WITMARSUM (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot34.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  1    Stoomzuivelfabriek "Witmarsum", R. Veenstra

....    Telegaraafkantoor (°)

  2    Werkhoven, Fa. Gebrs.

  3    Ypeij, R., Graan- en Zaadhandel

top


WOENSEL zie onder EINDHOVEN

top


WOERDEN (Rijkstelefoonkantoor)

(Barwoutswaarder en Rietveld)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 8.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., Het locale telefoonnet is geopend: Werkdagen: 1 Mei - 31 October: van 7.-- vm. tot 10.-- nm., van 1 November - 30 April: van 8.-- vm. tot 10.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm., terwijl de gelegenheid bestaat om gedurende de nacht tegen extra beteling te telefoneren
Openbare spreekcellen zijn gevestigd: 1. Post- en Telegraafkantoor. - 2. Centraalbureau van het locakle telefoonnet

 

  13    Bank v. Huydecoper & v.Dielen, Kassiers
  55    Beek, A.C.v., Pluimvee- en vogelvoeder
111    Biezen, v.d., Opzichter W.en W., S.S.
  14    Blanken, C.den, in Wijnen en gedistilleerd, comest. en fijne vleeschwaren
  20    Blok, Ant., Graan-, fruit- en kaashandel
  51    Blok Azn., L., in Effecten
  44    Blok. N., Opperbrandm., Metselaar, lood- en zinkwerer
  17    Bodegravensche Bank, Voorstraat 78
  21    Borsboom, L.W., in Granen
    7    Brunt Jzn., Fa. J., Steenfabrikant
    7    Brunt Jz., Fa. J., Steen- en pannenfabrikant
    7    Brunt & Co., J., Pannenfabrikant
  26    Brunt Jansz., Jac., fa. Wed. Hk. Knijff & Zonen, Steenfabrikant, Rietveld
  27    Brunt. P.J., fa. C Brunt, Rijnsteenfabriekant, handel in holle pannen, vloertegels, enz., Rietveld

  28    Drop, M., Beurtschipper

  65    Ee, H.J.v., Kapper
  61    Engel Jr., D., Manufacturen, Voorstraat 14
  63    Engel Sr., D., woonhuis, Oostdam 7

  47    Fabriek v. Melkproducten, N.V.

  33    Gasfabriek, Gem.
  13    Gend & Loos, v., Dir. P. Knoppers, Voorstraat
  39    Goederen, G.de, in houtsoorten, t.o. Station
  70    Griffioen, Fa. J., Bloemisterij en Kweekerij

  49    Haye, W.G., Apotheker
  25    Hendricks, C.J., Rijnsteenfabrikant
  38    Hoek, Stations-koffiehuis en stalhouderij
    2    Hofman, Fa. A.J.T., Distillateurs
    3    Hofman. P.J., Kalksteenfabr.
    2    Hofman, P.J., Kamtoor
    1    Hofman, P.J., Woonhuis
    9    Hôtel "Concordia"

  34    Karsdorp & Co., Gebrs., in Bouwmat. en ijzerw.
  60    Kleedingmagazijn, Rijks Centraal-
    4    Koning Jhz., Fa. Jan de, Steen- en pannenfabrik.
  22    Kühne, E.,  'de Faam", in manufacturen
  69    Kuijten, G., Groothandel in riviervisch

  35    Lange, Wed. F.A.v., Rijnsteenfabr. "de Driemanshoop"
  53    Leeuw, Fa. S.de, Leder, huiden en wol

    8    Meijer, D., Agent v. "de Landbouwbank", Nieuwstraat
    6    Mijnlieff, C., Steenfabrik., Nieuwerbrug, Barwoutswaarder
  32    Münninghoff & Zonen, K.V.L., Lingeriefabrik., linnen, damast en katoen

  23    Nationale Bank
  57    Niessen, A., Huis-, Rijtuig- en hoefsmid

  67    Otto, G., Beurtschipper op Amsterdam en de Zaanstreek

  52    Pel, Th., Café "Eenhoorn", Utr.Straatweg
  46    Pijl, R.v.d., Café " 't Dorstige Hert"

  54    Radix, P., Metselaar en Aannemer
  45    Riedé, P.A., Timmerman en Aannemer
  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
  56    Rooijen, H.J.v., Motor-Rijwielhandel
  30    Rooijen, Wed. A.v.
  16    Ruijs, A., Hôtelhouder

