's HEER ARENDSKERKE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 12.-- m., van 2.30 nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm. Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd. 
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  3    Hekke, Jacs. v., Comm. in aardappelen, hooi, enz., Bloembollenkweeker

  4    Maale, J. v.d., Comm. in aardappelen, fruit en eieren

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  5    Schaik, J. v., Koopman in aardappelen, hooi en stroo
  2    Smit Jr., J., in Rijwielen

  ..    Telegraafkantoor (°)

  1    Valkier, J., Aardappelhandel

top


HEERDE (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 4.30, van 6.-- nm. tot 8.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Apeldoorn Hzn., Fa.J.L. v., Zeepfabr. "de Klok", Kantoor
12    idem, Woonhuis

  4    Boeve, D., Winkelier en Graanhandelaar
  3    Brederode, H.W.C, Rijwielhandel en Café

  2    Hôtel Boeve

10    Korteweg, Dr. A.J., Arts

  5    Lijphart, E.E., Kweeker en Steenfabrikant

  8    Regteren Altena, J.W. v., Dorpsplein
  6    Riemsdijk, J.G. v.
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  7    Schorer, Jhr. J.G., villa Rhijnsburg
  9    Stoomzuivelfabr. "Heerde" Coöp

  ..    Telegraafkantoor (°)

11    Versteeg, Dr. J., Arts

top


's HEERENBERG (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30, van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

  2    Bonifatiushuis
  1    Bosman, Wed.J., Hôtel Bosman

  3    Gemeentebestuur van Bergh (Gld.)

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


's HEERENHOEK (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor, wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  1    Martens, J., Rijwielhandel en commissionair

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


HEERENVEEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

75    Accountants en Administratie Kant., J.H. Bekkering & Zn., Dracht

65    Berg, M. v., Boter- en kaashandel, Stationsplein
15    Binnert Overdiep, Fa. A., Boekhandel, Dracht
45    Binnerts, Mr. H., (Mrs. H. & T. Binnerts), Advocaten en proc., kant. Heideburen 97
42    Bloembergen en Zone's Bank, A., Bijkant., Dir. Jhr. K.W.J. de Beijer, Heerenwal 3
21    Boersma, D., in Kol. waren, Vleeschmarkt
67    Boltje, G.W., Aannemer, Parallelweg
  5    Boschloo & Pothaar, Friesche Bankvereen., Kassiers, Fok
89    Bosma, S., Café- en stalhouder, Verl. Dracht 270
47    Bouma, M., Apotheker, Lindegr.
78    Brandsma Azn., J.S., Ovenbouwer & Aannemer, Nieuweburen
10    Broekman, M., Grossier in schoenwerk, Dracht

53    Coöp. Vereen. tot het oprichten en drijven v.d. Stoomzuivelfabr. "Jagtlust", Oudeschoot
43    Coöp. Zuivelfabr., Dir. Hartmans, 't Meer

17    "Friesche Vischhandel", Terband

58    Gaastra, A., Rijwielhandel, Verl. Dracht
72    Gend & Loos, Fa. v., H. Colignon & Co., Expeditie, incasso, enz., Breedpad 615
44    Gerritsma, C.G., Boterhandel, Het Meer
38    Graaff, J. de, Arts, Lindengr. 47
70    Graaff, J. de, Arts, Fok 65
29    Greeve, Mr. W.H. de, Kassier, woonhuis (Kantoor Adv.-Proc., tel. no. 6, van 9-1 en 2½-6)
25    Groen, F., Hôtelhouder, Dracht

49    Hartmann, F., voorh. R.B. Bakker, Banketbakker en kok, Dracht 394
59    Heerenveensche Boekhandel, voorh. A.L. Land
36    Heerenveensche Stoomwasch- en Strijkinr., Straatweg
52    Heloma Mzn., Mr. M. v., Kantonrechter, Huize "Voormeer"
56    Heloma, Mej. H.D. v., Breedpad
  3    Hepkema, Tj., Uitgever "Nieuwsblad van Friesland", Stationsweg

57    Jager & Wierda, Rijwielen en autom., Dracht 399
48    Jong, L. de, Gymnastiek-onderwijzer, Het Meer
13    Jorissen, Naaml. Venn. Hôtel, Vleeschmarkt 84

79    Kallen, D.F. v.d., Goedkoope Bazar, Dracht
61    Kijlstra, Dr. G., Arts, Heideburen
66    Kniphorst, J.A., Expediteur, Heerenwal 59
30    Kuiper & Zn., IJ., Graanhandel. en Korenmolenaars, Het Meer

74    Lankhorst, A., Dracht 211
71    Leij, Mr. W.F. v.d., Adv.-Proc., Stationsweg 166e
32    Lubach, A., Café Paul Krüger, Oude Koemarkt 88

84    Mebius, H., Machinefabr., Verl. Dracht 332
11    Messcher, J.L., Exportslager, importeur van Argentijnschvleesch, Schans B23
  6    Mispelblom Beijer, Gebrs., Kassiers. (Kantoor 9-1, 2-6)
77    Muinck, Mr. M. de, Dracht 225
39    Muntendam, D., Visch- en Fruithandel, Dracht

28    Naaml.Venn.Ned.Rietvlechtfabr., Dir. G.J. Ankerman
  2    Ned. Tramw. Mij., Directie, Stationsplein
  3    Nieuwsblad v. Friesland, Tj. Hepkema, Uitgever, Stationsweg
  6    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, Gebrs. Mispelblom Beijer

  1    Oliefabriek "Heerenveen", "Stoom-, voorh. D. Woltman
62    Onderl. Ziekte-Risico Verz. Mij., (Kant. 9-1, 2-7)
14    Overdiep, G., Koopman in ijzerwaren, Lindegr.

