Start   Verkennen   Groeimodellen   Eigen onderzoek 

Modelleren met Excel

Groeimodellen

In deze practische opdracht ga je een aantal groeimodellen verkennen met Excel.
Op grond van een aantal simpele aannames ga je een groeiproces doorrekenen met Excel en daar grafieken bij tekenen.
Begin eerst bij verkennen, hier wordt een voorbeeld met Excel uitgewerkt.
Bestudeer vervolgens de verschillende groeimodellen en voer de daar gegeven opdrachten uit.
Er zijn een aantal mogelijkheden voor je eigen onderzoek. Bestudeer ze en maak een keuze.
Bedenk hoe je je eigen onderzoek wilt aanpakken.
Lever dan de tussenevaluatie in.
Na deze tussenevaluatie voer je je eigen onderzoek uit.
Het eindproduct bestaat uit een werkend Excel-model en een korte presentatie van je onderzoek.
Kies zelf een geschikte presentatievorm: kort verslag, een aantal webpagina's, poster, Powerpointpresentatie.