's GRAVENHAGE

(Leidschendam, Loosduinen, Rijswijk, Scheveningen, Stompwijk, Veur, Voorburg en Wassenaar)


     Woningaansluitingen
  S 940    Directeur, H.A.J. v. Stipriaan Luïscuis, Frankenslag 135
 H2262    Chef v.d. weg, W. v. Prehn, Theresiastr. 2
 H6662    Assistent v.d. Chef v.d. weg, H.G. Engeltjes, Voltastr. 46
 H8065    P.M. Montijn, civ. Ingenieur, Verhulststr. 59
 H1146    Chef v. beweging, H. Stomp, Hooistr. 9
     H39    Haagsche Uitgevers-Mij. "Het Gemeensch Belang", N. Molstr. 20
 H6637    Haagsche Verz. Societeit, P. Heinplein 1
 H2112    Haagsche Vrouwenkroniek, weekblad v.d. ontwikkelde vrouw, Laan v. Meerdervoort 30
 H5023    Haagsche Wijnhandel, Dir. N.M. de Wal, Buitenhof 42a, (9-8)
S 1588    Haak, J.J.V., Arts, Plaatsverv. Contr. Geneesh. b.d. Gem. Gen. dienst, v.d. Heimstr. 66
 H7854    Haaksma, H.F.J., Pijnboomstr.
S 1615    Haaksma & Co., H.F.J., Vleeschhouwerij, Fred. Hendriklaan 275
 H5509    Haan, J.J. de, Photograaf-Artist, Gr. Hertoginnelaan 89
   V191    Haan, J.M.W den, Dir. N.V. "Acetylena", Acetyleengas en Benzine My., Sionstr. 
     H20    Haan, M.J. de, Concert- en Theater-Bur., Daendelsstr. 82 (kant. 10-12; 2-4)
 H3731    Haan, W.H. de, Passage-Bioscope,Praktizijnshoek 2
 H5549    Haan, Wed. D. de, Bloemenmag., Surinamestr. 56
 H5393    Haan & Co., de, Intern. concert- en theaterbur., Papestr. 10a (10-4)
 H2400    Haan & Schuld, Fa. de, Kruideniersw. en Comestibles, Vlamingstr. 13
 H3210    Haar, Maison, J. v.d., Modes, Westeinde 73-73a
   H481    Haar & v. Ketel, v.d., Alg. boek- en muziekhandel, Pr. Hendrikstr. 138
  S 317    Haaren, Mevr. N. v., Scheveningsche weg 78
 H4541    Haas Jr., C., in drogerijen en verfw., het Roode Kruis, Vleerstr. 29
 H1983    Haas, Alex de, Lederh. en schoenfournit., Prinsegr. 29a
 H1624    Haas, J. de, Boek- en handelsdr., Frederikstr. 9
  S 483    Haas, J. de, Villa Fedora, G. Deynootweg 89
 H1987    Haas, J.H. de, Handel in tarwebloem en grutterw., Boekhorststr. 116
 H1526    Haas, L.K.C. de, Boek- en papierh., schrijfbeh. en kinderspelen, Nooreinde 152
 H4392    Idem, Leesinr. en Bibliotheek, Tasmanstr. 147
 H4908    Haas, M.C.M. de, Dames-Modemagaz., Heulstr. 21
S 1541    Haas, P. de, Expert bij de Scheepv. inspectie, Havenkade 37
 H2673    Haas, Mevr. Wed. G.J. de, Hofwijckplein 14
   H882    Haas, Fa. A.L.J. & W. de, Vleeschh., Bankastr. 35
   H883    Haas, Fa. A.L.J. & W. de, Vleeschh., Bankastr. 35
 H1462    Haas, Fa. Wed. J.M. de, Vleeschh., Bankastr. 83
 H6864    Haasbroek, N., banketbakker, Vaillantlaan 74
               Haasmann, Theo R., Stadshouderslaan 124
     H49    Haastrecht, J. v., voorh. E. v. Assen, Eierhandel "de leggende Hen", Z. Buitensingel 253
S 1177    Habich, Christiaan, Dameskapper en haarwerker, Fred. Hendriklaan 64d
  S 318    Hablé Frères, N., Zeekant 9  
 H4172    Hack, C.F., bouwk. aannemer, J. Camphuisstr. 37
 H8228    Hack, Henri, Celebesstr. 17
  S 234    Hackfoort, W.M., Dir. Verz. Mij. "Labor", Helmstr. 10
   H826    Hacquebord, J.G., Dir. der N.V. "Electr. verguld-, brons- en nikkelinr. en v.d. ateliers "Cupreru", N.
               Molstr. 6-8
S 1786    Haeften, Douair, Jhr. A.B. v., Frankenslag 97
 H1679    Haeften, Mr. G.A. v., Adv. en Proc., kant. Willemstr. 54
 H2601    Haeften, Mr. G.A. v., Adv. en proc., Javastr. 1a
 H3543    Haeften, Jhr. Mr. C.H.J. v., Adv., de Ruyterstr. 72
 H3377    Haeften, Jhr. Mr. J.C. v., Adv. en proc., Javastr. 70
S 1288    Haeften, Douair. Jhr. C.G. v., Scheveningsche weg 27
 H4240    Haer, Dr. Ph. v.d., Hugo de Grootstr. 10
 H5384    Haer, Mevr. J. v.d., v. Speykstr. 84
   H336    Haersma Buma, B. v., Dir. Dordtsche Bank, J. v. Nassaustr. 52
 H4620    Haersma Buma, G.J. v., Adv. Electr. Ingenieur, de Perponcherstr. 25
 H8132    Haersolte v. Haerst, J.W. Baron v., L.C. v. Cattenburch 25
 H8010    "Haga", Verkoophuis à contant en op crediet, Stille Veerkade 8
 H2861    Haga, A., J. v. Stolberglaan 34
 H8412    Haga, B., Koninginnegr. 76
 H6077    Hage, Dr. M.D., bur. v. ondernemers-organisatiën, Zeestr. 65e (9-5)
 H5908    Hage, W.C.J.K., Wijnhandelaar, P. Krugerlaan 51
   R170    Hage, W.J., bankier, villa Hex, (kant. H3744)
 H7063    Hageman, P.C., Café de Kroon, Boekhorstsstr. 129
S 1206    Hagemeijer, C.H., Bouwondernemer, Vivienstr. 98
 H5056    Hagemeijer Jr., Jan, 2e Adelheidstr. 218
   H754    Hagemeijer Sr., J.A., woonh. L. v. N.O. Indië 193
 H4357    Hagemeijer, K. Ch. W., Mr. stucad., Columbusstr. 244-246
   H810    Hagen, H.G. & M.A., sigarenfabrik. en Importeurs, Spuistr. 1
  S 919    Hagen, H.G. & M.A., Fil. Kon. Utr. Sigarenfabr., Galerie 8
  S 974    Hagen, J., v.d. Eyndenstr. 4
   R251    Hagen, A.M.F. ten, Dir. N.V. Boekdr. v.h. fa. T.C.B. ten Hagen, Hofrustlaan 9
 H5499    Hagen, Mevr. E.A.C. ten, Tollenstr. 121
 H2793    Hagen, Fa. T.C.B. ten, Boekdr. Uitgever, Nobelstr. 20
 H3615    Hagen, P.J.A. ten, Lid v/d. Kamer v. Kooph. en Fabr., Lid v/d. gemeenteraad, Stadhoudersplein 176
 H4925    Hagen, M. v.d., Dir. Mij. "Nutricia", Zoetermeer, Zwarteweg 8
 H5939    Hagenbeek, A., Chem., Drogerijen, Verband- en Verpl. art. enz., Galileïstr. 174
 H7286    Hagendoorn & Zonen, W.C., Lood- en zinkw., Electr. geleidingen enz., v. Ravesteynstr. 75L
 H3654    Hageraats, Jac., Antiquair, Noordeinde 148c
 H3096    Hagers, J., Accountant, Galileïstr. 128 (kant. H2277)
 H6500    Haghe-Spelers, Die, Bureaulist, Plaatsbespreken, Heerengracht 13
 H6139    Haghe-Spelers, "Die, Dir. Eduard Verkade, Heerengr. 18
 H3055    Hagnauer-Benthem, v.d. Berg, Mevr. A.M.A., v. Speijkstr. 4
 H3368    Hagoort, C.W., in melk, boter, kaas en eieren, Gr. Markt 13
   H430    Haighton, J.G., Juliana v. Stolbergplein 11
 H7196    Haije, L., v. Blankenb. str. 67
 H4928    Haitink, C.E., Wassenaarscheweg 31
 H6482    Hak, C.M., Ohmstr. 97
S 1674    Haket, W.J., Melk- en boterh., Badhuisstr. 61b
 H1512    Hakkenbroek, J.L.M.A., Loodgieter en Zinkwerker, Malakkastr. 144
 H1177    Hakker, J.S., Koopman in fruit, Voldersgr. 18
 H6541    Hakkers, L., Bazarlaan 74
 H7326    Haksvoort, J., damesconfectie, P. Heinstr. 96
 H4902    Haksvoort, J., Dameskapper, Elandstr. 15
  S 321    Halbertsma, Dr. A., Oogarts, Fred. Hendrikplein 40
S 1136    Halewijn, E.G.A., Stadshoudersplein 9
 H2956    Halewijn, H.J., Stadshouderslaan 27
   R150    Hall, Henri ter, Dir. Eerste Ned. Revue-gezelsch., Nassaukade 1
 H4295    Hall, J.L. ter, Ingenieur-Bur., L. de Colignystr. 17
 H4253    Haller, C.F., Privé, Hotel des Indes, Lange Voorhout 56
 H3296    Ham, A. v.d., Handel in aardapp. en brandstoffen, W. de Withstr. 106
 H7017    Ham, A. v.d., Laan v. Meerdervoort 154
 H3921    Ham Jzn., G.P. v.d., Suezkade 162
 H4766    Ham Jzn., J.P. v.d., Timm. en mets., kant., Helmersstr. 23 (7-6)
 H4399    Ham Jzn., L.A. v.d., IJzerw. en gereedsch., W. de Withstr. 154
 H5787    Ham, M.M. v.d., Helmersstr. 11
 H3114    Ham, P.W. v.d., Helmersstr. 29
   H294    Ham, Fa. Michel, Art et Mode, Heerengr. 46a
 H8289    Ham v. Heyst, H.P. v.d., 1e Luit. der Jagers, J. v. Stolberglaan 201
 H8441    Hamburg, J. v., Opzichter Rijkstelegrafie, Columbusstr. 92
   R122    Hamburger, D.A., Nederl. zink-, lood-, hagel- en metaalgieterij, Delftweg
 H3187    Hamburger, Isidore, dameskapper, Noordeinde 87a
S 1994    Hameetman-Schlette, Mevr. E., Kunstschilderes, Bentinckstr. 160
 H2832    Hamel, W.A., Speksl., Torenstr. 160
 H4853    Hamel Wzn., F.W., Speksl., Prins Hendrikstr. 176-178
 H8335    Hamer, H., Carolina v. Nassaustr. 10
 H7673    Hamer, J. v.d., Sumatrastr. 44
S 1983    Hammes, D., Dir. Cultuur Mij. Toegoe Sari en Djelboek, Statenlaan 13
 H2804    Hammond Schrijfmach., J.A. Ruys, Handelsvereen., Prinsestr. 27
 H4247    Handel, Afd. v/h. Min. v. Landbouw, Nijverheid en Handel, L. Houtstr. 36
 H3973    Handels Cy. Padang, C.H.F. Weber, Dir., Gr. Hertoginnelaan 208
 H3973    Handels Comp., voorh. Dircks & Co., C.H.F. Weber, Dir., Gr. Hertoginnelaan 208
 H1980    Handels- en Effectenbank, Dir. J.F.H. de Vignon Vandevelde & S. Eisma, Noordeinde 41
 H6331    Handelsbur. Fa. R. de Jager Jzn., Triplex-platen, Prinsegr. 59a (kant. 8-7)
 H3569    Handelsmij. "Het Centrum", Parkstr. 91
   H267    Handelsmerken, Bur. voor Octrooien, en, Dir. J. Knoop Pathuis w.i., Mrs. H. Balaupot ten Cate en K.
