
H6982    Akkerman, J., Werkt. Ingenieur, Regenttesselaan 10        
H6230    Akkerman, J.P., Timmerman en kistenmaker, Roggeveenstr. 18a
H6031    Akkerman, P.W., Stempelfabr., Boek- en Steendr., Passage 12
H5232    Akkersdijk, 's Grave.  Metaalgieterij en constr. werkpl. vh. P., Lange Beestenmarkt 237
                (kant. gesl. v. 12.30 -1.30)
  H614    A La Belle Dentellière, Kanten en handw., Noordeinde 156
    H39    Albani, Gebr.  Glunta d', De 's Gravenh.  Boek- en handelsdrukkerij, voorh.,
N. Molstr. 20a                 
H6355    Albarda-Kits van Heyningen, Mevr. J.A., Bilitonstr. 18
H4423    Alberge, Jr., S., L. v. Meerdervoort 1
H2714    Alberge & Zn., Fa., S., Antiquaires, Plaats 11 (na 6 uur nm. H4423)
H7289    Albers, J.L., Kousenaanbreierij "De Tijdgeest", v.h. L.v. Vijver, K. Houtstr. 14c
  R278    Albers, W.J.J., Geestbrugweg 27
H5182    Albers v. Kalmthout, W.J.H., partic., Bankastr. 97
      S8     Alberti, W.A., Keel- Neus- en Oorarts. Prins Willemstr. 29
S1186    Alberts, Dr. J.E., Arts, Bentickstr. 137
H4827    Alberts Frères, Eerste Ned. Biscope Expl., 2e Emmastr. 167
H7332    Alblas, A., kruideniersw. & cosmest. , 1e v.d. Boschstr. 26
H4954    Albrecht, J.M., Grof- en fijnsmederij, Visserschdijk 38 - 40
H2610    Albrecht & Ellferich, Fa., Toko Betawie, in Indische Ingredienten,
Koningin Emmakade 55                 
H3378    Alcazar, A.H.G. Staamer, Gortstr. 10
H5427    Ales, C.H., Banketbakker, Weimarstr. 86a
H5169    Ales, Gebr., Manufacturenmag., Pr. Hendrikstr. 86
H3833    Alexander, Aug., Beeldhouwer, v. Speijkstr. 193
H6039    Alexanderkazerne, (Artilleriewacht), zijde Borneostr. 
H5380    Alexandre, M.J., Dameshoedenfabrik., Wagenstr. 38
H1849    Alexandre, Mad. M., modes, A. Paulownastr. 30a
H1604    Algem. Bankvereen., Kettingstr. 18
H8377    Alg. Beton. Mij., Directiekeet, Electriciteitsfabr.
H4115    Alg. College v. toezicht, bijstand en advies, o. h. Rijkstucht- en opvoedingswezen
                (Secretariaat) Geb. H. Raad, Zeestr. 40
H5556    Alg. Commisie Handelsbureau, N. Uitleg 6
H5749    Alg. Garage en Automobile Mij., de Carpentierstr. 87
  H161    Algem. Glasverz. Mij., Daendelsstr. 3 (10 - 3)  
  H123    Algem. 's Gravenh. Bouwgrond Mij., Zoutmanstr. 28
H2001    Algem. Haagsche Polikliniek, Prinsegr. 43
H2074    Algem. Landsdrukkerij, Fluweelen Burgwal 18
H1940    Algem. Mij. van Levensverz. en Lijfrente Amsterdam, Bijkant. Dr. Mr. J.J. Bergsma Jr.,
                Adv. en Proc., en H.P. Toenbreker, A.  Paulownastr. 113
H3910    Algem. Mij. v. Levenverz. en Lijfrente Amsterdam, Insp. Zuid-Holland, Wilhelminastr. 14
H3539    Algem. Ned. Zuivelbond, "F.N.Z.", Secr. O. Reitsma, Hugo de Grootstr. 13. (Buiten
                kantooruren opbellen tel. S22
H2910    [Idem], Ingen. F. de Boer, Verhulststr. 77
H3628    Algem. Paarden- en Veeverzek. Mij., Pieter Bothstr. 38
H2755    Algem. Spaar- en Depositobank, Agent C. Broeksma, Prins Hendrikplein 18
H5505    Algem. Syndicaat v. Suikerfabrikanten in Ned. - Indië, Vertegw. v. Nederl., Geb. 
                "Mercurius", Noordeinde 43
S1129    Alg. Weekblad v.h. Handels- Credit- en Verzekeringswezen, Statenlaan 91
H3213    Ali-Cohen, Mevr. H. E., Stadh.-plein 34
H7904    Alink G.J., Opz. v.d. vereen. tot verbetering der woningen v.d. arbeidende Klasse te
                's Gravenhage, Bilderdijkstr. 62
H5716    Alkemade, Jr., A.W., Vleesch. en speksl., Chasséstr.39
H8180    Alkemade Pzn., C., Comm. in groenten en fruit, vert. v.d. fa. A. Dietze, Loosd. weg 1015
H2629    Alkemade, Piet, Makelaar en assur., Kruideniers- en gruttersw., C. Rebecqueplein6
H5440    Alkemade Pzn., Th., Spekslagerij, Spaarneplein 14
       S9    Alkemade, W., fa., F. v.d. Made & Zn., Vleeschh. Fred. Hendriklaan 116
H2456    Allan & Co., Mag. tot meubil. Hoogstr. 16 (Mag. van 8 -16)
H1675    Allard, Joop, Rest. en uitzending v. Diners, Wilhelminastr. 44 
H2265    Allot-v.d. Valk, Wed. N.A., Verhulststr. 42
  S511    Alonso, F.C., C. Jolstr. 92
S1533    Alphen, A.F. v., spekslager, Symonsstr. 12
H8082    Alphen, A.J. v., Speksl. Doedijnstr. 1s
  H368    Alphen, Douair. D.F. v., 2e van den Boschstr. 26
H1331    Alphen, D.L. v., Sophial. 12
H6878    Alphen, F. v., Bankier, lid der fa. Oppenheim& v. Till,  villa Beekzicht "Park Zorgvliet"
S1124    Alphen, H.Czn., J. v., Corn. Jolstr. 54
H4570    Alphen & Ledeboer v., Wijnh., Fil., Piet Heinstr. 2 
H6143    Alphenaar, A., Vaseline, olie en wasproducten, Falckstr. 113 en 295
H3440    Alsem, H.L.P. v., Wagenstr. 23
H6714    Alsem, J.P., Loosduinscheweg 693 
H5311    Alta, D.IJ., Algem. Advertentiebur., Wagenstr. 18 B
H5057    Alta, P.D., Alg. Adv. Bur. L. Beestenmarkt 56
    S12    Altena, C. v., Arts, Leuvenschestr. 49
H1184    Alter, Alex, Vleeschh., Ged. Gracht 265
H6011    Alter, D., Vleeschhouwer en Grossier, Nieuwe Haven 55
    S92    Alter, D., fa. J.F.A.  v.d. Heijden, Broodbakkerij  , Panierstr. 50 - 56
H1407    Alter, Fa. E., in Zuurwaren en comest., Ged. Gracht 88
H2983    Alter, Henri, Assendelftstr. 5
H7754    Alter, J., Inkoop en verkoop van goud en zilver, K. Houtstr. 14a
H6228    Alter, Hzn., M., Israël. vleeschh., Ged. Gracht 62--64 
H1598    Alter, Ezn., S., Kleedermaker, Anna Paulownastr. 1
H7450    Alting von Geusau, Jhr., G.A.A., Dir-Gen. Post. en Tel., woonh. Nicolaïstr. 17
S2086    Altona, B., Dir. Agentuur en comm. Mij. te Rotterdam, Gentschestr. 101
H6398    Ambachtschool, Nieuwehaven 95
H5166    Ament, J.B., 2e Secr. v.d. N. vrijz. Kiesver. "s Gravenhage", v. Speijkstr. 181
H4204    Amerie. Import Cy, The, Amsterd. Veerkade 22a
H4667    American Petroleum Cy., depôt  Waldorpstr. 152
H5285    American Stoppage Co., The, Stationsweg 38
H4306    American Technical Office, N.V. The, Alexanderplein 23
  H941    Amerika, Hypotheekbank voor, A. Paulownastr. 97
  H547    Amerik. Legatie, Lange Voorhout 13
  S579    Ameyden v. Duym, L. v., v. Hovestr. 74
  H851    Ameyden v. Duym - Heineken, Mevr. Wed. E. v., Riouwstr. 143
  H871    Amiabel, Jos., Huis- & Decoratieschilder. Luth. Burgwal 29
  S424    Ammerlaan, Gebr., Vleeschh., Fred. Hendriklaan 84 F
H3367    Ammerlaan, Gebr., GR. Hertoginnelaan 418
H3484    Amstelbrouwerij-Depôt, Jan v. Riebeekstr. 98 (Kant. gesl. zijnde H7687)
  R273    Amstelbrouwerij, Depôt A.F. Oosterbaan, Heerenstr. 72--76
H1743    Amsterd. Effectenkantoor, Het, G.J. Rolandus, Kortenaerkade 8
H2847    Amsterdam's Goederenvervoer Mij., Agentschap Ned. Motordienst "Expres", Leegwatherkade 
H6390    Amsterd. Mij. v. Levensverz., Dir. bijkant., D. Peereboom Voller, Buitenhof 48a
   
             (9--12; 1.30--4.30)
H4909    Amst. Stoom- Sleep-Pakschuitdienst, Fa. Boelhouwer & Kruijswijk, Fijjekade 13 -14
H1446    Andel, Tzn., A. v., Nassau Dillenburgstr. 14
H7722    Andel, J.A.G. v., 1e Luit.  Reg. Gren. en Jagers, Celebesstr. 19
H4726    Andel, P.H. v., Oud-Resident, Stephensonstr. 8
  H550    Andrau & Co., Wijnhandel, Piet Heinstr. 72
H2807    André de la Porte, C.R.F., Adj. Dir. Ongevallenverzek. Mij. Fatum, Westeinde 19 
S1176    André de la Porte, J., Hoofdingen. der Semarang-Joana-Oost-Java, Serajoedal- en
                Semarang-Cheribon stoomtram Mijen, J. v. Oldebarneveltlaan 82
  S479    Andrée Wiltens, Mr., A.J., Fr. Hendriklaan 102
S1708    Andree Wiltens, H.W., Adr. Pauwstr. 21
  H244    Andreoli, D.F., Antiek meubil. en oude kunst, Lange Houtstr. 5a (bij geen geh. H7630)
H2881    Andreoli, Fa. Gebrs., Schoorsteenv., metselaars en loodgieters, Zuilingstr. 23a
H1310    Andreoli, Louis, Bouwk., Stille Veerkade 28
H1773    Andreoli, Mr. J.M.J.F., Adv. en Proc., woonh., L. v. Meerdervoort 47
  H700    Andries, Mr. J.H., Koninginnegr. 13
  H960    Andriesse, E., Behangselpapieren, Agentuur, en Commissieh., Huygensstr 7
    S17    Andriessen-Tels, Mevr. de, Wed. O., Statenlaan 93
H3362    Anema, Th., Architect, Stadhouderspplein 63
H4983    Angremond, H.M. d', Dir. v.d. N. V. Electr. Drukkerij "Luctor et Emergo", Car. v. Nassaustr  4                
H2491    Anker ", Mag. "Het, v/h. J.H. Klatte, Veenestr. 49
H4107    [Idem], Heulst. 27
  S385    Ankerman, Mr., J., Adv. en proc., Gev. Deynootplein 45 (kant. H3282)
H3282    [Idem], kantoor, Noordeinde 89 (bij geen geh.  S385)
H6552    Ankersmit-Hasselo, Mevr. Wed., Madurastr. 16
S1159    Ankum, H.F.W., v., smederij,  gasfitterij, v. Slingelandtstr. 177
H1908    Antonissen, A.S., Mr. Vleeschh., Vaillantlaan 1
  H900    Antonissen, M.J., Fa. S.N. Liesting, Wijnhandel, Likeurstokerij, Hoofdkant. Wagenstr. 144a                 
H6204    [Idem]. filiaal, v. Kinsbergenstr. 122
  S315    [Idem]. filiaal, Frederik Hendriklaan 87
  V232    Antonius Hove, Huize St., Pension & Ziekenverpl., Oosteinde. (Nachtaansl.)
