LEERDAM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.--nm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1,-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

10    Ameiden, H.A. v., Dir. Naaml. Venn. Leerd. Stoomb. Mij., Spoorstr.
20    Arkel, C.P. v., Horlogemaker

24    Bunge, J.H.O., Dir. Glasfabr.
14    Burgers, L.A., Houthandel, Spoorstr.

25    Cochius, P.M., Dir. Witglasfabr. "Leerdam", Lingedijk
16    Comte, A. te, Arts

26    Duetz, B.L.A., Manufacturier engros en détail

17    Gangelen, J.H. v., Opticien, Drogist, Apothekers-Assistent, Vlietskant hoek Nieuwstr.
  5    Gemeente Gasfabriek
23    Gemeentehuis
  7    Gentis, H.G., Ingenieur, Kerkstr.
  6    Glasfabrieken, Naaml. Venn. Vereenigde

  2    Haar, B.J. ter, fa. Ter Haar & Schuyt, Spoorstr.

19    Kruijff, A.G. de, Notaris, Kerkstr.
11    Kruijt, C., Koopman in granen, enz., Kerkstr.

15    Leer, A. v., Kistenmaker

  8    Naaml. Venn. Glasfabr. "Leerdam", voorh. Jeekel, Mijnssen & Co., Lingedijk
18    Naaml. Venn. Glasfabr. "Leerdam", voorh. Jeekel, Mijnssen & Co., fabr. "de Hoop."
13    Naaml. Venn. "Leerdamsche Waterleiding Mij."
27    Nagtegaal. A., Bloemist-tuinman

  9    Pellikaan, G.H. winkelier, Kerkstr.

  ..    Rijkstelegraafkantoor (°)

23    Station Holl. Spoor
12    Stigter & Schreuders, Fa. de, Kooplieden
  4    Straten, L. v., Veehandel, Markt

  ..    Telegraafkantoor
21    Teunissen & Co., Kassiers en Comimssion. [sic!] in eff., Kerkstr.

  3    Varsseveld, & Co., Houth., Hoogstr. 
  1    Voogd, C., Arts

22    Zuivelfabriek

top


LEERSUM (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder Doorn.

top


LEEUWARDEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Huizum, Jelsum, Lekkum, Marssum, Weidum en Wirdum)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7.-- nm. tot 8.-- nm. (°)
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1 Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Centraalbureel van het locale telefoonnet. -- 3. Bijkantoor Beurs ( geopend Vrijdags 9.30 vm. tot 2.-- nm. 4. Bijkantoor Veemarkt (geopend Vrijdags).
Eene automatische spreekcel, uitsluitend voor interlokaal verkeer, is gevestigd in het station.

(°) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken van uit de openbare Rijksspreekcel.

 

724    Adj.-Insp.der Post. en Tel., W.J. Romijn, woonh., Westersingel 32
  58    Adriani, H., Eewal.
351    Albarda, N.T., Grachtswal 129
612    Alberda, S. v., Agentuur en Commissieh., Looijerstr.
    5    Albers, H.J., Stalhouder, Harlingersingel
281    Albers Creameries Ltd., Hoofdagentschap, Woonh. Westersingel
190    Algem. Friesche Hypotheekbank, Zaailand 96
145    Algem. Friesche Levensverz. Mij., Nieuwestad
589    Alma, Hermanus, Emmakade N.Z.
359    Ambachtsschool, Menno v. Coehoornstr.
324    Amer. Petroleum Cy., Tankinr.
669    Andriessen, R., in Kruideniers- en gruttersw., Nieuwestad
307    Andringa, A., Notaris, Willemskade 8c
767    Andringa, Mr. A.R., Adv. en proc., Emmakade
884    Anema, K., Wijbr. de Geeststr.
651    Anthony Gasthuis, Ziekenhuis, Perkwaltje
279    Anthraciet Import Mij., N.V., Zaailand 88 (Kant. 8--12, 1½--7)
595    Arbeidsbeurs, Gem., Jacobijnerkerkhof M 50 (8--10, 12--3, 6--8)
136    Armenhuis, Stads, Haniasteeg
652    Arrondissements Rechtbank, (Griffie) Paleis v. Justitie
685    Asman, mej. C., Tweebaksmarkt
473    Attema, H., Spanjaardslaan
386    Attema Czn., J., Fabr. Goud- en Zilverwerken, Brol. (9--12½ en 1½--8)
183    Attema Dzn., Fa. P., Fabr. in goudwerken, Zaailand
438    Attema Dzn., P., Partic., Achter de Hoven

637    Baarsma Hollander, Fa., Techn. Bur. v.Geo- en Hydrologische Diepboringen, Kant. en fabr., Verlengde
           schrans, Huizem
741    Bakker, H., Boekhouder N.V. Leeuwarder Houthandel Voorh. F.W. Overmeer & Zn., Oranje Nassaustr.
           (Voor No. 172 ook op te bellen.)
711    Bakker, M., Nieuwestad
686    Bakker, P.S., Heeren- en Dameskleeding, modeart., Nieuwstr.
610    Bakker, R.B., Banketbakker en Kok, Nieuwestad
546    Bakker, S., in Assurantiën, Woonh. Schrans, Huizem
630    Bakker, S., in Assurantiën, Kant., Gr. kerkstr. (Na 6 u. uitsl. Tel. No. 546)
416    Bakker & Knier, Kaashandel, Kant. Nieuweweg
688    Bakkers, K.S., Noordersingel
130    Bankierskantoor v. Egbert Veen & Co., Wirdumerdijk
429    Bazzi & Co., A., Schoorsteenvegers, St. Jaocbstr. [sic!]
  44    Beek, E., v.h. A. Bekker, slager, Nieuwesteeg
460    Beekhuis, Mr. C., Adv.-Proc., Ossekop
527    Beekhuis, Wed. J.C., Meubelfabr. en spiegelmag., fil. Heijthekker, kantoorinr., Wirdumerdijk
475    Beeling, A.C., Horlogemaker, Antiquair en Taxateur, Pijlsteeg 27
116    Beerends & Veeren, A.D., Assurad., Stationsweg
188    Beintema, Y., in Bakkers- en kruideniersw., stoomkoffiebr., Tuinen
420    Beintema, H., Filiaal Rijwielenfabr. "de Vierkleur" Kerkstr.
577    Bekker Wzn., A. Willemskade 8b N.Z.
415    Bekker, Fa. Gebr., Loodgieters Kelders 189
856    Berg's Victualiënhandel, v.d., Zuiderplein
417    Berghuis, J.H., Notaris, Eewal.
110    Bergman, O., Café-Restaurant de Beurs, Wirdumerdijk
243    Berssenbrügge, J.H., Modes en gros, Van Swietenstr. (9--5, 6.30--9)
385    Best, J.A.F., Instrum. v. Geneeskunde en Ziekenverpl., Verbandst., Nieuwestad 
134    Bestuurshuis, v.h. St. Anthonygasthuis, Groote Kerkstr. 
859    Besuijen, K.P.W., Lid v.d. Ged. Staten, Spoorstr.
159    Beucker Andreae, H.J., Sophialaan
788    Beucher Andreae, Mr. J.H., v. Swietenstr.
343    Beurs, Spreekcel
100    Beursgebouw
655    [Idem]
106    Bijkerk & Co., Graanfactors en handel in Brandst., Camstraburen
615    Bijlenga, G.C., Wollen, garens, gebreide goederen, Voorstreek.
290    Bijlenga, Fa.T., Kleine Hoogstr.
866    Bijlsma, G.K., Fruit en Groentenkw., Tuinen
542    Bijlsma, J., Café "de Nederlanden", Zuiderstr.
144    Bijlstra, J., Sigarenmag. "de Wildeman" Schrans h. Huizumerlaan
625    Bijlstra, J., Schoenmakerij en Schoenhandel, Nieuwe Stad
713    Binnerts, Mr. T., (Mrs. H. En T. Binnerts), Adv. en procureur, Grachtswal
833    Block, H.C.A. de, 2e Achter de Hoven
  24    Bloembergen & Zonen's Bank, A., Nieuwstad
680    Bloembergen Santee, H., firmant N. Miedema & Co., Transvaalstraat
400    Bloemhof, S., Sigarenmag. "Frisia", Nieuwestad
339      Idem, Wirdumerdijk
888    Blokzijl, E.P., Vischhandel, Nieuwestad
571    Boer & Zn., D.S. de, Stoomverffabr., lakken en vernissen, Voorstreek
496    Boer, G.S. de, Rund-, kalfs- en varkenssl. en fijne vleeschw., Schrans, Huizum
404    Boer, J. de, Partic.Westersingel 16
346    Boer, J.L. de, Electricien, Mag. v. Verlichtingsart., Voorstreek
486    Boer, P.F. de, Timmerman en aannemer, Harlingerstr.
344    Boer-v. d. Hem, mevr. de Wed. N.N. de, Spanjaardslaan
703    Boersma, D., Kolon. waren, Vredeman de Vriesstr.
223    Bokma, P., Distill., likeurstoker en wijnhandel, Tuinen
393    Bokma, P., Part., Emmakade Z.Z. 56
357    Bokma de Boer, M.A., Cichorei- en koffie, Dokkumer Ee A.A. 13
505    Bolman en Co., Fa.S., Goudsmid en horlogemaker, Nieuwestad
730    Bolman & Zn., Fa.C.W., in Goud-, zilver- en diamantwerken, Over de Kelders
507    Bolman, Jzn., Y., papierhandel, Tuinen
458    Boltjes, Mr. S., Notaris, Eewal
795    Bond v. arbeiders i. h. landbouw-, tuinbouw- en Zuivelbedrijf, Gijsbert Japikstr.
  14    Bonifaciusgesticht, St., b/d. R. K. Kerk
810    Bontekoe, R., in aardappelen en brandst., Schrans
296    Boomsma, J., Likeurstoker, fabrik. v. Messiena, Schoolstr.
744    Boon, Mr. G.A., Adv. en proc.,Spanjaardslaan, (kant. tel. No. 460)
695    Boonstra, P., Timmerman en aannemer, Gr. Hoogstr.
511    Borgesius, J.H., Adv. blad v. d. Prov. Friesland, Prov. Friesche Courant, Eewal
  78    Borgrink, Fa.H., in IJzerwaren en huish. art., Kelders
211    Bosch Limited, v. d.,Margarinedepot, Blokhuisplein
740    Bosma, A., Singstr.
364    Bottema, Gebr.,Kaashandel, Zuiderplein
  70    Bouma, S., Slager, St. Jacobstr.
593    Bouma, S., Stoom cartonnen doozenfabr. en papierh., Groeneweg
614    Bouman, J.S., Boekdrukkerij, Kelders
539    Bouwmaterialen voorh. L.J. de Vries & Co., N. V., Schenkenschrans
855    Braaksma & Zn., M., In fruit, chocolaad- en suikerwerken, Breedstr.
332    Brandeler, Jhr. Mr. P.A.J. v.d., Proc. generaal b/h. Gerechtshof, Gr. Kerkstr.
681    Brandstoffenhandel, N.V. Leeuwarder, Oostersingel
  71    Brandt-Borgrink, Wed., Nieuwestad
393    Brandweer, Bokma, P., Emmakade Z.Z. 56
103      Idem, Kutsch Loijenga, R.F., Noordvliet 7
465      Idem, Ooiman, G.J., Achter de Hoven 17
  86      Idem, Wachtlok., Oude Waag Nieuwstad
202    Brenninkmeijer & Co., H.,In mantels en japonstoffen. Over de kelders C 206
534    Brink, J.M.D., Westersingel 44
640    Brink, C. ten, Vert. Holl. Cacao en chocoladefabr. voorh. Bensdorp & Co., Kl. Schavernek
402    Brinkmann Niemeijer, fil., in landbouwwerktuigen en motoren, Lodewijkstr.
867    Broekema, C., Secr. Friesche Mij. v. Landbouw, Landbouwhuis, Willemskade
794    Broersma & Collet, Drukkerij, Oude Oosterstr.
312    Broodfabr. "de Zelfstandigheid", Oldegalileeën
139    Brouwer, J., Brood, Koek, Banket, enz., Hoeksterstr.
430    Brouwer & Zonen, H.G., Asphaltfabrik., Fabr. Kanaalweg
173    Brouwer & Zonen, Fa.H.G., Asphaltfabrik., J.W. Frisostr. (uitsl. na 7 u.)
  54    Bruin, H. de, Fotogr. Inr., L. Marktstr.
883    Bruin Pzn., Fa.J. de, Metaalw.fabr., Zuidvliet
  77    Bruining, B.J., Apotheker, Wirdumerdijk E 19
234    Bruinsma, O., Graanh. Druifstr.
522    Bruinsma, P.A., Ruiterskwartier 103
696    Bruinsma, S.F., Boter, kaas, eieren en comest., Oude Doelesteeg
809    Bruinwold Riedel, J.Th., Dir. Gasfabr., woonh. Arendstuin
536    Brul, P. v. d., Kleedingmag., Nieuwestad
413    Brunger, Fa.J.J., K.E. Brunger Nieuwestad
174    Buisman, R., Boterhandelaar, kantoor, Willemskade
148    Buisman, R., Partic., woonh. Willemskade Z.Z.
127    Bukers, Fa. J.W., Schoenenmag., Nieuwestad
153    Buma, Mr. W.B., Verl. Schrans, Huizum
886    Bur. Dagblad "Ons Noorden", Raadhuisplein
621    Bur. v. d. Provincialen Waterstaat, Heerestr. (9-4)
449    Burg. A., Harlingerstraatweg
402    Burg & Plantinga, Beh. en stoff., R. Burg Jr., Nieuwestad
  82    Burgemeester, Gemeentehuis
    3    Burger Weeshuis, Zaailand
864    Burgers Rijwielen, A. Terhorst, filiaalhouder, Over de Korenmarkt

  56    Cate, B. ten, Ewal 75-77
367    Cath. Dr. I.G., Oog-, oor-, neus- en keelarts, Ruiterkwartier
584    Centr. Werkgevers Risico-Bank, Bijkantoor, Landbouwhuis, Willemskade 11
700    Chef-Telefoniste, Centr. bur.
  12    Cohen, Fa. J.W., in lompen, metalen, porcelein enz., Camstraburen (kant. 8-1, 2-7)
199    Cohen & v. d. Laan, Margarine depôt, agent A.J. Wiersma, Heerenwaltje
210    Condensed Milk Company of Holland Ltd., The, Sneekertrekweg
529    Concertzaal, P. Rodenhuis, Sacramentstr.
690    Coöp. Excelsior-Bakkerij, Kruidenierszaak Oldegalileeën
    4    Coöp. Handelsdrukkerij, Gr. Kerkstr.
384    Coöp. Landbouw-Vereen., Kant., Sneekertrekweg
169    Coöp. Stoomzuivelfabr., Dir. H. Hoenstra, Emmakade
664    Coöp. Stoomzuivelfabr., Dir. R.M. Veeman, Marssum
735    Coöp. Stoomzuivelfabr., Dir. D.G. Twijnstra, Jelsum
186    Coöp. Stoomzuivelfabr., Dir. K. Frietema, Wirdum
825    Coöp. Stoomzuivelfabr. "Weidum", Dir. I.J. Heida, Weidum
463    Coöp. Stremsel- en Kleurselfabr., Nieuwe Kanaal
898    Coöp. Vereen. tot bereiding v. Melkproducten, tijd. kant., Landbouwhuis, Dir. S. Hepkema, Willemkade
832    Coöp. Zuivelbank, Zaailand
643    Coöp. Zuivel Export Vereen. "de Swanneblom", Baljéestr.
677    Coopmans, Anna, Depôt fa. Dalenoord & Co., Nieuweburen
606    Cordes, H.J., Stucadoor, Alleenverkoop v. "Terranova", Kl. Hoogstr.
653    Creveld & Fäbre, Darmwasscherij, Molenpad 38
777    Croles, Mr. J.J., Emmakade

237    Dalenoord & Co., Brood-, en banketfabr. "de Hoop", Westersingel 14
447      Idem, fil. Nieuwe Oosterstr.
361    Dam's Brood en koekfabrieken, N.V., St. Jacobstr.
    4    Damsté, W. Sinnighe, Arts, Verl. Schrans, Huizum
135    Diaconessenhuis, Noordersingel
369    Diaconiehuis, Gr. Kerkstr.
434    Dienstverrichting en Aannemer v. verhuizingen, Bagijnestr.
117    Dijk J. Ezn., C.L. v., Partic., Eewal 74
874    Dijk, E. v., Technisch Raadsman v. d. Raad v. Beheer der K.G.L., Emmaplein
574    Dijk J. Ezn., Fa. C.L. v., Bagijnestr. A 68, (kant. 8½-7½)
273    Dijk Blok, H. v., Dir. Rijkstelegraafkant., woonh. Korenmarkt 205
519    Dijkstra, B., Koloniale waren, Voorstreek 326
340    Dijkstra, B., Kunstmesth., v. Swietenstr.
283    Dijkstra, G., Spanjaardslaan
503    Dijkstra, G.J., Banketbakker, Nieuwestad
122    Dijkstra, P., Broodbakkerij, Wirdumerdijk
587    Dijkstra, Fa. L., Wijnh. en grossier in gedist., Weaze
  76    Dijkstra, Fa. N., Comestibles, St. Jacobstr. h. Nauw
284    Dijkstra, Fa. R.H., Korenmarkt 213. (kant. 9-12.30; 2-7, Vrijd. tot 5 uur)
569    Dijkstra, Fa. R.H., Willemskade (werkpl. 8-12; 2-8)
209    Dir. v. h. Postkant.
  39    Dir. Rijkstelegraafkant.
288    Doedijns, A., Drijfriemen, grossier in zadelmakersart., enz., Voorstreek
881    Dongen, J.C. v., Granen, Nieuwstad
792    Doodkorte, S.F., In goud- en zilverwerken, Nieuwstad
573    Doopsgezinde Gemeente, Wirdumerdijk
121    Douma, K.H., Handelsagent, Nieuwestad
419    Draisma v. Valkenburg, in Levertraan,Doelenstr. 4
452    Draper, Rud., Boter, kaas, eieren en fijne vleeschw., Kl. Kerkstr. K 14
308    Drielsma, L.J. & Zonen, Grossiers in rijwielen en onderdeelen, Voorstreek
403    Driesum, S. v., Houth. Camstraburen
395    Dröge, Fa. F.W.J.D., Nauw
644    Dronrijp, L., Schoenh., Voorstr.
286    Dugteren, K.J. Ruysch v., Westerkade
408    Duijl, Mr. D.Z., Zuiderstr.
214    Duijsen, C.H. v., In bouwmater. en branst., N. Willemskade
111    Dwinger, Fa. Marcus, Lompen en Metaalh., Noordersingel 66
112      Idem, filiaal, Amelandstr.
140    Dwinger. Fa. A.A., Huiden- en Zakkenhandel, Breedeplaats, Achter de G. Kerk

  84    Eden, P.H. v., Geneesheer-Direct. v. h. Stadsziekenhuis, J.W. Frisostr.
297    Eecen, Dr. A.A., Oor-, neus- en keelarts, Harlingensingel
  23    Eekhoff & Zn., Fa. W., Boekh., Wirdumerdijk
388    Eerligh, H.C., Auto's en motorrijwielen, Zaailand
488    Eerste Groninger Stoom- en Hand Grondboorinr., W. Lodewijkstr.
555    Eierhandel, V.P.N., afd. "Friesland", Zuiderplein
683    "Eigen Hulp", N.V. Mij. tot Expl. van den kruidenierswinkel, winkelhouder D. Spieksma, Kl. Kerkstr.
194    Eijsinga, Jkvr. v., Nieuwestad
247    Eisma, Alle, Mineraalwaterfabr., Bronwateren, enz.
480    Eisma, C.W., Heerenkleedermakerij en Modemag. Nieuwestad
289    Eisma Czn., W.A., Drukkerij, hoek Tuinen
766    Electrische Centrale, Dir. van Dijk, Kanaal
787    Elskamp, Ph., Gazelle Rijwielen, Voorstreek
338    Eriks Azn., K., Achter de Hoven
550    Erp, Fa., IJ.T. v., (Paul v. Erp), mag. v. goud- en zilverw., Nieuwestad
523    Eyck v. Heslinga, Gebr. v., Electr. verl. en centr. verwarm., Tweebaksmarkt (Kant. v. 9-6)

  51    Fabricage Gem., Arendstuin
763    Falmer & Zn., Wed. A., fruithandel, Oosterstr.
257    Feddema, Z.S., Timmerm. en Architect, Zaailand 98
345    Feddema Azn., H., Architect, Adj. Opperbrandmeester, Gouverneursplein
762    Feddes, J., Kruideniersw., wijn en gedist., Oosterkade
221    Feenstra, W., in Granen, Grachtswal
459    Feitsema, v. d. Zee & ter Heegde, Fa., Expediteurs en Vrachtrijders, Schrans, Huizum
364    Feitsma, Philip, Modemag. en in onger. goederen, Nieuwestad
747    Feitsma & Co., J., Kaashandelaar, Achter de Hoven
319    Feitz & Zn., J., Zuid-Vliet
  91    Feldhaus, Gebr., Hôtel, Café-Rest. Amicitia, Wirdumerdijk 45
689    Feltz, L.C. Baron v. d. Harlingerstraatweg
675    Fenenga, G.G., Elisabethstr.
718    Ferwerda, G.F., Bijkant. Levensverz. Mij. "Neerlandia", Nieuwestad
  28    Ferwerda & Tieman, Wijnh. Wirdumerdijk G 28
341    Feteris, J., Centr. Apotheek, Voorstreek 278
241    Filiaal Broodfabr. de Hoop, h. Gr. Kerkstr. en Kl. Hoogstr.
440    Flottow & Co., Nieuwestad
217    Fockema, Mr. R.A., Tweebaksmarkt
  22    "Fortuna", N.V., Stoommeelfabr., Kant. Grachtwal (na 7½nm. tel. No. 240)
  19      Idem, Afd. Molen 't Lam, Westersingel (na 7½ nm. tel. No. 240)
445    Fransen, Gez., fijne vleeschw. en comest., St. Jacobstr.
439    Fransen Jzn., W., Aannemer en timmerman, Willemskade
  35    Fransen, Wiebe, Nieuwveemarkt L. Markststr.
441    Frantzen, V., lid der fa. M. Frantzen, Willemskade
512    Frantzen, Fa. M., Meelhandel, Zuiderplein
165    Frehe, J.G., Banketbakker en kok, Nieuwestad
607    Freia, Overijsselsche Straatweg (Kant. 10-1, 3-6)
186    Freitema, K., Dir. Coôp. Stoomzuivelfabr., Wirdum
613    Friesche coöp. zuivel-exportvereen., Koelhuis, Willemskade
244      Idem, Willemskade
  21    Friesche Handelsbank, Tweebaksmarkt
431    Friesch Koffiehuis, Wirdumerdijk 11
883    Friesche Metaalwarenfabr., Dir. J. Joles, Zuidvliet
201    Fritzlin, F.A.J., Handelsagent, Oranje Nassaupark 4

