Hans Klein

Sinds 1987 werk ik aan het Zernike College te Haren.
Ik geef Wiskunde A en B aan de bovenbouwklassen HAVO en VWO.
Ik onderhoud de website over de Tweede Fase aan het Zernike College.

Daarvoor werkte ik aan de Rijksscholengemeenschap (nu Pantarijn College ) te Wageningen.