55    Peters, C.E., Arts, Haringspad
76    Phoenix, Vernikkelfabr. en Vijlenkapperij, Dir. J.D. Nieuwenhuis, Stationsweg (Nijehaske)
64    Post & Zn., R., Aannemers en bouwkundigen, Kerkstr.
  9    Pothaar, G.J., IJzerhandel., Dracht
26    Prinsen, L.J., Slager, Lindengr.

35    Rechtbank, Arr.-, Geb. "Cracstate"
50    Riesen, W. v., Houtzagerij (Kantoor 9-12, 1-7)
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
46    Roemer, K., Apotheker, Dracht
51    Röntgen- en Finsen-instituut, Dr. G. v. Schouwen's, Geneesheer H.A. Veltman

  4    Smilde, Gebrs., Exportslagers, Vetsmelterij, Heerenwal A 144
  7    Snijder, B.H., Poelier, Oude Koemarkt
33    Station Ned. Tramw. Mij.
31    Stationsgeb. (Mij. tot Expl. v. S.S.)

16    Taconis, S.W., Banketbakker, Dracht
22    Taconis & Zonen, S.H., Tabaksfabr., Dracht 404
19    Tadema, J.G., Stalhouder, 2e Heerenwal
24    Talsma, B.J., Drogist, Dracht
  ..    Telegraafkantoor (°)
  8    Terlet & Overdiep, Kassiers, Lindengr. 46
83    Tombroek, K.A.A., Dir. Leeuw. Manufacturenh. "Vroom & Dreesman", Achter de Kerk

80    Veenenbos, J.G., Ontvanger der Registratie en Domeinen
27    Vegt, D. v.d., Slager, Lindegr.
51    Veltman, H.A., Arts, Dr. G. v. Schouwen's Röntgen- en Finseninstituut, Stationsweg
20    Vernimmen, M.A., Hôtelhouder, Stationskoffiehuis
68    Visscher Jr., J., Kunstmesthandel en aardappelexport, 2e Heerenwal 82
34    Vries, B. de, Stalhouderij, Fok
81    Vries, Th. de, Zeevischhandel, Dracht
60    Vrij, K., Paardenslager, huiden-, wol- en vellenhandel, Dracht

23    Wagenaar, O.H., Rijwielhandel, Achter de Kerk
41    Wachter & Zonen, P., Bloemisten, Verl. Dragt
63    Wisman, B.A., Brandstoffenh., Heideburen 101
82    Witteveen, M.J., In manufacturen en mantels
37    Woltman Dzn., J., Stoomolieslager, Woonh., Dracht
12    Woltman's Fabr. van en handel in Bouwmaterialen

54    Ziekenhuis, Pastorielaan
18    Zwart, P., Comm. in comestibles en vleeschw., Dragt 219

top


HEEREWAARDEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm., tot 1.-- nm. van 2.-- nm. tot 3.30 nm. van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm. (Ook op Nieuwjaarsdag)
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

 

  4    Groenendaal, Mej. H.J.

  1    Kosters, J.H., fa.G.C. Kosters, Stoommeel-en broodfabr.

  3    Peereboom, A.J., Steenfabrik., Hoogestr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  2    Smits & Sigmund, Steenfabrik., Batoserf

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


HEERJANSDAM (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm., tot 10.-- vm. van 12.-- m. tot 1.-- nm. van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


HEERLEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

(Hoensbroek en Schaesberg)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. (Bovendien alleen voor locaal verkeer: 7 vm tot 8 vm) Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  37    Alberts, J., Boekhandel, Emmaplein
109    Albertsz, Hub.M.L., Banketbakker, Geleenstr. 19
  78    Ambachts- en Mijnschool, P.M. v. Bosse, Dir. Mijnschool, Th. Stroucken, Dir. Ambachtsschool
  36    América, E.H.L., Fijne Vleeschwaren, comestibles, Saroleastr. 26
  50    América, Victor, Houthandel, Stationstr. 45
125    Arbeidsbeurs, Stationstr. 125

129    Bakhuis Roozeboom, Mr. M., Adv.-Proc., Geleenstr. 18
152    Balkom, H.E. v., Koperslager, Schaesbergerweg
159    Bartels, Anton J., Architect, Schinkelstr. 13
  59    Beckers, Dr. Fr., Saroleastr. 42
110    Beckers, K., Boekhandel, Wilhelminaplein 3
    6    Beckers & Koten's Steenfabr.
122    Bernaerts, Jos., Banketbakker, Saroleastr. 39
133    Biebericher, T., Predikant Herv. Pastorie, Klompstr.
  31    Blankevoort, C., Hoofdingen. der Mijnen
    8    Bloemgarten, F.H., Emmastr. 7
  91    Bohnen-Klinkenberg, Wed. J., Vleeschh, Emmastr. 4
  53    Bosse, P.M. v., Ingenieur der Mijnen, Valkenburgerweg
  55    Bouwmans, Fr., Rund- en varkensslachterij, Geerstr. 30
  54    Bremen, J.A., in Aardappelen, fruit en groeten, Akerstr. 56
153    Broskij, J.H, Mag. de Doornboom, Emmastr. 12
104    Bunge, J.C.F., Dir. Staatsmijnen in Limburg, Willemstr. 44
  11    Burgemeister Jr., H., Machinefabr. "Heerlen", Akerstr. 71