                Mesdag, Denneweg 13
 H6909    Handelsvereen. "Buderus", Hofwijckstr. 36, (Kant. 8-12, 2-6)
 H3528    Hanedoes, G., Kunst-Glasbrandschilder, Jeremiasstr. 293
   V229    Hanegraaff, A., L. v. N.O. Indië, B 134b
 H6526    Hanegraaff, Mr. J., subst. officier v. Justitie, J. v. Nassaustr. 56
S 1652    Hanemaayer, E., Villa Alida, Schev. weg 56
 H6605    Hangest Baron d' Yvoy, Mr. J.J.L. d', Proc. Gen. b.h. Gerechtshof, Plein 1813, 4
   H621    Hangjas, Bernard, O. Fransche en Eng. gravures, expert, Noordeinde 125
  S 461    Hanja, J.N. v., Eigenaar Hôtel Zeerust, Strand
   H462    Hanken, Dr. I.H., Jul. v. Stolbergplein 5
 H2256    Hankes Drielsma, J., Arts, v. Galenstr. 31
   H955    Hankes Drielsma, Mevr., Zoutmanstr. 1a     
 H4040    Hanl, Mr. A.M.B., Raadsh. in den Hoogen Raad der Nederl., van de Spieghelstr. 16
 H2418    Hannema, D., Bazarstr. 10
 H8127    Hannema, Dr. L.S., Arts, Wassenaarscheweg 19
 H4919    Hannema, Mr. S., Secretaris-Generaal Dep. Buitenl. zaken, Riouwstr. 4
 H5461    Hannema, Mej. J., Bazarstr. 34
 H1649    Hans, D., journalist, Red. v.d. Telegraaf, Laan v. N.O. Indië 156
   H638    Hansen, G.M., Dir. Begraf.-ondernem., Dennenweg 45
 H3429    Hansen, J.F., Mr. Smid en gasfitter, Kepplerstr. 126
 H7587    Hanswijk & Zn., L.N. v., sigarenfabrik., Retiefstr. 126
 H6681    Hanze", "De, 's-Grav. R.K. Middenstandsvereen., kant., St. Veerkade 9 (9-4)
   H510    Hanzon, P.J., Rijwielhandel, Koningstr. 82
S 1902    Hardeman, D.L., Fr. Hendriklaan 218
 H7449    Hardeman Jr., J., O.I. Ambtenaar m. verlof, Beeklaan 482
 H4228    Hardemann, J.A., Oud O.-I. Hoofd-Ambtenaar, Gr. Hertoginnelaan 139
 H7840    Hardeman, W.Ch., O.I. Ambtenaar m. verlof, Voltastraat 30
S 1672    Hardenberg, K.A., v. Boetzelaerlaan 52
 H1966    Hardenbroek van Bergambacht geb. Gravin v. Limburg Stirum, Douair. Baronesse v.,
                Grootmeesteresse v. H.M. de Koningin, Prinsegr. 73
 H1149    Hardenbroek v. Lockhorst, R.A. Baron v., Kamerheer v. H.M. de Koningin, N. Zuilensteinstr. 12
 H1403    Harders, W.J., Adj. Ingenieur, Duinwaterleiding, Schuijtstr. 193
 H8188    Hardijzer & Zn., Ph.J., in beitsen, politoeren, enz., Loosd. kade 44
 H5168    Haren Noman, Mevr. A.R. v., W. Pyrmontkade 135
 H6469    Harinck's Rijwiel- en naaimachinenhandel, W. de Withstr. 21
 H3835    Haring, J.C., smid, gasfitter en Electricien, Danckertstr. 60
 H2028    Haring, J.M., Stoelenfabrik., woonpl. Hooftskade 3
S 1609    Haring, N.A., min. wateren, wijn en gedist., D. Hoogenraadstr. 75
 H3317    Haring, Gebr. P. & A., Metselaars en loodgiet., Bierstr. 16
  S 325    Haring Waterreus, J.C., Simonstr. 15
S 1929    Harloff, W.H.Th., Statenplein 14
   H414    Harm, Fa. W.P.J. (C.J.M. Timmer), Sigarenmag. "De Cubaan", Bezuidenhout 110
 H4646    Harmeijer, C.N., 1e v.d. Boschstr. 59
 H5671    Harmsen, S.J.P.M., C. Speelmanstr. 4
 H1771    Harmsen-Moorrees, Wed. N.J., Regentesselaan 16
S 1453    Harpen Kuyper, A.L. v., Pr. Mauritslaan 14
 H7170    Harrevelt, H.G. v., Dir. Openb. Slachthuis
 H6446    Harrevelt, N. v., Laan v. Meerdervoort 148
   H215    Harrewyn, G.C. v., Huis- en Decoratieschilder, N. Haven 60-62
S 1484    Harst, D.L. v.d., Restaurateur "Seinpost", Seinpostduin 30
 S 1164   Harst, J.E. v.d., Apotheker, Apotheek "Zelandia", Aert v.d. Goesstr. 29
 H4140    Harst, Mad. M. v.d., In Modes, Veenestr. 54
 H1719    Harst, M.H. v.d., timmerman, metselaar, opz. en administr. v. huizen, Valkenboschlaan 208
 H1748    Hart, T. 't, fa. C.P., Juwelier, Goud en Zilversmid, Spuistr. 23
 H5645    Harte v. Tecklenburg, Mr. J.J.I., Lid v.d. Raad v. State, Koningskade 17
   V119    Harten, D. v., vleeschh. en speksl., Willemstr. 8
S 1322    Harteveld, J., Havenbediende, Zeilstr. 45
 H2048    Hartgrink, A.H., Handel in fijne vleeschh., Prinsegr. 30
 H2789    Hartgrink, G., Bloemenmag., Weimarstr. 63
 H3541    Harthoorn, M.A.W., Huis- en Decoratieschilder, N. Schoolstr. 36
 H5650    Harting, W.L., Grooth. in melk, Pastoorswarande 25
 H1592    Hartken & Berkemeyer, manuf., bedden enz., Gr. Markt 20
   H156    Harting-Schuurman, Mevr. de Wed. Dr. P., de Perponcherstr. 107
 H7214    Hartkamp, J., Celebesstr. 49b
 H3497    Hartman, A.F., Kleermakerij, lakenhandel, The London Cy., Noordeinde 36
   V199    Hartman, Mr. C.M.A., Westeinde E 151
 H1148    Hartman, D., Prinsessegr. 1a
  S 249    Hartman, E.F., Huisschilder, v. Aerssenstr. 208
 H2687    Hartman, Gebr., Bouwkundigen en Aannemers, werkpl., Columbusstr. 175
 H7632    Hartman, J., Bouwkundigen en Aannemers, Tomsonlaan 6, voorh. Valkenboschplein 6
 H2762    Hartman, R.C., Valkenboschplein 10
S 1884    Hartman, R.W., Joh. v. Oldenbarneveldtlaan 70
 H4472    Hartman & Co., Joh. J., Stoomtimmerfabr., Pretoriusstr. 2
 H7536    Hartman, Gebr., Directiekeet, Koningskade
 H1923    Hartog, Dr. C.M., L.C. c. Cattenburch 75 (spreekuur 1-3 L.C. v. C. 95)
S 1145    Hartrop, A.C. v., N. Parklaan 10
S 1683    Hartshalt, W.P., Corn. Jolstr. 7
     H69    Hase, F.C.L., pelterijen, beerenhoedenmag., Lange Poten 17
   H844    Hasenkamp, Wed. J.F., Zalm- en zeevischh., Wagenstr. 17
 H5882    Hasler, W., Mec. Dentist, Amst. Veerkade 26
 H5678    Hasselman, C.J., Lid van de Raad v. State, Koninginnegr. 81
S 1133    Hasselman, G.A., Pr. Mauritslaan 51
S 1642    Hasselman-Canneman, Mevr. M., Gentschestr. 66
 H3927    Hasselt, Dr. A.L.J.C. v., Tandarts, L. v. Meerdervoort 90
   V233    Hasselt, Mr. J.B.F. v., Huize "Werve", L. v. N.O. Indië
 H3158    Hasselt, H.S. v., Kleedermaker, Noordeinde 94
 H6094    Hasselt, J.A. v., Oor-, neus- en keelarts, Kon. Emmakade 104
 H7723    Hasselt, Mej. J.J. v., Stadhouderslaan 66
 H4155    Hasselt, P.D. v., fil. Hilversumsche Karpettenfabr., Veenkade 5
 H6320    Hasselt, R. v., Chem. Ingenieur, Balistr. 106
   H988    Hasselt, Dr. S.F.W. v., oor-, neus- en keelarts, J.P. Coenstr. 17 Cons, werkd. 11-4-, L.C. v. Cattenb.
                45 (Tel. H1923)
 H5081    Hasselt, Th.C. v., Off. Inf. O.I.L., Verhulststr. h. Schuytstr.
 H7723    Hasselt, Mej. J.J. v., Stadhouderslaan 66
 H2127    Hasselt-Ermeling, Mevr. W.K. v., Dunklerstr. 58
 H1454    Hassfeld, K.H.J., Lood- en zinkwerker, Timmerman, Metselaar, Jacob Catsstr. 17
 H4733    H.A.T.O., Waldorpstr.
 H6054    Hattem & Tieman, Schilders en decorateurs, Ged. Burgwal 11a (na 8.- n.m. gesloten)
   H915    Hattem, W.J. v., in Verband- en Verplegingsart., Drogerijen, Chem., Verfw., Hoefkade 2b
  S 852    Hattem, J.A. v., v. Stolkweg 5
  S 666    Hattem, T. v., Pr. Meuritslaan 15 
S 1193    Hattinga Raven0Doffegnies, Nevr. Wed. W.A., Vivienstr. 47
 H7312    Hattum, J.A. v., aannemer, Gr. Hertoginnelaan 106
  S 328    Hattum, J.T. v., Oude Schev. weg 120
 H6700    Hattum, T.H. v., "Sonnenburgh", Wassenaar
 H3504    Hattum, W.Hzn., W. v., Horlogerie, Noordeinde 15
   V120    Have, Dr. J.T. ten, Arts, Heerenstr. A 30
   H362    Havelaar, J.P., Lid v.d. Eerste kamer der Staten Gen., Daendelsstr. 30
S 1837    Havelaar J.Dzn., Mevr. Wed. J.J., Stadhoudersplein 81
 H7483    Haverbeke, C. v., Wilhelminastr. 3
 H1068    Haverkamp, L., speksl., Koningstr. 173
 H8006    Haverkorn v. Rijsewijk, P., Gr. Hertoginnelaan 47
 H1844    Havinga, L., Arts v. Orthopaedie, Heemskerckstr. 6
   H317    Hazebroek, P.J.L., Banketbakker en Kok, Korte Poten 28a
 H6447    Hazebroek-Teunissen, M., mag. v. Speelgoed, K. Poten 5
 H2212    Hazelhoff Roelfzema, A.H.G., Plaats 24
 H2409    Hazenberg, M.C., Laan v. Nieuw-Oost-Indië 131
 H8107    Hazenberg-Habets, Mevr. Wed. W.E., Nassau Dillenburgstr. 36
 H2329    Hazewinkel, C.H., Spec. arts voor Oogziekten, Laan v. Meerdervoort 1b
 H5813    Hebrans, E.M., in Comest., Zoutmanstr. 83
    S 65    Hechtermans-v. Buren, Mevr. Wed. L.E., Stadhouderslaan 144
   H103    Heck, G.J.A. v., Stoomwasscherij "Edelweiss", Schenkstr. 72-76
 H5248    Heck, J.A. v., Hoofdopz. Gem. Electr. Bedrijf, Conradkade 30
S 2112    Hecking Colenbrander-Vlielander Hein, G.L. v., v.d. Eyndestr. 11
 H3297    Heckler, F.A., L. v. Meerdervoort 192
 H7089    Hedeman, Alfred, Gordijnenfabr., Galileïstr. h. Marconistr.
