HELLENDOORN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 11.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 2.-- tot 3.-- nm van 6.-- tot 7,--  nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

1    Volkssanatorium "Hellendoorn"

top


HELLEVOETSLUIS (Rijkstelefoonkantoor)

(Heenvliet, Nieuwenhoorn en Nieuw-Helvoet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.,van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.Publieke telefoonstations voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer zijn gevestigd bij: 1. C. Arkenhout te Heemvliet. 2. W.J. Risseeuw te Nieuwenhoorn. 3. J. Klop te Nieuw-Helvoet.

 

16    Arkenhout, C., Publiek telefoonstations, Heenvliet

  5    Bakker, Fa. W, de , voorh. J. v. d. Wieke Sr., Koopman en winkelier
12    Bout, J. A. v. d., Gem. architect, en dir. der Waterleiding

  1    Dir. en Commandant der Marine

  3    Engelen, J.v., Hotelhouder, Westkade
  3    Engelen, J. v., Kolenhandel op het terrein v. d. R.T.M.

  2    Instructieschip "van Galen" Hr. Ms.

  9    Kerbert, H., Arts, Westkade 24
14    Klop, J., Publiek telefoonstation, Nieuw-Helvoet
  8    Knaap, J. v. d., Notaris, Oostzandplein
13    Konijnendijk, B., Winkelier, Nieuwstr.

  6    Langendoen, K., Stalh. en vrachtrijder

11    Pijper, J. de, Stalhouder, Agent der stoomboot Mij. "Maasnymph", Melkinr., Westzanddijk
  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
17    Risseeuw, W. J., Publiek telefoonstation, Nieuwenhoorn

  ..    Telegraafkantoor (°)

  7    Vermaas & Zn., J., Expediteurs, Westkade
10    Vermaat, I., Ondernemer v. verhuizingen en stalhouder, Rijksstraatweg
15    Vorstman, J., Dirig. Offic. v. Gezondheid 1e kl.

  4    Wiele, Jr., J. v. d., Koopman, Agent Vlaard. Stoomb. Mij., Westkade

top


HELLOUW (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm.  tot  7.30 nm.  Zon-, en Feestdagen: Geen dienst. (Nieuwjaarsdag, indien deze niet op Zondag valt: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Een openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor. Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd daarvan beproefd.

top


HELMOND (Rijkstelefoonkantoor)

(Aarle- Rixtel)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm.  Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn  gevestigd: 1. In het Post- en Telegraafkantoor.2. Bij H. Crox-Vrancken, Steenweg L 72. 

 

143    Albers-Fox, Mevr. Wed. F.R. J., Mierloscheweg L. 167
199    Albers-Pistorius, Alph.E., Burgemeester v. Aarle-Rixtel, Villa "Mimosa", Aarle-Rixtel
231    Alberts, & Kluft, Elektrotechn. bur., filialen, Veestr. A. 53
  89    Alphen, J.F. v., Notaris, Molenstr. G 102
152    "Ambachtsonderwijs voor Helmond en Omstreken", Vereeniging, Schoolgebouw, Heuvel E 262
194    Armbestuur, Algem. of Burgerl., Secretariaat, Z. Koninginnewal C. 79
    8    Asten, Louis v., Industrieel, Markt A 74
  13    Asten,  Willem v., Markt C 29

  79    Begemann, Egbert Haverkamp, Oud-Dir. Kon. Ned. Machinefabr., Kanaaldijk L. 31
250    Begemann, Paul Haverkamp, Dir. der Kon. Ned. Machinefabr., Warande L 180a
  90    Begemann. Kon. Ned. Machine
188    Bergen, M. v., Café, Hoogeind F 3
128    Berkvens, H., Pastoor der parochie v.h. H.Hart, Ged.Haven A. 99
108    Bezemer, Joh., Banketbakker en kok, Heuvel D 9
175    Bezemer, Jos., Architect, (Fa. Gez. Swinkels, Lingerie en nouveauté), Veestr. A 17
  67    Boek- en Handelsdrukkerij (Helmond) N.V., voorh. v. Moorsel & v.d. Boogaart, Bur. "de Zuid 
           Willemsvaart", Zuid-Koninginnewal E 242

240    Boelen, J., Dir. der Helmondsche Bank, Stationsplein E 342
216    Bogaers, H.A.M., Industrieel, Steenweg L 161
  20    Bogaers, Jozef, Industrieel, Veestr. A 59
  73    Bogaers, Piet, Industrieel, Markt A 76
  80    Bogaers & Zonen, Bontweverij, Kanaaldijk L 30
244    Bombeeck, Baptist, Kuiperij, Buiten Parallelweg F 147
  59    Boom, Gebr. v.d., N.V. Stoombootreederij, Ged.Haven K 126
198    Borren, J.J., Bedrijfs-Ingenieur der Kon.Ned.Machinefabr., Molenstr. G. 222
211    Borsboom, H., Hoenderpark "Erica", Bakelscheweg H 3a
237    Bots, Arn., Sigarenmag., Kerkstr. C 42
253    Bouwwerk R.C. Kerk, Steenweg
  66    Brussel & Zn., De Louw, W. v., kol. waren en Gedistilleerd, Veestr. A 27
    7    Burgt, J.M. v.d., Boek- en papierh., Galanterieën, Markt B 135
  53    Bussel, Jan v., in Bouwmater., steenkolen, vrachtrijder, Parallelweg D 71
  63    Bussel & Zn., Schulte P.A. v., IJzerh. & Smederij, Veestr. B 54