143    "Christelijke Mijnwerkersbond", Secretaris Chr. Zielemans, Stationstr. 42
  94    Cloodt, H.M., Expediteur op Aken en Maastricht, Geerstr. 74
156    Coöp. Vereen. "Gluck-Auf", Beheerders J.H. Elfers & H.J. Valkenberg. Geleenstr. 60
  99    Coöp. Vereen. "Ons dagelijksch Brood", Dir. H. Pieters, Stationsstr. 42
114    Corten, G., Drukkerij, boek- en papierhandel, Willemstr. 14
148    Creuwen-Severens, H., Electr. Varkensslagerij, Akerstr. 80

  68    Deckers, A., Aannemer, Geerstr. 37
  44    Delorthe, J.G., Dir. Mij. tot Expl. v. Limburgsche Steenkolenmijnen , Sittarderweg
200    Dir. v. h. Post- en Telegraafkantoor, Kantoor
  75    Drielsma, H., Mij. "Holland", Kleedingmag., Saroleastr. 115
155    Dröge, J.G., Tandarts, Geleenstr. 113
  96    Duijsens, Dr. E., Rijksveearts, Saroleastr.
  46    Duijsens, J., Rijksveearts, Akerstr.

124    Eijden, G. v., Fruit- en groentenhandel, Stationstr.
  34    Eijssen v. Wersch, A.F., Electro-Techniker, Oranje-Nassaustr. 37
    7    Electrische Centrale, Gringel 62
123    Electrisch Schakelstation, Gasthuisstr.
  72    Emonds, Jos., Magazijn "de Duif", Emmastr. 14
  73    Esseling, C.J., Bedrijfschef b.d. Ned. Mij. t.h. verrichten v. Mijnbouwk. werken, Saroleastr. 38
147    Eyck, Gebr., Drogisten, Oranje-Nassaustr.
135    Eyck, H.H., Horlogerie, Sigarenmag. "de Kroon", Emmastr. 18

112    Fleischeuer, J.W., Lederfabriek, Klompstr. 26
  83    Franck, H.J., in Hout en bouwmat., Kerkplein 23
  51    Frings, Michel, "Hôtel de la Poste" Geleenstr.
  58    Frödel, G., Chef v. Administratie Ned. Mij. t.h. verrichten van Mijnbouwk. Werken, Saroleastr. 6
  12    Frowein, Mr.Dr. W.F.J., Dir. der Staatsmijnen in Limburg, Valkenburgerweg 52
107    Funken, F., Coiffeur, Saroleastr. h. Pr. Hendriklaan

  38    Geldersche Credietvereen., Agent J. v. Aubel, Saroleastr.
  15    Gemeentebestuur, Geleenstr.
103    Gend en Loos, v., H. Collignon & Co., Oranje Nassaustr.
145    Gerrese, M.A.A.M., Boek- en papierhandel, Oranje Nassaustr.
    9    Geurtsen, Henri, Rijtuigverhuurder, Emmastr. 21
126    Giljam, J.B., Ingenieur der Staatsmijnen in Limburg, Valkenburgerweg
  86    Goederenloods Staatsspoor
  81    Grootjans, J., Gem. Secretaris, Saroleastr. 19
  43    Gulpener bierhuis, "Zur Stadt Aachen", Jos. Janssen-Dong, Geleenstr. 120

  61    Haas & Co, Albert de, Groot- en kleinhandel in brandstoffen, Akerstr. 54
118    Haas & Co, Albert de, Steenkolenmag., Schinkelstr.
  33    Haex, Mr. A., Dir. Mij. tot Expl. v. Limb. Steenkolenmijnen, Akerstr.
  95    Hanssen, G., Slagerij, Geleenstr. 4
  18    Heerlenerbank, Dir. J.H. Dupont, Oranje Nassaustr. 3
  64    Heerlener Stoommelkinr., Coöp., Lindeweg 3 B
144    Heerlensche Glas- en Marmorit-platenfabr., Fr. Leufkens, Sittarderweg en Kruisstr.
  47    Heiligers, W.J., Koffiebranderij en grossier in kolon. waren, Saraleostr.
  25    Hennen, Henri, (A. Hennen & Co.), Steenkolenh., Willemstr.
  20    Hennen-Lintzen, H., Koophuis Mercurius
    4    Hessele, Ch. de, Wilhelminaplein
134    Hoeppermans, H.J.H., Loodgieter, Akerstr. 17
200    Hoffmann, L.A.P., Dir. v.h. Post- en Telegraafkantoor, Kant.
  26    Honigman, A., Partic., Valkenburgerweg
  31    Hoofdingenieur der mijnen
  23    Hooreman, W.W., Dir. Mij. tot expl. v. Limb. Steenkolenmijnen, Valkenburgerweg
    5    Hôtel Cloot, Dir. F.A. Pot, Emmastr. 13
117    Hôtel "de Gouden Leeuw", L.P.J. Mandigers, Wilhelminaplein 7
  63    Hôtel du Nord, J. Pommé, Stationsstr.
  92    Hôtel Métropole, J. Welzen-Schols, Stationsplein
  60    Hôtel Noé, Stationstr. 14
141    Hôtel Ritzen-Ramakers, Geerstr. 38
146    Hôtel H. Roberts, Stationstr. 11
  57    Hustinx, Dr. Ed., Saroleastr. 20