 H4929    Hedeman, I., L. v. Meerdervoort 295
 H8085    Heeckeren, Mr. D.W. Baron v., N. Dillenburgstr. 15
 H7510    Heeckeren v. Brandsenburg, Jonkvr. Baronesse v., P. Bothstr. 53
 H6337    Heeckeren v. Kell, Mr. W. Baron v., Lange Voorhout 32
 H7707    Heel, A.L.C. v., (Bijkant. 's-Gravenhage v.d. N.V. Oliefabr. Insulinde), Nicolaïstr. 7
 H3186    Heel & P. v. Emmerik, W.J., schoenmakers, Noordeinde 89 (na 6 uur gesl.)
 H8459    Heemskerck v. Beest, Jhr. G.J v., Koninginnegr. 84
 H3641    Heemskerk, G.J., Comest., Delicatessen en Indische Ingrediënten, Obrechtstr. 198
S 1350    Heemskerk, G.J., Comest., Delicat. en Indische ingred., Ant. Heinsiusstr. 15a
 H8515    Heemskerk, Mevr. H.J., Ch. de Bourbonstr. 201
 H7188    Heemskerk, Mej. M., v. Speijkstr. 9
 H5246    Heemskerk v. Beest, Jhr. J. v., Kap. der Genie, Delistr. 49
 H6115    Heemstede Obelt's Sanit. Techn. Bur., Th. v., Mauritskade 35
 H1213    Heemstra, Jonkvr. Baronesse v., Surinamestr. 15
 H7306    Heemstra, J. Sixma Baron v., Ordonnans off. v. H.M. de Koningin, N. Odijckstr. 30
 H5898    Heenk & Wefers Bettink, Fa., Haarlem, in tuinbouwart., waterl. en verwarmingsart., fil. Loosd. weg
                 A1031
 H6362    Heer, H.W.H. de, timmerm. en aannemer, kant. v. onderhoud en administr. v. huizen, Ternootstr. 44
    R37    Heer, Joh. de, Orgelhandelaar, Oranjelaan 44
 H7430    Heer, Fa. Joh. de, Orgel- en pianohandel, P. Krugerlaan 2
     V12    Heerdt, B. ter, banketbakker en kok, Heerenstr. B 100
 H6576    Heerdt, Douair. W.H. Baron v., Delistr. 31
S 1717    Heerdt, J.A. Baron v., v. Beuningenstr. 193
   H885    Heeren, H. v., Vischh. en in min. wateren, Wagenstr. 69
   H456    Heeren-Robiliart, Mevr. de Wed. H.J., Adelheidstr. 2
   H945    Hees & Co., Algem. Muziekh., Prinsestr. 36-38
 H4351    Hehenkamp, Gebrs., fa. Alph. v. Dooren, Kleermakers, Noordeinde 37
 H1357    Hehenkamp v. Dooren, Maison, dameskleermaker, Noordeinde 37 
 H2205    Heide, C.B. v.d., Wijnhandel, A. Paulownastr. 56a
 H2880    Heidema, A.W., Hoofdinsp.-secret. v.d. Nat. vereen. t.b.d. paardenfokkerij in Ned.,
                 Hoofdred.-uitgever v. "Het Paard", Huygensplein 5
 H6401    Heiden, J.H. v.d., koopman in comm. in groenten, Loosd. weg 1007
 H7288    Heijde, J. v.d., Bouwk. teekenaar, Reitzstr. 260
 H7857    Heijdeman, J.B., v/h. C. de Gast, Banketb. en kok, Valeriusstr. 3
 H8236    Heijden, F. v.d., fruit, conserven en eieren, v. Swietenstr. 155
 H2915    Heijden, H.B. v.d., Banketbakker, Stationsweg 59
S 1865    Heijden, L.Th. v.d., Behanger, Stofffeerder, Havenkade 20
 H3604    Heijden, L.P. v.d., Hoofdcommies, Gem. Secretarie, v. Galenstr. 58
 H3670    Heijden, P.L.M. v.d., Vleeschh., 3e v.d. Boschstr. 37
 H1426    Heijer Jr., W., Stalh., hoofdkant., Stal I, Sumatrastr. 194
 H2345    Heijer Sr., W.J., Stalh., kant. de Ruyterstr. 40
 H2344    Heijer Sr., W.J., Stalh., kant. de Ruyterstr. 40
  S 402    Heijer, M. den, Apoth., Keizerstr. 167
  S 403    Heijer, Simon den, Zeevischhandel en gros en detâil, Korendijkstr. 189
 H4286    Heijmans, A., Jul. v. Stolberglaan 203
 H4087    Heijn & Co., Fa. L., Huis- en decoratieschilders, de Ruyterstr. 31 en 35
   V167    Heijn, Olie & Co., Conservenfabr. "Westenburch", Geestbrug
  S 404    Heijnen. Gebrs., Stoom-, waschinr., Haringkade 165, (kant. 6.-- nm. gesl.)
S 1851    Heijnen, Joh., Antwerpschestr. 10
 H7402    Heijning, Dames, Sweelinckplein 69
S 1356    Heijning geb. de Lange, Mevr. de Wed. E., Prins Mauritslaan 38
   H590    Heijningen, D. v., Heeren- en Dameskleedermaker, Hoogewal 13-14
 H4316    Heijningen, D.S. v., Jan v. Nassaustr. 83
 H6606    Heijningen, L. v., Behanger, stoff. en beddenmaker, v. Kinsbergenstr. 150
 H6336    Heijningen & Co., v., Modes, L. v. N.O. Indië 12
   H857    Heijnsbergen, W.J. v., Raamstr. 53
 H1510    Heijst, Fa. v., El. smederij en Haagsche vernikkelfabr., Malakkastr. 130-132
 H7620    Heyst, J.B. v., Molenstr. 51a
 H3556    Heyst, J.H.M. v., Rijswijkscheweg 205
 H7514    Heyst, Joh.P. v., Heemskerckstr. 24
 H6545    Heyst & Zonen, J.B. v., Stamp- en persinricht. en afd. kettingwielen en cranks, Cruquiuskade,
                Laakhaven
 H3127    Heijting, P., Agent der Roverrijwielen, Fabrik. der P.-H.-Rijwielen, Parkstr. 67
 H6310    Heijting, Boele & Gerdes, in Effecten, Hugo de Grootstr. 83
  S 433    Heikens, H.E., Uitgever, v. Bleywijkstr. 10
 H5527    Hein, A.W., Civiel-Ingen., Bezuidenhout 391
   H779    Heinekens Bierbr., Agent C. Wissing Jr., Ged. Brugwal 20
 H2478    Heineken's Glazenwasscherij, Stoom-Jalouzieën- en Rolluikenfabr., Stofzuiginr., Kettingstr. 6
 H5160    Heinemann, Mej. E.J., Schuytstr. 148
 H8418    Heintz, L., Verhulststr. 23
 H3618    Heisterkamp, Mevr. A.G., Sweelinckplein 64
 H6335    Heitman, G., Visschh., Stationsweg 41
   H167    Hekker Czn., A.J., Architect, 2e Adelheidstr. 167
     V17    Hekmeyer, Mevr. de Wed. L.E., Huize "Heeswijk", Westeinde E 54
  S 412    Held, Mej. C.E.P., Volla Françoise, Oude Scheveningschweg 56a
  S 333    Held Jr., S. v.d., Villa "Yrrac", Oude Scheveningscheweg 41
  S 712    Held, S.W. v.d., Assuradeur, v. Boetzelaerlaan 33
 H1178    Helden & Zn., A. v., Smederij, gasfitter, Galileïstr. 205
  S 700    Heldens-Piek, K.P.F., Villa "Rustoord", Oude Schev. weg 86
S 1416    Helderman, C.J., Frankenslag 324
 H7267    Helderman & Blox, Import en grooth. in bakkersart., Hofwijckstr. 10-12
 H1636    Heldring & Pierson, Bankiers, K. Vijverberg 1 B
 H4629    Hendring & Pierson, Bankiers, Beurs, Nobelstr. 23
 H2891    Helge Jr., R., Behangerij, stoff., beddenmakerij, J. Camphuysstr. 104
  S 661    Heling, W.H.J., Fa. Monchen, Banketbakker en Kok, Badhuisstr. 17
  S 794    Hellenberg Hubar, Dr. J. v., Arts, Vivienstr. 90
  S 334    Hellendoorn, J.F.R., Ingenieur, Statenlaan 2
 H7575    Helm, J. v.d., exped., verhuizingen, aannemer v. grond en heiwerk, Chr. de Wetstr. 60-62
 H6149    Helmer & Schilperoort, Kunstsmederij, Houthorststr. 20
 H4383    Helmts, A., Robes et Confections, de Ruyterstr. 54
 H6831    Helmts, M., Dameskleeding, Jan v. Riebeekstr. 43
 H2930    "Helpt Elkander", Onderl. Levensverz. Mij., Daendelsstr. 57
  S 887    Hemert, A.C.C.G. v., Civ.-Ingen. Dir. der Holl. Mij., tot het maken v. werken in gewapend beton, Joh.
                 v. Oldenbarneveltlaan 87
 H4588    Hemert, H.C. v., Agentuur- en commissieh., in Leder- en Schoenwerk, Stationsweg 91a
 H5661    Hemert tot Dingshof, K.F.C. Baron v., Ingen. Gem. El. bedrijf, Dunklerstr. 46
 H7559    Hemert tot Dingshof-Ram, Baronesse v., Emmastr. 1c
 H3311    Hemmes, H.J., Laan 1
  S 414    Hemmes, J.J., Dir. Onderl. Levensverz. Mij. "'s-Gravenhage", Adr. Pauwstr. 34
 H5563    Hemminga, G., Laan 35
 H1791    Hemmingson, Mr. H., Javastr. 16
  S 335    Hempenius, G.A.S., Frankenslag 162
 H5985    Hendriks, Dr. A., arts, L. Voorhout 60                            
 H3904    Hendriks, D., Behanger en stoffeerder, v. Speykstr. 114
 H5325    Hendriks, H.J., Bezuidenhout 47 (woonh.)