  81    Carp, Fa. J.A., Roodververij, Kanaaldijk M 11
131    Carp, Dr. J.A., Industrieel, Binderstr. K 13
232    Carp, Mevr. Wed. C., Wilhelminalaan L 168
166    Clerkx, Felix, Houth., Steenweg
222    Clercx, Frits, Industriëel, Ged. Haven A 94
144    Coöp. werklieden-winkelvereen. "Helmond",Noord-Koninginnewal C 156
100    Crox-Vrancken, Henri, Bakker, Glas- en Aardewerkart., Sigarenh., Steenweg L 72
    1    Cuijpers, P. F., voorh. Gez. v. Duijnhoven,Hôtel-Café-Rest. "ST. Lambert", Markt C 36
  27    Cuijpers, Fa. P. F. Helmondsche Bazar en Huisschilder,Kerkstr. C 44

230    Dam,A.v., Stoomhooiperserij en strohuizenfabr.,Aarle-Rixtel
159    Dams van Deurse, Fr., In Gevogelte en wild, Zuid-Koninginnewal C 78
150    Deursen,M. J. v., In kolon. waren en comestibles, Ameidestr. C 123
  75    Diddens & v. Asten, Bontweverij voor binnenland en export, Kanaaldijk K 113
136    Dijkhoff, J. M., Notaris, Kant., Veestr. B 6
  86    Dijkhoff,J. M., Notaris, woonh. Mierloscheweg L 182
  26    Dongen $ Zonen, H. C. J. v., Koper- en Metaalgieterij, Drietipstr.130(1)
168    Dütting, Bernh., Agentuur- en Commissiehandel Kant., Kanaaldijk L 27a
  25    Dütting, Fa. Aug., Steenkolen en gros, Zuid-Koninginnewal C 70
  91    Dütting-Eilers, Bernhard, Wilhelminalaan L 169

192    Ebben, J. J., In kol. waren, Markt C 31
192    Ebben & Co., In kolon. waren,  kant., Markt C 31
123    Eckert-Stracke,Alex, Chemische wasscherij en ververij, Steenweg L 93
227    Edwards, E., Dir. der Kon. Ned. Cacaofabr., Pr. Hendriklaan L 178c
  31    Everts & v. d. Weijden, Draadnagel- en boutenfabr., Heuvel D 12

  50    François, H., Hôtel-Café-Rest. "De Korenbeurs", Markt C 35
233    Frencken, Mr. J. L. W. J., Kantonrechter, Markt A 78
218    Fritsen, Hein, fa. Petit & Fritsen, Klokkengieterij, Steenweg L 165

212    Gaal, Henri v., In bouwmaterialen en steenkolen, Steenweg L 95
  11    Gasfabr., Waterl. & Telefoon, kant. Ged. Haven K 129 (8½ - 7)
149    Gasthuis, St. Antonius, Molenstr. E 74
186    Geenen, Concertzaal, Steenweg L. 68
       Gemeente:
309    Burgelijke Stand
301    Burgemeester
303    Controleur der Belastingen
307    Gemeente Bode
306    Inspecteur v. Politie
310    Politiewacht
305    Publieke Werken
304    Secretarie
302    Secretaris

    2    Gemert, Rudolf v., Behanger, stoffeerder en manufacturier, Veestr. A 57
173    Gend & Loos, v., H. Colignon en Co., factorij, Staatsspoorexpedit., Beugelsplein D 4
195    Gestel v. Hombergh, P. v., Kruidenier, Mag. "De drie leliën" Steenweg L 73
255    Gimbrère, J. J. M., Chirurg. en Vrouwenarts, Steenweg L. 32
     3    Glabbeek,A. Henri,v, Fabrik. Veestraat B 76
   29    Glaudemans, H. J., Marmer- en Steenhouwerij, Steenweg L. 146
148    Glaudemans, J., Rund-, Kalfs- en Varkensslagerij, Kerkstr. C 51
228    Golfpapier- en Cartonnagefabr., Dir. O. Henny, Aarle-Rixtel
220    Goor, H., v. d., Spekslagerij en fijne vleeschw., Zuid-Koninginnewal C 98
138    Grenu, A. J. C., Kanaal L 5

  98    Hardenbroek, Baron C. G. v., Warande L 136
122    Heinemans en Zn., H., Boomkweekerij, Bloemisterij en Zaadhandel, Noord-Koninginnewal G 25
  43    Helmondsche Bank, Veestr. A 1
  46    Helmondsche Manufacturenhandel, fa. J. G. Schulte, filiale,Tapijten,Meubel- en Beddenhandel, Molenstr.
           G 32

145    Helsper-Crox,  P. J., Rund-, kalfs- en varkensslagerij en stoomworstfabr., Kerkstr. B 153
256    Henrath, Joh., Kanaaldijk L. 17
139    Hermans, Henri, Bakker, handel in steenkolen, Gedempte Haven A 102
183    Hockers, Geebr., kopersl. (Gez. Hockers, modistes), Veestr. A 54 en B 20
189    Hoebergen, G. H., Expedit., vrachtrijder, Noord-Koninginnewal C 166
120    Hoeck, A. H. v., Bierbr. "de Vijfhoek",  Molenstr.G 101
    6    Hoeck, F. A. H. v., Apotheker, Markt B 133
  54    Holtus, Herman J. J., Industr., Heuvel E 346
  58    Holtus, Louis, Industriëel, Heuvel D 6
  55    Hôtel de Bruxelles, Prop. F. K. Jonker, Stationsplein D 24
  36    Hôtel-Rest Küster- Rademaker, Beugelsplein D 1
106    Hout & fa. Cramer-Malmberg, Fa. J. v., Manufacturen- en beddenhandel, Damesmodemag., Veestr. B.
           62

  60    Hout, Willem v., Heeren-confectie, Veestr. B 32
202    Huijsmans, Fr., Waardstr. K 110

242    Inspectie Directie Belastingen, invoerrechten en accijnsen, Kanaal L1

243    Jansen, H.M., in Meststoffen, Kanaaldijk I 262
252    Janssen, Jules, Café-Rest. "de Beurs", Markt C 27
  55    Jonker, F. K., Hôtel de Bruxelles, Stationsplein D 24
  16    Joustra, H., Arts, Markt A 77