H6170    Apollo-Theater, Spuistr. 19
  H149    Apothekers, Fa. C. de Jong, Dr. W. Sypkens Toxopéus, apoth., 1e v.d. Boschstr. 45
H5812    Appeldoorn, S. Th., Muziek- en Tooneelboekhandel, Herderinnestr. 4
H2299    Appeltere, Mr. S. C. v., Notaris, Anna Paulownastr. 26
H4858    Arbeidsbeurs, Centrale, Kneuterdijk 5
H6309    Arbeidsbeurs der St. Vincentiusvereen., Westeinde 99, (alle werkdagen v. 9.30-11.30)
     H21    Arbeiter, C.L., Hofbontwerker, Spuistr. 63
H5872    Arend, D. v., Technische artikelen, A.v. Buerenstr. 26
S1868    Arend, G. v.d., N. Duinweg 6
H4136    Arend, J. V. v.d., Kleermakerij, Heerenmodeart., Pr. Hendrikstr. 158-160
  S111    Arend, P. v.d., Stal, Symonsstr. 29
    S19    Arend, M.Gzn., P. v.d., v. Stolkweg 12a
H8079    Arend & Co., v.d, Bankiers, kassiers, Comm. in eff., Vos in Tuinstr.
H7775    Arens, J., Lijstenfabr., Zoutmanstr. 28a
  S613    Arensma, F.H.C., Kanaalweg 10
H8108    Ariaans, Mevr. M.C., Emmastr. 63
H4323    Aries, J.A., Electr. Handelsdr. boekhandel, Newtonstr. 244
H4694    Arkel, C. van, in Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd, Denneweg 11
H1913    Arkesteijn, M.P., Brandstoffenh., Toussaintkade 4-5
H5281    Arkesteijn-Vermeulen, Mevr. Wed. C.A.J., Parkstr. 105
H4190    Armand, J.H.L., Kunstschilder, Laan v. Meerdervoort 25a 
H7489    Armenraad te 's Gravehage, Bur. v.d., Prinsegr. 95 (spreekuren secr. 10 - 12 v.m., Bur.
                v. 9 - 2.)                       
H8509    Arnold, G. Th. E.R., oud beheerder v. Gondang-Winangoen & Djethis, villa "Gondang", Andr.
                Bickerweg  1
H5761    Arnoldy, G., Stationsweg 66
H1085    Arnoldy, G.A., Buffetten, Station, H.IJ.S.M.
H7301    Arnouts, E.M.J., hemdenmaker, Eng. Heerenart., Gravenstr. 1
S1223    Arntz, Mevr. C., Badh.weg81
H7740    Arntzenius, Dr. A.K.W., Bankastr. 111
S1155    Arntzenius, Mr. A.R., Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Haringkade 167                
H2179    Arntzenius, B.R.J., Vert. der Verz. bank "Kosmos", Borneostr. 14
H6132    Arntzenius, C.R.H., Ingenieur Telegrafie, woonh., N. Odijckstr. 29 
  S582    Arntzenius, F., Kunstschilder, Wagenaarweg 5
H7906    Arntzenius, J.O.H., Adelheidstr. 14
  S230    Arntzenius- v.d. Swalme, Mevr. Wed. P.V., Vivienstr. 5
H7377    Arps, B., Kunstschilder, Kanaal 56
H2408    Arps & Co., W., Kunsth., Kunst- en Handelsdrukkerij, Burg.-art., Nobelstr. 4
H2773    Arrias, Arts, uitsluitend voor Narcose, Verhulststr. 19
H7845    Arriëns, N.S. v.d., Spiegelstr. 21
    S84    "Arti", Kunstzaal, Palacehôtel, Dir. L. d'Audretsch, (privé No. S1161)
  H743    Artz, A.F.A., Kunsthandel, Lange Vijverberg 14
H1578    As, G.G. v., Hoofdred. "De Nederlander", Morsestr. 10
    S24    Asbeck-Taets v., Amerongen, Douair. F.W.A. Baron v., N. Parklaan 95
    R43    Asberg en Co., H., Korte kleiweg B73
H1319    Asch v. Wijck, Douair. Jhr. Mr. T.A.J., v., Riouwstr. 145
H8157    Ashoff, Albert, Heerenmodeart., Noordeinde 79, Oranjestr. 1-3
  S862    Asman, Dr. W.A., Arts, Pr. Willemstr. 31
H4456    Asperen, F.W. v., Speksl., Franklinstr. 76
H3372    Asphaltfabr., Opz. Depôt, Z.O. Buitensingel 184
S1045    Assam Thee en Rubber Mij., "Tjimedang", Fred. Hendriklaan 31
  H770    Asser, Mr., T.M.C., Lid v.d. Rad v. State, Bankaplein 3
H8191    Assurantiekant. Eerste Nat. Vrouwen, Stationsweg 2
H4752    Assurantie Mij. tegen Brandschade en op het leven "de Nederlanden"  van 1845, Kerkplein 3
H4117    Assurantiën en effecten, fa. v. Voorst & Meissner, Kant., Kneuterdijk 18
H1143    "Asyl", Ned. Toevluchtsoord voor noodlijdende dieren, Nieuwe Haven 73 (9-5)
S1110    "Atlas", Duitsche Mij. v. Levenverz. Dir. v. Nederl., v.d. Eijndenstr. 15
    H45    Au Bon Marché, A. de Vries Zonen, Lange poten 6-8-10
H6193    [Idem], Wagenstr. 2
H5779    [Idem], Piet Heinstr. 47
H7081    [Idem], Prinsestr. 20
H6592    "Au Louvre", L. Goudsmit, Dameshoeden en Fournituren, Prinsestr. 86
H8296    Aubry Sisters Agency, L. v. Meerdervoort 418
H6246    Audier, A.G., Sigarenh., v. Kinsbergenstr. 158
H4182    Audier, J.W., Meubelen v. huis en kant., Achterom 69-71
  H258    Auditeur Militair b. d. Krijgsraad, (Mr. G.M. Palthe Wesenhagen), persoonlijk, huis v. bewaring,
                Casuaristr. 38
H3770    Audretsch, H. d', Kunstzalen, Hoogewal 16a
S1161    Audretsch, H.E. d', Kunsthandelaar, (Arti)
    R47    Auuistijn, Dr. P.F., Heerenstr. 2
H1392    Aulnis de Bourouill, J.C.F., Baron d', Koninginnegr. 67
  S711    Aulnis de Bourouill, W.J., Baron d', J. v. Oldenbarneveltlaan 32
  S607    Aumerie, F.L.G. d', Notaris, Pr. Willemstr. 19
  H377    Auto Garage Nagant, H. Nieuwstr. 17
H6428    Auto, Jansen's Taxi, Laan 26a, 28a. en Schev. W. Kuyperstr. 48
H7400    [Idem]
  S240    [Idem] 
H7581    Auto-Leven, Geill. weekbl., Adm.ie. en Red. , Hofwijckstr. 7
H3416    Auto-Palace, Mercedes-garage, Houtweg 7, 7a, en 8
  H237    Auto-Taxameterdienst, fa. M. Oostmeijer, Casuariestr. 11
H7149    Auto-Taxi's Brennabor Luxe en taxi auto's, Bierkade 11a
H1929    "Automaat", (Mij. tot Dètailverkoop van Petroleum), v. Ostadestr. 258-260                             
H8348    Automobielbanden Firestone, Pletterijkade 20
H4786    Automobielclub, Ned., Secret., Buitenhof 5
H7593    Automobielen, Autogarage Adler Brasier, Auto-Taxis, Wilhelminastr. 60
H5749    Automobielen, Benz.-agentuur voor Zuid.-Holl., de Carpentierstr. 87-89
  H622    Automobielen "Delahaye", Directie, Koninginnegr. 11
H5021    Automobiel Garage Adler Brasier, Verhuren v. Luxe Auto's, Wilhelminastr. 60
  H852    Automobielen P.G. Jansen, Luxe auto's, hoofdkant. Houtweg 13, Koninginnegr. 1c,
                L. Houtstraat 20
  H404    [Idem]
  H771    Automobilegarage "Central", Fa. te Groen & Hollman, Importeurs, Spui 185-187
H3416    Automobielen-Mercedes, Houtweg 7, 7a en 8
H4780    Automobielen Minerva, Ned. Automobiel Mij., werkpl. en carrosseriefabr., 
                N. Schoolstr. 67-81
H2764    [Idem], L. Voorhout 46
  H212    "Automobile, Techn. Bur. Holland-", Stationsweg 51
S1447    Avink, Mevr. A., Luikschestr. 21
H2749    "Avondpost, De", Dagblad voor Stad en land, Hooge Westeinde 20 (van 7.-- n.m. tot 8.-- v.m.
                gesl.)       