    7    Garnizoens-Bur., Wissedwinger
  46    Gasfabr., Hoeksterend
790    Geesink, E.Th., Spanjaardslaan
721    Geestman, G., Rund, kalfs en varkenssl., Tuinen
773    Gelder, Fa. Wed. J., Papierhandel en gros, Tuinen, (9-1, 2-7)
115    Gemeente Leeuwarderadeel, Huizum
  18    Gemeentehuis, Bur., Raadhuisplein
  96    Gemeentel. Electriciteitsbedrijf, Hoeksterend
  45    Gem. Keuringsdienst, Tweebaksmarkt
  90    Gemeentewerken, Bur., Hofplein
128    Gem. werken, Dir. W.C.A. Hofkamp, Eebuurt 10
  20    Gend & Loos, v., Expedit., Hofplein
737    Gerbers, W.M., Handelsagent, Emmakade
348    Giffen, Mr., A. v.,Notaris en advocaat, Sophialaan
560    Glastra, H., Vischh., Wirdumerdijk
345    Glasverz. Mij. "Friesland", Gouverneursplein
255    Gockinga, R.H., Hoofdingen.-Dir. v. d. Rijkswaterstaat (Partic. No.)
672    Goedemoed, H., Kleermakerij, St. Jacobstr.
  34    Goethem & Neuteboom, v., Rest., Station Staatsspoor
620    Goot-Kelderman, Mevr. v.d., Assistente v. d. Fa. Martin Loth, Spoorstr.
407    Gortel, G.J. v., Insp. der Post en Tel., woonh. Alma Tademastr. 12
801    Gorter, Fa. H., J.P. Waringa, Minerale- en bronwateren, Schavernek
731    Gorter, R., Heerenmodemag., Nieuwestad
178    Gosschalk, A., Amsterd. Banketbakkerij, Slotmakerstr.
849    Gouden Wagentje, Café-Rest. 't, J.M. Brada,Nieuwestad
246    Greve, F. de, Hoek Harlinger en Stienser Straatweg
494    Groeneveld, C.H., Dir. Erven B.L.C. de Haan's Bank, Pr. Hendrikstr.
331    Groenewoudt, G., Banketbakker-Kok, St. Jacobstr.
323    Grondsma, Kaash. woonh. Pr. Hendrikstraat
559    Grondsma & Co., Kaashandel, kant. Schoolstr.
498    Groot, Dr. D.A. de, Willemskade
749    Groot, Hubert de, Provinc. drukkerij, kantoorboekenfabr., St. Jacobstr. (9-12, 2-6. Na 6 uur No. 863)
863      Idem, woonh. Emmakade
119    Groot, v. h. G. Bouma, F. de, Slager, Kl. Hoogstr.
365    Groot, W.C. de, Architect, Emmakade
    9    Gr. Societeit, Nieuwestad, Lange pijp

650    Haan, P. de, Emmakade Z.Z.
176    Haan's Bank, Erven B.L.C., de Ruiterskwartier
291    Haanstra, J., Agent der Hunze en Zwolsche Stoomboot Mij., Sneekerkade
533    Haasdijk, J.M. Kleine Bontekoe, Stienserweg 31
137    Halbertsma Bzn., W., Kistenfabriek, N. Kanaal
579    Halbesma, S., Banketbakker, Groentemarkt
509    Hamstra, Jzn., S., Kol. waren en gedist., Nieuwestad
698    Hannivoort, H.W., Inspect. der Registratie en Domeinen, Grachtswal
  81    Harinxma thoe Slooten, Mr. B.P. Bar. v., Nieuwestad
177    Harinxma thoe Slooten, C.L. Bar. v., Nieuwstad
603    Harinxma thoe Slooten, Mr. P.A.V. Baron v., Comm. der Koningin, Hofplein
330    Harinxma thoe Slooten-Collot d'Escury, Douairiëre A.C.E.W. Baron v., Nieuwestad
182    Harmens, D., Willemskade
167    "Harmonie", Vereeniging de, Ruiterskwartier
629    Hartelust, Ned. IJzerhandel, afd., woning Directeur, Emmakade
727      Idem, lanbouwwerkt., Stationsweg
213      Idem, Hoofdkantoor, Grachtswal
710      Idem, filiaal Voorstreek
233      Idem, Stoomkachelfabr. en vernikkelinr., Emmakade
753      Idem, Grachtswal
860      Idem, Afd. Emmakade, uitsl. v. aflevering v. Landbouwmachines en kachels
717    Hartkamp, P., Kruideniers en gruttersw., Noortvliet
802    Hartog, A., fa. Dethmers & Co. Vredeman de Vriesstr.
  36    Haverschmidt, Fa. N.T., Wijnh., Ruiterskwartier
756    Heide Jr., Wed. C. v. d., Waeze
617    Heide, U. v. d., Bagijnestr.
805    Heijden, M.S. v. d., fa. v. Huiden en v. d. Heijden, Voorstr.
363    Hellema, D., kant. v. vaste goederen, Alg. assur. kant., Eewal 52
535    Hepkema, Mr. M.E.,Adv.-proc., Willemskade
781    Hepkema, S., Dir. Coöp. Vereen. tot bereiding v. melkproducten, Jacob v. Akenstr.
249    Hielkema, S., Sigarenmag., Kelders
133    Hijlkema & Deelman, Handelsagenten, Nieuwestad
768    Hilarius, J., Papier- en Kantoorboekh., Weerd
524    Hilarius, J.J., Schilder, Tweebaksmarkt 32
600    Hingst, Dr. J., Huid-arts, Stationsweg
649    Hingst, Mr. J.A., Willemskade
251    Hoek, J. v. d., Grooth. in Friesche kaas, kant. en pakh. Droevendal
485    Hoeksema, Fa. Gebr., Stoomververij en Chem. Wasscherij, Hoekstersingel, fabr., na 7 u. No. 796
796      Idem, Winkel, Kelders
327    Hoekstra, E.K., Boterhand., Willemskade
  69    Hoekstra, H.W., Loodgieter, Voorstreek
476    Hoekstra, J.E., (fa. E.K. Hoekstra), J.W. Frisostr.
774    Hoen, Th., Veerhuis, Hoek Waeze
468    Hofstede, H.D.M., Geneesk. instrumentmaker, St. Jacobstr.
191    Holl. Ijzeren Spoorw.-Mij., Bestelgoederenkant.
192      Idem, IJl- en vrachtgoederenkant.
206      Idem, Inspectiebur.
207      Idem, H.J. Kalt, Inspecteur, v. Swietenstr.
164    Hommema, Eskes & Co., Olieslagers, Lekkum
628    Hommes, Voorh. G.H., in Koloniale en Bakkersw., Tuinen
279    Hooghiemstra, S., Brandstofffen, kant. 8-12, 1½-7, Zaailand 88
124    Hoogkamp, B., Nieuw Friesch Koffiehuis, Ruiterskwartier
  87    Hoogslag Jzn., J., Algem. assur. kant.,
627    Hoogslag, Titus, Algem. Agentuur en commissieh., kant. Wybrand de Geeststr.
751    Hoop Scheffer, Mr. J.G. de, Emmakade
  79    Hora Adema, E., Willemskade
880    Hora Adema, J., Huizum
314    Horst, R.F. ter, in Galanterieën en huish. art., Over de Brol
544    Horst & Co., Fa. W. ter, Cichoreifabr. Oldegalileen
531    Horst, J. v. d., Achter de Hoven 107
  26    Hospitaal, Mil., Wissedwinger
  91    Hôtel, Café-Rest. Amicitia, Gebr. Feldhaus, Wirdumerdijk
662    Hôtel Café Rest., A. Siderius, Langemarktstr.
  32    Hôtel de Duitsche Adelaar, S. Cohen, Langemarktstr.
  98    Hôtel de Klanderij, fa. IJ. de Vries, Zuiderplein
704    Hôtel "de Kroon", G. Regnerij, v. Swietenstr. hoek Sophialaan
  49    Hôtel de Nieuwe Doelen, Koornmarkt
218    Hôtel Oranje, M. Vermeulen, Stationsweg
263    Hôtel "de Pauw", Café-Rest. Billard. Stationsweg 10
  73    Hôtel de Phoenix, St. Jacobstr.
285    Hôtel de Boer, P. Klopma, Lange Marktstr.
506    Hôtel-Rest., S. Klein, N. Veemarkt
590    Hôtel-Rest. "Elzenga", F. Gassner, Groot Schavernek
870    Hôtel "Schaaf", Y. Schaaf, Westerplantage
292    Hôtel "Spoorzicht", Café-Rest. Yke de Jong, Zuiderplein 6
  15    Hôtel Wapen v. Friesland, Gr. Schavernek G 7
225    Hôtel "Het Zwijnshoofd", M. Regnery, Lange Markstr.
  93    Hove, Fa. ten, Banketbakker en Kok, Wirdumerdijk
337    Huijstee, voorh. S. Leopold, Th v., Handelsagent, Spanjaardslaan
808    Huis v. Bewaring, Blokhuisplein
381    Huisinga, Wed. J., Korenfactor-Expedit., Zuidvliet U 34
120    Huizenga, G., Autogarage, Tweebaksmarkt
  59    Hulp-Ziekenhuis, Stads, Voorstreek
852    Hulscher, G. ten, fijne vleeschw. en slagersart., Nieuwestad
409    Hulsen Jr. & Co., A. v., Emmakade, kant. Gijsbert Japickstr. (geop. v. 7-12½ en v. 2-7)
799    Huttinga, J.F., Dir. N.V. Lyempf, Emmakade
360    Huyden en v. d. Heyden, Stoomschoenenfabr., Sneekertrekweg
190    Hypotheekbank, Algem. Friesche, Zaailand 96

  43    Ibelings, Gebr., Dames- en heerenkleermakers, Willemskade 41
836    Ibelings, Maison, Willemskade
411    Industrie- en Huishoudschool, Speelmanstr.
500    Infanterie, Kazernewacht
  40    Infanterie, Korpscommandant
187    Insp. der Posterijen en Telegrafie, G.J. v. Gortel, Bur. Wortelhaven
407      Idem, woonh. Alma Tademastr. 12
724    Insp. der Posterijen en Telegrafie, Adj., W.J. Romijn, woonh., Westersingel 32

682    Jager, Dr. L. de, Arts, geheele praktijk, Tweebaksmarkt
647    Jager & Wierda, Rep. en verhuurinr. v. automobielen, Turfmarkt
557    Jansma, H., Smederij, rijwiel- en kachelhandel, Nieuwestad bij de Vrouwenpoort
  64    Jellema Gzn., T., Kruideniers- en gruttersw., Voorstreek
726    Jelsma, Y., Bioscooptheater "Friso", Nieuwestad
709    Jensma, G., Groothandel in chocolade, suikerwerken, biscuits, enz., Eewal
786    Jolmers & Zn., H., Heerestr.
694    Jong, A. de, Eerste Leeuwarder Glazenwasscherij, Gr. Kerkstr.
501    Jong, H. de, Arts, Tweebaksmarkt
828    Jong, H. de, Oud. Dir. Sted. Muziekkorps, Stienzerdijk
275    Jong, J. de, Poelier, Sint Jacobstr.
661    Jong, S.J. de, Kaas- en boterh., Transvaalstr.
303    Jong & Co., Fa. Jorrit de, Kaash. Westerkade
899    Jong & Co., Fa. Jorrit de, woonh., Emmakade
894    Jong & Talsma, de, kaaspakh., en Kant., Willemskade. (Na 5 u. 661 bellen)
325    Jongbloed Az., N.V. Stoomdrukkerij v/h. C., Dir. M.H. We  Idema, Tuinen
850    Jongma, Ype, Vleeschhouwerij, Voorstr.
692    Jongsma, P. & J., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, Kl. Kerkstr.
  85    Jongsma, S., Stalhouder, Nieuwestad 1
328    Jongstr & Zonen, E., Kweekerij, Vijversbuurt
329      Idem, Bloemenmag., Nauw
394    Joosten & Co., A., Nieuwstad
875    Joustra, M., Grooth. in cacao, chocolade, enz., Gr. Kerkstr.
170    Jurgens, B.H., Slager, Gr. Kerkstr.

499    Kaars, M. v. d., Vleeschh., Breestr.
793    Käller & Zonen, Eduard, Mag. "de Jonge Moor", in stoffen en mantels, Over de Kelders
639    Kalsbeek, I. v., fa. D. Terwee, Verlichtings- en huish. art., St. Jacobstr.
207    Kalt, H.J., Insp. Holl. Ijz. Spoorw. Mij
379    Kamminga, M., Café-Rest. Weaze
834    Kampen, T. v., Boek- en papierhandel, Kelders
397    Kantongerecht, Droevendal
129    Kas Lzn., N.P., Rund-, kalfs- en varkensslagerij, fijne vleeschw., Grachtswal t/o. de 1e Kanaalsbrug
161    Kessler, H., Slager, Wirdumerdijk
521    Kessler, Th., Delicatessenhandel en lunchroom, Wirdumerdijk
626    Keverkamp & Gerloïs, Fruit en Groentenkweekers, Nieuwestad h. Nauw
358    Key, H.H., aardappelh., Westersingel
181    Kiers & Heida, Meel, graan en cichoreivlash., Zuiderplein
166    Klamstra, J., concierge ijsbaan, Bleekerstr. Z 136
515    Klamstra, P., Bagijnestr.
658    Knier, L., lid der fa. Bakker & Knier, Willemskade
707    Koch, Mr. A.W., Notaris en advocaat, Gr. Kerkstr.
399    Koerse, Gebr. A. & N., Mag. v. porcelein en kristel en détail, Kelders
398    Koerse, Gebr. A. & N., Porcelein, glas en kristal en gros, Emmakade
618    Komter, E., Emmakade
336    Kooistra, J., Vleeschhouwer, Nieuwestad
545    Kooistra, S., Cichoreifabr., Nieuwestad
582    Kooistra, U., Secretaris bond v. Coöp. Zuivelfabr., Ruiterskwartier
516    Kool, B., Wirdumerdijk 20
318    Koolstra & Zonen, Fa. P., Lood, zink en leiwerkers, Voorstreek
109    Koopmans, J., Noord-Vliet, Meelfabr.
858    Koopmans, Jan, Noordvliet
  75    Korenmeterswacht, Nieuwekade
  57    Koumans Smeding, Fa. P., Kassier, Dockumerend. (9-1, 3-7, Vrijdags 9-3, 5-7)
446    Kraak, Hubert, voorh. Bakkers, in goud en zilverwerken, juweelen, enz., Naauw
  72    Kramer, H.H., Architect, Tweebaksmarkt
554    Kramer, M., Account., leeraar boekhouden, Zuidvliet 32
  89    Kroes, J., Mr. Smid, Jacobijner Kerkhof
  25    Kuipers & Co., B.J., Bierh., Heerenwaltje
893    Kuipers, E.J., Emmakade
632    Kuipers, K., Ruiterskwartrier
851    Kuperus, K.N., Westersingel
826    Kuperus, Tj., Kamer Coöp. Zuivelbank, Spanjaardslaan
844    Kuperus & Zonen, K.N., Hoogedijk, Marssum
103    Kutsch Lojenga, R.F., Wortelhaven
829    Kutsch Lojenga, J.C., W. Lodewijkstr.

769    Lampe & Co., J.F., Manufact. en Confectie, St. Jacobstr.
605    Landbouwhuis, Bond v. Coöp. Zuivelfabrieken, Baljéestr.
679      Idem, Botercontrole en zuivelconsulent
335      Idem, Friesche Mij. v. Landbouw, (voorzitter)
780      Idem, Landbouwconsulent
320      Idem, Stamboek, rundvee, paarden, schapen
584    Landbouw-Onderlinge, Bijkantoor, Landbouwhuis, Willemskade 11
759    Landstra, H., Papierhandelaar, woonh. Emmakade
250    Landstra & Bolman, Papierhandel, Voorstreek
412    Langen, J. de, Stoomververij en Chem. Wasscherij, Nieuwestad
495    Laverman voorh. J. Swart, A., Rund-, Kalfs- en Varkenssl., Nieuwestad
761    Leefsma, B.D., Grossier in sigaren en sigaretten, Nieuwe buren
  79    Leeuwarder Aardappelmeel en Stroopfabr., Kantoor Willemskade 3
879      Idem, Fabr., Huizum
315    Leeuwarder Bankvereeniging, Gouvernementsplein
  57    Leeuwarder Courant, N.V. (voorh. Erven Koumans Smeding), Administratie, Uitsl. v. advertentiën en
           abonnem. (9-7)
280      Idem, Redactie, uitsl. v. nieuwsberichten en andere redactioneele zaken. (8-6)
172    Leeuwarder Houthandel en Stoomtimmerfabr., Willemskade
752    Leeuwarder Nieuwsblad, Red. en adm., Galileër Kerkstr.
427    Leeuwarder Papierwarenfabr., Dir. Landstra & Bolman, Sneekertrekweg
113    Leopold, S., Comm., Weaze 29
842    Lijempf, N.V., Leeuw. IJs- en Melkprod. fabr., Dir. en Adm., Potmarge
885      Idem, Technische afd.
841      Idem, Afd. Boter en Kaas
581    Linden Jr., J. v. d., Heeren- en dameskleeding, Nieuwestad
775    Linden Jr., R. v. d., "In 't Woonhuis", Meubileering, behangerij en stoffeerderij, Groentemarkt h. Peperstr.
892    Lonkhuijzen, P.W. v., Emmakade
715    Lub Johzn., W., v/h. J. Leefmans, Schoen- en lederhandel, Korenmarkt
  30    Lucardie, Gebr., Z. Willemskade
493    Lucardie, Mr. J.A., (A.J.E. Lucardie), woonh. Emmakade
387    Luitingh, C.A.J., Boekh., Voorstreek C 248

821    Maastrichtsch Bierhuis, Waeze
  27    Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw., Station
558    Madiol Ganzinga, Fa., Fotogr. en Optische art., Weerd
302    Marcus & v. d. Linden, Dameskleeding, Kelders
541    Marcus, Gebr., in Manuf., ledikanten, matrassen, enz., Over de Kelders
270    Maréchaussée Kazerne, Reindersbuurt
220    Maurer, S.R., Bloemist, St.-Jacobstr.
876    Mebius, Th., Smederij en Rijwielh., Schrans bij Huizum
299    Meer, G.W. v. d., Nieuwestad
483    Meer, W.B. v. d., Arts, Schrans
267    Meij, A.G. v. d., Steenfabrikant, Willemskade
392    Meij, A.G. v. d., Opslagplaats a/h. Vliet
451    Meij, P. v. d., Verkade's art., Koornmarkt
154    Meij, J.G. v. d., Fabr., Noord Vliet
693      Idem, Prins Hendrikstr.
158      Idem, Woonh., Emmakade
776    Meij, Laurens v. d., Steenfabrik., Kant., Wijbrand de Geeststr.
469    Meij, Lourens v. d., Emmakade Z.Z.
316    Meier & Schaafsma, Boekh., Voorstreek 252
882    Meinesz, A., Wijbr. de Geeststr.
169    Melkinr., Coöp., Emmakade
691    Melkinr. "de Volharding", depôt Stoomzuivelboerderij "de Volharding", Elisabethstr.
  17    Menalda & Zonen, A., Wijnh., Gr. Kerkstr.
102    Menzel, Mr. A.G., Vredeman de Vriesstr.
597    Mesker, H., Kapper, Nieuwestad
580    Messel, S. v., Antiquair en taxateur, St. Sacobstr.
231    Metz, Fa. A. de, Grossier in Spaansche fruiten, gezouten vischwaren, chocolade, suikerwerken, enz.,
           Nieuwe Buren 96
253      Idem, Groentemarkt 11. (Alleen voor locale gesprekken)
406    Metz, D. de, Visch- en Fruith., Breedstr.
635    Metz, H., Stucadoor en Betonwerken, Noordvliet
259    Metz, S.J. de, Lompen en Metaalh., Noordvliet
147    Meulen, K. v. d., boterexport, Schrans. Huizum
370    Meulen, L. Johs. v. d., Steenhouwerij, Grachtswal
474    Meulen, Mevr. de Wed. P.H. v. d., Tweebaksmarkt
871    Meulen-Propstra, Mevr. Wed. J.H. v. d., Noordersingel
105    Miedema, A., Siroopfabr. de Nijverheid, Snakkerburen, Lekkum
676      Idem, Boekhandel, Korfmakersstr.
  52    Miedema, C.R., Gasornamenten, ijzerwaren, over de Kelders
310    Miedema & Co., N., Stoomdrukkerij, Nieuwe Buren
591    Miedema & Zn., Fa. Wed. G. Manuf. en damesconf. St. Jacobstr.
738    Mink Gzn., W., Kleermaker, Steijnstr.
  66    Mispelblom Beijer, Gebrs., Bankiers, Nieuweweg 1
204    Molema Landeweer & Co., IJzeren scheepshelling, Nieuwe Kanaal
114    Molenaar, Firma Gebrs., in Bakkersw., Willemskade N.Z.
456    Molhuijzen, Dr. H., Emmakade N.Z.
414    Morrema, D., Zadel-, Tuig- en Kofferfabr., Touwslagerij, Nieuwestad
723    Mos, H.A., Kapt. Kon. Marechaussée, Spanjaardslaan
342    Mulder, H.K., Arts-Chirurg, Nieuwe Stad
356    Mühlhaus, K., Nauw
    1    Museum, Friesch, Koningsstr.
254    Mylius, W., Agentuur en Commissiehandel, Gijsbert Japikstr.
783    Mylius, W., in Granen, W. Frisostr. (v. 9 n.m.-9 v.m. uitsl. Tel. No. 254)
784      [Idem]

355    Naaml. Venn. Electr. Confectie Atelier, Dir. G. Blaauw, Emmakade Z.Z.
160    Naaml. Venn. Hydrotechnische- en Diepboor Mij. "Vulkaan", v/h. J. de Boer & Co., Kant Elisabethstr. 14
126    Naaml. Venn. Leeuwarder Stoomwaschinr. en natuurbleekerij, Huizum
807    Naaml. Venn. Techn. en Handelsbedrijf "Troelstra", Zaailand. (Na 7½ nm. tel. No. 755)
841    Naaml. Venn. Lijempf, Leeuw. IJs- en Melkproduktenfabr.
842      [Idem]
436    Naaml. Venn. Machinefabr., voorh. R. Rodenburg, Dir. G.C. Veltman, Zuiderplein W 1
347    Nation, Onderl. Arbeidscontr. en ziekteverz.-Mij., Zuiderplein 101. (na 6 nm. no 636)
598    Nauta Jr., W., Meelfabr., Oostersingel
232    Nauta & Co., Fa., in Rijwielen, Ruiterskwartier
633    Nauta Andreae, Wed. I., Emmakade
  56    Ned. Bank, Agentsch. der, Eewal 77
481    Ned. Levensverz. en lijfrentebank, Zuiderplein 79
  16    Niermeijer, K.A., v/h. B. Adriana, Verlichtingsart., Kelders
729    Nierstrasz, E., Spanjaardslaan
862    Nieuw Stadsweeshuis, Jacobijnerkerkhof
131    Nieuwland, H., Architect en taxateur, Schrans
604    Nieuwland, P., Visch, fruit en haringhandel, Tuinen
421    Nieuwste", "Het, Hoeden, petten en heerenmodeart., Voorstreek
230      Idem, Tuinen
656    Nieuw Sint-Anthony Gasthuis, Groeneweg
823    Nijboer, B., Voorstreek
504    Nijveen, Charles M., Paardenvleeschhouwerij, rookvleeschfabr. "de Phenix", Breedstr.
701    Noord, D. v. d., in brandst., Oosterkade
  60    Noord Pzn., Th. v. d., Brandst., aardapp. en grinthandel, Grachtswal
750    Noord-Amerikaansche Hypotheekbank, v. Swietenstr.
347    Noord Ned. Verz. Mij., Zuiderplein 101. (Na 6 uur Tel. no. 636)
  66    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, Gebrs. Mispelblom Beijer, Nieuweweg
298    Nut v. 't Algemeen, Mij. tot, Nieuweweg