  99    Kam, J. B., Ingenieur-architect, Mierloscheweg M 14
158    Karreman, G. H., Industriëel, Kanaal I 260
  85    Kaulen & Co., G. W., Turksch Roodververij, Kanaaldijk L 18
154    Kersten & Zn., G. W., Smederij, Bindersestr. K 45
179    Kets, W. H., In steenkolen en briquetten, 3e Haagstr. N 132
308    Keurmeester v. vleesch en visch, Stationsplein E 343
178    Konings, Alphons,Behanger en Stoffeerder, Veestr. A 13
  44    Kon. Ned. Cacaofabr., Cacao, chocolade en suikerwerken, Hoogeind F 6
  90    Kon. Ned. Machinefabr. v/h. E. H. Begemann, Machines, stoomketels, transmissies, dynamo's enz.,
           Kanaaldijk L 32

124    Koolen, Aug., Brood- en koekbakkerij, Veestr. A 47
118    Korput, Jos. v.d., Banketbakkeer, Markt A 73
127    Kreijmborg & Co.,Combinati Heeren-confectie, Kerkstr. C 46

104    Laarhoven,Hendrik v., Koperslager,aanl. v. stoom-, gas- en waterl., Ameidestr.C 119
111    Laarhoven, P. Jac. v., Koperslager, aanl. v. stoom-, gas- en waterl., Ameidestr. C 114
  17    Ledel, Y. J., Arts, Veestr. B 78
    9    Leeden, Louis v. d., Rund-, kalfs-en varkenssl., Mierloscheweg L 255
238    Leloup- Bunnik, G., Horloger, Opticiën, Goud- en Zilverwerken, Kerkstr. B 139
248    Liefdesgesticht "St. Aloysius", Markt A 81
  56    Lindeman, S.J.,  Hôtel "de la  Station", Café-Rest., Stationsplein  E345
246    Looveren, M. v. d., Brood- en banketbakker, Steenweg L. 70
109    Lotichius, P., Verl. Eikendreef L. 180 aa
  92    Lotichius, A. W., Aarle-Rixtelscheweg L.138
  69    Lotichius & Co., Kassiers, Kanaaldijk L. 26
 
101    Maartens, C. G. v/h. C. v. Erp, in Glas, verfw. , borstel- en mandwerk en chemicaliën, Veestr. B 64
  90    Machinefabr. v/h. E. H. Begemann, Kon.Nederl., Kanaaldijk L. 32
169    Maréchal, W. F., Bloemisterij, Pr. Hendriklaan L 188
235    Maréchausée Kazerne, Kon., Heuvel D 23
135    Martin, Jos., Banketbakker en kok, Veestr. A 9
  94    Matthijsen, A., Industriëel, Wilhelminalaan L 197
  88    Matthijsen, C., Industriëel, Warande L 180
  82    Matthijsen, M., Industriëel, Wilhelminalaan L 177
182    Meeren & Co., Fa. v. d., Mach. Steenfabr., Mierlo-Hout
174    Meilink, A., Inrichting voor heilgymnastiek en massage, Kanaaldijk M9
224    Melis, Louis, Café Rest. " 't Her t", Markt C 24
  42    Meulen-Ansems, Jos. v. d., Ijzerwaren, rijwielh. enz., Automobiel-garage, Kerkstr. C 56
210    Michielsen Lzn., Henri, Sigarenmag. "de Javaan", Stationsplein E 339
  52    Mierlo-v. Moorsel, P. v., Bakker en kruidenier, Mag. "de Toekomst", Steenweg L 144
  57    Moes-Roosen, Albert, in Visch en zuidvruchten, Heuvel E 257
102    Mommers-Sintfiet, Ant., Dames- en Heerenkleeding naar maat, Beelsstr. H 418
226    Moorsel, J. C. v., Deurwaarder, Pr. Hendriklaan L 186
 
225    Neervens, J., Brood- en  banketbakker en kruidenier, Kerkstr.
  77    Neijnens, Jos., Aannemer en timmerman, Kanaaldijk K 117
162    Neles, J. R., Graanh., Stoom- en waterwalzenmeelfabr., Ged. Haven K 131, (9-12;2-7)
221    Neles, Gebr., Veekoekenfabr., Kanaaldijk I 261
  93    Neles-Wellens, W. R. C., Industriëel, Steenweg L 94
  65    Niessen, H., Slager, Veestr. B 26
130    Noijen-Martens, Jos., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, Noord Koninginnewal H 467
251    Noijen-Sanders, Fa. Wed. P., Bakker, in kolon. waren, Noord Koninginnewal H 467a
  72    Noten, Jean, In steenkolen en vrachtrijder, Kanaal K 119
129    Nunen, Corns. v., Aannemer en metsel., Markt C 3
119    Nunen, Joh. v., Aannemer en vrachtrijder, Heuvel E 275
133    Nuyens, Chr., Arts, Steenweg L 158

  51    Oerlemans & Zonen, Dir. v d. Dutch Straw Works Cy, Stroohuizenfabr., Hoogeind F4
204    Oranjeboom", Mag. "De, Zuid-Koninginnewal E 239

180    Peel Centrale", Mij., Kant. Watermolenwal A 92
121    Pellemans, Mej. Wed. A., Stationsplein E 344
  61    Pellemans", N. V. Aug., Boek- en kunstdr., Kanaaldijk K 114
140    Pistorius, J. A., Markt C 28
114    Plaghki, Frans, Coiffeur, Markt B 134
184    Princee-Smits, Th., fa. Erven Smits, Kol. waren, Graanh., Zuid Kon. wal C 86
245    Prinzen, Ant., Molenstr. G 103
  18    Prinzen Fz., Willem, Markt A 71
  87    Prinzen, Hein, Agentuur- en commissieh., Aarle-Rixtel
  21    Prinzen & v. Glabbeek, Weverij, Bindersetr. K 16 (9-12 en 5-7)
234    Prinzenhof, Modelhoeve, Ged. Haven K 130a
213    Provinciale Centrale, Hoogeind F 9
 