H7274    Azijnfabrieken De Vos en de Oranjeappel, G.D. v., Wijk, Kortenbosch 50a

H3949    Baak, geb. van Delden, Mevr.de Wed. B. v, Mauritskade 43
H1054    Baalen, J.H. v., v. Ostadestr. 161
H6162    Baan, W.C., Smid, gasfitter, mag. v. haarden, gasornam. en huish. art.,
                Nieuwe Haven 64, 66, 70
  H610    Baan, H.J., Smid, Aanl. v. gas en waterl. , Oog 't Zeilstraatje 22
H8406    Baan, B. de, Bouwk. en Aannemer, Houtmakrt 41  
  H217    Baan, Fa. B. de, Bouwk.,  Werkpl. Kalvermarkt 2 (kantoor H6654)
S1127    Baar & L.L. Swaneveld, J. de, Kant. Gentschestr. 157
H8308    Baaren, Louis v., Agentuur en comissie, (Reclame en toegiftart.), F. Scholtenstr 1a
H6695    Baarle, J. v., Robes et Manteaux, A. Paulownastr. 5
  S316    Baarschers, A., Fa. H.J. de Haan, boekh. em leesbibliotheek, Pr. Wilemstr. 9
S1813    Baas, A., Mr. Metselaar, Symonsstr. 26-28
    V76    Baas, Jr., L., Meelfabr., Achterweg
H8516    Baas, JR., L., Rijsw. weg 239 
  S116    Baasbank, P.H. v., Joh. v., Oldenbarneveltlaan 63
H1288    Babat-Djombang Stoomtram- Mij., Jan van Nassaustr. 66
  S305    Baboeck& Wilcox Ltd., W. de Zwijgerlaan 33-35
  H454    Bachiene, J.H., Gep. Majoor der Inf., Sweelinckplein 11 
H4278    Bachmann, C., Bontwerker, Toussaintkade 32a
H5546    Bachofner, D.A., Kleermaker, en Heerenmodeart., Obrechtstr. 56
    H33    Backer, H., Bezuidenhout 21
H5353    Backer, Jhr. J.H., Ordonansoff. v.H.M. de Koningin, P. Bothstr. 59
  S272    Bad-Apotheek, D.C., Geluk, Gevers Deynootweg 3/5
H3030    Bad- en Zwem inr. 's-Gravenhage, Mauritskade 4
  S472    Bäck, I., Exporteur, Fred. Hendrikplein 25
S1189    Bär von Hemmerweil-koopman, Mevr. Wed., Bentinckstr. 27
H4746    Baerken, Mevr. Wed. Dr. J. F., Anna Ppaulownastr. 13   
H6713    Baerle, C.G. v., Oud-Resident, Corn. Speelmanstr. 20
H5240    Baerselman, F.H., Maison Gude, uitz.  v. Diners, Weimarstr. 341
H7816    Baesjou, F.C., Bezuidenhout 217
H3582    Baéza, Doctor, Arts voor Oor-, Neus- Keel-  en long ziekten, Bazarstr. 8
  H618    Baggerman, Frans, Mr. Schoorsteenv., Hoofdk. L. v. Roos en Doorn 15a
H1118    Baggerman, Fa., Schoorsteenvegers en Metselaars, hoofdkant. R.  v. Goenstr. 30 
H5475    Baggerman, Fa., Mr. schoorsteenveger, Kemperstr. 51
H6403    Baggerman & Zn., Schoorsteenvegers, hoofdk., Dunklerstr. 26
H2351    Bahlmann & Co., Manufact., Modes, Confecties, Hoogstr. 35
H8330    Bake, Mr. C., Riouwstr. 19
S1452    Bake-Holleman, Mevr., N., Parklaan 8
S1605    Bakels, Mr. R.S., Pr. Mauritslaan 7
H1545    Bakhuis, J.E.H., Dir. Gasfabr., Gaslaan 41
H5190    Bakhuis, J.H., L. v. N.O. Indië 196
S1592    Bakhuis, L.A., referendaris Dep. v. Kol., Fred. Hendriklaan 154
H3618    Bakhuis & v. Beek, Clichéfabr., L. Beestenmarkt 14
S1583    Bakhuizen v.d. Brink, C.R., Joh. v. Oldenbarneveltlaan 88
H8489    Bakhuizen v.d. Brink, Dr. L.W., Secret. v.d. Synode der Ned. Herv. Kerk, Javastr. 100
H4394    Bakker, A., Laan Copes v. Cattenburch 74
H2986    Bakker, A.J., in Bouwmat., A.Paulownastr. 99
H1534    Bakker, C., Mr. Bouwkundige, Bonistr. 35-37
H3260    Bakker's Aardappelenhandel, C.J., Noordwal 1
H6372    Bakker, C.J., (voorh. Lohman), Handelsagent, Oranjeplein 21
  H402    Bakker, C.p. Mr. Vleeschh., L. v. N.O. Indië 71
H4811    Bakker, C.P., Mr. Steenhouwer in hardsteen enz., Edisonstr. 124
H5264    Bakker, D.N., Bloemenmag., Nieuwe Schoolstr. 43
H3896    Bakker, F.A.A., Ind.Ingredienten, Celsiusstr. 186
  S349    Bakker, G.J.Th., Adj. Dir. Gem. Electr. bedrijf, Frankenslag 163
H7010    Bakker, G.L., assur. Insp. Haagsche assur. Cy. v. Brand enz. Prinsegr. 174
H7908    Bakker, H., Schoen- laarzenmag., Oude Molstr. 16
    S27     Bakker, J., Klatteweg
    S28     Bakker, J.A., Schev.weg 43
H2942    Bakker, J.C., Drogist, Ass.  Apotheker, Schenkweg 126
  H880    Bakker, J.F.H., Kruidenier, Ged. Raamstr. 24
H4099    Bakker, J.J.W., Café "Bonte Koe", Bezuidenhout 140
H7841    Bakker, J.L., L.  de Colignyplein 28
H1558    Bakker, J.L., Kant. Ged. Burgwal 14
H3383    Bakker, P.C., Scheveningsche Veer 5-7
H1936    Bakker, P.J.F., Glacier, Hoogstr. 12
S1082    Bakker, Mr. R.F., Adv. en Proc. Gentschestr. 62. (kant., H1345)
    S29    Bakker, W., Dir. Havendienst, v. Bleijswijkstr. 135
H3192    Bakker, W., in fijne Vleeschw. Ch. de Bourbonplein 27
H2268    Bakker, W.F.A., Frederikstr. 66
  S161    Bakker, Bakker-Hesselink, Mevr. Wed. M., Frankenslag 52
H8252    Bakker, Maison, G.A. v. Hattum, Tea en Luncheon Room, Hoogstr. 12
H1936    [Idem] Banketbakkerij
H6780    Bakker, Maison, P.J.F., fil., 3e v.d. Boschstr. 52
    S30    Bakker Schut, P., Ingen. Gem. werken, woonh. Corn. Jolstr. 101
H6494    Bakkes, Mej. B., Drogisterij "Het Oosten", Theresiastr. 81
H6899    Bal, W.H., Laan van Meerdervoort 351
H1312    Balabréga, F.W., Accountant, bur. v. accountancy, Pr. Mariestr. 13
H5277    Balen, C.L. v., Hoofdredact. van "Het Vaderland", Laan v. Meerdervoort 341
H6305    Balen, J.G. v., Koffie en thee, Nicolaïstr. 51
H7765    Balkenende, J.J., timmerman en aannemer, Kikkerstr. 26
H3924    Ballering H.H., spekslagerij en gros. Vaillantplein 12 
S1974    Ballintijn, Jac. M.A., Agent in meel, Statenlaan 52
H8140    Ballintijn, L., Gep. Majoor, Jan v. Nassaustr. 7
S2144    Ballüseck, F. von, 1e Luit. veldartill. Kranenburgweg 35
H2452    Baltus, Fa. N., Stoom Bedden- en Meubelfabr., Nobelstr. 3
H5668    "Banaan de",  A.L., Marinus, in vruchtenen Conserven, Javastr. 116
  H308    "Banane de", J.L.H. Tellekamp, Vruchten en Delicat.,  K. Poten 20
  H687    Banga, J., L. v. N.O. Indië 97
H5705    Bank v. Eff. en Wisselzaken, Heerengr. 2
H2462    Bank v. Effecten en Wisselzaken, De, Haagsche Beurs
  H761    Bank v. Handel en Nijverheid, Javastr. 35
H1334    "Banka Magazijn" fa. A.J. Grobbe, Kol. waren, fijne vleeschw., Bankastr. 2b
H3594    Bankierskant.  v. Lissa & Kann,  Wagenstr. 8
H3944    Baptist, Jr., J., Zee- en riviervisch, Valeriusstr. 34
    S31    Baptist, W., Groenten, fruit, aardappelen en conserven, Badhuisstr. 130
H5472    Baraké, J.S., Oriëntalische, Perzische  en Smyrna tapijten, etc., Noordeinde 93
H4719    Barbillion, Martin, Kapper, Denneweg 8a
H1273    Barendregt, K., Stalhouderij, Nassau Zuijlensteinstr. 47
H5777    [Idem], Javastr. 267 (bij geen geh. H1273)
H2921    Barendregt, K., Vrachtrijder, Beeklaan 194-196
H8282    Barends, G., Handel in brandstoffen, Sumatrastr. 322
H4387    Barendse, G., Dunklerstr. 52
H6339    Barger, G., Britsch vice-consul, 2e Adelheidstr. 202, (10 -12, 2 - 4, Zaterd., 10 -12)     
H4796    Barnas en Diemers, W., Importeurs van Indische Artikelen, Toko Bahroe, 
                van Kinsbergenstr. 126
H6449    Barnet Lyon, Oud West Ind. Hoofdambt., Kortenaerkade 9
H2178    Barnet Lyon, Mr. J.J., ADv. en Proc., Hartogstr. 9a
S1648    Barnet Lyon, L.M., Civ.-Ingen., lid v.d. Raad v. Toezicht op de Spoorwegdiensten, Statenlaan 14
H2970    Barning, J., Gasfitter, Gem. Gasfabr., Waterloostr. 41
H6348    Barnouw, Dr. A.J., Leeraar Gymnasium, v. Blankenburgstr. 71
H7548    Barnstijn, J. Cohen, The Britsch & Continental Trading Cy., Dir. der A.G. "Mars" Für
                Heeresbedarf te Berlijn, Stationsweg 121

S1230    Baron, H., Insp. v.d. Weg. H.IJ.S.M., Frankenslag 400
H7423    Barrau, J., Kapt. art. O.I.L., Verhukstr. 73
  H804    Barselaar, A. v.d., Speksl., Bleijenburg 42
H7706    Barselaar, J.B. v.d., Dameskleermaker, v. Blankenburgstr. 28
H5892    Bartels, F., Dameskleermaker en bontwerker, Tollenstr. 128
H7567    Bartels-Koolhoven, Mevr. Wed. S., W. Pyrmontkade 149
H3179    Bas, B. de, Suezkade 123
S1493    Bas, Mej. C. de, Pr. Mauritslaan 55
H4635    Bas, W.J. de, Dir. N.V.Handel Mij. de Bas & Co., Batavia, Regentesselaan 53
  H775    Bas, en Just de la Paisières de, Notarissen, Wagenstr. 32
H2385    Bas & Co., de, Bankiers, Heerengr. 17
   S 33    Bas geb. Beausar, Mevr. de Wed. F.C. de, Villa "Irene", van Stolkweg 11
H8104    Bas-Gijsberti Hodenpijl, Mevr. Wed. M. de, Voltastr. 36
H5176    Basquin, Mr. L.J.M., Hoofd-Insp. v.h. Rijks-, Tucht- en Opvoedingswezen, Sweelinckstr. 5
  H292    Bassecour Caan, Jonkvr. de la, Zeestr. 88
  H849    Bassecour Caan, Mevr. Douair. de la, Koninginnegr. 12b
S1345    Basslé, J.G.G., W. de Zwijgerlaan 11
  H534    Bastert, J.J., Koninginnegr. 18
H5729    Bastiaanse, A., Corsettenmag., Piet Heinstr. 92
H2918    Bataafsche Brandwaarb.-Mij., Dir. Jhr. Mrs. E.N.W.M. & A.K.C. de Brauw, H. Rolandus Hagedoorn,
                 Weisteinde 28 (9--4)
H6095    Bataafsche Credietbank, Parkstr. 10b
H5215    Bataafsche Patroleum-Mij., De, Lange Vijverberg 2
H5216    Bataafsche Patroleum-Mij., De, Lange Vijverberg 2
H5217    Bataafsche Patroleum-Mij., De, Lange Vijverberg 2
H5218    Bataafsche Patroleum-Mij., De, Lange Vijverberg 2
H7244    Bataafsche Patroleum-Mij., De, Lange Vijverberg 2
H7181    Idem, Afdeeling B.O.