   H322    Hendriks, J., Koffiehandel, Poten 30
 H6063    Hendriks, J., Heerengr. 58
 H7434    Hendriks, J.H., Lood- en zinkw., enz., Zwarteweg 69
 H4559    Hendriks, J.W.J., v/h. K.H. Bruggemans, spiegels en vensterglas, v. Diemenstr. 63
 H8502    Hendriks, P., Techn. werkpl. v. gas, electric., waterleid. en verwarm., Dunklerstr. 31
   H749    Hendriks, W., Emmastr. 12
 H5511    Hendriks, W., Gr. Hertoginnelaan 205
 H4554    Hendriks, W.J.A., Noordeinde 134
   H337    Hendriks & Zuiderweg, Fa., Smeden, gasfitters enz., Mag. Nicolaïstr. 37
 H6035    Hendriks v.d. Loos, Fa. W., Melk, boter, enz., Bezuidenhout 100
 H7362    Hengel, B. v., Oud-Off. O.I.L., Wattstr. 6a
 H7308    Hengel-Croiset v.d. Kop, E.H. v., v. Blankenburgstr. 29
 H5049    Hengst, Baronesse v. Heemstra Douair, J.A. v., L. v. Meerdervoort 14
    S 25    Hengst-Huygen de Raat, Mevr. J. v., (Mej. L. Maarschalk), Pr. Mauritslaan 86
S 1475    Henkemans, A., Dir. N.V. Nat. grondbezit, W. de Zwijgerlaan 14
 H2380    Henken, Zuster A., 's-Grav. Pleegzusterhuis, Beeklaan 361
 H4801    Hennekeler, F.E. v., Civ. Ing., Lid v.d. Raad v. Toezicht op de spoorwegdiensten, 2e Emmastr. 160
      V2    Hennequin, L.Ph., Arts, Oosteinde
 H5344    Hennes, H.W., Danckertsstr. 11
 H2330    Henning, J., Stalh., Hugo de Grootstr. 2-4
 H7346    Hennus, G., Agent Ned. Handel Mij., Sweelinckstr. 21
  S 336    Henny, Carel, villa "Berlage", Scheveningscheweg 42
S 1212    Henny, C.H., W. de Zwijgerlaan 55
 H7540    Henny, Mr. G.J., Koninginnegr. 82
  S 477    Henny, Mr. J.E., Oud-Lid v.d. Raad van State, Pr. Mauritslaan 1
   H108    Henny, Mr. J.J., Zwarteweg 15
 H6080    Henny, M.A., Jul. v. Stolberglaan 80
 H5552    Hentschel, F.W., Talleur, Parkstr. 23
 H8084    Herckenrath, Arthur, tandarts, Theresiastr. 29
 H6523    Herfkens, B.C.J., Grooth. in rijwielen en toebehooren, Torenstr. 11 (werkd. 8-5 1/2)
  S 920    Heringa, Mr. Dr. A., Referendaris, Hoofdbestuur Post en Tel., woonh., Luikschestr. 16
  S 337    Heringa-Feist, Mevr. de Wed. Mr. A.D.H., Nieuwe Parklaan 6
 H2361    Herklots, W.H.G., Nicolaïstr. 9
   H208    Hermans & Co., M.L., Rijtuigfabrikanten, Fluw. Burgwal 13
   H929    Herrmann, Joh.P., Broodbakker, Wagenstr. 137
 H4014    Herst, P.J., 's-Gravenh. Begrafenisondern., Rembrandtstr. 49
 H3116    Herstellingswerkpl., Rijkstelegr., (Hoofding.), Noordeinde 154
 H7309    Herwaarden, A.H. v., fabr. der Oranje Nassau rijwielen, Pieterstr. 3-5
 H2798    Herweijer, C.A., Aannemer v. grondwerken, in grind, grond en zand, Hooftskade 92
 H2784    Herweijer, J., Vrachtrijder, Handel in grint en maaszand, in aardappelen en brandst.,
                 Loosduinscheweg 635
  S 558    Herweijer Jr., J., Speksl., Badhuisstr. 118
S 1316    Herweyer, E.M., Statenlaan 69
 H3879    Herwijnen & Co., C. v., Agentuur en Commissieh., Regentesselaan 6
S 1237    Herwijnen, J. v., Zeekant 31 (woonhuis van 1 Juli -1 Oct.)
   H468    Herwijnen, J. v., Notaris, Rijnstr. 20
 H6865    Herzberg, Modes, A. Paulownastr. 9
   H242    Herzeelen, Baron v., Prinsessegr. 9
 H2318    Herzhoff, Carl., commissionair, H. de Grootstr. 58
 H2087    Hes, M. de, Jul. v. Stolberglaan 27
 H5142    Heskes v.d. Burg, Mevr. H.M., Regentesseplein 19
 H6232    Hess, D., Schoen- en Laarzenmag., Heerenstr. 12b
 H5053    Hesse, Mr. H., Raadsheer i.d. Hoogen Raad der Nederl., Sweelinckstr. 1
 H6950    Hesselmann, G.J., de Nieuwe Electr. Brood- en Beschuitfabr., Kazernestr. 148
 H3309    Hesselman, Frans, fil., L. v. N.O. Indië 45
 H5327    Idem, fil., Schenkstr. 237
 H1432    Hessels, E., Banketbakker en kok, Bankastr. 91c-d
 H2658    Hessels & Zn., H., Schoen en laarzenmag., Piet Heinstr. 117
 H3730    Hessels & J. Maks, Fa. F., Orth. schoenmaker, Valeriusstr. 44
 H2741    Hessels & Zn., H., Schoenw. en repinr., Vos in Tuinstr. 4
 H6782    Hessing, J.C.S., fa. W.F. Hessing, Mr. Timmerman, Metselaar en Loodgieter, Stille Veerkade 36
S 2074    Hesterman, L., Frankenslag 345
  S 999    Hettinga Tromp, Dr. T.S. v., Oud-Dir. Off. v. Gezondheid, 1e kl. O.-I. Leger, v. Weede v.
                 Dijckveldstr. 7
 H2500    Hetzel, H.R., Privé, O. Molstr. 8a
 H5159    Hetzel, H.R., 2e Sweelinckstr. 198
S 1442    Heuff-Verbrugh-, Mevr. Wed. M.H., Pr. Mauritsplein 26
S 1795    Heugen, J.H., Sigarenmag., "De Kroon", Stevinstr. 2
 H1289    Heukelom, Mevr. de Wed. H.P. v., Nassau Dillenburgstr. 41
  S 827    Heummen, P.H. v., Sigarenmag., Stevinstr. 133
 H1573    Heurn, Mevr. de Wed. J. v., Gr. Hertoginnelaan 117
 H3915    Heutsz, W. v., Laan C. v. Cattenburch
 H6574    Heuvel, A.H. v.d., Daendelsstr. 34
 H1467    Heuvel Azn., G. v.d., Billitonstr. 22
 H4294    Heuvel, H. v.d., Fabr. v. kantoorboeken, schrijf-, teeken- en schilderbeh., boekbindersart.,
                 Obrechtstr. 101
 H4395    Heuvel Fzn., H. v.d., Boekbinderij, Amsterd. Veerkade 44
 H7032    Heuvel, Mej. H. v.d., Koninginnegr. 73
 H3375    Heuvel & Co., v.d., Comm. in eff., Kettingstr. 23
 H7803    Heuvel, Fa. B. v.d., Fotograaf en Pedicure, K. Houtstr. 31a
 H5345    Heuveldop, Mr. J.G.B.J., Kassier en Comm. in eff., Reinkenstr. 52
 H5921    Heuvelink, C.O., Stadhouderslaan 30
S 1360    Heuvell, Mevr. J.G., v. Linden, v.d., Ant. Duyckstr. 183
S 1604    Heuvelmans, L., Juwelier, v. W. v. Dijkveldtstr. 52
 H7956    Hevea, Agentschap, fabr. Auto-, rijwiel- en rijtuigbanden, Raamstr. 55
   R110    Heyden, W. v.d., Stoomwasscherij en Strijkinr. "Nieuwburg", v. Vredenburgerweg
 H8393    Heyden & Co., v.d. In fourages, Ammunitiehaven 17 (bij geen gehoor H4467)
 H4467    Heyden & Co., v.d., Loosduinscheweg 163
  S 340    Heye, H., Luikschestr. 18
   H328    Heye, H.L.A., Bezuidenhout 141
     H74    Heyenbroek Haselager & Co., Hoofdagenten der Monarch Typewriter & Co., Riviervischmarkt 4
 H2580    Heyer, W., voorh. D. Tenthof, Stalh, Schuytstr. 16
   H370    Heylidij-Conradi, Mevr. Wed. Mr. C.j., Valkenboschlaan 28
 H6847    Heyman, F., in Lompen en metalen, inkoop v. meubelen en gedr. kleeding, Verwerstr. 12a en 3
 H3792    Heynen, A.W., Opticien, Noordeinde 48
 H6844    Heyningen, B. v., Smederij, Fabr. v. Grafhekken, Westeinde 159
 H6520    Heyst, D.A. v., Ingen. v.d. Rijkswaterstaat, Bezuidenhout 121
 H5363    Heytveldt, Gebrs., 3e v.d. Boschstr. 45
 H3821    Hickendorff's Electr. Rolluiken-en Jalousiënfabr., W. Pyrmontkade 67
 H7887    Hiel Siedenburg, W., Blouses, Costuumrokken, Lingeries, Molenstr. 59
 H1830    Hiemstra, K.J., in tapijten, bedden, gordijnstoffen, enz., Pr. Hendrikstr., hoek van Diemenstr.
 H4601    Hierck, H.J., Grof- en kunstsmederij, metaaldraaierij, Z.O. Buitensingel 2121-21211
 H3513    Hierck & Co., H.J., 's-Grav. Begrafenisondern., v. Bylandtstr. 1
   H611    Hierneiss, Administratiekantoor v.h. Mr. C.T.H., Jan v. Nassaustr. 9
S 1847    Hijgenaar, P.J., Rijwielen en onderdeelen, gas- en waterleiding, Renbaanstr. 70
 H5000    Hijmans, Soeurs, Dameskleeding, Heerengr. 18a
   H484    Hijmans, Mr. A., Adv. & proc., kant. Heerengr. 15 (woonh. H1330)
 H1947    Hijmans Czn., B., Prinsegr. 61
 H2363    Hijmans, E., Bazarstr. 15
 H5860    Hijmans, Fred., Arts, Chirurg-Uroloog, Pr. Mariestr. 15
 H6422    Hijmans, G., Brood en banketbakker, Copernicusplein 11
 H3041    Hijmans, Dr. H.M., Arts, Laan v. Meerdervoort 53
 H3715    Hijmans, Mrs. E. & J.F., Adv. en Proc., Nieuwe Uitleg 19
 H5516    Hijmans, L., Bezuidenhout 35
 H1597    Hijmans, S., Haagsche kofferfabr., Passage 53, 55, 57
  S 631    Hijmans, S., Zeeweg 16
 H1330    Hijmans Mr. J. Mortier, Voorz. v.d. Raad v. beroep, Ongev. verz., Javastr. 74
 H1256    Hijmans v. Wadenoijen, Mr. J.F., Adv. en proc., huis, L.C. v. Cattenburch 135
 R1435    Hijstek, G.W., Electrot. Bur. Electra, Koningstr. 54
  S 407    Hil, J.H. v.d., Statenlaan 31
 H3676    Hilkes, W.G.F., in Wijnen en gedist., Hugo de Grootstr. 63
 H2458    Hillen, A., Sigarenfabr. en Importeur, Hoogstr. 1
  S 408    Hillen, A., FIl. der N.V.A. Hillen's Sigarenfabr., Keizerstr. 4-6
 H2360    Idem, Prinsestr. 134
 H3261    Idem, K. Poten 21
 H1069    Idem, Vos in Tuinstr. 6
 H2184    Hillen, H.P., in Aniquiteiten en Meubelen, Noordeinde 64
 H6857    Hillen, Th., Regentesselaan 24
 H1667    Hillmer & Co., Heerenmode- en hoedenmag., Noordeinde 58
 H3661    Hilst, F.L. v., Tandheelk. inr., Zoutmanstr. 16 (9-4, Zond. 10-12)
 H4237    Hilst & Zonen, L. v.d., Kurkenfabrik., Groote Brouwerstr. 8-10
 H8244    Hilst, W. v.d., Riouwstr. 57
 H7586    Hintelaar, J.F., Steenh. in marmer enz., Binckhorststr. 62
 H8063    Hinfelaar & W.Y. Evers, P.W., in hardsteen, marmer, zandsteenwerken enz., v. Bassenstr. 3
   R114    Hingst, Mej. J., Tuinbouwinrichting
  S 409    Hinlopen, J.J.C., Gep.-Kolonel, villa "Anna State", Oude Schev. weg 46
 H3665    Hinlopen-geb. Dormaar, Mevr. de Wed. K.M.F., Riouwstr. 127
 H4798    Hinlopen-Hanegraat, Mevr. R., J. v. Nassaustr. 11
   H399    Hinze, J.A., Wilhelminastr. 129
 H3630    "Hippos", Haagsche Mij. tot 't leveren v. maandpaarden, Stallen, Fluw. Burgwal 70
 H6621    Hirschman, Mevr. E., Wilhelminastr.