103    Raaijmakers, Johs., Houth. Mierloscheweg L 272
105    Raijmakers, Ant., Mierloscheweg M 13
116    Raijmakers, Frans, Industriëel, Kanaaldijk L 25
  84    Raijmakers, Jac. J. J., Markt A 66
164    Raijmakers, Leonard, Kanaaldijk M 8
  85    Raijmakers & Co., J. A., Bontweverij, Kanaaldijk L 18
  38    Raijmakers- v. Thiel, Mevr. de Wed. Ant. J. J., Wilhelminalaan L 175
167    Raijmakers, Mevr. Wed. Karel, Kanaaldijk L 19
  71    Ramaer & Co., W. G. I., Stoombont- en damastweverij, Watermolenwal K 134
  83    Rath, M. P. P., Pastoor Parochie St. Lambertus, Kerkstr. B 145
  37    Reijdt, J. de, Boek-, papier- en muziekh., stoomdrukk., Kerkstr. B 140
193    Reijdt-Simons, Fr. de, Boek- en papierh., drukkerij en cartonnage-inr., Steenweg L 145
254    Rietjens, P., Adj.-Dir. der Gem. Bedrijven, Veestr. A 21
  14    Rijckevorsel, Aug. v., Kassier, woonh. Markt C 28
156    Rijckevorsel, Aug. v., Kassier, Kant., Noord-Koninginnewal C 144
    ..     Rijkstelegraafkantoor (°)
236    Rijt, Jos. v. d., Schoenhandel, Bindersestr. K 52
  74    Roelofs, H.J., Meubelmaker, Heuvel E 341
  23    Roij, Piet de, Stalhouderij en handel in kol. waren, Markt C 1
  30    Roij, Mej. Wed. Willem de, Stalhouderij, Heuvel D 17
141    Roijakkers & Co., Th., Fabr. v. draadnagels, kozijnankers en galvaniseerinricht., Steenweg L 22
239    Rooij, Aug. de, Juwelier, Kerkstr. B 172
208    Rooijmans-Vorst, J., Steenweg L 143

  22    Sanders & Swane, Stoombont- en beddentijkweverij, Z. Koninginnewal E 232
  35    Schampers, Gerard, in Bouwmater., metsel- en timmerwerken, Heuvel D 7
155    Schampers, Joh., Houtmag. en timmerwinkel, Molenstr. G 36
107    School, Kinderen v.d., Café-Rest., Kanaaldijk L 28
222    Schrörs, J.C., Agenturen, Kam- en Rietmakerij, Ged. Haven A 94
  45    Schulte, Gustaaf, Stoffeerderij, meubel- en beddenh., Z. Koninginnewal C 110
  12    Schulte, Fa. J.G., Manufacturier, Markt C 32
185    Schupper, W., Stationsplein D 45
207    Sevens, Fa. Erven, Graanhandel, Mierlaschweg L 271
  76    Snijder, Mevr. Wed. J.G., Veestr.  B 50
144    Societeit "Gezelligheid", Veestr. B 10
  97    Spaan, Fa. H.B., Agentuur- en commissieh., Steenweg L 92
  19    Spoorenberg, Erven J.H., Grossier in kol. waren en fijne vleeschw., Markt A 51
  62    Spoorenberg-Schulte, Jacques, Grossier en winkelier in  kol.waren enz., Veestr. A 51
112    Sprengers, F., fa. B. Sprengers & Zonen, Smederij, ijzer- en rijwielh. enz., Wiel B 169
110    Sprengers, Joh., Smid, ijzerwaren, rijwielh., enz., Steenweg L 77
206    Stam, W., Stoomhooiperserij en stroohulzenfabr., Kanaaldijk M 7
  49    Steijns, Emile, Apotheek en scheikundig Bureau, Veestr. B 36
117    Steun-Comité Helmond, Vincentiusgebouw, Kamstr. B 80
  64    Stevens, Fa. C.H.A., Vleeschhouwerij, stoomworstfabr., Veestr. B 58
172    Stevens Czn., W., Veehandelaar, Steenweg L 84
146    Stevens, Erven F.A., Fabr. van schoenen en laarzen, markt A 75
160    Stevens-Helsper, Frans, Slager, Kerkstr. C 41
249    Stockx-Davids, Th., Horloger, opticien, juwelier, Ameidestr. C 122
203    Stokkom-Noyen, F. v., Worstfabr. en Spekhandel, Kr. Steenweg L 157
151    Swinkels, Mej. C., Kanaaldijk L 7
137    Swinkels, Egidius, Industriëel, Kanaaldijk L 9
  41    Swinkels, Jos., Architect en aannemer, Kerkstr. B 152
187    Swinkels, Fa. Jos., Houthandel, Werf, Waardstr. I 245a
  96    Swinkels, W., Turksch rood- en kleurenververij, appretuur, Kanaaldijk L 8