    4    Schouten Hoogendijk, K.
  50    Secretaris v. Barwoutswaarder, Rietveld en Waarder
  68    Snelleman, H., Beurtschipper op Rotterdam
  11    Spoorwegstation
  41    Stadhuis
  18    Steensma, K., Boekhandel en drukkerij
  42    Stern, Jhr. C.W., Burgemeester, woonhuis
  32    Stoomwasch- en strijkinr., Chem. wasscherij "de Rijnstroom"

  ....    Telegraafkantoor (°)
  37    Tromp &Co., Th.H., Kaasexport

  19    Ultee, M.C., Vleeschhouwer, spekslager en fijne vleeschwaren, Rijn 86

  12    Verkerk, Dr., Arts
  66    Vermeulen, H.J., Banketbakker
  64    Vliet & Zn., A.v., Rijwiel- en Machinefabr.
  10    Vulpen, J.v., Stalhouder, Wagenstraat
  31    Waltz, A.C., Hôtel "de Dubbele Sleutel"
  48    Wassink, B., Mr. Timmerman
  24    Wind, Gebrs.v.d., Kaash.
    5    Winter, Jhr. P.J.v., Notaris

  36    Zon, J., in drogerijen, chemicaliën, machinekamerbeh., enz.

top


WOLFHEZEN (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen:  geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulpstelegraafkantoor.

 

    1    Christel. Gesticht voor Krankzinnigen "Wolfhezen" (*)

    2    Hôtel "van Dijk", H.M.v. Dijk

    3    Ogterop, C., Hôtel "Wolfhezen"

  ....    Rijstelegraafkantoor (°)

    4    Tehuis voor alleenstaande Blinden
  ....    Telegraafkantoor (°)

(*) Kan ook in den sluitingstijd van het Hulptelefoonkantoor worden opgeroepen

top


WOLPHAARTSDIJK (Alleen Hulptelefoonkantoor)

(Wolphaartsdijksche Veer.)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 10.-- vm., van 12.-- m. tot 1.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.-- nm. Zon-, en Feestdagen: geen dienst.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.
Een publiek telefoonstation voor locaal. interlocaal en internationaal verkeer is gevestigd bij I.v.d. Voorde te Wolphaartsdijksche Veer. (geopned: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm., Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Het aanvragen van telefoongesprekken voor dit kantoor wordt ook in den sluitingstijd beproefd.

top


WOLPHAARTSDIJKSCHE VEER  zie onder WOLPHAARTSDIJK

top


WOLVEGA (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 4.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

  20    Coöp. Zuivelfabr., Dir. Anema

    2    Douma, Th.J., Exportslager, Rijksstraatweg

    7    Epema, H., Caféhouder

  10    Jansma, K., Hôtel "Wapen van Friesland"

  16    Kuipers, R., Stoffeerderij en verhuizingen

    1    Laan, E.v.d., Exportslager, Oude Koemarkt
    5    Laan Szn., S.v.d., Exportslager, Oosteinde
    6    Lezer Azn., M., Veehandel
  15    Lis, J.M.J.v., Notaris, Kantoor

  13    Mendels, Gebrs., Exportslagers en handel in metalen en vellen

    3    Naaml. Venn. Stoomzuivelfabr. "Frieslandia"

  19    Oosting-Oosten, Wed. J., Stationskoffiehuis

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)
    9    Roberti, Wed. J., Hôtel- Café-Rest. "de Kroon", Stationsweg

  17    Slump, A.H., Krachtvoeder

  ....    Telegraafkantoor (°)
    4    Troost, H., Hôtel en stalhouderij, Hoofdstraat

  18    Veen, A.v.d., Autoverhuurder, in rijwielen enz.
  12    Veenbaas, A.H., Rijksveearts
  11    Voort, G.v.d., Matrassenfabr.