105    Iterson, F.K.Th. v., Dir. der Staatsmijnen in Limburg, Valkenburgerweg 53b

  24    Josefshospitaal, Sint, Dir. Putgraaf 9

119    Kasdorp & Goossens, Electr. installatiebur., F.W. de Rooij, Wilhelminaplein 11
  48    Kazerne Maréchaussée, Sittarderweg
  66    Kengen, P.L., Deurwaarder, Saroleastr. 47
121    Kneepkens, E., Manufacturenmag. "de Zon", Akerstr. 72-73
  27    Koster, J., Dir. der Ned. Mij. tot het verrichten v. mijnbouwk. werken, Valkenburgerweg
116    Krekelberg, Fa. M.H., Kol. waren, comestibles, Emmaplein h. Akerstr.
128    Kupka, C.A., Chef-Boormeester b.d. Ned. Mij t.h. verr. v. Mijnbouwk. werken, Akerstr. 27
136    Kusters, M.J., Akerstr. 66
  97    Kweekschool v. Vroedvrouwen, Dir. Dr. C. Meuleman, Akerstr.

  79    Lemmens, L., Valkenburgerweg
  62    Leufkens, Frans, Decoratie- en huisschilder, Kruisstr.
115    Leufkens, J.H., Rundslager, Dautzenbergstr. 10

111    Maastrichtsche Broodfabr., (Dir. H. Hamers), Saroleastr.
  29    Mij. tot Expl. der Steenkolenmijnen "Laura" en "Vereeniging"
    3    Mij. tot Expl. v. Limb. Steenkolenmijnen, Mijn Oranje Nassau I, Commerc. en adm. diensten, Dir. W.W.
          Hooreman en Mr. A. Haex, (uitsl. interl.)
  69        Idem, Mijn Oranje Nassau I
  30        Idem, Mijn Oranje Nassau I, Techn. dienst, Dir. J.G. Delorthe
  21        Idem, Mijn Oranje Nassau II, Schaesberg
120    Magazijn "de Bij", Manufacturen, Willemstr.
137    Maison Chic, Damesconfectie, Emmastr. 9
132    Martens, J.H., Rijtuigverhuurder, Geerstr.
  40    Menten, J.H., Gep. Higr. v/h. Mijnwezen in Ned.-Indië
157    Merkelbach, M.J., Slager, Kerkplein 20
  41    Meulenberg, Jozeph, Aannemer, Willemstr. 113
  17    Mijnbouwk. Werken, Ned. Mij. t.h. verr. v., (kant. 8.30--1, 2--6; Zaterd. 8--12, andere uren tel. no. 58
  45    Moberts, W.H., Expediteur, Sittarderweg
  87    Moonen, L., Stalhouder, Eikholderweg b.d. Zeswegen

100    Naaml. Venn. Constructiewerkplaats "Limburg", kant. en werkpl. nabij station, Hoensbroek
  14    Naaml. Venn. Stoombierbr. Gambrinus, v/h. J.P.H. de Hessele, Geleenstr. 77

139    "Ons Limburg", Vereeniging, Geleenstr. 61 (Kant 9--12, 2--4; Buiten kantoortijd tel. no. 16)
158    "Ons Limburg", Vereeniging, Centr. Techn. bur., J. Stuyt & A.J. Bartels, Architecten, Geleenstr. 61

140    Paulussen-Dols, M.H., Wijnhandel, Willemstr. 11
  10    Penners & Co., G., Emmastr. 6
  98    Poels, Dr. H.A., Welten
130    Pötters, Emile, Paardenslagerij, Geerstr. 80
108    Politiebureau, (Gemeentepolitie), Geleenstr. 12
200    Post- en Telegraafkantoor, Dir. v.h., Kantoor

    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
  93    Rooding, H.A., voorh. fa. Kusters, Slager, Wilhelminaplein 15
  77    Roosen, Max., Valkenburgerweg H 82
  16    Ruemkens, J., Geleenstr.

  13    Salm, M., Geleenstr. 34
  35    Salm, Max, Oranje-Nassaustr.
  80    Sanatorium St. Jozefs-Heilbron, Gasthuisstr.
  39    Savelbergh, J.W., Drogist, Geleenstr. 108
  42    Schepens, Fr., Kasteel Imstenrade
  28    Schmitz, Gebrs., IJzerhandel, Emmastr. 5
113    Scholle & Nelissen, Electr.-Techn. Installatiebur., Saroleastr. 31
102    Schroeder, Arnaud, Akerstr.
  52    Schweitzer, W., Comm. Dir. Mijn Laura, en Vereeniging Eijgelshoven, Valkenburgerweg
149    Severens, Joseph, Slager, Akerstr. 76
  88    Simons, Gebrs., Aannemers, Geleenstr. 46-47
151    Snijders, W., Vert. Koninkl. Vleeschw. fabr. B. Linthorst & Zonen, Stationsstr. 22
  65    Spijkers, Jos., Rijtuigverhuurder, Willeminaplein 10
  67    Spijkers, J.J.E., Distillateur, Emmaplein 15
    1    Staatsmijnen in Limburg, Hoofdbur.
  71    Staatsmijnen in Limburg, Saroleastr. 9
  31    Staatstoezicht op de Mijnen
  85    Station Staatsspoor