H7182    Idem, Technische Afdeeling
H6173    Batenburg, C.H. v., Deurwaarder bij de Rechtbank, Bilderdijkstr. 151
H1030    Batenburg, J.P., meubeltransport, Huygenspark 22
S1639    Bats, Joh., Huisschilder en glazenmaker, Ant. Heinsiusstr. 88
H5767    Baud, Jhr. G.L.L.H., Koninginnegracht 28
H8477    Baud, Jhr. G.L.C.H., Direct. der Cultuur Mij. Trangkil, Balistr. 5
  H538    Baud, Douair. Jhr. W.A., Bezuidenhout 18
H7404    Baud, Mevr. A.F.F., 2e Adelheidstr. 185
H1019    Baud-v. Toulon v.d. Koog, Mevr. P.M., L. de Colignystr. 15
S2137    Baudet, P.J.H., v. Aerssenstr. 214
  N489    Bausch, J.A., Sigarenh., Schenkweg 3
H3224    Bausch, Dames, Huijgensstr. 12
H4654    Bautz, J.M., Dameskapper, Sundastr. 3
  H426    Bautz, M. Th., fabr. v. Koperwerken, Celebesstr. 2
H7573    Bauw, J.B., fruithandel, Westerbaenstr. 24
H5430    Bavius, Fred. W., Mr. Schoorsteenveger, Sumatrastr. 163
H5094    Bavius, H.O., Schoorsteenveger en metselaar, Geest 51
H2196    Bax, A.J., Pensionhouder, v.d. Apiegelstr. 5
H2258    Bax, Mr. G.A.P., Adv. en Notaris, Anna Paulownastr. 6
H1205    Bazar", "De, Amst. Veerkade 41-43
    H41    Bazar de la Paix, Spuistr., Expeditie en verkoop
H1141    Idem, Ink. en Dir. Bureau
  H602    Bazar Nieuwe Duinoord, in Glas, aardewerk, speelgoed enz., Valeriusstr. 86
H4881    Beauclerk, Mevr. J.J.C., Gr. Hertoginnelaan 15
H8221    Beaufort, Mr. J.A.A.H. de, Javastr. 140
S1710    Beausar, J.C.W., Aert v.d. Goesstr. 28
  R262    Bebingh, G., Lid v.d. fa. Techn. bur. v. G. Dahlmann, Pr. Hendriklaan 2
H5199    Becht, Dames, Javastr. 54
H6060    Becht, Fa., Passage Bazar, Passage 54-62
H6525    Becht, Fa., Wapenmag., Riviervischmarkt 7
  H286    Beck, A.J., Sigarenmag., Korte Poten 36
H7008    Beck, J., Rijwielhandel, Hoefkade 97
H3290    Beck, J., Groot- en kleinh. in vruchten, Westeinde 221
H6922    Beck, J.L., RIjwielhandel, K. Houtstr. 11-13
  H992    Beck, Louis, Spiegel- en lijstenmaker, Weimarstr. 48
H5600    Becker & Co., N.V. Soerabayasche Machinenhandel, v/h., L. v. Meerdervoort 123
   S 35    Bédier de Prairie, L.P., Statenlaan 81
H4149    Beeck Calkoen, Mr. A.J.L. v., Rijnstr. 10
H5988    Beeck Calkoen, Mevr. v., Delistr. 35
H7658    Beek, Joh. A., Banstr. 24
   S 36    Beek, A.L. v., v. Stolkweg 21
S1689    Beek, A.W.K. ter, Frankenslag 28
H1803    Beek's Boekhandel, M. v.d., Pr. Hendrikstr. 84
S1314    Idem, Filiaal, Fred. Hendriklaan 100
H1344    Beekman & Zonen, E., Smeden, en in huishoudelijke art., Dennenweg 56
H2307    Idem, Fil. A. Paulownaplein 14 (v. 5½ - 6½ u. n.m. H1322)
H4566    Beekum, A.B. v., Huisschilder en glazenmaker, Boekhorststr. 122
H4769    Beekum, M.J. v., Huisschilder, Columbusstr. 192
H7039    Beekum's Generaal Agentuur, v., Noordeinde 126i
  H908    Beelaerts v. Blokland, Jhr. Mr. C.H. Riouwstr. 2
  H457    Beelaerts v. Blokland, Jhr. F.A.G., v.d. Spiegelstr. 14
H4309    Beelaerts v. Blokland, geb. Kneppelhout, Douair. Jhr. Mr. G.J. Th., Koninginnegr. 62
    H14    Beelaerts v. Emmichoven, Mevr., Koninginnegr. 58
H5214    Beems, J., Banketbakker, Javastr. 142
H3369    Been Zn. & Co., E., Expl. onderneming, K. Groenewegje 82a
H1744    Beens, H., Banketb. en kok, P. Heinstr. 110
H5754    Beer, J.J. de, Smid en koperslager, Schenkstr. 162
H3133    Beer Poortugael, Jhr. Mr. L. den, Bankier, Lid der fa. Oppenheim en v. Till, Amaliastr. 14
 S 174    Beernink, P.H.B., 1e Luit. Huzaren, J. v., Oldebarneveltlaan 46
H3614    Beers, Adr., Laan v. N.O. Indië 209
H1937    Beers & Borst Pauwels, J. v., Apoth., Schoolstr. 20
H8093    Beeser, P., Kleedermakerij, A. Paulownastr. 36
  H907    Beest, F.L.W. & E. v., Apotheek "de Roode Roos", Huygensplein 3
H3161    Beets, H., Banketb. en kok, Zeestr. 61
H2722    Breeuwkes, T.J., in grint, enz., Obrechtstr. 102
H2722    Breeuwkes, J., in Brandstoffen, Obrechtstr. 102
H4334    Breeuwkes, W., Vogels, voeder- en kooienhandel, Denneweg 9c
H3965    Begeer, Fa., C.J., Kon. Utr. fabr. v. Zilverwerken, K. Voorhout 6 (9--6)
H2771    Begemann, D.H., Bilderdijkstr. 45 (8--5)
H6387    Beglinger, F.W., Kruideniersw., Gortstr. 12
H2950    Begraafpl. Eik en Duinen, Loosduinsche weg B 50, Loosduinen
H2954    Begraafpl. Nieuw Eik en Duinen, Loosduinen
H3131    Begrafenis-Mij. 's Gravenh. W.C. de Zwaan, Kazernestr. 110
H5560    Begrafenis onderneming, Alg., A.H. de Rooy, kant. Anna v. Buerenstr. 46
H1227    Begrafenisondernem. Hansen Sr.", opv. L.W.J. Hansen, kant. Balistr. 6
  H638    Begrafenisonderneming, Dir. G.M. Hansen, Dennenweg 45
H1314    Begrafenisonderm. "Simplicitas", W.J. Innemée & Zonen, Kant. Denneweg 71-73
H7083    Begrafenisonderm. "Simplicitas", W.J. Innemée & Zonen, Kant. Denneweg 71-73    
H6244    Begrafenisondern. v. K.J. Vierling, Westeinde 57a
  H427    Beguin, Mr. Aug. M.R., Adv. en Proc., Nieuwe uitleg 22
H2615    Behangerij N.C. Hoogteijling, aannemer v. verh., bew. v. Inb. exp., v. Blankenburgstr. 109
H6581    Beider Belang, Verkoophuis, Amst. Veerkade 50
  H845    Beijen-Strengnaerts, P.W.A., Bazarstr. 22
H5928    Beijens, J.J., Weteringk. 27r
  H449    Beijer, W.H., Assur., corr. ond. Brandwaarb. Mij. de Jong & Co., L. v. Meerdervoort 222
H7475    Beijer-v. Blommenstein, Mevr. A., Obrechtstr. 265
  H135    Beijerinck, W., Daendelstr. 43
H6399    Beijerinck-v.d. Ven, Mevr. de Wed. W., Celebesstr. 51
H2742    Beijersbergen, H.M., Speksl. Weimarstr. h. Noorderbeekdwarsstr.
H3299    Beijma, Jkvr. v., Zeestr. 71b
H5830    Beijst, Joh. Ph. C., Part. gedipl. verpleger, Fahrenheitstr. 7
H4382    Beindorff & Co., fabr. v. Isolatiestof "Isola", Newtonstr. 419 (kant. 9--12, 2--5)
H5079    Bekker, A., Sigarenmag., Valeriusstr. 16
H1088    Bekker, Wed. J.L., Schoenmag., Koningstr. 20
H3860    Bekker & v.d. Velde, Bloemenmag., aanleg aan onderh. van tuinen, Groot Hertoginnelaan 113
H1202    Bekkers & Zn., Wed. J., Dordr. metaalw. fabr., vertegnw. O. Th. Klaus, Hofwijckplein 22
   S 37    Bekking, Mevr. A., villa "Germania", Parkweg 18
H7550    Bel, G., Burgerlogement, Kranestraat 54
H7156    Bel, E.J. v., Kapt. Regt. Grenadiers en Jagers, Delestr. 47
H3837    Bel Sr., E.J. v., Gep. Luit.-Generaal, Koningskade 26
H4999    Belderbos, J.L.J., (Mantelmag. "Maison Nederland"), Hoogstr. 6
H4104    Belderbos, Fa. Joh. G., mag. v. corsetten, Willemstr. 57
H1023    Belinfante Jr., Aug., Adelheidstr. 180
  H954    Belinfante-Hertzveld, Mevr. Wed. R.E., Danckertstr. 36
H1155    Belinfante, Mr. E., 2e Emmastraat 166
H2036    Belinfante, F.J., v/h. A.D. Schinkel, Boekdr., Paviljoensgr. 17 en 19
   S 38    Belinfante, G.W., v. Boetzelaerlaan 177
S 1138   Belinfante, H.J., Boekdrukker, Vivienstr. 86
H5070    Belinfante, Mr. Joh. J., partic. adres, Verhulstr. 46
S1486    Belinfante, Mr. J.W., Statenplein 12
  H912    Belinfante, voorh. Gebr., Boekhandel, Kneuterdijk 3
       A      Belinfante & Vas Dias, Dir. v.h. Ned. Corresp. bur. v. Dagbladen, Wagenstr. 30 (Niet voor locale
                gesprekken. Aangesloten a.h. loc. tel. net onder No. H794)
  H794    Belinfante & Vas Dias, Ned. Corresp. bur. v. Dagbladen, Wagenstr. 30
H1158    Belinfante & Mr. L.A. Micheels, Mr. Ed., Adv. en proc., Spuistr. 41
H6800    Bell Telephone Manufaturing Comp., (Western Electric Comp.) Ingen. bur. v. Ned. en Kol.,
                Albertinestr. 16. Kant. 8.30--12, 1.30--5.30, Zaterd. 8.30--1.