    8    Wolvegaster Exportslagerij

  14    Zuiverlfabr. "Oppers"

top


WOMMELS (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Coöp Zuivelfabr. "Wmmels"

5    Feitsma, L., Kaashandel

3    Kaas- en Roomboterfabriek

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

2    Zandstra & Feitsma, boter- en kaashandel
4    Zuivelfabriek "Oosterend"

top


WORKUM (Rijkstelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 5.30 nm. tot 8.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

    3    Crol, B.N., Fa. Tjebbes & Co., Stoomzuivelfabr.

  11    Dijkstra, C.A., Groenten- en fruithandel

    2    Feikema, J., Dir. Coöp. Stoomzuivekfabr. "de Goede Verwachting"

    5    Gaastra, B.S>, fa. S.S. Gaastra, Grossier in Kol.- en bakkerswaren, zoutdepôt
    4    Gaastra, P., fa, Simon Gaastra, in koffie en thee, kantoor
    8    Gaastra, P., woonhuis
    1    Gaastra, T.D., fa. D.S. Gaastra, Stoommeelfabrik.

  ....    Rijkstelegraafkantoor (°)

  10    Slis, Dir/ W.J., Geneesheer

  ....    Telegraafkantoor (°)
    6    Tjeerde, E.J., Stoomwaschinrich. "Sirius"
    7    Tjeerde, Th., fa. G. Tjeerde, in wild, fa. N Troste, in tabak

    9    Yntema, O., Auto-Verhuurinrichting

top


WORMER (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.30 nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

2    Burgemeester, woonhuis

3    Gasfabriek

1    Gemeentehuis

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


WORMERVEER (Rijkstelefoonkantoor)

(Koog a/d Zaan, Krommenie, Oost-Knollendam en Zaandijk)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

ZIe voor overige nummers van aansluiting van KOOG a/d ZAAN, KROMMENIE en ZAANDIJK onder ZAANDAM.

 

1659    Alkmaar Packet, Zaanweg, Zaandijk
1685        Idem (Stoombootdienst), Noord
1708        Idem (Stoombootdienst), Steiger, Koog a.d. Zaan
1572    Asperen, Dr. F.C. v., Zaanw. 3
1525    Aten, Cornsz., E60, Zaanweg
1513    Avis, Dzn., Fa.C., In Assurantiën

1556    Baars & Zn., J., 572, Krommenie
1576    Bakker Jzn., S., Graphische Kunstinr. kant., A115, Koog a.d. Zaan
1575    Bakker, Fa. W., Stalhouder, Verhuizingen, Marktstr. 70
1690    Bakker, Fa. Wed. W., Manufacturen, Zaanweg 41
1625    Berg, Jacob v.d., in granen, Dubbele Buurt 21-23
1661    Bets, Pzn., R., Beurt- en Vrachtschipper, A 39, Zaandijk
1548    Blikfabrieken, Vereenigde, Padlaan, Krommenie
1634    Bloemendaal, G.W., Woonh., Zaanweg 48
1509    Bloemendaal & Laan, en fabr. "Hollandia" en "de Toekomst", Zaanweg 54
1648    [idem]
1543    Blok, G.H., Dubbele Buurt 29
1612    [idem]
1709    [idem]
1647    Blok, L., Wandelweg
1515    Boekenoogen, H., fa. G.J. v. Gelder, Woonh. Wandelweg F189
1619    Boer Czn., J. de, Stalhouder en verhuizingen, Zaandijk
1675    Boer Csz., J.G. de, Vleeschh. F79, Koog a.d. Zaan
1663    Boers, A., Gem. Secretaris
1653    Boersma, J., Schipper en Caféhouder, Zaanweg 2
1656    Boevé, K.M., in bouwmat., kant. Marktstr. 10, Opslagplaats Krommenieerzijweg
1613    Bolding, K., Bakker, Koog a.d. Zaan
1518    Boon & Co., W.J., Wijk E 5, Kant.
1640    Breet Czn., J., (C. v.d. Stadt) in Eff. en ass., D 35, Koog a.d. Zaan
1703    Brouwer, A.A., Dames- en Heerenkapper, Zaanweg E 142, Zaandijk
1608    Brouwer Czn, G., In goud- en zilverwerken, meubelen, enz., Zaan. [sic] weg G 35
1609    Brouwer Czn., G., In meubelen, galanteriën, enz., Lagendijk A 158,  Zaandijk
1624    Burgemeester, woonh., Koog a.d. Zaan
1631    Burgemeester v. Zaandijk