   H816    Hissink-Vroom, Mevr. A.J., Regentesselaan 75
 H5544    Hoboken, A. v., Kant., N. Schoolstr. 37
 H2138    Hoboken v. Rhoon en Pendrecht en Baarland, Mevr. E. v., Javastr. 3
 H7340    Hodes, Christ., Theresiastr. 156
 H7967    Höfelt-Bentfort v. Valkenburg, Mevr. Wed. J.H.R., Zoutmanstr. 69
 H6505    Hoeff, H.H. v.d., Frabrikant, kant. Weteringkade 65
   H146    Hoeffelman, Dr. H.A., Arts, Corn. Speelmanstr. 28
S 1922    Hoefman, J.W., Gep. Kapt. Art. O.I.L., Res. Kapt. Art. LW., Kanaalweg 73
 H2322    Hoek, A., Obrechtstr. 207
   H311    Hoek, F., Vischh., P. Heinstr. 91
S 2094    Hoek Jr., J., Oud Notaris, Statenlaan 19
 H1783    Hoek, J.D., Smid en Gasovenfabrik., Piet Heinstr. 64
 H1827    Hoek, J.J., Vischh., mineralen medic. wateren, Zoutmanstr. 94
 H2440    Hoek, J.Z., in visch en med. wateren, Riviervischmarkt 3
   H643    Hoek, J.Z., Poelier, Vos in Tuinstr. 1a
 H2608    Hoek, Z., Architect, Bur. v.d. Architecten Hoek en Wouters, Waldeck Pyrmontkade 134
S 2120    Hoek, Z., Ant. Heinsiusstr. 2
 H1431    Hoek, Firma, Vischh., Medicinale en minerale wateren, Bankastr. 8
   H675    Hoek & Zonen, Fa. Wed. J., (Z. Hoek Wzn.), Visch- en comestiblesh., min. en medic. wateren, Vos in
                Tuinstr. 2
 H1730    Hoek & Zonen, Wed. D., Vischh., min. en medic. wateren, P. Heinstr. 91
 H5399    Hoek-Pool, Wed. S.N., Koningsplein 28
 H8456    Hoek, P. v., Dir. Generaal v.d. Landbouw, Verhulststr. 43
S 1776    Hoek Azn., A. v.d., Bouwk. timm. en aann., v. Slingelandtstr. 42-46-48
  S 411    Hoek, A.S. v.d., Mr. Timmerman en Aannemer, 't Laantje "Ma Retraite", Kanaalweg 9
  S 412    Hoek, Sally v.d., Leuvenschestr. 75
 H6266    Hoeks Sr., P.J., Prinsegr. 172
 H1381    Hoeks, W., Bouwk., Prinsegr. 67a
  S 480    Hoekstein Mast & Co., Handel in ijzerw., v. Slingelandtstr. 203-205 (magaz. en kant. geop. v. 7-6)
 H6306    Hoekstein, Mast & Co., in ijzerw., fil. Denneweg 13a (magaz. en kant. geop. v. 7-6)
 H2772    Hoekstr & Co., Boek- en Steendr., Molenstr. 7 en 15
 H6098    Hoelen, voorh. Gez. Schaake, in damesconf., Noordeinde 136a
 H7433    Hoencamp, M.J., Dir. Expl. Mij. v. Dagbladen, Prinsegr. 39
 H3016    Hoenderdos, P., Brandstoffenh., David Blesstr. 43
 H2982    Hoenderpark "Wilhelmina", A. v. Buerenstr. 31-33
S 1940    Hoenders, H.J.G., vert. fa. de Bruyn Ltd., plantenboter, v. W. v. Dijkveldtstr. 9
 H5090    Hoetink, B., Gep. O.I. Hoofdambt., Jul. v. Stolberglaan 6a
 H2432    Hoetink, B.J., Dir. d. Registr. en Domeinen, v/h. Dep. v. Financiën, Gr. Hertoginnelaan 108
 H2746    Hoetink, Dr. H.R., Stationsweg 109
 H6112    Hoeufft, Jhr. W., Oud-Sectie-Ingenieur-Staatsspoorw., Laan Copes van Cattenburch 66
 H1235    Hoeufft v. Velse, Douair, Jhr. J.P.E., Laan Copes v. Cattenburch 77
 H3298    Hoeve, Gebr. ten, Roggebroodbakkerij, Waldeck Pyrmontkade 1
 H4234    Hoevell, J.J.L.D., Baron v., Arts, J. v. Nassaustr. 30
 H8476    Hoevell tot Nijenhuis, G.W.W.C. baron v., Oud-Gouverneur v. celebes en onderh., Theresiastr. 107
 H5027    Hoëvell, W.C. v. Eck, Mevr. Douair, B.G.W.W.C. Baron v., Koningsplein 20
S 1241    Hövell tot Westerflier, O.E.T.H., Frankenslag 300
S 1341    Hoeven, C.J. v.d., Aannemer, Bentinckstr. 135
 H5221    Hoeven, H. v.d., Pr. Hendrikstr. 151
 H7339    Hoeven, H.M. v.d., Vrachtrijder, Wassenaarscheweg 215
 H3893    Hoeven, J. v.d., Herstelplaats v. machineriën, 's Gravenzandelaan 105
 H3780    Hoeven, Dr. L. v.d., Surinamestr. 14
 H3248    Hoeven, W.M. v.d., Aannemer Dir. Intern. Mij. t.h. aannemen v. werken, L. v. N.O. Indië 141
 H5382    Hoeven & Co., A. v.d., Agentuur en Commissieh., de Ruijterstr. 7
                Hof van Arbitrage:
 H7812    Concierge en portier. Alleen op bureau-dagen v. 9-5
 H7813    Concierge en portier. Alleen op bureau-dagen v. 9-5
 H7830    Secretaris Generaal, Baron Michiels v. Verduynen
 H7831    Eerste secretaris, Jhr. Roëll
 H7829    Commies, Dr. Rooseboom
 H5887    Hoff, K.J.H., Conradkade 66
 H7563    Hoffman-Havelaar, Mevr. Wed. W.J., Nicolaistr. 21
S 1624    Hoffmann-Romeny, Mevr. Wed. A.J., Pr. Mauritsplein 12
S 1440    Hoffmann, K.E.A., J. v. Oldenbarneveltlaan 52
 H6637    Hofkes, H.D., Dir. Haagsche verz. soc., P. Heinplein 1
 H3951    Hofkes, Mej. J.J., Laan Copes v. Cattenburch 14
 H3121    Hofland, G.L., Gep. pres. weeskamer, Danckertstr. 34
 H5052    Hofland, J., Oud-Resident v. Ned. Indië, Lubeckstr. 9
S 1534    Hofland, K., Expert v/d. Scheepvaart, D. Hoogenraadstr. 112
   H524    Hofman, J.J., Apoth., Schenkweg 7
 H7528    Hofman, J.W.J., Oud Luit. Kol. Inf. O.I.L., de Carpentierstr. 100
   H473    Hofstad", De", Artistiek Weekbl. v. Nederl., N. Havenstr. 83 (9-5)
 H7174    Hofstad", Electr. drukkerij "de, E. Schmidt-Schaaff, Fagelstr. 1d
 H1395    Hofstede, H.J., Alexanderstr. 11
  S 415    Hofstede, Dr. J.W., Arts, Haringkade 1a
S 1606    Hofstede, Mej. G.S.C., Doornstr. 13
 H7565    Hofstede-Oosthoek, Mevr. N., van Speykstr. 41
  S 416    Hogendorp, Mr. D. Baron v., Zeekant 28
 H5072    Hogendorp, Mr. H. Graaf v., Sweelinckstr. 32
 H4988    Hogendorp, Jonkvr. M.A. v., W. Pyrmontkade 150
 H8183    Hogersijk Jr. geb. Man, Mevr. de Wed. L., 1ste v.d. Boschstr. 27
 H2283    Hogervorst, G., Handel. in Brandst., Sumatrastr. 246
 H5376    Hogervorst & Bijning, Agenten v. Buitenl. Huizen, Weimarstr. 163
 H1547    Hogerzeil, Mr. S.J., Stadhouderslaan
 H7120    Hogetoorn, Ger., Kapper, Suezkade 119
  S 417    Hogetoorn, J. Witse, Kapper, Fred. Hendriklaan 86
 H6669    Hogetoorn, Jelle E., Kapper, Adelheidstr. 117
 H7732    Hol, W., Insp. v. Politie, Chef Politiehonden-brigade, Ch. de Bourbonstr. 196
 H6340    Hollaar, C., in Aardappelen en brandst., Zuidwal 1 en 1a
 H4515    Holland, A., Gep. Kolonel, J. v. Nassaustr. 30
 H3745    Holland-Amerika, Schoenen Mij., Veenestr. 7
   H212    "Hollans Automobile", Techn. bur., Stationsweg 51
 H6979    Holland-Canada Hypotheekbank, Noordeinde 31
 H7355    Holland Machine Cy., Hofwijckstr. 39
 H7941    Holland Motor Cie., T. Meyer, Houtweg 14, 15 (bij geen geh. H1654)
 H6958    "Holland", Stoomververij en Chem. wasscherij, Spui 176
  S 418    Hollander, R., haringhandel, Weststr. 317
 H2376    "Hollandais", Café-Rest., N. Ooms, Groenmarkt 23
 H2441    "Hollandia", Goederenhandel N.V., Prinsegr. 43
   H138    Holl. Aanneming Mij., Gr. Hertoginnelaan 258
 H5948    Holl. Auer Mij., Mauritskade 61
 H8484    Holl. Beton Mij., Directiekeet Bouw Meddens, Nieuwe Verkeersweg Spui-Buitenhof
   H997    Holl. Beton Mij., Weimarstr. 76
   H470    Holl. Fouragehandel, Jansen & Co., Hofwijckstr. 19-21
 H1083    Holl. IJz. Spoorw. Mij., Afd. Bestelgoederen, Stationsweg 94
 H4673    Idem, Bestelgoederen kant. (alleen voor verzending van bestelgoederen), Groenmarkt 23
  S 420    Idem, Halte Duinstr.