 S 117    Belzer, G.M., Badhuisweg 92
H3567    Ben, T. v.d., W. Pyrmontkade 121
H3426    Benedictus, Jac., Kapper, Haarwerker, Schoolstr. 111
H8195    Benezra & Co., N., Parzische en Turksche Tapijten, Noordeinde 140
H1006    Benier, G.J., Fabrik. v. Bakkerijwerktuigen, v. Ostadestr. 10
H8001    Bennebroek, J.W., Vleesch. Luth. Burgwal 12 en 12a
H8002    Bennebroek Pzn., Th. P., Mr. Timmerman, metselaar en aannemer, Raamstr. 49a
S1549    Bennekom, Fa. J.J.W. v., Fred. Hendrikplein 10
   S 39    Bennekom, K.H.H., Villa "Nieuw Zonheuvel", Stadhouderslaan 120
   S 40    Bennema, N.W., Apoth., Fred. Hendriklaan 32
H3538    Benner, J.B., Mag. v. piano's, vleugels en orgels, Noordeinde 97
   S 41    Bennink, J., Groenten- en Fruith., Stevinstr. 130
H8022    Benraadt, F.H., Vleeschh., P. Krugerplein 30
H2226    Bense, C.L., Arts, v. Speykstraat 32
H5730    Benthem v.d. Bergh, Douair. Jhr. E. v., Jul. v. Stolberglaan 80
   S 11    Benthem v.d. Bergh, Jhr. J.F. v., Mede-Dir. Ingenieurs bur. "Neon", Pr. Mauritsl. 46
   S 44    Benthem Sypkens, Mr. R.A., woonh., Frankenslag 158
H1318    Bentick, C.A. Baron, Opper-Stalm, van H.M. de Koningin, Bankastr. 62
H7694    Bentick, M.R. Baron, Teijlingerhorst, Wassenaar
H1268    Bentinck, O.L. Baron, Groenhovenstr. 3
H8030    Bentinck v. Schoonheeten, R.F.C. Baron v., Koningskade 12
H5749    Benz Agentuur, v. Zuid-Holl., A.G.A.M. Boxengarage, de Carpentierstr. 87-89
H3021    Benzine depôt, N.V. "Acetylena", Acetyleengas en benzine Mij., Zuidwal 13
H1316    Berch v. Heemstede, Jhr. I.B.D. v.d., Lid der 2e kamer, Nassaulaan 25
H1287    Berch v. Heemstede, Jhr. Mr. L. v.d., Nassaulaan 13
 R186    Berckel, C.J. v., Haagweg 74
H7761    Berckel, Mr. G.J.A. v., Dir. Ned. Ind. Bestuursacademie, Laan v. Meedervoort 27
   S 46    Berckel, Mr. J.R. v., Dir. d. 's Gravenh. Crediervereen. en Depositokas, Prins Willemstr. 54
H5181    Berckel, Mej. M. v., Sweelinckstr. 34
H6926    Berckel, V.W.D. v., 2e Schuijtstr. 238
H7336    Berckel-Wijbrandi, Mevr. Wed. W.D. v., 2e Schuytstr. 202
  H692    Berdenis v. Berlekom, J.J., Adelheidstr. 154
H4135    Berends, fa. M., Fouregemag., Kortenbosch 2
H2331    Berends, Dr. P.H.J., Laan van Meerdervoort 96
H4308    Berends-Bosch, Mevr. Wed. C.L., Sweelinckplein 8
H5368    Berends, Th. M., Tandarts, L. v. Meerdervoort 31
S1725    Berendse, A., Brood- en banketbakkerij "de Verwachting", Badhuisstr. 54
H6778    Beresteyn-Gaymans, Douair Jhr. P.A. v., Adelheidstr. 95
H2716    Beretta & Zn., J.A., in Brandstoffen, Houtmarkt 14-15
H6361    Berg, Dames v.d., J. v. Nassaustr. 104
H2061    Berg, A.G. v.d., Pastoor, Schenkkade 116
H6099    Berg, A.J. v.d., Groot Hertoginnelaan 54
S1986    Berg, C. v.d., Joh v. Oldenbarneveltlaan 84
S1740    Berg, C.J.H. v.d., Leuvenschstr. 65
H5652    Berg, G. v.d., Banstr. 1
H6000    Berg, I.J. v.d., Arts, Weimarstr. 56
S1027    Berg, J. v.d., Drogist, Fred. Hendriklaan 640
H4842    Berg Azn., J. v.d., Boter-,kaas- en eierhandel, Hobbemastr. 61-65
  H533    Berg, Dr. J.B.A.M. v.d., Arts, Bezuidenhout 123
  H932    Berg, Berg, J.J. v.d., Kurkenfabr., Stille Veerkade 31
H2373    Berg Wzn., Jac. v.d., Vleeschh., A. Paulownaplein 6
H1477    Berg, Johan v.d., in Kol. en grutterw., St. Veerkade 48
   S 47    Berg, M. v.d., Frabrik. v. Brandkasten, kachels, enz., Fred. Hendriklaan 211
S1278    Idem, Aldegondaplein (bij geen geh. S 47)
H5304    Berg, P. v.d., Kol. waren, Chocolaterie, enz., Laan v. N. Oost-Indië 79
H6304    Berg Jr., P. v.d., Pedicure, Hugo de Grootstr. 94 (3--5)
S1806    Berg, Ph. J. v.d., in Boter, Melk, Kaas en Eieren, Vijzelstr. 41
S2128    Berg, P.P. v.d., Smid, gasfitter, electricien, mag. Fred. Hendriklaan 165
  H934    Berg, W. v.d., Vleeschh., 2e Wagenstr. 131
S1566    Berg, Willem v.d., Kunstschilder, v. Boetzelaerlaan 158
H4669    Berg & Co., Fa. P.J. v.d., Steenhouwerij, Retiefstr. 36
H4802    Berg & Zonen, C. v.d., Passementfabr., Wateringschestr. 97-99
H6683    Berg & Zn., T. v.d., Smeden en slotenmakers, enz., Sumatrastr. 188
H6256    Berg v. Saparoea, J.R. v.d., Oud-Ritmeester, N. Ouwerkerkstr. 1
H6019    Berg-Schas, F.W.S. v.d., Sweelinckplein 17
S2152    Bergackker, J.S.A., Jacob Hopstr. 6
S1673    Bergansius, L., Frankenstr. 34
 S 109    Berge, Gebr. ten, Brandst., aardappelen, groenten, Keizerstr. 66
 S 197    Berge, Gebr. ten, brandst., Aardapp., groenten en fruit, v. Boetzelaerlaan 134
H6938    Berge, Gebr. D. & P. v.d, Lood-, zink- en mastiekwerkers, electr. leidingen, Sumatrstr. 211.
                Theresiastr. 80
H5587    Berge, Gebr. D. & P. v.d, Lood-, zink- en mastiekwerkers, electr. leidingen, Sumatrstr. 211.
                Theresiastr. 80
H3672    Bergen, Edw. v., Uitgever, 2e Schuytstr. 165
H1344    Bergen Henegouwen, H. v., Aannemer, Timmerman en Taxateur, Frederikstr. 14
H7735    Bergen Henegouwen, H. v., Laan v. Meerdervoort 410
H4503    Bergh, A.H. v.d., Jalousieën- en Marguisenfabr., Willemstr. 17
H4598    Bergh, A.S. v.d., Tobias Asserlaan, Keuken
H8373    Bergh, A.S. v.d., Tobias Asserlaan
H4320    Bergh, Donald v.d., Koninginnegr. 41
H8123    Bergh, D.A. v.d., Lid der fa. Gebr. v.d. Bergh, in Machinekamerbeh., Huygenspark 28
H1060    Bergh, Gebrs. v.d., Machinekamerbenoodigh., Korte Groenwegje 6 (bij geen geh. H8123)
   S 48    Bergh, I. v.d., villa "Lisa", v. Stolkweg 15a
S2143    Bergh, I. v.d., Garage, Wassenaarschstr. 131
   S 49    Bergh, Joh. v.d., Oude Schev. weg 80
H4756    Bergh, J.P. v.d., Juliana van Stolberglaan 26
 S 925    Bergh, Mevr. Wed. M. v.d., Frankenslag 154
H7480    Bergh, Jr., S. v.d., Villa "Selvetta", Groot Hazebroeksche weg, Wassenaar
S1912    Bergh, Dr. S. v.d., v. Stolkweg 8
  H255    Bergh, S.J. v.d., Notaris, Kant. L. Vijverberg 6
H4003    Idem, Woning Koninginnegr. 31
H2525    Bergh, Erve J. v.d., Koffie- en Theehandel, Westeinde 9
   S 50    Bergh, Erve J. v.d., Koffie- en Theeh., fil. Keizerstr. 160
  H689    Bergh & Dolman v.d., Rijtuigfabrik., N. Schoolstr. 57
H6106    Bergh v. Heinenoord, E. M. v.d., Gepens. O.I. Hoofdambtenaar, Juliana v. Stolberglaan 50
  V250    Bergh Thomas, Mevr. Wed. L. v.d., Oosteinde C108 F
 S 601    Berghuis, J.R., Gep. off. v. gezondheid b.d. Marine, v. Boetzelaerlaan 93
H2615    Bergplaats v. Inb., N.C. Hoogteijling, Aann. v. verh., beh. en stoff., exp., v. Blankenburgstr. 109
S1877    Bergsma, G.H.E., Ingenieur, lid v.d. Octrooiraad, Frankenstr. 341
H4604    Bergsma, Mr. J.H., Oud Min. v. Koloniën, v.d. Spiegelstr. 18
H4077    Bergsma, Mevr. Wed. Mr. J.J., L. van Meerdervoort 25
H7370    Bergsma v. Nouhuys, Mevr. de Wed. Mr. W.B., Stadhoudersplein 150
H5371    Berkel, F.C., Boekbinder, v. Brakelstr. 46
H4257    Berkel, A.G. v., Cand.-Notaris, v. Speykstr. 37
H8238    Berkel, B.C. v., Oud-Hypotheekbewaarder, Kerkh. laan 2
H1970    Berkenbosch, R., fa. H. Spaan, Denneweg 128
S1769    Berkenbosch, R., fa. H. Spaan, Broodbakkerij, Fred. Hendriklaan 90
 S 915    Berkendael, Medisch Dir. v.d. Kindermelkfabr. en Modelstal
H7016    Berkendael, N.V. ten Siethoff's kindermelkfabr. en Modelstal (Fabr. te Loosduinen en techn. dir.)