    ..    Telegraafkantoor (°)
  74    Tendijck, K., Mag. v. ijzerw., huish. art. en gereedsch., Saroleastr. 46
142    Theuns, A.J., Electr. Banketbakkerij, Geerstr. 59
139    "Tijdig", N.V. Bouwgrond Mij., Geleenstr. 61, (Kant. 9--12, 2--4. Buiten kantoortijd tel. no. 16)
  89    Tuijn, H.L. v.d., Vischhandel, Stationstr. 6

127    Ubachs, J., Aannemer, Geleenstr.27
  70    Urlings, J.J.W., Rijksveearts, Geleenstr. 10

  22    Vereen. tot Behartiging v.d. Belangen der Limb. Mijnindustrie, Wilhelminaplein 24
    2    Vijgen, P.H., Insp. der Alg. Paardenverzekering "Oude Zwolsche"
    2    Vijgen-Villers, J., Paardenhandelaar, Stationstr. 7
150    Voort, Henri J.V. v.d., Ingenieur, O.-Nassaustr. 18
  32    Vrouenraets, Fa. Gebrs., Stalhouderij, Willemstr. 18
  84    Vrouenraets & Co., W., Rijtuigverhuurder, Geleenstr. 32

  49    Warnars, Louis, Rijwielfabrik., Geleenstr. 82
101    Weijerhorst, A., "Villa Weijershorst", Akerstr. 45
  90    Weijers, Frans, Verslaggever, Patronaatsgebouw, Linde 3 A
  19    Wever, Dr. F. de, Pr. Hendrikl. 6
106    Widdershoven, Aug., Arts, Geleenstr. 36
  56    Wijnands, J.L.H.E., Notaris, Villa "Lindenhof", Akerstr.
138    Wijsbek, Soons & Co., (F. Soons), Heerlensche Timmerfabr.
154    Wintgens, P., Ingenieur b.d. fa. Frölich & Klüpfel, Schinkelstr.
131    Witteveen, J.Th., Damesconfectiemag., Emmaplein 1a
  76    Wolf, Adolf, fa.Karel Hertzdahl, Monopole Kleedingmag., Saroleastr. 29

top


HEERLERHEIDE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Hoenen, P., Molenaar en graanhandelaar

1    Koonen, Jan, Koopman
3    Koonen, P.J., in Paarden, fruit en fourage

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Velden, A.v.d., in Manufacturen

top


Hees zie onder Nijmegen

top


HEESWIJK (bij 's Hertogenbosch) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

1    Swanenberg, G., Koopman

..    Telegraafkantoor (°)

top


HEEZE (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

5    Dijk, Wed. P.H. v., Hôtel

4    Engelen & Evers, Fa.v., Stoombandfabr., Emmerikstr.

6    Kon. Maréchaussée Kazerne

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)
1    Tuijl v. Serooskerken, S.J. Baron v., Kasteel "Heeze"

3    Verenlithe", "de, Steenfabr., Kapelstr.
2    Vullinghs & Zonen, J., Fabr., Kapelstr.

top


HEIJEN (Limburg) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Otten, E., "Huis-Heijen"

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


Heiloo zie onder Alkmaar

top


HEINENOORD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

3    Leeuwenburgh Pz., B., Comm. in aardappelen
2    Louter, Kl., Landbouwer

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Verbeek, G., Commissionair in aardappelen

top


HEINKENSZAND (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- m. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm., Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Dries Pzn., Job. v.d., Comm. in aardappelen

..    Rijkstelegraafkantoor (°)
1    Risseeuw, A., Veearts

..    Telegraafkantoor (°)

top


HEINO (Hulptelefoonkantoor)

(Raalte)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- m. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

4    Dijk, A. v., Exportslachter

5    Flier, Dr. C.C. v.d., Arts

2    Huuglugt, W.H., Molenaar

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

3    Stoomzuivelfabr. "Heino"

..    Telegraafkantoor (°)

1    Voorst tot Voorst, Mr. A.E. Baron v.

6    Welderen Baron Rengers, E.R. v., Huize "'t Reelaer", Raalte

top


HEKELINGEN (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- m. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

top


Hekendorp zie onder Oudewater

top


HELDEN (dorp) (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- m. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Haffmans, E.M., Industriëel
2    Haffmans, O.M.F., Notaris

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HELDEN-PANNINGEN (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- m. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm. van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

3    Heldensche Stoomsteenfabr., fa.L. Engels & Co.

2    Limburgsche Landbouwbond, Afd. Panningen

1    Naaml. Venn. Heldensche Steenfabr.

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


HELDER (Locaal telefoonnet)

(Nieuwediep)

Dag- en Nachtdienst

Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Bijkantoor voor den Telegraafdienst te Helder.

De met * aangeduide perceelen zijn door dubbele draden aan het locale centraalbureel verbonden; alleen van uit deze perceelen mogen interlocale en internationale gesprekken worden aangevraagd. Alle aangesloten perceelen kunnen eevenwel worden opgeroepen.