464    Odewald, H., Brood- en banketbakker, b/d. Put
132    Officier v. Justitie, Paleis v. Justitie
877    Okkinga, A., Aardappelh., J.W. Frisostr.
425    Okma, Mr. D., Adv. en proc., v. Swietenstr.
    3    Old Burgerweeshuis
811    Oldenbroek, J., Inr. v. zenuwpatiënten, Emmakade
203    Ondel. Brandwaarborg Mij. voor de Gem. Leeuwarden, F.J. Hoogslag, Bagijnest.
304    Onderwater, J.B., Distr. Insp. der Spoorwegdiensten, Willemskade
465    Ooiman, G.J., fa. Gebr. Ooiman, Aann. en jalouzieënfabrik., Achter de Hoven 17
444    Oostenbrug, W., Veearts, Bajecstr.
428    Oosterhoff, J., Uniabuurt
  83    Oosterhoff, W.J., Weerd
824    Oosterwerff, J., Nieuwesteeg
551    Opperbrandmeester, Spanjaardslaan
611    Otma, J., in IJzerwaren, Wirdumerdijk
278    Ottema, A., Notaris, Weerd 7
  88    Ottema, Fa. A., Kruideniersw., Voorstreek
657    Oud-Sint-Anthony Gasthuis, Groote Kerkstr.
268    Overbosch, Dr. A., Arts, Noordersingel
222    Overmeer, T.A., woonh., (Kant. Tel. No. 172)

260    Patijn, Mr. J.A.N., Tweebaksmarkt
195    Peek & Cloppenburg, Heeren- en kinderkleeding en heerenart., Wirdumerdijk G 10
236    Peerebppm, P., Emmakade
180    Pel, G.R.H., Noordvliet, Graanh.
395    Pel Hzn., Fa. J., Zeepfabr., Bagijnenstr.
418    Pel Jzn., M., Beddenmag., Nieuwestad
366    Peletier, H., Steenkolenh., Oranje Nassaustr.
820    Persijn, W.J., Dames en Heerenkapper, Eewal
596    Philantroop, de, Dir. Fred. Staudt, Gron. straatweg
354    Pijselman, H., Dir. van de Leeuw Bankver., Emmakade, Zuidzijde
645    Pinkster, J., Café Rest. "de Roskam", Ruiterskwartier
789    Plaats, Mr. J.D. v. d., Grachtswal
697    Plantenga, F., Secretaris Bond v. Suikerfabr., Harlingerstr.
    6    Plantenga, P. & O., Heerenkleeding en confectie, Nieuwestad
471    Plantenga T. Bzn., O., Harlingersingel
678    Plantenga, Wed. P.B., Noordersingel
442    Plantenga, S., Kaashandel, Willem Lodewijkstr.
  92    Plantenga, & Alberda, Apotheker, Bij de Waag 156
543    Plemper v. Balen, H.A., Gijsb. Japikstr.
373    Plet, M., Kruidenier, Nieuwestad
608    Plet Jr., Y., Noordersingel
609    Plet, Fa. Jac., Meubelfabr., Nieuwestad
396    Ploeg J. & H.W., Machinerieën, Willemskade
570    Poelsma, P., Stalh. en sleeperij, Burmaniastr.
311    Pol & H. Schaap, J. v. d., Vleeschhouwerij, Breedstr. 44
  95    Politie-Bur., Commissaris W. Wesser, Hofplein
333    Politie Posthuis, Kanaalstr. 4
540    Polstra, J., Broodbakkerij, Nieuwestad
239    Poppens, P.Tj., Vredeman de Vriesestr.
187    Posterijen en Telegrafie, Insp. der, G.J. v. Gortel, Bureau, Wortelhaven
407      Idem, Woonh., Alma Tademastr. 12
724    Posterijen en Telegrafie, Adj. Insp. der, W.J. Romijn, woonh, Westersingel 32
  80    Posthuma, E., Bestelkant. Holl. Spoor, Raadhuisplein L 34
  53    Posthuma, J., Gijsb. Japixstr.
209    Postkantoor
276    Postlokaal, Stations-
238    Postma, Mej. L., Spanjaardslaan
  38    Postma, Fa. D., H.J. Beetsma, Slager, Poststr.
372    Postma, J., Paardenslagerij, Torenstr.
282    Postma Sz., Fa. J., Galanterieën Kinderspeelgoed enz., Wirdumerdijk G 12
  61    Postma, Titus, Bazar, Korenmarkt L 215, Eewal L 90
641    Postma, Tj., Emmakade Z.Z.
846    Prillevitz, Mr. J.M., Vice consul v. Groot Brittannië en Ierland, Waeze
586    Princen en Oskar Steimann, Jacques, Modes en gros, H. Treu en Zn., Vertegenw., Over de Koornmarkt
152    Prinsentuin, Koffiehuis
193    Procureur Generaal Parket, Wilhelminaplein
619    Propstra, W.A., Achter de Hoven
  55    Provinc. bestuur v. Friesland, Tweebaksmarkt
563    Provinciale Bond v. Vrijzinnigen in Friesland, Vredeman de Vriesstr.
517    Pull, A.M., Heeren modemag., Nieuwestad 135
861    Pure Oil Comp. of Holland, Depôt, Ruiterskwartier G163. (Na 7 n.m. tel No. 28)

272    Raad van Beroep, Ongevallenverz., Wilhelminaplein
530    Reddingsbrigade, Waag
798    Redeker, G., Ingen. Rijkswaterstaat, Hofplein
743    Reindorp Zn., H., Vethandel, Nieuwe buren
141    Reiniging, Gem., Bur., Weg naar de Schrans
497    Reiniging, Gem., Dir. J. Soutendam, Tuinen
565    Reintjes, Gebr., Vert. J. Visser Hzn., Boter en Kaash., Corn. Frederikstr.
837    Reitsma, D., N.V. Dutilho Vlashandel, Kanaalstr.
719    Reitsma, M., Aardappelh., Nieuwe buren
472    Rengers, Mr. W.J. v. Welderen Baron, Nieuwestad 98
827    Reuchlin & Zn., M., wijnhandelaren, Oosterkade 9-5, (na 5 u. No. 101)
873    Riedstra, T., Kruidenier, Schrans, Huizum
839    Riemersma, J., Aannemer, Molenpad
889    Rienks-v. d. Groot, Wed. M., Stienserweg
273    Rijkstelegraafkant., Dir. H. v. Dijk Blok, woonh. Korenmarkt 205
    ..    Rijkstelegraafkantoor. (°)
699    Rijks-Waterstaat, Hoofdingenieur-Dir. in de 4e Directie, Spanjaardslaan
594    Rodenburg, F., Direct.-Ingenieur der N.V. Hydrotechnische- en Diepboor Mij. "Vulkaan", voorh. J. de
           Boer & Co., part. adres: Noordersingel 68
118    Rodenhuis, J.Ph., fijne vleeschw comest., Voorstreek
528    Rodenhuis, P., Coöp. Winkel, Groningerstraatweg
245    Römer, Mr. C.A., Willemskade
760    Römer, Dr. J.A., Oog, neus, keel en oorarts, Nieuwstad
  47    Rolf v. d. Baumen, F.W., Petroleum en vetwaren, Tuinen
724    Romijn, W.J., Adj. Insp. der Posterijen en Telegrafie, woonh., Westersingel 32
813    Roosewinkel, N.J., wijnhandel, Nieuwestad b. d. Vrouwenpoort
671    Roukema, A., Oranjebierhuis, Raadhuisstraatje
457    Rozenberg, E., Exportslager, Wirdumerdijk
538      Idem, Sneekertrekweg
306    Rozenberg, Jo., Veehandelaar, Exportslachter, v. Swietenstr.
350    Rozenberg, M., Kinderarts, Nieuwstad
578    Rueb, Johan, Nieuwestad

301    Salomons, I., Kaashandel, pakhuis Zwitserswaltje 3
646    Salomons, J., Kaashandel, woonh., Willemskade
437    Santen & Co., v., Turfmarkt
890    Schaaf, A.D. v. d. Aardappel en Groentenh., Beetgumermolen
  74    Schaaf, D. v. d., Aardappelh., Schrans, Huizum
  42    Schaap, Fa. H., Stalh., Spanjaarddslaan 12a
754    Schat, A., Turfstrooiselhandel, Oostersingel
453    Schat, K.J., Aardappelh. Elisabethstr. X 26
687    Scheepstra, Fa. L., Kantoorboekenfabr., Geopend 8-7, Klokstr.
502    Scheepstra, M., Sigarenmag. "de drie kistjes", Korenmarkt
    2    Scheepvaart Mij. Holland-Friesland, Directie J.M. v. Beijnen en M.D. Reijnders, Willemskade Z.Z. 37
389      Idem, Bijkant. Rotterdammerdienst, Willemskade N.Z. 34
648    Schoolstra, A., Engros rijwielen, Baljeestr.
189    Schotanus, L., Graanhandelaar, Hollanderdijk, Schrans
162    Schott, M., Harlingertrekweg
163    Schott, M., Exportsl., Sneekertrekweg
467    Schrage, Fa. Herm., Leder en schoenen, Voorstreek
660    Schreuder, Dr. J.C., Nieuweburen
377    Schröder, H.H., kant. Nieuwestad
378      Idem, Fabr., Zuidvliet 420
622    Schuurmans, Fa. J.N., Kunstvuurwerkfabr., Hoeksterpoort
806    Schuurmans, Fa. J.N., Fabr. v. vuurwerk, Harlingertrekweg
869    Schwaner & Co., R., Mag. v. Galanterieën, Nauw a/d. Brol
269    Selhorst, Dr. J.F., uitsl. vrouwenz. en verlosk., Willemskade
822    Sevenster, S.S., Vredeman de Vriesstr.
566    Siderius, R., Café, Sneekerkade
416    Siebesma, J., Kaash., Dir. N.V. Stoomb. dienst, Leeuw.-Sneek, Kant. Nieuweweg
390    Siebesma, N., Lid v/d. Fa. Siebesma & Prins, woonh., Noorderssingel
184    Siebesma & Prins, Grooth. in brandstoffen, Willemskade 1
478    Sierksma, H., Bloemenmag. "Flora", Wortelhaven
146    Sikkes, E.H., Arts, Röntgeninr., Sophialaan
  41    Silvergieter Hoogstad, P.A., in Kruidenierswaren en gedistill., Nieuwestad
634    Singer Mij., Nieuwestad
  13    Slager, W.A., Electr. Techn. Bur., Korfmakersstr.
537    Slauerhoff, J.J., Behanger en stoffeerder, Voorstreek
702    Sloep, Johs., Stoomvruchtensappen- en jamfabr., Oranje Nassaupark
229    Sloterdijck, Mr. J.L. v., Uniabuurt
151    Sloterdijck, Mevr. de wed. J.L. v., Nieuwestad
831    Sloterdijck, W.A. v.kant. Gem. ontvanger, Nieuwestad
745    Smeding, Fa. S., Boek- en kantoorboekhandel, Korenmarkt
623    Smids, P.J., woonh., Spanjaardslaan 131
670    Smids, P.J., kassier en comm. in eff., Kant., Willemskade h. Baljeestr. (9-3, 6-8)
374    Sminia, Jhr. A.J. v., Grachtswal
391    Smilde & v. d. Wal, Olieslagerij, Kanaalweg
838    Smits, H., scheepsbevrachter, Vilandereistr.
287    Snijder, W., Brandstofh., Romkeslaan V 20, kant. 9-12, 1-7
572    Soeters, F.C.W.J.P., Emmakade Z.Z.
803    Sondaal, L.H.B., Emmakade N.Z.
525    Sonnega, A.J., part., Tweebaksmarkt 30
624    Sonnega Czn., H.W., Wijbrand de Geerstr.
  45    Sonnega, Fa. C., Apotheker, wijnhandel, mineraalwaterfabr., Tweebaksmarkt
156    Spaarbankgebouw, Zaailand
423    Spandaw, Gijsbert Japikstr.
  62    Sprenger, H.G.W., Grachtwal
271    Sprock & Co., Kassiers, Comm. in effecten, Willemskade
674    Staa, H., Districtsveearts, Ruiterskwartier
  27    Staatsspoor, Bestelgoederenbur.
  65      Idem, Factorij, Informatiebur., St. Jacobstr.
  63      Idem, Goederenkantoor
705    Stadsbank v. Leening, Dir. P. Steffering, Heerenstr.
513    Statema, P., Dir. der Werktuigenfabr., "Friesland", Emmakade N.Z.
  27    Station, Mij. tot Expl. v. Staatsspoorw.
276    Stationspostlokaal
772    Steffens, A., Timmerman, Brandstoffenh., Verkorteweg
353    Steinvoort & Co., Fa. S., E.R. Gramsma, Ossekop
845    Steinvoorte, R., Schoenmag., "De Gouden Laars", Tuinen
334    Sterkenburg, Schoenenmag., Nieuwestad
601    Stheeman, Mr. C.W., Willemskade
252    Stienstra, voorh. J.W. Alberda, J., Bierhandel, Bronwateren, Nieuwstad. 99. (9-12, 1½-4½, 6-7)
448    Stoffels, B., Sigarenmag. "de Planteur", Nauw
489    Stokvis & Zn., Ltd., R.S., Zuiderplein
416    Stoombootdienst Leeuwarden-Sneek v.v., N.V., Dir. L. Knier, Kant. Nieuweweg
748    Stoomsteenfabr. "Schenkenschrans", fabriek. (kant. Tel. 561.)
261    Stoom Zuivelboerderij de Volharding bij Berlikum, Filiaal, Nauw
169    Stoomzuivelfabr., Coöp., Emmakade
116    Stoop, Mr. J.A., Adv. en proc., Stationsweg
371    Stoop-Seeuwen, Mevr., v. Swietenstr.
258    Strafgevangenis, Blokhuisplein
616    Strupperz, T.O., Photografie, Stationsweg
424    Suren, Gebr., Dames- en Heeren modeart., Kelders
155    Suren & Co., C. & P., Dames en Heeren mode-art. engros, Berlikumermarkt
897    Swart Bzn., D., Timmerman en aannemer, Zwitserwaltje
265    Swart, J.H., Slager, Tuinen
443    Swart, M., Slager, Singelstr.
602    Swierstra, W., Kaashandel, Baljéestr.
887    Swildens, J.J.C., Westersingel
466    Swildens, Fa. J.J., Broodbakkerij, Wirdumerdijk 3

    8    Tabbers, G.J., Nieuwestad
716    Taconis, Bouwe, Stoomtabaksfabr. "de Oldehove", Voorstreek
104    Taconis Szn., H., Stoom tabaksfabr. "de Oldehove", Nieuwstad
326    Taconis, W.H., Banketbakker, Voorstreek
562    Tak & Zonen, Fa. J.F., Jenever en brandewijnst. "De Nijverheid", Voorstreek
    ..    Telegraafkantoor (°)
368    Ten Brink's Theehandel, Emmakade
816    Tenhaeff, C., Assistent-districtsveearts, Spoorstr.
401    Terlet, H.J.W., Kaash. Achter de Hoven
526    Terpstra, G., Techn. beambte b. d. brandweer, Houtstr. 112
313    Tiemersma, Gebr., Kaash., Zuiderplein
552    Tijsma, Mr. J.W., Adv. en proc., Ruiterskwartier
532    Tijsma, Ynte W., Kalverdijkje 76
224    Tjebbes-Schönfeld, Mevr., Emmakade
482    Tombroek, R., Westersingel
433    Touwen, J.J., Brandstoffenh., Zuidvliet
  48    Tramweg-Mij., Nederl., Westersingel
835    Troelstra Jz., J., Lederhandel, Tweebaksmarkt
755    Troelstra, J.J., brandmeester, Voorstreek
818    Tromp, G., Handelsagent, Zuidvliet
383    Tromp, Dr. L.A., Arts, Emmakade
848    Tromp, Mr. J.M. v. Hettinga, zaailand
  50    Tromp Visser, S., Fa. H. Lam Azn., Homoep. Apotheek, Korenmarkt 207
584    Tuinbouw-Onderlinge, Bijkantoor, Landbouwhuis, Willemskade
746    Tuininga, J., Aardappelen, groenten en fruith., N. Oosterstr.
487    Tuininga, Jac., Expediteur en besteller, Arendsstr.
868    Tulleners, E. Lz., H.C.W., Stienserstr.
356    Tulleners Ezn., H.C.W., Goud- zilverwerken, enz., Nauw
196    Tulp, Gebr., Huiden, leder en drijfriemen, b. h. Gerechthof
197    Tulp, Gebr., Fabr., Harlingertrekweg
  28    Tulp Sz., S., kol. waren, depôt Ferwerda & Tieman, Wijnhandel, Wirdumerdijk G 28
861    Tulp Sz., S., Fa. H.J. Visser, Kol.- en bakkerswaren, Depôt Pure Oil Company of Holland,
           Ruiterskwartier G 163 (na 7 n.m. tel. No. 28)
585    Twijnstra, U., Willemskade hoek Sophialaan

491    Uffelie, C.J., Apotheker, Nieuwestad 37
  23    Uffelie, F.L., Boekh., Wirdumerdijk
256    Uffelie, W.F.J., Arts, Tweebaksmarkt
764    Uiterwijk, Mr. C., Spanjaardslaan

123    Vaccinatie-Bur., Zaailand
171    Valkenburg, F.A. v., Willemskade
733    Valkenburg de la Taille, Mevr. Pr. Hendrikstr.
654    Veelders, N., Behanger en stoffeerder, Wortelhaven
797    Veen Jr., H. v. d., Banketbakker en kok, Voorstreek
375    Veen, Jacob v. d., Noordersingel
317    Veensma, M., Hôtel Café Rest., Grand Café Neuf
722    Veenstra, G.J., Architect, Schrans, Huizum
791    Vegte, W. v. d., Cementfabr. en Stucadoor, Zuidvilet
293    Velde, R. v. d., Boekhandel, Nieuwestad
708    Vellenga & Zonen, Fa. F.T., Kaash., Kant., Waeze
198    Vellenga Fzn., K., Woonh., Schrans
277    Velthuis, C.R. ten, Apotheker, Eewal
549    Verbeek, J., Groothandel in visch, fruit en groenten, Droevendal
188    Vergnes, W., Roode Winkel, Wirdumerdijk
576    Vergnes, W., N. Singel
309    Vermeulen, C., Steenfabrikant, Zaailand
101    Vermeulen, Mevr. de Wed. R., Stationsweg
479    Vermeulen, Rzn., S., Papierhandel, Kantoor, Tuinen, (v. 12-1½ en na 7 n.m. Tel. No. 101)
107    Vermeulen & Zonen, R., Bouwmat., Voorstreek
215      Idem, Opslag v. steenen, Dokkumer Ee
  42    Vierdag, H., Fa. H. Schaap, Stalh., Spanjaardslaan
668    Vinken, Pieter, ondern. v. verkoopingen, Tweebaksmarkt
732    Vis, G., Timmerman en jalouzieënfabr., Gr. Kerkstr.
347    Visser, Cor., Accountant, Zuiderplein 101, (na 6 uur Tel. No. 636)
636      Idem, Vredeman de Vriesstr.
228    Visser, Fa. G.R., fijne gerookte vleeschw., boter, kaas, eieren, comest., Kelders L 159
728    Visser Gzn., J., Schilder, Corn. Frederikstr.
553    Visser, W., Rund-, kalfs- en varkenssl., P. Hendrikstr.
208    Visser, W.H., Fa. Wed. P. Visser & Zn., Vischh., Korfmakersstr.
274    Visser Zoon, Grooth. in fruit en groenten, Oosterkade
857    Visser Zoon, Fil. groentenhal, Nieuweburen
  11    Vogel, C.J. de, Apotheker, Nieuwestad K 69
175    Vonck, Dr. A., Nieuwestad
599    Vonk, P., Aannemer en Timmerman, bij de Put
240    Vosman, H.A., Dir. N.V. Stoommeelfabr. "Fortuna". Westersingel
771    Voss & Zonen, B.J., Kelders
736    Vossenberg, G.A., Glas- en verfwaren, Nieuwestad
561    Vries, André de, Steenfabr., Zaailand 84
264    Vries, Fa. J.S. de, Vleeschhouwer, Gr. Hoogstr.
  99    Vries, H. de, Comm. in vee en vleeschhandel, en gros, Wijbrandt de Geeststr. U 30
508    Vries, I.B. de, Antiquair, Korenmarkt
865    Vries, J.E. de, Sigarenmagazijn, Pr. Hendrikstr. hoek Willemskade
490    Vries Szn., M.C. de, Kant. en Steenhouwerij, Schrans, Huizum
322      Idem, Mag. en showroom, Stationsweg
631    Vries Ozn., Fa. P. de, Agentuur en Commissieh., Druifstreek
742    Vries, W.L. de, Zuidvliet
454    Vries & Co., Dirk de, Koornfactor, Hoekstersingel
539    Vries & Co., N.V. "Bouwmaterialen", vh. L.J. de, Schenkenschans
757    Vries v. Doesburgh, Mr. J. de, Off. v. Justitie, Wirdummerdijk
455    Vrind, J.H., Aanl. gas en electr. gel., N. Oosterstr.
179    Vroom & Dreesmann, N.V. Leeuw. Manuf. handel, Nieuwestad 110-112

435    Waag, de Boter en kaas
804    Wachter, W., Notaris, Eewal
248    Wal, G.G. v. d., Boter- en kaash., Stationsweg
266    Wal, G.G. v. d., Pakh., Zwitserswaltje
853    Walle, J. de, Slager, Achter de Hoven
149    Waterleiding-Mij., Wortelhaven
477    Weerstra, J.F., lid der fa. Weerstra & Co., Kaash., Emmakade
200    Weerstra en Co., Kaashandel, Grachtswal
872    Weg, P. v. d. Aardappelh., W. Lodewijkstr.
  29    Weide, J. v. d. Vleeschhouwer, Spekslager, Voorstreek
325    We  Idema, M.H., Dir. N.V. Stoomdrukkerij v.h. Jongbloed Azn., Tuinen
588    Weima, E., Vleeschh., Korfmakerstr.
878    Weij, S. v. d., Aaardappelenh., Kruideniers- en Gruttersw., Westerstr.
216    Welderen Rengers-Harinxma thoe Slooten, v., Bagijnestr.
382    Werf, A.F. v. d. Scheepsbouwer, Schilkampen
520    Werff, J. v. d., Nieuweburen 130
514    Werff, Gebrs. v. d., Stoomsmederij en Kachelmag., Weaze
227    Werktuigenfabr. "Friesland", Zuidvliet. Kant. v. 6 v.m.-7 n.m. daarna tel. no. 513
168    Wesselius, W., voorh. Bruinsma-Wesselius, Kaash., Willemskade
470    Westerhuis, P.B., Zenuwarts, Gr. Kerkstr.
765    Westerhuis, Maijwold, Dokkumerend
584    Wet-Risico, Bijkantoor, Landbouwhuis, Willemskade 11
  33    Wiebenga, J., Fa. v. Wely, Stalhouder, Zaailand
205    Wiegersma, Fil. E. IJlst, Vischh. Schrans
380    Wiegersma, S., Vischh., Oude Oosterstr.
583    Wielinga, D., Dir. Coöp. Landb. Vereeng. v. Friesland, Schrans
830    Wielsma, F., boterexport, Verl. Schrans
673    Wiemers, F., Bloemist en Tuinonderhoud, Achter de Hoven
575    Wierda, K., Groenten- en fruith., Nieuwestad 15
667    Wiersma, J.P., Willemskade
854    Wiersma, P.A., Aannemer en Timmerman, Schrans
840    Wiersma Azn., R., handelsagent, Verstolkstr.
362    Wigersma Tz., H., Banketbakker, Nauw
143    Wijbrandi v. d. Meulen, Wed. Tigler, Noordvliet
185    Wijers, J.P., in Tapijten, linoleum vloerz. enz., Schoolstr. 13
547    Wijk Pzn., H. v., in Boter, kaas, eieren, fijne vleeschw., comestibles, enz., Voorstreek
592    Wijland, P. v., Verkorteweg
642    Wilde, B. de, Grossier in levend en geslacht vee, Breedstr.
666    Wilde, H.W. de, Emmakade N.Z.
125    Wilhelmy, P.A., Heerenwaltje
461    Wilhelmy, Fa. P.A., Handelsagenten, Zwitserswaltje
778    Wilhelmy & Co., Ruiterkwartier
242    Wilkens, Fr., Banketb., Nauw
410    Wint, J.T. v. d., Houth. en Kant., Oldegalileën 241
349    Wits & Zonen, W.K., Schilder, Kanaalstr.
235    Witteveen, J.N., Emmakade
226    Wolff, I., Raadhuisplein 21
814    Wolthoff, H., Sigarenmag. "Kosmos", Dokkumerend 285
518    Woltring, A.G., Aannemer, Waeze
725    Woltring, L., Arts, Gr. Hoogstr.
108    Woltring, Gebr. A. & J., Aannemers en Timmerl., Kant. v. Vaste Goederen, Breedstr.
426    Wolvius, D., Arts, Emmakade
847    Woningbouw Hollanderdijk, Aannemers, J. Riemersma en B. v. d. Zee, Hollanderdijk
379    Woud, G. v. d., Weaze
352    Wouda, D.F., Ingenieur v. d. Prov. Waterstaat in Friesland, Wybrandt de Geeststr.
157    Woude, N. v. d., Slager, Voorstreek
548    Wuite, H., Chef v. h. Bijkant. der Coöp. Vereen. Centr. Beheer, Landbouwhuis Willemskade 11

891    Yntema, E., Slagerij, grossier in Kalfsvleesch, annex vleeschh., Schrans
510    Ysbrandij, C., Aannemer, Kanaalstr.