1542    Cacao- en Chocolade-fabr. "de Arend", fa. J. Pette Hzn., Markstr. 98
1718    Cacao en Chocoladefabr. Ariba, v.d. Woude en Dekker, Lagendijk 2, Zaandijk
1637    Calcar, Js.v., Schipper op Amsterdam, E 201, Koog a.d. Zaan
1585    Calcar, N.v., Zakkenh., Sluispad F2, Koog a.s. Zaan
1649    Chocoladefabr. "de Zaan", Wilhelminastr. 94a, Zaandijk
1603    Couwenhoven, Jz., Pieter, Rijst- en Gortpellerijen, B 106, Zaandijk
1513    Cremers, G.H., fa. C.Avis Dzn., Huis aan den Weg en Zaan
1607    Crok, T., Kant. en Stoomoliefabr. "de Wachter", F 67, Koog a.d. Zaan
1511    Crok & Laan, Kant. en stoomoliefabr. "de Engel"

1627    Dekker Jzn. J., lid der fa. Gebrs. Dekker, partic. B4, Koog a.d. Zaan
1530    Dekker Jan, Koopman en Fabrik.
1553    Dekker Jzn., P., Krommenie
1534    Dekker Jzn., P., Fabrik. en Koopman, Zuideinde A 35
1667    Dekker, P.A., Wijk D 48 en de Fabrik. "de Vlijt", Koog a.d. Zaan
1563    Dekker, W.A., "Huize Vesta"
1657    Dekker & Zn., J., in Zaden en peulvruchten, D 93, Koog a.d. Zaan
1672    Dil, Gebr., Visschh., F 51, Koog a.d. Zaan
1606    Dil, Jzn., Fa. D., Riviervischhandel A 5, Zaandijk
1689    Dillewijn, G.v., Grutter
1590    Donker & Zn., P., Houtkoopers, B 140, Zaandijk
1524    Dral & Groot, Vlietsend 47a, Krommenie
1614    Duijvis Tzn., E.G., Wijk F 52, Koog a.d. Zaan
1676    Duijvis, Jacob, Wijk G 207, Koog a.d. Zaan
1652    Duijvis, J.J., fa. T.Duijvis Jzn., E 143, Koog a.d. Zaan
1669    Duijvis Jzn., T., Oliefabrik., E 89, Koog a.d. Zaan
1671    Duijvis & Co., N.V. Machinefabr. der Fa. P.M., Wijk E 129, Koog a.d. Zaan

1664    Fontijn, Corn., Slager, Zaanweg 81
1687    Francken & Co., A., Cacaofabrik., Jan Bestevaerstr. E 212, Koog a.d. Zaan

1514    Gelder, G.J. v., Kant., Zuideinde A 79
1528    Gelder Zonen v., Papierfabrik., No 10
1571    Gem. Gasfabriek, Krommenie
1560    idem, Wormerveer
1623    Gemeentehuis, Krommenie
1502    idem, Wormerveer
1680    idem, Zaandijk
1570    Gem. Ziekenhuis
1596    Goedhart, S., Grooth. paling, ansjovis, F 65, Koog a.d. Zaan
1533    Gorter, Gebrs., Timmerlieden en molenmakers, A 71b
1587    Gorter, K., Koffiehuis de Zwaan, Zaandijk
1642    Graftdijk, J.W., houthandel, Julianastr. C 38c
1610    Groot, Gebr., Meelfabrik., Guispad, Zaandijk
1713    Guthard, K.H., Insp. Levensverz. Mij. R.V.S., Dubb. Buurt 6