H3270    Berkendael, Filiaal, Verhulststr. 84
H3596    Berkhoff, R.J. v.d., L.C. v. Cattenburch 127
H2738    Berkhout, H.J., Boek- en muziekhandel, adv. bur., Valeriusstr. 22
H4041    Berkhuijsen, J.C., Behanger en stoff., Conradkade 50
H1806    Berkhuisen, K., Behanger, stoffeerder, meubileering, L. v. N.O. Indië 31
S2099    Berlage, H.P., Violenweg 14
H1007    Berlijn, M., Comm. in eff., Stationsweg 42
H2234    Berlitz School of Languages, The Orig. Berlitzschool, hoofdschool, Noordeinde 58a
H6318    Berlitzschool Mij., Eenige & origin. der N.V., Noordeinde 42b
H8173    Berman, A., Apotheker, Weteringkade 21i
H6789    Bernelot Moens, J.G. Th., Oud Lt. Kolonel N.I.L., Mijnbouw Mij. "Salida", Beeklaan 425
H2235    Bernhard, J.M., Kleedermakerij "Albion", Archimedesstr. 82
H8121    Bernicke-Ruijs, Th., Stadhouderslaan 24
S2147    Berserik, W.C., Geh. Onth. Koffiehuis "Volksbelang", Keizerstr. 32
H6434    Bertens Blom, F., Mag. de Nijverheid, manufact en gem-goederen, Valeriusstr. 29
S1981    Bertling, A.E.J., v. Stolkweg 15b
H8368    Bertram, W.M., Beekl. 377         
H7041    Bervoets, Mej. G.E.W., v. Blankenburgstr. 26
H2536    Beschoor, W.A., Boekh., Nieuwstr. 6
S1640    Besier, J.A., Frankenslag 123
H5935    Besier, Mr. L.Ch., Adv. Gen. b.d. Hoogen Raad der Nederl., Pr. Mariestr. 11
S1850    Besseling, Mevr., Pension, N. Parklaan 113
  H376    Besseling, L. Theodoor, Bezuidenhout 23
H4569    Bessem, Lulofs, H. v., v. Blankenburgstr. 65
H4777    Bestedelingenhuis, Gem., Dir. H. Moot, Westeinde 58
H3275    Bestel- en reclamedienst Duinoord, Expeditie en verhuizingen, Danckertstr. 75
H8051    Besteldienst Fluks-rood, J. Idastr. 25
S1586    Besteldienst Zorgvliet, Ant. Heinsiusstr. 39
S1945    Beton Mij., Algem., Hevel- en persleiding
  H138    Beton Mij., Hollandsche, Dir. A.C.C.G. v. Hemert, Groot Hertoginnelaan 258
H5341    Beton-Mij., voorh. P. Bourdrez, N.V., Danckertstr. 35
  V211    Idem, Westeinde D 8
H7125    "Betonno", Utrecht, Trappen, latijen, dorpels, platen, enz., Schlegelstr. 5
H4101    Betten, A.J.F. v., Schoolstr. 34
  H141    Bettink, W., Architect, Lector Techn. Hoogeschool, Celebesstr. 20
H3357    Betz, M.F., Horlogemaker, goudsmid, Pr. Hendr. str. 30a
S1329    Betz, T.N., Adr. Pauwstr. 15
H7610    Betzema, K., in aardapp., brandst., groenten en fruit, v.d. Duynstr. 71-73
H3950    Beucker Andreae, J.J., L. Copes van Cattenburch 20
H2948    Beugen, J. v., In- en verk. v. emballage en pakkisten, Amst. Veerkade 49
H8486    Beukema Toe Water, F.K.J., Albertinestr. 2
  V206    Beukers, A.J., In zuivelproducten, Oosteinde C 40d
   S 52    Beukers-Herckenrath, Mevr. de Wed. Mr. A.J., Corn. Jolstr. 11
H4209    Beukman v.d. Wijck, I.S.M., Riouwstr. 141
H6909    Beumer Jr., B.J., Intern. Techn. Bur., Hofwijckstr. 36 kant. 8--12, 2--6
H8097    Beumer Jr., B.J., v. Limburg Stirumstr. 22
H1969    Beus, C.A.A. de., L. v. Meerdervoort 343
  H962    Beusekom, A.M. v., Bouwl., Dunnen Bierkade 26
S1094    Beusekom, A.M. v., Bouwk. aannemer, enz., woning, Kanaalweg 63
H8391    Beusekom, A.M. v., Bouwk. werk villabouw Park Zorgvliet, Joh. de Wittlaan
S1685    Beusekom-Müller, Mevr. v., Fred. Hendriklaan 2
H5335    Beusichem, A. v., Fabrik. v. vruchtensappen, Lange Beestemarkt 114-116
H4141    Beusichem, H. v., Brandstoffenh., Loosduinschekade 65
  S 54    Bevelander, L.C., Bouwk. Dir. d. Bouwgrond-Mij. "Zorgvliet", Willem de Zwijgerlaan 6
H6819    Bevelander & Co., C., bouwk. bur., geb. "Mercurius", Noordeinde 33 (bij geen geh. H4838)
  H592    Beveren, M. v., Mesthandel, Bierkade 14a (6--12 vm.)
H2919    Beveren, P. v., Halfweg, Loosduinen
H2092    Beversen, N.J., Ingen., L. v. N.O. Indië 99
H7378    Beyma thoe Kingma, Douair. v., Danckertstr. 1
H3609    Bezemer, F., Hoofd van het bijkant., "Kosmos", Plaats 29
S1971    Bezey, J. v., Drogisterij de Gouden Vijzel, v. Boetzelaerlaan 130
H3281    Bezoet de Bie, Mevr. H., Borneostr. 8
H6704    Bezuidenh. Bankvereen., J. v. Stolberglaan 71
H8281    Bezuijen, Gebr. W.H. & H., Bouwkundigen, timmerlieden en aannemers, Sumatrastr. 243
H5776    Bezuijen, Wed. J.H., Bouwkundige, Wilhelminastr. 75
H7828    Bibliotheek v.d. Vredespaleis (Alleen op bureaudagen v. 9-5)
S2093    Bichon v. IJsselmonde, Mr. C.J.A., Frankenslag 150
H6956    Bicker, Jhr. J.J.O., 2e Adelheistr. 220
  R182    Biscker, Jhr. W.H., Huize ""Zuidhoorn"
H6369    Biscker, Douair, Jhr. F.L., Nassau Dillenburstr. 23
H1072    Bicker v. Heemstra, Mevr., Balistr. 18
H2502    Biegelaar, G.H., Dir. der 1e Ned. Hypoth. brief bank, Jul. v. Stolbergstr. 7
H7293    Bierman, Ph., het Blousen-Huis, Hoogstr. 21
H1889    Biermasz, A.M., Huis-en decoratieschilder en moffelinr., Tollensstr. 122-126
H3832    Biersteker, Adr., Tandarts, W. Pyrmontkade 153
  H635    Bieshaar &Zn., J.B., Burger- en Mil. Kleedermaakers, Denneweg 130
   S 57    Biesheuvel & Zn., C., Stalh., Antonie Duyckstr. 34-36
S1125    Biesheuvel & Zn., Stalh., v. Beverningkstr. 225
H2849    Biesing, J.J., Kunstgalerij, Molenstr. 65a
H5447    Biesmans, Louis, Speksl. en fijne vleeschw., Wagenstr. 88a
 S 108    Biever, W., Stevinstr. 90-101
H7469    Idem, bouw villa's Park Zorgvliet (bij geen geh. S108)
H1476    Biezeveld Hzn., N., Ingen.-architect, Kanaal 10
S1131    Bignell, Jonh C., Villa "Esher Surrey", Helmstr. 2
H5054    Bignell, L., Spinoza Bar, Paviljoensgr. 21a
H4605    Bijenkorf", "De, Mij. v. Wooninr. en Kunsthandwerk, Dir. W.P.G. v.d. Land, A. Paulownastr. 72
H6833    Bijl, G., Timmerman en metselaar, v.d. Neestr. 17
H1915    Bijl, L., Boter, kaas en eieren, Fultonstr. h. Marconistr.