  37    Zaadnoordijk Wz., J.M., Granen en zaden, Nieuwestad
665    Zandleven, Johan, Verf- en vernisfabr., W. de Geeststr.
262    Zandleven, T., Grachtswal 25
638    Zantinge, G., Kaash., Baljéestr.
567    Zantinge, Joh., Kaashandel, Pakhuis, Willemskade
568      Idem, Woonhuis, Achter de Hoven
  68    Ziekehuis (Stads), Blokhuisplein
785    Zijlstra Tzn., Joh., fijne Vleeschw. en comest., Achter de Hoven
  97    Zijlstra & Co., L., Oliehand., Harlingerstraatweg
376    Zuhorn, Th., Modemag., Nauw
832    Zuivelbank, naast Beurs en Waaggebouw
896    Zuivelbank, Concierge en Vergaderzaal, Zaailand

top


LEEUWEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen:
van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

    2    Hol, J.M., fruithandelaar en mandenfabrikant

    1    Naaml. Venn. J. Meijer's Scheepsbouwmij

    ..    Rijkstelegraafkantoor. (°)

    ..    Telegraafkantoor. (°)

    3    Werdt, F. v. d., Café, Handel in fruit, steenkolen, enz

top


LEIDEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Hazerswoude, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 2.30 nm., van 7 nm. tot 8.-- nm.(*)
Het locale telefoonnet is dag en nacht geopend.
Openbare spreekcellen voor locaal, interlocaal en internationaal verkeer zijn gevestigd: 1. Rijkstelegraafkantoor. -- 2. Bijkantoor der Posterijen en Telegrafie Plantage. -- 3. Centraalbureel van het locale telefoonnet, Papengracht 23. -- 4. In het bureau van de Vereeniging "Vreemdelingen Verkeer", naast ingang station.

(*) Gedurende de sluitingsuren van het Rijkstelegraafkantoor is er geene gelegenheid tot het voeren van gesprekken vanuit de openbare Rijksspreekcel.

 

  573    Aalbersberg, J.A.W., Algem. Assur. en Admin. kantoor, Hooge Rijndijk
  408    Aalberse, Mr. P.J.M., Oude Singel
  555    Aalberse, Hermans & Bolsius, Mrs., Adv. en proc., kant. Kabeljauwsteeg
  709    Aardwegh & Co., C.J. v. d., Filbry, Oude Heerengr.
  373    Abattoir, Gem.
  235    Abattoir, Rijksambten., Maresingel
  255    Academiegebouw
  804    Affourtit, L.C., Winkelier, Steenstr.
  418    Affourtit, W.A., Hoogewoerd
1284    Aloïs, E.J.A., Haarlemmerstr.
    78    Alphen, G.R. v., (fa. Franken) Nieuwe Rijn
  328    Alphen, H.J. v., "Den Gouden Bal", Korte Mare
  205    Alt, W., Hoogewoerd
1011    Ambachtschool, Haagweg
  242    Amer. Petroleum Cy., Tankinr., Zijlsingel
  120    Amicitia, Binnen-Societeit, Breestr.
  147    Amicitia, Buiten Societeit
  922    Ammers, R. v., Adj.-Dir. Stedel. fabr. v. Gas- en Electr., Oegstgeesterlaan
  263    Anatomisch Kabinet
  400    Andel, H. v., Botermarkt
1460    André de la Porte, Rijnsburgerweg
  587    Anes, N., in brandst., Utrechtse Veer
  125    Appelo, G., Banketbakker, Hoogewoerd
  127    Arbeidsbeurs, Gemeentelijke
1477       Idem, voor vrouwen in het volkshuis, Apothekersdijk
  191    Archiefgebouw
1393    Arlaud, F.H., Bouwk. Opzichter Rijksonderwijsgebouwen v. onderwijs, Hooigr.
1052    Armenraad, Kant. v. d., Rapenburg 68, (Spreekuur secr. 9-12)
  770    Arnold, H.N., Havanah., Breestr.
    11    Au Corset Français, Corsetten, wasschen, enz., Vischmarkt
  867    Aumerie, Mr. M. d', Oud-Kantonrechter, Zoeterw. Singel
1454    Auto Garage E.H.F. Passier, Hôtel het Centrum, N. Beestenmarkt
1227    Automobielen A.L. Nouwens, Oegstgeest

  436    Backer, A., Café-Rest. den Burcht, Burgsteeg 14
  830    Bacteriologisch Laboratorium
1389    Bär-Kessler, Mevr. M., Wasstr.
1159    Bailey, E.S., Hôtel Café rest. de Groote Vink, Voorschoten
  872    Bakhuijzen, H.G. v. d. Sande, Oudevest
    83    Bakhuijzen, H.W. v. d. Sande, Pieterskerkhof
1298    Balfoort, W., Inspecteur v. Politie, Rijn- en Schiekade
  201    Ballego, J.G., Bloemist, Kweekerij "Bloemhove", Witte Singel
1304    Bamberger, I., Hôtel en Café Lammermarkt
  270    Bank v. Leening, Gem., Hoofdkantoor, Nieuwsteeg 6
  908    Bartelman, G.F., Stucadoor, Oude Vest
    73    Batteljee & Terpstra, Electr. drukkerij, uitgave "de Aanwijzer", Oude Rijn
1257    Band, J.C., Hooglandschekerkgr.
  654    Bayer, J., Poelier, Rapenburg
  363    Becherer, Louis, Stoomdrukkerij, Hoogewoerd
  648    Beekhuis, Mr. C.H., Adv. en proc., Noordeindsplein 2a
  720    Beehuis & Mr. J.C. v.d. Lip, Mr. C.H., Adv. en proc., Oude Vest
  452    Begrafenisondern., de Leidsche, Hoogr.
  861    Begrafenisondern. "Piëtas", Leidsche, Dir. H. Keereweer, Aalmarkt 16
1420    Beij, L.J., Schilder, Stationsweg
  875    Bemmel, Johs. v., Tapijtmag., Nieuwe Rijn
  912    Bemmelen, C.J. v., Langegr.
    97    Bender, C.C., Hoogewoerd
1010    Bennink, S., Hooge Rijndijk, Zoeterwoude
  562    Benschop & Co., Fa., Hoogewoerd
  729    Bent, Wed. M. v.d., Aardappelenh., Prinsessekade
  661    Berbee, J.J., fa. Laken, Groenten- en fruith., Haarlemmerstr.
  586    Berg, C.H.G. v.d., Eff., wissels, Breestr.
  507    Berg, G.L. v.d., Adriani's boekhandel, Rapenburg 87
1176    Berg & Zn., Wed. H. v.d., Look- en zinkwerker, Volmolengr.
  215    Bergen, L. v., fa. A. Slok, Breestr.
  392    Bergers, W. Th. A., Spekslager, Haarlemmerstr.
1446    Bergers, Fa. W. Th. A., Spekslagerij, Hooge Rijndijk
  588    Bergers, Th. M. W., Spekslager, Nieuwe Mare
  845    Bernard, A., Lood- en zinkwerker, Garenmarkt
  479    Bernard, J.C., Vischmarkt
  563    Bernsen, M.J., Banketbakker en Kok, Breestr.
1320    Beukering, G.F. v., Leidsche Sanitaire Vloerenfabr., Nieuwe Rijn 99
  954    Beukering, Fa. Gebr. C.J. & J.P. v., Metselaars en aannemers, Levendaal
1133    Beulink, E.R., Lange Mare
1077    Beun, P., Vertegenw. v. Instrumenth. v/h. G.B. Salm, Heerenstr.
    41    Beuth & Zonen, R.M., Kaiserstr.
  530    Beuzemaker & Co., Vischmarkt
  257    Bibliotheek, Rapenburg
  744    Biegel-Schaap, H.J., Villa Cornelia , Zoeterwoudsche Singel
1058    Biescot, H.M., filiaal, Hoogewoerd
1056    Biescot, Fa. H.M., Haarlemmerstr.
  476    Bijvank v. Leening, Lammermarkt, Bijkant. B
  477    Idem, Heerengr. Bijkant. A
  781    Bije, J. de la, Granen, mesting en Lijnkoeken, Korte Mare
1374    Bijkantoor der Posterijen en Telegrafie Plantage, Openbare spreekcel en beheerder
  187    Bijl, A. v.d., fa. J.P. v. Schravendijk, Noordeinde 4
1370    Bijleveld, Dr. T., Insp. Geneesh. R.V.B., Wilhelminapark
1075    Bijvoet, A.J., Huize Cecilia, Rijnsburgerweg, Oestgeest
  489    Bijwerf, v. de Stadstimmerwerf, Oude Heerengr.
  757    Bik, Mej. J., Rapenburg
  869    Bik, H.J., Pianohandel, Breestr.
1349    Bink, N., tuinder, Mariën Poelstr.
  582    Bink, W., Tuinder- en groentenh., Plantsoen
  707    Bink, W., Tuinderij, Aan de Rijnkade
  631    Bink & Zn., C. de, Electr. Handelsdr., Stille Rijn 9
  121    Binnendijk Jr., A.J., Breestr.
  663    Binnendijk, J.C.A., Witte Singel
1483    Bioscoop, Familie, Haarlemmerstr.
  287    Biscuitfabr. "Nutrix", Hoogewoerd
1225    Blarkom, v., 1e Luit. der Inf., Maria Gondastr.
  887    Bleijie, J.H., Stadsdesinfecteur, L. Vrouwensteeg
1078    Bleijs, A.J., Huisschilder en zuiveraar, N. Einde
1090    Bleijs en v.d. Kroft, Grossiers in Tabak, Hoogewoerd
  201    "Bloemhove", Kweekerij, J.G. Ballego, bloemwerken, W. Singel
  373    Blok, Mr. A.J., Plantage
1091    Blok, P.J., Oudesingel
  878    Blom, H.A., Consult. electro-techn. ing., Haagweg
  913    Blom, D. v.d., Oranjeboomstr.
  993    Bloot, J. Kzn., C., Minerale wateren, bieren en wijnen, Kloksteeg
  723    Bõhl-Geb. Baresse [Baronesse] v. Verschuer, Mevr. Wed. Prof. Dr. Ed., Gerecht
  353    Boekee, C., Zoeterwoudschesingel
1442    Boekkooi, Fa. Wed. F.M., Stoomververij en Chem. wasscherij, Oude Vest
1095    Boekkooi & Boot, in Gemaakte goederen en kinderconfectie, Haarlemmerstr.
1330    Boekwijt, A.G., L. Mare
  552    Boekwijt, M., Fa. J.D. Dingemans, Apotheker, Vischmarkt
1271    Boele, Sr., W.G., Breestr. h. Maarsmansteeg
  327    Boer, Fa. S. de, Doezastr.
1276    Bokkel Huinink, A. ten, Bilderdijkstr.
1046    Bolle-geb. v. Vessem, Wed. Mr. J.A., Oegstgeesterlaan
  555    Bolsius, Mrs. Aalberse, Hermans &, Adv. & Proc., Kant. Kabeljauwsteeg
  308    Bongenaar, W., Apothekersdijk
1094    Bonsel, J., Fruithandel, Stationsweg
1277    Bonte, S., Spiegel- en lijstenfabr., Noordeinde
  692    Boon, A.M., Aardappelenh., Oude Heerengr.
1433    Boon, G., Lid der fa. L.E. Nieuwenhuijzen, Morschweg
  686    Boon, M.Th., Aardappelenh., Levendaal
  410    Boon, H. v.d., In boter, kaas en vleeschw., Hoogewoerd
  266    Boonacker, Dr. H.J.M., Arts, Hoogewoerd
  445    Boom, H., Nieuwe Rijn
1372    Boot, Ph., Scheepsbouwmeester, Dorpstr., Leiderdorp
1444    Boot Jr. P., Lage Rijndijk
1396    Boot Sr. P., Rijnsburgerweg
  448    Boot, Gebr., Leiderdorp (Kantoor 8-12½, 2-7)
  974    Borgerding, Gebr., Stalhouderij, Korte Galgewater
  320    Borselen, A. v., Hooigr.
  938    Bosch, Lourens, Tandarts, Rapenburg
  258    Botanisch Laboratorium
  864    Botermans, Jan, Dir. der N.V. Eerste Leidsche Mij. voor grondbezit, Middelstegr.
1136    Bots, J.A., Heerengr.
  331    Bots, G.A., Hoogewoerd
1343    Bots, H., Zoeterwoudschesingel
  676    Bots, Fa. Wed. T., Grut- en Meelfabr., Hooge Rijndijk a/d. Plantage
1308    Bouter, J.M., Timmerman, Heerensteeg
  461    Bouw & Woningtoezicht, Bur. Raadhuis
1045    Bouwer, J.B., Tafelfabr., Wittesingel
1326    Brand, J.P.A., Tandarts, Nieuwe Rijn
  389    Brand Kzn., H., Varkensmarkt
  141    Brandweer, Commandant
  225    Idem, Onder-Commandant
1122    Idem, Werkplaats
1063    Breda-Kolff, J. v., v. Goyenkade
  544    Breebaart, C. Th., Manufacturier, Mare
  211    Briët, Mr. P.E., Adv. en proc., Oude Vest
  627    Briët, W., Breestr.
1168    Briejer, D., Noordeinde
1295    Briejer & Zn., Schilder, Heerenstr.
  426    Brill, Fa. E.J., Oude Rijn
    94    Brinio Mouterij, M.H. v. Waveren, Kantoor
  415    Idem, Fabriek
  691    Broekman, J., In Ass., Stationstr.
  784    Broerse, S.A., fa. de Wit Beukers, Drogisterij, Haarlemmerstr.
1107    Broesterhuizen, J.A., Drie Octoberstr.
  683    Broesterhuizen, R., Sleepagent, scheepsbevr., bouwmater., Haven
1468    Bronsdijk, J., Drie Octoberstr.
  176    Broodfabriek "Ceres", Zijdgr. 28-34
  197    Broodfabr. "de Vereeniging", Levendaal
1411    Broodfabr. "de Zeeuw", Dir. Z.J. de Rooij, Korte Mare
      3    Brouwer, P., Fruith., N. Einde
1430    Brouwer's Aardewerk, Leiderdorp
  526    Brüning, Gebr., Hoogstr.
  712    Bruijn, Ed. J. de, K. Rapenburg
1190    Bruijne, G.A. de, Arts, Leiderdorp
  659    Bruin, P. de, Hoogewoerd
  210    Bruine Groeneveldt, Dr. J.R. de, Rapenburg
  605    Bruining, Dr. J., Rapenburg
  230    Brummelkamp, Haarlemmerstr.
  834    Bruns & Ankermau, Mantelmagaz., Maarsmansteeg
1350    Brussel, G. v., boek- en handelsdrukkerij, in bruiloftsart., Haarlemmerstr.
    19    Bulthuis & Co., Restaurant, Breestr.
1263    Bureau Rijks Onderwijsgebouwen, 5e Binnenvestgr.
1067    Burgersdijk & Niermans, Antiquariaat, boekverkoopingen, Nieuwsteeg
  863    Buurman, H., Boek- en Handelsdrukkerij, Nieuwstr.
  792    Buurman, J., Bloemist, Utrechtsch Jaagpad
  292    Buys, Wed. Prof., Zoeterwoudsche Singel

  119    Café Neuf, L.Zuiderveld, Breestr. 107
  436    Café-Rest. den Burcht, A. Backer, Burgsteeg 14
1159    Café-Rest. "de Groote Vink", E.S. Bailey, Voorschoten
1160    Café-Rest. "de Oude vink", D. Varkevisser, Haagweg
    19    Café-Rest. "de Harmonie", Breestr.
  402    Café-Rest. "'t Posthof", Rijnsburgerweg 1
  496    Café-Rest. Zomerlust, M. Kulk, Stationsweg
    68    Cahen, A. Th., Nieuwe Rijn
  569    Cahen, Mevr. de Wed. M., Rijnsburgersingel
  831    Calear, R.P., v., Rijnsburgerweg
1198    Cannoo, G., Wijn- en cognac. handel, Hoogewoerd
  495    Cantine Openbaar Slachthuis, Mare Singel
  105    Caron, Fa. K.F., Brandstoffenh. Stationsweg
  302    Carsjens Stoomboot Mij.
  771    Caspari, H.C., Behangerij, enz., Oude Vest
  871    Caspers, C., Vleeschh., Kloksteeg
1369    Cate, H. ten, Complete Meubileering en Behangerij, Breestr.
1310    Centr. Bur. v.d. Kath. Sociale Actie in Nederland, O. Singel
    71    Chantepie de la Saussaye, Prof. P.D., Rapenburg
1162    Charante, Dr. J. Moll v., Huize ter Wadding, Voorschoten
1083    Chattel, J.H. du, Fruit- en groentenhandel, Hoogewoerd
  882    Chauiepie, Mej. C.C. de, Witte Singel
  600    Chef-Telefoniste, Centr. bur.
1438    Chottel, Ph., Haarlemmerstr.
  774    Choufour, E.J., Electrotechn. Bur., Plantsoen
1334    Christiaanse, A., Lokhorststr.
  464    Christiaanse, W., Haarlemmerstr.
  788    Christiaanse, Gebrs., fil. Drogisten, Haarlemmerstr.
  899    Idem, Hoofdmag., Hoogewoerd 3
  850    Christiaanse, Fa. W.L., Vleeschh. Maarsmansteeg
  628    Cler, J.J. de, Metsel. en assurad., Rijnsburgerweg 3c
  370    Clos & Leembruggen, Binnenvestgr.
  585    Cockuyt, D.J., Breestr.
  542    Coebergh, Mr. H.M.A., woonh. Papenstr.
1341    Idem, Notaris, kant. Mooi Japiksteeg
  111    Coebergh, Mr. J.A.F., Breestr. 31
  442    Cohen, Gebr., In rijwielen en ijzerw., Haarlemmerstr.
1048    Consultatiebur. der Vereen. t. bestr. der tuberculose, Hooigr.
1124    Cooperatie "Vooruit", Haarlemmerstr.
  577    Coppers, G.W., Corsettenmag., Maarsmansteeg
  895    Cornelissen, Th. M., Kleerenmaker, Rapenburg
  851    Corts, Abr., Plantsoen
  776    Corts, Bertram, H. Rijndijk
  620    Corts, Fa. G.J. Corts, A.J., Manufacturen en beddenwinkel, Nieuwe Rijn
1336    Cosman, Mr. E.A., Bilderdijkstr.
1459    Cossee, C., Schilder-restaurateur, Langebrug
  660    Coster, H. Th. G., Kort Rapenburg
  516    Coster, J.J., voorh. Wed. Th. v. Olffen, Caféhouder, Oude Singel h. N. Beestenmarkt
1403    Coster, S.L., Gangetje 1
  962    Court, W.C. de la, Tailleur, Langeburg over de Zonneveldstr.
1422    Couvée, H.A., Zadelmaker, Hoogewoerd
  557    Couvée-Zn., P.J., Lange Mare
  976    Couvée P. Jzn., A., Plantsoen
  558    Couvée & Zn., P.J., Korenmolen, Houtmarkt
  517    Cramer, C., Brandstoffenh., Oude Rijn
  827    Cramer Czn., B., in Brandstoffen, Hoogewoerd
    14    Cranenburgh, P. v., Rapenburg
    27    Cranenburgh & Heringa, v., Rapenburg
  521    Credietbank v. Nederl., Nieuwe Rijn 28
  128    Creijghton, J.P., fa. J.L. Creijghton, Aalmarkt
  233    Creijghton, W.J., Galgewater
  114    Creijghton, W.J., Hooigr.
1327    Cremer, N.V. Electro-technisch bur. voorh., K.J.B, Breestr.
  727    Cremer & Co., Electrotechn. Bur., Rapenburg
  807    Croix, P. du, Apotheker, Noordeinde
  527    Crommelin, C.A., Witte Singel
1071    Cunveus, E.H.J., Tuinbouwleeraar, G. Doustr.