 

  68*   Adjudant v.d. Commandant der Marine en Bur. v.d. Commandant
 129    Adriaanse, C., Schienwinkel, Keizerstr.
 266    Alg. Bondv. Ond.-Off. der Kon. Marine en v.h. Korps Mariniers, Bondgebouw a.d. Polderweg
 244    Alphen, H.J., v., Banketbakker, Dijkstr.
 161    Ambachtssch. v. Helder en omstr., a.d. Laan
 141    Amesfoort, J. v., Bloemist, Koningstr.
   93    Ansingh, H.A.A.R., Tandarts, Hoofdgr. 28
 262    Argentijnsche Vleeschhal, Spoorstr.

   14    Badpaviljoen Huisduinen, M. Boon Jzn.
   69    Bakel, L.F.H. v., Bier en Limonadehandel
 176    Bakker, H.W., Binnenhaven
 178    Bakker, Joh., Loodsgr.
 124    Bandsma, P., Brandstoffenh., Zwaanstr.
  57*    Beeckman, H.M., Notaris, Weststr.
  43*    Beek, J.H. v., Kapt Torpedisten, Kanaalweg
 123    Beek, L.S., Stalhouder, Hartesteeg
   38    Beurs, J. de, Vleeschhouwerij, Spoorgr. 20
 134    Bijl, J., Schipper v.d. Reddingsboot, Achtergracht Z.Z.
 195    Bioscooptheater, (en woning A. van Roon), Kanaalweg
   70    Blom, P., Zee- en riviervischhandel, Kanaalweg
130*   Boekhouding 's Rijks Werf, Directiegebouw op de Werf
  50*   Boer Jr., C. de, Boekdrukker, Koningstr.
113W  Bok, E.J., Dir. N.V. de Lastdrager, woning Ankerpark
159    Bommel, A., Weststr.
240    Breda, W.C. v., Banketbakkerij, Hoofdgr.
145*  Broodfabr. "de Volharding", Directie, Gebrs. Bruin, Kuiperstr.
  67    Bruin, P. de, Stalhouder, Breedstraat 34
139    Burgers, W.H., Banketbakker, Middenstr.

  31    Café Centraal, G. Verra, Kanaalweg
    9    Café "de Pool", Kanaalweg
  66    Casino, Gebouw, Dir. M.P. Polak, Kanaalweg
221    Chaillet, J.L., Luit. ter Zee, Loodsgr.
197    Coltof, A., Manufacturen, Binnenhaven h. N. Brugstr.
400    Coltof, S., Manufacturen, Kanaalweg
61*    Commandement der Marine, Bur. personeele zaken, chef v.d. Marinestaf en Wacht v.d. Uitkijk. (Voor
          Adjudant en Commandement der Marine in bureautijd tel. No. 68*)
  77    Corporaal, W.J.M., Banketbakker, Kanaalweg 32

154    Dijk, Chr. v., Mineraalw. fabr. en bierhandel, Zuidstr.
41W   Dito, H., in Kol. waren, Kruisweg
241    Düker, J.L., Stoommelkinr. "Jong Holland", Woning spoorstr., Kant. Westgr.
  97    Duinker, J.C., Boekh., Spoortstr.
17*    Duinker, Goedkoop & Co., Cargadoors, Binnenhaven 41

  60    Eigen Hulp, Koningstr.
172    Elte, L.H., Brood- en banketbakkerij, Koningstr.
133    Emma", H.M. "Koningin, Instructieschip, a/d. Zuidstr.
  18    Es, L. v., Sleepdienst Noord-Holland, Binnenhaven 72

  44    Fort Kijkduin, Huisduinen

64*     Gasfabr., Gem.-, Kant. en woning Dir. S. Rijkes
158    Gelder, I.A. v., Vleeschhouwerij, Binnenhaven
183    Gemeentebelasting, Controleur en Keurmeester, Bureaux, Spinstr. (9--12, 3--6)
  71    Gemeentewerken, bur. v., Loodsgr.
  5*    Gend & Loos, v., H. Colignon & Co., Weststr. 32
196    Gezondheidscommissie, woning Secretaris, Dijkstr.
138    Govers, C., IJzerwaren en gereedschappen, Weststr.
  32    Govers, T.C., Beyhangerij, stoffeerderij, tapijtmag., verhuizingen, Kanaalweg
243    Greve, H.A., Luit. ter Zee, Loodsgr.
222*  Groen & Zn., Fa. P., Kassiers, comm. in eff. en asurr., corresp. Ned. Bank (9--12½, 2--5)
15*    Groenendijk, Dr. M.H.J., Arts, Kanaalweg
265    Grunninger, H.J. v., Rijwielen, Keiserstr.
104    Grünwald, A., Arts, Weststr.
   7*    Grunwald & Zn., M.A. Grossiers, Kanaalweg (en woning D.H. Grunwald)
    8    Grunwald, I., Keizerstr.
  40    Grunwald, I., (de Zon), Kanaalweg. 74
112X  Gruschke, J.G., Luit. ter zee, Binnenhaven