1593    Haremaker & Co., (Klaas Haremaker), G 208, Koog a.d. Zaan, (kant. v. 8-12, 2-7)
1683    Hartog & Zonen, K., Bleekers, 1e Kruisstr. 6
1539    Heekelaar & Zn., Jb., Fabrik. van lakken, vernissen en verfw., Zaanweg
1651    Heijn & Zn., Jacob, Steenkolenh., Overguispad B 7a, Zaandijk
1711    Heijnis Fzn., Fa. J., K. Woudt Jansz., Drukkerij en Boekhandel, C 111, Zaandijk
1520    Holl. IJzeren Spoorw. Mij., Station Wormerveer
1595        idem, Station Koog-Zaandijk, Koog a.d. Zaan
1554        idem, Station, Krommenie
1666    Honig, A., Dubbele Buurt en 't Hart, Koog a.d. Zaan
1615    Honig, A.N., Eerste Ned. Celluloidwarenfabr. "Hollandia", Koog a.d. Zaan
1686    Honig & Zn., Klaas, Olie- en koekenfabr., Broodkorfpad, Koog a.d. Zaan, (9-7, bij voorkeur v. 11-12 en
             5 1/2- 7)
1594    Honig, Cornszn., Corn., Smid, C 113, Zaandijk
1715    Honig, C.C., (Fa. G. Honig, Czn.), houthandel, woonh. F 53, Koog a.d. [sic] Zaan
1621    Honig, E., Dir. Stijfselfabr. de Bijenkorf, Koog a.d. Zaan
1686a  Honig Hzn., K., fa. Cl. Honig & Zn., woonh., G 114, Koog a.d. Zaan
1717    Honig Mz., K.C., Dir. Stijfselfabr. "de Bijenkorf", v/h. M.K. Honig, F 60, Koog a.d. Zaan
1688    Honig, Voorh. M.K., Stijfselfabr. "de Bijenkorf", Koog a.d. Zaan
1665    Honig Czn., Fa. G., (C.C. Honig Kz.), Stoomhoutzagerij en houth., kant. zagerij en werf, Reëelenstr.
             Koog a.d. Zaan
1589    Horst, Dr. C.E. v.d., Wijk C 122, Zaandijk
1611    Hôtel Café Rest. "de Waakzaamheid", C.Ero, F 47, Koog a.d. Zaan
1679    Hôtel "de Jonge Prins", Marktplein 2
1674    Huijsman, Jan, Olie- en koekenfabrik., Grooth. in Cacaoafval, B 136, Zaandijk
1569    Hullu, H. de, voorh. H. Jongbloed, Banketbakker en kok, Warmoesstr. 2

1643    Jager Szn., J. de, In peulvruchten, lijnkoeken, kol. waren, Stationsstr. G 177
1516    Jong, Erve H. de, Cacaofabrik.

1660    Kamphuis & Oly, Cacaofabr. Hollandia, (Kant. 9-12, 3-6)
1645    Kaper Jr. S., Stoomkistenmakerij en kuiperij. Krommeniepad
1707    Kate en Zn., Wed. A. ten, Stoomgrutterij, F 23, Koog a.d. Zaan
1682    Klinkenberg, C., v/h. Dugardin, smid, Warmoesstr. 15
1646    Klinkenberg, Gebrs., Constructiewerkplaats en Machinefabr., Noordeinde 71-74
1720    Klitsie, P., Vleeschhouwerij en Varkensslachterij, Marktstr. 41
1592    Koekfabr. "de Vlijt", F 93, Koog a.d. Zaan
1655    Kok  & Co., A., Bouwkundigen, Aannemers, inr. intérieurs, behangerij, stoff., Zaanweg 8
1538    Konijnenburg, D. v., Houth., Werf O 109
1705        idem, huis, Dubbele Buurt
1579    Koning & Boeke, Fa., (W.P. Vos), Assuradeuren, Wijk B 109, Zaandijk
1706    Koome, J., Boekhandelaar, C 63b, Koog a.d. Zaan
1655    Koopman, G., fa. A. Kok & Co., Zaanweg 8
1699    Kox, G., Dir. N.V. Begrafenisvereen., Noordeinde 20
A          Kraij, P., in granen, meel en lijnkoeken, Oost-Knollendam
1564    Kwantes, Gd., in Verfw., Zuideinde B 10

1508    Laan, Mevr. de Wed. A., Zaanweg E 63
1507    Laan, J.P.
1521    Laan, A.R., Zaanweg
1510    Laan, J.A.
1512    Laan Gebr. en fabr. Koningsbergen, E 32
1668    Landweer, T., Gereedsch., IJzerw., Huish. art., Marktstr. 53
1558    Landsman, G., Rijwielhersteller, Marktstr. 32
1519    Langebaerd, Mevr. Wed. P., wijk G 42
1598    Latenstein Pzn., A., Lagendijk C 43, Zaandijk
1559    Leijden & Zn., D. v., Zeildoekfabrik., Krommenie
1549    Leguit Jr., J., Expediteur Stoomboot Nijverheid, O 3

1671    Machinefabr. der Fa. P.M.  Duyvis & Co., N.V., E 129, Koog a.d. Zaan
1701    Meijer Dzn., G., boekhandel, drukkerij, Goudastr. 65
1552    Middelkamp, Fa. S., Krommenie