    ..    Telegraafkantoor (°)
  54    Terwindt, Arntz & Holtus, Stoombontweverij, Stationsplaein E 347
170    Theunissen, Alph., Rund- kalfs- en vrakensslagerij, Heuvel E 259
177    Thiebosch, Antoon, Coiffeur, parfumerieën, Kerkstr. B 173
197    Thiel-Coovels, Arn. v., Industriëel, Wilhelminalaan L 170
  24    Thiel-Roelofs, Joh. v., Industriëel, Binderstr. K 17
  78    Thiel, Gebr. v., Draad- en Klinknagel-, Moer- en Schroefboutenfabr., Hoofdkant., Kanaaldijk L 22
  68    Idem, Bijkant., Ged. Haven A 100
    5    Thiel, Familie Hendrik v., Markt B 132
  95    Thiel & Co, Hendrik v., Klinknagels- en Schroefboutenfabr., Kanaaldijk L 13
157    Thiel, Mevr. de Wed. L.W. v., Aarle-R. weg L 131
153    Thiel, Mevr. de Wed. M. v., Kanaaldijk L 23
165    Thiel-Hoppenbrouwers, Frans v., Industriëel, Markt A 72
171    Thiel-Haffmans, Gérard v., Industriëel, Mierloscheweg L 183
    4    Thiel-Snijder, Ant. v., Industriëel, Veestraat B 52
  28    Tram 's Bosch-Helmond, Stationsplein E 351
  39    Tram Eindhoven-Helmond-Asten, Stationsplein E 350

181    Veen, Fa. Jacq. v., Grooth. in chemicaliën, drogerijen, ziekenverplegingsart., glas, verfw., Veestr. A 49
196    Verbaandert, A.A., Stalh. & Café, Noord-Koninginnewal G 19
223    Verhagen-Neervens, Alb., Sigarenmag. "Achter het Paalke " , Veestr. A 29
201    Verhagen-de Reijdt, H., Kristal, Porcelein en Galanteriën, Noord-Koninginnewal C 127
205    Verhallen Jr., W., Stoom-Boeken en Handelsdrukkerij, Uitgever v.h. "Nieuwsblad van Helmond",
            Waardstr. I 218

147    Verhoeven-Strijbosch, Th., Schoenfabr., Veestr . B 66
  70    Verpleegster der fa. v. Vlissingen & Co., Warnade L 180b
  33    Verstappen, Piet, Bloemisterij, Molenstr. E 54
214    Vliert, J.A. v. de, Banketbakker en Kok, Veestr. B 18
  15     Vlissingen, H.F. v., Industriëel, Prins Hendriklaan L 176
126    Vlissingen, P.F. v.,  Industriëel, Wilhelminalaan L 176
  48    Vlissingen & Co., P.F. v., Katoendrukkerij en ververij, Groenwoud D 127
191    Idem, Kantoren, Kanaaldijk (9-12, 2-5)
  34    Vriends-v. Riel, A.J., fa. fa. H. v. Oekel, Runds-, kalfs-, schapen- en varkensslagerij, Ameidestr. C112
190    Vries, Gebrs. de, Aannemers, Steenweg L 159a
241    Vries Poulusse, A. de,   in Zuidvruchten en comestibles, Markt C 23
219    Vringer, Th., Hoofdagent Stoombierbrouwerij " 't  Haantje", Parallelweg D60

132    Waals, A., Manufacturier en mantelmag., Markt A 65
125    Weijden, J.B.C. v.d., Industriëeel, Kanaaldijk L 16
176    Weijden-Bogaers, Jos. v.d., Industrieëel, Kanaaldijk L 16
  40    Wesselman v. Helmond, Jhr. C.F., Kasteel B2
134    Wesselman v. Helmond, Jhr. Emile, Parklaan L 181
247    Wijkamp, Fa. Wed. A.J.B., Koper- en metaalgieterij, Molenstr. G 212
  47    Wit & Co., 's Blanket Manufacturing Cy., de, Hoogeind F 9
161    Wit, Jr. P.J.J. de, Industriëel, Péa Park, Warande L 136a
217    Wit, Th. de, Modes en heerenartikelen, Ameidestr. C 118
  32    Wolfs, Jacques, Fabr. v. Chocolade- en Suikerwerken, Bindersestr. K 34

229    Zanden & Zonen, Fa. Joh. v. d., Rund- en varkensslagerij, Beelstr. H 410
209    Zuid-Holl. Bierbrr., Agent P. v. d. Vorst, Beelstr. H 406
215    Zuigelingenzorg en Melkverschaffing, Ged. Haven A 105

top


Helpman zie onder Groningen

top


Hemelum zie onder Bakhuizen

top


HENDRIK-IDO-AMBACHT (Hulptelefoonkantoor)

(Ridderkerk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: Geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Bakker, T., varkenshandel, woonh., Dorpstr. 

4    Gemeentehuis. (9-1, 2-4)

3    Kamberg, D.J., Med. Docts. Arts, Casa Cara, Dorpstr.

6    Penning Lz., L., Assurantiën, hypotheken en informatiën, Ridderkerk

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Waard, S. de, Houthandel en zagerij
5    Wildeman Gz., G., lompenhandel, Havenkant

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder DORDRECHT.

top


HENGELO (Rijkstelefoonkantoor)

(Borne en Lonneker)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Het locale telefoonnet is, evenals het hulpbureel Borne, geopend: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor, -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet.  
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlocaal verkeer is gevestigd in het Station.