  326    Daamen, W., Hooge Rijndijk
1362    Dam, C.L. v., Bouwondernemer, Oudesingel
1156    Dam, R. v., Oude singel
  279    Dam & Co. & F.J. Bleijs, Fa. W. v., Noordeinde
  499    Damen, H.J.J.M, Plantage
  500    Damen & Zn., H.F.A., Wijnhandel, Burgsteeg
  714    Daniëls-Schouten, Mevr. Wed. F., Oude Vest
1360    Dee, F.A., Academisch pedel, Rapenburg
1079    Dee, Mr. F.L., Adv. en Proc., Oudesingel
  367    Dee, Ger., Hoofdagent en Motobloc Automobielen en motorrijwielen, Haagweg
1051    Dee, L.J.C., Musicus, Langebrug
  113    Dee, N.D., Gasornamenten en insluithaarden, Breestr.
  123    Deene, J.G. v., Breestr.
1260    Deinse, F.J.H., v., Morschweg
  431    Dekker, Johs., Sigarenh., pijpenbazar, Haarlemmerstr.
  425    Dekker, L., Sigarenmag., pijpenbazar, Steenstr.
1400    Demmenie, L., Haarlemmerstr.
  299    Diaconessenhuis, Witte Singel
  841    Diaconie, Ned. Herv., Oude Rijn
    30    Dieben, Corns., Stalhouder, 1ste Binnenvestgr.
  207    Dieben, C., Garenmarkt
  947    Dieben, J.A., Vleeschh., Noordeinde
1206    Dieben, Gebr., H.A., Stoomwasscherij, Wittesingel
1035    Dieben, Fa. v.d. Zon, Stoomwaschinr., Witte Singel 85
  825    Dienstverr. E.L.D.V., Galgewater
  966    Dietrich Jr., H.E., Rijwieh.[sic] en Rep. inr., Apothekersdijk
  621    Dietz, Joh., Timmerman, aannemer, Galgewater
  701    Dijk, J. v., G. Doustr.
  143    Dijk, L.C. v., Hoeden, Petten en Heeren Mode artik., Haarlemmerstr.
1445    Directeur Rjjkstelegraafkantoor[sic]
  925    Directie Prov. Waterstaat Zuid-Holl., Lammebrug, Zoeterwoude
1404    Directiekeet, H.B. School, Hooge Rijndijk
  836    Dirkse, D., In fruit, Steenstr.
  419    Dirkse Jr., D., Fruit-, aardappelen- en Conservenhandel, Mare
  452    Dirkse, Jzn., J., Dir. Leidsche begrafenisondern., Hoogr.
  870    Dirkse, Gebr., In fruiten, Oude Vest
  924    Dissel, L.G. v., Vleeschh., Haarlemmerstr.
1009    Doelenkazerne, Doelengr.
    37    Doesburgh, N.W. v., Dir. Stedel. fabr. v. gas en electr., woonh. Rijnsburgerweg
  325    Doesburgh, S.C. v., Breestr.
  598    Dongen, C.A. v., in Wijnen, cognac, en gedistill., Hoogewoerd
1313    Donk, A.J., Doeza Apotheek, Doezastr.
  868    Dool, Dr. J.A.A., Stille Rijn
  168    Dool, L. v.d., Vleeschhouwerij, Donkersteeg
    55    Dop, Wed. J. v.d., Langebrug
  439    Dorp, F. v., Haarlemmerstr.
1233    Dorp, P.L. v., Plantsoen
  842    Doyer, E., Zoeterw. Singel
1337    Dozy, P.A., "de Pen", Leidsche straatweg, Oegstgeest
1328    Dozy, Mevr. Wed. Mr. Ch. M., Bilderdijkstr.
1441    Draaijer, Mr. J., Wasstr.
1197    Driel, G. v., Fa. B. v. Driel & Zn., Zonneveldstr.
  879    Driessen, Carl Th., Hooge Rijndijk
    43    Driessen, Felix, Oude Singel
  313    Driessen, G.L., Dir. Gem. werken, Plantage
  619    Driessen, Fa. J.P., Botermarkt
  513    Driessen, Fa. P. Aug., Zoeterwoudsche Singel
  148    Driessen-von Forckenbeck, Wed. L., Breestr.
  406    Driesum, D.J., Apotheker, Mare 76
  965    Drift, L.J.Ph. v.d., Huish. art., Hoogewoerd 166
1208    Dros, A.H., Hooigr.
1223    Dros Jr., A.H., Plantsoen
  174    Dros & Gebr. Tieleman, Zoeterw. singel
1429    Drost, Dames, Rijnsburgerweg, Oegstgeest
1062    Dubbeldeman's Boekh. M., Breestr.
  554    Dudok, W.M., Ingenieur Gem; werken, Groenhovenstr.
  970    Duffels, J.A., Med. Doct., Arts, Rapenburg
1380    Duijn, Y. v., Lange Gracht
    62    Duijnstee & v.d. Velde, Rapenburg
  523    Duijster Jr., C.B., Centr. Apotheek, Nieuwe Rijn 18
1391    Duijverman, P., Boekdrukkerij, Middelweg
1066    Duindam Jr., Joh., Spekslagerij en fijne vleeschw., Korenb.st.
1089    Duuren, L.K.A. v, Techn. bur. "v. Duuren", mag. v. machines, gereedsch., machinekamer beh., enz., L.
             Mare

1186    Eck, D.A. v., "Pomona", Oegstgeest
1324    Eck, Dr. D.A.H. v., Boisotkade
  844    Eck, Dr. J.J. v., Dir. scheikundige der Gem. Keuringsdienst van eet- en drinkwaren, Zoeterw. singel
  820    Eeltjes, C., Dir. der Electr. en Gas Mij, v/h. de Vries & Stevens, Laat de Kanterstr.
1249    Eerdmans, B.D., Plantsoen
1019    Eerste Leidsche Hulpbank met Winstdeeling, Hoogewoerd
  337    Eggers, Joh., Botermarkt
  696    Eggink, C.J., Kopersl., Nieuwe Rijn
  221    Eggink, J.G.H., Timmerman, Maredijk
1157    Eggink Fa. Gebr., Koper- en bliksl., gasfitter, Pieterkerkkoorsteeg
  444    Idem, mag. Breestr.
  524    Egmond & Co., v., IJzerconstructiefabr., Heerenweg
1044    Egmond, de Erven v., Slijterij, Hoogewoerd
1016    Egmond, Gebr. v., Bloemisten, Morsch, Oegstgeest
1269    Ehrenfest Aianassjewa, Witte Rozenstr.
  785    Eijndhoven-Oleff, Mevr. Wed. F.W., Stationsweg
1342    Eilbracht, geb. Dessauvagie, C.W., Hooge Rijndijk
1217    Eilers, H.J., Intern. Chem. Laboratorium, Rijnsburgerweg, Oegstgeest
  640    Einthoven, Prof. W., Rijnsburgerweg
  116    Electr. & Gas Mij., voorh. De Vries & Stevens, Oude Singel 196-198, ('s avonds en Zond. tel. No. 769)
1220    Electric. fabr., Stedelijke Fabrieken v. gas en electriciteit, Directie. techn. en admin. dienst, Langegr.
             (Naam op te geven na verbinding met deze nummers)
1221    [idem]
1222    [idem]
1223    Idem, Assistent bedrijfschef, Volmolengr.
  814    Idem, Hoofdinspecteur Electriciteitsfabr.
    18    Idem, Magazijn gebouw Hooigracht
  988    Idem, Bouwkundige en Directiekeet
    33    Elisabeth-Gasthuis, Hooigr.
1023    Elshof & Zn., W.A., Grossiers en wijnh., Haarlemmerstr.
  300    Elsinga, J., fa. Dijkhuis, Hoogstr.
  540    Elst, Mr. A. v.d., Morschsingel
1288    Ende & Alberts, Fa. v.d., Uiterstegr.
1379    Engels, A.H.J., Haarlemmerweg
  223    Engels, W.F., Heerengr.
  229    Erades, P.B., Kraaiestr.
1356    "Erato", (N.J. v.d. Lijke), Feestart. en costumes, Apothekers dijk
  920    Es, J.G. v., Arts, Homoeopath. Geneesh., Breestr.
1297    Eskens, A.P.A., Heerensteeg
  414    Ewijk & Zonen, v., Breestr.

  876    Fabius, Dr. G., Arts, Rapenburg
  173    Ferwerda & Tieman, Wijnhandel, Haarlemmerstr. 73 A
  565    Fil. Fa. J.C. Rating, Breestr.
1385    Filippo Hzn., J., Nieuwe Rijn
1306    Filippo & Zn., C., Hazerswoude
  156    Fischer & Co., Wed., Steenschuur 10
1264    Fisscher, H.W., Hooge Rijndijk
1273    Fisser, F., Eierenhandel, Janvossensteeg
  809    Fles, Hendrik, Huisschilder, Rapenburg
  438    Fockema Andreae, Mr. S.J., Rapenburg
  547    Fokker, Mr. A.J., Rapenburg
  216    Fongers Rijwielenmag., A., Breestr. 86
1231    Fontein Pzn., P., Houthandel, Haven
  668    Fontein Pz., Th., Aardappelenh., Hoogewoerd
  700    Fontein, J.P., Haven
  103    Fontein & Zonen, P., Metselmaterialen, Haven
  978    Fontein, W., Architect, Hooge Rijndijk
1376    Formijne, B., Plantsoen
1175    Fraiken, F.F., Glazenwassherij,[sic] jalousiënmakerij, Papenstr.
  458    Franchimont, Prof. A.P.M., Rapenburg
  743    Frankhuizen, Aanleg v. gas- en waterleiding, Lange Mare
  800    Frentzen, A.W., Plantsoen

  594    Garrer & Dijkstra, Fa., Apotheek, W. Pelle, Apotheker, Kort Rapenburg 12
1220    Gasfabriek, Stedelijke fabrieken v. Gas en Electriciteit, Directie, techn. en admin. dienst, Langegr.
              Naam op te geven na verbinding met deze nummers
1221    [Idem]
1222    [Idem]
  918    Idem, Hoofdinspecteur Gasfabriek
    18    Idem, Magazijngebouw, Hooigracht
  988    Idem, Bouwkundige en Directiekeet
  256    Gebouw Kloksteeg
  421    Gehoorzaal, (Stads), Breestr.
  519    Geijer, Fa. J.N., Botermarkt
1322    Geijs, Fa. Gez. de, Botermarkt
  520    Gelder, H.D. v., Hooge Rijndijk
  951    Gelderen, M.S. v., 1e en 2e handsmeubelh., Haarlemmerstr.
1319    Gem. Reiniging, terrein tegenover de Noordstr.
  172    Gem. Veldwachter, Morschweg F 86, Oegstgeest
    58    Gem. werken, Bur., Raadhuis
    28    Gend & Loos, v., Breestr.
  288    Idem, Stal en remise, Rijnsburgersingel
  276    General Trading Comp., Moschweg 56
  653    Gereformeerd Minnehuis, Kaarsemakerstr.
1268    Gerstel, G.P., Witte singel
1170    Gerth Zonen, Willem, Engros Rijwielen, N. Rijn
  848    Gerzon's Modemag., Gebr., Breestr.
  772    Gezondheidscommissie, Secretaris W.C. de Graaf, Roodenburgerstr.
    90    Gijselaar, Jhr. Mr. Dr. N.C. de, Burgemeester, Rapenburg
1092    Gijsma, H., Schilder en glazenmaker, Hoogewoerd
  790    Gijzenij, J.J., Lompen, beenderen en metaalhandel, Koestr.
1253    Gijzenij & Zn., J.J., Waard, Leiderdorp
1292    Ginkel, N.C.F. v., Zoeterw. singel
  224    Goederen, G. de, Bilderdijkstr.
1384    Goekoop, Abr., Hooigr.
  412    Goekoop, A., Stationsweg
  763    Goekoop, G., Hooigr.
1052    Goes, Jhr. Mr. P.W.C. v.d., Adv. en proc., Rapenburg 68
  704    Goethart, Dr. J.W.C., Wittesingel
1355    Goot, A. v.d., houthandel, Stadhouderslaan
  468    Idem, v/h. Mannekus, Heerenweg, Zoeterwoude
1143    Gordon, F., Plantage
  614    Gordon, L.J.C.A., Scheepmakerssteeg
  751    Gorter, E., Med. Docts., Arts, Rapenburg
  492    Goudsmit, Mevr., Hoogewoerd
  434    Goudsmit, Mr. J.H., Noordeinde
1132    Graaf, C. de, Haven
1371    Graaf, J. de, Zijlweg
  356    Graaf, J.J.P. de, Lage Rijndijk
  161    Graaff, Gebr. de, Zoeterwoudsche Singel
  340    Graaff, Jan de, Zoeterw. Singel
  613    Graaff, W.H. de, Witte Singel
  352    Graanbeurs
1478    Grauw, M. de, Stationsweg
1451    Greef, H.C.F. de, Fruit, Groenten en aardappelenh., Pieterskerkkoorsteeg
  721    Greven, Prof. Mr. H.B., Papengr.
  493    Groen & Zn., J.J., P.K. Koorsteeg
  780    Groenewegen, L., Motordienst Utrecht en Amsterdam, (vertr. Dinsdag en Vrijdagavond 8 u.),
             Utrechtsche Veer
1475    Groin Soeters, B. v., Plantage
1287    Groot, C.P. de, Aalmarkt
1359    Groot, J. de, huisschilder, Oude Vest
  706    Groot, S.G.J. de, Lederw., zadel en koffermakerij, Noordeinde
  589    Gründemann, J.C., Heerengr.
  972    Gruijter & Zn., P. de, Maarsmanssteeg
1113    Grundeman, F.A.M., Wittesingel
1138    Grundeman, Gebr., Vischmarkt
1383    Grupstra, B.L., Schelpenkade
  894    Gruting, D. v., Oude Singel
    48    Gustenhoven, Th., Dames- en kinderlingeries, manufacturen, Pelterijen, Breestr.
1365    Gymnasium, Doezastr.

  795    Haaksma & Co., Algem. Assurantiekant., Apothekersdijk
  939    Haalebos, F., Oude Rijn
1448    Haan, Th. J.B., Aardappelenh., Langegr.
1401    Haarlem, C.H. v., Aannemer, Rijn-Schiekanaal
  890    Haart, Mr. A.O. de, Steenstr.
1163    Haas, A.J. de, Haagweg, Zoeterwoude
  633    Haasteren, A.J. v., in Brandstoffen en aardapp., Oude Rijn
  560    Hacke, G.C., In Dames Modeart. en Garneeringen, Hoogewoerd
  983    Haes, C.L. Udo de, villa Catharina, Hooge Rijndijk
1285    Hakkenberg, A.D., Handelskweekerij, en bloemisterij, Rijnsburgerweg, Oegstgeest
  382    Hakkenberg & Zn., A.D., Hoogewoerd
  449    Ham & Co., Fa. J.A., Pakschuitdienst Leiden-Rotterdam, Aalmarkt
  404    Hamel, J.A. v., Notaris, Steenschuur
  433    Hammes, Dr. J.A., Stationsweg
  498    Hart, P.J.W. v.d., Pieterskerkgr.
  273    Hartevelt Az., J., Rijnsburgscheweg
    45    Hartevelt & Zn., Kant., Langegr.
1239    Hartman, B.C., Bioscoop Theater Imperial, Stationsweg
1049    Hartz, Louis, Oegstgeesterlaan
  849    Hasselbach, A.A., Rijnsburgerweg, Oegstgeest
  204    Hasselbach, Jr. J.J., fa. J.N. v.d. Reijden, Aloëlaan
  338    Hasselman & Pander, Hoofdkant., Hoogewoerd
  662    Idem, Afd. ameublementen, Botermarkt 22, Breestr. 146
  768    Idem, Meubelfabr. "de Rijn" Rijnkade 12
1086    Hasselt, W.K. v., Rijnsburgerweg
  275    Havenmeester, H. Rijndijk
  282    Havenpost, Hoogewoerdspoort
  283    Idem, Koepoort
1139    Idem, Kraaierstr., N. Rijn
  277    Idem, Mare
  280    Idem, Oude Singel
1131    Idem, Schrijversbrug b/d. Zijlsingel
  281    Idem, Slaagsloot
  343    Haverman, J.F.A., Buffet, Station
  847    Heemskerk, Herm. H.S.M., Vleeschh. en varkenssl., Doezastr.
  578    Heeres, Prof. Mr. J.E., Rapenburg
1134    Heereveld, Th. J. v., Rijn en Schiekade
1215    Heeringen, J. v., Pieterskerkgr.
  907    Heeringen, W. v., Rijw. en rep. inr., Morschstr.
  764    Hees, Mej. A.C. de, Rapenburg 53
1042    Hees, A.W. de, Papengr.
    24    Heeten, W. den, Aardappelenhandel, Nieuwe Rijn
  630    Hegenbarth voorh. Gerner & Co. C.A., Maarsmansteeg
  135    Heide, H.E. v.d., IJzerwaren, Nieuwstr.
  346    Heide, H.E. v.d., Stationsweg
  753    Heide, W.H. v.d., Keurmeester, Rijn- en Schiekade
1201    Heijden & Ligtvoet, v.d., N.V., techn en Electr. bur., Botermarkt
  765    Heijder, H.I. de, Café Buitenrust, Heerenstr.
  773    Heijligers v. Renterghem, Mevr. de Wed. Mr. G.J., Burgem. Wasstr.
1309    Heijmans, Hoogewoerd
1366    Heinsius, Dr. J., Wasstr.
  642    Helder, J., in Verfwaren, Hooge Rijndijk
1053    Helvert & Zn., Ant. v., Leder en schoenenmag., Haarlemmerstr.
  179    Hemerik, G.F., Heerensingel
  839    Hemerik, J.P., Zoeterwoudsche Singel
1399    Hendrichs, J.C.C., Sigarenmag., Doezastr.
1312    Hensbergen, H.J. v., in Weegwerktuigen enz., Morschweg
  254    Herbarium
  502    Herdingh & Blanken, Hoogewoerd
  643    Herfst Jansz., P., Breestr
  366    Herfst & Helder, Fa., Hoogewoerd
1177    Heringa, H.G.C., Bilderdijkstr.
  673    Heriaga, J., Fabrik., Hugo de Grootstr.
  555    Hermans & Bolsius, Mrs. Aalberse, Adv. en proc., kant. Kabeljouwsteeg
  891    Hersigny, A.F. d', Breestr.
1416    Hesseling, Dr. D.C., Zoeterwoudschesingel
    25    Hesseling, Mevr., Zoeterwoudsche singel
1437    Hillen, A., fil. v. A. Hillen's sigaren- en tabaksfabr. Delft, Princessekade hoek Haarlemmerstr.
  833    Hoek, Gebr. v.d., Boekhandel, Breestr. 113
  474    Hoeken, P.J. v., werf en woonh. Havenkade
  473    Hoeken, Gebrs., v., Houthandel, Stoomhoutzagerij en Schaverij, Waardstr. (kant. 9-12; 2-5)
  177    Hoeken & Zn., N.V. Houthandel voorh. J.J. v., Houthandel, Zagerij en Schaverij, Maredijk (Kant. 9-12,
             2-6)
    51    Hoelen & Zn., M.J., Nieuwe Rijn
  269    Hoeven, Prof. P.C.T. v.d., Nieuwsteeg
1125    Hofman Gielen, Mevr. de Wed. J.A.H., Turfmarkt
  750    Hogendoorn, P., Tapijtmag., Haarlemmerstr.
  854    Hogendoorn, Gebr., Tapijtmag. Behangerij en Stoffeerderij, Botermarkt
  469    Hogervorst, Joh., Sigarenh., Haarlemmerstr.
1169    Hollander, A.J. den, Plantsoen
  117    Hollandsche Spoor, Vrachtgoederenkant. Station
  387    Idem, Bestelgoederenkant., Station
  584    Idem, Bestel- en reisbur., Breestr.
1234    Idem, Station, Heerensingel
1402    Holl. zand-, grint- en basalthandel "Magma", Directie Verkerk en Wilbrink, Nieuwe Rijn 72
1065    Hollants, E., Schoenenmag., Vischmarkt
1119    Holswilder, H.J. Heerenmode- en hoedenmag., Nieuwe Rijn
1187    Holswilder, M.H., Woonh., Steenschuur
  278    Holswilder, M.W., fa. H. Holswilder, Haarlemmerstr.
  486    Holwerda, Prof. Dr. A.E.J., Zoeterwoudsche singel
1375    Holwerda, Dr. J.H., Zoeterwoudschesingel
  868    Homberg, Dames, Stille Rijn
  440    Hooff v/h v.d. Burg, M.H. v., Breestr.
  169    Hooft, F.W. 't Zoeterwoudsche Singel
1278    Hooft Graafland, W.C., Huize Pancras, Hoogl. Kerkgr.
1183    Hoogenboom, P., Ingenieur v. Rijnland, Zoeterwoudschesingel
  699    Hoogenbosch, Gebr., Haarlemmerstr.
1024    Hoogenstraaten, J.A., Distillateur en Wijnhandelaar, Mare
    87    Hoogenstraaten & Co., W., Kantoor, en fabriek
1118    Hoogenstraaten & Co., W., Keukenchef, Kerksteeg
  348    Hoogenstraaten & Zn., Fa. J.W., Mare
  646    Hoogenstraaten, Mr. E.L.Th., Plantage
1382    Hoogerwerf, G., Groenhovenstr.
1254    Hoogeveen, C.P., Timmerman, Oude Singel
1329    Hoogt, W. v.d., Metselaar en Aannemer, Nieuwe Rijn
  801    Hoolwerff, J.C. v., Rijnsburgerweg
  923    Hoope, S., huisschilder, Hooigr.
    34    Hoorens v. Heijningen, C.E., Rijnsburgerweg
1226    Hoorn, A.H.C. v., Kapper, Breestr.
  625    Hoos, Fa. J.L. Hoos & Zn., J.L., Leiderdorp
  572    Hooyer, A.G., Taxateur, Oude Vest
    26    Hôpital Wallon, Rapenburg
  272    Hôpital Wallon, Barak, Rapenburg
1281    Hoppenbrouwers, H., Min. waterfabr. en bierhandel, Apothekersdijk
1279    Hoppezak, A.G., Kapper, Breestr.
1243    Horloos, E., Antiquair, Oude Singel
  126    Hôtel Bellevue, Z.J. Platteel, voorh. Wed. Borgerding, Steenstr.
  365    Hôtel Café-Rest. Central, Breestr. 49
  388    Hôtel Café-Rest. Rijnland, J.F. Feltkamp, Steenstr. 37
1116    Hôtel "de la Poste", A. Boersma, Aalmarkt
  330    Hôtel du Commeree, J. Zwikker, Stationsweg
    44    Hôtel Levedag, (V.L.G. Farensbach), Breedstr. 85
  160    Hôtel du Lion d'Or, I.A. Smulders, Breestr.
      5    Hôtel Rosenbaum, Nieuwe Beestenmarkt
  739    Hôtel Plaats Royal (W.C. v. Hees), Noordeinde
1259    Hôtel Wervelman, N. Beestenmarkt 8-10
1008    Houps, J.A., Kruidenier, Prinsenstr.
1405    Houter & Co., den, Graanhandel, Hoogewoerd
  177    Houthandel voorh. J.J. v. Hoeken & Zn., N.V., Maredijk (Kant. 9-12, 2-6)
  374    Huijsman, Jr., J.C., Rijnsburgerweg
  647    Hulst, G., Banketb. en kok, Breestr.
  782    Hulst, J.P.L., Morschsingel
  885    Hunter & de Vries, L., St. Jorissteeg
  590    Huurman, Dz., B.J., Metsel., Heerengr.
  185    Huy, A., St. Jacobsgr.
  184    Huy, P.J., Haagweg

    91    Infanterie, Commandant 4e Regiment-.
  181    Infanterie, Morschpoortkazerne
1352    Infanterie, Wittepoortkazerne
  853    Ingen Schenau, H.A. v., Hotel-Pension "Het Witte Huis", Wilhelminaparkt, Oegstgeest
  583    Ingen Schenau-Kok, W.F. v., Thee en Speeltuin, Oude Hortuszicht", Wittesingel
  427    Inspecteur Rijks belasting, Steenschuur
  932    Israël, S.P., v/h. Tj. Kuipers, Korte Mare
  806    Itallie, Prof. Dr. L. v., Plantage
  775    Iterson, C.J.A. v., Med. Docts., Arts, Nieuwe Rijn

1316    Jaeger, D., Rijnsburgerweg
  873    Janse, Prof. Dr. J.M., Witte Singel
1117    Jansen, A.J.H., Hôtelhouder, Mandenmakerssteeg
1025    Jansen, H., Sigarenhandel, Kort Rapenburg
  609    Jansen, Dr. Murk, Oegstgeesterlaan
1410    Janson, L., Electr. Melkinr., Langebrug
1140    Janssen, J.P., Zandstr.
  471    Jelgersma, Prof. G., Terweepark
1003    Jesse, H.J., Architect "de Keet", Rijnsburgerweg
1315    Jessé, P., 1e Luit.-Inf. Torbeckestr.
1033    Jong, Prof. Dr. D.A. de, Morschsingel
  688    Jong, J.H. de, Schilder, Rembrandstr.
  239    Jong, P.P. de, Hoogewoerd
  200    Jong, Dr. W. de, Noordeinde
  244    Jong, Mr. H.W.C.J. de, Adv. en proc., huis Breestr. 47, kant. Langebrug 6c
  528    Jongbloed, Wed. A.J., Breestr.
  916    Jongendijk, J., Leevendaal
  618    Jongh & Co., G.J. de, Nieuwe Rijn 85
  979    Jongmans & Zonen, A., Kleermakers, Rapenburg
  368    Jonker, H., Apothekersdijk
  787    Jonkheid, K., de Gouden Kroon, Haarlemmerstr. 73 B
1099    Juijnboll, Dr. H.H., Morschsingel
  702    Juijnboll, Dr. Th.W., de Laat de Kanterstr.
1461    Jung, H.J., Rembrandstr.
  635    Jung & Blanken, Noordeinde
    60    Juta, M.H.A., Heerengr.