 H6347    Idem, Halte stoomtram, Loosd. weg
 H4674    Idem, Inform. en Rondreisbur., Groenmarkt (werkd. 8-8)
 H6332    Idem, Insp. bur. Vervoer en handelsz., Stationspl. 26
 H3814    Idem, Insp. bur. v. weg en werken werkdagen 8.30-12; 1.30-4.30; 7-8.30 Zondag 10-12 vm.
 H1121    Idem, Reizigers en Bagage, Stationsweg 94
 H1107    Idem, Stationschef en Telegraafkant., Stationsweg 94
 H1108    Idem, Vrachtgoederenbur., Stationsweg 94
  S 419    Idem, Station Schev. Kurhaus, G. Deynootplein Inform. bur. geopend Juni, Juli, Aug, Sept.
 H7094    Holl. Kunsthandel, Noordeinde 27a
 H6765    Holl. Lelie", "De, Blouses, Robes, Plaats 9
   H138    Holl. Mij., tot het vervaardigen van werken in gewapend beton, Groot Hertoginnelaan 248
 H2792    Holl. Mij. van Onr. Bezit., Kant. v. vaste Goederen, Dir. S. Steens, L. v. Meerdervoort 7b (Bij geen
                 gehoor H1978)
 H6738    Holl. Mij. v. Landbouw, Bur. Anna Paulownastr. 11
 H6412    Holl. Mij. tot Zoutexploitatie in Rusland, Pres. L.J. v.d. Steenhoven, Stadhoudersplein 114
     H94    Holl. Nijverheid, De, Manufact., Plein 12
 H3815    Holl. Plantenboterfabr., Goudriaankade
   H331    Holl. Societeit v. Levensverz., Gen. agentschap, A. Paulownastr. 2a
   H265    Holland Typewriter Co., Korte Poter 55-55a (bij geen geh. H 401)
 H2055    Holle v. Motman, L., Duin-ouwe, Wassenaar
 H3113    Holleman, F.A., Tasmanstr. 149
 H5977    Hollinde v.d. mark, H.W., sigarenh., The Golden Star, K. Poten 14
 H6892    Holman, A., Gerard Reijnststr. 62
 H6967    Hols, J.M., Schoen- en laarzenmag., Wagenstr. 78
 H3655    Holst, M. v., Billitonstr. 6
 H7030    Holthaus, Mr. H.Th., Nassau Odijckstr. 41
 H5174    Holthe tot Echten, Jonkvr. M.A.W.L. v., Riouwstr. 172
 H5076    Holthuizen, W., Emmastr. 41
   H996    Holtmans, E., behangerij, stoff., de Riemerstr. 19
S 1390    Holtz., D.A., Statenlaan 12
 H4751    Holwerda, N.L., Arts, gep. dirig., offic. v. gezondh., v. Blankenburgstr. 53
 H4161    Holz, Fa. H.J., Goud- en Zilverw., Schoolstr. 37
 H5904    Holzmann, F., Assuradeur, Archimedesstr. 143
 H1189    Hombroek, Mr. C., Adv. en Proc., Spui 265
S 1778    Hondius, Mej. J.C., Leuvenschestr. 53
   H238    Hondt, M. de, Direct. Ital. Opera, Kettingstr. 17
 H6478    Honigh, P., Bloemenmag., "Corona", aanleg en onderh. v. tuinen, Valkenboschlaan 78
 H1099    Honnerlage Grete, J.M., Laan v. Meerdervoort 2
S 1468    Hont, M. de, Viviënstr. 55
              Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie:
 H1800    Directeur-Generaal (persoonlijk), Parkstr. 2
 H5039    Administrateur, Plaatsverv. Dir. Gen., (persoonlijk), Parkstr. 2
 H8335    Hoofdingenieur der Telegrafie, Bur., Noordeinde 154
 H3326    Hoofdinspecteur der Telegrafie, Parkstr. 6
 H3327    Hoofdinspecteur der Telegrafie, Parkstr. 6
 H3326    Chef 1e Afdeeling (Algem. zaken Posterijen)
 H3327    Chef 1e Afdeeling (Algem. zaken Posterijen)
 H3326    Chef 2e Afdeeling (Telegraafdienst)
 H3327    Chef 2e Afdeeling (Telegraafdienst)
 H3326    Chef 3e Afdeeling (Telefoondienst)
 H3327    Chef 3e Afdeeling (Telefoondienst)
 H3326    Chef 4e Afdeeling (Brieven en Pakketpost)
 H3327    Chef 4e Afdeeling (Brieven en Pakketpost)
 H3326    Chef 5e Afdeeling (Techn. dienst der Telegrafie en Telefonie)
 H3327    Chef 5e Afdeeling (Techn. dienst der Telegrafie en Telefonie)
 H3326    Chef 6e Afdeeling (personeel)
 H3327    Chef 6e Afdeeling (personeel)
 H3326    Chef 7e Afdeling (Ontvangsten der Posterijen)
 H3327    Chef 7e Afdeling (Ontvangsten der Posterijen)
 H3326    Chef 8e Afdeeling (Gebouwen)
 H3327    Chef 8e Afdeeling (Gebouwen)
 H3326    Chef 9e Afdeeling (uitgaven ten laste v.d. Staatsbegroting)
 H3327    Chef 9e Afdeeling (uitgaven ten laste v.d. Staatsbegroting)
 H3326    Chef 10e Afdeeling (materieel)
 H3327    Chef 10e Afdeeling (materieel)
 H3326    Chef 11e Afdeeling (Zaken v. Juridischen aard)
 H3327    Chef 11e Afdeeling (Zaken v. Juridischen aard)
 H3326    Chef 12e Afdeeling (Secretariaat)
 H3327    Chef 12e Afdeeling (Secretariaat)
 H3289    Hoofdcomité v.h. Roode Kruis, Oude Scheveningsche weg 3
 H1756    Hoofdwachthuis, Militair, Buitenhof 19
     R57    Hooft Graafland, Douair, Jhr. Mr., "Huize Drievliet", Vlietweg C 135
 H6790    Hooft Graafland, Jhr. C., Kapt. Luit. ter Zee, adj. v. H.M. de Koningin, Koninginnegr. 20a
  S 421    Hooft v. Huijsduijnen, A., Sigarenh., Prins Willemstr. 7
 H2223    Hooft-Wildschut, Mevr. Wed. Dr. P.J. 't, 2e Schuytstr. 145
 H2011    Hooft, J.A. v. 't, Mineraalwaterfabr., N.W. Binnensingel 7-8-10
 H2623    Hooft-Wijnands, Mevr. Wed. Mr. H.A., Riouwstr. 198
  S 573    Hooftman, P., Frankenslag 36
 H5850    Hoogeboom, C.J., fijne vleeschw. en comest., Tasmanstr. 142
S 1732    Hoogenboom, J., Rijksingenieur v.d. Spoorwegen, Stadhouderslaan 77
   H879    Hoogenbosch, N.V. Ned. Schoenindustrie, v/h. Gebr., filiaal, Wagenstr. 67
 H4092    Idem, filiaal, Prinsenstr. 107
 H6168    Idem, filiaal, Boekhorststr. 76a
 H1666    Hoogenbosch, A.J., Dir. N.V. Ned. Schoenindustrie v/h. Geb. Hoogenbosch, St. Veerkade 16
 H5521    Hoogendam, J., Vergulder en encadreur, kunsth., Denneweg 114c
   V160    Hoogendam Jzn., P., Groot- en kleinhandel in boter, kaas en eieren, Willemstr. 25
   R202    Hoogendam Wzn., P., in zuivelproducten en eieren, Heerenstr. 9
   R203    Hoogendam, Wed. W., kruideniers- en gruttersw. enz., Heerenstr. 53
    S 26    Hoogendijk, L.F., Houthandel, C. Jolstr. 115
 H2310    Hoogendijk Jz., Fa. A., Bodega Oporto, Hoogstr. 38
 H3207    Hoogendijk, Witte, Riouwstr. 153
 H1870    Hoogendijk-de Zeeuw, A. Paulownastr. 60
 H6611    Hoogendoorn, Gebr. J. & C., bouwkundigen, Engelenburgstr. 43
 H6220    Hoogenkamp, G.H., Vertegnw. Kahrels' thee, Weimarstr. 420
 H2097    Hoogenkamp, H., Banketbakker, Weimarstr. 10 en 10a
  S 423    Hoogenraad, A., Reeder, H., Pr. Willemstr. 30
  S 425    Hoogenraad Jzn., Dirk, Mr. Smid en Reeder, Wassenaarschestr. 137
 H3636    Hoogenraad, G.J., Leeghwaterkade
S 1734    Hoogenraad Jzn., Jacob, Loodgieter en Zinkwerker, Marcelisstr. 60
S 1862    Hoogenraad Jr., Jobs., Agent in netten, touwwerk, cachou en oliën, D. Hoogenraadstr. 98
  S 418    Hoogenraad, Piet, Weststr. 317
  S 427    Hoogenraad Jzn., W., Kuiperij, makelaar in haring enz., Havenkade 45, werkpl. Vijzelstr. 43-47
     R58    Hoogenraad, R.H., kant. v. vaste goederen, hypoth. en ass., Heerenstr. A 7
   H957    Hoogenraad & Wesselo, Motorpakschuitdienst op Rotterdam, Leeghwaterkade
 H7977    Hoogenstraaten, Mej. J.P.M.M., Theresiastr. 97
  S 428    Hoogenstraaten-Kunemann, Mevr. de Wed. G.A., Villa "Casa-Maria", J. v. Oldenb. laan 80
   H552    Hoogeveen, Krijgsschool, De, N. Uitleg 1
  S 679    Hoogeveen, C.D., Dir. Oudt-Holl. Olieverwenmakerij, Kanaalweg 107
 H6701    Hoogeveen, H.J., Laan Copes v. Cattenburch 6
 H5862    Hoogeveen, J.A.A., Alexanderplein 19
 H1388    Hoogeveen, J.C., Bloemenmag. Aansl. en Onderhoud v. tuinen, Frederikstr. 82
  S 429    Hoogeveen, J.C.P., "Arctos", Kruideniersw., Fred. Hendriklaan 141
 H1878    Hoogeveen & Co., J., in IJzerw., Veenkade 31-35
 H1411    Hoogewerff, Prof. Dr. S., Villa "Kleinhuize", Leidscheweg, Wassenaar