263    Haaren, A.J.H. v., Vleeschhouwerij, Keizerstr.
112W  Hamersma, Luit. ter zee, Binnenhaven
  28    Havenkantoor, Rijks-, Buitenhaven
179    Haverkamp, P., Luit. ter Zee, Binnenhaven
191    Heijligenberg, M.L., Gasart. en aanleg, Spoorstr.
228    Heijligenberg, P.M., In rijwielen, Spoortstr.
  96    Heijman, W., Banketbakker, Hoofdgr. 86
151*  Heldersche Bank, N.V., Loodsgr. 9-5
62W  Holl. Spoor, Bestelgoed.
62X   Holl. Spoor, Vrachtgoederenkant.
  74*   Hoogerduin, Gebrs., Schilders, Middenstr.
41X   Horn, Dr. C. ten, Chirurg, Weststr. 4
  89    Hospitaal der Marine, a/d. Buitenhaven en Verbandkamer, op 's Rijks werf
  49*   Hôtel Bellevue, Stationsplein
  55*   Hôtel den Burg, Buitenhaven
187*   Hôtel de Nieuwe Toelast, P. Pluijlaar, Spoorstr.
128    Hubbeling, D., fa Jager Gerlings, Wijnhandel, Kanaalweg
  90*   Huf, Julius, Ind. en andere uitrustingen, Havenplein

  54    Inspecteur der Belastingen, Bur.
  91*   Inspecteur v. Politie, Bur. Molenplein
  79    Instituut der Marine, Kon.
170*   Intendant v. H.M. Zeemacht, Bureel v.d., i/h. Marinepaleis

   1*    Jaring, A.W., Dagblad voor Helder, Kanaalweg
261    Joncheer, A.C. de, Luit. der Zee 1e kl., Binnenhaven
  10    Jurriaanse & v.d. Linden, Luitenants ter zee, Binnenhaven
248    Jutte, Mr. G.J., Luit. ter Zee, Keizerstr.

  83    Kampmeijer, P.B., Agent fa. v. Stralen, Monsieur & Erkelens, Hoofdgr.
282    Kannewasser & Zonen, Fa. S.A., Manufacturen, Kanaalweg
285        Idem, Zuidstr.
180*   Keller & Bakker, Fabr. v. pakkingstoffen, kant. Breewaterstr. (9-12, 2-5, 6-8)
106*   Keyser & Co., v. Texel, wonoing D. Keyser, Kunstmest, kant. en pakh., Binnenhaven
249    Keisewetter, C., Tapijten, behangerij, stoffeerderij, verhuizingen, Kanaalweg
  52*   Klik, N.V. Grossierderij voorh. A., Westgr.
  42*   Kolster, M.A., Zeevischhandel
  75*   Koningsbrugge, C.N. v., Loodsgr. 42, Stoombootdienst op Rotterdam
103    Koppen, D., Bazar, Zuidstr.
131    Koppen, D., Bazar, Spoorstr. h. Koningstr.
  65*   Koppen, H., Galanterieën, Parfumerieën, Hoofdgr. 84
177*   Korver, Fa. J., Grossierderij, Keizerstr. (Woonh. Weststr.)
173    Korver, Fa. Wed. J., Vleeschhouwerij, Keizerstr.
268X   Krijgsraadkamer, Buitenhaven
186    Kruijff, Gebrs., In brandstoffen, Vischmarkt

288    Lafeber, Fa. P.J., Rijwielhandel, Smederij, Zuidstr.
193    Lagerveld, D.W., Fruithandel, Zuidstr.
  30    Lee, C.G. v.d., Arts, Zuidstr. 6 en 7
121*    Lee, G. Joh. v.d., Grossier in kol. waren en gedist., Kant. Molenstraat
156    Lee, G. Joh. v.d., Grossier, Winkel en woning, Spoorstr.
269    Leen, L., In rijwielen, Hoofdgr.
111Y  Liebert, F., Scheikundig Ingenieur, Binnenhaven
  27    Louwerse, G.F., Arts, Kanaalweg 81
  21    Luyckx, R., in Bieren, mineraalwater en gedistilleerd, Weststr. L 61

184    Maalsteed, R., Kolon. waren, Comestibles, Wijnen, Dijkstr.
  16    Maas, A.J., Boekh., Kanaalweg
148*   Magazijnen, Bureaux v., Marinewerf
  39*   Marineclub, Hoofdgr.
101*   Marinewerf, Directiegebouw
268W  Marinierskazerne, Buitenhaven
137    Meijer, J.A., Kleermaker, Hoofdgr.
185    Middernachtzending-bureau, Afd. Helder, Voorz. J.H. Staalman, Weststr.
182    Mijnenmagazijn, Versper-, Buitenhaven a.d. Strekdam
189    Moorrees, F.C.W., 1e Off. a/b. H.M. Wachtschip, Stationsweg

 B       Naaml. Venn. "de Lastdrager", Scheepstimmerwerf (Niet voor locale gesprekken)
 17*    Neck, W.J. v., fa.Duinker, Goedkoop & Co., Binnenhaven 41
140*   Nijpels, Herm., Heerenmodeart., en kleermakerij, Spoortstr. (woning F.H. Nijpels)
  88    Noever de Brauw, Dr. I.G. ten, Chef Marine hosp., woning Ankerpark
 17*    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage agentuur, W.J. v. Neck, Binnenhaven 41
  76    Nutsspaarbank, H. v.d. Lee, Polderweg 1

110    Officier v. Politie, Bureaux v., Marinewerf
198*   Onderzeekazerne, a.h. Spoorbassin, Directiekeet
157    Oortgijsen & Zn., Fr.J., Houthandel, woning K.F. Oortgijsen, Keizerstr.
    4    Oudeliedenhuis van Liefdadigheid naar vermogen, Jan in 't Veldstr.
 48*   Oudkerk & v. Praag, Manufacturen, Spoorgr.