1219    Kaaij, C. v.d., Cementwerker, Nieuwe Rijn
1017    Kaas, J.G., Hooge Rijndijk
  818    Kaas & Co., Confectiefabr., Hooge Rijndijk 62
    95    Kam, J.C. v.d., Hoogen Rijndijk
1164    Kamerlingh Onnes, Prof. Dr. H., Huize Ter Wetering, Haagweg
1005    Kamerlingh Onnes, M., Rijnsburgerweg, Oegstgeest
  138    Kan, Dr. P.Th.L., Breestr.
  703    Kantongerecht, Rapenburg
1364    Kapsenberg, Arts, bacteriol., serologische e.a. onderzoekingen, Hooigr.
1275    Kasteele, R.P. v.d., Med. Doct., Arts, Oegstgeesterlaan
1110    Kat, A.J., Kunsttouwwerkfabr., Hoogewoerd
1141    Keel-, neus- en oorheelkundige polikliniek, Prof. Kan, Academisch Ziekenhuis
  422    Keijzer en E. Uiterwijk, Zusters H.J.W., Mandemakerssteeg
  359    Kelder & Zn., Fa. D.A., Breestr.
  958    Kellenaers, A., Wittesingel
  811    Kerckhoff, Dr. J.H.P. v., Arts, huid-, nier- en blaasziekten, Witte Singel
  131    Kerstens, Mr. L.M.J.H., Notaris, Hooigr.
  740    Keulemans, C. & A.A., Dames Modeart. en handw., N. Rijn
    98    Keuls, C.A.L., Schelpenkade
    99    Keuls & Co., P.J., Hooigr.
  918    Keuls, H., Hoofdinsp. der Gasfabr., Hooigr.
  817    Keuringsdienst, Gem., voor eet- en drinkwaren, H. de Grootstr.
  992    Kiewe, Wed. B.W., P.K. Koorsteeg
  865    Kingma Boltjes, M.P., Arts, Stationsweg
1202    Kist, A., Arts, Rembrandstr.
1457    Kits v. Heijningen, A., Semiarts, H. Rijndijk
  982    Klaassen, W.C., Off. v. Gezondheid 1e klasse, Rijnsburgerweg
1158    Klaverblad", "Het, fa. Wed. B.N.J.T. Molkenboer, Hoogewoerd
  687    Klaverwijden, Mr. C.W.P., Plantsoen
  319    Kleef, B. v., Hoogewoerd
1232    Kleef, Fred. v., Huisschilder, Hoogewoerd
  826    Kleyn, J.Th., Plantsoen
  812    Kloot, Fa. F. v.d., Stoomzuivelfabrik., Melkinr., Lange Diefsteeg
  189    Kloots, N., Haarlemmerstr.
    15    Kluit, M.A., Langebrug
  755    Knappert, Prof. Dr. L., Rijnsburgerweg
1108    Knotter, A., Groentenhandel, Kaiserstr.
1192    Koch, J.C., Oegstgeesterlaan
1055    Koert, M., Architect, Pieterskerkgr.
  332    Koerts & Feenstra, Pieterskerkchoorsteeg
1182    Kok, Wed. W.J.N. de, Bloemmarkt
1392    Kokschulte, J.A., In manufact. en afd. beddenmag. "de Zwaan", Haarlemmerstr.
  695    Koning, B. de, Donkersteeg h. Haarlemmerstr.
1245    Koning J. Jzn., P., Houthandel, Zoeterwoude
1394    Koning, C. de, Rijnsburgersingel
    82    Kon. Nederl. Grofsmederij
    61    Kon. Nederl. Grofsmederij, Leiderdorp
  188    Koolbergen & Zn., J. v., Stoomlederfabr., Heerenweg E. 35, Zoeterwoude
 
188    Koolbergen, J.J. v., Magnesietfabr., Heerenweg E 35, Zoeterwoude
1323    Kooreman, J., Lompenhandel, Nieuwe Rijn
    46    Kooreman, P.J., Boommarkt
1247    Kooreman, Wed. W., Oude Rijn
    12    Kooyker, C., Nieuwe Rijn
1462    Koppeschaar, M., Hooigr.
  534    Korenhof, J., Haverzaklaan 13
    31    Korevaar Azn., P., Witte Singel
  651    Korpershoek, J., in aardappelen, Morschstr.
  466    Kors, A., Breestr.
  467    Kors, Fa. A.J., Heerensingel
  151    Kors, W.F., in manufact. en gem. goederen, Haven
1047    Korsse, Mevr. de Wed. G.L., Witte Singel
1184    Korsse. Wed. Dr. P.P., Ouden Rijn
  767    Kort, J.C., Manufacturen en Bedden, Haarlemmerstr.
1290    Kort, J.C., Donkersteeg
1064    Kortenoeven, Johannes, Broodbakkerij, Turfmarkt
1153    Kortman, B.J.M., v/h. J.P.M. Kok, zoutziederij, "Het Anker", Oegstgeest
  928    Kosten, Wed. Dr. A., Rijnsburgerweg, Oegstgeest
  491    Koster, S.H., Koopm., Morschsingel
1210    Koster & Co., De, Stoommeelfabr. "de Sleutels", Looijerstr. (v. locaal verkeer)
  203    Idem, Looyerstr.
    40    Koster-Bonneur, Mevr. Wed. M. de, Stationsweg
  900    Koster Jr. A. de, Noordeindsplein
  690    Kramer, Ds. M., Kinderhuis "Voordorp", Leiderdorp
  219    Krankzinnigengest. "Endegeest", Bur. 9-12½; 1½-4½, Oegstgeest
1181    Idem, Portier
  881    Krantz, C.H., Oude Singel
1262    Krantz, C.H., "Huys te Warmont", Warmond
  310    Krantz & Zn., J.J., Oude Singel (8-12, 1.30-4, 6-7)
1261    Idem, Fabriek, Langegr.
    23    Kret, D., Lood- en zinkwerker, Hooge Rijndijk
  903    Kreymborg & Co., Botermarkt 19
  248    Kriens, Joh. G.F., Hoofdboekhouder der Stedelijke Lichtfabrieken, Mariënpoelstr.
  655    Kriest, A.C., Bloemenwinkel, Schelpenkade
    89    Kriest Jzn., Jan, Bloemkweekerij Witte Rozenlaan
1251    Kristensen, Prof. Dr. W.B., Morschsingel
  481    Kromwijk, C.J., Heerengr.
  949    Kromwijk, C.J., Wasstr.
  665    Kroon, J.J., in Wijn, likeur en gedistilleerd, Heerenstr.
1303    Kroonenberg, S., Oude Heerengr.
  963    Kruizinga Ezn., D.M., Chemic. en drogerijen, Nieuwe Rijn
1200    Kruythooft, W., in Manuf., meubelen, bedden, enz., Haarlemmerstr.
1013    Kruyt, J.C., Rijksstraatweg, Oegstgeest
1381    Kruyt, T.J., Zoeterwoudschesingel
    76    Kruyt, Gebr., Nieuwe Rijn
  409    Kuiper & Zonen, Wed. A., Instrumentmakers, Aalmarkt
  551    Kuiper & Zonen, Wed. A., Nikkelinr., Haarlemmerweg
  350    Kukler, H., Grossier in fruit, Janvossensteeg
  777    Kukler, J., Glazenwasscherij de Concurrent, Kant. v.d. Werfstr.
1137    Kunst, J., Leeraar H.B.S. Plantsoen
  906    Kuperus, G., Wijnhandel, azijnmakerij, Hoogl. Kerkgr.
  942    Kwaadgras, E., groenten en fruit, K. Diefsteeg
  364    Kwast, N.R.J. v.d., Amsterd. Veer, Kant. Oude Rijn 44
  995    Kwast & Co., A. v.d., Verfw., Janvossensteeg
  515    Kweekschool voor Zeevaart, Noordeinde

  416    Laan, L. v.d., Hoogl. Kerkgr.
1029    Laboratorium v. vergel. Pathologie, Boerhaavestr.
1072    Laboratorium v. pathologisch chemisch en bacter. onderzoek, Dr. Bruining, Dr. Fabius en W.C. de
             Graaff, Lokhorsstr.
  681    Labree, H.J., Stoomkuiperij, kistenmakerij en fusthandel, Oude Rijn
1289    Labree, J.J., fa. H.J.J. Labree, Bibliotheek en kantoorboekbinderij, Langebrug
  381    Lacomblé & Dolk, v/h. Houten & Zillesen, Kant. Zeilsingel
  874    Idem, Alph. A. Lacomblé, huis, Plantsoen
  405    Lagerberg & Co., J., in boter en kaas, Jan v. Goyenkade
  632    Laman, A., Kruidenier, N. Rijn
  904    Laman, M.C., Electr.-Techn. Bur., Hoogewoerd
  317    Laman, N., Vleeschhouwer, Hoogewoerd
  149    Laman, W.J., IJzerhandel, Haarlemmerstr.
1357    Langelaar, I., Dir. N.V. Sigarenfabr. v/h. v. Schaik & Langelaar, Thorbeckestr.
1345    Lambooy, Jr., H., Sigarenmag., Hoogewoerd
  684    Langezaal & Inniger, Techn. Bur., Nieuwe Rijn
  110    Langezaal & Zn., M., Hooigr.
1203    Lato, K., Rapenburg
1311    Lau, C.R., Heerengr.
1332    Lautenbach Jr., H., Roodenburgerstr.
  762    Lechner, Dr. C.S., Nieuwe Rijn
  188    Lederfabr. "Hollandia", bij Leiden
  550    Lee, G. v.d., Bloemist, Haarlemmerweg
1106    Leersum, E.C. v., Pharmako-therapeutisch laboratorium, Academisch Ziekenhuis
  716    Leeuwen, G. v., Spekslager, Noordeinde
1321    Leeuwen, H. v., Metselaar en Granietvloeren, Utrechsche veer
  290    Leeuwen Jr., H.J. v., Dansleeraar, Langebrug
  637    Leeuwen, Fa. J.W. v., (H.J. Dieben), Boekhandel, Maarsmanssteeg 6
1294    Leeuwen, J.W. v., K. Fereken, Hoogewoerd
  602    Lehman Mzn., S., Grooth. in boter en kaas, Stationsweg
  521    Leidsch Assur. en Admin. kant., Nieuwe Rijn 28
  175    Leidsch Dagblad
  130    Leidsche Bankvereen., H.F.C. Gerlings, Rapenburg 35
  452    Leidsche Begrafenis Ondern., Dir. J. Dirkse Jzn., Hooigr. 33
  861    Leidsche Begrafenis Onderneming Piëtas, Dir. H. Keereweer, Aalmarkt
  351    Leidsche Bouwmaterialenhandel, H. v.d. Berg en J. den Duijn, Oude Singel (v. 6-6 tel no. 1435)
1435    Idem, Mag. Oude Vest, (na 6 u. n.m. tel no. 351)
1418    Leidsche Breifabr. v/h. P. en J. v. Poot en Co., Lammermarkt (gesl. v. 12-1½)
    36    Leidsche Broodfabr., Mare
  472    Leidsche Coop. Keuken, Rembrandtstr.
  935    Leidsche Courant, Steenschuur
  212    Leische Duinwater-Mij., Stationsweg 12
  803    Idem, Opzichter, Hooge Rijndijk
1479    Leidsche Engrosh. in Rookart., Apothekersdijk
1121    Leische Groentenveiling
  914    Leidsche Handelsvereen., de Mooij & de Roo, Marepoort
1377    Leidsche Kalkzandsteenfabr., fabr. Rijnkade
  718    Idem, kantoor, Rijnkade
    20    Leidsche Katoen Mij., Kant.
    10    Idem, Weverij
  539    Leidsche Katoenvlechterij en Nettenfabr., v/h. Jaeger & Co., Vestwal
1018    Leidsche Mij. v. verz. op het Leven, Rapenburg
  218    Leidsche Melkinr. "de Landbouw"
  291    Leidsche Sanitaire en Chem. wasscherij, Haarlemmerweg (na 6 u. nm., tel. no. 985)
  195    Leidsche Schouwburg
  403    Leidsche Spaarbank, Oude Rijn 56
    94    Leidsche Stoombierbrouwerij "de Posthoorn", M.H. v. Waveren, Oude Vest
  657    Leidsche Tapijt- en Mattenfabr., N.V., Os en Paardelaan
  799    Leidsche Vuurvaste Lakfabr. en Emailleinr., (Louis J. Cohen) Heerengr. 17
    88    Leidsche Zoutkeet, Oude Singel
  514    Leijh, Fa. C.J., Pieterskerkchoorsteeg
1022    Leliveld, J., Café Spoorzicht, Stationsweg
  649    Lens, G.H., Nieuwe Rijn
1246    Lente, Dr. W.J., Hooge Rijndijk
  685    Lewenstein, Naaimachinenh. v/h. A., Haarlemmerstr.
  407    Lezwijn & Eigeman, Rapenburg
  794    Libourel, Mr. Ph. B., Adv. en Proc., Papenstr.
  675    Lieshout, P.M. v., Hoogewoerd
1449    Ligtvoet, H., Bouwmaterialen, Valdezstr.
  395    Ligtvoet, P.F., Dir. Techn. en Electrotechn. bur., Maredijk
1057    Linden, B.H.J. v., Plantage
  227    Linden, E.J.F. v.d., Donkersteeg
  140    Idem, Oude Heerengr.
  815    Linden, E.J.J. v.d., Steenschuur Rapenburg
  376    Linden, F.C.H. v.d., Sigarenhandel, Haarlemmerstr.
  213    Lip, Mr. J.C. v.d., Nieuwe Mare
  720    Lip en C.H. Beekhuis, Mrs. J.C. v.d., kant, Oude Vest
    13    Lith, D. v., Timmerman en aannemer, Papengr.
  349    Lith, W.A. v., Architect, taxateur en assur., Breestr.
  722    Loeb, Fa. Ernst, "de Bazar", Breestr.
1453    Loeber, P., Schoenwinkelier, Hoogewoerd
    75    Lohman, F., Hoogewoerd
1146    Loon, Jhr. L.Ch. v., Breestr.
  385    Los, F., Dagel. Schroefbootd. Leiden-Rotterd., Heerengr. 53
1274    Los, F., Rijnsburgerweg, Oegstgeest
    85    Los, G., Hoogewoerd
1423    Lugtigheid, P.J., Timmerfabr. en Houtdraaierij, Voldersgr.
    35    Luijken, spreekmachines en Muziekinstrumenten, Nieuwe Rijn
1154    Luijken, K.F.W. v., Slager en koopman, Janvossensteeg

  571    Maartense, P.J., Juwelier, Hoogstr.
1224    Maas, W.F., Scheepsbouwwerf "de Rijn", Heerengr.
1205    Maastricht, A., Vleeschh., Vrouwensteeg
1302    Maastricht, C., Haarlemmerstr.
    80    Maat, G.H., Wijnh., Hoogewoerd
  134    Mij. "de Faam", Afd. Heeren- en Kinderkleeding, Vischmarkt
  789    Mij. tot detailverk. v. Petroleum en Benzine "de Automaat"
1266    Mij. tot Uitkeering bij Werkeloosheid, Hooigr.
1010    Mij. Metselmat., voorh. Reijnders & Stricker, Leiderdorp
  543    Mack, Z.H., in Dameshoeden, Botermarkt
    18    Mag. Gasfabr., Pieterskerkchoorsteeg
1244    Maison Blanche, Marsmansteeg
  650    Maison v. Dijk, Kok, Breestr. 104
  202    Manége, Kaiserstr.
1450    Manen, Mej. J.C. v., Morschsingel
  797    Mank, Corn., Tuinder en Mandenmaker, Levendaal
  354    Marks, W.H., Koperslager, aanl. v. gas- en waterl., Hoogewoerd
  641    Markx, M.J., Apotheker, Haarlemmerstr.
  964    Marsman, M., Vleeschh., Haarlemmerstr.
  157    Marsman, W.S., Heerengr.
  766    Martijn
  808    Mastenbroek, F.G., Banketbakker en kok, Hoogewoerd
  886    Matveld, W., Papierhandel, Princessekade
  667    Meel, L. v.d., Dobbertjesvlag, Heeregr.
    74    Meel, L. v.d., Wagenverhuurder, Kruisstr.
  307    Meer, P. v.d., Oude Rijn
  321    Meerburg H. Czn., M.P., Breestr. 150
  475    Meerburg, J.P.C., Behanger, Nieuwe Rijn
  998    Meermansburg, Oude Vest
    32    Meeuws, J.J.M., Breestr.
  921    Meeuws, J., fil. Fijne Vleeschw., Delicatessenh., Heerenstr.
  334    Meij, Fa. J.C. v.d., Rating, Houtstr.
1286    Meij, Joh. v.d., in Groenten en fruit, Mare
  209    Meij, Z. v.d., Broodbakker, Korte Mare
  917    Meijer & Co., Aex, fil., koffie en theehandel, Breestr.
  437    Meijeraan, Henri F.W., Rijwielherst. en handelaar, Hoogewoerd
1348    Meijn, B., bouwk. der sted. fabr. v. gas en Electr. Hooge Rijndijk
1358    Meijs, J.L.A., El. smederij, Doezastr.
  732    Meijsen, J.P., Bedden en Tapijtzaak, Maarsmansteeg
  658    Melkrinr. "de Toekomst", Hooigr.
  813    Melkrinr. "Dijk & Rhijn", Hooge Rijndijk 20
  432    Menken, A., melkinr. en zuivelfabr., Oude Vest
1082    Menken & Zn., Fa., fil. v.d. melkinr., 3 Octoberstr.
1199    Menningh, P.J., Hartsteeg
1299    Mens, H., Piano- en Orgelhandel, Haarlemmerstr
  232    Mersie, Bruyn & Co., J., Nieuwe Rijn
  905    Methorst, W.J., Kapt. Veldart., Witte Singel
1211    Militair Invalidenhuis, Hooge Rijndijk
1144    Militaire Ziekeninrichting, Morschweg
  322    Minnema, S.P., Haarlemmerstr. 143
    81    Modderman, Hartevelt & Co., Nieuwe Rijn
  488    Monhemius & Haentjes, Machinefabr. "Overrijn", Overrijn 3a
1363    Montanus, C., sigarenwinkelier, Pieterskerkhof
  901    Mooij, W. de, Haarlemmerweg
  745    Moons, A.J., Janvossensteeg
1070    Morre, W.E.J., Groenhovenstr.
  190    Most v. Spijk Jr., D. v.d., Oude Vest 5-7-9 304
  304    Most v. Spijk, Fa. P. v.d., Haarlemmerstr.
  372    Muijs v.d. Moer, F., Plantsoen
  624    Muizert, W.J., Wijnh. en likeurstoker, Oude Heerengr.
  357    Mulder, A., Marendijk
  375    Mulder, A., Prinssesekade
  610    Mulder, A.F., in Kol. waren, comest., boter en kaas, Nieuwsteeg
  990    Mulder, L., Arts, Breestr.
  984    Mulder, P.J., Boek- en steendrukkerij, Breestr.
  158    Mulder, W.C., Zoeterwoudsche Singel
1096    Muller, F.P., Med. Dr. Arts, Rijnsburgerweg
  483    Munck, J.C. de, Beschuitsteeg
  306    Muns, Alphons, v/h. Goedeljee, Kunstfotograaf, Hoogewoerd 160
  725    Muralt, Jhr. K.W.L. de, Burgemeester v. Ter Aar, Witte Singel
    29    Museum Lakenhal
  251    Museum v. Oudheden, Breestr.
1473    Museum v. Oudheden, Ned. Afd., Papengr.
1346    Idem, Gipsgalerij, Papengr.
  791    Musis Sacrum, Plantsoen
  670    Muurlink, J.P.F., Grossier in Tabak, Hooigr.