H5728    Bijl, N.J., Electro-Installatie bur., Oranjeplein 10
H7946    Bijl de Vroe, C.L.M., Luit. ter Zee 1e kl., L. de Colignyplein 12
H7318    Bijl de Vroe, W.C., Adj. v. Z.K.H. Prins der Ned., Juliana v. Stolberglaan 48
H7893    Bijl de Vroe-v. Meurs, Mevr. Wed. W.C., Bezuidenhout 173
H3576    Bijleveld, Jonkvr., Bankastr. 38
H7515    Bijleveld, Mevr. C., Conradkade 53
H6676    Bijleveld, M.J.W.J., L. de Colignyplein 15
H5639    Bijlevelt, F. v., Lange Poten 19
H5514    Bijllaardt, Fa. A.C. v.d., Apoth., (A.J.A. Herens), Boekhorststr. 19
H1930    Bijlsma, A.R., Schuytstr. 253
H7800    Bijlsma, F., Banketbakker en kok, Regentesselaan 340
H2095    Bijsterveld, L.G.P. v., Laan van Meerdervoort 366
H3046    Bik, Mr. A.J.A., Adv. en Proc. , L. van Meerdervoort 1a
H8210    Bik, Fa. S.J., In hoeden, petten en slagerskielen, Geest 32a
H6036    Bikbergen, W.J., Deurw., Wagenstr. 38a
S1960    Bilderbeek, W., vert. fa. E. Ostermann & Co., B. v. Treslongstr. 63
H3827    Bilgen, P.H., v. Blankenburgstr. 73
H1179    Biljardt, J.E., Oud-Kol. Art. N.I.L., Malakkastr. 138
H1808    Bilt, C.L. v.d, Hoogleeraar Techn. Hoogesch., Nassaulaan 11a
  H695    Bino, J.G., Dansleeraar, Hooigr. 4
H4405    Bioscoop Empire, Eig. Visser v. Eijk, Nieuwstr. 28
H5446    Birkenhauer, R., Hoofd-ambt., N.I. Spoorw.-Mij., v. Blankenburgstr. 47
   R124   Birkhoff, C., Dir. Ned. Kabelfabr., villa Margaretha, Geestbrugweg 9
H2213    Birhoff, J.H., Kanaal 3
H3753    Bischoff, Mevr., E., L. v. Meerdervoort 195
H1433    Bisdom, M.G.J., Fabrik., fa. v.d. Briel & Verster, Kon. Damast- en Linnenfabr., Balistr. 51 (10--12,
                2--5)
H7670    Bisselick, H.J. v., Jan v. Nassaustr. 75
N6227    Bitter, H.J., Banketbakker, Ontbijtkoek, Vlamingstr. 47
H7971    Bitter, Mevr. H.P., Nicolaistr. 62
H5294    Blaauw-Backer, Mevr. D., Schev. weg 8
H2279    Blaauw, G., Batjanstr. 37
H2013    Blaauw, Mej. H.H., Zoutmanstr. 22
   S 58    Blaauw, J.N., Joh. v. Oldenbarneveldtlaan 27
H2449    Bladergroen, Jac., Kantoor-boekh., Prinsestr. 3
H1869    Bladergroen J. Phzn., J.P., Suezkade 182
H1320    Blanckenhagen, A.J., Dir. Mij. t. expl. v.d. suikerondern. "Djatie", Laan v. Meerdervoort 20
H7951    Blank-Jans, Mevr. W., L. v. Meerdervoort 275
H4647    Blanken, G., Gep. Majoor, Riouwstr. 16
H4957    Blanken, N. de, in Kruideniersw. en comest., Schenkweg 298
H2631    Blankers, Louis, Schoenfabrik., Vlamingstr. 7
H1094    Blankert, W.L., Gr. Hertoginnelaan 142
H3336    Blankwaart & Schoonhoven, boekhandel, Noordeinde 8
H3465    Blarkom, Mej. C.J.M. v., Toussaintkade 30
  H267    Blaupot ten Cate en Mesdag, Mrs., Bur. v. Staats- en Adm.-rechtelijke Adviezen en Bur. v. Octr. en
                Handelsmerken, Denneweg 11a en 13
H6102    Blazer & Co., Bur. v. Rechtszaken, schuldinv. en handelsinf. "Zekerheid", W. de Withstr. 3
H2467    Blecourt, Mr. A.S. de, rechter in de Rechtbank, Emmastr. 10
H1754    Bleichert & Co., A., Spec. fabrik. v. transport-installatiën, Gen. vert. Kaumanns & Co., Buitenhof 5
H1078    Bleijenberg, Gebr., In- en verk. v. meubelen, v. Ostadestr. 204
 S 818    Bleijswijk, C.J. v., Huis- en decoratieschilder, Drogist, Sonoystr. 1
H5418    Biersch, J.B.Ph., Speksl. Denneweg 41a
H3697    Biersch, Fa. Wed. J.K., (A.J.J. Biersch), Spekslagerij, Vleerstr. 12
H8068    Biersch, Fa. Wed. J.K., (A.J.J. Biersch), Speksl., fil. 's Gravenzandelaan 33
H1942    Bles geb. E. Bles, Mevr. Davis, Boekhorststr. 15
H7431    Bletz, C.A., Techn. Agent, Weimarstr. 346a
   V62    Bleuland v. Oordt, J., Kerkstr. 72
H7915    Blij, C.H. de, Helenastr. 40
 S 771    Blijdenstein-Ottenhoff, Mevr. L., Frankenslag 396
H2981    Blijenberg, J.L. (fa. Bleijenberg & Thompson), Spui 39
H4869    Blijenburgh-Hubert, Mevr. E. v., Riouwstr. 12a
S2133    Blijswijk, A.J. v., Smederij, aanleg v. gas- en waterl., Rogstr. 62-66
H5099    Blitz & Co., Fa. L., Papierwaren en cartonnages, Westeinde 199a
   S 60    Bloem, F.C.C., Viviënstr. 19 
H7675    Bloem-Bik, Mevr. C.J.C., Zeestr. 94
H3853    Bloem & de Man, Bouwkundigen, kant., Obrechtsr. 624-626
H3607    Bloembergen, E.P., Lid der Fa. de Bas & Co., Daendelsstr. 28
   S 61    Bloeme, A. de., Duinweg 14
   S 62    Bloeme, M.G. de, Administrateur, Hoofdbest. P. em T., Plaatsverv. Dir. Gen., woonh. Frankenslag
                354
H5389    Bloeme, W.A.C. de., Gepens. Maj. der Genie O.I.L., Jan v. Nassaustr. 108
H8255    Bloemendal Ph., Lamsslagerij, St. Jacobstr. 93
H5323    Bloemenmag. D. de Gans, Witte de Withstr. 86
H3788    Blok, Abr., Vleeschh., Nieuwe Haven 77
  H511    Blok, B., Corn. Speelmanstr. 18
H3225    Blok, Ch. P.J., Gep. ass. Res., secr. afd. 's Grav. N.B. v. L.O., Ant. Heinsiusstr. 64
H2005    Blok, H. Simons vh. Fa. Gez., Kleedingmag., Heulstr. 13
H1672    Blok, Simon, Boekhandel, Lange Poten 5-5a
H4885    Blok & Zn., S., Imperial Watch Co., v. Limburg Stirumstr. 20
H8045    Blok & H.C. Gelauff, H.H., Lood- en zinkw., enz., P. Potterstr. 439, Hannemanstr. 2
H3098    Blok Wybrandi, H., Gr. Hertoginnelaan 10
H1266    Blokhuis, E.A.F., Jan v. Nassaustr. 107
  H556    Blokpoel, Gebrs., Drogisten, Boekhorststr. 35a
H3205    Idem, Noordeinde 137 (v. kant. en huis H3206)
H3206    Idem, Noordeinde 137 (v. kant. en huis H3206)
H1502    Idem, Witte de Withstr. 86a
   S 63   Blom, B., Dir. Ned. Cement-Syndicaat, Fred. Hendrikl. 25
H3663    Blom, Fr., Delicatessen, 2e Sweelinckstr. 218
H3873    Blom, Henri C., inwijnen en gedist., Heerenstr. 12a
 S 434    Blom, P., uitz. v. Diners, Fr. Hendriklaan 221
H3992    Blom, W.A., Spekslagerij, v. Diemenstr. 112
H5679    Blom, Mej. J.G. v.d., Riouwstr. 166
H7333    Blom Jansen, M., Modes, Schenkweg 34
    H23    Blomberg Jr., J. Apotheker, Fa. J. Visser & Zn., Spui 34a
S1469    Blommekoper, Henri, lid der fa. J.H.B. Blommekoper, Jr., Leuvenschestr. 73
  H461    Blommendaal, C., Boekdr., Z. O., Buitensingel 224
   S 64    Blommers, B.J., Kunstschilder, villa "Johanna", van Stolkweg 17
H3283    Blommers, H.B., Lood- en zinkwerker, Rembrandtstr. 37
H7981    Blommers-M.A. Biersch, Photogr. atelier, lijstenfabr., Prinsegr. 70
 R 159    Blonk, Joh., Geestbrugweg 32
H5492    Blonk, G., Vleeschh., Valkenboschpl. 3
H2814    Blonk, W.C., Café Halte der Stoomtram, Rijswijkscheweg 50
H3677    Blonk & Co., N.V. Z.-Holl. Spek- en vethandel., Paviljoensgr. 86
H2060    Blonk & Co., Joh., Graan en Fouragehandel, Looyerstr. 20--44 (bij geen geh. H3677)
H3250    Blussé v. Oud-Alblas, A., 1e Luit. huzaren, Riouwstr. 196
  H633    Boas, Jacques, Depôthouder der fa. M.H. Boas, Willemstr. 52
S1528    Boas, Jos. I., Aert v.d. Goesstr. 44
H4324    Boas-Berg, Mevr. I., N. Dillenburgstr. 29
H7616    Boasson, Mr. J.J., Agnesstr. 11
S1152    Boasson, I.H.E., J. v. Oldenb. Laan 89
H5614    Boaz Spaar- en Voorschotbank, Prinsegr. 51
H2828    A.B.K. de, Loodgieter en zinkwerker, Noordwal 11 (na 7 nm. bij geen geh. S1568)
S1568    Idem, woonh. Fred. Hendriklaan 235
  H390    Boeck, Fr. de, bouwkindige, Helenastr. 58
H1724    Bock, F.R. de, Bouwk. en aannemer, Nicolaïstr. 67
H1769    Bock, W.P. de, Lood- en zonkwerker, Baden en Geysers, P. Heinstr. 73
  H440    Bock & Co., W.H.C. de, Lood- en zinkwerkers, Nieuwe Havenstraat 241
S1306    Bockstart, J., Fotograaf, in fotogr. art., Fred. Hendriklaan 194
  H599    Bodaan, Wed. A.G., Parkstr. 93
H4152    Boddaert-Schuurbeque Boeye, Mevr., Laan Copes v. Cattenburch 79
 S 388    Boddaert, Mr. J.E., Prinse Vinkenpark 20
 S 585    Bodde, Mej. A.M. (S.D. Bodde), Frankenslag 166
S1485    Boddien, Jhr. F.H. von, Gep. Luit. Kol. N.I. cav., Ant. Heinsiusstr. 24
H2476    Bodega Comp., The Continental, Driehoekjes
   S 67    Idem, Galeries Kurhaus, 9--10
H2310    Bodega "Oporto", fil. v.d. fa. A. Hoogendijk Jzn. Hoogstr. 38
H7398    Bodinot, A.J., Schrijnwerkerij, D. Bierkade 28 (7--5)
  H774    Boecop, L. Th. H. Baron v., Laan v. N.O. Indië 219
H5047    Boekhandel "Evolutie"", J. Beck, de Perponcherstr. 66
H4401    Boekhandel Uijthoven, Adv. bur., leesinr., bind- en drukw., Javastr. 55
H6364    Boekhandel, J.N. Vlek, Valeriusstr. 61
S1856    Boekholt, J.C., Mr. Stukadoor, Maaswijkstr. 65
  R204    Boekholt, Mevr. J.J., Villa "Nuova", Haagweg 92 (nachtaansl.)