 

  B3    Aal & Zonen, Fa. W., IJzer- en metaalgieterij, Almeloscheweg 10B Borne    
134    Alers, L.F.Chr., Arts, Marktstr. 7 
  95    Arends, A.A., Koperslagerij, Langestr.   
157    Arens, W.F., Stalhouderij, Sloesweg 58 
192    Assink, P.J., Groentenh., Molenstr. 64   
210    Avéres, H.C., Anninksweg
211    Avéres, Joh.A., Anninksweg 

103    Bareman, Fa. We. F., Boekhandel, Brinkstr. 15    
114    Bartelink, J.H., Fabr., Enschedéschestr. 74 
185    Beets, C., Ingenieur, C.T. Storkstr. 49   
  84    Bergsma, C., Kassier, Deldenschestr. 49 
  27    Bergsma & Dikkers, Kassiers, Enschedéschestr. 8   
117    Beurs, de, Beursstr. 13
  28    Bierbrouwerij, Hengelosche, Parallelweg 52
187    Bieze, J.H., Deldenschestr. 67   
110    Bieze & Co., Fabr. v. weverskammen en rieten, Parallelweg S.S. 12 
167    Blom, L.H., Varkens- en Lamsslagerij, de Wetstr. 41
  59    Boer, W. de, Opperbrandmeester, Haaksbergerstr. 44
116    Bonke, H.H., Manufacturen en aanverwante art., Nieuwstr. 10
  74    Bontweverij "Insulinde", Langelermaatweg 162
  63    Broekhoven, J.P., Aannemer, Wolter ten Catestr. 26
  89    Broekhuis, E., Boekhandel, Enschedéschestr. 5
147    Bruist, Fa. J.C., Heeren- en damesmodeart. en ondergoederen, Brinkstr. 25  
  52    Buuren, J.E.G. v., Stalhouder, Weemenstr. 14  

  88    Cardinaal, C.N., Fabr., Paul Krugerstr. 43
  56    Idem, Kant. Willemstr. 86
127    Cate, A.J. ten, (H. ten Cate Mzn.), Agenturen, Steinstr. 59
  25    Cate, F.L. ten, Stoom-, Boek- en Handelsdrukkerij, Uitgever, Brinkstr. 4 en 6
141    Cate, Mr. Dr. M.G. ten, Adv.-Proc., Schoolstr. 4 
B15   Cate, Erven Wed. A. ten, Borne
139    Chef-telefoniste, Centraal-Bureau 
132    Cieraad, A., Varkensslager, Nieuwstr. 21
  32    Claus, F.P., Enschedéschestr. 38
216    Cohen, I., Fruithandelaar, Brinkstr. 16
  53    Cohen, I.S., Vleeschhouwer, Langestr. 4
191    Cohen, M., Fruith. Molenstr. 23
113    Cohen, S., Rund- en varkensslagerij, Nieuwstr. 9
202    Concertgebouw, Beursstr.
149    Coöp. Landbouwersvereen., Parallelweg 29
196    Coöp. Winkelvereen. "Hengelo", Fil. Tuindorp, Hoek C.T. Storkplein
215    Cronenberg, H., Fotograaf, Weemenstr. 25

190    Dijk, G. v., Bloemist, Wolters ten Catestr.
B13   Dikkers, G.J.O.D., Almelosche straatweg, Borne
  32    Dikkers, G.J.O.D., Enschedéschestraatweg 48
  31    Dikkers & Co., G., N.V. Kopergieterij, appendage en pompenfabr., Haaksbergerstr.
220    Doesschate, J.W. ten, Notaris, Driemerstr. 28
  85    Driessen, E., Paul Krugerstr. 44
  90    Driessen, W.L., Beursstr. 9

155    Egmond, J.M. v., Dames Handwerken, Brinkstr. 19
203    Eijdman Jr., F.H., Ingenieur, Beursstr. 11
  17    Ekker, E., Deldenschestr. 51
    9    Engelberts, T.C., Notaris, Spoorstr. 17
212    Engels, Mr. M.A., Adv. en proc., Weemenstr. 20
166    Eshuis, H., Meubelmaker en Stoffeerder, Drienerstr. 5
  42    Eshuis, Gebr., Meubelen, Brink 1
  96    Eulderink, J., Café, Molenstr. 82

  70    Frank, J., Arts, Enschedéschestr. 82
  41    Frankenhuis, N., v/h. fa. Ph. de Jong, Slager, Nieuwstr. 16
177    Fransen, G.F.H., Timmerman en Aannemer, Deldenschestraatweg 22
  24    Friesendorp, Joh., Machinerieën, Spoorstr. 2
206    Friesendorp, Joh., Deldenerstr. 36
B21    Frost Gzn., A., A Borne

  34    Gasfabr., Hengelosche, Twekkelerweg 10
    1    Gemeentehuis, Bur. Secretarie, Secretaris
B20   Gemeentehuis, Borne
  36    Gend & Loos, v., Telgen 13
  72    Goedhard & Co., S., Markt 9
122    Goedhardt, M., Enschedéschestr. 34
213    Görsch, M., Ingenieur, Enschedéschestr. 57
217    Goot, J. v.d., fa. v.d. Goot & Kruisweg, Architect, Enschedéschestr. 2
130    Groneman, J.L.Th., Ingenieursbur. en Techn. Handelsbur., Spoorstr. (9-12, 2-6)
150    Groneman, J.L.Th., woonh., Deldenschestr. 70
145    Gruijters Zwierink, Installateurs, centr. verwarming, gas- en waterleiding, Marskant 1

218    Haan, J., Hengelosche Rijwiel- en Motorhandel, Enschedéschestr. 65
101    Hazemeijer & Co., F. Electro techn. Bur. Haaksbergerdijk
  54    Heemaf, Bornschestr. 5
119    [Idem]
152    Heering, G., in Kolon. waren, Nieuwstr. 43
  19    Hengelosche Bontweverij, Oldenzaalschestr. 2   
B11    Idem, Afd. Borne, a/h Voetpad Delden-Borne, Borne  
  54    Hengelosche Electr. en Mechanische Apparatenfabr., Dir. R.W.H. Hofstede Crull & W. Willink,
           Bornschestr. 5  
119    [Idem] 
  50    Hengelosche Trijpweverij, Parallelweg, S.S. 38
201    Hiebendaal, Ds. D.C., Predikant, Deldenerstr. 23
194    Hoefsmit, G.J., Eerste Hengelosche Electr. Modelmakerij, Langelermaatweg 133
199    Hoenders & Vos, Fa., Aannemers, Enschedeschestr. 46
  12    Hofkamp, Mevr., Deldenerstr. 72
136    Hoffstedde, Gebr. ter, in galanterieën en huish. art., Markt 22-23
  40    Holl. IJzeren Spoorweg-Mij.
B19   Holl. IJzeren Spoorweg-Mij., Station, Borne
  37    Hôtel de Halve Maan, (J. Amelink), Markt 11