      8    Naaml. Venn. Boekdrukkerij v/h. L. v. Niftrik Hzn., Kaiserstr.
  595    Naaml. Venn. Ned. Torgamentwerkenfabr., Oude Vest
1387    Naaml. Venn. Schelpkalk, Ouden Rijn
  940    Nagtegaal & Co., Fa., Jan v. Goijenkade
  770    Nanning, F.W., Breestr.
1034    Nation. Bank, Bijkant., Rapenburg
1482    Idem, Bijkant., afd. Wissels, Rapenburg
  769    Nat, J. v.d., Oude Singel
1338    Nat, J.B. v.d., Leevendaal
  264    Natuurk. Laboratorium
1325    "Nederland", Stoomververij en Chem. Wasscherij, Garenmarkt
1228    Nederl. Bank alleen interlocaal, Breestr.
1439    Nederl. Eau de Colognefabr., v/h. L. Groen, Hoogewoerd
      2    Ned. Herv. Kerkgenootsch., Pieterskerkhof
  760    Ned. Rotogravure Mij., Galgenwater 22
1344    Nederlot, D., Grossier in galanteriën, enz. J.Vossensteeg
1378    Neuman de Loos, Mr. J.J., Griffier Kantongerecht, Witte Singel
1272    Neuteboom, W., Nieuwe Rijn
  977    Nicola, Fa. P.C., Broodbakkerij, Donkersteeg
  506    Niemer, P.J.M., Med. Dr. Arts, Breestr.
  945    Nieuwenhuis, Prof. A.W., J. v. Goyenkade
  315    Nieuwenhuizen, Fa., Aardappelen, Haarlemmerstr.
  182    Nieuwenhuizen, Fa. L.E., Morschweg
  183    Nieuwenhuizen-Segaar, J.W., Morschweg
  615    Nijk, R., Inspecteur der Bouwpolitie, Schelpenkade
  335    Nijs Paardekooper A.P., Sigarenhandel, Hoogewoerd
  428    Noijen, Fa. H.C., Breestr.
  736    Nolen, Prof. W., Noordeinde
1265    Nood, M. v., Korte Diefsteeg
  576    Noordholl. Landbouw-Crediet, Hoofdagentsch. Breestr. h. Kort Rapenburg
  919    Noord Zuid Holl. Tramweg Mij., Dienstgebouw Stationsplein
  206    Idem, Bureau v.d. Chef v.d. uitv. dienst, Hooge Rijndijk
1004    Idem, Chef v/h. Electr. bedrijf, werkplaats, Wilhelminapark
1305    Idem, bestelkantoor, Nieuwstr.
1161    Noordman, D.D., Houthandel bij Leiden
1149    Noordman, H., Haagweg
1238    Noordman, Jacq. P., Wittesingel
1407    Noort, A.H. v., Broodbakkerij, Doezastr.
1194    Noort, H.C. v., Broodbakkerij, Hoogewoerd
  579    Noort, M.C.M. v., Banketbakker en kok, Doezastr.
  347    Norddeutscher Lloyd, Bremen, Passage-agentuur, J. de la Rivière, Breestr.
  424    Notarishuis, den Burcht
    67    Nouhuijs & Co., v., Passagebur.
1270    Nouhuijs, G.C. v., Dir. Stoomb. Mij. "de Volharding", Heerengr.
1227    Nouwens, A.L., In Rijwielen en Automobielen, Oegstgeest
  733    Nozeman, Ed., Varkenssl., Hoogewoerd
  623    Nut v. 't Algemeen, Steenschuur
1059    "Nutricia", filiaal Korenburgsteeg
  287    "Nutrix", Biscuitfabr., Hoogewoerd

  814    Oerle, C.H.J. v., Hoofdinsp. der Electr. fabr., Rijn- en Schiekade
  892    Oerle, P.M.J. v., Hoofdopz. Universiteitsgeb., Zoeterw. Singel
  441    Older, Gebr. den, Rijn- en Schiekade
  835    Olffen, Ph. J., Plantsoen
  985    Ommeren, B.C.J. v., Oude Rijn (kant. tel. no. 291 tot 's avonds 6 u.)
  391    Ons Doel, Leidsche Coöp, Broodbakkerij, Haarl.str.
  333    Oort, Prof. H., Plantsoen
1093    Oostendorp, E., Fruithandel en geconserv. groenten, Doezastr.
  952    Oppelaar, C., Boter, Kaas, fijne vleeschw. en comest., Haarlemmerstr.
  705    Oppelaar, Jac., fa. Gebr. Oppelaar, Wittesingel
  457    Organisch Chemisch Laboratorium, Vreewijk
  724    Os, M. den, Volmolengr.
  734    Osinga, C., Brandstoffenh., Levendaal
  556    Osinga, Uzn., J., Kraaierstr.
  480    Oskam, J. Th., Varkenmarkt
1296    Otto, P., Huisschilder, Langebrug
1447    Ouden, J. den, Thorbeckestr.
  710    Oudendal, A.J.F., Rijnsburgerweg, Oegstgeest
1135    "Ouderzorg", Naaml. Venn. Steenfabr., Dir. Hugo v. Poelgeest, Leiderdorp
1318    Oudshoorn, C.W., Vleeschhouwer en Spekslager, Morschweg
  604    Oudshoorn, F.G., Nieuwe Rijn
  217    Oudshoorn, L., Groenhazegr.
1069    Ouweelen, A. v.d., Koperslager, Transportkannen en zuivelbereidingsart., Hooigr.
  786    Ouwerkerk, B., Graanhandel, Nieuwe Rijn

  566    Paanakker & Co., Maarsmanssteeg
1241    Palace Club, Rijnsburgerweg
    77    Palm, Gebr., Levendaal
  118    Palm Jr., Gebr., Jan Vossensteeg
    47    Palthe, Gebrs., Almel. ververij en chem. wasscherij, Depôt Rienks, Kort Rapenburg
  639    Pander, D., Fotografhie Studio, Breestr.
  759    Pardon, J., Fruith., Clarasteeg
1103    Parmentier, Johan, Schelpenkade
  243    Parmentier & Zn., J.J., Lammermarkt

------------------------------------------------

  798    Parmentier & Zonen's Leder-Lijm en Wollendekenfabr. en wolhandel, Wed. A., Middelstegr.
1368    Paulus, Mr. D.J., Rijnsburgerweg
1252    Pavord Smits, Dames v.d., Zonneveldstr.
    17    Peek & Cloppenburg, Breestr.
  411    Peeperkorn, G.J., Banketbakker, Oude Rijn 2
  379    Peereboom, P., Aardappelh., Heerengr.
  497    Peetoom, J., Paardenvleeschhouwerij, 2e Groeneweg
  294    Pel, Gebrs., Fabrik., Morschweg
1415    Pelle, fa. Koppers, Slijterij, Haarlemmerstr.
  594    Pelle, W., (apotheker fa. Garrer & Dijkstra, Kort Rapenburg
  296    Perquin & Zonen, Fa. J.Th., brandstoffenh., mag., Garenmarkt
  579    Idem, Opslagplaats, Staatsspoor
  152    Idem, kant. Breestr.
  360    Persant Snoep, J.J., Arts, Dorpstr., Leiderdorp
  931    Petit Azn., P.J., Heerenmode- en hoedenmag., Breestr. h. Korenbrugsteeg
  252    Pharmaceutisch Laboratorium
1145    Philip, H.M., Café de la Promenade, Oegstgeest
  265    Physiologisch Laboratorium
  510    Pieck, F.M.A., Haarlemmerstr.
1293    Pierrot, H.M., Horlogemaker, Mag. v. uurwerken enz., Maarsmannsteeg
  961    Piët, B., Dameskapper, Hoogewoerd
  329    Pijl, A. Breestr.
1178    Planjer, J.J.A., Beurtschipper op 's Hertogenbosch, N. Rijn
  504    Planjer, Fa. J.J., Mare
1015    Plas, G.G. v.d., Scheepsbouwer, Morsch, Oegstgeest
1339    Plateel, S., Kapper, Lokhorststr.
1179    Plouvier, P.E., Hooge Rijndijk
1474    Pluim Mentz, W.G., Rapenburg
1135    Poelgeest, Hugo v., Dir. N.V. Steenfabr. "Ouderzorg", Leiderdorp
  159    Politiebur.
  289    Politiewacht, Boerhaveplein
  295    Idem, Haven
  173    Idem, Hoogewoerd
  297    Idem, Koepoort
  246    Idem, Witte Poort
  453    Poole, S.J. le, Garenmarkt
  220    Poole, L. Czn., S.J. le, Plantage
  106    Popp, G.S., Bierhandel, Lange Brug
  413    Post, A.H., Hooge Voortweg, Oegstgeest
1374    Posterijen en Telegrafie Plantage, Bijkantoor der, Openbare spreekcel en beheerder
1413    Posthuisje, Reinigingsdienst, t. Jacobsgr.
  713    Postkantoor, Breestr.
  929    Postuma, J., Slijterij "de Druiventros", Stationsweg
  311    Pracht & Zn., H., Beh., stoff., Vliet
  309    Prins, Pzn., P., Rapenburg
  435    Proot, Gebr., Maarsmansteeg
    63    Proot & Zn., J.A.G., Hooglandsche Kerkgr.
1255    Punselie, M.J., Plantsoen
  950    Putten, G. v., Redactie "de Politiebode", Pieterskerkgr.
  518    Putten, A. v.d., Fruith. en Geconserveerde Groenten, Hooigr.

1414    Questroo, L., Electr. Spiegel- en Lijstenfabr., Nieuwe Rijn

1074    Raad, F.W. de, Fotograaf, Hooigracht
  102    Raadhuis, Burgemeester
  101    Idem, Secretaris
  371    Idem, Secretarie
  561    Idem, Gem.-Ontvanger
1020    Idem, Commies-Redacteur
  936    Idem, Woning concierge
1081    Idem, Boden of bedienden
  163    Raadhuis, Oegstgeest
1155    Raadsveld, H., het Kaashuis, Haarlemmerstr.
1443    Raaijmakers, Louis, Morschweg
1037    Raar, J.F., Meubelfabrikant, Nieuwstr.
1169    Rakers, J.H., in kol. waren, Doezastr.
  981    Ramp, Dirk, Breestr.
1425    Ramondt, Corna D., à la Corsetière, Breestr.
  933    Ranitz, De, Rapenburg
  446    Rappard, Jonkheer A., Rapenburg
1469    Rassers, Dr. J.R.F., Arts, Rapenburg
  545    Reenen v. Masijk, W. v., Utrechtsche veer
  250    Reijden, A. v.d., Lange Gracht
    59    Reijden, J.A. v.d., Bierbottelarij, Oude Vest
  708    Reijden, Fa. J.N. v.d., Nieuwe Beestenmarkt
  484    Reijden, W.F. v.d., Nieuwe Rijn
  485    Reijden, W.F. v.d., Steenstr.
  608    Reijneveld, K., Hoogewoerd
    72    Reimeringer & Zonen, A.L., Rapenburg
  100    Reinke, Gebr., Botermarkt
1280    "Rembrandt", N.V., Suikerwerkfabr., Rijn en Schiekade
  538    Reyst, G.F., Terweepark
  136    Reyst, G.F., Steenstr.
1054    Reyst & Krak, Fa., Drogist, Steenstr.
    84    Reyst & Zn., Fa. J.J., Ch.T. Weidner, Apotheker, Nieuwe Rijn
    22    Rhijn, Dr. A. v., Donkersteeg
1030    "Rhijnhof", Begraafplaats, v/h Ned. Herv. Kerkgenootschap te Leiden, Oegstgeest
  679    Ridder, F.J. de, Hooigr.
1479    Rie, J.J. & J.P. de la, Apothekersdijk 26
  122    Riedel, J.P., Boommarkt
  829    Riel, A. v., Mare 36
    47    Rienks, J.H., Depôt Gebr. Palthe, Korte Rapenburg
  862    Riet, A. v. 't, Timmerman, Middelstegr.
  748    Riethoven, J., Paardensl., Haarlemmerstr.
  109    Rijks Ethnographisch Museum Bur. der Directie, Rapenburg
  591    Idem, Afd. Afrika en Amerika, Heerengr.
  592    Idem, Afd. Nederl. Oost-Indië, Hoogewoerd
  747    Rijksbur. tot onderz. v. handelsw., Doezastr.
  261    Rijks Geolog. Mineral Museum, Garenmarkt 1a
  616    Rijks-Museum v. Natuurl. Historie, Raamsteeg
  253    Idem, Papengracht
1061    Rijksopvoedingsgesticht, Dir. G. v. Breda-Kolff, Pesthuislaan
  838    Rijksprentenkabinet, Rapenburg
     ....    Rijkstelegraafkantoor (º)
1386    Rijkstelegraafkantoor, Openbare spreekcel en Directeur. (Alleen voor locaal verkeer).
  274    Rijkswerkinr. Directeur, Pesthuislaan
  454    Rijks Zuivelstation, Vreewijk
  606    Rijnland, Hoogheemraadschap v., Ingenieur, Breestr.
  638    Idem, Breestr.
  355    Rijnsvaan, v., N., Timmerman, Heerenstr.
1236    Rinkes-Cath, Mevr. Wed. Dr., Wittesingel
1188    Ritman, G., Marendijk
1191    Ritman T. Hzn., J.A., Rijnsburgerweg
  575    Ritman & Co., T.H., Langegr.
  347    Rivière, J. La, Spekslagerij en Vleeschhouwerij, Haven
  956    Rodbard, Gebr., Juweliers, goud- en zilversmeden, Donkersteeg
1452    Roelofs, E., Wasstr.
  680    Roeloffs, J., Veehouder, Haven
  397    Roem, Joh., Zoeterw. Singel
1021    Roeper Bosch, Mevr., Vliet
    53    Rollandet, P.F., Kant., Nieuwe Rijn
1235    Rombaut & Zn., C.F., Kistenfabr., Middelweg
  991    Romburgh, F. v., Haarlemmerstr.
  267    Romburgh, H.H. v., Donkerstr.
1050    Roo, N.M. de, Dir. Leidsche Handelvereen., woonh. Aloëlaan
  738    Roode, T. de, In brandst., Oude Singel
  522    Roodenburg, C.W., Spekslager, Nieuwsteeg
  509    Roodenburg Jzn., C., Haarlemmerstr.
  417    Roodenburg, J., Hoogewoerd 5
  548    R.K. Armen-, Wees, en Oudeliedenhuis, St. Jacobsgr.
1101    Roos, J., Rijksveearts, Rapenburg
  420    Roos, M., Haarlemmerstr. 58
  840    Roos, M., Vischh., Hoogewoerd 50
  915    Roos, M., Vischh., Haven 24
1006    Rooy, A.F. de, Aannemer, Leidschebuurt, Oegstgeest
1129    Roscam Abbing, Ds. W.J., Rijn en Schiekade
  953    Rosdorff, Ph., Timmerman, Hoefstr.
1180    Rosier, F.G., Marienpoelstr.
    92    Rossum du Chattel, W. v., Breestr.
  760    Rotogravure Mij., Ned., Galgenwater 22
  715    Rotte, P. v.d., Heerengr.
  512    Rotteveel, J.W.H., Breestr.
1174    Ru, H.J. de, Noordeinde
  546    Rübenkamp & Co., H.W., wagenfabr., Oegstgeest
  531    Ruigrok, A., Vleeschhouwer, Maarsmansteeg
  694    Ruigrok, B., Vleeschhouwerij, Hooigr.
  652    Ruigrok, J., Vleeschh., Haarlemmerstr.
  429    Ruigrok, J.T., Breestr.
  236    Ruijgrok, Leo, comm. in eff., Breestr.
  896    Rutgers, G.J., cartonnage, kantoorboeken, fabr. en drukkerij Groenesteeg
  761    Rutten, Dr. G.M., Plantage
  858    Ruttens Bierbrouwerij, Maastricht's Bierhuis, Stationsweg

  237    Sala & Zn., D., Breestr.
  607    Sanatorium voor Zenuwlijders Rhijngeest, Oegstgeest
      4    Sanders & Co., Levendaal
1185    Santen, F.W. v., Oude Vest
1431    Saroni, P.A., Nieuwe Rijn
  214    Sasse, H.M., Breestr.
1165    Sasse, H.M., woonh., Breestr
    42    Sasse, J.P., Aalmarkt
1248    Schaap, F.N., Doezastr.
  783    Schaik en Langelaar, v., Zonneveldstr.
  262    Scheikundig Laboratorium
    38    Scheltema Jzn., J., Oude Singel
  741    Schie, J.C. v., Veeschhouder[sic], Haarlemmerstr.
  143    Schild, F.J., Fruit- en groentenh., Rapenburg
  986    Schim v.d. Loeff, Mevr. Wed., Witte Singel
1424    Schinck, W.F., Muziekinstrum., Piano en oude violen, Hoogewoerd
  754    Schippers, J., Wafelbakkerij en gebakhuis, Haarlemmerstr.
  344    Schlatmann, Gebrs., Vischmarkt
  559    Schlatmann, Gustav, Oegstgeest
1458    Schnabel, J.F., Vreewijckstr.
  188    Schoenenfabr. "Hollandia", Heerenweg
  746    Scholten, A.C.W., Plantsoen
1097    Schölvinck, A.J., Terweepark
  601    Schoondergang Speet, E.J., Heerengr.
1419    Schophuizen, J.C., Jaloezieën-, Marquises- en Rolluikenfabr., Nieuwstr.
1152    Schotel, D., Eerste Leidsche Electr. nikkel- en emailleerinr., Heerenstr.
1111    Schouten, J., Fruithandelaar, Boommarkt
  674    Schouten, W., Tandarts, Breestr.
    50    Schouten & Co., M.C., Houtmarkt
  574    Schravendijk's Eng. en Amerik. Mag., Breestr.
    66    Schretien, G.W., Wijnhandel, Hooigr.
  301    Schreuder, Dr. J.A., Breestr.
    70    Schudel & Co., Fa. W., Papenstr.
1080    Secretaris v. Curatoren, Academiegebouw, Rapenburg
1195    Segaar Wzn., C., Zaadhandel, L. Diefsteeg
1484    Segaar Jaczn., W., Tuinder, Haagweg
1395    Segaar, J., Tuinderij, handel in versche en gezouten groenten, Haagweg
  581    Seret, A., Med. Doct., Arts, Breestr.
1282    Serrurier, Mej. Dr. C., Zoeterwoudschesingel
1104    Servaas, L.F., Boekbinderij en Teekenhandel, Diefsteeg
  226    Siegenbeek v. Heukelom-Lamme, Mevr. Wed. Dr. D.E., Rapenburg
1204    Siemons, J., Instrumentmaker, L. Diefsteeg
1409    Sierkan", Leidsche Melkinr. "de, Heerenstr.
      1    Sijthoff, A.W., Doezastr., Kant.
  129    Sijthoff, G. Henri, Witte Singel
  450    Sillevis, W.G., Zoeterwoudsche Singel
  447    Sillevis & Rutten, Lage Rijndijk
1032    Sillmann & Co., Hoogewoerd
1242    Simon Thomas, Dr. J.H., Plantage
  171    Singer Maatschappij, Breestr.
1335    Sinner Jr., A., wijn en bierhandel, Hartesteeg
  455    Sirag, J., Timmerman en aannemer, Oude Singel
1002    Six, Jhr. A.I.B., Rijnsburgerweg
  316    Sleijser, Fa. J.J., Hoogewoerd 17
1331    Sleijser, J. Jzn., N.M., woonh. Zoeterwoudschesingel
  537    Slinger, T.H., Witte Singel
  997    Sluijs, Dr. J.G. v.d., Rembrandtstr.
    40    Smeets, P.H., Bloemist, Kweekerij "Flora", Maredijk
1421    Smidt v. Gelder, J.H., Rijnsburgerweg
  672    Smit, J., Heerenstr.
1417    Smit, J.A., Sigarenhandel, Haarlemmerstr.
1207    Smit, Gebr. Z.A. & H., in Wijnen, likeuren en gedist., Houtstr.
  532    Smits, Arnold, "Futura", Witte Singel
1291    Idem, Directie, Heerenstr.
  860    Smits, Arnold, Drukkerij, Steenstr.
  666    Smits, N.D., Gasfitter, Rijnkade
  944    Smits, S.H.C., Mag. v. mode art., Prinsessekade
1455    Snel, G., Wasstr.
1240    Snouck Hurgronje, C., Wittesingel
  451    Societeit Minerva, Leden, Breestr.
  132    Idem, Directeur en Buffet exploitatie, Breestr.
  816    Somerwill Az., A., Sigarenmag., Hoogewoerd h. Watersteeg
  245    Spaargaren, J.C., Aalmarkt
  155    Spaargaren, J.C. Oegstgeest
1173    Spaargaren Jr., N.G., Haagweg
  758    Spek, J. v.d., Hôtel-Café-Rest., Beestenmarkt 34
1027    Spek, N. v.d., Morschweg
1218    Spendel, H.W., Coll. Staatsloterij, L. Mare
1406    Spiekerman, F.A., Parapluiefabr., Haarlemmerstr.
1040    Spijker Azn., B.E., Architect, Zoeterw. singel
  597    Spijker, P.Hzn., B.E., Hoogewoerd 104
1388    Splinter, Gebr., Fa. Wed. G. Groen, Pottenfabrik., Rijnkade
  698    Splinter Jr.,G., Mag. v. tapijten enz., Hoogewoerd
  937    Splinter, J., Assruadeur,[sic] Mariënpoelstr.
  199    Splinter & Zn., Fa. G., Timmerl. en aannemers, Hooigr.
1426    Splinter, M.P., Steenfabrik., Hooge Rijndijk
  305    Spruitenburg, T., Pieterskerkhof
  208    Staatsspoor, Vrachtgoederenbur.
  779    Stads-Apotheek, Aalmarkt
  108    Stad Pardijs, De, Cohen's Kleedingmij., Haarlemmerstr. 135
  127    Stadswerf
  361    Stallinga, A.J., Hoogewoerd
  141    Stam, J.C., Wijnhandelaar en Comdt. der Brandweer, Terweepark
1087    Starp Meijboom, J.E. v.d., Rijnsburgerweg
    54    Stedelijke Werkinr., Lange Vrouwekerksteeg 12
1213    Steeden, H.Th. v., Rijnsburgerweg
  384    Steen, J. v.d., Vleeschh., Steenstr.
1127    Steen, J.C. v.d., Koek- en banketbakker, Pieterskerkhof
1367    Steen, J.C. v.d., timmerman en aannemer, Levendaal
  336    Steen, Th.P. v.d., Hoogewoerd
  399    Steffelaar, C.T., Nieuwstr.
  398    Ster", Mij. v. verduurz. levensmidd. "de, voorh. N. Wouterlood P.Jzn., Hoogewoerd
  260    Sterrewacht
  247    Stichtsche Glashandel, Hoogewoerd
  541    Stijnman, T., Steenstr.
1076    Stijnman, Th.C., Burgsteeg
1041    Stoffers, P.I., Rijnsburgerweg, Oegstgeest
1250    Stok, Ant. v.d., Photograaf, Breestr.
  314    Stok, J. v.d., Haarlemmerstr. 130
  737    Stol, J.D., Motordienst Leider-Haarlem, Oude Vest 59
1456    Stolwijk, W., Aardappelenh., Groenesteeg
    67    Stoomboot-Mij. "de Volharding", Haven
  193    Stoomwaschinr. "de Valk", Dir. D.W. Bode, Aloëlaan
  756    Straatsburg, B., Woonh., Mariënpoelstr.
  238    Straatsburg, Gebr., Haarlemmerstr.
  312    Straatsburg, B., Korte Rapenburg 10
1167    Strien, W. v., in Pakkisten en emballage, v.d. Werfstr.
  234    Stuurman, Dr. W., Maresingel
  959    Surie, J.S., Mil. Apotheker 1e Klas, Witte Singel
1408    Suringar, W.J.P., Zoeterwoudschesingel
  866    Susan, J.F., Kapper, Vrouwensteeg
  828    Sypkens, Mr. H.A., Rijnsburgerweg
  629    Sytsma, K., Journalist, Zoeterwoudsche Singel

  249    Taconis, N.V. Electr. drukkerij, voorh., Maredijk
1109    Tas, J. v.d., villa Toerie, Rijnsburgerweg, Oegstgeest
  192    Taverne, J.J., Varkensslager, Donkersteeg
  443    Taverne, Fa. J.J., fijne vleeschwaren en comestibles, Breestr.
  975    Taverne, M.T., Varkensslager, Haarlemmerstr.
1386    Telegraafkantoor, Openbare spreekcel en Directeur (Alleen voor locaal verkeer)
     ....    Telegraafkantoor (º)
1166    Teljeur, C., Bloemist, Rapenburg
  463    Terburgh, Haarlemmerstr.
1028    Tevelinghshof, 4e Binnenvestgr.
  198    Théonville, G.F., Steenschuur
  508    Thiel, P.H. v., Rapenburg
      9    Thijssen, Maison, in Lingeriën, Kaiserstr. 38
  194    Thors, S., Nieuwe Rijn
  671    Tieleman, A.,Plantage
1212    Tieleman, H.W., Hooigr.
  731    Tieleman Jr., H.W., Witte Singel
    65    Tieleman & Dros, Middelste Gr.
  536    Timmerman, A.B., Heerenmode- en hoedenmag., Breestr.
  142    Timmerman, A.L.W., fa. H.A. Timmerman, Civ. Aacd. Venditor, Fabr. en Mag. v. Heeren- en
             Dameshoeden en Pelterijen, Nieuwe Rijn
1214    Timmerman, J.A., Oegstgeesterlaan
  717    Timmermann & Zonen, Fa. C.H., Houth., 4e Binnenvestgr.
  303    Timmermans, Dr. J.C.M., Breestr.
  390    Timmermans, Dr. D., villa "Park", Oegstgeest
  383    Timp, G.P., Haarlemmerstr.
1353    Timp, P.G., Hooigr.
  973    Togt & Zn., F.J. v.d., Horlogemaker, Bloemmarkt
  456    Tol, P. v., Instrumentmaker, Hooigr.
  470    Tombe, J.W. de, Groenhovenstr.
1100    Tombe, M. de, Bouwondernemer, Oudesingel
  285    Touw, A.H., Zoeterwoudschesingel 50
  689    Trap, Fa. P.W.M., Papengr.
  821    Treur, Erven J., Eieren, wild en gevogelte, Morschsingel, Oegstgeest
1130    Tromp, Meesters S., Huize Rijnoord
  293    Troostwijk, Andries, Ned. Speelgoed- en houtwarenfabr., Marendijk
  241    Turk, In den vergulden, Café-Rest., Breestr.

