Somrijen

Op deze pagina's komt een project over somrijen.
Somrijen vormen een heel rijk onderwerp.
De bedoeling is een serie te maken die steeds wordt uitgebreid.
Instap.
Wat zijn somrijen.
Som van een rekenkundige rij.
Wat is een rekenkundige rij.
De formule.
Som van een meetkundige rij.
Wat is een meetkundige rij.
De formule.
IES (Japan) heeft een mooie Java applet waarin de formule voor de som van een meetkundige rij wordt gevisualiseerd.
De som van de eerste n kwadraten.
De piramide van Chiops.
Een bewijs door inductie
De reekscalculator (met onderzoekssuggesties).
Somrijen op de TI-83