B16   Hulshof, J., Kruidenierswaren, Borne
184    Hulshoff, G.G., IJzergieterij, Enschedeschestr.weg 104/106
219    Hulshoff, Gebr., Bloemenwinkel, Nieuwstr.
  62    Hulshoff Pol Gzn., A., Paul Krugerstr. 48
118    Hulshoff Pol, A.B., Grundellaan
204    Hulshoff Pol, F.W., Colensstr. 4
115    Hulshoff Pol & Co., F.W., Fabr. v. wollen en halfwollen stoffen, Haseler voetpad 28
  98    Hulshoff Pol Junior, H., Enschedéschestr. 72
  20    Hulshoff Pol, H., Beursstr. 1
  21    Hulshoff Pol, W., Beursstr. 2

142    Jaberg, R.A., Chef-ingenieur bij Gebr. Stork & Co., Enschedéschestr. 68
174    Jansen, gebr., Rijwiel- en automobielh., Weemenstr. 4
214    Jongman & Co., Fa. A.A., Electro-Techn. Bur., Dennenboschweg 29
124    Jonkmans, J., Arts, Schoolstr. 5

193    Kamphuis & Zn., H., Electr. Install. en Machine repar., Haaksbergerstr. 24
  64    Kanteman & Zonen, S., kant., katoenafval, poetskatoen, ijzer, metalen, Parallelweg 4
  77    Idem, Woonh. Molenstr. 52
165    Kantfabr. Eerste Ned., De Jong & v. Dam, Waalbekerweg
  51    Klaasesz & Cie., Joh., Uitgevers, Markt 9 en 11
  26    Köhler, J.W.L., Arts, Beursstr. 7
158    Koenders, G., v/h W. Liestert, Slager, Brinkstr. 17
146    Kolk, M., in Machinerieën en onderdeelen voor weverijen en spinnerijen, Pastoriestr. 21
  66    Kolthof Jzn., A., in Anthraciet, agent der Maagdenb. Brandverz. Mij., Emmaweg 7
    8    Koning, J.L., Drienerstr. 35
148    Kooij, F.L.N., Werktuigen, Machinerieën, Techn. art., Haaksbergerstr. 20
196    Kraal, G.W., Drogisterij "Het Roode Kruis", Brinkstr. 10
  29    Krabbenbos, Fa. Wed. B., Comestibles, Molenstr. 38
108    Krabbenbos, J., Wijnhandel, Bieren en gedistilleerd, Molenstr. 36
  97    Kranendonk, J., Vleeschh., Nieuwstr. 45
  73    Kremer, J.H., Deldenerstr. 79
109    Kroese, A., Enschedéschestr. 61
  68    Kuiper, Jan, in kol. waren, Molenstr. 68

171    Land, H.W., Ingenieur, Oldenzaalschestr. 11
172    Lempersz, W.H., in Glas- en verfwaren, Markt 1
B24    Lievenboom, Erven I., Twentsche confectiefabr., Borne
  B5    Lievendag, Fa. S.J., Manufacturen, Almeloschestr., Borne
208    Linde v. Buuren, v.d., in modeart., dames- en heerenhoeden, Enschedeschestr. 21
  78    Lookeren Campagne, D. v., Paul Krugerstr. 41

205    Maas, J., Ingenieur, Julianalaan 5
  33    Maas, N.W., Arts, Enschedéschestr. 18
  47    Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw., Bestelgoederenloods
    3    Maréchaussée Kazerne, Wolter ten Catestr. 71
  69    Marsch, J.M.B. ter, Banketbakker, Markt 6
138    Massink, W., Enschedéschestr. 53
178    Meer, H. v.d., Arts, Markenstr. 11
  67    Mees, Walter, Enschedeschestr., Lonneker
161    Meijer & Zn., A.J.J., Brood- en Banketbakkerij, Nieuwstr. 26
 B2    Meijling Gzn., H., Stationsweg, Borne
137    Melkinrichting, Hengel. Coöp., Parallelweg 29
176    Menko, Isidore S.J., Spoorstr. 13
  35    Mogendorff, I., Huidenh., Parallelweg SS 15,  (Kant. 9-12, 2-6)
  99    Mogendorff, I., Nieuwstr. 67 
104    Monchy, D.W. de, Grundelweg
102    Monchy Jr., R.A. de, Wolter ten Catestr. 54
198    Mulder, D., Fruit-, Groenten- en Vischhandel, C.T. Storkplein 22

  10    Nederl. Katoenspinnerij, Haaksbergerstr. 2
111    Idem, Afd. Stoomwasscherij
  39    Nieuwenhuis, W.J.C., Opt. Orth. Chir. Instrumentmaker, Enschedéstr. 16
133    Nieuwenhuis & Zonen, Wed. J., Banketbakker en Kok, Brinkstr. 8
107    Noordendorp, J.J., Ingenieur, Enschedéschestr. 59
  27    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passageagent, Bergsma & Dikkers, Enschedéschestr.