1555    Naaml. Venn.tot Expl. van Verwers Vernis- en Stoommetaaldrukkerij, Krommenie
1517    Naaml. Venn. Prins' Oliefabrieken, Zaanweg 94
1604    Naaml. Venn. Zuivelmij. "de Kroon", voorh. Gerbrand Vis Hzn & Co.,(Kant. 8-12, 1 1/2-6), Zaandijk
1650    Ned. Linoleumfabr., Padlaan, Krommenie

1654    Obertop, H.H., Stoomolieslagerij "de Pijl", B 138, Zaandijk
1673    Out, P., Wijk F 78, Koog a.d. Zaan

1541    Peereboom, N.V. de Verfhandel v.h. Wed. P.W., Hennepad D 54
1540        idem, Pakh. "de Beer", Wormerringdijk, Zuid 250, Wormer
1629    Pette, D., Wandelweg
1628    Pielkenrood, J.S., Fabrik. v. IJzeren Verf- en Oliedrums, Kerkstr. D 9
1503    Pieper Zonen, Wijk D No 1, kant.
1635    Pondman Czn., D., Rijwiel- en motorhersteller, Guispad A 69, Zaandijk
1517    Prins' Oliefabrieken, N.V., Zaanweg 94
1601    Prins Dzn., S., In bouwmat., Dir. N.V. Kalkbranderijk "Het Klaverblad", Spoorstr. B 181, Koog a.d.
             Zaan

       ..    Rijkstelegraafkantoor (°)
1506    Rijstpellerij, voorh. Albert Vis
1702    Roos Sr., P., Verffabr., Koog a.d. Zaan
1546    Ruijter, A. de, Makelaar, Zuiderhoofdstr., Krommenie

1529    Schaap Lzn., J., Kassier en Comm. in eff., Wandelweg
1626    Schilthuis, F., Wandelweg 44
1501    Schmidt, Dr. A.L., Zaanweg
1597    Schots, Gebr., Kaash., Pakhuis "de Jonge Jacob", Noordsche Balk
1565    Schoute, C., O 23
1568    Schoute Corn. zn., D., Stationsweg
1678    Schoute, W.J., Laanweg 72
1551    Schut, Alb., In granen, meel enz., Pakh. "Wisselvalligheid", Zuiderhoofdstr. 20, Krommenie
1684    Secretaris v.d. Polder Westzaan, B 121, Zaandijk
1531    Siekerman, D., Kol. waren en comest., chocolade en suikerw., Zaanweg 82
1547    Sijpesteijn, P.H. Kaars, Zeildoek- en Oliefabrik., Kerkbuurt 316, Krommenie
1636    Smit Ezn., E.N., Zaanl. Stoomdr., Stationsstr. G 127, Koog a.d. Zaan
1622    Smit, Frank, in blauwsel, ultramarijn. kogelblauw, cacaopoeder en chocolade, Zaanweg 11
1644    Smit Sz., J., Brood- en koekbakker, Krommenieërpad 14
1716    Smit & Zn, Stoommineraalwaterfabr., bierbottelarij, Wijnhandel, Zaanweg 18
1550    Snelleman, J.A., In granen, Stationsstr, G 188, Koog a.d. Zaan
1578    Snuif, C., Commiss. in granen en zaden, Makelaar, Wijk B 91, Zaandijk
1504    Spaander, D., Marktstr. 38
1532    Stam & Zn., M., Aannemers en Makelaars, Wijk B 9 (8-9; 12-1.30; 5-8)
1688    Stijfselfabr. "de Bijenkorf", voorh. M.K. Honig, Koog a.d. Zaan
1662    Stoomolieslagerij "de Pijl", Wormerringdijk, Zaandijk
1577    Stuurman Dzn., J., Handelsagenturen, D 85, Koog a.d. Zaan

1704    Teeling, S., Techn. en Electrotechn. Bur., Lagedijk C 4
       ..    Telegraafkantoor (°)
1544    Thijn, N.L. v., Vleeschh., Noordeinde O 4
1562    Tjeenk Willink, G.H.A., Notaris