H4038    Boekman en Zonen, A., Grossiers in glas, porselein, aardewerk enz., Juffr. Idastr. 23--23a
    H15    Boele Sr., Fa. B.G., Sigarenfabrik., vert. H.J. Brandigt, Spuistr. 59a
 S 933    Boelen, A.L., Gep. Kap. t. Zee, Dir. v.d. Vereen. v. Ned. IJzerhandelaren in I en U, Adr. Pauwstr. 7
H5165    Boelen, J., L. v. Meerdervoort 181
H3382    Bölger & Zn., Theehandel, L. v. N.O. Indië 256
H4910    Boelhouwer, Kruijswijk & Balhuizen, Dagel. dienst op Amsterdam, Fijnjekade 13/14
H4009    Bonninghausen tot Herickhave, Jhr. Mr. L.E.M. von, Adv. en Proc., Ruyterstr. 69
H7544    Boer, A.J.E., J. Camphuisstr. 189
 S 781    Boer, G.L., vert. "Canadian Pacific", Railway-Cy., Dep. v. Nat. Hulpbonnen, Land-kolonisatieafd.,
                Stevinstr. 107
H4235    Boer, H.G.Ph., Poelier, Keplerstr. 189
S1496    Boer, J.F., Commies b.h. Min. v. Buitenl. Zaken, Viviënstr. 60
H7230    Boer & Th. Moussault, M.A., Haagsch Illustratie en Persbur., Hofwijckstr. 34
H6794    Boer, Ch. de, Tandarts, Denneweg 12
H2910    Boer, F.N. de, w.i., Ingenieur v.d. F.N.., Verhulststr. 77
S1762    Boer, P. de, Oud Gezagvoerder der Rott. Lloyd, v. Aerssenstr.
S1807    Boer, S.J. de, Mr. Timmerman en metselaar, Vijzelstr. 25 (Zond. gesl.)
S1893    Boer, W. de., Ass. Apoth., drogist, P. Buysstr. 15
H6087    "Boerhaave", Afd. Algem. Ned. dienstpersoneelverz., Alg. ziekteverz., Spui 2a
H4151    Boerma, A., Arts, homoepatisch geneesh., A. Paulownastr. 75
H1993    Boermans, F.N., Fa. Fedora, parfumeriefabrik., Grossier in haar- en kappersbenoodigh.,
                Huygenspark 10b
H2116    Boers, Henri, in Effecten, Haagsche Beurs, Nobelstr. 23 (12--1)
H1787    Boers, Henri, in Eff., Toussaintkade 63
H8512    Boers, M. de, Noordeinde 123
  H452    Boersma, Fa. H.F., firmanten H.F. Boersma & J. Hornstra. Aannemers, Kant. en mach. inr. v.
                houtbewerking, Muzenstr. 3
H3330    Boersma, Fa. H.F., firmanten H.F. Boersma & J. Hornstra. Aannemers, Kant. en mach. inr. v.
                houtbewerking, Muzenstr. 3
 S 879    Boersma, H.F., Huize "Delvey", Badhuisweg 133
H4113    Boersma, Fa. H.F., Aannemers, bouw Bankgeb. Furnée & Co., Alexanderstr. 1
H1653    Boersma, Fa. H.F., keet bouw Haagsche Commissiebank, Pr. hendr. plein 13
H5296    Boersma, I.L., Gep. Off. O.I.L., Dir. v.d. Bijkant. der Ned. Levensverz. Bank, Pr. Hendrikplein 16
  R195    Boeschoten, C. v., Villa Pengkol, Laan Hofrust
H3216    Boest Gips, D., Gr. Hertoginnelaan 37
H5789    Boetje, H.J., Ingenieur Telegrafie, woonh. Marconistr. 72
   S 68    Boetzelaer, C.W.J., Baron v., Fred. Hendriklaan 34
S1780    Bogaards, C., Vleeschh., Badhuisstr. 13
H2871    Bohemen, C.B. v., Atelier de laquage et peinture decorative, Helmersstr. 57-59
H2885    Bohemen & Zonen, C. v., Verhuizingen enz, Da Costastr. 99-109
H4267    Bohlander, Joh., Groenten, fruit en aardappelen, 2e v. Blankenburgstr. 82
H3597    Boin & Blok, Fa., Huis- en Decoratieschilders, de Ruyterstr. 24-28
H3253    Boin & Zn., W.L., Agenten Ned. Gist- en Spiritusfabr., Marnixstr. (8--12, 2--7)
H5040    Boin & Lintelo, Natuursteenhandel, Tollensstr. 138
  V227    Boissevain, W.F.L., Oud-Resident, L. v. Oostenburch 28
H1413    Bok, Mr. Dr. W.P.J., Dir. d. Eerste Ned. Verz.-Mij., en der "Nieuwe Eerste", Laan Copes v.
                Cattenburch 50
   S 70    Bol, H.J. v.d., Lood- en Zinkw., Renbaanstr. 127/129
H1340    Bol & Zn., G., Vleesschh., Javastr. 63
H1741    Bolang Mongondou, Explor. en explotatie Mij., kant. tijdelijk R.J. Schimmelpennincklaan 1
H5358    Bolhuis, Mr. J.J. v., Red. corr. N.R.Ct., Celebesstr. 13
H1582    Bolk, F.W., Trompstr. 308
H6159    Boll, Mr. P.W., Subst. Griffier b.d. Hoogen Raad der Nederl., Bankastr. 52
H2823    Bolle, J.M., Leeraar M.O. in de Muziek, Prinsestr. 34
H2823    Bolle, M., Agentuur en commissiehandel, Prinsestr. 34
H5068    Bolle, Ph. R., Ass. Apoth. N.W., Drogerijen, K. Houtstr. 8
S2151    Bolleurs, C.H.C., Joh. v. Oldenbarneveldlaan 109
H6322    Bollen, J., Aannemer v. stucadoorwerk; in witkalk, Loosd. kade 205
H1883    Bolman, G.J., v. Speijkstr. 29
H1415    Bolt, A.A., Banketbakker, Bankastr. 4f
H2829    Bolt, J.W.C., Banketbakker, Pr. Hendrikstr. 46
H6188    Bolten, P.J.J., Beeklaan 484
   S 71    Bolten, Dr. G.C., Arts, villa "Dolfijn", Badhuisweg 147
H1131    Bpmert, H., Dir. N.V. "Steenoord", Trekweg 5
H7867    Bommel, C.H.P. v., de Perponcherstr. 2a
H3634    Bommel, J. v., Bodega en Proeflokaal, Ged. Burgwal 2b
H5501    Bommel, Fa. F.L. v., Modeart., Vlamingstr. 8--10
H4933    Idem, Heerenmodeart., Pr. Hendrikstr. 106
  H435    Bommel, Fa. J., Papierhandel, Pr. Hendrikstr. 60
   S 72    Bon, B. v., Banketbakker, Kanaalweg 9
    H45    Bon Marché, (A. de Vries Zonen), L. Poten 4
H3594    Bond voor den geld- en effecten handel in de Provincie, secretariaat, Wagenstr. 8
H8474    Bongaerts, M.C.E., Lid 2e Kamer, St. Gen., Ingen., Rijks-Waterst., Juliana v. Stolberglaan 42
H2250    Bongers, W., fa. Voormolen & Bongers, timmerman, Kepplerstr. 258-260
H7009    Bonke, J.B.W., de Ruyterstr. 73
H3139    Bonke, Mej. M., H. de Grootstr. 92
  H100    Bonneterie, Maison de, Succursale d'Amsterdam, Gravenstr. 2
H6052    Bons, A., Rechtskundig bur., (A v.d. Bos), Oranjeplein 85
H6255    Bons, A., v/h. F.J. Hübscher & Zn., Schoenmag., P. Heinstr. 129
  H401    Bont, H.M. de, Corn. Marconistr. 34 (Kant. no. H265)
H1838    Bontenbal, Arn., v/h. Gebrs. Bontenbal, Vleeschh., Pr. Hendrikstr. 76
H6826    Bonthuis, R.P., Wilhelminastr. 131
H4434    Bonthuis de Vries, Mr. P.W., Adv. Proc., Heerengr. 21
H5695    Bontje, J., Lood- en zinkwerker, Wald. Pyrmontkade 59
H2454    Boogaard, F.H., Gepens. genraal-majoor der Art., Kon. Emmakade 103
H6740    Boogaard, Mevr. A., Massage, Heil- en Ademhalingsgymnastiek, v. Merlenstr. 96
H8046    Boogaert-v. Kruijne, Douair. H.O., N. Odijckstr. 2
H1528    Boogerd, P.G. v.d., Fouragemag., Laan Copes v. Cattenburch 26
H7697    Boon Bzn., G., Handelsagent, Newtonstr. 319
H2760    Boon, N.J., Laan v. Meerdervoort 250
H2727    Boon, N.J., Kant., Beeklaan 267 en Galileïstr. 36
S1910    Boon, W.J., Zeekant. 7
H6586    Boon, B. Th. v.d., Drogist en schilder, Javastr. 122-124
 S 277    Boon Hartsinck, Mevr. Wed. M.J.A.A., Wagenaarsweg 10
H2946    Boonstoppel, Gebr. F. & J.G., Beeklaan 518
H7458    Boonzajer-Roessingh, Mevr. Wed. A., Sweelinckstr. 50
H4893    Boor, G.W. v.d, Zuilingstr. 18
H2506    Boor, Fa. G.W. v.d., Sigarenfabr., Koffie- en Theehandel, Schoolstr. 4--6
H2362    Boor, W.G. v.d., Anna Paulownaplein 1
S1372    Boortman, E., "Familie-pension, zomer- en winterverblijf", Badhuisweg 57
  H718    Boot & Zonen, A., Vischhandel, Dennenweg 25b
H2791    Boot & Zonen, A., Vischhandel, Prinsestr. 26
S1320    Boot & Krantz, v. Beuningenstr. 122
H4633    Bootsma, J., Assendelftstr. 42
H5421    Booy, J. de, Oud-hoofdingenieur v.d. Waterstaat, N.O.I., Gr. Hertoginnelaan 30
    H11    Bordelaise, P. Agema, Passage 11
H8058    Bordes, T.C. de, Gem. Majoor, Nassau Dillenburgstr. 37
H4734    Boreel, Jhr. A., Amalistr. 12
H2617    Boreel, Jonkvr. G., N. Dillenburgstr. 39
H7656    Boreel, Jhr. V., Nassau Dillenburgstr. 7
 S 843    Borel, H.H., Ant. Duyckstr. 132
  H605    Borel, J.H., Kapitein Brigade Gren. en Jagers, Jan v. Nassaustr. 37
S1978    Borel-Krusema, Mevr. Wed. C.J., v. Beverningkstr. 256
H2276    Borg Mzn., I. v.d., Handelsagent, Bankastr. 16
H2676    Borggreve, Gebr. W. & A., Lingeries, Piet Heinstr. 139 (bij geen geh. S1328)
S1328    Idem, Aert v.d. Goesstr. 35
H8350    Borneo-Sumatra Handel Mij., C. de Wittlaan 8
 S 842    Borren-Prins, Mevr. Wed. A.M., Viviënstr. 9
H4945    Borret-Kraemer, Mevrouw, Prins Hendrikstr. 21
H7810    Borsboom, A., Melkinr., Mariëndal, Laan v. N.O. Indië 36a               

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 267-270 / 271-275

Transcriptie door: Jan de Graaf / Erica v. D.


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net