140    Ochtman, W.A., Enschedéschestraatweg 12
144    Ohldevendt, Fa. Gebr., Kolonialew., comest., Drienerstr. h. P. Krugerstr.
179    Oostrom Meijjes, Dr. F. v., Dir. Gasfabr., Lansinkweg 29
189    Oostvogel, Gebr., hoeden, petten, pelterijen, Langestr. 29
168    Overbeek, A.G., Steenfabrikant, Schalkburgerstr. 25
200    Overbeek Azn., H.A., Koopman, Anninksdwarsweg 14
169    Overbeek, Gebr., Steenfabr. Boekeloscheweg

  23    Palthe, D.W. v. Wulfften, Enschedéschestr. 71
151    Plate Hzn., A., Ingenieur, Deldenerstr. 63
  80    Postma, J., in Chemicalieën, Drogerijen, Verbandstoffen enz., Molenstr. 40

195    Ribberink, G., Aannemr, 3e Dennenboschdwarsweg 29
    ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
209    Roeloffzen, Gebr., T.R.E.M., Marktstr. 3
162    Rosingh, W., Kassier, Enschedéschestr. 64 (9-12.30; 3-6)
  71    Rupert, G.F., IJzerw. en huish. art., Drienerstr. 1

153    Salm, W.A., Houtvester Ned. Heide Mij., Lansinkweg 25
125    Salverda, Z., Enschedeschestr. 32
 B18   Schoemaker, Fa. Jan, Stoomvleeschwarenfabr., Wijk A49, Borne
 175    Simons, G.F., Coiffeur, Markt 6
   30    Smit & Zn., H.L. Boekhandel, Nieuwstr. 12
   45    Smithuis, A., Stalhouder, Martktstr. 23
 188    Smolders, A., vleeschhouwer, Weemenstr. 22
   48    Snoo, Dr. D. de, Drienerstr. 14
 159    Somberg, A., Slager, Molenstr. 66
 B14    Spanjaard Dz., S.J., Deldensche weg, Borne
 B10    Spanjaard, Jacob, Hengelosche straatweg, Borne
   B6    Spanjaard, Karel J., Stationsweg, Borne
 B22    Spanjaard, M., Slager, Borne
 B17    Spanjaard, N., Kruideniersw., Suikerstr. Borne
   79    Staatsspoorwegen, Mij. tot Expl. v., Vrachtgoederenbur.
   75    Stolle, Gebrs., Bouwmat., b/h station, Locaalspoor
   B9    Stomps, H.J., Arts, Borne
   B4    Stoomspinnerijen en weverijen, voorh. S.J. Spanjaard, N.V., Hoofdkant., Stationsweg, Borne
   B8    Idem, Kant., Fabr., Stationsweg, Borne
   43    Stork, Mej. A., Enschedéschestr. 54
     6    Stork, C.F., Grundel 1
     5    Stork, D.W., Enschedéschestr. 69
     7    Stork, H.C., Enschedéschestr. 51
 131    Stork, Mej. Johanna, Enschedéschestraatweg 173
   16    Stork, O., Enschedéschestr. 32
   15    Stork, W., Tichelwerk 9
   14    Stork & Co., C.T., Kon. Weefgoederenfabr.
   86    Stork & Co., Gebr., Afd. Hijschwerktuigen, Haaksbergerstr. 22
 154    Stork & Co., Gebrs., Machinefabr.
   76    [Idem]
     4     [Idem]
   18    Strumphler, J., Ingenieur, Colensostr. 2

130    Techn. bur. Sanders Birnic, bijkantoor, Spoorstr.
     ..    Telegraafkantoor (°)
   13    Teutelink, J.W., Bornscheweg
   60    Tex, H.P.G. den, Dir. Electr. Centrale, Schoolstr. 7
   55    Thomasson, Gebrs., Timmerl., metselaars en handel in bouwmater., Pastoriestr. 51
   58    Tonckens, Mr. N.A., Burgemeester, Drienerstr. 41
 128    Trijbits, Fa. J., Brood- en banketb., Emmaweg 14
 119    Twentsch Centraal Station v. electr. stroomlevering, Dir. R.W.H. Hofstede Crull en H.P.G. den Tex,
            Bornschestr. 5
   22    Twentsche Bontweverij, Oldenzaalschestraatweg 4
 209    Twentsche Rijwiel- en Motorenhandel, Gebr. Roefolfzen, Marktstr. 3

   61    Venlet, C.N., Apotheek, Enschedéschestr. 1
 207    Versteeg, J.H., glas, verfw., behangselpapier, enz., Molenstr. 2
 123    Vlieg, Wed. K., Deldenerstr. 6
 
   65    Walhof, C., Café en Wijnhandel, Molenstr. 3
     2    Waterleiding, Toren
 173    Weer, J.G. ter, IJzerw. en huish. art.
   57    Wesselink, A.H.M., Mij "de Houth.", Stoomhoutzagerij, Enschedéschestr.weg 42
 163    Idem, huis
   81    Wettig Welssenborn, E., Deldenschestr. 55
   87    Weyschedé, F., Café Rest., Enschedésche Straatweg 4
 105    Weyschedé, J. H. W., Hôtel, Café-Rest., Spoorstr. 21
 120    Wezel, G.J. v., Sigarenh., Enschedéschestr. 10
 135    Wezel Fzn., H. v., Exped. en stalh., Langelermaatweg 74
 170    Wilke, J., Rund- en varkenssl., Brinkstr. 27
 112    Wilmes & Co., I.J., Lingeriefabr. en linnenhandel
   44    Wilmink, J.J., Stalhouder, Pastoriestr.
 
   83    Zehender Traas, C.L., Bornsche Straatweg 6
 121    Zelm, W.F.H. v., Behangerij, Stoffeerderij, en Verhuizingen, Nieuwstr. 69
 143    Ziekenbarak v. lijders aan besm. ziekten. Arminksdwarsweg 9
   46    Ziekenhuis, Drienerdwarsweg 39
 129    Ziekenhuis, St. Gerardus Majella, Paul Krugerstr. 39
 126    Zilversmit, D., Exportslachterij. handel in Vleeschw.,- Drienerstr. 65/67

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 412-414 / 415-416 / 417

Transcriptie door: Hans Warnar & Peggy Warnar-Hezemans / Jan Wissink / Huub van Helvoort


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net