  856    Ubbels, Dr. D.G., Witte Singel
1128    Ulden, J. v., Hooge Rijndijk, Zoeterwoude
  323    Uljee, M.F., mineraalwaterfabr. Hooglandsche Kerkgr.

1229    Valeton, Th., Oegstgeesterlaan
  802    Valk, L., v.h. Peltenburg, Pianofabr., Breestr.
  378    Veen, W. v., Bloemisterij "Rozenlust", Zijlsingel
1436    Veiligheidsdienst, Gecontr. Nacht-. Garenmarkt
  897    Veldt, P.J.M., Witte Singel
1256    Velden, H. v.d., Motordienst op Haarlem, Oude Vest
  240    Velzen, C.L. v., v/h. C. v. Teylingen, Stalh. en Exped. Utrechtsche Veer
1412    Velzen, W.L., Vrouwensteeg
  401    Ven's Boekhandel, v.d., I. Visscher, Breestr.
  603    Venderbos, A.G., Musicus, L. Brug
  877    Vereen. t. Bevord. v.h. Vreemdelingenwerk, Stationsplein
1237    Vereenigingsgebouw der Leidsche Christen-Studenten, Rapenburg
  521    Vergouwen, J.P., Nieuwe Rijn 28
1085    Verheij v. Wijk, J.G.J., Plantsoen
    57    Verheij v. Wijk, W.F., Villa "Kidoel", Zoeterwoudsche Singel
  535    Verhoeff, Fa. Wed. L.A., Steenstr.
  819    Verhoef, P.M., Spekslager, Steenstr.
  930    Verhoef, P. Th., Vleeschhouwer, Spekslager, Haarlemmerstr.
    56    Verhoog, Adr., In eff., Breestr.
  822    Idem
1171    Verhoog, J., Haarlemmerweg
  793    Verhoog Jzn., Johs., Metsel en aann., Vliet
  268    Verhoog, J.A., Heerenstr.
  927    Verhoog, J.G., Vleeschhouwer, Doezastr.
  884    Verhoog, P.J., (Fa. A. Verhoog) Timmerman en metselaar, Oude Vest
1427    Verhulst, M.H., Smederij, Garenmarkt
  778    Verhuurdersbond v. Huiseigenaren voor Leiden en Omstr., A. Boode, Secr., Hoogl. Kerkgr.
  222    Verkoren, P.J., Aalmarkt
    69    Verkouw & Stokhuijzen, N. Rijn
  529    Verlint, A., Fruith., Nieuwe Rijn
1361    Verra, W., Academisch pedel, Rapenburg
  888    Versluijs, C., Notaris, Hooigr.
  742    Verstraaten, A., Behanger, Stoffeerder, Matrassenmaker en Verhuizingen, Utrechtsche Veer
  893    Verwer, Mevr. Wed. Mr. L.G., Hoogewoerd
  511    Verwijs, R.I., Civ. Ing. Dir. N.V. Wernink's Betonfabriek, Aloëlaan
  339    Verzijden, C.J., Procuratiehouder der fa. W. Hoogenstraaten & Co., Laat de Kanterstr.
  580    Verhake, Ds. K.W., Witte Singel
  430    Victoria. Rest., Breestr.
  478    Vijgh, A.D., Rapenburg
1084    Vink, Fa. G. de, Steenhouwerij, Morschsingel
  664    Viruly, Mr. J.T.C., Plantage
1471    Viruly, T.P., Oegstgeesterlaan
1258    Visser, A.H., Spekslager, Haarlemmerstr.
  810    Visser, A.N., Breestr.
1068    Visser v. Yzendoorn, A.C., Stationsweg
  318    Visser & Zn., H.C., Lange Mare 38
  719    Vlasveld, A., Aardappelenh., Oude Singel
  150    Vlasveld, D., Aardappelenh., Jan vossensteeg
1038    Vlasveld & Zn., A., Aardappelh., Doezastr.
  393    Vles, Gebr., Breestr, hoek Steenschuur
  824    Vlieland, F.F., fa. A.J. Wijnnobel, zaadh., Nieuwe Rijn
1428    Vliet, C. v., Rijn en Schiekanaal, Zoeterwoude
1485    Vliet, J.C. v., Arts, Aloëlaan
    93    Vliet, P. v., Haven
  994    Vliet, Gebrs. v.d., Nieuwe Rijn
  941    Vlugt, Prof. v.d., Hoogr.
  505    Vocking, E., voorh. v. Es, Hoogewoerd
1098    Voet, A.E. v.d., Smid, Morschweg
1014    Voet, Joh. v.d., Aannemer en Gem. Opz. v. Oegstgeest, Morschweg
  889    Voet, Fa. C., Sigarenh., Botermarkt
    67    "Volharding", Stoomboot-Mij.
1333    Voorham, N., Spekslager, Levendaal
  855    Voorham, W.J., Varkenssl. en fijne vleeschw., Turfmarkt
1142    Voorhoeve & v. Ravesteijn, Sigarenfabr., Vliet
1216    Voort, P.H. v.d., Melk, boter, kaas en eieren, Haarlemmerstr.
      7    Voorthuijsen, Dr. C.M. v., Heerengr.
1209    Voorthuijzen, J.C. v., Burgem. v. Koudekerke, Plantsoen
  909    Vorst, H.P.L., Timmerman en Aannemer, Langegr.
  553    Vos, H.H.B., Zoeterwoudsche Singel
  568    Vreeburg, B.J., Spekslagerij, fil. Th.M.W. Bergers Mare, Haarlemmerstr.
1307    Vreeburg, P.H.J., Spekslagerij, Levendaal hoek Rijnstr.
  957    Vreeburg, P.J.M., v/h. J. Schuitemaker, Houthandel, Morschweg
  626    Vries, Mr. Egbert de, Rapenburg 122
  852    Vries, Prof. de, Mariënpoelstr.
  116    Vries & Stevens, Electr. en Gas Mij. v/h. de, Oude Singel 196-198 ('s avonds en Zondags Tel. No. 769)
  971    Vrind, A.P. de, Vleeschh. Nieuwe Rijn
1039    Vroom, H., In ijzerw., houten en touwwerk, Morschstr.
  271    Vroom & Dreesmann, Aalmarkt
1440    Vürtheim, Prof. Dr. J., Witte Singel

  166    Waal, D.W.E.F. de, Mare
  122    Waals, A., Manuf. en mantels, Haarlemmerstr.
1314    Waals, J.K. v.d., Timmerfabr., Oude Singel
1151    Waarbergen, Dr. G.H. v., Arts, uitsl. verloskunde, Witte Singel
  611    Wäkerlin, F.H., Noordeinde
1126    Walenkamp, H., in Sigaren en rijwielen, Steenstr.
  186    Wannée, W.A., Heeren Mode Mag., Botermarkt
  645    Warnar, C.W., Bontwerker, Vischmarkt
  622    Warring, D., Eierenh., wild en gevogelte, Haarlemmerweg
  728    Wassenaar, P.G., Rijnsburgerweg
  153    Waveren, J.H. v., Plantsoen
    86    Waveren, M.H. v., Woonh.
    94    Idem, Kant. Brouwerij "de Posthoorn" en Brinio Mouterij"
  146    Wee & Co., J.J.L., Hooigr. 53
  369    Weebers, Dr. W.Th.M., Hooigr.
  926    Weeren Hzn., Albr. v., Behanger, Vliet
1301    Weeren, P. v., Meubelmaker, Stoffeerder en verhuizinge, Vliet
  533    Wees en Kinderhuis, Heilige Geest of arme, Hooglandsche Kerkgracht
    84    Weidner, Ch.T., fa. J.J.Reijst & Zn., Apothekers, Nieuwe Rijn
  302    Weijenbergh, P.J., Dir. der Stoomb. Mij. "Carsjens", Haven
1432    Weijl, L., Corresp. bur. v. Ned. Dagbladen, Kloksteeg
1267    Wel, H.L. v., Garenmarkt
  656    Welling, J.J., Fruith. en gecons. groenten, Vrouwensteeg
1390    Welzen Jzn., J. v., boekbinderij, Rapenburg
  503    Wempe, F.A., Hugo de Grootstr.
    39    Wenniger, L.F., Zoeterw. singel
  549    Wensen & Co., H.P.Th. v., Breestr.
  490    Werner, L.A., Vleeschhouwer, Nieuwe Rijn
  593    Wernink, P.A., Witte Singel
  386    Wernink's Betonfabriek, Naaml. Venn.
             Idem, Wernink's Kalkfabrieken, Naaml. Venn.
  599    Westerbach, Fa., Zonneveldstr.
  162    Weyermans, P.J., Hoofd-Agent der Zuidhollandsche Bierbrouwerij, Nieuwe Rijn
  857    Wiersma, Mr. E.C., Breestr.
  955    Wiggers v. Kerchem, Mevr., Noordeinde
  989    Wijers, Mevr., Rapenburg
  883    Wijk, J. v., Machinefabr., Levendaal
  137    Wijk & Co., Gebr. v., Hoogewoerd en Levendaal
  115    Idem, Kantoor Vestestr.
  682    Wijnaends Francken, Dr. C.J., Plantage
  677    Wijnen, J.W. v., Opz., Koningstr.
  832    Wijnnobel, C., Vleeschh., Hoogewoerd
1036    Wijnnobel & Chevallier, Breestr.
  170    Wijntjes, J.E., Expediteur, Heerengr.
      6    Wijntjes & Zn., Fa. Wed. E.J., Brandstoffen- en Grinthandel, Oude Heerengr.
  345    Wijs, Fa. H.A. de, Aalmarkt
  837    Wijtenburg, Fa. A.H.J., Stoom Tabaks- en Sigarenfabr. "De Herder", Nieuwe Rijn
1088    Wilbrenninck, Johan W., Mare (kant. 10-2)
  823    Wilde, Mevr. de Wed. F.G. de, Hoogewoerd
  362    Wilde, Th.G. de, Utrechtsche Veer
  396    Wilde Pzn., P. de, Morschweg
  612    Wilde & Zonen, Wed. P. de, Nieuwe Rijn
1031    Idem, Manufacturenh., Breestr.
  805    Wildeboer, Wed. Dr. G., Zoeterwoudschesingel
  107    Wilk, N.J. v.d., bijkant. Levensverz. Mij. "Arnhem", stationsweg
  843    Wilk, W.K. v.d., Behanger en Stoffeerder, Oude Singel
  859    Wille & Co., H., Glas, Porcelein, Botermarkt
  165    Willemsen, Fa. Th.J., Ger. C. Raar, Banketbakker, Lange Mare
1283    Willenborg, J.F.M., Lange Mare
  180    Wind Hzn., J., Opz. v.d. gebouwen en begraafplaatsen v.h. Ned. Herv. Kerkgenootschap, Middenweg
1073    Wingerden, W.M. v., Lage Rijndijk
  898    Wisbrun & Liffmann, Dames modeart., Haarlemmerstr.
  298    With, P.H. de, Oude Singel
  270    Witmans Azn., A.I., Direct. der Gem. Bank v. Leening, Nieuw steeg 6
  324    Witte, E.Th., Hortus Botanicus, Rapenburg
  960    Woestenburg, P., Lood- en zinkw., Apothekersdijk
  934    Woldringh v.d. Hoop, W.J., Oegstgeesterlaan
  948    Wolf, H.G.J., Sigarenh., Nieuwe Rijn
1354    Wolff, W. de, Breestr.
  726    Wolters, Fa. J.M., Brood- en Koekbakkerij, Vliet
  231    Woninggids, Th. Segaar, Boommarkt 11
  968    Woude, H. v.d., Deurwaarder, Doezastr.
  164    Wouters, L., Jan v. Houtkade

1434    Yap, Hong Tjoen, Plantsoen
  104    Ydo, Ed., HooglandscheKerkgr.
  133    Ysbaan

    79    Zaaijer, Mevr., Rapenburg
  730    Zaaijer, Dr. J.H., Stationsweg
  144    Zaaijer, A., Stalbaas v.d. R.T.M., Stationsweg
  749    Zaalberg Jr., J., Pr. Hendrikpark, Villa Maria Elisabeth, Oegstgeest
1000    Zaalberg, L., Plantage
    64    Zaalberg & Zn., J.C., Vestestr.
  139    Zaalberg-Vervooren, Mevr. de Wed. J.C., Plantsoen
  999    Idem, Stal, Vesterstr.
  669    Zanden, J. v.d., Fotogr., mag., Breestr.
1147    Zanden, Ph. v.d., Banketbakker, L. Diefsteeg
1189    Zanden, P.J. v.d., Schoen- en laarzenmag., Diefsteeg
  358    Zandvoort, G.W., Haarlemeerstr.
  154    Zandvoort, G.W., Hooglandsche Kerkgr.
  462    Zandvoort, G.W., Rijnsburgerweg
    21    Zandvoort, Fa. G.W., Witte Singel
  880    Zandvoort, J., Vleeschhouwer, Oude Vest hoek Mare
  286    Zeeinstrumenten, Varkensm. 22
1120    Zeestraten & Zn., G., Rijksstraatweg, Oegstgeest
1102    Zeeuw, H. v.d., G. Doustr.
  487    Zeilstra, B., in Brandst., Langebrug
  946    Zeilstra, S., in Brandst., Kloksteeg
  846    Ziegelaar, M., Huisschilder, Oude Singel
1060    Ziekenfonds "Tot Hulp der Menschheid", Oude Vest
    16    Ziekenhuis der Rijks Universiteit
  969    Ziekenhuis, Verloskundige afd., Boehaavestr.
  711    Zijp, J. v., in muziekinstrumenten en gros en detail, Heeregr.
  197    Zirkzee, H., Hooigr.
  342    Zirkzee Jr., J.E., Beestenmarkt hoek Steenstr.
1193    Zita vereeniging ter besch. v. meisjes, nachtverblijf enz., liefdewerk Oud papier, Noordeinde
  377    Zitman, J., Hooge Rijndijk
1112    Zitman, Th., Korte Oranjegracht
  496    Zomerlust Café Rest., G.E. Brink, Stationsweg
  259    Zoötomisch Laboratorium
1472    Zuigelingenzorg, Vereen., Noordeinde
  796    Zunderman, H., Heerenstr.
  525    Zurloh, J.H., in Mantels, stoffen, damesconf., Botermarkt
  943    Zusters v. Liefde, Pelikaanstr.
  564    Zuurdeeg, Paul L.C.J., Terweepark
    96    Zeerdeeg & Zn., J., Oude Singel, (Kant. 9-12½, 2-5, Zat. 9-1)
1148    Zwaluw", Leidsche Dienstverr. en schuitenvervoerdersondern. "De, Kaiserstr.
  465    Zwart, D.W., Apothekersdijk
  225    Zwart, N. de, Onder-Commandant der Brandweer, Geeregr.
  644    Zwetsloot, G., Steenstr.
  460    Zwetsloot, W.J., Haarl.weg
  228    Zwicht, A.M. v., Boekh., Breestr. 126

top


LEIDERDORP (Alleen Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3.30 nm., van 6,-- nm. tot 8,-- nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

Zie voor de nummers van aansluiting onder Leiden

top


LEIDSCHENDAM (Hulptelefoonkantoor)

(Veur)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm tot 3.30 nm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

14    Beveren Valk, P. v., Tuinder, Damlaan
  8    Blonk, N., Graanhandel, Sluisplein
11    Buijs, J.G., Houtzaagmolen, "de Salamander"

13    Coöp. Vereen. "Nooit-Gedacht"

  7    Duivendijk, P. v., Burgemeester

15    Halverhout, Th. C., Aannemer, Veur
10    Huijser, Dr. P., Arts, Veenestr.

  1    Immerzeel, L.J. v., Glashandel, Veur

  6    Kieboom, J.P.J., fa. Wed. A.P. Boonekamp, Grossier, Sluiskant.

  2    Metz, J., Oud-Notaris, Veur

 ..    Rijkstelegraafkantoor (º)

 ..    Telegraafkantoor (º)

  9    Verhoog, J., Veur
  4    Vieveen, W., Veur
  3    Voorhoeven, H.W.A., Veur

  5    With, Dr. C.J.H. de, Arts, Veur

Zie voor de nummers van aansluiting ook onder 's Gravenhage

top


LEIMUIDEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- nm., van 6,-- nm tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Bernard, G., Graanhandel

1    Gemeentehuis

4    Naaml. Venn. Melkinrichting en Flesschenmelkfabr. "Holland", Nieuweweg

3    Poelgeest, C. v., Koopman

..    Rijkstelegraafkantoor (º)

..    Telegraafkantoor (º)

top


LEKKERKERK (Rijkstelegraafkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  1    Bouwmaterialen, voorh. M. Luijten, (na 6,-- nm. tel. no. 10)
  7    Broere Jzn., A., Handel in varkens en kaas
11    Broere & Zn., Jan, Kaas- en graanhandel

  8    Deelen, Gebr., In granen
12    Duijvendijk, T. v., Scheepsbouwmeester

  5    Eerland, W.D., Motordienst "Avontuur"

  2    Gruijter & Zonen, J. de, Touwfabr.

  6    Neef Jr., Jan, Motorschipper,

  4    Raadhuis
  ..    Rijkstelegraafkantoor (º)

  ..    Telegraafkantoor (º)

  9    Wevers, J., Bondscafé "den Grooten Boer", en voor den Agent "Reederij op de Lek"

10    Zoest, C.A. v., Adj.-Dir. N.V. "Bouwmaterialen", voorh. M. Luijten, (voor kantoorzaken alléén na 6,-- nm.)

top


Lekkum zie onder Leeuwarden

top


LEMELERVELD (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 15 Sept. tot 15 December: van 8,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 4.30 vm., van 6,-- nm. tot 7.30 nm.
Van 16 December tot 14 Sept.: van 9,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3.30 nm., van 6,-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 15 Sept. tot 15 December: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Van 16 December tot 14 Sept.: 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Kingma, P., Landbouwer

..    Rijkstelegraafkantoor (º)

3    Schaapman, W., Winkelier
1    Suikerfabriek

..    Telegraafkantoor (º)

top


LEMMER (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor

 

24    Benninga & Zn., Fa. B., Eerste Lemster Stoomvetsmelterij, Tuinstr.
  2    Blauw, A. de, Vischh. en bokkingrookerij
13    Boer, Fa. Gebrs. de, Scheepsbouwers

18    Gemeente-Gasfabriek

  7    Hoff, L. v.d., Hôtelhouder (Bondshôtel)

  5    Jager, J. de, Vischh. en nettenh.

17    Meer, B. v.d., in Kolon. en bakkerswaren

  1    Naaml. Venn. Stoomhoutzagerij en Houth., v/h. Wed. C. Sleeswijk
12    Nieuwenhuis, B.R., In kolon. waren, Dir. N.V. Molen "De Hoop"

  6    Pen, Fa. J., Handel in netten, Kruideniersw. en brandstoffen
10    Propsma, Wiebren, Scheepsbevr. en sleepdienstagent

  ..    Rijkstelegraafkantoor (º)
  3    Rook, P. de, Vischh. en bokkingrookerij, Emmakade

  8    Schotsman, H., Schotsmans Bazar, Markt
11    Station Nederl. Tramw. Mij.
  4    Sterk, J., Vischh., bokkingrookerij, en nettenh.

  ..    Telegraafkantoor (º)

22    Verhoef, R., Scheepsbevrachter en winkelier
21    Visser, Gebrs. W.& H., Aannemers
14    Vries, M. de, Aannemer (fa. de Vries en Scheffer , vischhandel)
20    Vries, M.F. de, Zeilmakerij
19    Vries & Zn., Fa. Wed. S.J. de, Mast- en Blokmakerij en Scheepstuigerij

15    Waterschap "de Zeven Grietenijen en Stad Sloten"
  9    Wegener Sleeswijk, A., Partic.
23    Woude, Fa. Wed. A. v.d., Stoomvetsmelterij en vleeschh., Langestreek

top


Lent zie onder Nijmegen

top


LEPELSTRAAT (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9,-- vm. tot 1,-- nm., van 2,-- nm. tot 3,-- vm., van 6,-- nm. tot 7,-- nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Bogers, Leon, Natuurboterfabrikant en bietenagent

2    Jacobs, L., Hotel "de Zwaan", Secretaris Boerenbond

..    Rijkstelegraafkantoor (º)

..    Telegraafkantoor (º)

top


LEUR (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: 1 Oc.t-15 Dec.: van 8,-- vm. tot 9,-- nm., 16 Dec.-30 Sept.: van 8,-- vm. tot 1,-- nm. van 2,-- nm. tot 4.30 nm. van 6,-- nm. tot 7.30 nm.
Zon- en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9,-- vm., van 1,-- nm. tot 2,-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

4    Beckhoven, Wed. J.C. v., Hôtel- en Rest. "de Prins" kooplieden en wekel. beurtvaartdienst op Dordrecht en
       Rotterdam
3    Beckhoven & v. Iersel, Fa. v., Stroohulzenfabr., Handel in stroo
6    Bosmans, W., Arts
1    Breda, Dolk en v. Voss, Fa. v., Suikerfabr.

5    Geesink, M.C.A.J., Fa. P. Geesink, Zeep- en Zoutzieder

3    Iersel Pzn. & Co., Fa. J. v., Motorbootdienst op Rotterdam , Handel in granen , kol. waren en meel

..    Rijkstelegraafkantoor (º)

..    Telegraafkantoor (º)

2    Verpalen & Zn., Fa. C.J., Graanhandel

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 457 / 458-464 / 465-475

Transcriptie door: Gerrie Overweel / Peter van Maanen / Aart-Jan Elsenaar


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net