 H2461    Hoogewerff, Chabot & Visser's Wijnh., N.V., Noordwal 4
 H6685    Hoogstraaten, W., Kruideniers- en grutterswaren, enz., Bezuidenhout 152
 H4505    Hoogstraten, J., Boter-, Kaas- en Eierenh., Zoutmanstr. 75
   H161    Hoogstraten, E.G. v., Administratiën, ass., Kant., Daendelsstr. 3
 H1848    Hoogstraten, J.W.P. v., Adj. van H.M. de Koningin, Mauritskade 33
 H6538    Hoogstraten, W.F. v., Luit. kol. der Art., toegev. aan den Insp. der Vest. Art., 2e v.d. Boschstr. 22
 H3170    Hoogstraten, W.J. v., Boek- en papierhandel, Noordeinde 98
 H2615    Hoogteijling, N.C., Transport-Mij. "Duinoord", Behangerij en Stoffeerderij, 2e v. Blankenburgstr. 109
S 1211    Hoogteijling, N.C., v. Boetzelaerlaan 4
 H3978    Hoogweg & Blom-Meyer, Fa., Mineraalwaterfabr., "de Granaatappel", Isobar. Bierbottelarij,
                 Spijkemakersstr. 3-3a
 H3064    Hooijkaas, M., 2e Adelheidstr. 213
 H5621    Hoop & Titel, de, huis- en decoratieschilders, Sumatrastr. 228
  S 430    Hoop, C. v.d., v. Lennepweg 69
  S 431    Hoop, J. v.d., Wagenaarweg 12
 H3081    Hoop, Mr. E.J., Thomassen à Thuesselink v.d., Commies Prov. Griffie, N. Dillenburgstr. 2
 H2806    Hoorenman, Nevr. de Wed. L., Fotogr.-art., Nieuwstr. 19
S 1635    Hoorenman, M.A., Villa Duinaue, Badhuisweg 5
 H2365    Hoorn, A. v., vert. vleeschw., fabr. J. Meester Wijhe, de C. Rebecquestr. 1
   H601    Hoorn, A.J.W. v., Directeur v. Ned. Ind. Cultuurondern., A. Paulownastr. 28
 H1935    Hoorn, G.H. v., banketbakker, Theresiastr. 65
S 1705    Hoor Janssen, H.F.L. v., Fr. Hendriklaan 40
S 1465    Hoorweg, N.J., Frankenslag 156
 H8306    Hoorweg, P.N., Ingenieur, L. v. Meerdervoort 399
 H4789    Hoorweg-Leesekamp, Mevr. de Wed. Dr. N.J., Laan v. Meerdervoort 263
S 1658    Hoos, Johan C., Frankenslag 118
       V8    Hoos, M., Huize "Vlietenburgh", Oosteinde C 13
 H1852    Hoosemans, H.F., Huish. Art. "Confidentia", Pr. Hendrikstr. 41
S 1421    Hooyer, D.A., Pr. Mauritsplein 7
 H3970    Hooykaas, D., Laurens Reaelstr. 7
 H2720    Hoppen, Theod., Schoenwinkelier, Herderinnestr. 10
 H1999    Hora Siccama, H.H., Kneuterdijk 10a
 H1697    Hora Siccama, Jhr. J.Th., Oud-Referendaris Ned.-Indië, Laan v. Meerdervoort 43
 H4584    Hora Siccama, Jhr. L.T., Surinamestr. 17
 H6585    Hora Siccama, Jhr. Mr. J.H., Bezuidenhout 13
 H7778    Hornes, M., in fijne vleeschw., Valkenboschlaan 184
 H5933    Hornman, J., taxateur, koopman in meubelen en antiquiteiten, Columbusstr. 18
 H4066    Hornstra, J., Suezkade 155
S 1736    Horrix Mzn., W., Electro-techn. Bur. v. adviezen, A. Heinsiusstr. 220
 H5564    Horscht, W.R.E., Lijstenfabr. en kunsth., Molenstr. 47
 H6759    Horssen, J.H. v., Kleedermaker, Anna Paulownastr. 39
 H3371    Horst, A. v.d., Kap- en modesalon, A. Paulownastr. 31
 H6349    Horst, A.G. v.d., Hemsterhuisstr. 31-33
 H6679    Horst, E. v.d., Mag. v. zijden stoffen en modeart., Ged. Burgwal 8-8c
 H7733    Horst H.Pzn., D. v.d., Laan van Meerdervoort 342
 H4342    Horst, Dr. J.W.C., Oranjeplein 98
  S 354    Horst, Mevr. E.B. ter, N. Parklaan 73
  S 435    Horst, Mr. F.R. ter, Badhuisweg 93
 H6075    Horst, M.J.W. v.d., Lood- en zinkw., Loosd. kade 136/137
 H1188    Horst, W.A. v.d., Fourageh., Zieke 171
   R201    Horsting, H.W., Gedel. N.V. Ned. Ind. Scheepsbouw en Kustvaart Mij., Haagweg 68
 H7337    Horstmann, F.J.E., Duinhorst, Wassenaar
S 1162    Horstmann, A.C. Herbert, Fred. Hendriklaan 9
S 1253    Idem, Stal, Pansierstr. 17
 H2442    Horstmann & Luckmann, (maison de Blanc), Hoogstr. 13
   H227    Hospitaal, het Militair, Fluweelen Burgwal 72
 H5522    Hôtel Albion, Stationsweg 85
 H4610    Hôtels Astoria-Bristol, les deux Hotels, propr. Jb. Stuitjes, Hoefkade 9, Stationsweg 159
 H6056    Hôtels Astoria-Bristol, les deux Hotels, propr. Jb. Stuitjes, Hoefkade 9, Stationsweg 159
   H447    Hôtel Bellevue, C.J. v. Velsen Gzn., Bezuidenhout 15
  S 971    Hôtel Bristol, Restaurant, Badhuisweg 1
  S 438    Hôtel Café-Rest., Altburg, Dir. C.J. de Muijer, G. Deymootweg 93
 H1975    Hôtel-Café-Rest. "Americain", Wagenstr. 49-49a
     H93    Hôtel "Central", Dir. J. Sassen, L. Poten 24-28
 H7381    Idem, Café, Lange Poten
 H7890    Idem, Administratie, Lange Poten 24-28
     H76    Idem, keuken, L. Poten
 H7382    Idem, Directie, L. Poten (v. 9-12 v.m., daarna H93)
  S 982    Hôtel "Clarence", Mevr. M.C. Vermaat, O. Schev. weg 110
 H6027    Hôtel "Duinoord", Rest., Sweelinckplein 14
 H3318    Hôtel Genfer Hof, Spui 281
  S 270    Hôtel "Du Nord", Café-Rest., H.J. Kolk, Keizerstr. 27-29
   H847    Hôtel d'Angleterre, H.G. Jansen, Wagenstr. 22
   H319    Hôtel en Café-Restaur. "De Nieuwe Doelen", Plein 6-7
   V109    Hôtel-Café-Restaur. "De Zwaan", Restaurateur Theo Moolhuijsen, Heerenstr. A 107
     R59    Hôtel-Café-Rest. Kuys-Witzenburg, E.J. Krummeich, Haagweg 92
 H1106    Hôtel-Café-Rest. "Terminus", G. v. Stigt, Stationsweg 92
 H6897    Hôtel -Café-Rest. Zuid-Holland, Heerengr. 54
  S 454    Hôtel de la Promenade, Oude Scheveningscheweg 21
   H999    Hôtel de l'Europe, Huygenspark 17
 H6964    Hôtel Dolmans, Spuistr. 4a, Gortstr. 20-22
  S 440    Hôtel des Galeries, L. Kohl, Gever Deynootweg 1-5
  S 441    Hôtel "Garni", D.L. v.d. Harst, Hotelh., Keizerstr. 23
 H7843    Hôtel Germania, Krayenhofstr. 67-73
S 1117    Hôtel Godschalk, M. Godschalk, Harstenhoekplein 48-54
   H628    Hôtel des Indes, Lange Voorhout 56
   H609    Idem, Leveranciers en contrôle, Lange Voorhout 56
 H6791    Hôtel "Kasteel Oud-Wassenaar", Wassenaar
  S 475    Hôtel d'Orange, Zeekant 15
  S 476    Hôtel d'Orange, Controleursloge, Zeekant 15
 H1486    Hôtel Pension Insulinde, Bankaplein 2
S 1222    Hôtel Pension "Madeleine", Dirk Hoogenraadstr. 144-146
   H274    Hôtel Pension Prins Hendrik, Stationsplein 68
 H5545    Hôtel-Pension Villa "Poelman", Mauritskade 39
     H46    Hôtel du Lion d'or, Exploitant K. Malleé, Z.-Holl. Bierbr., Hofstr. 4
 H1613    Hôtel du Passage, Jos Jansen, Passage 31
  S 437    Hôtel v.d. Abeelen, Gevers Deynootweg 61
   H757    Hôtel-Café-Rest. "Het Wapen van 's-Gravenhage", A.P. Appel, Gr. Markt 9-10
  S 529    Hôtel-Central, C. Deynootweg 9-11-13
   H521    Hôtel "Hertenkamp", Bezuidenhout 19
 H5033    Hôtel Holland, E.G. Sopeca prop., Wagenstr.
 H1618    Hôtel Internationaal, N.W. v. Haarelem, Kettingstr. 19
 H6791    Hôtel Kasteel "Oud Wassenaer", Wassenaar
  S 442    Hôtel Keyl, Gevers Deynootweg 18
  S 443    Hôtel Kurhaus, Portier, Zeekant 10
  S 446    Idem, Spreekcel
  S 447    Idem, Directie der expl. Mij. Scheveningen (H.A. Fuhr, Gev. Deynootweg 134)
     R54    Hôtel "Leeuwendaal", Café en Rest., Dir. G.C. v.d. Peet
   H767    Hôtel du Vieux Doelen, Tournooiveld 3-4-5
 H4336    Idem, Dépendance, Tournooiveld 3-5
  S 450    Hôtel Palace, Concierge, Gevers Deynootplein 134
  S 449    Idem, Portier
  S 451    Idem, Spreekcel
  S 452    Idem, Magazijn
  S 453    Idem, Wijnkelder
   H764    Hôtel Pauluez, Korte Voorhout 2
  S 292    Hôtel Pension M.J. de Greef, Gevers Deijnootweg 59
 H7499    Hotel de Phoenix, Eig. J.W. Crooy, Wagenstr. 133
  S 455    Hôtel Rauch, Keizerstraat 2
 H6964    Hôtel-Rest. P.N.J. Dolmans, Spuistr. h. Gortstr.