1548    Vereenigde Blikfabrieken, Padlaan, Krommenie
1632    Vereen. Commissiehandel, N.V., Wandelweg
1633    [idem]
1537    Vermeulen, P., in Bloemen, aanleg en onderhoud v. tuinen, Wandelweg 5
1604    Vis Hzn., Gerbrand, Dir. Naaml. Venn. Zuivel Mij. "de Kroon", v.h. Gerbrand Vis Hzn. & Co., (Kant.
              8-12, 1 1/2-6) E 8,                 Zaandijk
1583    Vis Gebr., Wijk C 76, Zaandijk
1602    Vis, Fa. Jacob, Graan- en zaadhandel, Stationsstr. A 155,Zaandijk
1588    Vis Gzn., Jacob, Handelsagent, Lagedijk D 167, Zaandijk
1616    Vis Pzn., Jacob, Fabrik. v. verfw., Exporteur v. lijnolie, B 142, Zaandijk
1567    Vis Alb.zn.,J., Wijk E 47
1591    Vis, J.C., B 116, Zaandijk
1618    Vis, N.J., "Benvenuta", Wandelweg
1617    Vis Jr, Hajo, Papierh. en fabrik. v. papieren zakken, B 76, Zaandijk
1581    Vis & Zn., Cornelis, Houtkoopers, Wijk B 143 en Fabr. "Voorwaarts", Zaandijk
1574    Visser Jr., M., Boter-, kaas- en vleeschwaren, Warmoesstr. 4
1557    Vliet, Gebr. v., Kooplieden, Krommenie
1714    Vonk & Zn., Klaas, Stoomfabriek, koperslagerij en metaalgieterij, Zaanweg 99
1719    Vrendenberg, C.W., Arts, D 92, Koog a.d. Zaan
1522    Vriend Gzn., K., Nieuwe Sociëteit
1535    Vries, Jan de, Dubbelebuurt 27

1561    Waagmeester Jr., S., "Heerenlogement", Publiek station, Krommenie
1638    Walig, Mr.J., Notaris, B 68, Zaandijk
1526    Wessanen & Laan, Kant.
1712    Wijn, Joh. de, Banketbakker en kok, Stationsstr. G 97, Koog a.s. Zaan
1545    Wildschut, A., fa. Wildschut & Co., Stoom- en windoliesl., Wandelweg
1505    Willeumier, v. Tijen & v. Laer, Zaanweg E 76, Kant.
1536    Wit, Simon de
1566    Wit Wzn, W. de, Motordienst, Noordeinde O 35
1584    Wort Hzn., P.v., Timmerman en aannemer, Boschjesstr. D 91, Koog a.d. Zaan
1548    Woud & Schaap, Vereen. Blikfabr. Voorh., Padlaan, Krommenie
1718    Woude & Dekker, v.d., Cacao- en chocoladefabr. Arriba, Lagendijk 2, Zaandijk
1681    Woudenberg, G., Manufacturen- en beddenmag., Warmoesstr.

1586    IJkel, Jac., Makelaar, Comm. in assur. en eff., accountant, Bredehofstr., Zaandijk

1670    "Zaanlandia", Lith. Inr., Kleijman & Keijzer, Drukwerken, glasplakateninr. "Zaanhoeve", Zaandijk
1582    Zaanl. Ass. Comp. voor brand- en binnenlandsche vaart, Hoofkant., Zaandijk
1546    Zaanl. Spaar- en Voorschotbank, Zuider Hoofdstr. 29, Krommenie
1580    Zaansche Cacaofabr., T. Olij, B 13, Zaandijk

Zie voor de overige nummers van aansluiting te Koog a/d. Zaan, Krommenie en Zaandijk onder Zaandam.

Wormerveer zie ook onder Amsterdam

top


Woubrugge (Hulptelefoonkantoor)

Diensturen: Werkdagen: van 9.-- vm. tot 1.-- nm., van 2.-- nm. tot 3.-- nm., van 6.-- nm. tot 7.30 nm. Zon- en Feestdagen: geen dienst
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Hulptelegraafkantoor.

 

1    Boot, Fa. Wed. J., Scheepsbouw

2    Gemeentehuis
3    Guldemond, J., Hôtel

..    Rijkstelegraafkantoor (°)

..    Telegraafkantoor (°)

top


(°) Aan te vragen: "Rijkstelegraaf"


Pagina('s) in oorspronkelijke bron: 729-730 / 731-732

Transcriptie door: Ineke Smit / Ine van den Munckhof


Deze pagina is een onderdeel van de Naamlijst voor den Telefoondienst 1915 op de-wit.net