280    Peperzeel, F. v., Kruidenier, Rozenstr.
246    Plaat, J. v.d., Kruidenierswaren, Middenstr.
 26*    Politie, Hoofdbureau, Westplein
 25*    [Idem], Bur. Molenplein
 12*    [Idem], Bur. Nieuwebrug
    6    Postkantoor
155*   Postma, A., Fruithandel, Spoorstr.
224    Prillevitz, Adj. v.d. Comm. der Marine, woning Binnenhaven
126    Puinbroek, P.J.B., Bloemist, Molengr.

226    Quispel, A., Luit. ter Zee, Binnenhaven

  98    Raap, K., Loodscomm., lid der Reddingscomm., Buitenhaven 23
 47*   Raadhuis, Dijkje
  19    Redeke, Dr. H.C., Dir. Zoölog. station, Buitenhaven
286    Reiniging, Kant. der Gem., H.F. v.d. Berkhof, Keizerstr. (8-9, 6-8½)
242    Riel, v., Luit. ter Zee, Havenplein
152    Riel, N. v., Verhuurder van paarden en rijtuigen, Achterbinnenhaven
  24    Rijkers, Th., Schipper van de Reddingsvlet, Wachtstr.
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
194    Rijwielmag., D.G. Ruarus, filiaalhouder A.J. Schaap, Keizerstr.
227    Roode Kruis Comité, C.G. Dibbetz
  36    Roozendaal Jr., G., Kapt. Bergingssl. Zeehond, Nieuwstr. 13
245    Rütte, le, Luit.ter Zee, Kanaalweg
225    Rumpff, L., Passementerieën, Spoorstr.

105    Schagen Jr., P., Brandstoffen- en bierhandel, Oostslootstr.
109*  Scheepsbouw, Bureaux v., Marinewerf
264    Schol Jr., H., Banketbakker, Breewaterstr.
283    Slikker, K., Vleeschhouwerij, Kroonstr.
  20    Smit, Wed. L., Slahouderij, Hoofd
147*  Spruit, J., Aannemer, Makelaar, Taxateur, Westgr.
143    Spruit, P., Boekhandel, Kanaalweg
 25*    Stammes, Notaris, Westplein
  53    Station Holl, Spoor, Vestibule
 34*    Steijn, A.J.J. v., Burgemeester, Hoofdgr.
281    Stephenson Irish, Kapt. der Art., Dijkstr.
135*  Stok, M.A. v.d., Kapt.-Luit. ter Zee, Commdt. Hr. Ms. Atjeh
  A     Stoomboot Reederij, voor het slepen van schepen aan het Nieuwediep en te IJmuiden van en naar zee,
          Ankerpark 13 (Niet voor locale gesprekken)

223    Tehuis voor Militairen, Kanaalweg
300*  Telefoondienst, Directie
    ..    Telegraafkantoor (°)
  37    Thijssen, P.A.E., Stalhouderij, Spoorstr.
  92    Tivoli Schouwburg, A. v. Twisk
150    Torpedodienst, Bureaux v., Marinewerf
  11    Torpedomagazijn
260    Troost, Fa. C., Uniformpette, enz., Koningstr.
132    Trotsenburg, J.J. v., Tandarts, Stationsweg

149*   Uitrusting, Bureaux v., Marinewerf

  86    Ven, G. de, Apotheker, Spoorstr. 108
146*   Verfaille, Jac., Koopman, Spoorstr.
284    Verfaille, Fa. P., Koek- en banketfabr., grossier in choc. en suikerw., Keizerstr.
153    Vis, C., Banketbakkerij, Kanaalweg
  29    Visser, F.R., Agent sleepd. Gebr. Zur Mühlen, Ankerpark
112Y  Vos, A., Luit. ter Zee 2e kl., Binnenhaven
192    Vries, I. de, Kolon. waren en gedist., Spoorstr.
190*   Vries, J. de, aannemer, woning, Vroonstr.

  13    Wachtschip, H.M.\
  51    Waterleiding, Kantoor der, Postbrug
  58    Wielick, Fa. B.F., Vleeschhouwerij, Havenplein
200*   Willigen, J. v., Luxe- en huish. artik., Weststr.
  82    Witsenburg, H., Brood- en banketbakkerij, Hoofdgr.
 23*    Witsenburg Jr., Fa. M., Graanh., Westgr.
287    Witte Bioskoop, Koningstr.
136    "Witte Kruis", Mag., C.E.J. v. Olm, Breewaterstr.

  81    Zander, J., Vleeschhouwerij, Middenstr.
107    Zeger Houter, Banketb., Kanaalweg
  63    Ziekenhuis, Gem., Kerkgr.
  45    Zur Mühlen, Stoombootd., Gebr., Agent C.J. Badart, kantoor, Binnenhaven

top


HELENAVEEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- m. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Maatsch. Helenaveen

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

  ..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 405-411

Transcriptie door: Herman de Wit

Testregel tbv searchengine


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net