 H2434    Hôtel-Rest. "Pomona", Vegetarisch, Molenstr. 53
  S 686    Hôtel Rheingan, Gevers Deynootweg 23
  S 456    Hôtel Royal, L. Malleé, Badhuisweg 8
 H2937    Hôtel "Sans Souci", Regentesselaan 317
  S 459    Hôtel "Savoy", Zeekant 4
  S 905    Hôtel Schnitzler, Gevers Deynootweg 25
 H4410    Hôtel St. Joris, Eigenaar J.M. v.d. Sande, Wagenstr. 100-102
 H3107    Hôtel "Stad Dorfmund", Eig. Aug. Sieper, K. Houtstr. 13
   H250    Hôtel "Stad Dusseldorf", Wagenstr. 68
 H2121    Hôtel N.Ph.A. v. Straelen, Café-Rest., Wagenstr. 31
 H1101    Hôtel "Tourist", Eig. J.A.N. de Pauw, Stationsweg 46
 H5950    Hôtel De Twee Steden, Portier, spreekcel, Hotel, Leveranciers en contrôle, Buitenhof 24-26
     H62    Idem, Portier, Restaurant
 H3768    Hôtel Victoria, Café-Rest., Spuistr. 16
 H5743    Idem, Controleur, Achterom 45
S 2018    Hôtel Witte Brug, Badhuisweg 251
S 2019    Idem, Portier (8 vm-9 nm)
S 2020    Idem, Leverancier en contrôle, Badhuisweg 251 (8 vm- 9 nm)
     V14    Hôtel "De Wyckerbrug", café rest., pachter A.M. v. Velsen
 H2835    Hôtel "de Zalm", Prop. M. Vermaat Jr., Molenstr. 49
   H411    Hôtel van Zeben, Wagenstr. 44
  S 461    Hôtel "Zeerust", Strandboulevard. Portier. Voor de Directie aansluiting vragen
 H1201    Hôtel Zeven Kerken v. Rome, Spui 271
 H2420    Hotz, F., Commdt., v.h. korps geleiders v. ontplofbare stoffen, Stephensonstr. 34
   H664    Houbaer-v. Meegen, Mevr. Wed. J., Wilhelminastr. 160
 H4403    Houben Whitney, H.G.J., Valkenboschkade137
 H7470    H(oudt) B(raef) S(tant), Rijwielfabr. W.C. v. Beijeren, Zoutmanstr. 71
   H196    Houdt, W.H. v., Broodbakkerij, O. Molstr. 33
 H2324    Hout, Willem v., Heerenkl. naar maat, P. Heinstr. 19
 H2618    Hout, A.C. v.d., Sweelinckplein 74
 H5635    Hout, D.A. v.d., Vleeschh., Regentesselaan 134
 H5949    Hout, J.W. v.d., Boekhandel, Prinsestr. 73a
   H714    Houten, Gebrs., ten, in slaapkamer ameubl., enz., L. Houtstr. 4 (Gesl. v. 5.30-7)
 H5019    Houten, Mr. D. v., Villa "Beekhage", Carnegielaan
 H5257    Houten, H.Th. v., Bouwk., Timmerm. en Metsel., de Riemerstr. 55
 H5388    Houten, J.J. v., Huisschilder en Glazenmaker, Koningsplein 38a
 H8186    Houten, J.W. v., Lood- en Zinkw., Loosd. weg 691
  S 591    Houten, P. v., N. Parklaan 179
 H1832    Houten, P.J. v., Laan van Meerdervoort 106a
 H2820    Houten, Mr. D. v., Adv. en Proc., Kant., Molenstr. 39
 H2779    Houten, R.P. v., L. v. N.O. Indië 4
 H5864    Houten, Gez. v., Manuf. en gem. goederen, 1e v.d. Boschstr. 60
 H1974    Houten & Co., Fa. v., Groote Markt 4
   H288    Houten-Prins, H. ten, Café de Corbeau, Bleyenburg 1
S 1574    Houter, Dr. Th.G. den, Hoofd-Insp. v.d. Volksgezondheid in Z. en N.-Holland, Zeeland en Utrecht,
                 Frankenslag 392
 H8219    Houth. v. K. Dekker Gzn., N.V., Huis en Directie, Z. Buitensingel 272
 H2208    Houthuysen, M.D., Regentesselaan 31
 H3602    Houtman, A., Behangerij, stoffeerderij, verhuizingen, de Riemerstr. 29
 H4783    Houtman, B.J., Grossier, galanterieën, kramerijen, enz., Boekhorststr. 97
 H3979    Houtman Jr., D., Ingen. Electrot. en werktuigk. adviesbur., A. Paulownastr. 107
 H3555    Houtman, H.J.M., Speksl., Bankastr. 3a
 H1727    Houtman, Fa. Gebrs., Aannemers, Bouwk. en Timmerlieden, kant. Elandstr. 118-120
 H7645    Houtman-Lensvelt, Mevr. A., Suezkade 112
   H541    Houtmeijers, Mej. J.M.C.Ph., Helenastr. 2d
 H5402    Houtrust, Sportterrein
 H4321    Houtum, G. v., woonh. Nassau Dillenburgstr. 43
 H6677    Houtum, G. v., Spec. arts v. nier- en blaasziekte, Atjehstr. 110
 H5378    Houtzager, Mevr. Wed. A. v., Koninginnegr. 78
 H3498    Houtzager, J.A., Wilhelminastr. 150
   V274    Houtzager Jzn., P., Westeinde D4
 H3704    Houweling's Mineraalwaterfabr. Mij. t. Expl. v. g., Segherstr. 24
 H1652    Houwen, Joh. D. v.d., Tegelhandel en vert. Stoomtimmerfabr. v/h. Nienhuis 7 Timmer, Fultonstr. 32
   H407    Houweninge, C.P. v., fa. J.H. Mann, Wijnhandel, Laan v. Nieuw Oost-Indië 70
   H737    Houweninge & IJsselstijn, v., Bloemisten, L. Houtstr. 23a
 H2314    Idem, A. paulownastr. 73
S 1045    Houwing, J.C., Dir. Assam thee en rubber Mij. "Tjimedang", Fred. Hendriklaan 31
  S 468    Houwing, Mej. D.H., Villa Henriëtte, Nieuwe Parklaan 83
 H1024    Hoven & Zn., W., Stationsweg 97
 H6963    Hovens Gréve, K., L. v. N. Oost-Indië 103
 H7224    Hoyer, C., Haagsche stoomververij & chem. wasscherij, Prinsegr. 124
 H7227    Idem, P. Heinstr. 25
 H2089    Hoyer, Herman H.F., Bankastr. 131
 H4835    Hoyman & Schuurman's Passagebur., Heerengr. 42a
 H1614    Hoyng, C., Glas, porselein en huish. art., Spuistr. 20-22
 H6120    Hoyng, Mevr. Wed. C., J. v. Stolbergplein 1
 H4922    Hubeek's elektr. verguld-, brons- en nikkelinr., D. Bierkade 13
 H7213    Huber, A.J., Danckertstr. 17
 H3976    Huber, J., Dr. Mij. t.v.d.z. Ruhaak & Co., Gr. Hertoginnelaan 142
 H6894    Huber, L.J., Insp. v.d. Waarborg, Jan v. Nassaustr. 67
 H5558    Huber-Prins, Wed. H.C.U.J., Gr. Hertoginnelaan 180
 H1457    Huberich, Dr. C.H., Counsellor at Law, Kneuterdijk 16
 H8417    Hubert, A.C., drogist, Loosd. weg 781-785
  S 470    Hubert, Mej., v. Stolkweg 18
  S 484    Hubert, Mevr. de Wed. Mr. W.P., v. Lennepstr. 40
S 2071    Hübner, M., Reclame-specialist, Lennepweg 22
 H2767    Hucht, C.A. v.d., Gen. Insp. Levensverz. Mij. "Arnhem", Wattstr. 17
 H4950    Hudig, C.J., N. Dillenburgstr. 42
S 1799    Hudig-Löhnis, Mevr. Wed. F.W., Pr. Mauritslaan 35
 H8237    Hüber, Mr. U.H., Lid v.d. Raad v. State, Javastr. 40
 H6157    Huet, Dr. G.J., Riouwstr. 154
 H1105    Huet, Paul A., Kerkhoflaan 9
 H2530    Huetinck & Co., G.H., in kristal en porcelein, Noordeinde 69
 H1713    Huffel Jr., A.J. v., de Riemerstr. 154
S 1587    Hugenholtz, J.Th. ten Bruggen, Boetselaerlaan 89
 H5155    Hugueain, Mej. J.C., Copernicusstr. 8
 H8178    Huibers, A.F., Behangerij, stoff., verhuizingen, Celebesstr. 46
   H419    Huibers, P.L., Adviseerend Ingenieur, Park "Oud-Wassenaar", C 102, Wassenaar 
 H1689    Huijser, E., Corsets, Piet Heinstr. 40a
 H2224    Huijser, Firma C., Fabr. en mag. van Corsetten, Noordeinde 29
 H7035    Huininga, J., Adelheidstr. h. A. v. Saxenstr.
 H3358    Huiskes-Buteux, Mevr. H.A., villa "Henriëtte", Emmastr. 1
S 1357    Huisman, in Vruchten en groenten, fil. Aert v.d. Goesstr. 43
 H6859    Huisman, Alex, Spaansch Fruit, enz., Pr. Hendrikstr. 104
 H6880    Idem, Groot Hertoginnelaan 200
 H5681    Huisman, E.E., Entiquités, Noordeinde 117
   H892    Huisman, J.E., Fruithandel, Veenkade 103
S 1207    Huisman, J.E., Fred. Hendriklaan 107
 H4560    Huisman, Mozes, fruithandel, Weimarstr. 50
 H3887    Huisman, S., François Valentijnstr. 177
 H6368    Huisman, S., West. Fruith., Valeriusstr. 56
S 1519    Huisman, S., Fred. Hendriklaan 63
 H7519    Huisman & Co., Clichés, P. Bothstr. 3
 H4792    Huisman & Zn., M., Antiquairs, Hofspui 44
   H300    Huistelefoon Mij., N.V. Ned., Directie en administratie, Weteringkade 2-4
   H280    Idem, Lager en werkplaatsen
 H4463    Idem, Woonh. v.d. Dir. Max Josephsohn, J. v. Stolberglaan 82
 H8055    Hulpbank, Eerste Ned., Oranjeplein 37
 H3954    Hulsbergen, J., The Jockey Club, Amst. Veerkade 33
 H6766    Hulscher, M.J., Javastr. 48
  S 185    Hulscher, J. Blemholt, Vert. der fa. Gerh. Loeber, Papier, v. Boetzelaerlaan 178
 H1034    Hulselman, E.P., Huygenspark 9
S 1919    Hulshoff, B., A. v.d. Goesstr. 20
 H6977    Hulshoff, Mr. B., v. Blankenburgstr. 81
 H4179    Hulshoff, H.J., fa. Hulshoff Esselmann, Manuf. Spui 56-58
 H6103    Hulshoff Esselmann, Fa., Manuf. Z. Buitensingel 253M
S 1494    Hulshoff Pol, J., O.I. ambt., Stadhoudersplein 47
 H5463    Hulshoff-Westendorp, Mevr. de Wed. Dr. H.L., Verhulststr. 22
   H221    Hulst, Laurens v., Laan v. N.O. Indië 105
     V79    Hulst, N.A., Huize "Leeuwensteijn", Oosteinde (Nachtaansl.)
 H4363    Hulst-Gorter, Mevr. de Wed. v., Kanaal 17
 H6050    Hulst & Wessels, v.d., Imp. v. behangselpapier, Houtmarkt 21
 H4671    Hulstkamp & Zn. & Molijn, Likeuren, vert. W.H. Meeuwisse, Stephensonstr. 12 (Tel. tot 7,-- nm.)
 H6231    Hulstyn, P.H. v., Suezkade 179
 H4826    Hulzen, J.P. v., W. v. Outhoornstr. 38
 H5266    Humel, J.P., Pédicure, Atjehstr. 132 (Tel. tot 7.-- nm.)
 H5746    Humfeld & Co., in Eff., Trompstr. 316
 H5746    Humfeld's Financier, Trompstr. 316
 H5766    Humfeld & Co., in Eff., Trompstr. 316    
 H5766    Humfeld's Financier, Trompstr. 316
S 1352    Humme, A.A., N. Parklaan 119
  S 774    Humme, H.C.Th., v. Aerssenstr. 16
 H3738    Humme, Mej. J., Leerares Solo en koorgezang, Elandstr. 52
 H3223    Hummel, Mevr. J.A., Riouwstr. 202
   R525    Hummel, J.C., Geestbrugweg 36
 H1104    Hummel, J.H., Dir. Kon. Paketv. Mij., Stationsweg 76                                    
                         

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 297-304

Transcriptie door: Erica v. D.


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net